Haemme opetushenkilökuntaa Karjaan yhteiskouluun:

  • 1 tuntiopettaja (samanaikaisopettaja, lähinnä S2), ajalle 22.10.2018 – 30.06.2019.

Tehtävä on haettavana 1.10.2018 klo 16:00 asti, hakemukset jätetään sähköisesti osoitteesta careers.raasepori.fi. Siellä on lisää tietoa siitä, mitä voimme tarjota, sekä siitä, mitä odotamme hakijasta.
Raaseporin kaupunki on savuton työpaikka.

Haemme opetushenkilökuntaa ruotsinkieliseen Karis svenska högstadiumiin:

  • 1 päätoiminen tuntiopettaja, ajalle 1.10.2018 – 30.6.2019

Tehtävä on haettavana 21.9.2018 klo 16:00 asti, hakemukset jätetään sähköisesti osoitteessa careers.raseborg.fi. Siellä on lisää tietoa siitä, mitä voimme tarjota, sekä siitä, mitä odotamme hakijasta.
Raaseporin kaupunki on savuton työpaikka.

Raaseporin Vesi palkkaa henkilökuntaa                                            

Raaseporin Vesi huolehtii kaupunginvaltuuston kaupungille vahvistaman toiminta-alueen vesihuollosta. Tekniikkamme ulottuu aina Bromarvista lännessä Fiskariin ja Mustioon idässä. Vedenhankinnan ja -jakelun piiriin kuuluu nykyisin n. 6 700 kiinteistöä.

Asiakkaitamme palvelee 12 vedenottamoa. Vesijohtoverkko on n. 400 km pitkä, jätevesipumppaamoita on 139, paineenkorotusasemia 6, vesitorneja 3 ja jäteveden puhdistuslaitoksia 3. Vesihuollossa työskentelee 21 henkilöä.

Sinulla on nyt mahdollisuus tulla joukkoomme, kun nuorennamme tiimiämme.

Raaseporin kaupunki hakee sairaanhoitajaa kotihoitoon (Tammisaari).

Haemme työkaveria iloiseen joukkoomme!

Oletko sairaanhoitajan koulutuksen omaava, haasteista pitävä ja itsenäiseen työhön kykenevä? Mikäli nämä kuvaukset sopivat sinuun, olisi meillä ehkä juuri sinulle vakituinen työpaikka tarjolla. Etsimme sairaanhoitajaa Tammisaaren kotihoitoon, työ sisältää kokonaisvastuun asiakkaiden hoidosta ja huolenpidosta, lääkehoidosta vastaamista, verikokeiden ottamista, yhteistyön lääkärin ja muiden toimijoiden kanssa. Olet myös tukena ja apuna yksikön lähihoitajille. Työ on arkipäivätyötä.

Raaseporin kaupunki hakee sairaanhoitajaa Raaseporin TK:n vuodeosastolle.

Kelpoisuusvaatimukset
: Laillistettu sairaanhoitaja jolla on kiinnostusta vanhustenhuoltoa ja kuntoutusta kohtaan.
Kielitaito: Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää toisen ja tyydyttävää toisen kotimaisen kielen taitoa.
Edellytämme sinulta sosiaalisia taitoja, kykyä ottaa omaa vastuuta sekä myönteistä suhtautumista uusajatteluun ja muutoksiin.
Palkkaus KVTES:n ja työn vaativuusarvioinnin mukaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Like it? Share it!