Raaseporinjoella kokeillaan maanparannusaineita vesienhoitokeinona