Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Ilmoitusvelvollisuuden piiri

Luottamushenkilöt:

  • Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen jäsenet ja varajäsenet
  • Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ja kaavoituslautakunnan jäsenet ja varajäsenet
  • Valtuuston, lautakuntien ja lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Viranhaltijat:

  • Kaupunginjohtaja ja hänen sijaisensa
  • Kaupunginhallituksen ja lautakuntien sekä niiden jaostojen esittelijät ja heidän sijaisensa

 

Raaseporin sidonnaisuusrekisteri

Rekisteriseloste

Sidonnaisuutta koskevat rutiinit

Like it? Share it!