Valitse lautakunta, johtokunta tai jaosto vasemmalta.

Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien yleiset tehtävät on:

 • hyväksyä toimintaohjelmat ja oman toimialueen operatiiviset tavoitteet noudattaen valtuuston vahvistamaa strategiaa ja talousarviota
 • järjestää palvelut valtuuston vahvistamien strategioiden ja taloudellisten puitteiden asettamissa rajoissa sekä kaupungin tavoitteiden ja suunnitelmien pohjalta
 • tehdä ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä valvoa talousarvion noudattamista
 • valvoa, että toimintaa johdetaan tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti lainsäädännön, kaupungin strategian, taloussuunnitelman ja toimintatavoitteiden mukaisesti
 • vastata oman toimintansa kehittämisestä, taloudesta ja organisaatiosta sekä ostopalveluiden seurannasta
 • valvoa omalla toimialueellaan vastuullisten viranhaltijoiden työskentelyä
 • vastata raportoinnin, seurannan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä
 • delegoida asioita alaisuudessaan oleville luottamuselimille tai viranhaltijoille
 • hyväksyä ulkoisesti rahoitetut hankkeet talousarvion ja oman vastuualueen puitteissa
 • myöntää kunnallisia avustuksia ja tukia yhdistyksille ja järjestöille kaupunginhallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti
 • avustaa kaupunginhallitusta omaan toimivalta-alueeseensa kuuluvissa kysymyksissä ja suorittaa kaupunginhallituksen määräämät tehtävät
 • antaa lausuntoja asioissa, joissa toimielin on tehnyt päätöksensä
 • arvioida toimintaa ja järjestelmällistää toimialueensa asiakaspalautteet
 • päättää palvelun saatavuudesta sekä vahvistaa toimipaikkojen aukioloajat
 • vastata siitä, että toimielimen hallinnassa olevia tiloja, alueita ja laitoksia käytetään taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti
 • vastata toimielimen päätöksiä ja tehtäviä koskevasta tiedottamisesta kaupunginhallituksen tiedotusohjeiden mukaisesti
 • määrätä pöytäkirjanpitäjä toimielimen kokouksiin, ellei muuta mainita tässä hallintosäännössä.


Tarkempia määräyksiä luottamuselinten tehtävistä löytyy kyseisten luottamuselinten kohdalta.

Täältä löydät Raaseporin kaupungin hallintosääntö 18.4.2017.

Like it? Share it!