Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 28.12.2018 antanut päätöksen, joka koskee erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määrittelemistä kiinteistön Pohjankuru-Ervelä rataosuus 710-871-3-8 alueella Raaseporissa.

Päätös on nähtävänä 30 päivän ajan Raaseporin kaupungintalolla, Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, Opastinsilta 12 B 5 krs., 00520 Helsinki.

Helsingissä 28.12.2018

Uudenmaan elinkeino-, liikenne – ja ympäristökeskus

UUDELY/11903/2018

Like it? Share it!