Varsinainen jäsen Varajäsen
Mikael Nylund, puheenjohtaja Ville Berglund
Kukka-Maaria Luukkonen, varapuheenjohtaja Kirsi Nyqvist
Johan Berglund Göran Karlsson
Sylva Heerman Isa Forsbäck
Eija Kemppi Kai Klinga
Karin Svahnström Kerstin Ilander
Rainer Timonen Ronja Grönholm
Esko Vuorinen Kati Sointukangas
Johanna Wasström Kristian Forsell
   

 

 

Like it? Share it!