Karjaan läntinen taajama, osayleiskaava, kaavahanke 7700