Raaseporin kaupunki pyytää tarjouksia kiviaineksista kaupungin kunnossapito- ja maanrakennustoimintaan ajalle 1.4.2019-31.3.2022.

Tarjouspyyntö on saatavissa sähköisessä tarjouspalvelussa, jonne myös tarjoukset jätetään: www.tarjouspalvelu.fi/raasepori.

Tarjousaika päättyy 11.2.2019 klo 9.00.

Tekninen keskus

 

 

Loud'n Live Promotions Oy on tehnyt ilmoituksen koskien ulkoilmakonserttia osoitteessa Bulevardi 16–18, Karjaa (niityllä vanhan kaupungintalon takana) la. 29.6.2019 klo 12–18 (soundcheck), klo 18–02 (konsertti). Pe. 28.6 soundcheck klo 15–18.

14.1.2019

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulee seuraava ranta-asemakaava voimaan tällä kuulutuksella:

Bergvik-Sandvik-Örnvik, ranta-asemakaava (kaupunginvaltuusto 12.11.2018 § 110)

Kaava-aineisto löytyy osoitteesta link.raasepori.fi/kaava7756

Ab Rasmin Oy hakee maa-aineslupaa hiekan ottamiselle tilalle Tegelbacken 710-442-1-1, Raaseporissa.

Hakemuksen mukaan otetaan 70 000 m3 hiekkaa kymmenen vuoden aikana 1,7 ha kokoiselta alueelta. Alue on ollut maa-ainesten ottamisen kohteena useita kymmeniä vuosia.

- 710-618-1-14, Bällarbyn ranta-asemakaava-alueella, Mustio
- 710-611-1-1, alue Mustionjokilaakson yleiskaava-alueella, Karjaa

Yllä mainitut päätökset on annettu 7.1.2019 julkipanon jälkeen.
Kuulutus pidetään 4.1. – 22.1.2019 julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla Tammisaaressa sekä kaupungin www-sivuilla.

Seuraavat kaavahankkeet tulevat vireille 4.1.2019

Mustion koulu- ja palvelukeskus asemakaava
Suunnittelualue sijaitsee Mustion aseman taajamassa.

Osana kaavoitukseen kuuluvaa vuorovaikutusmenettelyä (MRL § 62 ja MRA § 30) järjestetään Mustion koululla (Lindnäsintie 19) torstaina 17.1.2019 klo 17.00 kaikille avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus kaavahankkeesta.

Hästhagen ranta-asemakaava
Kaava-alue käsittää Gårdsbacka-Langansböle gård tilan (1-151 ja 1-179) ranta-alueen.

Källträsket, Vistjärnan, ranta-asemakaava
Kaava-alue sijaitsee noin 10 km:n päässä Karjaan keskustasta kaakkoon.
Kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä kaupungin kotisivulla www.raasepori.fi sekä kaavoitusyksikössä osoitteessa Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari 14.1 – 15.2.2019 välisen ajan.

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 7.1. - 7.2.2019:

Rautatienkatu – Matkakeskus
Kaava-alue sijaitsee Tammisaaren keskustassa Tammisaaren aseman läheisyydessä.

Skogbyn teollisuusalue
Suunnittelualue sijaitsee Skogbyn ja Harpaskogin kylissä noin 11 km Tammisaaren keskustan lounaispuolella valtatie 25 varrella.

Ehdotus puistosuunnitelmaksi ulkoilureitin rakentamiseksi välillä Ormnäs-Jägarbacken on 3.1.–16.1.2019 nähtävänä teknisessä keskuksessa, os. Raaseporintie 37, Tammisaari sekä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.raasepori.fi.

Osallisilla on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti oikeus tehdä yllä mainittuna aikana kirjallisia huomautuksia ehdotusta vastaan. Osoite: Tekninen lautakunta, Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari.

pdf Puistosuunnitelma

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 28.12.2018 antanut päätöksen, joka koskee erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määrittelemistä kiinteistön Pohjankuru-Ervelä rataosuus 710-871-3-8 alueella Raaseporissa.

Päätös on nähtävänä 30 päivän ajan Raaseporin kaupungintalolla, Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, Opastinsilta 12 B 5 krs., 00520 Helsinki.

Helsingissä 28.12.2018

Uudenmaan elinkeino-, liikenne – ja ympäristökeskus

UUDELY/11903/2018

                              

Päätös ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua ja tärinä aiheuttavan toiminnan johdosta koskee louhintaa, porapaalutusta, sekä ponttiseinän rakentaminen Åminneforsin voimalaitoksella, Valssaamontie 30, Raasepori. Työt tehdään ma-pe klo 07.00 - 20.00 ajanjaksolla 1.1.2019–30.6.2019.

Kaavoituslautakunta on 19.12.2018 § 176 käsitellyt kaavoituskatsauksen ajankohtaisista kaavoitushankkeista.

Katsaus on nähtävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla www.raasepori.fi/kaavoitus.

Like it? Share it!