Pohjan kirkonkylä, asemakaavan muutos, kaavahanke 7708