Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

 

 

Esiopetusta annetaan jokaisessa päiväkodissa, jos esiopetukseen ilmoittautuu riittävästi lapsia (minimi 7 lasta) alueen erityispiirteet huomioiden. Vanhemmilla on oikeus valita lapsen esiopetuspaikka. Kunta pidättää kuitenkin itselleen oikeuden sijoittaa uudelleen esiopetusta saavat lapset paikkaluvan ja henkilöresurssien perusteella.

 

Jokaisella päiväkodilla on esiopetukselle vahvistetut toiminta-ajat eli 4 h/päivä, pääasiallisesti klo. 9.00-13.00. Esiopetus seuraa koulujen toiminta-aikoja lomineen (mm. joululoma, talviloma, kesäloma).

 

Maksutonta esiopetusta annetaan n. 700 tuntia vuodessa.Muu esikouluikäisten päivähoito on maksullista.

 

Esikoulukuljetus

Esikoululaisille järjestetään kuljetus kodista lähiesikouluun ja esikoulusta kotiin, mikäli matka on 3 km tai yli. Esikoululaiselta voidaan edellyttää kävelyä kuljetuksen noutopaikkaan.

 

Mikäli oppilas on päivähoidossa ennen tai jälkeen esikoulun ja esiopetusta ei järjestetä samassa paikassa, järjestetään kuljetus myös päivähoidon ja esikoulun välillä.

 

Esikoulukuljetusta anotaan erillisellä lomakkeella, jonka perusteella varhaiskasvatuspäällikkö päättää kuljetusoikeudesta.

Maksullisesta esikoulukuljetuksesta anotaan erillisellä lomakkeella.

 

Esikoulukuljetukset noudattavat koulujen työ- ja loma-aikoja.


Lukuvuoden 2018-2019 työajat kaupungin kouluissa.

 

Syyslukukausi 2018

Tiistai 14.8.2018 - perjantai 21.12.2018
Syysloma: torstai 18.10.2018 - perjantai 19.10.2018
Joululoma: lauantai 22.12.2018 - sunnuntai 6.1.2019

Kevätlukukausi 2019

Maanantai 7.1.2019 - lauantai 1.6.2019
Talviloma: maanantai 18.2.2019 - sunnuntai 24.2.2019
Pääsiäinen: perjantai 19.4.2019 - maanantai 22.4.2019

Esiopetus alkaa samana päivänä kuin koulutyö ja noudattaa samoja loma-aikoja.
Esiopetuksen kevätlukukausi päättyy perjantaina 31.5.2019.

 

Like it? Share it!