Eteläkärjen ympäristöterveys valvoo hygieenisiä olosuhteita yleisillä uimarannoilla ja pienillä yleisillä uimarannoilla. Alueella valvotaan yhteensä 10 yleistä, ns. EU- uimarantaa ja 25 pientä yleistä uimarantaa. Uimavedenlaatu tarkistetaan ennen uimakauden alkua ns. EU- uimarannoilla ja kaikkien uimarantojen uimavedenlaatua tarkistetaan sitten kolmella näytteellä tasaisesti pitkin uimakautta.

Kesä 2017 oli viileä eikä varsinaisia hellejaksoja ollut lainkaan. Sinilevää havaittiin kuitenkin elokuussa Boxin ja Campingenin uimarannoilla. Toimenpiderajojen ylityksiä ei esiintynyt uimakauden 2017 aikana otetuissa viranomaisnäytteissä. Knipnäsin rannalla epäiltiin järvisyyhyn esiintymistä elokuun alussa, ja käyttäjiä informoitiin tätä uimarannalla, Raaseporin kaupungin verkkosivuilla sekä tiedotusvälineiden kautta.

Edelliseen vuoteen verrattuna uimavesiluokissa tapahtui jonkun verran parannuksia. Uimavesiluokat neljältä viimeiseltä vuodelta näkyy taulukossa 1. Knipanin uimarannan uimavesiluokitus on edelleen huono. Knipanin uimavesi on luokiteltu huonoksi neljänä peräkkäisenä vuotena. Campingenin uimarannan luokitus on tyydyttävä, kaikki muut EU-uimarannat alueella saivat luokitukset hyvä tai erinomainen (kts taulukko 1 alla). Keskusteluja käydään veden laatua parantavista toimenpiteistä Knipanin rannalla.

EU-uimarannoille määritetään uimavesiluokka jokaisen uimakauden jälkeen. Laskelmissa käytetään tulokset neljältä edeltävältä kaudelta, eli tänä vuonna tulokset vuosilta 2014-2017. EU-uimarantatulokset ja luokitukset raportoidaan vuosittain Aluehallintovirastolle, joka taas raportoi eteenpäin Terveyden- ja hyvinvointilaitokselle. Uimavesi voidaan luokitella erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi tai huonoksi.

Like it? Share it!