Varsinainen jäsen Varajäsen
Karl von Smitten, puheenjohtaja Erik Munsterhjelm
Sylva Heerman Rita Lindholm-Wirtanen
Andreas Hindrén Johan Sundholm
Tina Nykänen-Lindqvist Gunilla Stack
Roger Engblom Sven Holmberg
Mona Wickström Isa Forsbäck
Petra Baarman, varapuheenjohtaja Mervi Harvio-Jokiaho
Frank Holmlund Eva Comét
Sami Letti Arthur Snellman
Dick Mannström Bjarne Holmström
Emilia Paarma-Junttila Anna Andersson

 

Yksitoista varsinaista jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava kaupunginvaltuutettuja tai varavaltuutettuja.

Toimialue:
Järjestää väestölle sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut tuottamalla palvelut tai tilaamalla ne sopimustuottajilta. Lautakunta määrittelee palvelurakenteen koko toimialueen yhteisten perusteiden nojalla sekä vahvistaa hoidolle ja laadulle hoitoketjussa asetettavat tavoitteet ja valvoo niiden toteutumista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hoitaa toimialueellaan kuntien välisiin sopimuksiin ja
kuntayhtymiin liittyvät asiat.

Päättää tavaroiden ja palveluiden toimittajien valinnasta voimassa olevien puitesopimusten puitteissa, ellei sitä ole delegoitu jollekin toiselle.

Like it? Share it!