Tegelbrukshagen, stranddetaljplan, kaavahanke 7672