Suomen UNICEF myöntää toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen Raaseporin kaupungille. Mallin tavoitteena on edistää muun muassa lapsivaikutusten arviointia ja lasten osallisuutta päätöksenteossa.

Raaseporissa kehittämistyötä on tehty jo vuodesta 2014. UNICEF myönsi kaupungille ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuonna 2015. Jatkokehittämistyön tavoitteena on ollut mm. tehdä lapsen oikeudet tunnetuksi ja ymmärretyksi kunnassa, kehittää lapsia ja nuoria koskevien asioiden koordinoitua ja sektorirajat ylittävää työtä sekä kehittää lapsivaikutusten arviointia päätöksenteossa.

UNICEF näkee, että lapsiystävällisen toimintakulttuurin toteutuminen edellyttää sekä ajattelutavan että toimintamallien muutosta. Tämä vaatii aikaa ja jatkuvaa kehittämistyötä.

- Lapsen oikeudet eivät tule muutamassa vuodessa valmiiksi. Tunnustus on kunnille sekä kiitos tehdystä työstä että velvoite ottaa lapsiasiat jatkossa entistä vakavammin, painottaa Suomen UNICEFIn pääsihteeri Marja-Riitta Ketola.

On tärkeää, että myös lapset ja nuoret itse tuntevat lapsen oikeuksien sopimuksen ja ymmärtävät sen merkityksen. Raaseporissa tähän haasteeseen on tartuttu esimerkiksi toteuttamalla interaktiivinen Lasten Raasepori -sivusto (www.raasepori.fi/lyk).

- Lasten Raasepori -sivustolla kerrotaan lapsiystävällisesti lapsen oikeuksista ja kunnan palveluista. Sivustoa on käsitelty kaikissa peruskouluissa ja se on herättänyt lapsissa paljon keskustelua. Lisää materiaaliakin on jo toivottu, kertoo Unicefin asiantuntija Sanna Koskinen.

Raaseporin Lapsiystävällinen kunta -työryhmä on laajentunut toimintakauden aikana. Ryhmään on saatu lisää edustajia eri toimialoilta sekä kuntapäättäjiä. Laajennetulla ryhmällä on mandaatti edistää kehittämistyötä koko kunnan tasolla. Kaupunginhallitus on sitoutunut jatkamaan edelleen Lapsiystävällinen kunta -yhteistyötä Unicefin kanssa ja koko kuntaorganisaation odotetaan osallistuvan työhön.

Hyvä esimerkki ryhmän työskentelystä ja vuorovaikutuksesta lasten ja nuorten kanssa on tänä vuonna jo kolmatta kertaa järjestettävä Raseborg offspring. Tapahtumassa 6.- ja 8.-luokkalaisilla on mahdollisuus kokeilla uusia asioita, ylittää kielirajat ja pitää hauskaa. Raseborg offspringin tavoitteena on lisätä nuorten yhteenkuuluvuutta ja raasepori-henkeä sekä tukea ystäväoppilastoimintaa. Päivä suunnitellaan ja arvioidaan jälkeenpäin yhdessä nuorten kanssa, yhteistyössä kaupungin nuorisotyöntekijöiden kanssa.

- Lapsiystävällinen kunta -mallin mukainen työ on auttanut luomaan kunnassa paljon hyvää lapsilähtöistä toimintaa, josta on hyvä jatkaa eteenpäin ja edelleen levittää lapsiystävällistä toimintakulttuuria. Lapsiystävällinen kunta on ihmisystävällinen kunta, kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Charlotte Lindh.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFIN kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Mallissa kunta sitoutuu edistämään lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. Mallissa on tällä hetkellä mukana 15 suomalaista kuntaa. UNICEFin tunnustus on voimassa kaksi vuotta kerrallaan, ja sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.

Lisätiedot

Raaseporin kaupunki Charlotte Lindh, varhaiskasvatuspäällikkö
puh. 019-289 2150, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Suomen UNICEF ry, Sanna Koskinen, asiantuntija. p. 050 5762293, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Lisätietoa Lapsiystävällinen kunta -mallista:

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta-projektiesittely/

https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/QA_lapsiystavallinen_kunta.doc

Like it? Share it!