Omarantaisten lomarakennuspaikkojen myynti tarjouksien perusteella, Västerudden (Mustio)