1. Alueen kunnat yhteistoiminnassa

 • Yhteinen toimisto ( 2-3 henkilöä ja oma tulkki palkattuna )
 • Yhteinen budjetti
 • Koordinoitu toiminta
 • Yhteiset kokoukset
 • Yhteinen ohjelma koko alueelle
 • Yhteinen valmistava opetus


2. Kuntien sisällä laajaa yhteistoimintaa eri virastojen ja toimijoiden välillä

Joka kunnassa toimivat erilliset maahanmuuttajatiimit ja koululaisia varten erilliset KID -tiimit. Verkostossa toimivat mukana kaikki viranomaistahot.

 • Sosiaalitoimisto
 • Työvoimatoimisto
 • Terveydenhuolto
 • Kela
 • Koulut (esim. kuraattori)
 • Päiväkodit
 • Aikuiskoulutus
 • Asuntosihteeri ym.


3. Toiminnan ohjaajana yhteinen ohjelma "Kolmannen asteen yhteys"

Aste 1: Elämisen perustarpeet ja rakenteet.

Aste 2: Löytää itsensä, kykynsä, toiveensa ja tavoitteensa, tie tavoitteiden toteuttamiselle ja osittain uskallus lähteä tälle tielle.

Aste 3: Bridges Over Troubled Waters
Yrittää toteuttaa ja varmistaa mitä aloitettu, löytää sekä toteuttaa paikka ja rooli, "omavaraisuus" - integraatio uudessa yhteiskunnassa.


4. Ohjelman toteutuksessa läheinen yhteistyö kolmannen- ja julkisen sektorin välillä

Maahanmuuttajatoimisto ja siihen liittyvä virallisten toimijoiden verkosto on alusta lähtien toiminut hyvin läheisessä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Alueella on useita pajoja ja järjestöjä, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan maahanmuuttajia, aktivoinnin ja työllistämisen merkeissä ja osana eri kursseja. 

Pääyhteistyökumppanina on toiminut alueen Monitoimikeskus, joka alunperinkin perustettiin maahanmuuttajatoimiston (silloisen pakolaistoimiston) aloitteesta. Samoin esimerkiksi kulttuurin alalla on paljon maahanmuuttajien huomioimiseen aktiivisesti liittyvää toimintaa kolmannen sektorin taholta. Tämän kaltainen toiminta antaa heille mahdollisuuksia oman kulttuurin esille tuomiseen, integroimiseen, alueen toimintaan mukaan tulemiseen ja monikulttuurisuuden edistämiseen.

Alueella toteutetut maahanmuuttajiin liittyvät projektit ovat käytännöllisesti katsoen kaikki olleet yhteistyöprojekteja kolmannen sektorin kanssa.

Like it? Share it!