Raaseporin kansalaisopisto ja Raaseporin musiikkiopisto yhdistyivät Raaseporin Kulttuuriopistoksi 1.8.2017 alkaen. Raseborgs Kulturinstitut - Raaseporin Kulttuuriopisto on kaksikielinen vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen (TPO) musiikin laajan oppimäärän oppilaitos.

Kulttuuriopiston tehtävä on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden kehittymistä ja heidän kykyään toimia yhteisössä sekä edistää demokratiaa, tasa-arvoa ja suomalaisen yhteiskunnan monimuotoisuutta.

Taiteen perusopetus musiikin laajassa oppimäärässä on päämäärätietoista, tasolta toiselle etenevää ja antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään musiikin kautta.

pdf Raaseporin Kulttuuriopisto TPO musiikki opetussuunnitelma 1.8.2018

 

 

Like it? Share it!