Tenholan keskusta, asemakaavan muutos, kaavahanke 7716