Maahanmuuttajaopetuksen tehtävät

Kartoittaa kuntien esikoulu- ja peruskouluikäisten maahanmuuttajaoppilaiden lukumäärät.

  • Oppilaiden opetustilanteiden kartoitus ja seuranta.
  • Uusilla oppilailla haastattelujen avulla tapahtuva koulutaustan selvittäminen ja opetuksen suunnittelu.
  • Kotikielen opetusryhmien kartoitus ja opetuksen järjestäminen yhdessä koulutoimien kanssa.
  • Maahanmuuttajaoppilaiden opintomenestyksen seuranta.
  • Valmistavan opetuksen opetussuunnitelmien valmistelu.
  • Valmistavan opetuksen budjetointi ja materiaalien hankinta.
  • Valmistavan opetuksen työnohjaus ja tukihenkilötoiminta kouluissa.
  • Toimii kuntien linkkinä opetushallitukseen, muihin kuntiin ja organisaatioihin.
  • Tiedon välittäminen tarjolla olevasta koulutuksesta, säädöksistä yms. kuntiin ja kouluihin.
  • Osallistuu tarvittaessa koulujen ja vanhempien tapaamisiin.

Like it? Share it!