Kuntoutus

Kuntouttava toiminta sisältää fysioterapia-, toimintaterapia-, puheterapia- ja lymfaterapiapalveluita.

Apuvälinekeskus vastaa apuvälineiden lainauksesta ja apuvälinepalvelusta.