Strömsnäsin ranta-asemakaavan muutos, kaavaprojekti 7005

14.09.2023 / Anne Lindholm

Kaava-alue sijaitsee entisen Tenholan kunnan luoteisosassa. Kaava-alue on noin 500 metriä pitkä ja keskimäärin 150 metriä leveä pohjois-/eteläsuuntainen merenranta-alue. Kaavan itäreuna rajoittuu koko pituudeltaan mereen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 7,3 ha. Tavoitteena on, että voimassa olevan ranta-asemakaavan kaksi pohjoisempaa rakennuspaikkaa (RA-1) yhdistetään yhdeksi loma-asuntojen rakennuspaikaksi.

Lisätietoja antavat:

 • Kiinteistökehitys ja Kaavoitus SKLM OY, Seppo Lamppu DI, puh 040 867 4451, seppo.lamppu@kaavoitus.fi
 • Hallinnollisen käsittelyn kaupungissa hoitaa maankäyttösuunnittelija Johanna Avellán, puh 019 289 3846, johanna.avellan@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 15.9.2023

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

LataaNäytä

7.07.2023 / Anne Lindholm

Kaava-alue käsittää kiinteistöt Adolfsro 710-591-1-9, Adolfsro II 710-591-1-12 Adolfsro III 710-591-1-13, Västerudde 710-591-1-59 ja Västerskatan 710-538-1-23 Bromarvin Prästössä Raaseporissa. Kaava-alueen pinta-ala on n. 31,5 ha ja sen rantaviiva n. 1,9 km. Ranta-asemakaavan tavoitteena on olemassa olevien rakennuspaikkojen lisäksi osoittaa uusia rakennuspaikkoja Raaseporin kaupungin soveltamien ranta-asemakaavojen rakennusoikeudellisten periaatteiden puitteissa.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavoituskonsultti Sten Öhman/MAANMITTARI ÖHMAN, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Hallinnollisen käsittelyn kaupungissa hoitaa maankäyttösuunnittelija Johanna Avellán 019 289 3846, johanna.avellan@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 10.7.2023.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LataaNäytä

7.07.2023 / Anne Lindholm

Suunnittelualue sijaitsee Strömsössä ja sen lähisaarissa noin 18 km Tammisaaresta itä-kaakkoon. Kaavamuutosalueet käsittävät Strömsön pääsaarella sijaitsevien alueiden lisäksi Flakholmenin, Brändholmenin, Käringholmenin ja Kikarklobbenin saaret. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 50 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Flakholmenin saaresta loma- ja matkailupalvelujen alue, sekä sijoittaa nykyisessä Strömsön ranta-asemakaavassa saaren itäpäähän osoitetut loma-asuntojen rakennuspaikat saaren keski- ja länsiosiin. Samalla saaren itäkärki ja kaksi Strömsön pohjoispuolella sijaitsevaa saarta, Brändholmen ja Käringholmen, sekä noin 5 kilometrin päässä Strömsön eteläpuolella sijaitseva Kikarklobben muutetaan retkeily- ja ulkoilualueeksi.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavakonsultti Arja Sippola, arkkitehti SAFA, FCG Arkkitehdit/FCG Suunniitelu ja tekniikka Oy, puh 044 748 0315, arja.sippola@fcg
 • Kaavan hallinnollista käsittelyä kaupungissa hoitaa kaupunginarkkitehti Johanna Backas puh 019 289 3843, johanna.backas@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 10.7.2023

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa


5.05.2023 / Anne Lindholm

Kaava-alue sijaitsee Snappertunan Kjulbölessä. Kaava-alue käsittää osan kiinteistöstä Östergård 710-486-2-4. Kaava-alueen pinta-ala on n. 20 hehtaaria ja rantaviivaa n. 870 m. Ranta-asemakaavan tavoitteena on täydentää olemassa oleva rakennusoikeus Kjulböleträsketin rantaan osoitettavalla loma-asutuksella Raaseporin kaupungin ranta-asemakaavoituksessa sovellettavien rakennusoikeudellisten mitoitusperusteiden puitteissa.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavoituskonsultti Sten Öhman / Maanmittari Öhman, puh 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Hallinnollisen käsittelyn kaupungissa hoitaa kaavoitusinsinööri Anne-May Sundström, puh 019 289 3841, anne-may.sundstrom@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 8.5.2023.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa


12.04.2023 / Anne Lindholm

Suunnittelualue sijaitsee Stornäsetillä Trollshovdassa, Raaseporissa.  Kaava-alue käsittää kiinteistöt Rek.nro 2:1 ja 2:2 Trollshovdan kylässä. Kaava-alueen pinta-ala on n. 6,63 hehtaaria. Alueen edelliset maanomistajat ovat vuonna 2021 hakeneet kahta muodostamatonta rakennuspaikkaa poikkeuslupamenettelyn kautta. Tämän jälkeen rakennuspaikat on myyty ja muodostettu omiksi kiinteistöiksi kiinteistömuodostuksella. Alueen nykyisten maanomistajien tavoitteena on vahvistaa nämä kaksi rakennuskohdetta ranta-asemakaavalla.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavakonsultti Fredrik Lindberg, arkitekt SAFA, 050 589 0937, fl(at)arkitekturum.fi
 • Kaavan hallinollista käsittelyä kaupungissa hoitaa maankäyttösuunnittelija Johanna Avellán 019 289 3846, johanna.avellán(at)raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 17.4. – 17.5.2023

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 17.42023.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa


12.12.2022 / Anne Lindholm

Kaava-alue sijaitsee Långholmen -saaressa, joka sijaitsee noin 500 metriä Strömsön pääsaaren kaakkoisrannasta Raaseporin kaupungissa ja käsittää kiinteistöt 710-482-1-133 ja 710-482-1-147. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 5,5 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää osa tontin 710-482-1-147 rakennusoikeudesta tontille 710-482-1-133 ja siten muodostaa tonteista loma-asuntokäyttöön toimiva kokonaisuus.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavakonsultti Fredrik Lindberg, arkitekt SAFA, 050 589 0937, fl(at)arkitekturum.fi
 • Kaavan hallinnollista käsittelyä kaupungissa hoitaa johtava kaavoitussinööri Niclas Skog, 019-289 3840, niclas.skog(at)raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 18.9.2023 § 79

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 20.3 – 19.4.2023

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 16.12.2022.

Osallistumis- ja arviointisuunitelma

Ladda nerVisa

Muu aineisto

KEIRON utlåtande om naturförhållandena

Ladda nerVisa

1.07.2022 / Anne Lindholm

Suunnittelualue sijaitsee Snappertunan saaristossa, Rågö saaren itäpuolella.  Kaava-alue käsittää kiinteistöt Rek.nro 4:138, 4:139, 4:140, 4:141, 4:142, 4:143, 4:144 ja 4:145 Båsan kylässä.

Ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa ranta-asemakaavassa kaksi uutta rakennuspaikkaa loma-asutukseen ennestään rakennetuille paikoille. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa paikat ovat osoitettu maataloustarkoitukseen. Toinen rakennetuista paikoista sijaitsee Lillön pohjoisrannassa kiinteistöllä Bergshyddan 1:144 ja toinen Lillön etelärannassa kiinteistöllä Ankarudd 4:145. Kaavasuunnittelussa tutkitaan myös, onko tarkoituksenmukaista mahdollisesti siirtää voimassa olevaan ranta-asemakaavaan osoitettujen loma-asuntotonttien paikkaa ja/tai tarkentaa niiden rajauksia. Lisäksi selvitetään, voidaanko jonkin rakennuspaikan käyttötarkoitus muuttaa vakituiseksi asuinrakennuspaikaksi.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavaa koskeviin tiedosteluihin vastaa kaavoituskonsultti Sten Öhman/ MAANMITTARI ÖHMAN, puh 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi.
 • Hallinnollisen käsittelyn kaupungissa hoitaa maankäyttösuunnittelija Johanna Avellan, puh 019 289 3846, johanna.avellan@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Lisätietoja antavat:

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 8.7.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

1.07.2022 / Anne Lindholm

Suunnittelualue sijaitsee Raaseporissa Bromarvin kyläalueen pohjoispuolella (noin 13,5 km). Ranta-asemakaavan tavoitteena on sijoittamaan emätilamitoituksen mukainen Rehvakan tilan rantarakennusoikeus omarantaisina loma-asuntojen rakennuspaikkoina ranta-alueen pohjois- ja etelänurkkiin. Rehvakan päärakennus pihapiireineen jää omaksi suojelluksi kohteekseen. Rakennusoikeus, jota ei käytetä ranta-alueella, pyritään sijoittamaan pääosin Rehvakan tilan sisämaan palstalle. Tavoitteena on selvittää tämän palstalle suunnittelumahdollisuuksia esim. loma- ja matkailupalvelujen toimintoja ja niitä palvelevia rakennuksia, rakennuksia, rakenteita ja harrastuskenttiä.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavaa koskeviin tiedosteluihin vastaa kaavoituskonsultti Seppo Lamppu, DI / Kiinteistökehitys ja Kaavoitus SKLM OY, puh. 040 867 4451, seppo.lamppu@kaavoitus.fi
 • Hallinnollisen käsittelyn kaupungissa hoitaa kaavoitusinsinööri Anne-May Sundström, puh 019 289 3841, anne-may.sundstrom@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos nähtävillä: 10.7 – 31.8.2023

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 8.7.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Muu aineisto

Arkeologinen inventointi 2021

Ladda nerVisa

Rakennushistoriallinen tarkastelu 2021

Ladda nerVisa

Luontoselvitykset 2021

Ladda nerVisa

8.07.2021 / Anne Lindholm

Kaava-alue sijaitsee Torsön saaren etelärannassa. Ranta-asemakaavan tavoitteena on siirtää voimassa olevan ranta-asemakaavan korttelin 7 toinen rakennuspaikka n. 200 m lounaaseen. Toinen rakennuspaikka poistetaan, mutta sen kerrosala liitetään pääosin siirrettävään tonttiin.

Lisätietoja antavat:

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 15.5.2023 § 39

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Kaavaehdotus nähtäville: 12.9 – 12.10.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 9.7.2021.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Muu aineisto

Luontoselvitys

Ladda nerVisa

Miten kaavaan voi vaikuttaa?


8.07.2021 / Anne Lindholm

Kaava-alue käsittää kiinteistön Fastarby 710-516-6-18 ranta-alueet Ovanmalmträsketin, Kvarnträsketin ja Kullaanjärven rannalla. Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa 3-4 vapaa-ajanrakennuspaikkaa.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavoituskonsullti Sten Öhman / Maanmittari Öhman, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Hallinnolliseen käsittelyn kaupungissa hoitaa johtava kaavoitusinsinööri Niclas Skog, niclas.skog@raasepori.fi 019 289 3840

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaehdotus

Kaavaehdotus nähtäville: 13.7. – 31.8.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 9.7.2021.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Muu aineisto

Luontoselvitys 2021

Ladda nerVisa

Kullaanjärven vesistötarkkailu 2020

Ladda nerVisa

Vesikasvikartoitukset 2017

Ladda nerVisa

Miten kaavaan voi vaikuttaa?


11.02.2021 / Anne Lindholm

Kaava-alue on entistä merivartioasema-aluetta. Tavoitteena on osoittaa kerrosalaa yksittäisille loma-asuntorakennuksille

Lisätietoja antavat:

 • Kaavoituskonsultti Sten Öhmnan / Maanmittari Öhman, puh. 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Hallinnolllisen käsittelyn kaupungissa hoitaa johtava kaavoitussinööri Niclas Skog, 019-289 3840, niclas.skog@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaehdotus

Nähtäville: 10.1. – 10.2.2023

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 12.2.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

>> Muu aineisto

Miten kaavaan voi vaikuttaa?


10.02.2021 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue sijaitsee Lohjanjärven rannalla Knapsbyn kylässä noin 6 kilometriä Mustion keskustasta luoteeseen. Kaava-alue koostuu kahdesta osa-alueesta, Västeruddenin niemestä ja Bråtanin ranta-alueesta. Kaavoituksen tavoitteena on muodostaa suunnittelualueelle vapaa-ajanrakennusten korttelialueita, sekä lähivirkistysalueita.

Lisätietoja antavat:

 • kaavoitus@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman: 5.5.2023

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 27.2.2023 § 11

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtäville: 31.1 – 2.3.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 12.2.2021

Muu aineisto

Bråtan-Västerudden linnustoselvitys 2021

Ladda nerVisa

Bråtan, luontoselvitys 2014

Ladda nerVisa

Bråtan, arkeologinen inventointi

Ladda nerVisa

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


9.02.2021 / Anne Lindholm

Kaava-alue käsittää kiinteistöt Aurinkolahti 710-572-1-120 ja Aurinkolahti II 710-572-1-8 Raaseporin Bromarvissa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 3,0 ha. Ranta-asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa korttelin kolmen rakennuspaikan rakennusten määrän ja kerrosalojen uudelleenjärjestelyn siten, että rakennuspaikkojen määrä vähennetään yhdellä kahdeksi ja poistuvan rakennuspaikan rakennusoikeus yhdistetään kahteen jäljelle jäävään rakennuspaikkaan. Korttelin rajausta ei muuteta. Pienvenesatama (LV) poistetaan tarpeettomana.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavaa koskeviin tiedosteluihin vastaa kaavoituskonsultti Sten Öhman/Maanmittari Öhman puh. 044 2530464 sten.ohman@netsten.fi
 • Hallinnolliseen käsittelyyn liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen kaavoitus@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaatulo

Kaava on saanut lainvoiman: 2.5.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 21.2.2022 § 9

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 21.6. – 4.7. ja 2.8. – 17.8.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 11.12.2020.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

>> Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muu aineisto

Naturinventering

Ladda nerVisa

Miten kaavaan voi vaikuttaa?


1.07.2020 / raseborg

Kaava-alue sijaitsee Torsön saaren etelärannassa. Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa korttelin 6 kahden rakennuspaikan rakennusten kerrosalojen osoittamista voimassa olevan yleiskaavan periaatteita noudattaen. Päätarkoituksena on suurentaa toisen rakennuspaikan päärakennuksen kerrosalaa

Lisätietoja antavat:

 • Kaavoituskonsultti Sten Öhman / Maanmittari Öhman, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Kysymykset liittyen hallinnolliseen käsittelyyn kaupungissa kaavoitus@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman: 26.8.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 17.5.2021 § 41

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Ehdotus nähtäville: 23.11. – 23.12.2020

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 3.7.2020.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Muu aineisto

Miten kaavaan voi vaikuttaa?


1.07.2020 / raseborg

Kaava-alue sijaitsee Raaseporin Gennarbyvikenin länsirannalla. Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa kaikille kiinteistöille loma-asutusta rakennusoikeudella, joka vastaa rakennusjärjestyksen määräyksiä vapaa-ajan asutuksesta ranta-alueiden vyöhykkeellä 1.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavoituskonsultti Sten Öhman / Maanmittari Öhman, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman: 18.11.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 19.9.2022 § 91

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtäville 11.10 – 9.11.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 3.7.2020.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Muu aineisto

Sjönäsin ranta-asemakaava-alueen luontoselvitykset 2020

Ladda nerVisa

Miten kaavaan voi vaikuttaa?


28.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Alue sijaitsee Raaseporin kaupungissa Bredvikin kylässä. Alue on hankoniemestä noin 7 kilometriä pohjoiseen. Maanomistajan tarkoituksena on muuttaa toteutumattomat yhteiskäyttöalueet siten kuin ne nykyisin kaavoitettaisiin. Tämä mahdollistaa alueiden maanomistuksesta luopumisen. Samassa kaavaprosessissa mahdollistetaan myös muiden maanomistajien esittämät kaavamuutostoiveet.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusinsinööri Leena Kankaanpää, puh 019 289 3842,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 11.03.2016

Kaavaeehdotuksen uudelleen hyväksyminen : Kaupunginvaltuusto 25.01.2016 § 12

Selostus_Liitteineen
Bredvik_selostuksen liitteet_
Bredvik_RAK_Kartta ja määräykset
82127084_Selostus_Bredvikin_RAK-muutos

Kaavaehdotus uudelleen nähtäville: 11.5.-12.6.2015

Kartta ja määräykset
Kaavaselostus

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 10.11.2014 § 112

Bredvik Kartta määräyksineen

Bredvik Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 20.2.2012-23.3.2012

7678_kaavakartta (607.07 kB)

Kaavamääräykset.pdf (71.36 kB)
7678_Selostus.pdf (2.58 MB)
7678_Liitteet.pdf (9.52 MB

Selvitykset:

LuontoJaMAisemaSelvitys_2010

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 18.11.2010.

OAS (1.02 MB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


28.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää kiinteistöt 1:127, 1:132, 1:123, 1:124, 1:125 ja 1:126 Odensön kylässä Raaseporin kaupungissa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 200 ha. Kaavamuutoksen tarkoitus on osoittaa omarantaisia rakennuspaikkoja.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitussinööri Niclas Skog, 019-289 3840,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman:20.5.2016

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 2.2.2015 § 12
KaavakarttaSelostus_24.11.2014
Selostus_Liite_2
Selostus_Liite_1
Selostus_Liite_3
Natura_arvio
Luontoselvitys_kortteliaalueet

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 7.5-8.6.2012

KaavaOdensö (3.81 MB)
Liitteet (2.92 MBSelostusOdensö (3.38 MB)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 18.11.2010

OAS (1.11 MB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Osallisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä ja muistutuksiinsa kaavan nähtävänäoloaikana kaupungille. Kirjalliset mielipiteet osoitetaan seuraaviin instansseihin (jos ei muuta sanota kuulutuksessa):

Yhdyskuntatekninen lautakunta
Torikatu 8
10300 KARJAA


28.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää tilat Bonviken 1:30 ja Bonviken1 1:110 Kuivaston kylässä. Kaavamuutoksen tarkoitus on osoittaa lomarakentamista Bonvikenin rannalla ottaen huomioon ne epäkohdat, joiden perusteella aiemmin laadittu ranta-asemakaava jäi laillistumatta.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitussinööri Niclas Skog, 019-289 3840,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava ei ole saannut lainvoimaa: KHO:n päätös 21/1/16

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 10.11.2014 § 111

1_Kaavakartta

2_Selostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 12.3.2012-13.4.2012

Kaavakartta (1.29 MB)Kaavaselostus (6.96 MB)LuontoselvitysLillsjö.pdf (845.91 kB)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 11.11.2010.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (375.97 kB) (päivitetty 4.8.2011)

Kaavaluonnoksen kaavakartta määräyksineen (614.37 kB)

Kaavaluonnoksen kaavaselostus (2.27 MB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


28.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää, Kylä: Skogby 584, Tila: Ten-Mar 5:16.Kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 6 ha.

Kaavaa on tarkoitus muuttaa seuraavilla periaatteilla:
Puolet kunkin rakennuksen katetusta terassista voidaan rakentaa asuintilaksi. Täs-tä aiheutuva lisärakennusoikeuden tarve on noin 402 m2 (lisäys 11,7 %) . Tavoitteena on osakkaiden tasapuolinen kohtelu.
Rakennusoikeus osoitetaan rakennuskohtaisesti rakennusaloina olemassa olevan tilanteen mukaisesti.
Rakentamattomat alueet säilyvät voimassa olevan kaavan mukaisesti yhteiskäyt-töisenä virkistysalueena.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitussinööri Niclas Skog, 019-289 3840,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 4.1.2013

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 12.11.2012 § 116

Kaavakartta määräyksineen (lopullinen) (1.53 MB)

Kaavaselostus (2.82 MB)

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 26.3.2012- 27.4.2012

Kaavakartta määräyksineen (1.35 MB)Selostus (2.83 MB)Kuulutus (23.5 kB)

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 23.12.2011 lähtien

Kaavakartta määräyksineen (1.5 MB)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 26.10.2011

Oas_TenMar_7.9.2011.pdf (1.11 MB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


28.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää tilan Grönkulla Eriksybyn kylässä Raaseporin kaupungissa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 73 ha.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusinsinööri Leena Kankaanpää 019-289 3842, leena.kankaanpaa@raseborg.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 6.7.2016

7695_Selostus
7695_Karta

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 23.5.2016 §47

Selostus Grönkulla
Kaava Grönkulla Lainvoimainen

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 16.3.-17.4.2015

SelostusGrönkulla 22.12.2014
KaavaGrönkulla 22.12.2014

Muu materiaali:
Selvitys 1a Karlsbyholmen Rakentamisen vaikutukset
Selvitys1 Luontoselvitys 2012 Grönkulla
Selvitys 2 Uudenmaan kulttuuriympäristöt

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 12.5-13.6.2014

Kaavakartta_Määräyksineen (1.82 MB)

Selostus_Liitteineen (3.83 MB)

Luontoselvitys Grönkulla (5.11 MB)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 16.1.2012

OAS (1.95 MB) (5.3.2014)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


28.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue koskee osaa Raaseporin kaupungin Pohjan alueen Baggbyn kylän (661) tilasta Södergård RN:O 3:45 (710-661-3-45). Koko tilan maapinta-ala on 39,8700 ha ja vesipinta-ala 82,1350 ha, eli yhteensä 122,0050 ha. Ranta-asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on alustavan rajauksen mukaan noin 13–15 ha.

Kaavatyön päätehtävä on suunnitella Pohjanpitäjänlahden osayleiskaavassa alueelle osoitettu kuuden yhteisrantaisen loma-asuntorakennuspaikan aluekokonaisuus uudestaan. Lähtökohtana on sijoittaa rakentaminen pääosin osayleiskaavan rajaamalle loma-asuntojen alueelle. Tavoitteena on suunnitella alueelle loma-asuntotontteja, jotka mahdollistavat osayleiskaavaa isompien loma-asuntojen rakentamisen. Keskeisenä lähtökohtana on osayleiskaavan mukainen kokonaisrakennusoikeus, joka järjestellään ranta-asemakaavassa uudelleen. Alustavien tarkastelujen mukaan loma-asuinyksikköjen määrä jäänee pienemmäksi kuin osayleiskaavan sallima (osayleiskaavassa 6 loma-asuntoa ja 6 sivuloma-asuntoa).

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitussinööri Leena Kankaanpää, 019-289 3842,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 4.1.2013

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 12.11.2012 §116

Kaavakartta määräyksineen (lopullinen) (2 MB)Kaavaselostus (7.37 MB)

Kaavaehdotus

Nähtävillä:18.4 21.5.2012

Ön_Kaavakartta (2.6 MB)ÖnNiemi_Selostus.pdf (14.17 MBKuulutus (23.5 kB)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 7.2.2012

OAS (48.67 kB)Liitteet-1-4-teksteillä-dp_300-OK-kiinnitetty.pdf (5.73 MB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


28.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue sijaitsee Raaseporin Snappertunassa Höstnäsin alueella. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 175 ha. Kaavan tarkoitus on:

– Alue suunnitellaan vapaa-ajan asutusta varten.

– Ranta-asemakaavalla osoitetaan olemassa olevat rakennuspaikat. Lisäksi selvitetään edellytykset muutamiin uusii rakennuspaikkoihin, jotka sijoittuisivat kauaksi rannasta.

– Rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus määritetään siten, että rakennukset täyttävät kooltaan tämän päivän vaatimukset. Rakennuspaikan alustava rakennusoikeustavoite on: vapaa-ajan asunto 100 kerrosala-m2 ja rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 150 kerrosala-m2.

– Alkuperäisen oalstoitussuunnitelman mukaan alueelle tarvitaan yhteisen rantasaunan lisäksi nuorisokerhotilat.

– Kaavoituksen yhteydessä laaditaan alueen vesi- ja jätehuoltoa koskeva suunnitelma. Suunnitelma osoittaa vednhankinnan, käymäläratkaisujen periaatteet sekä jätevesien käsittelyn ja johtamisen periaatteet. Yhtiökokous on asettanut tavoitteeksi, että jätevedet hoidetaan tonttikohtaisesti.

– Rakennuspaikkojen ulkopuoliset rannat ja metsät osoitetaan edelleen nykytilanteen mukaisesti rakennuspaikkojen yhteiskäyttöalueeksi.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusarkkitehti Aija Aunio puh 019 289 3846, aunio.puh@raseborg.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 6.7.2016

7685_Karta
7685_Selostus

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 23.5.2016 §46

Lillgård_

Selostus Lillgård

Kaavaehdotus

Nähtävillä:12.10.-13.11.2015

Liite_3_SelostusLillgård
Lillgård liite_2
Liite_1_Kaavoittajan_vastineet

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 14.4-16.5.2014
Lillgård Luonnos (6.82 MB)
Havainnekuva (6.88 MB)
Luonnos Merkinnät (3.89 MB)

Luontoselvitys (2.23 MB)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 3.5.2012

OAS_Lillgård (1.32 MB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


28.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää Raaseporin kaupungin Pohjan alueen Baggbyn kylän tilan Tegelbrukshageb maa-aluetta. Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,5 ha.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitussinööri Leena Kankaanpää, 019-289 3842,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 8.2.2013

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 10.12.2012

Hyväksytty kaavakartta määräyksineen (1.8 MB)

Kaavaselostus (4.55 MB)

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 7.6.-21.6.2012 sekä 30.7.-14.8.2012

Tegelbrukshagen kaavakartta (2.08 MBKaavamääräykset (10.76 MBTegelbrukshagen_Selostus. (3.47 MB)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 8.1.2006

Tegelbrukshagen-OAS (37.44 kB)
OAS_Liitteet_ (828.44 kB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


28.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Råängenin aluetta on tarkoitus kehittää ensisijaisesti loma- ja matkailupalvelujen alueena.

Lisätietoja antaa:

Kaavoitusinsinööri Leena Kankaanpää 019-289 3842, leena.kankaanpaa@raseborg.fi

Kaavoituksen käsittelyvaiheet ja kaavamateriaali

Kaava saa lainvoiman: 1.7.2014

Kaavan hyväksyminen:

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.5.2014 § 54

Råängen_selostus.pdf (5.07 MB)

Råängen kaavakartta (2.06 MB)

Kaavaehdotus:

Nähtävillä 14.10-15.11.2013

Råängen, kartta ja määräykset (2.44 MB)

Selostus_Råängen (2.89 MB)

Kaavoituksen aloitus ja osallistumis ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaava kuulutettu vireille: 8.1.2006

Päivitetty OAS


28.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue sijaitsee n. 10 km ajotietä Tenholan kirkonkylästä ja 3,5 km Tammisaaren ja Salon välisestä kantatiestä 52. Alueen pinta-ala on 5,6 hehtaaria ja rantaviiva n. 450 metriä

Kaavamuutoksen tavoitteena on

− muutta rakennuspaikan käyttötarkoitus pysyväksi asuinalueeksi (omakotitontti),

− rakennuspaikan rajaaminen käsittämään myös rantasaunan,

− rakennuspaikan kerrosalan ja kaavamääräysten päivittäminen vastaamaan tavanomaista haja-asutusalueiden omakotitontin rakennusoikeutta.

Lisätietoja antaa:

– Kaavoitusinsinööri Niclas Skog 019-289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Kaavan eteneminen sekä kaavamateriaali

Kaavan voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman: 17.03.2014

Kaavan hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto 03.02.0214 § 6

7698_Kaavakartta
7698_Örnvik_Selostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 5.8.-9.9.2013

Kaavaehdotus (1.67 MB)

Selostus Örnvik.pdf (3 MB)

Kaavoituksen aloitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaava kuulutettu vireille:

OAS (828.78 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


28.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alueen pinta-ala on noin 14 ha ja rantaviivan pituus n 0,8 kilometriä.

Ranta-asemakaavan tavoitteena on:

-siirtää yksi alueen pohjoisrannan loma-asuntorakennuspaikoista itään ja mahdollistaa sillä ympärivuotinen asuminen,

– täsmentää rakennuspaikkojen rakentamiskerrosaloja ja rakennusaloja

Lisätietoja antaa:

– Kaavoitusinsinööri Niclas Skog 019-289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Kaavaprojektin käsittelyvaiheet ja kaavamateriaali

Kaava saa lainvoiman

Kaava saanut lainvoiman: 18.9.2017

Kaavaselostus
Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto 15.5.2017 § 33

Grevö

SelostusGrevö

Kaavaehdotus

Nähtävillä:6-23.6.2016 ja 1-14.8.2016

Liite_2_Lausunnot
Liite 3 Kartta
Liite_4_Selostus Grevö
Liite_1_OAS

Kaavaluonnos:

Nähtävillä: 12.2.-17.3.2014

Grevö luonnos (1.9 MB)

Grevö luonnos A4 (6.15 MB)

Ote Tammisaaren eteläisen saariston rantayleiskaavasta (2.57 MB)

Kaavoituksen aloitus ja osallistumis ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaava on kuulutettu vireille: 1.7.2013

OAS (766.71 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


28.06.2020 / raseborg

Kaavahanke on päättynyt (HHO 2017). Västerudden alue sisältyy kaavahankkeeseen Bråtan-Västerudden, ranta-asemakaava 7785

Kaavasta lyhyesti

Asemakaavan tavoite on

– Västeruddenilla muodostaa loma-asuntojen korttelialueita jotka rajoittuvat rantaan

– lähivirkistysalueita loma-asuntojen korttelialueen viereen

– muinaismuistoalue

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava EI ole saannut lainvoimaa: Helsingin hallinto-oikeuden päätös 17/0307/5, 26.5.2017.

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 14.11.2016 § 119

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 16.5-22.6.2016

vastineet
Päivitetty_Bråtan_vaihe_I_Västerudden_OAS
Kaavaselostus

Kaavaluonnos

Nähtävillä:1.12-19.12.2014 ja 7.1.-19.1.2015

Kaavaselostus
7720_Bråtan

Bråtanin luontoselvitys 2014

Raasepori Bråtan, arkeologinen inventointi

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 8.5.2014

Bråtan_OAS (1.02 MB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


28.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelu koskee osaa tilasta Aspberg RN:0 710-421-1-135. Tilan Aspberg kokonaispinta-ala on KTJ:n mukaan 31.7.2013 päivitystiedon mukaan yhteensä 4,240 ha. Tilan maapinta-ala on 4,032 ha ja tilan pohjoisrantaan sijoittuvan vesipalstan pinta-ala on 0,2081 ha. Alustavan rajauksen mukaan suunnittelualueeseen sisältyy Aspbergin tilasta noin 3 ha.

Lisätietoja antavat

Kaavoitusarkkitehti Aija Aunio, puh 019 289 3846,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 17.6.2015

7723_Kummeludden_selostus_liitteet
7723_Kummeludden_plankarta

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 27.4.2015 § 41

Kummeludden_selostus
Raasepori. Kummeludden. Luontoselvitys 2013
Kummeludden_kaavakartta_määräykset

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 1.12-19.12.2014 ja 7.1.-19.1.2015

Kummeludd selostus liitteineen
Liite-7
Kummeludden

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 26.6.2014

Kummeluddenin OAS (2.53 MB)

Liitteet (1.86 MB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


28.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaavamuutoksen tavoitteena on
 -tarkentaa rakennuspaikkojen rakennusoikeutta siten, että asumisväljyys
paremmin vastaa nykyajan tarpeita,
 -siirtää eräitä rakennuspaikkoja ja tarkentaa rakennuspaikkojen rajauksia,
 amalla tarkentaa suojelualueita ja tärkeiden luontokohteiden suojelemista muuttuneen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitussinööri Leena Kankaanpää, 019-289 3842,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 23.4.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 12.2.2018 § 7

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 15.8.-18.9.2016

Selostus Furuholm_

Furuholm_nähtäville

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 12.3.2015

FuruholmOAS
FuruholmLuonnos151214

Muu materiaali

Furuholmen_Luontoinv_täyd24072017

Furuholm – Kompletterande naturinventering 2012

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


28.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Ranta-asemakaavamuutoksen tarkoituksena on yhdistää tontit 2 ja 3 yhdeksi tontiksi.
Rakentamisen määrä kerrosalana ei muutu, mutta rakennusten enimmäiskoko muutetaan siten, että kunkin rakennustyypin kerrosalat lasketaan yhteen kaksinkertaiseksi.
Muiden kaavamääräysten osalta noudatetaan voimassa olevaa ranta-asemakaavaa.

Lisätietoja antavat:

Kaavoitusarkkitehti Aija Aunio 019-289 384, aija.aunio@raseborg.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 26.01.2016

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 07.12.2015 § 124

Vastineet
Selostus
Kaavakartta

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 3.8.2015-4.9.2015

Strömsö_Liite_1

Strömsö_liite_2

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 9.4.2015

Strömsö OAS

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


28.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2,1 ha. Kaavamuutoksen tarkoitus on:

– Yhteisiä huoltorakennuksia varten varattu alue muutetaan kahdeksi vapaa-ajan asuntojen rakennuspaikaksi

– Rakennusoikeus osoitetaan rakennuspaikkakohtaisesti voimassa olevan Rågön ranta-asemakaavan RRA-rakennuspaikkojen mukaisesti. Kokonaisrakennusoikeus säilyy suurin piirtein voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisena.

– Rakentamattomat alueet säilyvät voimassa olevan kaavan mukaisesti hteiskäyttöisinä virkistisalueina ja niiden kaavamerkinnät päivitetään nykykäytännön mukaisiksi. Virkistysalueen läpi osoitetaan kulkuyhteys rantasaunalle.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusarkkitehti Aija Aunio, 019 289 3846,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 6.7.2016

7709_Rågö_Calliola_illustration_havainnekuva
7709_Kaavaselostus_Rågö_Calliola
7709_Rågö_Calliola

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 23.5.2016 §45

Kaavakartta
Selostus_fi

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 14.12.2015-15.01.2016

Rågö SELOSTUS
Luontoselvitys 2015
Havainnekuva
Rågö Kaavakartta 2015-11-06_Kaavamerkinnät A4
Calliola kaavakartta ja määräykset

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu:

Calliola OAS

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


28.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa. Maanomistajan tavoitteena on osoittaa alueelle Raaseporin kaupungin suunnitteluperiaatteiden mukainen ja alueen olosuhteista johdettu rantarakennusoikeus oma-rantaisina loma-asuntojen rakennuspaikkoina. Suunnittelussa otetaan huomioon laaditut luonto- ja ympäristöselvitykset sekä muinaisjäänneinventointi.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusinsinööri Leena Kankaanpää, 019-289 3842,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 14.1.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 12.11.2018 § 110

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 4.5. – 4.6.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 6.10. – 6.11.2017

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 6.10.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muu aineisto

pdf
pdf

Muinaisjäännösinventointi

Luontoinventointi

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 4,78 ha ja siihen kuuluva vesialue 1,03 ha. Kaavamuutoksen tarkoitus on:

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteena on turvata käytännön edellytykset muusikkojen taiteilijaresidenssi- ja kurssitoiminnalle

Yleiset tavoitteet

Alueen maisema-arvojen vaaliminen ja säilyttäminen

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan huvilamiljöön säilyttäminen

Tavoitteet tarkentuvat kaavan laadinnan aikana.

Lisätietoja antavat:

– kaavoitus@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 25.01-26,02.2016

VILLA VIKAN
Selostus liitteineen

Luontoselvitys_VillaVikan
Rakennushistoria_VillaVikan
Maisemanhoitosuunnitelma_VillaVikan
Maisema_analyysi_VillaVikan

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 21.01.2016

OAS

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Alue käsittää voimassa olevan ranta-asemakaavan rakentamattomat rakennuspaikat sekä kiinteistön Wäxär RN:o 1:237 Wäxärin saaren pohjoisrannat.

Lisätietoja antavaa

 • Kaavoituskonsulltti Sten Öhma / Maamittari Öhman, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Hallinnollisen käsittelyn kaupungissa hoitaa maankäyttösuunnittelija Minttu Peuraniemi, 019 289 3844 minttu.peuraniemi@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman: 20.1.2023

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 14.11.2022 § 114

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 2.3 – 31.3.2020

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (15.9.2019)

Muu materiaali

Yhteenveto lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavanlaatijan vastineet

Luontoselvitys Växär 2018 raportti

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 13-27.8.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 16.4.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 2.8.2018)

Kaavakartta luonnos

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue sijaitsee Länsi-Uudellamaalla Trollshovdassa, noin 12 km länteen Tenholan kirkonkylästä ja Bromarvin pohjoispuolella lähellä Varsinais-Suomen rajaa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 100 ha. Suunnittelun tavoitteena on todeta ja määritellä alueen rakennusoikeus tulevia sukupolvia varten. Tavoite on myös inventoida ja huomioida kaavassa alueen kulttuurihistoriallinen arvo sekä kehittää Trollshovdan kyläalueen elinvoimaisuutta.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavoituskonsullti Fredrik Lindberg, Arkitekturum Ab, 050 589 0937, fl@arkitekturum.fi
 • Kaavan hallinnollista käsittelyä kaupungissa hoitaa Niclas Skog, 019 289 3840 niclas.skog@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saanut lainvoiman: 26.3.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 25.1.2021 § 7

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus:

Nähtävillä: 3.8. – 1.9.2020

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Päivitetty OAS (17.6.2020)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Kaavaluonnos:

Nähtävillä: 5.8. – 6.9.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 5.7.2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muu aineisto

Raasepori Trollshovdan ruukin arkeologinen inventointi

Ladda nerVisa

Trollshovda bruksområde kulturmiljöutredning

Ladda nerVisa

Degergårdsträsketin tilanne- ja kuormitusselvitys 2019

Ladda nerVisa

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Alue käsittää kiinteistöt Tallkulla RN:o 4:5 (710-542-4-5) ja Tallkulla II RN:o 5:3 (710-542-5-3) Raaseporin Bromarvissa (Knopkägran ent. kylää). Kaava-alue sijaitsee Bromarvin kirkolta n. 8 km koilliseen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 15 hehtaaria ja rantaviivan pituus n. 0,83 kilometriä.

Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle loma-asuntorakennuspaikkoja. Kaavaratkaisussa otetaan huomioon luontoselvityksessä todetut suojeltavat arvot. Alueella oleva talouskeskuksen vanha rakennuskanta pyritään ottamaan huomioon niin, että sen säilymistä voidaan mahdollisuuksien mukaan edistää.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitussinööri Leena Kankaanpää, 019-289 3842,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 16.8.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 20.5.2019 § 45

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 24.9 – 26.10.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 6.10 – 6.11.2017

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 6.10.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muu aineisto

Luontoinventointi

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue sijaitsee Strömsön saaressa ja alue sijoittuu saaren itäosaan. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 35 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on sijoittaa nykyisessä ranta-asemakaavassaosoitetus loma-asuntojen rakennuspaikat saaren pohjoisrannalle Ryssvikenin länsipuolelle.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavoituskonsullti Arja Sippola, FCG Arkkitehdit/FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 044 748 0315, arja.sippola@fcg.fi
 • Kaavan hallinnollista käsittelyä kaupungissa hoitaa Niclas Skog, 019-289 3840, niclas.skog@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Ranta-asemakaavan hylkääminen

Valtuusto on 19.9.2022 § 92 hylännyt ranta-asemakaavan

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 22.3. – 20.4.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Muu materiaali

Strömsö maisematarkastelu 2020

Ladda nerVisa

Strömsön luontoselvitys 2020

Ladda nerVisa

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 17.2 – 16.3.2020

Kaavakarttam määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 15.2.2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muu materiaali

Luontoselvitys 2001

Luontoselvitys 2018
Maisematarkastelu 2019

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää kiinteistöjen Skogtorp I 710-712-1-116 ja Skogtorp II 710-667-1-33 järvialueet Raaseporin Pohjan Brödtorpissa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 216 ha ja sen korjattu rantaviiva noin 5.7 km. Kaava-alueen laajuutta arvioidaan kaavoituksen aikana. Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa eräitä uusia loma-asuntorakennuspaikkoja. Uudisrakentamista on tarkoitus etupäässä keskittää Sahajärven alueelle, jossa entuudestaan on asutusta.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavoituskonsultti Sten Öhman / Maanmittari Öhman, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Hallinnolliseen käsittelyn kaupungissa hoitaa kaavoitusinsinööri Anne-May Sundström, anne-may.sundstrom@raasepori.fi 019 289 3841

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 20.3 – 19.4.2023

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaluonnos

Nähtäville: 2.8 – 31.8.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 5.7.2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muu materiaali

Lausunto Raaseporin Sahajärven ranta-alueiden liito-oravapotentiaalista

Ladda nerVisa

Sahajärvi luonto- ja maisemaselvitys

Ladda nerVisa

Utvärdering av tillståndet i Sågsjön i Raseborg år 2019

Ladda nerVisa

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Alue käsittää Lövholmenin sekä osan Bromarf rusthållin rantoja, kiinteistöt Mönässkogen RN:o 1:125, Bromarf RN:o 1:126 ja Bromarf rusthåll RN:o 1:129.

Lisätietoja antavaa

 • Kaavoituskonsultti Sten Öhman / Maanmittari Öhman, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Hallinnolliseen käsittelyyn liittyvät kysymykset osoitteeseen kaavoitus@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 1.4.-30.4.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Muu materiaali

Vastineet

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma_(päivitetty 15.1.2019)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 16.4.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavakartta

Kaavaselostus

Muu materiaali

Luonto- ja maisemaselvitys Bromarv Lövholmen 2017

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Alue käsittää Kårbölen maatilan ranta-alueet Bromarvissa, kiinteistöt Kårböle RN:o 1:53,
Gullböle RN:o 1:68 , Kårböle I RN:o 1:70, Vesterskogen RN:o 1:84 ja Utterdal RN:o 1:5 sekä kiinteistö
Gläntan RN:o 1:94.

Lisätietoja antavaa

 • Kaavoituskonsulltti Sten Öhman / Maanmittari Öhman, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Hallinnollisen käsittelyn kaupungissa hoitaa Niclas Skog, 019 289 3840, niclas.skog@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saanut lainvoiman: 30.8.2023

Kaavakartta määräyksineen

LataaNäytä

Kaavaselostus

LataaNäytä

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 14.11.2022 § 113

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 14.6 – 20.8.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Visa sida

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 16.4.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

kaavakartta

Selostus

Muut Materiaali

Bromarv Karböle, Luonto- ja maisemaselvitys 2019

Ladda nerVisa

Utvärdering Bromarv Långträsket 2019

Ladda nerVisa

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää osan kiinteistöstä Klemets 710-443-2-6 Raaseporin Båsassa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 27 ha ja sen rantaviiva n. 1,5 km. Ranta-asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa yleiskaavan mukainen loma-asutus alue.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavoituskonsultti Sten Öhman / Maamittari Öhman, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Hallinnollisen käsittelyn kaupungissa hoitaa kaavoitusinsinööri Johanna Laaksonen, 019 289 3846, johanna.laaksonen@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saanut lainvoiman: 4.12.2020

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 21.9.2020 § 83

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtäville: 2.3 – 31.3.2020

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Muu materiaali

Skatanäs lausunto 2019

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 13.9.2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää kiinteistöjen Kops 710-592-1-111 ja Strömsberget 710-592-1-93 maatilukset Raaseporin Trollshovdassa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 13 ha. Ja sen korjattu rantaviiva n. 700 m.

Ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa olemassa olevan asuinrakennuksen käyttötarkoitus loma-asunnosta pysyväksi asunnoksi, sekä siirtää yhtä loma-asunnon rakennuspaikkaa jo rakennetun ympäristön yhteyteen.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavoituskonsultti Sten Öhman / Maanmittari Öhman, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Hallinnolliseen käsittelyyn liittyvät kysymykset osoitteeseen kaavoitus@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 18.9.2023 § 80

Kaavaehdotus uudelleen nähtäville

Ehdotus nähtäville: 10.1. – 10.2.2023

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.10.2022

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Ehdotus nähtäville: 19.10 – 20.11.2020

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 13.9.2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Alue käsittää Kansjerfin maatilan ranta-alueet Bromarvissa, kiinteistöt Kansjerf RN:o 1:25 ja Westergård RN:o 1:57.

Lisätietoja antaa

 • Kaavoituskonsullti Sten Öhman / Maanmittari Öhman, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Hallinnollisen käsittelyn kaupungissa hoitaa kaavoitusinsinööri Johanna Laaksonen, 019 289 3846, johanna.laaksonen@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman: 11.2.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 13.12.2021 § 136. Päätös on tehty Uudenmaan elinkeino-, ja liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen johdosta ja korvaa 17.5.2021 § 42 tehdyn päätöksen.

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus, oikaistu

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 17.5.2021 § 42

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus uudelleen nähtäville

Nähtäville 21.12.2020 – 22.1.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus, II ehdotus

Ladda nerVisa

Vastineet

Ladda nerVisa

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 1.4. – 30.4.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Muu materiaali

Luonto- ja maisemaselvitys

Ladda nerVisa

Liito-orava ja viitasammakkokartoitus 2020

Ladda nerVisa

Vastineet

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 15.10.2018)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 16.4.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavakartta

Kaavaselostus

Muu materiaali

Luonto- ja maisemaselvitys Bromarv Kansjärv 2017

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue sijaitsee noin 10 km:n päässä Karjaan keskustasta kaakkoon Raaseporin kaupungissa. Kaava-alueen pinta-ala on 32,5 ha. Kaavan laatimisen lähtökohta on, että loma-asuminen keskitetään yhdelle alueelle tiiviiseen kylämäiseen kokonaisuuteen niin, että valtaosa kaava-alueen rannoista jää rakentamattomaksi metsäiseksi luontoalueeksi.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavoituskonsultti Johan Pfeifer / Arkkitehtiateljee Johan Pfeifer Oy, johan.pfeifer@hotmail.com
 • Hallinnolliseen käsittelyyn liittyvät kysymykset osoitteeseen kaavoitus@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 1.6 – 30.6.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ladda nerVisa

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 14.1.-15.2.2019

Kaavaselostus liitteineen

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 4.1.2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muu aineisto

Raaseporissa sijaitsevan Vistjärnan-lammen tilanne- ja kuormitusselvitys 2020

Ladda nerVisa

Vistjärnan & Källträsket – luontoselvitys 2016

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 140 ha.

Ranta-asemakaavan tavoitteena on alueella olemassa olevan saaristolaistalon luonteen säilyttämisen ohella osoittaa uusia loma-asuntopaikkoja Raaseporin käyttämän yleismitoituksen mukaisesti. Alueen rakennushistorian, maisemakuvan ja luontoarvojen selvittäminen ja huomioon ottaminen ovat keskeisellä sijalla uusia rakennuspaikkoja määriteltäessä.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavoituskonsultti Sten Öhman / Maanmittari Öhman, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Hallinnolliseen käsittelyyn liittyvät kysymykset osoitteeseen kaavoitus@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman: 5.5.2023

Kaavarkartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 27.2.2023 § 12

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus uudelleen nähtäville

Nähtäville: 9.8 – 8.9.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1.6.2021)

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 9.4 – 10.5.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 16.4 – 30.4.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Päivitetty OAS:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (15.12.2017)

Muu materiaali:

Inventering av fågelfaunan på och kring RA områden på Gunnholmen och Stackörarna

Ladda nerVisa

Arkeologinen inventointi

Naturinventering Raasepori Horsö 2016

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 21.4.2016

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (27.9.2015)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää osan kiinteistöstä Hästhagen RN:o 1:168 (710-467-1-167) Raaseporin Langansbölessä. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 8 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa loma-asuntotontti alueen keskiosan Orrkullenin alueelle pellon viereen.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavoituskonsultti Sten Öhman / Maanmittari Öhman 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Hallinnollisen käsittelyn kaupungissa hoitaa kaavoitusinsinööri Johanna Laaksonen, 019 289 3846, johanna.laaksonen@raasepori

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saanut lainvoiman: 16.2.2021

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 14.12.2020 § 119

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 3.8. – 11.9.2020

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 4.1.2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue käsittää Raaseporin kaupungin Tammisaaren alueen pohjoisluoteisosassa Frankbölen kylässä sijaitsevan tilan RN:0 1:2. Tilan maapinta-ala on 273,2160 ha ja vesipinta-ala 80 ha. Kaavan tavoitteena on kehittää Frankbölen tilaa ja samalla selvittää mahdollisuuksia loma ja vapaa-ajanpalveluihin.

Lisätietoja antaa:

– Kaavoitussinööri Niclas Skog, 019-289 3840,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 03.08.2011

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1.48 MB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue sijaitsee Raaseporissa saaristossa n. 18 km Tammisaaresta kaakkoon. Kaava-alueen pinta-ala on noin 4,0 ha. Suunnittelualueen tavoitteena on laatia ranta-asemakaava, jolla mahdollistetaan mökkivuokraus-toiminnan harjoittamista ja jolla määritellään alueen rakennusoikeus tarkemmin sen mukaan.

Lisätietoja antavat:

Fredrik Lindberg, arkkitehti SAFA, 09-611660 tai 050 589 0937,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaehdotus uudelleen nähtäville

Nähtävillä: 15.11.2019 – 15.1.2020

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Muu materiaali

Lausunnot, muistutukset ja vastineet

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 25.9.2019)

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 18.2. – 22.3.2019

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 3.7. – 31.8.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Päivitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 2019-1-30)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 8.6.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muu materiaali

Tammisaaren saariston yleiskaavatasoinen tarkastelu

Fjärdskär ranta-asemakaava, vesihuoltoraportti FCG

Fjärdskär rantaasemakaava, vesihuollon yleissuunnitelma FCG

Natura-arvioinnin tarveharkinta 11-6-2019

Fjärdskär ranta-asemakaava, arkeologinen taustaselvitys, Museovirasto

Fjärdskär naturinventering 2018

Lintuvaikutukset 20-6-2019

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää Kuivaston kylän, tilat Bonviken 1:30 ja Bonnviken I 1:110 Raaseporin kaupungissa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 50 ha. Kaavan laadinnassa otetaan huomioon ne epäkohdat, joiden perusteella aiemmin laadittu ranta-asemakaava jäi laillistumatta. Rantarakennuspaikkojen lukumäärää pienennetään ja yhtenäisen rakentamattoman rannan osuutta lisätään.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavakonsultti Pertti Hartikainen, Karttaako Oy, , 0400-425390, phartikainen@kolumbus.fi
 • Hallinnollisen käsittelyn kaupungissa hoitaa vt kaupunginarkkitehti Niclas Skog, 019 289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman: 30.6.2023

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 15.11.2021 § 126

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 1.6. – 30.6.2020

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Pävitetty OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 29.3 – 30.4.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet 1-5

Muu aineisto

Luonto- ja maisemaselvitys

Vesistöselvitys 2008
Vesistöselvitys 2012

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 8.1.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Ranta-asemakaavan tavoitteena on osittain uudelleen sijoittaa eräitä osayleiskaavan mukaisia loma-asutustontteja.

Lisätietoja antavat:

 • Kaavoituskonsultti Sten Öhman / Maanmittari Öhman, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Hallinnolliseen käsittelyyn liittyvät kysymykset osoitteeseen kaavoitus@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 2.1.-1.2.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostu

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 8.6.2017

OAS_Andersberg

Muu aineisto

Luonto- ja maisemaselvitys

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Alue käsittää kiinteistöt Bergmo RN:o 3:14, Brittas RN:o 3:42 ja Bergbo RN:o 3:43 Bromarvin Vättlaxissa.

Lisätietoja antaa

 • Kaavoituskonsultti Sten Öhman / Maanmittari Öhman, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa: 15.5.2023 § 40

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavaehdotus

Kaavaehdotus nähtäville: 14.2 – 17.3.2022

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavaselostus

Ladda nerVisa

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 16.4.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnos kaavakartta määräyksineen

Muu materiaali

Raaseporin Bergmon rantaasemakaava-alueen luontoselvitys 2021

Ladda nerVisa

Ranta-asemakaavan luonto- ja maisemavelvitys 2018

Ladda nerVisa

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.