HAKIJA      Rosk´n Roll Oy Ab               

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Ympäristölupaa haetaan Tammisaaren uuden jäteaseman toiminnalle. Jäteasemalla otetaan vastaan ja välivarastoidaan sekajätteen, hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden pieneriä sekä haravointijätettä. Lisäksi vastaanotetaan ja murskataan puujätettä, joka toimitetaan eteenpäin hakkeena. Puujätteen murskausta suoritetaan 2-4 kertaa vuodessa, ma-pe klo 7-18. Lisäksi varaudutaan siirtokuormaamaan kiinteistöiltä kerättyä yhdyskuntien sekajätettä.

Jäteasema sijaitsee Kiinteistöllä 710-13-114-7 Horsbäckin teollisuusalueella Mestarintiellä Raaseporissa.

27.8.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulevat seuraavat kaavat voimaan tällä kuulutuksella:

Predium Hamn Oy Ab, asemakaava (kaupunginvaltuusto 4.6.2018 § 55)

Bäljars datakeskusalue, asemakaava (kaupungingvaltuusto 4.6.2018 § 56)

Päätöksen antopäivä: 24.8.2018

Ilmoitus koskee  four-one-seven oy:n järjestämä ulkoilmakonserttia, Retriitti, Raaseporin linnalla, 1.9.2018 klo 17:00 – 01:00.

Raaseporin kaupunkisuunnitteluarkkitehti antaa alla mainitusta suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta päätöksensä 23.8.2018 (MRL 137 §)

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11, Karjaa.

Raaseporin kaavoituslautakunta antaa alla mainituista maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisista poikkeamislupahakemuksista päätöksensä 31.8.2018.

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11, Karjaa.

Asiavirheen oikaisu – Suunnittelutarveratkaisu 710-521-2-8 / PB 2017-14

Raaseporin kaupunkisuunnitteluarkkitehti antaa 20.8.2018 korjatun suunnittelutarveratkaisupäätöksen (MRL 137 §)

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11, Karjaa.

Tontit / tilat missä toimenpide suoritetaan 
710-521-2-8 / PB 2017-14
Germundbyvägen 45

Toimenpide
Bostadshus, 300 m²vy
Ekonomibyggnader (garage + växthus), totalt 250 m²vy 

Raasepori 17.8.2018

Raaseporin kaavoitus- ja ympäristöosasto

Anne Lindholm
kansliasihteeri

Tämä ilmoitus on julkipantu Raaseporin kaupungin ilmoitustaululle 17.8.2018-21.9.2018

Hangon Veden Gennarbyvikenin kalastonhoitosuunnitelman hyväksyminen vuosille 2016-2020.


Suunnitelmaesitys on toimitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle hyväksyttäväksi 20.3.2018. Esityksen on laatinut Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry.

Ohjelmaesityksen sisältö

Esitetty kalastonhoitosuunnitelma sisältää kalaistutuksia, koeverkkokalastuksia sekä kalastustiedustelun. Suunnitelman mukaan alueelle istutetaan vuosittain:
- taimenia, 2-vuotias, (mahdollisimman suuria n. 25 cm), n. 2 000 €:lla
- planktonsiikaa, 1-kesäinen, n. 2 000 €:lla
- kuhaa, 1-kesäinen, n. 500 €:lla

Koeverkkokalastukset esitetään tehtäväksi viiden vuoden välein ja kalastustiedustelu tehtäväksi vuonna 2020 koskien vuoden 2019 kalastusta. Lahden tilaa seurataan ottamalla vesinäytteitä kerran vuodessa.

Päätöksen antopäivä: 25.7.2018

Ilmoitus koskee ulkoilmakonsertteja osoitteessa Korkeavuorenkatu 8, Karjaa, Faces Festival:in yhteydessä, 27-29.7.2018. La. 18:00-01:00, su. 11:00 – 20:00.

Ilmoitus koskee ulkoilmakonserttia, pub Santa Fe:n ulkopuolella, Erottajankatu 14, 4.8.2018, klo 18:00-23:30.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Raaseporin kupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla 18.7. – 1.8.2018. Ilmoitus on kuulutusaikana nähtävillä Raaseporin kaupungintalossa, Raatihuoneentori, 10600 Tammisaari.

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet ilmoituksen johdosta tulee jättää kirjallisena viimeistään 1.8.2018 Raaseporin ympäristötoimistoon, os. Elina Kurjenkatu 11, 10300 Karjaa tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja antaa vs. ympäristötarkastaja Katja Koli, puh. 019 289 2364

Raasepori 18.7.2018

Ympäristötoimisto

Kaartin jääkärirykmentti on tehnyt 9.7.2018 puolustusvoimista annetun lain (22.12.2009/1617) 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustuvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan aikavälillä 10.-14.9.2018.

Päätös koskee Hangon, Inkoon, Lohjan ja Raaseporin alueilla olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita.

Päätös on nähtävillä edellä mainittujen paikkakuntien kaupungin- tai kunnantalolla ja virka-aikana Kaartin jääkärirykmentin komendatin toimistossa Helsingin Santahaminassa.

Lisätietoja päätöksestä antaa Kaarin jääkärirykmentin esikunnassa kapteeni Jari Rikkonen (0299 421701).

Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.


Helsinki 9.7.2018

5.7.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulee Raaseporin kaupungin muutettu rakennusjärjestys voimaan tällä kuulutuksella.

Raaseporin kaupungin rakennusjärjestys (kaupunginvaltuusto 14.5.2018 § 36)

Linkki rakennusjärjestykseen: http://link.raasepori.fi/rj

 

Like it? Share it!