Kaupunginhallitus tutustui kokouksessaan 3.9.2018 konserniyhtiön puolivuotisraporttiin. Ennusteessa ennakoidaan huomattavasti huonompaa tulosta vuodelle 2018 talousarvioon ja ensimmäisen vuosineljänneksen ennusteeseen verrattuna. Tilanteen huononeminen johtuu lähinnä kalliimmasta erikoissairaanhoidosta ja alemmista verotuloista kuin mitä vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla laskettiin. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä puolivuotisraportin ja ehdottaa, että kaupunginvaltuusto merkitsee sen tiedoksi. Tämän lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää valmistelua tarttumaan toimenpiteisiin talouden parantamiseksi ja kustannusten pienentämiseksi.

 

Myös Horsbäck-Lepin osayleiskaavasta keskusteltiin ja kaupunginhallitus hyväksyi vastine-ehdotukset sekä hyväksyi ja asettaa osayleiskaavan ehdotuksen uudelleen nähtäville. Raaseporin kaupunki on käynnistänyt Karjaan läntisen taajaman osayleiskaavan ja Horsbäck-Kärrbyn osayleiskaavan erillisinä kaavoitushankkeina. Kaavaehdotusvaiheessa osayleiskaavat yhdistetään yhdeksi kaavaksi. Horsbäck-Lepin osayleiskaava sijoittuu Karjaan ja Tammisaaren väliselle alueelle. Osayleiskaavoja yhdistämällä voidaan luoda kokonaisvaltainen suunnitelma Karjaan ja Tammisaaren taajamien väliselle alueelle, jossa luodaan monipuoliset edellytykset asumisen ja elinkeinojen kehittämiselle.

Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry:n, Amperin linja-autoliikenne Oy:n ja DeliTukun kansalaisaloitetta. Aloite koskee Pohjan kirkonkylän viihtyvyyttä ja kunnossapitotarpeita. Yhdyskuntatekniikka aloittaa työskentelyn katselmuksella ja suunnitelulla, ja kutsuu aloitteen jättäjät ja ELY-keskuksen edustajan keskustelemaan asiasta ja vaihtoehdoista. Kaupunginhallitus ehdottaa, että yhdyskuntatekniikka varaa vuoden 2019 budjettiin sopivan määrärahan Pohjan kirkonkylän yleisten alueiden kehittämiselle ja yleissuunnitelman laatimista varten.  

Like it? Share it!