Jussarön eteläpoukama, ranta-asemakaava, kaavahanke 7806