Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2000 syntyneiden Raaseporissa seuraavasti:

Kuulutus luettavana tästä: pdf Kuulutus kutsunnat

Raaseporin kaupunki

20.6.2018

14.6.2018

Raaseporin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 4.6.2018 § 55 hyväksynyt Predium Hamn Oy Ab, asemakaavan.

Raaseporin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 4.6.2018 § 56 hyväksynyt Bäljars datakeskusalue, asemakaavan.

18.6.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulee seuraava asemakaava voimaan tällä kuulutuksella:

Osa korttelia 600 (Ramfabriken), asemakaava (kaupunginvaltuusto 16.4.2018 § 20)

Seuraava kaava tulee vireille 8.6.2018 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaavan kotisivulla

Fjärdskär, ranta-asemakaava
Fjärdskär sijaitsee Raaseporin itäisessä saaristossa. Ranta-asemakaavan tarkoitus on mahdollistaa mökkivuokraus-toiminnan harjoittamista ja määritellä alueen rakennusoikeus tarkemmin tämän mukaan.

Kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Fredrik Lindberg, arkkitehti SAFA, 050 5890937.

1.6.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulee seuraava asemakaava voimaan tällä kuulutuksella:

Kauppasatama, asemakaava (kaupunginvaltuusto 8.6.2015 § 56)

24.5.2018

Raaseporin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.5.2018 § 37 hyväksynyt Punasuo, asemakaavan muutoksen.

Kaava-aineistoon voi tutustua Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä kaavan kotisivulla.

Raaseporin kaavoituslautakunta antaa alla mainituista maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisista poikkeamishakemuksista päätöksensä 1.6.2018.

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11, Karjaa.

17.5.2018


Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulee seuraava asemakaavamuutos voimaan tällä kuulutuksella:

Ormnäsintie 10, asemakaavan muutos (kaupunginhallitus 5.3.2018 § 81)

Kaava-aineisto löytyy kaavan www-sivulta.

Päätös annetaan 18.5.2018

 

ILMOITTAJA

Graniittirakennus Kallio Oy
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

 

ASIA

Päätös ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua ja tärinä aiheuttavan toiminnan johdosta koskee louhintaa, paalutusta, ponttiseinän rakentaminen sekä työsillan rakentaminen Pinjaisen voimalaitoksella, Vasarasepäntie 15, Raasepori. Työt tehdään ma - pe klo 07.00 - 20.00 ajanjaksolla 18.5. - 31.12.2018.

Päätös annetaan 18.5.2018

 

ILMOITTAJA

Graniittirakennus Kallio Oy
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

 

ASIA

Päätös ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua ja tärinä aiheuttavan toiminnan johdosta koskee louhintaa, paalutusta, ponttiseinän rakentaminen sekä työsillan rakentaminen Åminneforsin voimalaitoksella, Valssaamontie 30, Raasepori. Työt tehdään ma-pe klo 07.00 - 20.00 ajanjaksolla 18.5. - 31.12.2018.

Kaupunkisuunnitteluarkkitehti antaa 7.5.2018 seuraavat suunnittelutarveratkaisupäätökset (MRL 137 §)

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusosastossa, Elina Kurjenkatu 11, Karjaa.

Like it? Share it!