HILMAssa hankintayksiköt, kuten Raaseporin kaupunki, ilmoittavat kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista. HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton palvelu. Alla kaupungin hankinnat HILMAssa.

Hankinta Julkaistu Tarjousten määräaika Hankintailmoituksen laji
Oppilaskuljetukset 16.11.2018 30.11.2018 13:00 Hankintailmoitus EU-ilmoitus
Lääkkeiden koneellinen annosjakelu 13.11.2018 29.11.2018 13:00 MOD_HILMA_SOSIAALIPALVELUT_JA_MUUT_ERITYISPALVELUT_HANKINTASOPIMUKSET_HANKINTAILMOITU EU-ilmoitus
Henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu 13.11.2018 29.11.2018 14:00 Kansallinen hankintailmoitus
Oppilaskuljetukset 10.8.2018 Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen) EU-ilmoitus
Turvapuhelinpalveut 4.5.2018 Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset EU-ilmoitus
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut (Lohjan kaupunki) 3.5.2018 31.1.2019 00:00 Hankintailmoitus EU-ilmoitus
Henkilökuljetukset 31.1.2018 Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen) EU-ilmoitus
Tekstiilihuoltopalvelut 27.11.2017 Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen) EU-ilmoitus

Like it? Share it!