Bäljars Mirka 2, asemakaavan muutos, kaavahanke 7724