Kaupunki aikoo selvittää kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvistin johdolla mahdollisuuksia lisätä osakeyhtiö Tammisaaren Energia Ab:n ja liikelaitos Raaseporin Veden välistä yhteistyötä tai niiden mahdollista yhdistämistä.

Selonteon tarkoituksena on selvittää, onko yhteistyötä lisäämällä tai yhteisen osakeyhtiön avulla mahdollista parantaa synergioita ja saavuttaa etuja koskien

  • kummankin osakeyhtiön/liikelaitoksen taloutta sekä niiden investointeja
  • henkilökunnan tehtäviä
  • laitteistoja
  • kiinteistöjä
  • päivystystoimintaa
  • ostopalveluja
  • parempaa palvelua asukkaille vesi- ja energia-asioissa yhdestä pisteestä

Selvitys valmistuu kuudessa kuukaudessa
Selvitys annetaan ulkopuolisen, puolueettoman osapuolen tehtäväksi. Aikataulu on noin 6 kuukautta siitä, kun selvitysmies on nimetty. Sen jälkeen selvitys viedään kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon periaatepäätöstä varten, kaupunginjohtaja kertoo.

Mahdollinen yhdistymispäätös merkitsee yksityiskohtaisempaa tarkastelua niin taloudellisten kuin juridisten näkökohtien osalta, mikä vaatii pidemmän ajan. Yhteistyön lisäämisestä voi operatiivisesti päättää yrityksen hallitus ja liikelaitoksen johtokunta, ja se voidaan käynnistää välittömästi selvityksen jälkeen.

Tammisaaren Energia Oy:n henkilökunnan määrä on 34 ja Raaseporin Veden 21, yhteensä 55 työntekijää. Kaupunginjohtaja on aikaisemmin tänään tiedottanut henkilökunnalle tulevasta selvityksestä.

Lisätietoja antavat:
kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist, Raaseporin kaupunki, puh. 019 289 2001
johtaja Tom Törnroos, Raaseporin Vesi, puh. 019 289 2302
toimitusjohtaja Frank Hoverfelt, Tammisaaren Energia, puh. 019 289 2401

Like it? Share it!