Iso Kirkkokatu 20, asemakaavan muutos (7001)

8.02.2023 / Anne Lindholm

Kaava-alue käsittää Tammisaaren Raatihuoneentorin vieressä olevan, niin kutsutun Lydmanin talon tontti (tunnus 7710-2-8-2). Tavoitteena on mahdollistaa asumista ja liiketiloja Lydmanin talossa sekä rakentaa uusia asuinrakennuksia noin 600 kem². Tavoitteena on, että uudisrakennus sovitetaan arvokkaaseen ympäristöön.

Lisätietoja antavat:

 • Johtava kaavoitussinööri Niclas Skog, 019-289 3840, niclas.skog@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaluonnos:

Kaavaluonnos nähtävillä: 13.2. – 15.3.2023

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Havainnekuva

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 10.2.2023

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

>> Muu aineisto

Miten kaavaan voi vaikuttaa?


8.02.2023 / Anne Lindholm

Kaava-alue sijaitsee valtatien 25 pohjoispuolella Koivuniemessä, Tammisaaressa ja käsittää jo rakennetun aurinkovoimala-alueen ja sen itäpuolella olevan alueen. Alueen pinta-ala on noin 7 hehtaaria ja koskee kiinteistöä BJÖRKNÄS 710-402-1-2. Tavoitteena on muuttaa voimassa oleva asemakaava niin, että jo rakennettua aurinkovoimalaa voidaan laajentaa.

Lisätietoja antavat:

 • Johtava kaavoitussinööri Niclas Skog, 019-289 3840, niclas.skog@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos nähtävillä: 13.2. – 15.3.2023

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 10.2.2023.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

>> Muu aineisto

Miten kaavaan voi vaikuttaa?


8.11.2022 / Anne Lindholm

Suunnittelualue sijaitsee Karjaan keskusta-alueella, Keskuskadun, Torikadun, Ratakadun ja Heikinkadun rajaamassa korttelissa osoitteessa Torikatu 1 – 3. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on luoda edellytykset viihtyisien ja houkuttelevien, nykyaikaisten kerrostalojen rakentamiselle kestävään asumiseen vallitsevaa kaupunginkuvaa ja ympäristöä huomioon ottaen.

Lisätietoja antavat:

 • Maankäyttösuunnittelija Johanna Avellán 019 289 3846, johanna.avellan@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos nähtäville: 14.11 -30.11.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 14.11.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa


12.10.2022 / Anne Lindholm

Kaavamuutos koskee kiinteistöä 710-403-1-9, joka sisältää Ystadsgårdenin ja viereisen puistoalueen. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen joustava kehittäminen asuinkäyttöön, samalla kun turvataan ja säilytetään alueen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennus- ja puistoympäristöä sekä mahdollistaa uusien rivitaloasuntojen rakentaminen ja kiinteistöasuntojen muodostaminen olemassa olevaan Ystadsgårdeniin. Rakennusten ja ympäristön suojelun tarve tutkitaan asemakaavalla.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavoitussinööri Anne-May Sundstrom, 019-289 3841, anne-may.sundstrom@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos nähtäville: 17.10 – 31.10.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 17.10.2022.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa


11.10.2022 / Anne Lindholm

Kaava-alue rajautuu lounaassa Horsbäckintiehen ja luoteessa Västanbyntien jatkeen mukaisesti, joka linjataan Vt 25:n kaakkoispuolelle. Asemakaavan ensisijaisena tavoitteena on kartuttaa kaupungin tonttivarantoa teollisuustonttien osalta. Lisäksi kaupungin pidemmän tähtäimen suunnitelmissa on liittää kaksi suurinta kuntakeskusta (Karjaa ja Tammisaari) toisiinsa luomalla maankäytön kehittämisedellytyksiä niiden välille.

Lisätietoja antavat:

 • Johtava kaavoitusinsinööri Niclas Skog 019 289 3840, niclas.skog@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos nähtävillä: 17.10 – 15.11.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 17.10.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

20.01.2022 / Anne Lindholm

Suunnittelualue sijaitsee ranta-alueella Hanko-Hyvinkää radan ja valtatie 25:n ja kantatila 51:n risteyksen eteläpuolella. Kaava-alue käsittää kiinteistön Soludden 710-410-1-62 ja osan kiinteistöstä Sjöängen 710-410-1-1. Kaavan tavoitteena on, että kaavamuutoksessa otetaan huomioon nykyiset toiminnat ja että alueen kehittämismahdollisuudet lavennetaan mm. monipuolisen toimintaprofiilin ja tarkoituksen mukaisen rakennusoikeudellisen mitoituksen kannalta.Kaupungin tavoitteena on sopimusalueella selvittää yritystoiminnan mahdollisuudet ja tätä varten osoittaa alueita.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavaa koskeviin tiedosteluihin vastaa kaavoituskonsultti Sten Öhman/Maanmittari Öhman puh. 044 2530464 sten.ohman@netsten.fi
 • Hallinnollisen käsittelyn kaupungissa hoitaa johtava kaavoitussinööri Niclas Skog, 019-289 3840, niclas.skog@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 20.3 – 19.4.2023

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 21.1.2022.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

>> Muu aineisto

Miten kaavaan voi vaikuttaa?


21.09.2021 / Anne Lindholm

Päätavoitteena asemakaavalla on Tammisaaren Raatihuoneentorin ympäristöä tarkistamalla voimassa olevaa asemakaavaa vastaamaan alueen yrittäjien ja tulevien toimijoiden tarpeita. Nykyisiin asemakaavalla suojeltuihin rakennuksiin selvitetään mahdollisuudet asumiseen sekä liiketiloihin.

Lisätietoja antavat:

 • Johtava kaavoitussinööri Niclas Skog, 019-289 3840, niclas.skog@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman: 19.8.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.5.2022 § 44. Päätös on tehty Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen johdosta ja korvaa 21.2.2022 § 8 tehdyn päätöksen.

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 21.2.2022 § 8

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtäville: 11.10 – 9.11.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 1.6. – 30.6.2020

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (15-08-2019)

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 6.3.2014.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 270214

Ladda nerVisa

Miten kaavaan voi vaikuttaa?


15.04.2021 / Anne Lindholm

Suunnittelualue sijaitsee pohjanlahden läntisen salmen sillan länsipuolella vajaan 3 km:n päässä Tammisaaren keskustasta, Västerbyn kartanon piha-alueen pohjoispuolella. Kaavan päätavoite on mahdollistaa yhteisöllistä asumista ikääntyneille, sitä tukevia toimintoja sekä kulkuväylä suunnittelualueelle. Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa rakentaminen huomioiden arvokas ympäristö. Liikenneliittymää Hankoniemen-tieltä Mikaelin koululle on pidetty vaarallisena. Suunnitelmassa selvitetään uutta, turvallisempaa liittymää koulualueelle ja Riihikukkulalle.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavaa koskeviin tiedosteluihin vastaa kaavoituskonsultti MNY Arkitekter Ab, arkkitehti Mathias Nyström, 0400 166 395, mathias.nystrom(at)mnyark.fi
 • Kaavan hallinnollista käsittelyä kaupungissa hoitaa johtava kaavoitusinsinööri Niclas Skog 019 289 3840, niclas.skog(at)raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 16.4.2021.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Muu aineisto

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti

Ladda nerVisa

Luontoselvitys 3.4.2019

Ladda nerVisa

9.02.2021 / Anne Lindholm

Kaava-alue sijaitsee Österbyn kaupunginosassa. Kaavamuutos koskee rakentamattomia tontteja Lummekaaren varrella. Kaavamuutoksen tavoitteena on parantaa erillispientalotonttien saatavuutta ja rakennettavuutta olemassa olevalla ja pääosin jo rakennetulla kaava-alueella.

Lisätietoja antaa:

 • Maankäyttösuunnittelija Minttu Peuraniemi 019 289 3844, minttu.peuraniemi@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman: 26.11.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 27.9.2021 § 98

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus:

Nähtävillä: 15.2. – 16.3.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 13.11.2020.

>> Muu aineisto

Miten kaavaan voi vaikuttaa?


6.11.2020 / raseborg

Kaavamuutos koskee Christine ja Göran Schildtin säätiön omistuksessa olevaa, Alvar Aallon suunnittelemaa Villa Skeppet-nimistä rakennusta sekä siihen liittyviä tontteja. Kaava-alue sijaitsee Tammisaaren keskustan eteläpuolella sairaala-alueen ja Hagen-Ramsholmenin puistometsäalueen vierssä. Kaavamuutoksen päätavoite on päivittää asemakaava maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n mukaisesti etenkin sen rakennetun kulttuuriympäristön ajanmukaisuuden osalta. Kaavamuutoksella luodaan myös tarkoituksenmukaisempi tonttijako, joka tukee suunniteltua toimintaa. Samalla turvataan alueella sijaisevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyminen.

Lisätietoja antaa:

 • Maankäyttösuunnittelija Minttu Peuraniemi 019 289 3844, minttu.peuraniemi@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman: 17.1.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 15.11.2021 § 125

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus:

Nähtävillä: 26.4 – 26.5.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Päivitetty OAS (5.3.2021)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 13.11.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Muu aineisto

Rakennushistoriallinen selvitys: Villa Skeppet

Ladda nerVisa

Byggnadshistoriska utredning: Villa Skutan och Villa Fregatten

Ladda nerVisa

11.08.2020 / raseborg

Kaava-alue sijaitsee Tammisaaren keskustassa ja käsittää entisen Tammisaaren Seminaarin ympäristöineen sekä Ammattikorkeakoulu Novian alueet, tontteja 710-4-283-6 ja 710-4-283-7. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen ja sen toimintojen joustava kehittäminen opetustoiminnan ohessa myös mm. asuin-, liike ja kokoontumiskäytössä, samalla turvaten alueella sijaitsevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja puistoalueen säilyminen.

Lisätietoja antavat:

 • Johtava kaavoitusinsinööri Niclas Skog, 019-289 3840, niclas.skog@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman: 18.11.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 19.9.2022 § 89

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 14.2. – 17.3.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 12.6.2020.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Miten kaavaan voi vaikuttaa?


1.07.2020 / raseborg

Suunnittelualue sijaitsee Karjaan taajaman länsiosassa Lepin alueella, valtatie 25 ja seututien 11 risteysalueen itäpuolella. Kaupungin päätavoitteena on kehittää sopimusalueesta laajan valikoiman erikoiskaupan/paljon tilaaa vaativan erikoiskaupan liiketontti, joka yhessä Lepin kaupallisen alekokonaisuuden kanssa muodostaa vähittäiskaupan myymäläkeskittymän.

Lisätietoja antavat:

 • Johtava kaavoitusinsinööri Niclas Skog 019 289 3840, niclas.skog@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman: 15.2.2023

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 19.9.2022 § 88

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Ehdotus nähtävillä: 14.2. – 17.3.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 3.7.2020.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Muu aineisto

Rakennettavuusselvitys Lepinpellonkatu

Ladda nerVisa

Miten kaavaan voi vaikuttaa?


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää kiinteistöt 1:79, 1:76, 1:75 ja osan kiinteistöistä 1:67 ja 1:36 Dönsbyn kylässä, Karjaan kaupunginosassa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 50 ha. Päätavoitteena on suunnitella Raaseporin Karjaan alueen asemakaavoitettuun ydintaajamaan liittyvä uusi tehokas, pääosin pientalorakentamiseen tarkoitettu asuinalue.

Lisätietoja antavat:

– Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store, 019-289 3843,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 30.5.2013

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 19.3.2012

Kaavakartta.pdf (4.63 MBSelostus (7.47 MBLiitekooste- (8.51 MBRakennustapaohjeet (5.09 MB)

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 27.5.-30.6.2011

Kaavakartta määräyksineen (4.36 MB)

Selostus (1.26 MB)

Selostuksen liite (8.7 MB)

Havainnekuva (9.85 MB)

Kaavaluonnos

Nähtävillä:

>> Kaavakartta määräyksineen

>> Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: XX.XX.20XX.

OAS (58.81 kB)

OAS Liite (7.43 MB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue sijaitsee Billnäsin ruukin ympärillä molemmin puolin Mustionjokea. Etelässä alue rajautuu Forsbyn peltoaukeaan. Kaava-alueen pinta-ala on noin 34 ha. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on turvata Billnäsin ruukkialueen historiallisesti merkittävän kokonaisuuden säilyminen sekä mahdollistaa alueen ym-päristöön soveltuva ja elinvoimainen kehitys.

Lisätietoja antavat:

– Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store, 019-289 3843, simon.store@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 9.2.2017

Helsingin hallinto-oikeus on päätöksessään 22.12.2016 kumonnut Ely-keskuksen valituksesta kaupungin-valtuuston päätöksen asemakaavassa osoitettujen la-rajausten osalta.

Hallinto-oikeus on hylännyt muut valitukset.

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Korjaukset hyväksymiskäsittelyn jälkeen

Kaupunginvaltuusto 29.2.2016 § 19 Oikaisukehotusta koskeva päätös

Selostus
Määräykset
Kaavakartta

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 31.8.2015 §71

Billnäs lausunnot ja vastineet
Hyväksytty _kaavaehdotus
Billnäs asemakaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 18.5.-18.6.2015

Materiaali:

Selostus
Billnäs_määräykset
Billnäs_kaavakartta
Havainne

Selvitykset:

http://projektit.fcg.fi/projektit/billnas/

Videoselvitykset:

——-

Nähtävillä: 7.5.-8.6.2012

Materiaali: http://projektit.fcg.fi/projektit/billnas/

Materiaali on myös nähtävillä kaupunkisuunnitteluosastolla, Torikatu 8 10300 Karjaa

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 11.4.-12.5.2011
Kaava-aineisto on katsottavissa ja ladattavissa sähköisesti:

http://projektit.fcg.fi/projektit/billnas/

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu:

Päivitetty OAS 25.3.2015

Billnas_OAS

OAS (58.31 kB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Osallisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä ja muistutuksiinsa kaavan nähtävänäoloaikana kaupungille. Kirjalliset mielipiteet osoitetaan seuraaviin instansseihin (jos ei muuta sanota kuulutuksessa):

Yhdyskuntatekninen lautakunta
Torikatu 8
10300 KARJAA


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää Västra Nylands Yrkesskolan alueen Karjaalla Raaseporin kaupungissa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 3 ha. Kaavamuutoksen tarkoitus on Ajatuksena on muuttaa alueen pääasiallinen käyttötarkoitus yleisten rakennusten korttelialueesta kerros- ja pientalomuotoiseen asuntorakentamisen korttelialueeksi. Lisäksi alueita tullaan osoittamaan palvelu- ja työpaikkarakentamiseen sekä yleisiksi alueiksi.

Lisätietoja antavat:

– Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store, 019-289 3843,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 6.5.2015

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 23.3.2015

370_kaavakartta määräyksineen

370_VNY_uusi_käyttö
370_VNY_havainnekuva
370_VNY_ehdotus_vastineet
370_ VNY_rakentamistapaohje
370_VNY_selostuksen_liitteet
370_VNY_selostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 9-15.6 sekä 4-24.8.2014

Kaavaselostus (2.08 MB)

Liitteet(5.97 MB)

Rakentamistapaohje (339.23 kB)

Havainnekuva (723.91 kB)

Uusi_käyttö (2.57 MB)

Kaavaehdotus (375.6 kB)

Kuntokartoitusraportin_erillinen_tiivistelmä,_Stabsgatan (1.42 MB)

Kuntokartoitusraportti_+_PTS,_Stabsgatan (10.49 MB)

Valokuvaliite,_Stabsgatan (7.69 MB)

VNY_rakennnushisstoriaselvitys a (14.79 MB)

VNY_rakennnushisstoriaselvitys b (10.34 MB)

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 5.8.-9.9.2013

Materiaali:

https://projektipankki.raksanet.fi/publication/login.cfm?pubid=000004009210298180000019606454421570

Materiaali on myös nähtävillä Kaupunkisuunnitteluosastolla, Elina Kurjenkatu 11 b 2. kerros, 10300 Karjaa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 16.1.2012, 24.5.2012

OAS liitteineen.pdf (4.29 MB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää pääasiassa rakentamatonta metsäistä ja kallioista aluetta, joka rajoittuu Pohjanlahteen idässä ja Österbyntielle lännessä Pohjan kunnan rajalle asti Raaseporin kaupungissa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 100 ha. Kaavalla muodostetaan pääasiallisesti pientalovaltaisia asuinkortteleita, katu- ja virkistysalueita.

Lisätietoja antavat:

– Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store, 019-289 3843,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 7.12.2011

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 24.10.2011 § 102

Rävnäs-Kursand_kartta (686.16 kB)Rävnäs-Kursand_kartta (881.28 kB)rakohje_teksti.pdf (16.16 kB)Räväs-Kursand kaavamääräykset (172.98 kB)Räväs-Kursand_kaavamääräykset 2 (146.74 kB)Räväs-Kursand kaavamääräykset 3 (164.24 kB)

110926_selostus_Rävnäs_länsiosa.pdf (999.6 kB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava koskee kiinteistöjä 710-467-2-2, 710-467-1-88, 710-895-2-42 ja 710-450-1-41. Kaava-alue sijaitsee noin 5 km koilliseen Tammisaaren keskustasta ja rajoittuu pohjoisessa ”Uuteen Langansböleen” ja etelässä Horsbäckintiehen ja Västanbyntiehen.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 13.3.2012

Voimaantulokuulutus Langansböle Laulupuu.doc

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunghallituksessa / kaupunginvaltuustossa: 23.1.2012

7614_Langansböle_Sångträdet_AO.pdf (472.79 kB)

7614_Selostus.pdf (745.67 kB)

Kuulutus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 10.8.-10.9.2011

Kaavakartta määräyksineen (468.91 kB)

Selostus (774.43 kB)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kuulutettu ja lähetetty osallisille 27.10.2010. Muistutuksia tai lausuntoja ei ole jätetty.

>> Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue sijaitsee noin 1 km Karjaan keskustan lounaispuolella Solbackan alueella. Kaava-alue rajoittuu pohjoisessa Ratakatuun ja idässä Sysimiehenkatuun. Kaava-alueen eteläpuolella on Helsinki-Turku rautatiealue.

Kaavamuutoksen tavoite on kaavoittaa Sysimiehenkadun viereen kaksi tonttia rivitalorakennuksille ja yksi tontti ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille teollisuusrakennuksille. Kaava-alueen muut osat sijaitsevat huomattavasti alempana suhteessa ympäristöön sekä lähellä Helsinki-Turku rautatiealuetta ja kaavoitetaan lähivirkistysalueeksi

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman:19.8.2013

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunghallituksessa / kaupunginvaltuustossa: 27.5.2013

Kaavakartta määräyksineen (lopullinen)

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 14.1. – 15.2.2013

Kaavakartta määräyksineen (384.44 kB)

Kaavaselostus (2.91 MB)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 1.3.2012

Kårkulla OAS.doc (139.5 kBLiiteyhdistelmä Oas.pdf (3.04 MB)
Kuulutus 1.3.2012 (24.5 kB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue, joka sijaitsee Mustiolla, Linderintien pohjoispuolella, koskee erillispientalojen korttelialuetta AO, lähivirkistysaluetta VL sekä katualuetta Raaseporissa.

Kaavamuutoksen tavoite on kaavoittaa erillispientalojen tontteja rakennuskelpoisimmille alueen osille ja välttää jyrkimmät ja kosteimmat osat alueesta rakennuspaikkoina. Alueelle voitaisiin kaavoittaa noin 9 erillispientalojen tonttia osittain kaaressa joka suunnilleen seuraa korkeuskäyriä ja osittain korkeammalla sijaitsevalle tasaisemmalle alueelle. Alue lähinnä Linderintietä voisi muodostaa lähivirkistysalueen, samoin alueen pohjoisin osa.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 10.1.2013

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunghallituksessa: 19.11.2012 § 496

Kaavakartta määräyksineen (lopullinen) (447.19 kB)

Kaavaselostus (2.02 MB)

Kaavaehdotus

Nähtävillä:

>> Kaavakartta määräyksineen

>> Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 7.2.2012

Ollanrinne OAS.doc (139 kB)Aluerajaus (233.91 kB

Kartta alueesta (628.01 kB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää korttelin 8044 Karjaan alueella Raaseporin kaupungissa. Asemakaavamuutoksen tarkoitus on mahdollistaa liikerakennusten korttelialueiden muodostamista joille saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 6.9.2016

1107-73_Läpp_affärsområde_västra_delen
1107-73_Kaavaselostus_Lepin_liikealue_länsiosa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 27.4.2015

7604_Lepin kaupanalue länsiosa

Lepin länsiosa lausunnot ja vastineet
Kaavaselostus Lepin liikealue länsiosa

Koivukallion asemakaavamuutoksen liikennetarkastelu
Kaavaehdotus

Nähtävänä:

12.2.-31.3.2014

Lepin liikealue, länsiosa (708.73 kB)

Kaavaselostus (7.12 MB

Selvitykset:

Koivukallion_asemakaavamuutoksen_liikennetarkastelu1502 (1.26 MB)
Lepin_alueen_kaupan_selvitys_loppur_1 (916.73 kB)

14.1. – 15.2.2013

Kaavakartta määräyksineen (609.92 kB)

Kaavaselostus (2.52 MB)

Kaavaehdotus, aikaisemmin nähtävänä ollut

Nähtävillä: 20.12.2010 – 28.1.2011

7604_Koivukallio_Lapp_kartta.pdf (104.21 kB)
7604_Koivukallio_Lapp_määräykset (185.13 kB)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.12.2012 (86.74 kB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Asemakaavan muutoksen tavoite on

– muodostaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten kort-telialuetta (ET) Karjaan Puhelin Oy:n teknisten tilojen ympärille Hiihtäjäntien päässä
– muuttaa kääntöpaikan muotoa Hiihtäjäntien päässä
– suurentaa Österbo päiväkodin aluetta julkisten lähipalvelurakennusten korttelialu-eena (YL)- – muodostaa yleistä pysäköintialuetta (LP)
– muodostaa suojaviheraluetta (EV) Österbyntien viereen jolla sallitaan elintarvike-kioskin sijoittamista (m)
– muodostaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL) Österbyn yh-distystalon ympärille ja antaa yhdistystalolle merkintä Suojeltava rakennus sr
– muodostaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten kort-telialuetta (ET) paloaseman ympärille
– muodostaa asuinrakennusten korttelialuetta tontin 1 eteläosaan. Kaavamerkintä yksilöidään kaavoituksen aikana.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 30.5.2016

1090-73_Österby_stadsdel_9_plankarta
1090-73_Kaavaselostus_Österby_kaupunginosa_9

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunghallituksessa / kaupunginvaltuustossa: 11.4.2016 § 32

7722_Kaavaselostus_Österby_kaupunginosa_9

vastineet

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 9.11.-11.12.2015

Kaavaselostus
Karta

Kaavaluonnos

Nähtävillä:1.12-19.12.2014 ja 7.1.-19.1.2015

7722 kaavakartta

7722 Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 5.6.2014

Österby OAS (325.7 kB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue sijaitsee Baggöntien eteläpuolella. Sen itäpuolella maantien päässä sijaitsee Baggön lastaus- ja yhteyslaituri sekä merivartioasema. Suunnittelualueen kaakkoisosassa kulkee laivaväylä Baggöstä Jussarön saarelle

Kaavan tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet veneiden huoltoa ja talvisäilytystä palvelevan rakennuksen toteuttamiseen Baggön yksityisen venesataman yhteyteen. Lisäksi tutkitaan, voidaanko rakennukseen sijoittaa ravintola- ja majoituspalveluja sekä voiko satamaalueelle osoittaa polttoaineen jakelupisteen.

Lisätietoja antavat:

Kaavoitusarkkitehti Aija Aunio, puh 019 289 3846,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 3.8.2015

1075-73_Baggo_hamn_Baggon_satama
1075-73_Kaavaselostus_Baggon_satama
1075-73_Baggö_hamn_illustration

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 8.6.2015 § 52

Baggö_vastineet
Baggö_selostus_liitteet

7637_Baggö_hamn

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 9-15.6 sekä 4-24.8.2014

Baggö_kaavaselostus (412.19 kB)
Lite 2_Luontoinventointi (917.39 kB)
Liite 3 undervattenmiljö (55.33 kB)
Liite 4_Behovsprövning_Natura (11.43 kB)
Liite 5 Kartta ja määräykset (529.28 kB)
Liite 6 Havainnekuva(539.1 kB)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaava kuulutettu vireille: 24.9.2009

Baggö_OAS (458.24 kB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Asemakaavan muutoksen tavoite on muodostaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta paloaseman ympärille, erillispientalojen korttelialuetta Tenholan entisen kunnantalon ympärille ja merkintä Suojeltava rakennus sr entiselle kunnantalolle, sekä mahdollistaa liittymä tontilta 2 Pitäjäntielle.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 6.5.2015

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 23.3.2015

Kaavaselostus

7716_Tenala_centrum_fd_kommunhus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 6.10-7.11.2014

7716_Tenholan_keskusta_kaavaselostus

7716_Tenala_centrum_fd kommunhus

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 14.4.-16.5.2014

7716 Tenholan keskusta (459.83 kB)
Kaavaselostus (1.48 MB)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 6.3.2014

Tenhola_entinen_kunnantalo_OAS (191.98 kB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaavamuutoksen tavoitteena on sijoittaa Pohjan keskustan lähituntumaan monipuolista asumista alueen virkistysmahdollisuudet säilyttäen ja ottaen huomioon Pohjanpitäjänlahden suojelutavoitteet.

Asemakaavamuutoksella tullaan päivittämään alueella voimassa olevia kaavoja erityisesti rakentamattomien korttelialueiden osalta ja määrittelemään Gumnäsin tilan tuleva käyttötarkoitus. Samalla tarkistetaan jo rakennettujen kortteleiden asemakaavat ja niiden määräykset.

Alueelle tullaan selvittämään myös mahdollisuutta yleisen pienvenesataman sijoittamiseen.

Kaavatyön aikana on tavoitteena selvittää myös vaihtoehtoja hulevesien luonnonmukaiseen hallintaan.

Lisätietoja antaa:

– Kaavoitusinsinööri Leena Kankaanpää 019-289 3842, leena.kankaanpaa@raseborg.fi

Kaavan käsittelyvaiheet ja kaavamateriaali

Kaava tulee voimaan

Kaava on tullut voimaan: 18.9.2017

Kaavakartta määräyksineen
Kaavaselostus

Kaavan hyväksyminen

Kaava hyväksytty kaupungivaltuustossa 19.6.2017 § 82

Kaavaselostus

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaehdotus

Uudelleen nähtäville: 16.5-22.6.2016:

Havainnekuva

Selostus
Karta

Selvitykset:

SkötselplanÖverDeInnerstaDelarnaAvPojoviken_2002
Rakennetun_Kulttuuriymp_Selvitys_2014
Rakennettavuusselvitys_2010
Opinnäytetyö_MiiaKetonen_2007
PohjanpitäjänlahdenPerukan_HoitoJaKkäyttösuun_2008
Pilaantuneet_Maat_Tutkimus_2010
Luontoselvitys_2013
Arkeologinen_Tarkkuusinventointi_2014
ArkeloginenInventointi_2013
VesihuollonYleissuunnitteluHulevesitark_2014

Katuverkon yleissuunnitelma 2015

Gumnäs-Klockarudden Natura-arvio 2016
Gumnäsin sudenkorentoselvitys 2015
Gumnäs vesi- ja rantalinnustoselvitys 2015
Gumnäs syvyyskartoitus 2015
Gumnäs- lepakkoselvitys 2015
Gumnäs – puustokartoitus 2015
Gumnäs – vesikasvillisuusselvitys 2015

Till påseende:1.12-19.12.2014 ja 7.1-19.1.2015

Asemakaavaehdotus
Selostus_Liitteineen
Havainnekuva
OAS

ASUKASKOKOUS

Gumnäs-Klockaruddenin asemakaavanmuutosehdotusta koskeva yleinen asukaskokous pidetään keskiviikkona 10.12.2014 klo 18.00 Pohjan kirjaston auditoriossa. Tervetuloa!

——

Ideasuunnitelma ja yleisötilaisuus

Ideasuunnitelma pidetään julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin kaupunkisuunnitteluosastolla, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa 14.1.2013-15.2.2013 välisen ajan. Materiaaliin voi tutustua myös Pohjan kirjastossa.

Ideasuunnitelma (8.38 MB)

Ideasuunnitelmaa koskeva yleinen asukastilaisuus pidetään torstaina 31.1.2013 klo 18.15 Pohjan kirjaston auditoriossa, Keskusraitti 4

10420 Pohjankuru. Kokouksessa tiedotetaan ideasuunnitelmasta. Tervetuloa!

Kaavoituksen aloitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaava kuulutettu vireille vuonna 2008

OAS (4.58 MB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Tavoitteena on mm. selvittää mahdollisuudet laajentaa nykyisessä asemakaavassa osoitettua liike- ,majoitus- ja kokoontumistilojen korttelia.

Lisätietoja antavat:

Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store, puh 019 289 3843,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 1.6.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa:8.6.2015 §56

Visualisointi

Tammisaari_kauppasatama_AKM_270515_c

Kauppasatama selostus


Kaavaehdotus

Nähtävillä: 16.3.-17.4.2015
Kauppasatama_selostus_kaavaehdotus
Selostus Liite_1 Kaavakartta ja määräykset
Liite_2_Havainne
tammisaari_kauppasatama
Kauppasatama_kaavamuutosluonnos_vastineet
tammisaari_kauppasatama_havainnekuva

Selvitykset:
selvitys kaupan sijoittumisesta Tammisaareen
Toimivuustarkastelut_liittymissä
Vaaranarviointi
Riskienarviointi
Pohjaratkaisu
Ratapoikkileikkaus
Maisemahistoriallinen selvitys
Pelastus-_ja_huoltotie
Kauppasataman_liikenneselvitys
Kauppasataman rakentamisen vaikutus keskustan elinvoimaisuuteen
Vertailu_kaava_2008_luonnos_2014
Kauppasatama_OAS

Videoselvitykset:

https://www.youtube.com/watch?v=ts0YHgv6sqo

https://www.youtube.com/watch?v=RLRNqPAGjsE

https://www.youtube.com/watch?v=ts0YHgv6sqo

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 27.10-28.11.2014

Selostus
Kaavakartta

Kauppasatama ehdotus1 vaiheen vastineet_

Selvitykset:Alueleikkaus
Liikenneselvitys
Vertailu kaava 2008 luonnos 2014
EhdotusSelvitys kaupan sijoittumisesta Tammisaareen
Toimivuustarkastelu
Kauppasataman rakentamisen vaikutus keskustan elinvoimaisuuteen
Maisemahistoria
RiskienarviointiRatatunneli

Vaaranarviointi
Kauppasatama OAS

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: .10.2014

FI HamnenOAS

Vanha kaavamateriaali löytyy osoitteesta:

http://www.raasepori.fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/aktiiviset-kaavahankkeet/asemakaavat/8566-handelshamnen-ekenas-planprojekt-7711-2

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Asemakaavan muutoksen tavoite on

– muodostaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen. Alueelle saa lisäksi rakentaa näihin liittyviä toimisto- ja sosiaalitiloja sekä asuntoja sille henkilökunnalle, jonka alituinen läsnäolo paikalla on välttämätön

– muuttaa se osa Kankurintiestä joka sijaitsee kortteleiden 7005 ja 7010 välissä tonttimaaksi.

Lisätietoja antaa

– Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, puh. 019 289 3844,

Projektin käsittelyvaiheet ja kaavamateriaali

Kaava saanut lainvoiman 2.3.2015

Kaavan hyväksyminenl

Kaupunginhallitus 12.1.2015 § 26
7724_Bäljars_Mirka2

Kaavaselostus_Baljars_Mirka 2Lausunnot ja vastineet

Kaavaehdotus

Nähtävillä:27.10-28.11.2014

Kaavaselostus Bäljars Mirka 2

Kaavaluonnos

Nähtävillä

Kaavoituksen aloitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaava kuulutettu vireille: 2.10.2014

Bäljars_Mirka_2_OAS


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Asemakaavan muutoksen tavoite on lisätä rakennusoikeutta 300 k-m² kiinteistölle niin, että päivittäistavarakaupan laajentaminen myymälän ja aputilojen osalta on mahdollista.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 17.6.2015

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunghallituksessa 4.5.2015 § 217

Lausunnot ja vastineet

Kartta

Kaavaselostus_liitteineen

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 19.1-20.2.2015

Selostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 26.6.2014

Oikotie_OAS (172.68 kB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisessä kaavassa sallittua kerroslukua korkeamman asuinrakennuksen rakentaminen tontille. Voimassa olevassa asemakaavassa esitettyä rakennusoikeutta ei ole mahdollista käyttää
nykyisessä kaavassa määrätyillä kerrosluvuilla II-III. Uuden asuinrakennuksen tavoitteellinen kerrosluku on IV-V. Asemakaava-alueella mahdollistetaan liiketilojen rakentaminen asuintalon 1. kerrokseen. Asemakaavan muutoksella asemakaavaalueen rakennusoikeuden määrä vähenee ja kaupunkikuvallinen laatu paranee.

Lisätietoja antavat:

– Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store, 019-289 3843,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: –

25.4.2016

470_OP TAMMISAARI_selostus

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 29.2.2016 § 20

470_OP TAMMISAARI_selostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 12.10.-13.11.2015

470_Selostus

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 3.8-4.9.2015

Kaavaluonnos
Selostus_Ystadinkatu17_20052015_Liitteineen

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 11.6.2015

OAS_Ystadinkatu17

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Tavoitteena on osoittaa uusia työpaikka‐alueita lähinnä pienteollisuudelle.
Kaavassa on tarkoitus osoittaa kevyen liikenteen yhteyksiä, erityisesti virkistysreittejä läheisille metsäalueille.
Suunnittelussa huomioidaan lähialueen ekologinen verkosto.

Lisätietoja antaa:

– Kaavoitusarkkitehti Aija Aunio, 019 289 3846,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 8.8.2016

1096-73_Horsbäck_Torpet
1096-73_Kaavaselostus_Horsbäck_Torpet

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 06.06.2016 § 67

selostus_liitteineen_fi
plankarta_bestämmelser

Kaavaehdotus

Nähtävillä:08.02.-11.03.2016

Luontoinventointi
Torpet_selostus
7730_Horsback_Torpet

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 7.5.2015

Horsbäck_Torpet_OAS

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen kaksikerroksinen liike- ja toimistorakennus niin, että koko toiseen kerrokseen olisi mahdollista rakentaa asuntoja.
Tavoitteena on säilyttää liike- ja toimistotilat maantasokerroksessa.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 12.1.2016

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 9.11.2015 § 110

Asemakaavan selostus Kungsen

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 11.5.-12.6.2015

Asemakaavaehdotuksen selostus_Kungsen

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 9.4.2015

OAS 250315

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue rajautuu länsiosastaan Helsinki-Turku rautatiealueeseen ja sen länsipuolella olevaan NordCenterin golfalueeseen. Alueen pohjoispuolella virtaa Mustionjoki. Entiseen Pohjan kuntakeskukseen on suunnittelualueen keskiosasta matkaa linnunteitse noin 3 km ja katuja pitkin noin 3,5 km. Pohjanpitäjänlahden perukka ja Pohjankurun satama-alue ovat noin 1 km etäisyydellä suunnittelualueesta
länteen. Pinjaisten ruukkialue sijaitsee 3,5 km etäisyydellä suunnittelualueesta itään. Karjaan kaupunkikeskukseen on matkaa noin 7 km. Helsingin keskustasta on suunnittelualueelle matkaa noin 82 km.

Kaava-alueen alustava pinta-ala on 27,25 ha.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitussinööri Leena Kankaanpää, 019-289 3842,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 8.8.2016

1097-73_Karta

Skogsmark_Selostus
Liitteet

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 06.06.2016 §66

Selostus
Havainnekuva
Skogsm-AK-GK24-260416-Kh-Kv-A0-2000

Kaavaehdotus

Nähtävillä:9.11.-11.12.2015

Kaavakartta

Selostus

Havainnekuva

Selvitykset

Luonto:

Luonto- ja ympäristöselvitykset FL

Skogsmark_Skötselplan_2014

Skogsmark luontoselvitys 2015

Skogsmark-luontoselvitys 2011

Melu:

minne_yö
minne_päivä+tavaral
minne_päivä
Melumallinnuksen-lähtötietoja-a
minne_yö+tavaral

Vesitalous:

Skogsmark-vesihuollon_yleissuunnitelma-YS

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 22.4.2007

Kaavoituksen jatkamisesta kuulutettu 12.3.2015

SKOGSMARK_Idealuonnos-selostus
Skogsmark_ideplanSkogsmark-OAS-Liitteineen

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaavamuutoksen tavoitteena on järkiperäistää kulku tontin pohjoisempaan osaan toisen vielä rakentamattoman tontinosan järjestelyjä ajatellen siten, että ajoyhteys sallitaan puiston kautta osoittamalla korttelin lounaisosassa sihaitsevaan puistokaitaleeseen ajoyhteys merkinnällä “ajo”.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusinsinööri Johanna Laaksonen , 019 289 3846,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 17.5.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginhallituksessa: 5.3.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 8-22.8.2016

Kaavakartta

Liite_1_kaavaselostus_fi

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 9.6.2016

luonnos
Liite_1_OAS
OAS

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Asemakaavan muutoksen tavoite on muodostaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä majoitustoiminnan korttelialueen kaavamerkinnällä (AL-1) Villa Ormnäsin ympärille,virkistysalueen kaavamerkinnällä puisto (VP), sekä autopaikkojen korttelialueen kaavamerkinnällä (LPA-1).

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 26.01.2016

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 07.12.2015 § 125

Kaavaselostus_Villa_Ormnas_

Lausunnot ja vastineet

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 7.9.-8.10.2015

Ehdotus_Kaavaselostus_Villa_Ormnas

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 25.6.2015

Villa_Ormnas_OAS

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaavan kumoamisen tavoitteena mahdollistaa tiesuunnitelman hyväksyminen. Koska voimassa oleva asemakaava on viimeinen jäljellä oleva osa vuonna 1991 hyväksyttyä asemakaavaa ja asemakaavan muutosta, on kaavan kumoaminen katsottu perustelluksi. Kaavan kumoamisella ei ole vaikutuksia liikenteen järjestämiseen ennen tiesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamista.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusarkkitehti Aija Aunio, 019 289 3846,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 16.12.2015

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunghallituksessa / 5.10.2015 § 416

Selostus_liitteineen
beskrivning_bilaga_liite_1
bilaga_liite_3
Selostus_kumoaminen_230915

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 15.6.-30.6.2015

Selostus_200515_liitteet_1_3

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 11.6.2015

OAS_Vt_25

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaavamuutoksen keskeisin tavoite on alueen asemakaavojen muuttaminen, jotta mahdollistetaan Karjaan matkustajaliikenteen sujuvoittaminen ja saavutettavuuden parantaminen.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitussinööri Leena Kankaanpää, 019-289 3842,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 18.9.2017

Kaavaselostus
Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunghallituksessa 12.06.2017 §284:

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 8-21.8.2016

Selostus_7748

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu:

OAS

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa voimassa olevan kaavan lähivirkitys- ja puistoaluetta liikerakennusten tontiksi.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 2.6.2017

Kaava on korjattu hyväksymisen jälkeen . Lainvoimainen kaava-aineisto löytyy tästä:

Kaavaselostus

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa:13.2.2017-

Oikotie-AKehd-120117-A0-1000-OK-ok

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 14.11-16.12.2016

Ehdotus_Kaavaselostus_Oikotiemuutos

Oikotie-AKehd-061016-1000-A0-Ok-ltk

Kaavaluonnos

Päivitetty OAS 6.9.2016

Oikotie_OAS

Nähtävillä: 10-23.6.2016 ja 1-14.8.2016

Luonnos_Kaavaselostus_Oikotiemuutos

Luonnos170516

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 9.6.2016

Oikotie_OAS

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen kaksikerroksinen liike- ja asuinrakennus niin, että rakennuksen kylmät ullakkotilat otetaan pääosin asuinkäyttöön.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019-289 3844,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Raaseporin kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.2.2017 § 73päättänyt hallintolain § 50 nojalla kumota 22.6.2016 §:ssä 258 tekemänsä päätöksen ja hyväksynyt

Kungsen II asemakaavan, piir nro 8-17.

Selostus liitteineen
Asemakaava7677_Kungsen_27022017

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 8.8.2016

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunghallituksessa 22.6.2016

Asemakaava Kungsen
Kungsen_Asemakaavaehdotuksen Selostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 6.6.-19.6.2016

Liite_3_Kungsen_II_beskrivn
Liite_2_Kungsen_II_områdets_läge
Kungsen_AsemakaavaehdotuksenSelostus_16052016

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 2.6.2016

Kungsen_OAS_16052016

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Asemakaavan muutoksen tavoite on

 • muodostaa julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueen (YL)

 • muodostaa puiston (VP)

 • muodostaa yleisen pysäköintialueen (LP)

 • kumota yleisten rakennusten (Y) rakennusoikeus kaava-alueen länsiosassa.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 19.1.2017

Pappilankatu
Kaavaselostus

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunghallituksessa / kaupunginvaltuustossa: –

14.11.2017 §118

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 5.9-6.10.2016

7735_Pappilankatu_Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 9.6.2016

Pappilankatu_1_OAS

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Asemakaavan muutoksen tavoite on muodostaa

– teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (T)

– katuja.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saanut lainvoiman: 22.11.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 23.9.2019 § 88

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 7.1. – 7.2.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 6.3.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma(päivitetty_21112018)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Maanomistajien huhtikuussa 2016 esittämän kaavoitusaloitteen mukaan tavoitteena
on nykyisten kortteleiden kehittäminen kaavamuutoksen avulla alueen vetovoiman
parantamiseksi ja korostamiseksi nykyisten ja uusien toimijoiden näkökulmasta.
Keskeinen asemakaavan muutoksen tavoite on KL -merkinnän muuttaminen KM -merkinnäksi.

Lisätietoja antavat:

– Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store, 019-289 3843,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 18.9.2017

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunghallituksessa: 26.6.2017 § 311

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 15.2-3.3.2017

Bilaga-Liite 2

Lepin-Itäosa-AK-110117-1000-A1-OK-ltk

Liite-1-ok

Selostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 2.2.2017

Raasepori-Lepin-liikealue-itäosa-OAS-020117-suomi-ok

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Asemakaavan muutoksen tavoite on muodostaa

– erillispientalojen korttelialueen (AO)

– maa- ja metsätalousalueen (M-1), jota saadaan rakentaa ainoastaan osoitettujen rakennusalojen sisällä ja ainoastaan kaavamerkintöjen ja -määräysten mukaisesti

– lähivirkistysalueen (VL).

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 20.5.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 11.3.2019 § 14

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 9.4 – 9.5.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Päivitetty OAS:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelm (20.12.2017)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 24.1.2017

7750_OAS

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Sunnittelualue käsittää osan (n. 0,9 ha) kiinteistöstä 710-496-1-4. Alue sijaitsee Tammisaaren keskustassa ja rajoittuu etelässä Pehr Sommarin katuu ja pohjoi-sessa valtatie 25:een. Länsi- ja itäpuolella on liiketontteja. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa voimassa olevan kaavan erityiselua (ET) teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi sekä osin suojavirkistysalue-eksi. Korttelialue on tarkoitus liittää osaksi Ab Werner Oy:n toimintaa. Suojavihera-lue jää kaupungin omistukseen.

Lisätietoja antavat:

– Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store, 019-289 3843,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 18.6.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 16.4.2018 § 20

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 1.8 – 31.8.2017

Kaavaselostus

Kaavakartta määräyksineen

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 30.6.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Tarkoituksena on mahdollistaa täydentävää rakentamista pientalovaltaiselle alueelle sekä osoittaa alueita lähivirkistykselle. Kaavoituksessa selvitetään mahdollisuudet varata tilaa kevyen liikenteen väylälle pitkin Bredvikintietä.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitussinööri Niclas Skog, 019-289 3840,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 10.4.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 12.2.2018 § 8

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 25.9.-25.10.2017

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Tausta-aineisto

Luontoselvitys 2017 (Faunatica Oy)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu:

7619_OAS

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Asemakaavan muutostyön tavoitteena on mahdollistaa alueella sijaitsevan päivittäistavarankaupan toiminnan kehittäminen laajentamalla kaupan nykyistä rakennusta ja sen pysäköintialuetta nykyisen huoltoaseman alueelle sekä Sigfrid Aroniuksen kadulle. Lisäksi tavoitteena on polttoaineen jakelupisteen siirtäminen nykyiseltä sijainniltaan Rautatienkadun pohjoispuolelle. Tavoitteena on tutkia myös
matkakeskuksen kehittämistä sekä varautua huoltotieyhteyteen Kauppasatamaan

Lisätietoja antavat:

– Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store, 019-289 3843,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 16.8.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 20.5.2019 § 46

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 7.1. – 7.2.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 1.8 – 31.8.2017

Kaavaselostus

Kaavakartta määräyksineen

Havainnekuva

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 8.6.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaammisaari

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Asumiskeskuksia lähellä olevien tonttien tarpeen, ajanmukaisten kaavojen ylläpitämisen ja kunnallistekniikan toteuttamisen kannalta on perusteltua laatia sellaisia kaavamuutoksia, jotka mahdollistavat paremman ja kustannustehokkaamman kokonaisratkaisun. Tavoitteena on suunnitella kaupungin maa-alueet yhtiömuotoista asumista varten. Kaavan muita tavoitteita ovat kävely- ja pyöräilyreittien mahdollistaminen alueen läpi, luonnonmukaisemman hulevesijärjestelmän rakentamismahdollisuuksien parantaminen ja kustannustehokkaamman katuverkon rakentaminen alueelle.

Lisätietoja antavat:

Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 24.5.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 14.5.2018 § 37

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 6.11.-18.12.2017

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 8.6.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue sijaitsee Pohjan keskustassa. Aluetta rajaa pohjoisessa Vanha Turuntie ja etelässä Gumnäsin lähivirkistysalue. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,1 ha. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa alueen voimassa olevaa asemakaavaa, osoittamalla alueelle matalampaa rakentamista, jotta tärkeät näkymät Pohjan keskustan suunnasta Pohjanpitäjänlahdelle säilyvät.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitussinööri Leena Kankaanpää, 019-289 3842,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 3.12.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginhallituksessa: 17.9.2018 § 372

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 4.6. – 20.6.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 4.6.2018.

Muu materiaali

RakennetunKulttuuriympäristönSelvitys
Gumnäs – luontoselvitys 2013

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää osia kiinteistöstä 710-57-9901-1, 7 kaupunginosan kadut 7-9901; 7 kaupunginosan puistot 7-9903; 710-603-1-11, Laidunmaa; 710-603-1-29 Krogen ja 710-604-2-0, Brandal Raaseporin kaupungissa. Suunnittelualue sijaitsee Bäljarsissa noin 2,5 km Karjaan keskustan lounaispuolella, Bäljarsin teollisuusalueen länsipuolella ja Hankoradan pohjoispuolella.

Lisätietoja antavat:

– kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store, 019 289 3843

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saanut lainvoiman: 27.8.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 4.6.2018 § 56

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 20.4. – 23.5.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 20.4.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muu materiaali

Branndal naturinventering 2007

Brandal luontoselvitys 2012

Bäljars datakeskusalue – esisuunnitelman selostus (002)

Liite 1 Koekuoppakortit

Liite 2 Maatutkaluotausraportti

Liite 3 Pohjatutkimuskartta ja pohjatutkimusleikkaukset

Liite 4 Asemapiirustukset ja pituusleikkaukset

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue käsittää Raaseporissa Hangon niemellä sijaitsevan Prediumin veneiden myynti-, huolto ja säilytysalueen Järnösalmen tien varrella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 5 ha. Suunnittelun tavoitteena on luoda edellytyksiä tämän toiminnan laajentamiselle ja samalla sen keskittämiselle yhteen alueeseen.

Lisätietoja antavat:

– Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store, 019-289 3843,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 27.8.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 4.6.2018 § 55

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 10.1. – 10.2.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 22.12.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue sijaitsee Karjaan kaupunkikeskuksessa. Kaava-alue muodostuu Ratakadun ja Keskuskadun väliin ja sitä rajaa lännessä voimassa olevan kaavan korttelin 7 tontit 7 ja 15 ja idässä Laaksokatu. Kaavamuutosalueen pinta-ala on 7703 m ².

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alueelta siirtyvän linja-autoaseman korttelialue uudelleen. Tarkoituksena on sijoittaa alueelle julkisia palveluita sekä asumista. Tavoitteena on korvata Fokus-talo uudella “monitoimitalolla”, jossa sijaitsisi sekä kaupungin omia, että muiden toimijoiden palveluja.

Lisätietoja antaa:

– Kaavoitussinööri Leena Kankaanpää, 019-289 3842,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saanut lainvoiman: 13.12.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 14.10.2019 § 112

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 1.8.- 30.8.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 7.6.2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muu aineisto

Karjaan matkakeskuksen ideasuunnitelma

Karjaan keskusta tontti- ja rakennushistoriallinen inventointiraportti

Kehityskuva Karjaan keskus

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue sijaitsee Mustion aseman taajamassa; Aseman alueella. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 9,7 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa koulu- ja palvelukeskuksen sijoittaminen Linderintien, Lindnäsintien, Valhallantien ja rautatien väliselle alueelle sekä tarkistaa Linderintien katulinjaus käynnissä olevan Hyvinkää-Hanko ratasuunnitelman mukaiseksi.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusinsinööri Johanna Laaksonen, 019 289 3846,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 16.8.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 3.6.2019 § 66

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 4.2. – 5.3.2019

Kaavakartta määräyksineen
Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 4.1.2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muu materiaali

Mustion koulukeskuksen alueen luontoselvitys 2018

Svartmora meluselvitys 2011

Mustion koulun- ja palvelukeskuksen tärinä- ja runkomeluselvitys 2019

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue sijaitsee Tammisaaressa, noin 400 metriä matkakeskuksen itäpuolella, Liljedahlinkadun ja Rautatiekadun risteyksessä. Asemakaavan päätavoite on selvittää mahdollisuudet uudenaikaiseen kerrostaloasumiseen Tammisaaren keskustassa, mikä osin palvelisi vanhusten asumista. Samalla muutetaan voimassa olevaa kaavaa siten, että (toteutumaton) erillispientalojen alue alueen itäosassa muutetaan virkistysalueeksi.

Lisätietoja antavat:

– Johtava kaavoitussinööri Niclas Skog, 019-289 3840,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saanut lainvoiman: 13.12.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 14.10.2019 § 113

Kaavaehdotus

Nähtäville: 8.4 – 10.5.2019

Kaavaluonnos

Nähtäville: 8.10 – 22.10.2018

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 6.7.2018.

Muu materiaali

Maaperätutkimus, tontti 710-6-108-2 (Golder As-societs Oy 2006)

Maaperätutkimus, tontti 710-6-108-2 ja 710-9903-0 (SitoWise Oy 2018)

Maaperätutkimus lisäselvitys, tontti 710-6-108-2 ja 710-9903-0 (SitoWise Oy 2018)

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Suunnittelualue, tontti 66 korttelissa 11, sijaitsee Tammisaaren keskustassa ja rajoittuu Länsivalliin ja Venemiehenkatuun.

Asemakaavan muutoksen tavoite on muuttaa suunnittelualueen käyttötarkoitusta muodostamalla asuinpientalojen korttelialuetta entiselle Tammisaaren kylpylaitokselle ja suunnittelualueen läntiselle osalle, sekä muodostamalla erillispientalojen korttelialuetta Venemiehenkadun viereen.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusinsinööri Johanna Laaksonen, 019 289 3846,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saanut lainvoiman: 24.1.2020

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 18.11.2019 § 137

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 1.8. – 30.8.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Muu materiaali

Meritulvatarkastelu

Kuntokartoitus Asuinrakennus

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (10062019)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 6.3.2014

Venemiehenkatu_2_OAS (150.8 kB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaavamuutoksen keskeisin tavoite on alueen asemakaavojen ajantasaistaminen.Maankäyttö- ja rakennuslaki § 60 velvoittaa kunnan seuraamaan asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtymään toimenpiteisiin vanhentuneiden
asemakaavojen uudistamiseksi.

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 54 ha.

Lisätietoja antavat:

– kaavoitus@raasepori.fi

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu:16.4.2015

OAS_

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue sijaitsee Karjaan kaupunkikeskuksessa. Kaava-alue käsittää kaupunginosassa 51 voimassa olevien asemakaavojen korttelissa 12 tontit 3-8 ja 10-12, korttelissa 13 tontit 1-4 ja 8, kort-telissa 14 tontit 2-3, korttelissa 15 tontit 1-7, kortte-lissa 16 tontit 1-2 ja 4-10 sekä korttelissa 23 tontin 3. Alueeseen kuuluu myös katu- ja viheralueita. Kaava-alue muodostuu Torikadun ja Volmarintien väliin ja sitä rajaa pohjoisessa voimassa oleva nk. ”Puukarjaan asemakaava” ja etelässä Ratakatu.

Kaavan tarkoituksena on ajantasaistaa vanhentuneita asemakaavoja ja mahdollistaa nykyaikaista rakentamista rakentamattomille alueille.
Kaavan tavoitteena on myös ratkaista Karjaan keskustan liikennejärjestelyjä ja tukea etenkin uuden
matkakeskuksen takia tarvittavien uusien liikenneväylien toteutumisia.
Kaavassa tullaan myös kiinnittämään erityistä huomiota rakennusten suojelumerkintöihin. Alueelle on laadittu rakennetun kulttuuriympäristön inventointi.

Lisätietoja antavat:

– kaavoitus@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 1.6.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää kiinteistöt 710-6-105-1,-2,-3,-5,-6; 710-402-1-10 Björknäs; 710-403-1-9 Ekenäs ladugård 710-404-1-0 Tammisaaren kaupungin tilukset. Suunnittelualue sijaitsee noin 2 km Tammisaaren keskustan itäpuolella, Oikotien ja Trollbergintien risteyksessä.

Asemakaavan muutoksen tavoite on muodostaa
– ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teolli-suusrakennusten korttelialue
– erillispientalojen korttelialue
– yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien ra-kennusten ja laitosten aluetta
– lähivirkistysalueita
– katualueita

Lisätietoja antavat:

– Johtava kaavoitusinsinööri Niclas Skog, puh. 019 289 3840, niclas.skog@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaatulo

Kaava on saanut lainvoiman: 11.2.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 13.12.2021 § 137

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 1.6. – 30.6.2020

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 1.6.2020.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km etäisyydellä Karjaan rautatieasemalta lounaaseen. Alue sijoittuu Ratakadun ja Myllytien risteyksen pohjoispuolelle. Alueen pinta-ala on 0,29 ha.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa 250 k-m2 kokoisen kokoontumistilan sekä 30-40 autopaikkaa käsittävän pysäköintialueen rakentaminen tontille. Voimassa olevaan asemakaavaan merkittyä 800 km2 rakennusoikeutta on tarkoitus pienentää 250 km2:iin.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitussinööri Leena Kankaanpää, 019-289 3842, leena.kankaanpaa@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saanut lainvoiman: 16.2.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 14.12.2020 § 118

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 1.6. – 30.6.2020

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 1.6.2020.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muu materiaali

Meluselvitys

Ladda nerVisa

Tärinä- ja runkomeluselvitys

Ladda nerVisa

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaavamuutos koskee Stallörenin puistoa ja osaa satama-alueesta Tammisaaren Taajamassa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 10 ha. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa esisopimusten mukainen rakentaminen alueella sekä lisäksi mahdollistaa tonttien muodostaminen venesatama-alueella sijaitseville rakennuksille.

Lisätietoja antavat:

– Kaupunginarkkitehti Johanna Backas, 019 289 3843, johanna.backas@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 27.2.2023 § 10

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtäville: 1.6. – 30.6.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Ladda nerVisa

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.2.2022

Ladda nerVisa

Valmisteluaineisto:

Nähtävillä: 1.6. – 30.6.2020

Viitesuunnitelma

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16032020

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 5.7.2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muu aineisto

Natura-arvioinnin tarveharkinta, Stallörenin puiston asemakaava (7779)

Ladda nerVisa

Asukaskyselyn raportti

Tammisaaren pohjoissatamaKehittäminen
Arkeologinen vedenalaisinventointi Pohjoissatama 2019

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Tavoitteena on selvittää alueen potentiaali asuntorakentamiseen huomioiden alueen ympäristöt ja alueen historia. Tavoite tukee periaatetta tiivistää olemassa olevaa keskus- ja taajama-aluetta, jossa on kattava joukkoliikenne.

Toinen tärkeä tavoite on selvittää alueen olemassa olevien rakennusten käyttötarkoitus, mahdollisesti jatkettua hoitotoimintaa tai muuta toimintaa varten.

Olemassa olevalla rakennuskannalla ympäröivine ympäristöineen on huomattavia arvoja, joita tulee vaalia. Kaavamuutoksella selvitetään myös rakennusten suojelutarve.

Lisätietoja antaa:

 • Kaupunginarkkitehti Johanna Backas 019-289 3843, johanna.backas@raseborg.fi
 • Kaavoitusinsinööri Anne-May Sundström, 019 289 3841, anne-may.sundstrom@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaavamateriaali

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 3.8. – 1.9.2020

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Päivitetty PDB (18.5.2020)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Muu aineisto

Lausunnot, mielipiteet ja vastineet kaavaluonnoksesta

Ladda nerVisa

Kaavaluonnos

Nähtävillä 17.9 – 17.10.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Päivitetty PDB

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma01082018

Kaavoituksen aloitus sekä osallitusmis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaava kuulutettu vireille: 5.9.2013

OAS_Tammiharju (685.7 kB)


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue käsittää korttelin 42, nk. museokorttelin läntisen osan Tammisaaressa. Asemakaavamuutoksen päätavoitteena on mahdollistaa tulevan taidemuseon rakentaminen osana laajempaa kulttuurikorttelia Tammisaaren keskustassa.

Lisätietoja antavat:

– Johtava kaavoitussinööri Niclas Skog, 019-289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saanut lainvoiman: 5.2.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 16.11.2020 § 105

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 2.3. – 31.3.2020

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma(15112019)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 6.7.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaavamuutoksen tavoite on kehittää Pohjan keskusta-alueen maankäyttöä ja muuta toiminnallista uudistamista.

Lisäksi tavoitteena on Pohjan kunnantalon uusien käyttömahdollisuuksien kartoittaminen ja mahdollistaminen

Lisätietoja antaa:

– kaavoitus@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaiheet ja kaavamateriaali

Kaavaluonnos:

Nähtävillä: 7.1.- 7.2.2014

LUONNOS JA MÄÄRÄYKSET (782.48 kB)

Pohjan_Kirkonkyla_selostus (3.76 MB)

HAVAINNEKUVA (1.37 MB)

ASUKASTILAISUUS

Yleinen asukastilaisuus Pohjan kirkonkylän asemakaavan muutosluonnoksesta pidetään tiistaina 28.01.2014 klo 17.00- 19.00 Pohjan kirjaston auditoriossa.

Tervetuloa !

Kaavoituksen aloitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaava kuulutettu vireille: 5.9.2013

OAS_7708 (465.03 kB)


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaavoituksen tavoitteena on turvata matkailu-, virkistys- ja kaupallisten palvelujen alueen kehittäminen. Kaavalla tullaan mahdollistamaan nykyisen kurssikeskuksen kehittäminen, laajentaminen, muuttaminen ja lisärakentaminen alueeseen sopivilla toiminnoilla ja konsepteilla. Lisäksi tavoitteena on aikaansaada uusia palvelutyöpaikkoja. Tavoitteena on, että kaava ei tuo velvoitteita kaupungille esim. kadunpidosta tai muun infran rakentamisesta ja ylläpidosta. Tavoitteena on, että asemakaavoituksella kiinteistöä kehitetään ja täydennetään majoitus- ja lomakeskukseksi, joka voi tarjota oheispalveluita kyseisen toiminnan puitteissa.

Lisätietoja antavat:

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 7.9.-8.10.2015

436_Asemakaavaehdotuksen_selostus
436_Tiivistelmä_Kaavaluonnoksen_lausunnoista

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 27.10-28.11.2014

436 -Kaavaluonnos

436_Asemakaavan_selostus_luonnos
436 – Merkinnät ja määräykset l
Kaavaluonnos liite 2 436-Rakennetun ympäristön dokumentaatio_LIITE4
436-Raaseporin opisto_OAS_1_LIITE3

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu:8.5.2014

Raaseporin_opisto_OAS_1 (9.1 MB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue sijaitsee Näätäkujan varrella Österbyssä, n. 3 km Tammisaaren keskustasta. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,4 ha. Suunnittelun tavoitteena on määritellä toimiva tonttijako alueen maanomistajien kesken yhteisesti sovitun ratkaisun mukaisesti ja samalla huomioida, miten kaava-alueen ympäröivä lähialue on rakennettu ja toteutettu.

Lisätietoja antavat:

 • Kaava koskeviin tiedusteluihin vastaa kaavoituskonsultti Fredrik Lindberg Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Oy, 050 589 0937, fl@arkitekturum.fi
 • Hallinnollisen käsittelyn kaupungissa hoitaa johtava kaavoitusinsinööri Niclas Skog, 019 289 3843, niclas.skog@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman: 26.11.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 27.9.2021 § 97

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 19.10 – 20.11.2020

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 15.11.2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualueeseen kuuluu tontit 710-54-355-23; 710-54-366-6,7,8,9,10,11,12,15,16,17; 710-54-367-3,4,5; 710-54-368-5,6,7,8, osa yleisestä alueesta 710-54-9901-0 (Ensikuja), sekä osa kiinteistöistä 710-641-1-21 Prästgården, 710-641-2-25 Torpäng ja 710-633-1-38 Malmkulla.

Asemakaavan muutoksen tavoite on

 • päivittää voimassa olevaa asemakaavaa mahdollistamaan joustavamman tonttijaon erisuuruisille uusille yritystoiminnoille
 • muodostaa toimitilarakennusten korttelialueita (KTY)
 • muodostaa suojaviheralueen (EV) Hangontien suuntaan
 • muodostaa katualueita

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saanut lainvoiman: 24.1.2020

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 18.11.2019 § 138

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 21.5. – 25.6.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (24.4.2019)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 30.6.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Asemakaavan muutoksen tavoite on

 • muodostaa isompi tontti teollisuus- ja varastorakennuksille, muuttaa liikerakennusten tontin muotoa tarkoituksenmukaisemmaksi, sekä muodostaa huoltoasematonttia, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. Aloitteen hyväksymiselle on olemassa perustellut syyt ottaen huomioon kaupungin talous, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen sekä riittävän tonttimaan saatavuus ja olevan toiminnan laajentamismahdollisuudet.

Lisätietoja antavat:

– kaavoitus@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 10.10. – 10.11.2017

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 7.7.2016

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue sijaitsee Raaseporin Karjaan kaupunginosakeskuksen koillisosassa Ensikujan ja Hangontien välissä Malmkullan yritysalueella. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,9 ha. Kaavamuutoksen päätavoitteena on järjestellä kaava-alueen tonttirajat ja rakennusalojen rajat siten, että alueelle on mahdollista rakentaa nykyvaatimusten mukaista liikerakennustilaa.

Samalla korttelialueeseen liitetään kaava-alueen koillis-, lounais- ja eteläsivuilla olevat puistokaistaleet. kaava-alue esitetään yhtenä KM-korttelialueena, jolloin mahdollistetaan useamman tyyppisten liiketilojen rakentaminen.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusinsinööri Leena Kankaanpää, 019-289 3842, leena.kankaanpaa@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman: 2.5.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 21.2.2022 § 10

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 1.6 – 30.6.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 15.4 – 15.5.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 15.4.2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muu aineisto

Malmkullan liikealueen liikennetarkastelun täydennys 20211118

Ladda nerVisa

Malmkullan liikealue, muutokset asemakaavaehdotukseen 20211028

Ladda nerVisa

Malmkulla mitoituskaaviot 04012022

Ladda nerVisa

Malmkullan liikealue KM-2-alueen mitoitustarkastelu (12042021)

Ladda nerVisa

KM-1-alueen tarkastelu vesihuoltoverkostoista (120421)

Ladda nerVisa

Malmkullan liikealueen asemakaavan kaupallinen selvitys (päivitetty 12.3.2019)

Liikenteen toimivuustarkastelu: Valtatie 25 – Ratakatu – Ensikuja (30.8.2018)

Valtatie 25 ja Ratakatu, oikealle kääntymisen kaista, asemakuva-A4 (6.9.2017)

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue sijaitsee Raaseporissa Karjaan kunnanosakeskuksen kaakkoisosassa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 4507 m2. Kaavamuutoksen tavoite on AL korttelialueen muuttaminen AO korttelialueeksi ja kokonaisrakennusoikeuden kohtuullinen lisääminen.

Lisätietoja antavat:

– kaavoitus@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaehdotus:

Nähtävillä: 8.10 – 7.11.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 5.10.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (31082018)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue sijaitsee Lepissä noin 2,5 km Karjaan keskustan lounaispuolella, Bäljarsin asuinalueen eteläreunassa, Hangontien (valtatie 25) pohjoispuolella ja Lepin liikealueen länsiosan pohjoispuolella. Suunnittelualueelle johtaa katu Uikkukuja seututieltä 111 (Läntinen ohikulkutie).

Asemakaavan muutoksen tavoite on:
– muodostaa varastorakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia
– muodostaa lähivirkistysaluetta
– muodostaa katualuetta

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saanut lainvoiman: 20.4.2020

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 10.2.2020 § 15

Kaavakartta määräyksineen
Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 5.8. – 6.9.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaava on kuulutettu vireille: 13.5.2019.

Osallistumi- ja arviointisuunnitelma

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue sijaitsee Lepissä noin 2 km Karjaan keskustan lounaispuolella Uikkukujan, Lepinpellonkadun ja Läntisen ohikulkutien, sekä valtatien 25 ja Läntisen ohikulkutien risteyksissä. Risteysalue vaatii enemmän tilaa mahduttamaan kiertoliittymää, joka on edellytys, jotta liikealueet Lepin alueella voidaan toteuttaa ja kehittää.

Lisätietoja antavat:

– vt kaupunginarkkitehti Niclas Skog, 019 289 3840, niclas.skog@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saanut lainvoiman: 24.9.2020

Kaavakartta määräyksineen – Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen:

Kaava on hyväksytty kaupunginhallituksessa: 4.5.2020 § 168

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 2.3. – 16.3.2020

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 14.2.2020.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue sijaitsee Raaseporin kaupungin Fiskarsin kylän yläruukiksi kutsutussa pojoisosassa. Suunnittelualue ulottuu idässä Malcolmintien varren kortteleista länteen Fiskarsin torille. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on korjata nykyisen kaavan liikenteellisiin ratkaisuihin kohdentuvat epäselvyydet yläruukin ja Fiskarsintien valintamyymälän alueilla, sekä turvata alueen kehittyminen toiminnalisesti monipuolisena ja aktiivina osana ruukin aluetta.

Lisätietoja antaa:

– kaavoitus@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman: 2.5.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 21.2.2022 § 7

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 19.10. – 27.11.2020

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Lausunnot, mielipiteet ja vastineet valmisteluaineistosta

Ladda nerVisa

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (21092020)

Ladda nerVisa

Valmisteluaineisto

Nähtäville: 6.8. – 9.9.2018

Fiskars yläruukin viitesuunnitelma
Malcomintien maankäyttökaavio

Muu aineisto

Arkeologinen koekaivaus Malcolmintie/Peltorivi

Ladda nerVisa

Asemakaavaehdotuksessa suojeltavaksi osoitetut rakennukset

Ladda nerVisa

Yhteenveto asukasilta 23.8.2018

Ladda nerVisa

Teollisuusarkeologinen selvitys Fiskarin yläruukin alueella

Ladda nerVisa

Maaperän pilantuneisuuden tutkimusraportti

Ladda nerVisa

Fiskars historiaselvitys ja tutkimusohjelma

Ladda nerVisa

Fiskars, Risslajoen vesisammalselvitys 2020

Ladda nerVisa

Fiskars, jalavat 2018

Ladda nerVisa

Fiskars luontoselvitys 2017

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 6.7.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää kaupunginosa 11, Dragsvikinranta Raaseporin kaupungissa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 13,5 ha. Kaavamuutoksen tarkoitus on toteuttaa alueella yhdyskuntarakennetta täydentävää asuinrakentamista, joka sijoittuu varuskunnalta vapautuvalle alueelle.

Lisätietoja antavat:

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaehdotus

Nähtävillä:

14.10.-15.11.2013

Dragsvik_asemakaava (706.76 kB)

DRAGSVIK_HAVAINNEKUVA_ (3.19 MB)

Dragsvikinranta_selostus (8.73 MB)

Vastineet Dragsvik (58.96 kB)

Dragsvik rakennustapaohjeet (7.66 MB)

Muu materiaali:

Maisemaselvitys (1.43 MB)

Dragsvik, lepakot (1.12 MB)

Dragsvik, perhoset (250.31 kB)

Fåglar i Dragsvik detaljplaneområde (24.81 kB)

Fågelinventering Dragsvik (70.47 kB)

Dragsvik, luonto, kommentit (261.79 kB

Raportti, Luonto (1.93 MB)Liite 1 (26.07 kB)

Inventeringsrapport, Dragsvik, strandområde (2.23 MB)

Tammisaari-Dragsvik-Tammiharju_Muinaisj-inventointi-2008 (9.37 MB)

Raportti_pohjavesi (33.31 kB)

Tammiharju_RHS_ (10.51 MB)

Hulevesien_hallinta (1.18 MB)

PIMA_raportti_ (4.48 MB)

Asemakaavan_seurantalomake_(1) (22.41 kB)

Dragsvik_Tammiharju_Loppuraportti_Final (5.86 MB)

Dragsvik_vesihuolto_kustannusarvio_2013 (77.57 kB)

Dragsvikinranta_Kustannusarvio_nimikkeittain (7.69 kB)

20.10 28.11.2011

DRAGSVIKINRANTA KAAVA (257.76 kB)

Dragsvikinranta_selostus (1.57 MB)

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 29.10 30.11.2010

DRAGSVIKSTRANDEN (484.5 kB)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 28.10.2009

Dragsvikinranta_OAS (33.58 kB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue sijaitsee Karjaalla, ja käsittää suuren osan kaupallisen keskustan alueesta. Läntisen ohikulkutien ja Ratakadun väliin muodostuu kaava-alue, jota rajaa lännessä Nils Grabbenkatu ja idässä Laaksokatu. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 19 ha.

Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää alueen asemakaavoja liiketoiminnan, toimistotilojen, palvelujen, asumisen ja parkkialueiden osalta.

Keskeisimpänä tavoitteena on kehittää Karjaan keskusta-alueen maankäyttöä ja muuta toiminnallista uudistamista. Keskustan kaupalliset ja julkiset palvelut pyritään turvaamaan ja mahdollistamaan uusien palvelujen sijoittuminen alueelle. Kaavassa tullaan kiinnittämään huomioita parkkipaikkojen riittävyyteen, sijoittumiseen ja laatuun, jotta ennen kaikkea kaupallisen keskustan palveluiden tavoitteet toteutuisivat. Uusien palvelujen sijoittuminen keskustaan vaatii uusia, joustavia ja selkeämpiä liikenneyhteyksiä ja parkkipaikkoja sekä alueen sisällä, että ulkopuolella.

Lisätietoja antavat:

– kaavoitus@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaehdotus uudelleen nähtäville

Nähtävillä: 23.3.-24.4.2020

Kaavakartta

Kaavamääräykset

Kaavaselostus

Kaavaillustraatio

Päivitetty OAS 16.1.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 23.4.-23.5.2018

Kaavakartta
Kaavakartan merkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus

Päivitetty OAS

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15022018

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 16.1.-17.2.2017

KaavakarttaKaavakartan merkinnät ja -määräykset

Kaavaselostus

Asukastilaisuus

Yleinen asukastilaisuus Karjaan keskus – Kauppiaankatu asemakaavasta pidetään tiistaina 31.1.2017 klo 18.00. Ravintola Socis, Nils Grabbenkatu 6

Tervetuloa!

Päivitetty OAS

OAS

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 8.5.2014

OAS (966.06 kB)

Alueen rajaus (1.26 MB)

Muu materiaali

Rakennushistoriaselvitys Karis-Billnäs Samskola-Katarinaskolan

Karjaan matkakeskuksen ideasuunnitelma
Karjaan keskusta tontti- ja rakennushistoriallinen inventointiraportti
Kehityskuva Karjaan keskus

Suunnitelmakartta Läntinen Ohikulkutie
Liikennelaskenta
Karjaan keskus-Kauppiaankatu meluselvitys

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue sijaitsee Tammisaaressa Baggöntien, Linnunlaulun ja rannan välisellä alueella Raaseporin kaupungissa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 11,7 ha. Kaavamuutoksen tarkoitus on mahdollistaa esim. majoitus- tai hoivapalveluiden tyyppinen liiketoiminta entisessä sairaalarakennuksessa sekä pientaloasumista suunnittelualueella.

Lisätietoja antavat:

– kaavoitus@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Valmisteluaineisto

Nähtävillä: 23.3.-9.4.2020

Idealuonnos

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 15.3.2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (15012020)

Muu materiaali

Raaseporin Linnunlaulun asemakaava-alueen luontoselvitys vuonna 2017
Luontoselvitys Knipnäsuddenilla

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue sijaitsee Raaseporissa Tammisaaren kunnanosakeskuksen keski-koillisosassa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on 6,9514 ha. Kaavamuutoksen yksi keskeisistä tavoitteista on tutkia mahdollisuudet (IV-V kerrosta) asuinkerrostalon sijoittamisesta nykyisen tontin 1 länsiosaan.

Lisätietoja antavat:

– Johtava kaavoitussinööri Niclas Skog, 019-289 3840, niclas.skog@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman: 18.11.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 19.9.2022 § 90

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 31.1 – 2.3.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Päivitetty OAS 23.11.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 10.12.2018 – 11.1.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus (lyhyt kuvaus)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 10.12.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muu materiaali

Fotosammanställning, Valokuvakooste

Ladda nerVisa

Laajuustutkielma Koivuniemenkatu 29

Ladda nerVisa

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue sijaitsee Båssabölen kylässä, noin 2,5 km Tammisaaren keskustan eteläpuolella ja Gammelbodan asemakaava-alueen länsipuolella, Båssafjärdenin vieressä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 42 hehtaaria. Alue on rakentamaton.

Kaavoituksen tavoitteena on:

– luoda uusia asuintontteja ja lisätä kaupungin erillispientalojen ja asuinpientalojen tonttivarantoa,

– varmistaa hyvä elinympäristö ja kaupunkikuva kaava-alueella ja lähiympäristössä

– osoittaa virkistys- ja kevytliikenneyhteydet Gammelbodan asuinalueilta rantaan

– aikaansaada kaavataloudellisesti kestävä ratkaisu järkevällä katuverkolla ja tehokkaalla maankäytöllä

– sopeuttaa rakentaminen maastoon ja maisemaan

Lisätietoja antaa:

– kaavoitus@raasepori.fi

Kaavoitustilanne ja kaavamateriaali

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 21.1. – 22.2.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Muu materiaali

Kaavaluonnoksen vastineet (12112018)

Pohjavesitutkimusraportti 2020

Ladda nerVisa

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (12112018)

Kaavaluonnos

Nähtävillä:27.3-30.4.2017

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Asukastilaisuus

Yleinen asukastilaisuus Båssastrandenin asemakaavasta on pidetty.

Ideaasuunnitelma

Nähtävillä 18.8.-19.9.2014

www.geodesign.fi/raseborg

Vaihtoehto 1 etelä 3D.pdf (6.05 MB)

Vaihtoehto 1 etelä.pdf (2.17 MB)

Vaihtoehto 2 pohjoinen 3D.pdf (6.45 MB)

Vaihtoehto 2 pohjoinen pdf (1.99 MB)

Kaavoituksen aloitus sekä osallistumis ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaava kuulutettu vireille: 9.5.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 11.6.2014)

Muu materiaali:

Båssastranden, luontoselvitys (1.94 MB)

Gammelboda, luontoselvitys (4.49 MB)

Gammelboda, luontoselvitys_-_kartat_1-6 (2.65 MB)

Gammelboda, luontoselvitys_-_taulukot_1&2 (69.08 kB)

Arkeologinen, inventointi (14.96 MB)

Tietoa kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Kuinka voin vaikuttaa kaavoitukseen?

Osallisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävänäoloaikana kaupungille. Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset osoitetaan Raaseporin kaupungin kaavoituslautakunnalle, jos ei muuta mainita kuulutuksessa.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää alueita Mustionjoen pohjoispuolella sekä Sjösängintien varteen sijoittuvaa täydennysrakentamista Raaseporin kaupungissa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 49 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on löytää sellainen kaavallinen ratkaisu, joka tukee alueen kehittämistä ja yritystoimintaa hyödyntäen vanhan teollisuusympäristön historiallisia arvoja.

Lisätietoja:

 • Kaupunginarkkitehti Johanna Backas, 019 289 3843, johanna.backas@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 6.8. – 9.9.2018

Kaavakartta

Määräykset

Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 6.7.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue sijaitsee Billnäsin kyläkeskuksen lounaisosassa. Alue rajoittuu pohjoissivultaan Mustionjokeen ja eteläsivultaan Sjösängintiehen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 0,87 ha.

Asemakaavan tavoite on
– Asemakaava laaditaan mahdollisimman suoraan nähtävillä olleen Billnäsin Ruukki II asemakaavaluonnoksen pohjalta.
– Asemakaava muodostaa korttelin 122 ja korttelialue esitetään AP/s alueena.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitussinööri Leena Kankaanpää, 019-289 3842, leena.kankaanpaa@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman: 6.10.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 9.8.2021 § 71

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 21.12.2020 – 29.1.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 1.6.2020.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue käsittää koko Nordcenterin golfkeskuksen: kaksi kenttää suoja-alueineen ja vapaa-ajan asuntoineen sekä golfklubina toimivan Åminnen kartanon talousrakennuksineen ja puistoineen Raaseporin kaupungissa.
Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 152 ha.
Oy Nordgolf Ab:n strategiana on luoda korkeatasoinen vapaa-ajanviettokeskus, jossa pääaktiviteettina olevan golfin lisäksi on mahdollisuus myös muihin vapaa-ajan toimintoihin. Nordcenterin kehittämisen tavoitteena on kaiken ikäisten henkilöiden ja perheiden vapaa-aikaan liittyvä viihtyminen alueella.

Lisätietoja antavat:

– Maankäyttösuunnittelija Johanna Avellán, 019 289 3846, johanna.avellan@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 21.6.2012

OAS_Åminnegård (4.79 MB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue sijaitsee Pohjan kunnan Åminnen asemakaava-alueella rajoittuen pohjoisessa Oy Nordgolf Ab:n golfkenttään (Fream-kenttä) ja lännessä Pohjanpitäjänlahteen. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 15,2 ha.

Kaavamuutoksen tavoitteena on sijoittaa suunnittelualueelle osoitettu rakennusoikeus maisemalliset arvot paremmin huomioon ottavalla tavalla ja luoda kaavalliset edellytykset Nordcenterin vapaa-ajankeskuksen elinvoimaiselle, luonto-, kulttuuri- ja virkistysarvot huomioonottavalle kehitykselle. Vakituiselle asumiselle varattu rakennusoikeuden määrä arvioidaan ja suunnitellaan kaavamuutosprosessin aikana. Tavoitteena ei ole lisätä suunnittelualueen kokonaisrakennusoikeutta vaan luoda hyvät edellytykset kaava-alueen erityispiirteet huomioon ottavalle rakentamiselle. Suunnittelualueeseen liittyvät suojelumääräykset tarkistetaan ja tarkennetaan kaavamuutosprosessin aikana.

Lisätietoja antavat:

– kaavoitus@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 08.12.2008

OAS_RåbackaVillage_060608 (17.26 kB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue sijaitsee Karjaan matkakeskuksen kaakkoispuolella ja kattaa kiinteistöjä Kiilatien itä- ja länsipuolella Raaseporin kaupungissa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,8 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on madollistaa kahden tai kolmen asuinkerrostalon rakentaminen Kiilantien itäpuolelle. Uusien kerrostalojen lisäksi tavoitteena on jäsentää pientalorakentamista Mustikkakadun varressa.

Lisätietoja antavat:

– Kaupunginarkkitehti Johanna Backas, 019 289 3843, johanna.backas@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 3.8. – 1.9.2020

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 6.8. – 9.9.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 6.7.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muu materiaali

Kilantien asemakaavamuutoksen maisemahistoriallinen selvitys

Ladda nerVisa

Raaseporin Asemanmäen asemakaava-alueen luontoselvitys vuonna 2017

Ladda nerVisa

Asemanmäki, hulevesiselvitys

Ladda nerVisa

Havainnevideolinkki

Lepakkoselvitys

Kaavan 3D -mallinnusvideo

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue sijaitsee Tammisaaren keskustassa ja käsittää kaupunginosassa 5, korttelissa 54 sijaitsevat tontit no 283-286 Raaseporin kaupungissa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 6573 m². Kaavamuutoksen tarkoituksena on mukauttaa asuin-ja liiketilojen kerrosalojen suhde vastaamaan paremmin nykypäivän tarpeita ja tavoitteita.

Lisätietoja antavat:

– Johtava kaavoitusinsinööri Niclas Skog, 019-289 3840, niclas.skog@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman: 26.11.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 27.9.2021 § 99

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 1.6. – 30.6.2020

Kaavakartta

Kaavamääräykset

Kaavaselostus

Muu materiaali

Ekenäs sparbank Byggnadshistorisk utredning 2019

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 17.9 – 17.10.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 6.7.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (130918)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.