Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää työ- ja opiskelumatkoihin sekä jokapäiväiseen elämään kuuluviin matkoihin, kuten asioiden hoitamiseen ja virkistykseen.

Kuljetustarpeen arvioinnissa on ratkaisevaa vamman vaikutus henkilön kykyyn käyttää julkisia liikennevälineitä. Julkisten liikennevälineiden puuttuminen, harvat bussivuorot tai etäisyys bussipysäkille eivät ole tekijöitä, jotka oikeuttavat kuljetuspalveluihin. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelutarpeen arvioinnissa ei huomioida hakijan tuloja tai sosiaalisia olosuhteita.

 

pdf Kuljetuspalvelun hakemus

Like it? Share it!