Varsinainen jäsen Varajäsen
Michael Nyberg, puheenjohtaja Werner Orre
Sylva Heerman Pia Nygård
Nicklas Weckman Johan Berglund
Karita Pihlström, varapuheenjohtaja Mervi Harvio-Jokiaho
Rainer Timonen Kerstin Gottberg

Toimialue:
Huolehtia yksityisteistä annetun lain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä.

Tehtävät:
- huolehtia toimituksista, joista määrätään yksityisteistä annetussa laissa ja asetuksessa
- päättää yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen myönnettävistä
avustuksista

Like it? Share it!