Terveydenhoitajien puhelinajat klo 11-12 (soittopyyntö voi jättää)

 

Tammisaaren alue 

Ystadsgården, Larssonintie 2, 10600 Tammisaari

Marina Tuomolin Puh. 019 289 3244

Diana Fagerström Gammelboda, Langansböle Puh. 019 289 3190

Ann-Charlotte Mannström Österby Puh. 019 289 3248

 

Tenhola, Germundbytie 3 C, 10520 Tenhola

Linda Nyberg Puh 019 289 3252

 

Bromarf, Bromarfintie 1338B,10570 Bromarf

Maj-Britt Malmén Puh 019 289 3250

 

Pohja,Orkdalintie 4, 10420 Pohjankuru

Gunilla Heerman Puh. 019-289 3041

 

Karjaan alue, Kauppiaankatu 25, 10300 Karjaa

Sij. Janica Rautelius Alue: Pappila, Mäntynummi, suomenkielinen keskusta (koskee vain uudet asiakkaat)             Puh. 019 289 3418

Mathilda Johansson Alue: Kila, Bäljars, ruotsinkielinen keskusta (koskee vain uudet asiakkaat)                Puh. 019 289 3415

Maria Puranen Alue: Lövkulla, Maasilta Puh. 019 289 3421, 040 711 4903

 

Lastenneuvola

Lastenneuvola toimii osana lasten ja nuorten ehkäisevää terveydenhuoltoa. Lastenneuvola seuraa lapsen kehitystä vastasyntyneestä koulun aloittamiseen saakka. Terveystarkastuksen sisältö määräytyy tutkittavan iän ja yksiköllisten tarpeiden mukaan. Terveydenhoitajan tai lääkärin tekemässä tutkimuksessa katsotaan lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia keskustelemalla vanhempien ja lapsen kanssa, tutkimalla lapsi kliinisesti ja tarvittaessa myös muilla tavoin. Terveydenhoitaja ja perhe tapaavat määräaikaistarkastuksissa noin 14–16 kertaa ja neuvolan lääkärin vastaanotolla lapsi käy noin kuusi kertaa ennen kouluikää. Lastenneuvolan toimintaan kuuluu myös ehkäisevät hammaslääkärikäynnit.

 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja pyrkii työssään tukemaan vanhempia ja perhettä jokapäiväisessä elämässä niiden tarpeiden ja haasteiden mukaan, joita perheellä on. Siihen voi kuulua vastata kysymyksiin, jotka koskevat lasten kasvatusta, terveyttä, sairauksia ym. Neuvolan tehtävänä on antaa vanhemmille ajanmukaista ja tutkimuksiin perustuvaa tietoa niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat lapseen, perheeseen ja heidän terveytensä edistämiseen. Lapsen ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta epäedullisten olosuhteiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen kuuluu myös neuvolan toimintaan.

 

Neuvola vastaa myös siitä, että lapsi saa rokotukset, mikä yleensä tapahtuu määräaikaistarkastusten yhteydessä. Yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset ovat vapaaehtoisia ja ilmaisia kaikille.

 

(Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö 2005: Lastenneuvola lapsiperheiden tukena: 21,128,130)

 

Linkit: www.terveyskirjasto.fi
Erityisesti osat Lapsi perheen oma kirja, 100 kysymystä lastenlääkärille. Hyvää ja monipuolista tietoa lapsen terveydestä, sairauksista, kasvatuksesta ym.

 

http://www.ktl.fi/portal/suomi/terveyden_ammattilaisille/rokottaminen/neuvolan_rokotusopas/

Neuvolan rokotusopas, PDF-tiedosto.

 

Like it? Share it!