Rävnäs – Kursand, asemakaavan muutos, kaavahanke 7803