UUDELY/5112/2018
K U U L U T U S

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 13. päivänä syyskuuta 2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää kos-kevan ilmoituksen johdosta. South West Motorsport ry:lle annettu päätös koskee Pienois-rallia 22.9.2018 Raaseporissa ja Inkoossa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

Uudenmaan ELY-keskuksen päätös on nähtävillä virka-aikana Raaseporin kaupunginta-lolla, Kustaa Vaasan katu 10, 10600 Tammisaari, Inkoon kunnantalolla, Rantatie 2, 10210 Inkoo ja internet-sivulla www.ymparisto.fi/ysl/paatokset/uusimaa.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen vali-tusten jättöpäivä on 15. päivänä lokakuuta 2018. Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Päätös voi lukea tästä: pdf Beslut- Päätös South West Motorsport r.f

Helsingissä 13. päivänä syyskuuta 2018

UUDENMAAN ELY-KESKUS

 

Like it? Share it!