Snappertunan vedenottamon vesi ei täytä laatuvaatimuksia