Kouluterveydenhoitajilla ei ole varsinaista puhelinaikaa. Jätä mielellään soittopyyntö. 

 

Karjaan  - Pohjan alue

Maria Puranen Puh. 019 2893417 klo 11-12                                                                                    Katarinaskolan lk 1-5

Marina Nylund Puh. 019 289 3424, 040 711 4850

Katarinaskolan lk 6, Karis svenska högstadium
Puh. 019- 289 3424

Minna Uusitalo Puh. 019 289 3425                                                                       Karjaan yhteiskoulu ja lukio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Diana Fagerström Puh. 019 289 3190 klo 11-12                                                                                  Billnäs Skola

Gunilla Heerman   Puh. 019 289 3041 klo 11-12

Pojo kyrkobyskola

Pirkko Lempinen   Puh. 019 289 3045
Fiskarin koulu, Kirkonkylän koulu, Klinkbackan koulu, Kiilan koulu

Monica Silfver Puh. 019 289 3420, 040 711 4904

Mustion koulu, Svartå lågstadium


Tammisaaren alue

Inger Råstedt        Puh. 019 289 3261

Seminarieskolan, Snappertuna skola, Optima
 

Yvonne Carlberg    Puh. 019 289 3264
Mikaelskolan, Österby skola

 

Åsa Söderling  Puh. 019 289 3260

Västerby skola
 

Carola Rosenqvist  Puh. 019 289 3262
Ekenäs högstadieskola, Ekenäs gymnasium

 

Jenny Rosenqvist  Puh. 019 289 3255

Hakarinteen koulu tiist. ja torst. Ekenäs Högstadieskola j.t. keskiv. ja perj.


Linda Nyberg        Puh. 019 289 3252
Höjdens skola, Bromarf skola 

 

Opiskelijaterveydenhuolto

 

Kouluterveydenhuolto

Hyvä terveys on terveen kasvun, kehityksen ja oppimisen perusedellytys. Terveyskeskuksen lastenneuvolassa aloitettu terveydenedistämistyö jatkuu kouluterveydenhuollossa. Päämääränä on turvallinen ja terve kouluympäristö sekä oppilaiden mahdollisimman hyvä terveys. Työtä tehdään yhdessä kotien, muun oppilashuoltohenkilöstön kuten rehtorin, opettajien, koulukuraattorin, koulupsykologin ja opinnonohjaajan kanssa sekä tarpeen mukaan eri hoitopalvelutahojen kuten fysioterapian, puheterapian, hammashuollon, mielenterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa.

 

Kouluterveydenhuollon puoleen voi kääntyä kaikissa lasten ja nuorten terveyttä ja sairautta koskevissa asioissa.
Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat yleiset terveystarkastukset sekä oppilaan terveydentilan toteamiseksi tarpeelliset erityistutkimukset.

 

Kouluterveydenhoitaja pyrkii tapaamaan jokaisen oppilaan vähintään kerran lukuvuodessa.

 

Ensimmäisen vuosikurssin oppilaat ja heidän vanhempansa kutsutaan monissa kouluissa kouluterveydenhuoltoon jo kesällä ennen koulun alkua. Vanhemmille ilmoitetaan tästä erikseen.

 

1-,5-,8-luokan oppilaille tehdään laaja-alainen terveystarkastus, joka sisältää kouluterveydenhoitajan tekemän terveystarkastuksen lisäksi koululääkärin tarkastuksen. Jotta oppilaan terveydestä ja elämäntilanteesta saadaan mahdolllisimman kokonaisvaltainen kuva, haastatellaan paitsi oppilasta myös hänen huoltajiaan ja mahdollisesti oppliaan opettajaa kyselylomaketta käyttäen. Huoltajat ovat aina tervetulleita osallistumaan lapsensa lääkärintarkastukseen.

 

Vuosikurssin 8 oppilaat saavat ns. nuorison terveystodistuksen, jota voidaan käyttää mm.
ajokorttihakemuksen liitteenä ja opintojen yhteydessä. Todistus on yleensä voimassa 5 vuotta.
Rokotuksia annetaan rokotusohjelman ja henkilökohtaisten toiveiden mukaan.
Rokotustodistus annetaan kaikille vuosikurssin 9 oppilaille.
Yllä mainitut todistukset kannattaa säilyttää!

 

Todistuksen alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoidosta saa kouluterveydenhoitajalta. Sairasta lasta ei pidä lähettää kouluun.

Like it? Share it!