Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 7.5.2018 muun muassa talousasioita ja antoi lausunnon Uudenmaan maakuntakaavaa koskevasta valmistelumateriaalista.

Uudenmaan liitto on pyytänyt Raasepori kaupungin lausuntoa seuraavasta maakuntakaavasta. Lausunnon (tällä hetkellä ainoastaan ruotsiksi) voi lukea seuraavasta linkistä: Nylands landskapsplan utlåtande

 

Talousasiat
Kaupunkikehitysjaosto (KKJ 17.4.2018 § 34) ja kaupunginhallitus (KH 23.4.2018 § 164) ovat hyväksyneet ehdotuksen logistikon palkkaamiseksi hanketta varten. Logistikon tehtävänä olisi sovittaa yhteen toimialat ylittävät henkilökuljetukset. Päätöksen toteuttamiseen tarvitaan 25 000 €:n lisämääräraha vuodelle 2018.
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuuston myöntäisi 25 000 €:n lisämäärärahan. Kaupunginhallitus päätti myös irtisanoa Lohjan kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen logistiikkapalvelujen ostamisesta, kun kaupungin omia resursseja nyt vahvistetaan palkkaamalla logistikko.

Teknisellä toimialalla on ollut palkattuna määräaikainen projektityöntekijä poikkeuslupakäsittelyyn 8.1.2018 alkaen. Kaavoituslautakunta on päättänyt ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että talousarvioon tehtäisiin muutos niin, että työsuhdetta voidaan jatkaa 6 kuukautta eteenpäin. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston tekevän talousarviomuutoksen siten, että ”Kaavoituksen” toimintakate muutetaan -631 160 eurosta -691 160 euroon.

Kaupunginhallitus päätti myös raportoida Raasepori 2020 –toimenpideohjelman statuksen kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että ehdotukset muodostavat pyydetyt kustannussäästöt. Ehdotukset ovat:

  • Matkailun infopiste EKTAan
  • Kuljetuksien ja hankintojen optimointi
  • Toiminnan keskittäminen edelleen omiin tiloihin
  • Hallinnollisten toimintojen yhdistäminen, resurssien tehostaminen ja kansliatoiminnot
  • Esikoulutoiminnan yhteen sovittaminen

Edustajien valinta
Seuraavat edustajat (sijaisineen) valittiin:
Kutsuntalautakunnat: Anita Westerholm (Isabella Alén) ja Ian Granström (Johan Kvarnström), Ulf Heimberg esittää kaupungin tervehdyksen.
Fastighets Ab Kustregionens utbildningsfastigheter, yhtiökokous: Thomas Flemmich
Länsi-Uudenmaan kauppakamari, kevätkokous: Jan-Mikael Ekholm
Axxell Utbildning Ab, yhtiökokous: Thomas Flemmich
FAb Knipnäs KOy, yhtiökokous: Thomas Flemmich
Uusi Rosk’n Roll Oy Ab, yhtiökokous: Thomas Flemmich

Kunnianosoitus Kaatuneiden muistopäivänä:
Tammisaari: Anita Westerholm ja Timo Puumalainen
Karjaa: Isabella Alén ja Holger Wickström
Mustio: Kerstin Ilander ja Kimmo Koivunen
Pohja: Tina Nykänen-Lindqvist ja Lars Sune Lindholm
Bromarv: Göran Karlsson, Maj-Britt Malmén ja Göran Strömberg
Tenhola: Michael Nyberg ja Bjarne Holmberg
Snappertuna: Sven Holmberg ja Torolf Bäckman

Tekniset asiat
Ehdotus rakennusjärjestykseksi on ollut nähtävillä 9.2.-12.3.2018. Yhteensä 13 lausuntoa ja 2 huomautusta on jätetty. Lausunnoista ja huomautuksista on laadittu vastine-ehdotukset. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotetut vastineet ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle rakennusjärjestyksen hyväksymistä maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti.

Kiinteistön 710-584-5-20 (Skogby) omistaja on jättänyt kaavoitusaloitteen (päivätty 9.6.2017) tavoitteena muun muassa luoda edellytykset nykyisen toiminnan (veneiden säilytyksen ja huollon) laajentamiselle ja keskittämiselle yhtenäiselle alueelle. Omistaja vuokraa jo entuudestaan kiinteistön 710-584-5-19. Asiaa on käsitelty teknisessä lautakunnassa 24.4.2018 ja muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 10.1.-10.2.2018. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki solmii asemakaavamuutoksen, kaavahanke 7761 "Prediumin satama", pohjalta maankäyttösopimuksen kiinteistön 710-584-5-20 omistajan kanssa.

Kaupunginhallitus käsitteli myös ”Punasuon” asemakaavamuutosta, jossa kaupunginosaan nro. 51 muodostuu korttelialueita asuinpientaloille, pienkerrostaloille ja rivitaloille. Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 6.11-18.12.2017. Kaupunginhallitus hyväksyy kaavoittajan vastineet sekä ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Punasuon asemakaavan.

Like it? Share it!