Billnäsin ruukki, II-vaiheen asemakaava, kaavahanke 7762