Maanantaina 24.9.2018 klo 18.00 Tammisaaren Seminarieskolanissa, os. Latokartanonkatu 1–3. Kokouksessa käsiteltävistä asioista on kuulutettu kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla. Kokouksen pöytäkirja pidetään torstaina 4.10.2018 virallisesti nähtävillä Raaseporin kaupunginkansliassa, os. Kustaa Vaasankatu 10, Tammisaari.

 

Thomas Blomqvist
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

Päätöksen antopäivä: 19.9.2018

Ilmoitus koskee maanrakennustyöt Tammisaaren rautatieasemalla junaliikenteen katkon aikana. Radan alittavaa rumpua uusitaan, lauantai 22.9 klo 18:00 – maanantai 24.9.2018 klo 05:00 välisenä aikana.

Kaupunkisuunnitteluarkkitehti antaa 18.9.2018 seuraavan suunnittelutarveratkaisupäätöksen (MRL 137 §)

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11, Karjaa.

Tammisaaren kaupungin 450-vuotisjuhlarahaston opintoapuraha on haettavana viimeistään 5.10.2018. Jaettavana on kolme 800 €:n ja yksi 500 €:n apuraha. Apuraha on tarkoitettu tukemaan toisen asteen ammattikoulutuksen tai kolmannen asteen koulutuksen opiskelijoita. Opiskelijan tulee olla Raaseporissa kirjoilla oleva, vuonna 1993 tai myöhemmin syntynyt ja vähintään toisen vuoden opiskelija.

Vapaasti muotoillusta hakemuksesta tulee ilmetä apurahan käyttötarkoitus ja hakemukseen liitetään opintotodistus. Hakemus lähetetään sähköpostilla: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .  Hakemuksen voi myös lähettää osoitteeseen: Raaseporin kaupunki, Sivistyslautakunta, PL 58, 10611 Raasepori. 

Lähempiä tietoja Arja Holm, puh. 019 289 2146.     

Sivistyslautakunta

Aluehallintovirasto kuuluttaa seuraavasti:

pdf Kuulutus Nordkalk

ja päätöksen voi lukea tästä: pdf Beslut Nordkalk - Päätös Nordkalk

UUDELY/5112/2018
K U U L U T U S

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 13. päivänä syyskuuta 2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää kos-kevan ilmoituksen johdosta. South West Motorsport ry:lle annettu päätös koskee Pienois-rallia 22.9.2018 Raaseporissa ja Inkoossa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

Uudenmaan ELY-keskuksen päätös on nähtävillä virka-aikana Raaseporin kaupunginta-lolla, Kustaa Vaasan katu 10, 10600 Tammisaari, Inkoon kunnantalolla, Rantatie 2, 10210 Inkoo ja internet-sivulla www.ymparisto.fi/ysl/paatokset/uusimaa.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen vali-tusten jättöpäivä on 15. päivänä lokakuuta 2018. Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Päätös voi lukea tästä: pdf Beslut- Päätös South West Motorsport r.f

Helsingissä 13. päivänä syyskuuta 2018

UUDENMAAN ELY-KESKUS

 

13.9.2018

Seuraavat kaavaluonnokset pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Raaseporin kaupungintalolla, Raatihuoneentori, 10600 Tammisaari, osoitteessa www.raasepori.fi/kaavoitus sekä kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa 17.9. – 17.10.2018 välisen ajan.

Kaupunkisuunnitteluarkkitehti antaa alla mainitusta maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisesta poikkeamishakemuksesta päätöksensä 14.9.2018.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11, Karjaa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on hyväksynyt Gennarbyvikenin kalastonhoitosuunnitelman.

Kuulutus voi lukea tästä: pdf Anslag om beslut gällande fiskevårdsplan

ja päätös tästä: pdf Beslut om godkännande av fiskevårdsplan Gennarbyviken

Asiakirjat ovat myöskin nähtävillä kuulutustaululla Raaseporin kaupungissa, Kustaa Vaasan katu 10, 10600 Tammisaari toimistoaikana.

Raaseporin kaupunki

Päätöksen antopäivä: 7.9.2018

Ilmoitus koskee maanrakennustyöt (radan alittavan rummun uusiminen) Leksvallissa, Hangontie 2568, myös yöaikana lauantai 15.9 klo 18:00 – sunnuntai 16.9.2018 klo 24:00 välisenä aikana. Valmistelevat työt ja viimeistely päiväsaikaan 14 – 20.9.2018.

Kuulutus

Varsinais-Suomen ELY-keskus antaa 4.9.2018 päätöksen Uudenmaan merialueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmasta.

Kuulutuksen voi lukea tästä: pdf Uudenmaan merialueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma

Raaseporin kaupunki

Like it? Share it!