Vammaispalveluiden tavoitteena on mahdollistaa vammaiselle kuntalaiselle hyvä, mielekäs ja muihin kuntalaisiin nähden tasa-arvoinen elämä.


Raaseporin kaupunki järjestää palvelua ja taloudellista tukea vaikeavammaisille asukkailleen vammaispalvelulain (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista) perusteella. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia on järjestettävä, jos vammainen ei saa riittäviä palveluja tai asianmukaisia etuja jonkin muun lain nojalla.


Kaupunki tuottaa palvelut itse tai ostaa ne yksityisiltä palvelutuottajilta tai kuntayhtymiltä. Palveluilla pyritään mahdollistamaan, että vammainen selviytyy arjessaan mahdollisimman itsenäisesti ihmisarvonsa säilyttäen.


Palvelut vammaisille järjestetään ensisijaisesti osana yleistä palvelujärjestelmää, esimerkiksi lääkinnällisen kuntoutuksen tai kotihoivan kautta (sosiaalihuoltolain nojalla). Jos peruspalvelut kattavat hakijan tarpeet, korvausta ei myönnetä vammaispalvelulain nojalla.

Like it? Share it!