Strömsnäsin ranta-asemakaavan muutos, kaavaprojekti 7005