Ilmoitus koskee maarakennustyöt uuden alikulkusillan asentamista varten junaliikenteen katkon aikana, 8 – 10.12.2018, alkaen klo 17:30 lauantaina. Työt päättyvät maanantaiaamuna klo 03:00.

Liikennevirasto kuuluttaa vesiliikennelain (463/1996) mukaisesta kielto- ja rajoitusesityksestä.

Kuulutus voi lukea tästä: pdf Kungörelse Espingsskär-Träskö

Raaseporin kaupunki

13.11.2018

Vaasan hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 7.11.2018, diaarinumero 00547/18/5201 och 00555/18/5201 koskien valitusta vesitalousasiassa. Päätös asiasta voi lukea tästä:pdf Vasa förvaltningsdomstols beslut 7.11.2018

Asiakirjat ovat myöskin nähtävillä Raaseporin kaupungintalolla, Raatihuoneentori, Tammisaari, virallisella ilmoitustaululla 8.11 – 8.12.2018 välisenä aikana.

 

Raaseporin kaupunki 8.11.2018

Kaupunkisuunnitteluarkkitehti antaa 12.11.2018 seuraavan suunnittelutarveratkaisupäätöksen (MRL 137 §)

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11, Karjaa.

Maanantaina 12.11.2018 klo 18.00 Tammisaaren Seminarieskolanissa, os. Latokartanonkatu 1–3. Kokouksessa käsiteltävistä asioista on kuulutettu kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla. Kokouksen pöytäkirja pidetään torstaina 22.11.2018 virallisesti nähtävillä Raaseporin kaupunginkansliassa, os. Kustaa Vaasankatu 10, Tammisaari.

 

Thomas Blomqvist
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 7.11.2018 antamallaan päätöksellä nro 174/2018/2 myöntänyt hakijalle luvan ja valmisteluluvan.

Kuulutus: pdf Kuulutus Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös: pdf Päätös Caruna

Raaseporin kaupunki

7.11.2018

8.11.2018

Horsbäck-Läpp osayleiskaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville ja pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla www.raasepori.fi / kaavan kotisivulla 12.11 - 14.12.2018 välisen ajan.

Vaasan hallinto-oikeus kuuluuttaa seuraavaa: pdf Kuulutus Vaasan hallinto-oikeus

Valitusasiakirjat voi lukea tästä: pdf Besvärshandlingar Vasa förvaltningsdomstol - valitutsasiakirjat Vaasan hallinto-oikeus

 

Lapin ELY-keskus kuuluttaa tienpitoviranomaisen siirtämä ajoneuvo Raaseporin kaupungin alueella.

Kuulutus voi lukea tästä: pdf Tienpitoviranomaisen siirtämä ajoneuvo Raaseporin kaupungin alueella

Raaseporin kaupunki

30.10.2018

 

Raaseporin kaavoituslautakunta antaa alla mainituista maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisista poikkeamishakemuksista päätöksensä 2.11.2018.

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11, Karjaa.

Päätös annetaan 31.10.2018

 

HAKIJA                            

Mustion Murske Oy Ab

Volsintie 545

02 400 KIRKKONUMMI

 

ASIA                                 

Ympäristölupa ja maa-aineslupa kallion louhimiselle ja murskaukselle kiinteistöillä Skogsmora 710-610-1-28 ja Stenmora 710-610-1-30 Mustiossa Raaseporissa.

Like it? Share it!