Arkkitehtuurikilpailu uuden taidemuseon rakentamiseksi on alkanut. Kilpailu kulkee nimellä Projekt Albert.

Kilpailun järjestää Albert de la Chapellen taidesäätiö tavoitteenaan löytää suunnitteluratkaisu, joka tarjoaa tilat säätiön taidekokoelmalle, ja samalla sekä toiminnallisesti että rakenteellisesti täydentää korttelia, jossa jo toimivat EKTAmuseo ja Pro Artibus säätiön taidekeskus ”Elverket”. Nämä toimijat yhdessä muodostavat yhtenäisen ”Kulttuurikorttelin”.

Kilpailu järjestetään kutsukilpailuna kuuden kutsutun arkkitehdin/arkkitehtiryhmän kesken. Voittavalle arkkitehdille/ryhmälle on tarkoitus antaa tehtäväksi suunnitella museorakennus. Rakennuksen valmistuttua se on tarkoitus luovuttaa Raaseporin kaupungin käyttöön ja hallinnoitavaksi.

 

Kaikki kilpailuehdotukset asetetaan yleisön nähtäville EKTAmuseoon 16.1–17.2.2019 välisenä aikana. Voittajan valinta tehdään maaliskuun 2019 aikana.

Kilpailuun on kutsuttu seuraavat arkkitehdit/työryhmät:
•• OOPEAA / Anssi Lassila
•• AOR
•• Avanto architects
•• JKMM architects
•• Esa Ruskeepää
•• Collaboratorio arkkitehtuuria
 
Kilpailun järjestäjä on nimennyt seuraavat tuomarit:
•• Henrik de la Chapelle, Serlachius taidemuseon hallituksen pj, projektiryhmän pj.
•• Göran Wörlund, asianajaja, projektiryhmän jäsen, tuomarioston sihteeri (ei äänioikeutta)
•• Eric Adlercreutz, arkkitehti SAFA
•• Kai Kartio, Amos Rex museon johtaja
•• Dan Lindholm, EKTA museon ja Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon johtaja
•• Sabina Westerholm, Pro Artibus säätiön tj
•• Simon Store, kaupunkisuunnitteluarkkitehti, Raaseporin kaupunki

Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n nimeämä jäsen:
•• Jenni Reuter, prof. arkkitehti SAFA
•• Mari Koskinen toimii SAFA:n kilpailuasiantuntijana (ei juryn jäsen)

Kilpailuohjelma löytyy osoitteessa www.ektamuseum.fi/arkkitehtuurikilpailu
 

Mikä on Albert de la Chapellen säätiö?
Albert de la Chapelle teki v. 2005 aloitteen rahaston perustamiseksi Svenska litteratursällskapet i Finlandin alaisuuteen. Rahastolla tuetaan ja edistetään laatutaidetta, kulttuuria ja sivistystä ruotsinkielisessä ympäristössä Länsi-Uudellamaalla. Rahasto on vuosien saatossa ostanut taidetta, joka on luovutettu Länsi-Uudenmaan maakuntamuseolle, sekä myös muulla tavoin tukenut museon toimintaa. Rahaston taidekokoelma käsittää nykyisin lähes 50 teosta.

Professori Albert de la Chapelle on kotoisin Tenholan Lindöstä. Hän on tehnyt pitkän ja ansiokkaan työn genetiikan tutkijana. De la Chapelle hoiti eläköitymiseensä eli vuoteen 1997 asti lääketieteellisen genetiikan professuuria Helsingin yliopistolla ja sai samana vuonna akateemikon arvonimen ensimmäisenä lääketieteen asiantuntijana. Jäätyään Suomessa eläkkeelle de la Chapelle vastaanotti Yhdysvaltain Ohio State Universitystä syöpä- ja molekyyligenetiikan professuurin, jota hän edelleen hoitaa.

Voidakseen tarkoituksenmukaisemmin toimia taiteen hyväksi de la Chapelle on nyt perustanut itsenäisen säätiön. Albert de la Chapellen taidesäätiö aikoo yhdessä Raaseporin kaupungin kanssa rakentaa uuden rakennuksen Tammisaaren nykyisen museokeskuksen yhteyteen. Rakennuksesta, joka valmistuttuaan luovutetaan kaupungille, järjestetään arkkitehtikilpailu kutsutuille arkkitehdeille. Luovuttaja toivoo, että rakennuksesta tulee mahdollisimman huomiota herättävä – taideteos itsessään.

Like it? Share it!