Varsinainen jäsen (varajäsen)

Sara Avdi-Elshani pj (Charlotta Wolff)
Jan Holmberg (Jan-Mikael Ekholm)
Linnéa Henriksson (Ulla Lindström-Dahl)
Holger Wickström varapj. (Jorma Pelkonen)
Petra Baarman (Karita Pihlström)

Kaupunginhallitus valitsee jaoston.

Toimialue:

Henkilöstöhallinto, palkka-asiat, sopimusasiat, eläkeasiat, palkanlasku, työsuojelu, osaamisen kehittäminen, henkilökuntaedut, rekrytointi ym.

Jaoston tehtävänä on

  • päättää henkilöstöä koskevista yleisistä asioista
  • päättää virka- ja työehtosopimusten ja muiden sopimusten soveltamisesta kaupungin työntekijöihin
  • päättää palkkauksen kehyksistä ja perusteista sekä harkinnan mukaan päättää myös muista palkantarkistuksista
  • ohjata ja seurata henkilöstöpolitiikkaa mm. vahvistettujen henkilöstöpoliittisten linjausten ja henkilöstötilinpäätöksen kautta
  • antaa määräyksiä ja ohjeita henkilöstöpolitiikasta
  • käydä paikallisia neuvotteluja pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa
  • päättää kaupungin työsuojelun järjestämisestä
  • päättää työntekijöiden ja luottamushenkilöiden etuuksista valtuuston hyväksymän palkkiosäännön etuuksien lisäksi
  • päättää valtuuston tai kaupunginhallituksen valitsemien johtohenkilöiden palkantarkistuksista.

Like it? Share it!