Vierassataman palvelutoimintojen hankinta

Vierassataman palvelutoimintojen hankinta

22.11.2022 / Marika Stigell

Tarjoukset vierassataman hoitamisesta kausilla 2023-2024 yhden + yhden vuoden (2025+2026) optiomahdollisuudella pyydetään HILMA-hankintakanavan kautta. Tarjoukset tulee jättää viimeistään perjantaina 9.12.2022 klo 12.00. Kyseessä on avoin tarjousmenettely. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Yöpymisiä vierassatamassa on noin 3 000/sesonki. Tarjouksessa hinta ilmoitetaan prosenttina vieraspaikkamaksuista. Kiinnitysmaksu on tällä hetkellä 20 euroa/vrk ja sivukiinnitysmaksu 40 euroa/vrk. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Sähkömaksu (5 euroa/vrk) peritään kiinnitysmaksun yhteydessä ja tilitetään kokonaisuudessaan edelleen kaupungille.

Kuvailkaa kokemustanne vierassataman hoidosta ja/tai matkailutoiminnasta sekä suunnittelemaanne toimintaa, henkilökuntaa, siivouksen hoitoa jne. Kuvaus saa olla enintään yhden A4:n pituinen.

Kuvailkaa myös kielitaitoanne. Edellytämme hyvää ruotsin ja suomen kielen taitoa sekä arvostamme muuta kielitaitoa.

Vierassataman hoitajan valinnassa huomioidaan seuraavat seikat:

 • Hinta (60 p.)
 • Kokemus, suositukset ja tarjouspyynnön muut vaatimukset (40 p.)
 • Yhteensä (0-100 p.)

Tarjouksesta on käytävä ilmi tarjoajan Y-tunnus sekä sähköpostiosoite, johon päätöksestä voi lähettää ilmoituksen. Raaseporin kaupunki soveltaa tilaajavastuulakia.

Tekninen lautakunta valitsee vierassataman hoitajan kokouksessaan 13.12.2022.

Lisätietoja antaa Kjell Holmqvist, kjell.holmqvist(at)raasepori.fi, puh. 019 289 3900.

Raaseporin tekninen lautakunta

TL 15.11.2022 Vierassataman palvelutoimintojen tarjouspyyntö vuosille 2023-2026

Ladda nerVisa

Vierassataman kartta

Ladda nerVisa

22.11.2022 / Marika Stigell

Raaseporin kaupunki tarjoaa vuokralle seuraavat jäätelökioskipaikat vuosiksi 2023-2025.

 • Asematie (Tammisaari)
 • Ruiskuhuoneen puistikko (Tammisaari)
 • Stallöreninpuisto (Tammisaari)

Paikat on merkitty liitteenä oleviin karttoihin.

Vuokra-aika on kolme kesäkautta, 15.3.-30.9., vuosina 2023-2025. Vuokrauksen periaatteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä.

Kirjalliset tarjoukset, jotka sisältävät vuosittaisen vuokran, jätetään tekniselle keskukselle, PL 58, 10611 RAASEPORI viimeistään 9.12.2022 klo 12.00. Tarjoukset jätetään suljetussa kuoressa, jossa on merkintä “Kioskipaikat”.

Lisätietoja antaa hallintopällikkö Jens Rosendal, jens.rosendal(at)raasepori.fi, puh. 019 289 2522.

Kausiluonteisten kioskipaikkojen vuokraus vuosina 2023-2025_tarjouskysely

Ladda nerVisa

20221103_Yleiskuva

Ladda nerVisa

20221103_Kioski_Asematie

Ladda nerVisa

20221103_Kioski_Ruiskuhuoneen puistikko

Ladda nerVisa

20221103_Kioski_Stallöreninpuisto

Ladda nerVisa

21.11.2022 / Petra Louhimies

Raaseporin osallistuva budjetointi siirtyy seuraavaan vaiheeseen, sillä tänään, maanantaina 21.11.2022, alkaa asukasäänestys! Viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koostunut työryhmä on poiminut kaikkiaan 38 annetusta ehdotuksesta kahdeksan toteuttamiskelpoista ehdotusta. Näistä kahdeksasta ehdotuksesta asukkaat voivat äänestää suosikkiaan.

– Olemme todella iloisia kaikista saamistamme hienoista ehdotuksista. Iso kiitos kaikille, jotka tähän mennessä ovat osallistuneet ja tehneet mielenkiintoisia ehdotuksia, kaupunginjohtaja Petra Theman sanoo.

Äänestyksen ulkopuolelle jääneet ehdotukset karsittiin, koska

 • ehdotus oli tehty sellaiselle alueelle tai kadulle, joka ei ole kaupungin omistuksessa, eikä hankeaika tällä kertaa riitä neuvotteluihin tai erilaisten vaadittavien lupien hakemiseen.
 • ehdotusta ei voida toteuttaa 50 000 eurolla. Kaupunki ei ole halunnut muokata ehdotuksia liikaa, esimerkiksi siirtää ehdotuksen toteutusta toiselle puolelle kaupunkia, jossa ehdotus olisi ehkä voitu toteuttaa jo olemassa olevalla alueella ja talousarviokehyksen puitteissa.
 • ehdotus sisältyy jo kaupungin suunnitelmiin tai se on jo toteutettu.

Äänestysaika jatkuu 5.12.2022 saakka. Äänestäminen tapahtuu sähköisesti kaupungin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Äänestäminen edellyttää tunnistautumista joko verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai matkapuhelinnumerolla tekstiviestitse.

Ehdotukset esitellään kaupungin verkkosivuilla ja yksi kerrallaan kaupungin Facebook-sivulla.

Osallistuva budjetointi toteutetaan myös vuonna 2023

Tämän vuoden äänestyksen jälkeen on lähes välittömästi aika valmistautua ensi vuoden osallistuvan budjetoinnin kierrokseen, jonka osalta aikataulua muutetaan, jotta voidaan varata enemmän aikaa ja resursseja muun muassa lupakäsittelyyn ja neuvotteluihin.

– Olemme oppineet tästä ensimmäistä kerrasta paljon. Olemme muun muassa ehdottaneet määrärahan korottamista 50 000 eurosta 100 000 euroon, jotta varmistetaan, että valittu ehdotus voidaan toteuttaa. Seuraavalla kerralla myös kaupungin aikataulu ja resurssit huomioidaan paremmin, ja siksi ehdotuskierros toteutetaan jo maaliskuussa 2023, jotta voittajaehdotus voidaan sisällyttää vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan, Theman toteaa.

Näin äänestät

 1. Mene kaupungin kotisivuille osoitteeseen raasepori.fi/osallistuva-budjetointi
 2. Tutustu ehdotuksiin.
 3. Klikkaa äänestyslomakkeen linkkiä ja valitse suosikkisi.
 4. Tunnistaudu verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai matkapuhelinnumerolla ja lähetä lomake.

Äänestysaika päättyy 5.12.2022 klo 12. Huomaathan, että voit äänestää vain kerran ja vain yhtä ehdotusta.

Voittajaehdotus paljastetaan yleisölle ennen joulua ja toteutetaan vuoden 2023 aikana.


17.11.2022 / Salli Ojala

Raaseporin Energia ja Raaseporin kaupunki järjestävät kaikille avoimet energiaillat joulukuussa 2022. Energiaillat valaisevat ajankohtaista tilannetta sähkömarkkinoilla, sekä avittavat kaupunkilaisia pienentämään omaa sähkönkulutustaan.

Tapahtumat järjestetään keskiviikkona 7.12. Karjaalla ja torstaina 15.12. Tammisaaressa. Ohjelma on molempina iltoina sama, joten saat saman informaation riippumatta minä iltana osallistut.

Illan aluksi Raaseporin Energia selventää sähkömarkkinoiden kriisin taustoja ja tulevaisuuden näkymiä. Epävarmuudet sähköntuotannon riittävyydessä lisäävät sähköpulan riskiä tulevana talvena. Raaseporin Energia kertoo, milloin mahdollinen sähköpula voi syntyä ja miten tilanteessa toimittaisiin.

Raaseporin kaupunki jakaa kuluttajille sopivia vinkkejä oman sähkölaskun pienentämiseen lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä. Lisäksi esitellään tulevat avustukset, joilla valtio tukee kotitalouksia suurissa sähkölaskuissa kevään 2023 osalta.

Esitykset ovat kaksikielisiä kumpanakin iltana. Illan lopussa on varattu aikaa yleisön kysymyksille ja keskustelulle.

Alta löydät tarkemmat tapahtumatiedot sekä ohjeet ilmoittautumiseen.

Missä ja milloin?

Karjaalla 7.12.
Västra Nyland folkhögskolanin auditorio. Ohjelma alkaa kello 18:00
Västra Nylands folkhögskola
Pumppulahti 3
10300 Karjaa

Tammisaaressa 15.12.
Raaseporintie 5:n auditorio. Ohjelma alkaa kello 18:00
Raaseporintie 5 (ent.sairaanhoito-oppikoulu)
Raaseporintie 5
10600 Tammisaari

Ohjelma

17.30: Ovet avautuvat, kevyt tarjoilu

18.00: Sähkömarkkinat kriisissä – miten tähän on tultu ja miltä tulevaisuus näyttää?
Frank Hoverfelt, VD för Raseborgs Energi

18.45: Mahdollinen sähköpula tulevana talvena – miten sellainen voi syntyä ja miten siinä tilanteessa toimitaan?
Frank Hoverfelt, VD för Raseborgs Energi

19.15: Energiansäästöä pienesti ja suuremmin
Salli Ojala, hållbarhetskoordinator, Raseborgs stad

19.45: Ajankohtaiset tuet korkeisiin sähkölaskuihin
Salli Ojala, hållbarhetskoordinator, Raseborgs stad

20.00: Aikaa keskustelulle

Ilmoittautuminen

Tapahtumiin tulee ilmoittautua keskiviikkoon 30.11. mennessä.

Ilmoittautua voit alla olevalla verkkolomakkeella, tai puhelimitse Raaseporin Energian asiakaspalvelun kautta.

Soita: puh. 019 289 2400

Siirry ilmoittautumislomakkeeseen:

Karjaa 7.12. https://link.webropolsurveys.com/EP/828BF8475AC17CD3

Tammisaari 15.12. https://link.webropolsurveys.com/EP/2CFF40F7C53D42F5

Tapahtumat Facebookissa

Karjaa: klikkaa tästä
Tammisaari: klikkaa tästä


16.11.2022 / Katja Roni

Tammisaaren kaupungin 450-vuotisjuhlarahaston opintoapuraha on haettavana viimeistään 30.11.2022. Jaettavana on neljä 750 euron apurahaa. Apurahoja voivat hakea toisen tai kolmannen asteen opiskelijat, jotka eivät kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin ja joiden kotipaikka on Raasepori

Vapaasti muotoillusta hakemuksesta tulee ilmetä apurahan käyttötarkoitus ja hakemukseen liitetään opintotodistus. Hakemuksen voi lähettää sähköpostitse: arja.holm@raasepori.fi tai postitse: Raaseporin kaupunki, Sivistyslautakunta, PL 58, 10611 Raasepori. 

Lisätietoja: Arja Holm, puh. 019 289 2146.4.11.2022 / Petra Louhimies

Svenska kulturfonden jakaa tänä vuonna Uudenmaan svenska dagen -palkinnon lehtori Jan-Erik Tillille.

Kuva: Nina Ahtola/Svenska kulturfonden

Ruotsalaisuuden päivänä Svenska kulturfonden palkitsee henkilöitä, jotka ovat työpanoksellaan vaikuttaneet positiivisesti alueensa ruotsinkieliseen kulttuurielämään tai sivistykseen. Turunmaan svenska dagen -palkinto jaetaan näyttelijä Riko Eklundhille, kuvittaja, pelisuunnittelija ja kuvataideopettaja Ludwig Sandbacka saa Pohjanmaan palkinnon ja historian ja yhteiskuntatieteiden lehtori Jan-Erik Till palkitaan siis Uudenmaan palkinnolla.

Svenska kulturfondenin svenska dagen -palkinto on 5000 euroa. Joka alueella valitaan yksi palkinnon saaja.

Jan-Erik Till opettaa historiaa ja yhteiskuntatieteitä Karjaan ruotsinkielisessä yläkoulussa (Karis svenska högstadium) sekä lukiossa (Karis-Billnäs gymnasium).


3.11.2022 / Martina Rosenqvist

Raaseporin Maisemakonttori-kilpailu on päättynyt ja kolme onnekasta voittajaa on arvottu kampanjassa, joka pyöri somessa ja digimedioissa ajalla 30.9.20.10.2022. Maisemakonttori-kilpailun ideana oli tarjota ihmisille mahdollisuus kokeilla, millaista on yhdistää etätyöskentely ja upeat vapaa-ajan elämykset monipuolisen Raaseporin kauniissa kaupunginosissa ja kylissä. Kaikki kolme voittajaa ovat tällä kertaa suomenkielisiä naisia, jotka asuvat Raaseporin itäpuolella.

Raaseporin kaupungin järjestämä Maisemakonttori-kilpailu kiinnosti ihmisiä: kilpailuvastauksia saatiin yhteensä 468 kappaletta, joista 400 oli suomenkielisiä ja 68 ruotsinkielisiä.

– Kaikesta päätellen tämä oli kyllä teema, josta ihmiset innostuivat, ja varsinkin kampanjan kahtena ensimmäisenä viikkona vastauksia tipahteli ripeään tahtiin. Kilpailulomakkeessa oli avoin kysymys, jossa pyysimme ihmisiä kuvailemaan itseään, työtään, harrastuksiaan ja sitä, miksi he halusivat tulla tänne etätöihin. Monet kirjoittivat ilahduttavan pitkiä ja jopa liikuttavia vastauksia, ja ne antoivat meille mielenkiintoisen katsauksen siihen ammattiryhmien kirjoon, joka halusi yhdistää etätyön ja loman Raaseporissa, Raaseporin markkinointikoordinaattori Martina Rosenqvist kertoo.

Villa Matkasto Tammisaaren Vanhassa kaupungissa oli yksi Maisemakonttori-kilpailun valinnaisista kohteista. Kuva: Päivi Laajanen.

Kilpailun voittajien ammatit ja toivemaisemakonttorit olivat seuraavanlaiset:

 • Pääkaupunkiseudun kulttuuritoimittaja halusi kokeilla idyllistä pikkukaupunkielämää Villa Matkastossa Tammisaaren Vanhassa kaupungissa.
 • Kirkkonummen alueelta kotoisin oleva verkkopedagogi päätyi nauttimaan Kansjerfin kulttuuritilan maisemista lähellä Bromarvin saaristolaiskylää.
 • Pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva ministeriön asiantuntija päätti vaihtaa kotitoimistonsa perinteikkääseen Billnäsin ruukkiin Mustionjoen rannalla.

Voittajat ovat nyt saaneet lahjakortin, joka oikeuttaa 2–5 päivän etätyölomaan. Se on voimassa vuoden verran 1.11.2022 alkaen. Ja jotta voittajat saisivat realistisemman käsityksen siitä, millaista Raaseporissa on muina vuodenaikoina, lahjakortti ei ole voimassa kesällä 15.6.–15.8. Lisäksi etätyöloma pitää ajoittaa maanantain ja perjantain väliselle ajalle, jotta voittajat oikeasti pääsevät kokeilemaan työntekoa maisemakokemusten lomassa.

– Kilpailun osallistujamäärä olisi voinut olla suurempi, mutta digimarkkinointipalvelumme häiriön vuoksi kampanjavideot eivät pyörineet lainkaan osan kampanja-ajasta. Palveluntarjoaja oli todella pahoillaan ongelmista ja aikoo tietenkin korvata ne kaupungille. Ilman tätä ongelmaa olisimme luultavasti saaneet 700–1000 osallistujaa, mutta sille ei enää voi mitään. Olen silti todella tyytyväinen tuloksiin ja haluankin kiittää kaikkia osallistujia heidän antamasta positiivisesta palautteesta, jonka perusteella meillä on hyvät eväät kehittää tätä konseptia edelleen, Martina Rosenqvist sanoo.


Lisätiedot:
Raaseporin kaupungin markkinointikoordinaattori Martina Rosenqvist 
martina.rosenqvist@raasepori.fi, puh. 019 289 2016 


3.11.2022 / Petra Louhimies

Tulevan talven lämmityskausi, joka ajoittuu noin marras-maaliskuulle, tulee olemaan energian saatavuuden osalta haastava, kun saatavuudessa on Venäjän sotatoimien vuoksi ongelmia. Energian saatavuuteen tulevana talvikautena vaikuttavat lisäksi pakkasjaksot ja tuuliolosuhteet, pohjoismaisen vesivoiman saatavuus, tuotannon huolto- tai käyttökatkokset ja sähkön kysyntä.

Raaseporin kaupunki varautuu energian saatavuuteen liittyviin talven mahdollisiin ongelmiin monin eri tavoin. Kaupunki myös ennaltaehkäisee energiansäästöllä sitä, että sähkön tuotanto ei riittäisi kattamaan kulutusta.

– On erittäin tärkeää, että kaikki toimijat: kaupunki, yritykset ja asukkaat yhdessä ymmärtävät kulutuksen säästön merkityksen, jotta kykenemme turvaamaan energian saatavuuden kaikkein kriittisimmille toiminnoille, sanoo kaupunginjohtaja Petra Theman.

Kaupungin omat toimenpiteet energian säästämiseksi

Raaseporin kaupunki on jo pitkään tehnyt toimenpiteitä suunnitelmiensa mukaisesti energian kulutuksen alentamiseksi.

– Kaupungin toimintojen osalta suurin vaikuttavuus syntyy pitkällä aikavälillä, mikäli jatkossa edetään kaupungin investointiohjelman mukaisilla parannuksilla. Näin ollen valtaosa kaupungin tiloista kuuluu kaukolämpöverkkoon, katuvalaistusta on muutettu led-valaistukseksi ja mm. aurinkopaneeleita, muita energialähteitä, lisäeristyksiä ja kulutusta vähentävää automatiikkaa asennetaan remonttien yhteydessä vanhempaan rakennuskantaan. Kulutusta on jo vähennetty n. 10 % viime vuodesta, kertoo tekninen johtaja Jan Gröndahl.

Flygfoto från Karis, över Pumpviken

Tänä talvena tarvitaan kuitenkin myös määräaikaisia täsmätoimenpiteitä. Raaseporin kaupunki on liittynyt kansallisen Astetta alemmas -energiansäästökampanjan (ulkoinen linkki) kumppaniksi. Kampanjaa koordinoi valtionyhtiö Motiva. Kampanjan puitteissa kaupunki ilmoittaa toimenpiteistä energian kulutuksen alentamiseksi, jo muiden toimenpiteidensä lisäksi.

 1. Kaupungin kiinteistöjen kulutusta (sähkö, lämmitys ja käyttövesi) seurataan kuukausitasolla, kuten normaalistikin. Erityistä huomiota annetaan nyt niille muutamille suoran sähkölämmityksen piirissä oleville kiinteistöille, joissa sisälämpötilaa lasketaan asteen verran 21 asteeseen sekä muutoinkin pyritään alentamaan sähkönkulutusta.
 2. Kaupunki varautuu sulkemaan kaikki hallitsemissaan tiloissa olevat sähkösaunat joulukuusta 2022 maaliskuun loppuun 2023, jos tilanne sähkön saatavuuden kannalta näin vaatii. Joulusaunat olisivat kuitenkin mahdollisia. Saunoja on noin 30 rakennuksessa ja niiden käyttö on merkittävä sähkönkulutuksen lähde. Kaupunki seuraa tilannetta jatkuvasti ja pystyy tarpeen vaatiessa harkitsemaan päätöstä uudelleen nopealla aikataululla.
 3. Katuvalaistusta himmennetään sopivina aikoina niissä paikoissa, joissa se teknisesti onnistuu. Valaistusta ei sammuteta pienen sähkönkulutuksen säästön sekä liikenne- ja yleisen turvallisuuden vuoksi.
 4. Kaupunki järjestää loppuvuodesta yhdessä Raaseporin Energian kanssa asukastilaisuuksia, joissa kerrotaan sähkön kulutuksen alentamisesta, varautumisesta sähköpulaan sekä muista energian kulutukseen ja tukiin liittyvistä asioista. Tilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin myöhempänä ajankohtana.

Tärkeää varautua myös mahdollisiin sähkökatkoksiin

Sähkön säästämisen lisäksi on myös ajankohtaista varautua tulevan talven mahdollisiin sähkökatkoksiin, joita ongelmat sähkön saatavuudessa voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa, kuten tavallisestikin.

– Olemme kaikki hyvin tietoisia siitä, mitä tuleva talvikausi voi varautumisen ja valmiuden näkökulmasta tarkoittaa. Haluamme valmistautua niin hyvin kuin mahdollista yhdessä mm. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen, sähkönjakelutoimijoiden ja Raaseporin veden kanssa, sanoo kaupunginjohtaja Theman.

– Tutut kanavamme; kaupungin verkkosivut, laajan yleisön tavoittava Facebook-sivumme sekä aktiivinen paikallismediamme tulevat jatkossakin olemaan tärkeimmät viestintäkanavamme. Tähän hyvän lisän tuovat asukastilaisuudet. Tämän lisäksi meillä on työkalupakissamme tietysti muitakin tapoja tavoittaa asukkaita, kuten esimerkiksi koulujen käyttämä Wilma-palvelu sekä kirjastoverkostomme, jatkaa tiedottaja Petra Louhimies.


2.11.2022 / Madeleine Lindholm

Vuosi 2022 on Euroopan nuorison teemavuosi! Teemavuodella halutaan tunnustaa Euroopan nuorison merkitys paremman – vihreämmän, osallistavamman ja digitaalisemman – tulevaisuuden luomisessa. Euroopan nuorison teemavuosi tarjoaa tilaisuuden astua pandemian jälkeiseen tulevaisuuteen täynnä luottamusta ja toivoa.

Lue lisää opetushallinnon kotisivuilta.

Tammisaaren kirjastossa (2. krs) on nuorisotavoitteet -julistenäyttely esillä ajalla 1.–11.2022.


1.11.2022 / Sebastian Berg

Oletko sinä 12-18-vuotias Raaseporilainen? Oletko kiinnostunut Raaseporin kaupungin kehittämisestä sinun näkökulmastasi? Haluatko saada mahdollisuuden vaikuttaa nuoriin liittyviin asioihin kaupungissa? Haluatko tietää enemmän nuorisovaltuustosta?
Silloin sinun kuuluu osallistua nuorisoparlamenttiin, joka järjestetään torstaina 1.12.2022 klo 9:30-14:00 kaupungintalon vieressä sijaitsevassa J-Talossa.
Päivän aikana tapaat kaupunginjohtajan, saat tietoa siitä mitä nuorisovaltuusto tekee ja miten sinä voi vaikuttaa sinuun ja nuoriin liittyviin asioihin.
Nuorisoparlamentti valitsee myös vuoden 2023 nuorisovaltuuston, virallisilla vaaleilla. Asetu ehdolle tai tule äänestämään.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 16.11.2022. Ilmainen edestakainen kuljetus järjestetään.

Ilmoittautuminen löydät tästä.


31.10.2022 / Sirpa Huusko

Metsä ja villit eläimet
Barbara Sierzputowski

Galleria Promenade (Laaksokatu 4, kulttuuritalo Fokus, 2.kerros ) on avoinna ma-to 9-19, pe 9-18, la 10-14, su suljettu
Lämpimästi tervetuloa!


26.10.2022 / Anne-Marie Ekholm

Olisitko kiinnostunut vetämään yhdistyksesi ikäihmisille suunnattua ryhmää? Näissä inspiraatio- iltapäivissä opit yksinkertaisia harjoituksia valmiista ohjelmista.

Pikka:                  Villa Anemonen juhlasali

Aika:                   23.11 klo 13-16
7.12 klo 13-16                     

Ohjaaja:             Marja-Liisa Riikonen
Benita Bäcklund

Monipuolinen harjoittelu yhdessä vertaisten kanssa tuo lisää iloa ja voimaa vuosiin.

Ilmoittautumiset: Benita Bäcklund puh 050-3522312


26.10.2022 / Madeleine Lindholm

Pidätkö kirjoista? Oletko 12–15 vuotias? Tule mukaan kirjakerhoon Tammisaaren kirjastossa.

Osallistujana saat

🍓 Tavata muita kirjaharrastajia, puhua kirjoista ja jakaa kirjavinkkejä

🍓 Osallistua nuorten osastolle ostettavien kirjojen valintaan

🍓 Tehdä sisältöä kirjaston Instagramille ja Tiktokille

Kerholaiset ja henkilökunta suunnittelevat ohjelman yhdessä. Kirjasto tarjoaa välipalaa.

Tule rohkeasti mukaan! Kerho on kaksikielinen. Ilmoittaudu sähköpostitse osoitteeseen kirjasto@raasepori.fi tai soita 019 289 2950.


25.10.2022 / Madeleine Lindholm

Ruotsalainen lastenkirjaklassikko Mikko Mallikas täyttää 50 vuotta vuonna 2022. Gunilla Bergströmin rakastetun kuvakirjasarjan ensimmäinen osa God natt, Alfons Åberg ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1972 (suomennos Mikko Mallikas on oikukas ilmestyi 1977). Juhlimme ympäri Raaseporin kirjastoja mm. näyttelyin ja tapahtumin.

🪚 Mikko Mallikas 50 vuotta mini-näyttely esillä 1.10.2022-31.1.2023 Maresi-monitoimihuoneessa, Fokus, 2. krs.

🪚 Bokkalaset-tapahtuman yhteydessä pidetään ruotsinkileinen satutunti Tammisaaren kirjastossa lauantaina 12.11. klo 12.

🪚 Teema- ja kirjanäyttely jossa inspiraatiota Mikko Mallikas-kirjoista, Tammisaaren kirjasto, 2 krs.

🪚 Lainaa Mikko Mallikas -kirjoja kaikista meidän kirjastoista.

Kirjastojen yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät täältä.


25.10.2022 / Petra Louhimies

1. Uutta koronatehosterokotusta suositellaan tietyille ryhmille:

 • Kaikille 65 vuotta täyttäneille
 • Kaikille 18 vuotta täyttäneille, riskiryhmiin kuuluville
 • Kaikille 12 vuotta täyttäneille, voimakkaasti immuunipuutteisille

Tehosteannoksen voi ottaa riippumatta aiempien tehosterokotteiden määrästä tai sairastetusta koronasta. Tämän tehosteannoksen ainoat kriteerit ovat siis että

 • Kuulut johonkin yllä mainituista ryhmistä JA
 • Edellisestä tehosteannoksesta tai sairastetusta koronaviruksesta on kulunut 3 kuukautta.

Tämä tarkoittaa, että kyseessä voi siis olla viides (5:e) rokotusannoksesi!

Lue lisää – klikkaa tästä.

2. Ajanvaraus influenssarokotukseen on nyt avoinna.

Voit varata aikasi joko eTerveys-palvelun kautta tai puhelimitse 019 289 3141 (ma-to klo 9–13). Influenssarokotus annetaan veloituksetta:

 • raskaana oleville
 • 65 vuotta täyttäneille
 • alle 7-vuotiaille lapsille
 • sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluville
 • varusmiespalveluksen ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittaville
 • sosiaali- ja terveydenhuollon ja lääkehuollon henkilöstölle
 • vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiirille. Katso lähipiirin tarkempi kuvaus THL:n sivuilta.

Jos kuulut ryhmiin, jotka ovat oikeutettuja SEKÄ uuteen koronatehosteannokseen ETTÄ influenssarokotteeseen, suosittelemme, että otat molemmat rokotteet samanaikaisesti!

Tee näin:

Varaa aika koronarokotukseen joko verkkopalvelusta koronarokotusaika.fi tai puhelimitse 019 289 3141. Kun tulet koronarokotukseen, kerro rokottajalle, että toivot saavasi myös influenssarokotuksen. Sinun ei siis tarvitse varata erikseen aikaa influenssarokotukseen.

HUOM! Koronarokotetta ei voi saada influenssarokotukseen varaamasi ajan yhteydessä! Tämä johtuu siitä, että koronarokotus on aina sekoitettava ja valmisteltava, ja sillä on tietty säilyvyysaika ampullin avaamisen jälkeen.

Voit siis saada influenssarokotuksen koronarokotuksen yhteydessä, mutta et päinvastoin!

Lue lisää influenssarokotuksen ajanvarauksesta – klikkaa tästä!

Yhteystiedot

 • Ajanvaraus verkossa:
  • eTerveys – kun haluat varata ajan influenssarokotukseen
 • Ajanvaraus puhelimitse:
  • 019 289 3141, maanantai-torstai klo 9-13.
  • Ajanvaraus kaikkiin rokotuksiin, sekä influenssa että korona.

24.10.2022 / Tobias Björklund

Raaseporin kaupunki antaa vuosittain ensiapukoulutusta noin 60 työntekijälle. Haemme nyt ensiapukouluttajaa vuosille 2023–2024 sekä mahdolliselle optiovuodelle.

Toivomme tarjousta noin 60 työntekijän kouluttamisesta vuosittain. Koulutukset on hajautettu koko vuodelle, esim. keväälle ja syksylle, ja koulutuksia tulee pitää sekä suomeksi että ruotsiksi. Koulutusten tulee tasoltaan olla hätäensiapukursseja, 8 tuntia.

Kouluttajalla tulee olla vähintään ammattikorkeakoulutason hoitoalan tutkinto. Lisäksi hänen tulee olla hyväksytty Punaisen Ristin ensiapukouluttaja.

Tarjouksesta tulee käydä ilmi

 • kurssin rakenne ja sisältö
 • vuosittaisten koulutustilaisuuksien määrä sekä osanottajien enimmäismäärä tilaisuutta kohden
 • hinta per tilaisuus ilman arvonlisäveroa.

Raaseporin kaupungin henkilöstöosasto vastaa koulutukseen ilmoittautumisesta ja sopivien tilojen hallinnoinnista.

Valintakriteerit: hinta ja soveltuvuus

Maksuehdot: 21 päivää, verkkolasku. Tarjouksessa tulee ilmoittaa Y-tunnus.

Tarjoukset lähetetään henkilöstöpäällikkö Johan Nylundille, osoitteeseen johan.nylund@raseborg.fi, viimeistään 7.11.2022 klo 13.00.


20.10.2022 / Martina Rosenqvist

Raaseporin kaupunki järjestää tiedotustilaisuuden Södra Vikenin käynnissä olevasta urakasta Tammisaaressa.

Tilaisuudessa kaupungin edustaja informoi hankkeesta.

Paikka: auditorio, Raaseporintie 5, 10600 Tammisaari
Aika: Torstai 3.11 klo 15.00–17.00.


20.10.2022 / Martina Rosenqvist

Raaseporin influenssarokotusten ajanvaraus avataan netissä pe 21.10. ja ma 24.10. puhelimitse.

Nettivarauksen teet kätevimmin eTerveys-palvelun kautta. Huom! Jos haluat ottaa rokotteesi Tenholassa tai Bromarvissa, sinun on varattava aika puhelimitse.

Varaa aika eTerveys-palvelun kautta, tee näin

Avaa eTerveys-palvelu. Valitse sen jälkeen ajanvaraus -> ajanvaraus -> varaa aika ->asiakkuus (Karjaa, Pohja tai Tammisaaren terveysasema) -> palvelu -> influenssarokotus -> hae ajat -> valitse päivämäärä ja kellonaika -> varaa.

HUOM! Tekstiviestivahvistuksessa on ongelmia 25.10.2022, tutkimme asiaa. Tarkista, että varauksesi on rekisteröity! Ajanvarauksesi tulee näkyä “Ajanvaraus”-välilehdellä, varatut ajat -otsikon alla seuraavasti:

Varaa aika puhelinpalvelusta

Puhelinvaraus avataan maanantaina 24. lokakuuta klo 9.00 numerossa 019 289 3141, puhelinvaraus on avoinna ma-to klo 9-13.

Syksyllä 2022 saat rokotuksesi seuraavista rokotuspisteistä:

 • Tammisaari, Tammikuja 2 (entinen Haagakoti)
 • Karjaa, Kauppiaankatu 14
 • Pohjna terveysasema, Orkdalintie 4
 • Tenhola, Germundbyntie 3 C
 • Bromarv, Vättlaxintie 20, asunto 2 B 2

Huom! Influenssarokotteen voi halutessaan saada koronarokotteen yhteydessä, mutta koronarokotusta ei voi saada influenssarokotteen yhteydessä.

Influenssarokote on mahdollista saada myös terveyskeskuksessa, neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa käynnin yhteydessä.

Influenssarokotus annetaan maksutta seuraaville ryhmille:

• raskaana olevat
• 65 vuotta täyttäneet
• alle 7-vuotiaat lapset
• sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
• varusmiespalveluksen ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat
• sosiaali- ja terveydenhuollon ja lääkehuollon henkilöstö
• vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri. Katso lähipiirin tarkempi kuvaus THL:n sivuilta.


19.10.2022 / Robert Wigren
Aika: Maanantaisin klo 9-11.30, alkaa maanantaina 17.10.2022
Paikka: Folkhälsan-talo Seniora
Osoite: Papinniitynkatu 14 B, sisäänkäynti pihalta
Järjestäjä: Folkhälsan yhteistyössä Raaseporin kaupungin perhesosiaalityön kanssa
Yhteystiedot: charlotte.kullberg@raasepori.fi tai susanna.kalliomaki@raasepori.fi
Puhelinnumero: Lotta 040 642 1599 tai Susanna 040 630 8193

Tarjolla voileipiä, hedelmiä ja kahvia/teetä hinta 2euroa perhe/kerta. Löytyy Mikro jossa voi lämmittää vauvanruokaa. Välillä järjestettyä ohjelmaa, mutta pääasiassa vapaata seurustelua. Perhekahvila on katutasolla ja siinä on isot ikkunat, joten siitä näkee helposti myös lastenvaunut. Tervetuloa!

19.10.2022 / Martina Rosenqvist

Raaseporin Vesi järjestää lähiaikoina asukasinfotilaisuuksia saneerausohjelmastaan, joka koostuu sekä vesi- että viemäriputkien kunnostuksesta. Infotilaisuudessa asukkaat saavat lisätietoja siitä, missä ja milloin saneeraustoimenpiteet toteutetaan.

Infotilaisuudet järjestetään kahdessa paikassa:
Tammisaari
Aika: 26.10. klo 18.00
Paikka: Entisen Sjukvårdsskolanin auditorio, Raaseporintie 5, 10600 Tammisaari

Karjaa
Aika: 02.11. klo 18.00
Paikka: TryckeriTeatern (Kulttuurikeskus Fokus), Laaksokatu 4, 10300 Karjaa

Asiasta löytyy myöhemmin infoa myös Raaseporin Veden nettisivuilta:


14.10.2022 / Martina Rosenqvist

Nyt on jälleen aika ilmoittautua mukaan Pomovästin seuraavaan viestintäkoulutustapahtumaan! Teemana on ”Verkkosivut; perusteet ja päivitykset” torstaina 20.10.2022 klo 17.30-20.30. Kurssi on suomenkielinen ja kouluttajan toimii Laura Johansson Lvngroom-yrityksestä.

Koulutus koostuu teoriaosasta jossa käydään läpi keskeiset käsitteet: verkkosivujen rakenne, verkkosivujen suunnittelu ja design, lyhyesti hakukoneoptimointi, eri verkkosivualustat, mitä tulee ottaa huomioon verkkosivuja tilattaessa ja ostettaessa sekä verkkosivustojen ylläpitäminen ja päivittäminen. Teemme myös verrokki-harjoituksen jossa perehdymme eri verkkosivuihin pienissä ryhmissä ja esittäen sitten havaintomme muille osallistujille. Illan lopuksi kaikki osallistuneet saavat muistilistan asioista, jotka tulee huomioida omia verkkosivuja tehdessä, taikka vaihtoehtoisesti niitä ostettaessa.

Koulutus on ilmainen ja pidetään suomeksi Zoomia käyttäen. Osallistumislinkki koulutustapahtumaan lähetetään kaikille ilmoittautuneille viimeistään aamulla ennen luentoa. Ilmoittaudu viimeistään kaksi päivää ennen kyseistä tilaisuutta sähköpostitse: juha.rautalahti@pomovast.fi tai soita 044-700 3920

Pomovästin tämän syksyn koko koulutustarjonnan löydät täältä: https://www.pomovast.fi/fi/ajankohtaista/


14.10.2022 / Cynthia Moed-Ring
Horsbäckin hulevesikosteikko puhdistaa vettä ennen sen päätymistä Dragsviksfjärdeniin.

Raaseporiin valmistunut hulevesikosteikko viivyttää ja puhdistaa vettä
Tammisaaressa sijaitsevan Horsbäckin yritysalueen hulevesien käsittelyratkaisun ensimmäinen osa on valmistunut. Kosteikkoratkaisu koostuu kolmesta altaasta, joiden välillä on veden virtausta hidastavat kynnykset ja osassa altaita on ravinteita sitovaa kasvillisuutta. Alueen maaperä lisäksi edesauttaa veden suodattumista pohjavedeksi.

Rakennetun ja päällystetyn kaupunkialueen hulevedet sisältävät haitta-aineita, kuten ravinteita ja metalleja. Päällystetyn pinnan kasvaessa virtaamat äärevöityvät eli kuivina jaksoina vettä on vähemmän ja sateitten jälkeen vesi virtaa nopeammin ja runsaammin kuin päällystämättömältä alueelta. Suuret virtaamavaihtelut aiheuttavat uomien eroosiota ja vettymishaittoja sekä vähentävät imeytymistä pohjavedeksi. Kosteikkokokonaisuuden on tarkoitus ratkoa Horsbäckin alueella näitä haasteita. ”Kosteikon rakennustyöt sujuivat hyvin ja ensimmäisten sateiden perusteella kosteikko vaikuttaa toimivan hyvin”, toteaa Raaseporin kaupungin hankkeesta vastaava katupäällikkö Fredrik Bäcklund.

Tehty kosteikko käsittelee vesiä noin 91 ha valuma-alueelta ja kosteikon oma pinta-ala on hieman yli 1 ha. Horsbäckin hulevesiratkaisun toinen osa tulee rakentumaan myöhemmin yritysalueen itäpuolelle. “Kummankin kosteikkorakenteen kykyä poistaa vedestä ravinteita, kiintoainetta ja metalleja tullaan säännöllisesti seuraamaan vesinäytteinen”, kertoo LUVYn vesistöasiantuntija Katja Pellikka.

Horsbäckin hulevesiratkaisu toteuttaa Rannikkovesivisio 2050 -työtä, missä pyritään parantamaan Länsi-Uudenmaan rannikkovesien tilaa. Raaseporin rannikkovesivisiotyön pilottikohde on ekologiselta tilaltaan heikentynyt Dragsviksfjärden, jonka valuma-alueella rakennettu hulevesikosteikko sijaitsee. Horsbäckin hulevesirakenteen rakentamishanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Hankkeen omarahoituksesta on vastannut Raaseporin kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus on rahoittanut hanketta osana vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Lisätietoja:
Katja Pellikka
vesistöasiantuntija
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452


13.10.2022 / Salli Ojala

Maailmantilanteen vuoksi tuleva talvi on energian saatavuuden ja hinnan vuoksi erittäin haastava. Osallistumalla säästötalkoisiin takaamme sen, että energiaa riittää kaikkien tarpeisiin.

Raaseporin kaupunki on mukana kansallisessa Astetta alemmas -kampanjassa, joka käynnistyi 10.10.2022. Tulemme jakamaan ajankohtaista tietoa energia-asioista koko lämmityskauden ajan. Ensimmäiset tärkeimmät tiedot voit tarkistaa päivittyvästä artikkelistamme täältä: Kysymyksiä ja vastauksia energiansäästöstä.

Kaupunki toimii palveluntarjoajana usealla saralla sekä hallinnoi valtaisaa kiinteistömassaa. Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä tehostaakseen energiankulutustamme. Seuraamme energiankulutustamme tiiviisti ja olemme huomaamattamme jo varautuneet moneen vaivaan.

Normaalin energiansäästön lisäksi suunnittelemme parhaillaan täsmällisiä toimenpiteitä tulevalle lämmityskaudelle. Kaupunki haluaa toimia esimerkkinä ja kannustaa kaikkia osallistumaan omien mahdollisuuksiensa rajoissa. Pienilläkin teoilla saamme aikaan ison vaikutuksen. Haasta naapurisi, työpaikkasi tai harrasteseurasi mukaan!


Millaiset asiat sinua askarruttavat energiansäästössä? Laita palautetta täältä:
Ota yhteyttä – Raasepori

Astetta alemmas -kampanjasivusto tarjoaa vinkkejä moniin tilanteisiin: https://www.astettaalemmas.fi/


Kaupungin yhteyshenkilö energiasäästökampanjassa on
kestävyyskoordinaattori Salli Ojala, salli.ojala@raseborg.fi


6.10.2022 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunki haluaa muistuttaa asukkaita, miten toimia, jos epäilee koronavirustartuntaa.

Jos sinulla on koronavirustartuntaan viittaavia oireita, varaa testiaika (lavoratoriovahvistettu testi) jos:

 • kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmään
 • olet raskaana
 • et ole saanut koronavirusrokotetta etkä ole sairastanut koronavirustautia
 • kuulut verisuonitukoksen riskiryhmään (katso riskitekijät HUSin verkkosivuilta tästä linkistä)
 • olet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen ja työskentelet välittömässä asiakas- ja potilastyössä
 • työskentelet hoiva- tai vammaispalveluissa tai
 • terveydenhuollon ammattilainen on ohjannut sinut testiin

Koronatestiaika varataan ensisijaisesti työterveyden tai Koronabotin kautta, kun yllä mainitut kriteerit täyttyvät.

Huomioi!

 • Koronatestiin tulee aina varata aika! Raaseporissa ei ole nk. Drop-in-testipaikkoja, jotka toimivat ilman ajanvarausta.
 • Laboratoriotestiä käytetään vain koronaan sairastumisen vahvistamiseen. Testiaikaa ei saa varata tarkistaakseen, onko tervehtynyt, vaan tervehtyminen määritellään oireiden perusteella. (PCR-testi voi näyttää positiivista pitkään tervehtymisen jälkeenkin.)

Kotitesti & ohjeita positiivisen testituloksen saaneille

Jos oireesi ovat lievät (kuten nuha tai kurkkukipu) etkä kuulu laboratoriovarmistetun koronavirustestin piiriin (ks. Yllä!), voit tehdä kotitestin.

Klikkaa tästä ja katso THL:n ohjeet kotitestin tekoon.

Mikäli kotitesti on negatiivinen, ja oireesi jatkuvat, testi kannattaa toistaa useana peräkkäisenä päivänä esimerkiksi 2 päivän välein. Negatiivinen testitulos ei sulje varmuudella pois koronatartuntaa.

Mikäli kotitesti on positiivinen, pysy kotona ja vältä kodin ulkopuolisia kontakteja. Voit varata laboratoriotestiajan, jos haluat, että tartunta rekisteröidään OmaKantaan.

 • Positiivisen testituloksen saaneen tulee pysyä kotona ja välttää kontakteja vähintään viisi (5) vuorokautta oireiden alkamisesta, kunnes olet ollut oireeton kaksi (2) vuorokautta.
 • Positiivisen testituloksen saaneen oireettoman henkilön tulee pysyä kotona viisi (5) päivää positiivisesta testituloksesta.

Positiivisen testituloksen (myös kotitestillä) saanut henkilö voi kysyä työnantajaltaan mahdollisuutta saada sairaslomaa omalla ilmoituksella tai vaihtoehtoisesti olla yhteydessä työterveyteen tai terveyskeskukseen saadakseen sairaustodistuksen.

Huomioi, että et tarvitse negatiivista koronatestiä palataksesi töihin koronatartunnan jälkeen! Tervehtyminen todetaan siis oireista: jos sinulla on ollut oireita, voit palata töihin, kun olet ollut kaksi vuorokautta oireeton.

Koronavirusnäytteenottoon hakeutuminen

 • Varaa aika koronavirusnäytteenottoon Koronabotissa. Ajanvarausta varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Huom! Testiin tulee aina varata aika! Raaseporissa ei ole ns. drop-in-testausta ilman ajanvarausta!
 • Voit tehdä ajanvarauksen itsellesi ja alle 16-vuotiaalle lapsellesi. Voit myös varata ajan toisen aikuisen puolesta, jos sinulla on valtuutus asiointiin Suomi.fi-palvelussa.
 • Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, soita terveyskeskukseen 019 289 3000 (arkisin klo 8–16)
 • Huomioi, että Päivystysapu (116 117) EI palvele esim. testeihin tai ajanvaraukseen liittyvissä kysymyksissä.
 • Sairaanhoitopiirin HUSin koronavirustesti on sinulle aina maksuton. Testi on maksuton myös silloin, kun koronanäytteenottopisteen toiminnasta vastaa alihankkija.
 • HUSin koronavirusnäytteenottopisteet


30.09.2022 / Sara Vaskio

Viljelijätapahtuma tarjosi tietoa täsmälannoituksesta, maaperäskannauksesta ja kaksitasouomista sekä alueen ajankohtaisista vesiensuojeluhankkeista. Tapahtuma houkutteli paikalle yli 30 osallistujaa Fagernäsin tilalle Snappertunassa.

Tage Björklundin piha oli täyttynyt autoilla, kun järjestäjät ja osallistujat olivat kokoontuneet konehallin sisätiloihin, jotka oli muutettu luentotilaksi valkoisella kankaalla, videotykillä, kahvipöydällä, esitteillä ja istumapaikoilla. Hallin ulkopuolella, pellolla odotti illan kohokohta: maaperäskannerilla varustettu mönkijä. 

Projektipäällikkö Sara Vaskio avasi tapahtuman sisätiloissa ja kertoi Raaseporinjoki-hankkeesta. Vuoden teema projektin “vesistöystävällinen maatalous” -työpaketissa on täsmälannoitus – siitä myös lähtöisin pellonpiennartilaisuuden teema. Ajankohtaista projektissa on meneillään olevat maaperäskannaukset viidellä tilalla Idbäckenin alueella. 

Emil Hästbacka, Nylands Svenska Lantbrukssällskapet -seuran neuvoja, kertoi kuinka täsmälannoitus edistää, sekä maanviljelyä että vesiensuojelua: ”Täsmälannoituksen ajatus on kohdentaa panokset pellon oikeisiin kohtiin, siis siellä missä niille on tarvetta”. Hästbacka kertoi, että saatavilla on myös maksuttomia satelliittikuvia, joiden avulla voidaan myös suunnitella täsmälannoitusta.  

Tämän jälkeen Hankkijan Mikael Lindroos johti osallistujat ulos pellolle ja esitteli oranssin väristä mönkijää, joka oli varustettu SoilOptix Gammaspektrometer -merkkisellä maaperäskannerilla. Lindroos kertoi, että maaperäskannaus toteutetaan siten, että jätetään 12 metriä ajourien väliin, koska skanneri pystyy lukemaan maaperää 6 metrin leveydeltä skannerin molemmin puolin. Keskimäärin mönkijällä pystyy skannaamaan n. 30–35 ha/päivässä.

Maaperäskannauksella voi helposti tunnistaa lohkojen viljavuuden vaihteluja. ”Silloin ei enää tarvitse kalkittaa tai lannoittaa yhtä paljon koko lohkolla. Täsmälannoituksella on tarkoitus ei ole kalkittaa tai lannoittaa tasaisesti joka paikkaan, vaan panokset levitetään lohkon osien tarpeen mukaan, mikä vähentää ylilannoitusta ja siten palvelee sekä ympäristöä, luontoa ja itse satoa”, Lindroos jatkoi.    

Mikael Lindroos, Hankkija, esittelee maaperäskannerilla varustettua mönkijää pellonpiennartilaisuuden osallistujille. (LUVY / Henna Björkqvist)

Hankekoordinaattori Henna Björkqvist esitteli Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimaa LUMME-hanketta. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan peltomaille kosteikkoja ja kaksitasouomia sekä kootaan ja jaetaan tietoa maa- ja metsätalouden vesiensuojelusta, esim. maanviljelijöille suunnattujen avoimien pellonpiennartilaisuuksien ja metsänomistajille suunnattujen metsätupailtojen kautta.   

Pasi Valkama, Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija, kertoi lähemmin kaksitasouomien hyödyistä maatalouden vesienhallinnassa. Kaksitasouoma on hyvä rakennuttaa tulvimisherkille paikoille, koska kaksitasouoma voi ehkäistä tulvimista, Valkama kertoi. Yleisö pystyi vastapainetun kaksitasouomaesitteen avulla tarkastelemaan kaksitasouoman eroja tavanomaiseen uomaan verrattuna. Valkama kertoi tutkimuksien osoittaneen kaksitasouomien tulvimistasanteiden sitovan kiintoainesta ja ravinteita vedestä ja lisäsi kaksitasouoman myös edistävän luonnon monimuotoisuutta.   

Hankkijan Mikael Lindroos esitteli tapahtuman viimeisessä osiossa Cropline-ohjelmaa ja miten sen avulla pystyy tulkitsemaan maaperäskannauksesta saatuja tuloksia. ”Jokaisen skannauksen jälkeen, tarjoamme asiakkaalle 1–1,5 tunnin mittaisen Teams-kokouksen, jossa käymme läpi tulokset yhdessä”, Lindroos kertoi.  

Pellonpiennartilaisuuden järjestäjien Raaseporinjoki- ja LUMME-hankkeen edustajat olivat tyytyväisiä osallistujien esittämiin kysymyksiin maaperäskannauksesta ja kaksitasouomista, mikä itsessään kieli kiinnostuksesta illan aiheisiin. Tapahtumaan osallistunut Niklas Hyvärinen Snappertunasta kommentoi tapahtumaa seuraavasti: ”Oli kiinnostavaa kuulla uusista keinoista tunnistaa peltojen ravinnetarpeet.” 

Teksti Henna Björkqvist, LUVY

LUMME-hanke toteuttaa maa- ja metsätalouden kuormituksen hallintatoimenpiteitä, seuraa kunnostustoimien vaikuttavuutta sekä tarjoaa ajankohtaista tietoa vesiensuojelusta ja tukimahdollisuuksista Länsi-Uudenmaan maa- ja metsätalouden toimijoille. 


29.09.2022 / Stina Kreutzman

Kenelle tuki on tarkoitettu?

Maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset voivat vielä hakea tukea investointeihin, joilla edistetään
siirtymistä ympäristöystävälliseen teknologiaan tai siirrytään käyttämään uusiutuvaa energiaa oman
yrityksen tarpeisiin. Tuella voi kattaa kolmasosan kustannuksista. Tuen avulla voi hankkia esimerkiksi
aurinkopaneeleita tai ilmalämpöpumppuja ja näin säästää sähkölaskussa.
Siirtymistä uusiutuvaan energiaan tuetaan EU:n elpymisvaroista. Investointi uusiutuvaan energiaan ei
edellytä yrityksen kasvua, kuten tavanomaiset maaseudun yritystuet.
Yrittäjä voi tarkistaa Maanmittauslaitoksen karttapalvelusta, sijaitseeko hänen yrityksensä
tukikelpoisella alueella eli maaseudulla. Tukea ei myönnetä kaupunkialueilla sijaitseville yrityksille. Muita
tavanomaisia Uudenmaan yritystukialueiden rajauksia ei ole käytössä tässä tukimuodossa.

Mihin tukea saa?

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat saada investointitukea resurssitehokkaan teknologian ja
ympäristöystävällisten energiaratkaisujen hankintaan kuten esimerkiksi aurinkopaneeleihin tai
ilmalämpöpumppuratkaisuihin. Tukea voi hakea, jos ottaa käyttöön uuden tehokkaamman tai energiaa
säästävän ja kohtuullisin kustannuksin toteutettavan tekniikan tai toimintatavan.
Jos yrityksesi on maataloustuotteita jalostava mikro- tai pienyritys (Annex 1-yritys), voit saada
investointeihin 35 % tukea. Tuen määrä voi olla enintään 200 000 euroa.
Muut maaseudun yritykset voivat saada tukea 30 % investoinnin kokonaiskustannuksista (tässä
tarkoitetaan alv 0 % -kustannusta) ja se on de minimis -ehtoista.
Investoinnin on oltava riittävän suuri, jotta tukea voi saada. Tukea ei myönnetä, jos tuen määrä jäisi alle
2000 euron. Tukea ei voi saada käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan. Myytäväksi tarkoitetun
energian tuottamiseen liittyviin investointeihin tuki ei myöskään sovellu.

Miten ja milloin tukea haetaan?

Aikataulu on nopea, sillä Uudellamaalla vapautui lisää elpymisvaroja haettavaksi erään isomman hankkeen
peruunnuttua. Tukea haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelun kautta 15.10.2022 mennessä.
Aikataulusta johtuen nyt haetaan toteutusvalmiita hankkeita, joissa ovat vaadittavat asiakirjat kunnossa tai
ne saadaan nopeasti hankittua.
Hakemuksen vireilletulo vaatii liiketoimintasuunnitelman ja mahdollisen rakennusluvan tarve olisi hyvä
selvittää etukäteen. Päätöksenteon takaraja on 31.12.2022 EU-rahoituskauden vaihtuessa. Myönteinen
tukipäätös edellyttää lainvoimaista rakennuslupaa, jos investointi vaatii luvan.

EU-maaseuturahaston elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasurakentamista, maatalousinvestointeja,
maaseudun innovaatioryhmiä sekä tukea harvaan asutun maaseudun yritysten omistajanvaihdosten
suunnitteluun. Elvytysvaroilla pyritään erityisesti vaikuttamaan siihen, että investoinneilla olisi myönteisiä
ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. EU-maaseuturahaston elpymisvarat ovat osa laajempaa EU:n
elpymisrahoitusta.


Lue lisää:
• Ruokaviraston tiedotteesta: Säästöä maaseudun yritysten sähkölaskuun – Ruokavirasto
• EU-maaseuturahaston elpymisvaroista Maaseutu.fi -sivustolla: Maaseuturahaston elpymisvarat |
Maaseutu.fi


Uudenmaan ELY-keskuksen maaseuturahoituksen yritysasiantuntijat
• Siina Viskari, 0295 021 178
• Tony Lassas, 0295 021 091
• Juha-Pekka Nikkola, 0295 021 115
• Sähköposti: maaseuturahoitus.uusimaa@ely-keskus.fi
• Verkkosivut: ELY-keskuksen sivut Maaseudun yritysrahoitus – ely – ELY-keskus sekä
maaseutuohjelman viestintäkanava Uudellamaalla www.uusimaaseutu.fi -sivusto ja Facebook-sivu.
• Haluatko tietoa Maaseutuohjelman rahoitustuista? Tilaa Maaseutuohjelman uutiskirje


28.09.2022 / Stina Kreutzman

Pomovästin Viestintäkoulutus syksyllä 2022


Pomoväst järjestää syksyn 2022 aikana viestintäkoulutusta osana keväällä alkanutta Hankekouluamme, joka on suunnattu kaikille alueellamme toimiville yhdistyksille, järjestöille ja yrittäjille.

Koulutus on suunnattu aloittelijoille ja pidemmälle ehtineille kertauksena maustettuna uusilla ajatuksilla ja ideoilla. Onnistunut projekti edellyttää onnistunutta viestintää kaikkien oleellisten sidos- ja kohderyhmien kanssa – siksi olemme valinneet hankekoulumme kolmanneksi koulutusteemaksi viestinnän.


Koulutus on ilmainen ja pidetään suomeksi Zoomia käyttäen.

 • Aihe: Digitaaliset kokoukset – näin aktivoit osallistujat Zoomin ja Teamsin avulla
 • Aika: Torstaina 6.10.2022 (ruots. 5.10.) Klo. 18:00 – 19:30
 • Kouluttaja: Anna Bertills / Bertills & Jung

Zoom ja Teams alkavat olla monille tuttuja työkaluja vuonna 2022. Nyt kohdistuu painopiste enemmän itse kokoustekniikkaan, kuinka kokouksia johdetaan ja kuinka luodaan yhteisöllisyyttä ja aktiivista osallistumista digitaalisesti näyttöruudun kautta. Tämä on tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin haasteemme. Anna Bertills luennoi ja opastaa digi-viestinnässä käytettävistä Zoom ja Teams työkaluista, opastaa viestintätekniikoista ja antaa arkisia, hyödyllisiä niksejä.

—————————————————-

 • Aihe: Verkkosivut; perusteet ja päivitykset
 • Aika: Torstaina 20.10.2022 (ruots. 19.10) Klo. 17:30 – 20:30
 • Kouluttaja: Laura Johansson / lvngroom

Koulutus koostuu teoriaosasta jossa käydään läpi keskeiset käsitteet: verkkosivujen rakenne, verkkosivujen suunnittelu ja design, lyhyesti hakukoneoptimointi, eri verkkosivualustat, mitä tulee ottaa huomioon verkkosivuja tilattaessa ja ostettaessa sekä verkkosivustojen ylläpitäminen ja päivittäminen. Teemme myös verrokki-harjoituksen jossa perehdymme eri verkkosivuihin pienissä ryhmissä ja esittäen sitten havaintomme muille osallistujille. Illan lopuksi kaikki osallistuneet saavat muistilistan asioista, jotka tulee huomioida omia verkkosivuja tehdessä, taikka vaihtoehtoisesti niitä ostettaessa.

—————————————————-

 • Aihe: Sosiaalisen median tehokas käyttö
 • Aika: Torstaina 03.11.2022 (ruots.2.11.) Klo. 18:00 – 20:00
 • Kouluttaja: Kristiina Salo / Digitaalivietsinnän konsultti

Koulutus antaa laajan katsauksen siitä kuinka eri sosiaalisen median alustoja käytetään Suomessa, sekä tietoa ja inspiraatiota sivustojen tehokkaasta hyödyntämisestä.

—————————————————-

 • Aihe: Miten rakennat digitaalisen tavaramerkkisi somessa ja verkossa
 • Aika: Keskiviikkona 23.11.2022 (ruots.17.11.) Klo. 18:00 – 19:30
 • Kouluttaja: Emma Geisor / Bertills & Jung

Luennolla opit ajattelemaan strategisesti viestistisi ja sivustojen sisällöstä, sekä mitenkä taktisesti hyödynnät käyttämiäsi kanavia viestinnässäsi ja rakentaessasi tavaramerkkiäsi somessa ja verkossa. Opit myös että kuinka tuotat myyvää ja tunteita herättävää sisältöä ja miten laadit viestisi niin että se tavoittaa ja sisäistetään oikeissa kohderyhmissä? Linn Jung sparraa sanoman, asiakkuuksien ja sisällön tiimoilta.

—————————————————-

Ilmoittaudu viimeistään kaksi päivää ennen kyseistä tilaisuutta sähköpostitse: juha.rautalahti@pomovast.fi tai soita 044-700 3920
Lisätietoja Hankekoulusta antaa hankepäällikkö Juha Rautalahti, puh 044-700 3920.
Aiempien kahden osion, Ideasta hankesuunnitelmaksi ja Hankerahoitus, luentoesitykset ovat nähtävissä kotisivuillamme: https://www.pomovast.fi/fi/hankekoulu/28.09.2022 / Anne-Marie Ekholm

HUOM.! Uimahalliin kassa sulkee 60 minuuttia ennen uimahallin sulkemista.

Kaupungin joulujuhlat 2.12Avoinna klo 8.00-16.00
Itsenäisyyspäivän aatto 5.12.Avoinna klo 6.00-16.00
Itsenäisyyspäivä 6.12.Suljettu
Jouluaaton aatto 23.12.Avoinna klo 8.00-16.00
Jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä 24.-26.12Suljettu
Uudenvuoden aatto 31.12.Avoinna klo 11.00-16.00
Uudenvuodenpäivä 1.1.Suljettu
Loppiainen 6.1.Avoinna klo 11.00-18.00
Kiirastorstai 6.4.Avoinna klo 6.00-18.00
Pitkäperjantai 7.4.Suljettu
Pääsiäislauantai, pääsiäispäivä ja toinen pääsiäispäivä 8.-10.4.Avoinna klo 11.00-18.00
Vappuaatto 30.4.Avoinna klo 11.00-16.00
Vappupäivä 1.5.Suljettu
Helatorstai 18.5.Avoinna klo 11.00-18.00

28.09.2022 / Salli Ojala

Tulevaisuuden liikennepalvelut Raaseporissa -työpaja osa 2 – ennakkomateriaali nyt saatavilla!

Elokuun lopussa joukko fiskarsilaisia niin kyläläisiä kuin kaupungin edustajiakin ideoi yhdessä Raaseporin tulevaisuuden liikennepalveluita. Työpajoissa syntyneistä ratkaisuista on kehitetty prototyyppejä, ja nyt on aika kysyä palautetta – toimivatko nämä liikenteen palveluiden alustavat mallit ja miten niitä voisi parantaa vielä entisestään?

Palveluita on nyt mallinnettu ja kehitetty eteenpäin erilaisiksi palveluprototyypeiksi, jotka ovat nähtävissä täällä: klikkaa tästä

Voit tutustua palveluprototyyppeihin etukäteen ja samalla antaa palautetta riippumatta siitä, oletko osallistumassa työpajoihin. Kaikki palaute on meille tärkeää ja palaute kerätään anonyymisti.

Tervetuloa mukaan työpajoihin, joissa pääset kehittämään Raaseporin tulevaisuuden liikennepalveluita!  

Samat prototyypit tulevat olemaan myös esillä työpajoissa Fiskarsissa ja Pohjassa:

 • Fiskars, Café Pesula 5.10. klo 16-19
 • Pohja, Pohjan kirjasto, 6.10. klo 16-19

Työpajat on vapaamuotoisia, ja voit tulla käymään milloin tahansa työpajojen aikana omien aikataulujesi mukaan. Hankkeen asiantuntijat ovat paikalla koko työpajojen ajan keräämässä palautetta. Tarjoamme osallistujille virvokkeita ja välipalaa. Työpajat pidetään suomeksi.

Mitä on tapahtunut ennen työpajaa?

Palautetyöpajan työskentely pohjautuu elokuun lopussa pidettyyn Tulevaisuuden liikennepalvelut Raaseporissa -työpajaan, jossa Fiskarsin kyläläiset yhdessä ideoivat tulevaisuuden liikennepalveluita.

Koko ideointi- ja kehittämistyö perustuu keväällä 2022 tehtyyn työhön: Raaseporin asukkailta saatiin henkilöliikennetutkimuksen ja haastatteluiden avulla palautetta, toiveita ja ideoita liikennepalveluita koskien. Näiden tulosten perusteella on tunnistettu keskeiset haasteet, mihin tällä kehittämistyöllä haetaan ratkaisuja. 

Mitä palveluille tapahtuu työpajan jälkeen?

Hankkeen asiantuntijat kehittävät palveluita edelleen työpajassa annetun palautteen perusteella. Jatkokehitetyistä palveluratkaisuista järjestetään toinen palautetilaisuus marraskuun alkupuolella.

Järjestäjä: Laurea-ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu yhteistyössä Fiskars Kyläseura ry:n ja Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry:n kanssa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Jaakko Hannula, jaakko.hannula@laurea.fi, puh. 050 441 3563 

Työpajat ovat osa Smart Countryside Mobility -hanketta, jossa kehitetään Uudenmaan haja-asutusalueiden henkilöliikkumisen ja pientavaralogistiikan palveluita. Projekti on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama. Hanke toteutetaan 1.6.2021-1.8.2023. 

Lue lisää hankkeesta: metropolia.fi/smartcountrysidemobility  
Seuraa hanketta myös LinkedInissä: linkedin.com/company/77761209/


28.09.2022 / Madeleine Lindholm

Kirjailija Virpi Hämeen-Anttila vierailee Karjaan kirjastossa tiistaina 11.1 lokakuuta 2022 klo 17.30. Kulttuuritalo Fokus, Maresi.

Kirjailija Virpi Hämeen-Anttila Turun kirjamessuilla 2012. Kuva: Anneli Salo.

26.09.2022 / Sirpa Huusko

Luonnon salattu elämä – Hyvinvointia luonnosta Kuvin ja Sanoin
Valokuvaaja: Sara Nylund, @saranylund_photography
Ruonoilija: Susanna Jussila, @sielun_sopukoita

Avajaiset ma 3.10. klo 17.30

Galleria Perspektiivi (Raaseporintie 8 ) on avoinna ma-ke 10-19, to-pe 10-17, la 10-14, su suljettu
Lämpimästi tervetuloa!


22.09.2022 / Petra Louhimies

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL suosittelee uutta koronan tehosterokotusta kaikille 65 vuotta täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille riskiryhmiin kuuluville ja voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille. Tehosterokotetta suositellaan edellä mainituille ryhmille aiemmin sairastetusta koronavirustaudista huolimatta ja riippumatta siitä, kuinka monta rokotusannosta on tähän asti saanut.

Uuden tehosteannoksen voi ottaa, kun on kulunut vähintään kolme (3) kuukautta edellisestä annoksesta tai sairastetusta koronasta. Tehosteannoksen voi mielellään ottaa samaan aikaan syksyn influenssarokotuksen kanssa, loka-marraskuun vaihteessa!

Tehosterokotuksia annetaan 3.10.2022 alkaen, ja rokote on uusi koronarokote, joka antaa paremman suojan omikronvarianttia vastaan.

Tätä tehosteannosta koskeva ajanvaraus verkossa (koronarokotusaika.fi) on jo avoinna mutta suosittelemme, että tehosteannos otetaan influenssarokotuksen yhteydessä loka-marraskuun vaihteessa! Tätä tehosteannosta koskeva puhelinajanvaraus 019 289 3141 avautuu 3.10.2022.

Tiedotamme tarkemmin influenssarokotuksista lokakuun aikana – huomio siis, että vielä ei ole mahdollista varata aikaa influenssarokotukseen!

Uutta tehosterokotetta suositellaan:

 • Kaikille 65 vuotta täyttäneille
 • Kaikille 18 vuotta täyttäneille, riskiryhmiin kuuluville
 • Kaikille 12 vuotta täyttäneille, voimakkaasti immuunipuutteisille

Tehosteannoksen voi ottaa riippumatta aiempien tehosterokotteiden määrästä tai sairastetusta koronasta.

Tämän tehosteannoksen ainoat kriteerit ovat siis että

 1. Kuulut johonkin yllä mainituista ryhmistä JA
 2. Edellisestä tehosteannoksesta tai sairastetusta koronaviruksesta on kulunut 3 kuukautta.

Suosittelemme, että otat tehosteannoksen syksyn influenssarokotusten yhteydessä!


20.09.2022 / Sebastian Berg

Raaseporin nuorisopalvelut järjestää mopomiitin nuorille ja heidän vanhemmilleen lauantaina 1.10.2022 klo 17.00 Villa Hagassa Karjaalla. Keskustelutapaamiseen osallistuvat kaupunginjohtaja Petra Theman, ennaltaehkäisevät poliisit Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksesta sekä Raaseporin Nuorisopalvelut. HUOM! Tapaaminen on tarkoitettu mopoilijoille, kyseessä ei ole yleinen keskustelutilaisuus!


20.09.2022 / Madeleine Lindholm

Vuonna 2020 ilmestyi kirja “Suomalaisten puut arjessa ja ajatuksissa”. Nyt kirjasta on julkaistu ruotsinkielinen versio “Träden och vi”. Kåre Pihlström vierailee Tammisaaren kirjastossa jossa hän kertoo ja keskustelee kirjasta ja ajatuksistaan puista. Keskiviikkona 19.10.2022 klo 18-19, Pääskynen, Tammisaaren kirjasto. Tapahtuma on kaksikielinen. Vapaa pääsy, tervetuloa!20.09.2022 / Petra Louhimies

Eilen maanantaina 19. syyskuuta paljastettiin kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvistin muotokuva. Muotokuva roikkuu kokoushuone Masuunin seinällä Lundqvistin edeltäjien, Tom Simolan ja Mårten Johanssonin muotokuvien vierellä. Kuvan on ottanut valokuvaaja Kjell Svenskberg.

Ragnar Lundqvist stående framför sin porträtt

Muotokuvan paljastustilaisuudessa oli läsnä valtuuston puheenjohtaja Anders Walls, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anita Westerholm sekä kaupungin johtoryhmä.


16.09.2022 / Cynthia Moed-Ring

Täsmälannoituksen avulla täsmennetään lannoitusta sinne, minne sitä tarvitaan, kaksitasouomilla voidaan hillitä paikallista tulvimista ja kipsin levittämisellä peltoon parannetaan maaperän rakennetta – näillä toimilla on myös myönteistä vesistövaikutusta! 

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoima LUMME-hanke järjestää yhdessä Raaseporinjoki-hankkeen kanssa ruotsinkielisen pellonpiennartilaisuuden (fältträff) fosforin täsmälannoituksesta ja kaksitasouomien vesienhallinnan hyödyistä tiistaina 27.9. Raaseporin Snappertunassa.
Pellonpiennartilaisuutta edeltävänä lauantaina 24.9. järjestetään Karjaalla (Raasepori) myös kipsinlevitysnäytös, jonka toteuttaa Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) KIPSI-hanke.  

”Kannustamme kaikkia kenellä on mahdollisuus, osallistumaan molempiin tapahtumiin”, kertoo LUMME-hankkeen koordinaattori Henna Björkqvist. Myös paikallinen maanviljelijä Thomas Björklöf kutsuu maanviljelijät mukaan tapahtumiin, joista kipsin levityksen työnäytöspaikkana toimii Björklöfin kotitila.  ”Tilaisuuksien valitut teemat ovat hyvin ajankohtaisia. Kaikki toimenpiteet ravinteiden pidättämiselle itse pellossa ja lannoitustarpeen vähentämiselle ovat maanviljelijälle maailman nykytilassa hyvin tervetulleita”, Björklöf toteaa.  

Kipsin levityksen työnäytös, lauantaina 24.9. Skriks gård, Karjaa 

Tilaisuudessa pääsee tutustumaan KIPSI-hankkeeseen ja seuraamaan kipsin levityksen työnäytöstä. Kipsikäsittelyllä voidaan merkittävästi hillitä pintamaan eroosiota sekä fosforin ja hiilen huuhtoutumista arvokkailta pelloilta. Tilaisuudessa näytillä myös Valtra-traktoreita. Ilmoittautuminen tulee tehdä 20.9. mennessä. Ilmoittaudu ELY-keskuksen tapahtumasivulla tai s-postitse niklas.gronroos@ely-keskus.fi.  

Lue lisää tapahtumasta ja ilmoittautumisesta >> (https://www.ely-keskus.fi/web/kipsinlevitys -> tapahtumat)

Pellonpiennartilaisuus, tiistaina 27.9. Fagernäs gård, Snappertuna

Tilaisuuden pääaiheena kuullaan fosforin täsmälannoituksesta, maaperäskannauksesta ja sen tuloksien käytöstä käytännössä. Aiheista kertovat Nylands Svenska Lantbrukssällskapet -yhdistyksen (NSL) edustaja Emil Hästbacka sekä Hankkijan edustaja Mikael Lindroos. Hankepäällikkö Sara Vaskio kertoo Raaseporinjoki-hankkeesta.  

Toisena aiheena kuullaan kaksitasouomista ja niiden hyödyistä peltojen vesienhallinnassa. Aiheesta kertoo Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) erikoistutkija Pasi Valkama. Hankekoordinaattori Henna Björkqvist, kertoo LUMME-hankkeesta, jonka hanketoimenpiteisiin mm. kuuluu kosteikoiden ja kaksitasouomien toteuttaminen Länsi-Uudenmaan alueella.

Tapahtuma on maksuton ja pääosin ruotsinkielinen. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. 

https://www.luvy.fi/tapahtuma/pellonpiennartilaisuus-27-9-2022/

Lisätietoja: 

Henna Björkqvist
aluekoordinaattori
henna.bjorkqvist@luvy.fi
045 7884 2810

LUMME-hanke toteuttaa maa- ja metsätalouden kuormituksen hallintatoimenpiteitä, seuraa kunnostustoimien vaikuttavuutta sekä tarjoaa ajankohtaista tietoa vesiensuojelusta ja tukimahdollisuuksista Länsi-Uudenmaan maa- ja metsätalouden toimijoille. 

Hanketta rahoittavat alueellisten vesistövisioiden Lohikalat Karjaanjoelle 2030, Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 sekä Rannikkovesivisio 2050 ja Hiidenveden kunnostus -hankkeen kautta Länsi-Uudenmaan kunnista Lohja, Raasepori, Vihti, Kirkkonummi, Karkkila, Siuntio ja Inkoo. Lisäksi Hiidenveden kunnostus -hanketta rahoittavat HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vuosina 2022–2024.


16.09.2022 / Madeleine Lindholm

Kari Wikholm kertoo kirjastaan Pirtun tie Rutt 96 Karjaan kirjastossa (Kulttuuritalo Fokus) tiistaina 27.9.2022 klo 18, Maresi-huoneessa. Kirja kertoo snappertunalaisesta kalastajasta Svenistä, joka 1930-luvulla ajautuu pirtutrokareiden maailmaan. Haastattelijana Kristian Ajanto.


16.09.2022 / Petra Louhimies

Loka- ja marraskuussa Raaseporin kaupungin terveysasemilla on tavallista vähemmän lääkäreitä, jonka vuoksi teemme väliaikaisia muutoksia palvelujen tarjontaan.

– Ei ole uusi ilmiö, että lääkärit viipyvät vain lyhyitä aikoja terveyskeskuksessa, mutta uutta tänä vuonna edelliseen vuoteen verrattuna on se, että sekä lääkäreiden rekrytointi että sairaanhoitopalvelujen ostaminen yksityisiltä toimijoilta on ollut vaikeampaa. Korkeamman työmäärän vuoksi perusterveydenhuollon on vaikea kilpailla lääkäreistä erikoissairaanhoidon ja yksityisen sektorin kanssa. Tämä on valtakunnallinen ilmiö, tehtävät ovat lisääntyneet koko ajan, vaikka resurssit eivät ole olleet riittäviä, kertoo johtava lääkäri Tove Wide.

Kesäkuukausien aikana Raaseporissa on työskennellyt useita kesälääkäreitä, sekä lääketieteen opiskelijoita että valmiita lääkäreitä, jotka nyt palaavat toiselle paikkakunnalle töiden tai opintojen pariin. Lokakuusta lähtien Raaseporin terveysasemilla on aktiivisista rekrytointitoimenpiteistä huolimatta liian vähän lääkäreitä. Tästä johtuen Raaseporin kaupungin on rajoitettava, priorisoitava sekä keskitettävä palvelua niin, että kaikki lääkärinpalvelut keskitetään loka-marraskuussa Tammisaaren terveysasemalle. Myös terveysasemien aukioloaikoihin tulee muutoksia seuraavasti:

Terveysasemien aukioloajat maanantaista 3.10.2022 lähtien:

 • Maanantai-torstai klo 8–16 ja
 • Perjantaisin klo 8–14.15

Terveysasemat sulkeutuvat perjantaisin klo 14.15 mutta puhelinpalvelu 019 289 3000 palvelee klo 16 saakka. Jos tarvitsee hoitoa työajan ulkopuolella, voi kääntyä Päivystysavun 116 117 puoleen.

Myös neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on lokakuussa rajoitetusti lääkäriresursseja mutta raskaana olevien loppuraskauden lääkärintarkastukset sekä vastasyntyneiden lääkärintarkastukset järjestetään.

Ota yhteyttä terveyskeskukseen tavalliseen tapaan

Asukkaille tilanne tarkoittaa sitä, että jossain tapauksissa hoitoa voidaan tarjota Lohjan terveyskeskuksessa. Asukkaiden tulee ottaa yhteyttä Raaseporin terveyskeskukseen tavalliseen tapaan puhelimitse ja valita soittaessaan Karjaan tai Tammisaaren. Sairaanhoitaja arvioi hoidontarpeen tavalliseen tapaan ja voi asiasta riippuen ohjata eri ammattilaisten, etälääkärin tai lääkärin vastaanotolle. Joissain tapauksissa potilaalle voidaan sovittujen kriteerien mukaan tarjota hoitoa Lohjan terveyskeskuksessa.

– Olemme erittäin kiitollisia yhteistyöstä Lohjan kanssa tämän jakson aikana, että pystymme varmistamaan välttämättömimmät palvelumme, sanoo sosiaali- ja terveysjohtaja Benita Öberg.

– Terveyskeskuksessa teemme aktiivista kehitystyötä, jotta meihin olisi helpompi ottaa yhteyttä ja jotta saisimme resurssimme riittämään paremmin. Tulemme tarjoamaan seurantaa tarvitseville potilaille yhteyshenkilön, joka koordinoi hoitoa. Pyydämme asukkailta ymmärrystä siihen, että palvelumme ovat tulevana ajanjaksona rajatut. Pyrimme järjestämään työn niin, että työssä olevat jaksavat ja ehtivät hoitaa tärkeimmät työtehtävänsä, kunnes saamme lisää resursseja jakamaan työtehtäviä, Wide jatkaa.

Kaupunki tiedottaa heti, kun tilanne terveysasemilla palaa normaaliksi.


14.09.2022 / Robert Wigren

Vapaaehtoisena tukiperheenä tai tukihenkilönä toimit tukena lapsille, nuorille sekä aikuisille.
Osalla tuentarvitsevia voi olla jonkinlainen vamma. Olet tukea tarvitsevalle turvallinen ja luotettava
aikuinen, joka keksii tekemistä yhdessä tukea tarvitsevan kanssa, sinulla on aikaa kuunnella
häntä ja toimit myöskin roolimallina. Tukea tarvitseva saattaa myös tarvita tukeasi sosiaalisessa
osallistumisessa tai asioiden hoitamisessa.

Tukiperheeksi/tukihenkilöksi voivat hakeutua täysi-ikäiset henkilöt, joilla on tasapainoinen elämäntilanne, ja joilla on mahdollisuus sitoutua toimintaan. Perhesosiaalityön toiminnasta lisätetoa saatavilla tästä sekä vammaispalveluiden toiminnasta tästä.

Mikäli kiinnostuit, tule mukaan tukihenkilö- jatukiperhekoulutukseen syksyllä! Ilmoittaudu
koulutukseen tämän linkin kautta viimeistään 4.11!

Koulutukset järjestetään seuraavasti:

Lauantai 19.11.2022 klo 10-15
Torstai 24.11.2022 17.30-19.30

Koulutukset järjestetään Tammisaaressa ja tarjoamme syötävää ja juotavaa!

Lisätietoa antaa:

Raaseporin perhesosiaalityö:
Sosiaaliohjaaja Tobias Lindholm 019 289 3055 / tobias.lindholm@raasepori.fi 
Sosiaaliohjaaja Lee Lindqvist 019 289 3049 / lee.lindqvist@raasepori.fi

Raaseporin vammaispalvelut:
Sosiaaliohjaaja Rebecka Aakula 019 289 2228 / rebecka.aakula@raasepori.fi

Raaseporin aikuissosiaalityö: 
Sosiaalityöntekijä Sonja Nyström 019 289 2285 / sonja.nystrom@raasepori.fi

Tukiperhe ja tukihenkilökoulutus 2022

Ladda nerVisa

13.09.2022 / Sonja Grönqvist

Omakotitontteja on mahdollista varata Espinginkujan varrella. Tonttien pinta-alat ovat n. 1 052 -1 387 m² ja hinta on 20 €/m². Vuosivuokra on 5 % kauppahinnasta ja se on sidottu elinkustannusindeksiin.

Lisätietoja antaa tonttisihteeri, puh. 019 289 2526.
S-posti: mittaus(at)raasepori.fi.

Käyntiosoite: mittausyksikkö, Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari.

Tutustu alueeseen karttapalvelussamme.


12.09.2022 / Anne-Marie Ekholm

Talviuimareiden avaimet antavat pääsyn kesäpukuhuoneisiin ajalle 14.-30.9. Kun talviuintikausi alkaa 1.10, avaimet toimivat tuttuun tapaan lämpimiin pukuhuoneisiin.


9.09.2022 / Petra Louhimies

Laaksokadun ja Kauppiaankadu välinen osuus Keskuskadusta saneerataan. Kadun pinnan alapuoleisia rakennekerroksia vahvistetaan. Kadun asfalttipinta sekä vesi-, viemäri-, ja hulevesiputket uusitaan.

Työ alkaa viikolla 37 ja päättyy marraskuussa.

Urakoitsija on A. Berglund Oy. Alueella väliaikaisia liikennejärjestelyitä.

Pahoittelemme saneerauksesta mahdollisesti koituvaa haittaa ja vaivaa.


6.09.2022 / Sirpa Huusko

Unien takaa
Janne Koivuniemi
www.gothic.fi 

Galleria Perspektiivi on avoinna ma-ke 10-19, to-pe 10-17, la 10-14, su suljettu 
Lämpimästi tervetuloa!
31.08.2022 / Anne-Marie Ekholm

Tammisaaren palloiluhallin pukuhuoneet 1 ja 2 ovat remontin takia poissa käytösta syyskuun aikana. Kuntosalikävijät ohjataan pukuhuoneisiin 3 ja 4. Nämä pukuhuoneet jaetaan pallolihallin käyttäjien kanssa. Suihkutilaa ei ole.


30.08.2022 / Sebastian Berg

Nuorisotilat aukeavat jälleen perjantaina 2.9.2022 ja ovat avoinna seuraavasti:

Tammisaaren Nuorisotila: (Ystadinkatu 14 10600 Tammisaari)
Tiistaisin: klo 13.00 – 16.00 luokat 3 – 4, klo 13.00 – 17.00 luokat 5 – 6, klo 16.00 – 19.00 luokat 7 –
Keskiviikkoisin: klo 13.00 – 16.00 luokat 3 – 4, klo 13.00 – 17.00 luokat 5 – 6, klo 16.00 – 19.00 luokat 7 –
Perjantaisin: klo 15.00 – 18.00 luokat 5 – 6, klo 15.00 – 22.00 luokat 7 –
Lauantaisin: klo 15.00 – 18.00 luokat 5 – 6, klo 15.00 – 22.00 luokat 7 –

Karjaan Nuorisotila: (Ratakatu 61 10300 Karjaa)
Tiistaisin: klo 13.00 – 16.00 luokat 3 – 4, klo 13.00 – 17.00 luokat 5 – 6, klo 16.00 – 19.00 luokat 7 –
Keskiviikkoisin: klo 13.00 – 16.00 luokat 3 – 4, klo 13.00 – 17.00 luokat 5 – 6, klo 16.00 – 19.00 luokat 7 –
Perjantaisin: klo 15.00 – 18.00 luokat 5 – 6, klo 15.00 – 22.00 luokat 7 –
Lauantaisin: klo 15.00 – 18.00 luokat 5 – 6, klo 15.00 – 22.00 luokat 7 –

Tenholan Nuorisotila: (Pitäjätie 24, 10520 Tenhola)
Tiistaisin: klo 13.00 – 16.00 luokat 3 – 6, klo 16.00 – 19.00 luokat 7 –
Perjantaisin: klo 14.00 – 16.00 luokat 3 – 4, klo 14.00 – 17.00 luokat 5 – 6, klo 17.00 – 21.00 luokat 7 –

Pohjan Nuorisotila: (Keskusraitti 4 10420 Pohjankuru)
Maanantaisin: klo 13.00 – 17.00 luokat 3 –
Keskiviikkoisin: klo 13.00 – 17.00 luokat 3 –

Mustion Nuorisotila: (Askersintie 51 10360 Mustio)
Torstaisin: klo 14.00 – 17.00 luokat 3 –

Lisätietoa nuorisotiloistamme sekä nuorisotilojen säännöt löydät tästä oikealla olevasta palkista kohdasta Nuorisotilat

Nuorisotilojen aukioloajat.
Nuorisotilojen aukioloajat.

30.08.2022 / Anne-Marie Ekholm

Drop-in liikuntaryhmät tiistaisin ja torstaisin aloitus v. 36.

Koskee Lavis, Toiminnallinen harjoittelu, FasciaMethod ja Festivo.


29.08.2022 / Anne-Marie Ekholm

Tervetuloa Raaseporin ensimmäisten kuntoportaiden avajaisiin lauantaina 3. syyskuuta 2022 klo 13.00. Pysäköinti Västerbyn hiihtomajan vieressä.

Paikka: Västerbyn ulkoilualue (Västerbyntie 41, 10620 Raasepori).

Kuntoportaat vihkii käyttöön Raaseporin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anita Westerholm.


25.08.2022 / Petra Louhimies
Karjaan vesitorni Pride-väreissä

Tämän vuoden Raasepori Prideä juhlistetaan 24-28.8! Viikon aikana järjestetään suuri määrä pienempiä ja suurempia tapahtumia eri puolilla Raaseporia. Raasepori Pride järjestetään tänä vuonna kuudetta kertaa ja Raaseporin kaupunki liputtaa Priden kunniaksi perjantaina 26.8. Ensimmäistä kertaa kaupungin historian aikana Raaseporin kaupunki osallistuu myös lauantain Pride-kulkueeseen Tammisaaressa!

Pride-kulkueen jälkeen Stallörsparkenissä on paikalla myös useita puhujia, mukaan lukien uusi Raaseporin kaupunginjohtaja Petra Theman sekä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri, Thomas Blomqvist.

Myös Karjaan vesitorni on jälleen pukeutunut Pride-väreihin!

Koko viikon ohjelman näet alta. Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia.

Toivotamme kaikille iloista ja toivon täyteistä Pride-viikkoa!


25.08.2022 / Anne-Marie Ekholm

Raaseporin kaupunki ja Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys järjestää avoimen asukaskokouksen liittyen Pohjan skeittipuiston rakentamiseen.

Kerromme, miltä suunnitelmat näyttävät ja keskustelemme – Tervetuloa mukaan kaikki kiinnostuneet!

Ajankohta: maanantai 29.8. klo 17

Paikka: Pohjan kirjaston juhlasali (Keskusraitti 4)


18.08.2022 / Petra Louhimies

Tervetuloa Lepin liikennejärjestelyiden avajaisiin keskiviikkona 7. syyskuuta 2022 klo 12.00.

Paikka: Uikkukujan päässä sijaitseva kääntöpaikka.

Avajaisseremoniaan osallistuu:

 • Ministeri Thomas Blomqvist
 • Projektipäällikkö Antti Koski, Väylävirasto
 • Urakoitsijan edustaja

sekä kaupungin edustajat kaupunginjohtaja Petra Theman, tekninen johtaja Jan Gröndahl ja kaupunginarkkitehti Johanna Backas. Osallistujat voivat esittää kaupungin edustajille kysymyksiä Lepin alueen kehityksestä.

Dragsvikin perinnesoittokunta vastaa musiikista, 70 ensimmäiselle osallistujalle tarjolla Shellin tuoreita munkkeja. Mehutarjoilu.


Lepin eritasoliittymä avataan liikenteelle 31. elokuuta

Valtatiellä 25 Lepin liittymän parantamistyöt ovat loppusuoralla ja liittymä avataan liikenteelle keskiviikkona 31.8. Viimeistelytyöt jatkuvat vielä syyskuun alussa.

Kesällä 2021 alkaneet rakentamistyöt Lepin liittymässä ovat valmistumassa aikataulussaan. Valtatien 25 ja maantien 111 risteykseen on rakennettu kevennetty eritasoliittymä ja liikennejärjestelyjä parannettu liittymiskaistalla sekä kääntymiskaistalla.

“Liittymäjärjestelyt vähentävät jonoja ja lisäävät liikenteen sujuvuutta. Liikenneturvallisuus paranee erityisesti maantieltä 111 vasemmalle käännyttäessä, mutta myös muualla hankkeen vaikutusalueella”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Antti Koski Väylävirastosta.


17.08.2022 / Stina Kreutzman

Hei sinä siellä kotona oleva äiti tai isä pientä lasten kanssa!

Tule mukaan vaunukävelylle ja tapaa muita kotiäitejä tai -isiä. Vaunukävelyt järjestetään Tammisaaressa ja Karjaalla. Tammisaaressa kävely alkaa uimahallilta kello 12.00 ja Karjaalla kävely alkaa Sisu areenalta kello 12.00. Kävellään noin tunti, lasten ehdoilla. Aloitetaan kolmella kerralla syyskuussa, jos intoa ja kiinnostusta löytyy, niin voidaan suunnitella jatkosta.
Seuraavilla päivämäärillä kävellään Tammisaaressa:
Maanantai 5.9.2022
Maanantai 12.9.2022
Maanantai 19.9.2022

Seuraavilla päivämäärillä kävellään Karjaalla:
Torstai 1.9.2022
Torstai 8.9.2022
Torstai 15.9.2022

Jos mietit jotain, ota yhteyttä:

Lähihoitaja Charlotte Kullberg
Puhelinnumero: 040 642 1599 
Sähköposti: charlotte.kullberg@raasepori.fi

Lähihoitaja Susanna Kalliomäki
Puhelinnumero: 019-289 3054
Sähköposti: susanna.kalliomaki@raasepori.fi

Vaunukävelyt Tammisaari

Ladda nerVisa

Vaunukävelyt Karjaa

Ladda nerVisa

17.08.2022 / Madeleine Lindholm

Mustion kirjasto sai vihdoin avautua uudelleen, kun uusi kouluvuosi Raaseporin peruskouluissa alkoi 16. elokuuta 2022. Kirjasto sijaitsee upouudessa koulurakennuksessa Askersintien varrella. Kirjaston sisäänkäynti ja pysäköinti ovat rakennuksen takapuolella.

Uuteen kirjastoon pääsee nyt myös kun henkilökunta ei ole paikalla. Silloin tarvitaan voimassaoleva kirjastokortti (Helle/Lukas) ja korttiin kytketty pinkoodi.

Mustion kirjaston omatioimiajat ovat seuraavat: maanantai–torstai klo 8.00–19.00 ja perjantai–sunnuntai klo 08.00–17.00. Henkilökunta on paikalla tiistaisin klo 15–19 ja torstaisin klo 9–11.

Alle 15-vuotias joka haluaa käyttää Mustion kirjastoa omatoimisesti tulee olla perehtynyt käyttösääntöihin sekä hakenut kirjastosta käyttöoikeudet huoltajan avulla. Se tehdään lomakkeen avulla kirjastokäynnin yhteydessä. Lue lisää omatoimipalvelusta tästä.

Mustion kirjastosta löytyy luettavaa kaiken ikäisille. Aikuisille on fiktiota ja jännitystä sekä joitain tietokirjoja. Lapsille löytyy sekä kauno- että tietokirjallisuutta. Kirjastossa voi käyttää tietokoneita, pelata lautapelejä, lukea lehtiä (ei sanomalehtiä) jne.


17.08.2022 / Sirpa Huusko

Raaseporin kaupungin kulttuuripalvelut järjestää Taiteen päivän lauantaina 20.8. klo 14-17 Kulttuuritalo Fokuksessa. Tilaisuus alkaa klo 14 Pylväs veistoksen julkistamisella pääsisäänkäynnin edessä. Pylväs on ensimmäinen prosenttiperiaatteella toteutettava julkinen taideteos Raaseporissa.  Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anders Walls, kulttuuripäällikkö Lotta Lerviks, Pro Artibuksen toimitusjohtaja Mikaela Lostedt och taiteilija Ida Koitila pitävät avajaispuheenvuorot.

Tämän jälkeen avataan näyttelyt sekä Galleria Centrumissa että Galleria Promenadessa.

Näyttely Galleria Centrumissa 20.8.2022-31.1.2023
Transparent world – Remes & Ruotsalo
Helmi Remes och Panu Ruotsalo osallistuvat Taiteen päivään ja kertovat taiteestaan sekä näyttelystä.

Näyttely Galleria Promenadessa 20.8.-31.10.2022
Lasten oikeudet Linda Bondestamin kuvittamana
Luckan Raseborg
Pamela Andersson osallistuu Taiteen päivään ja kertoo näyttelystä. 

Vuoden taidehankinta 2021

Kulttuuripalvelut osti DoReMi taideteoksen lasitaiteilija Camilla Mobergilta 2021. Nyt DoReMi sijoitetaan Kulttuuritalo Fokuksen toiseen kerrokseen. Camilla Moberg osallistuu Taiteen päivään klo 14-15.30 ja kertoo taiteestaan ja DoReMi taideteoksesta.

Näyttelytoiminta
Kulttuurisuunnittelija Sirpa Huusko kertoo näyttelytoiminnasta ja vastaa kysymyksiin. 

Yleisöllä on myös mahdollisuus tutustua Karjaan kirjaston uusiin tiloihin ja kahvitella Café systerÅbrorssa.  

Toivotamma kaikki sydämellisesti tervetulleiksi tutustumaan taiteeseen ja Kulttuuritalo Fokukseen. 

Lisätietoa Taiteen päivästä, näyttelytoiminnasta ja taiteesta Kulttuuritalo Fokuksessa:
Kulttuurisuunnittelija Sirpa Huusko, sirpa.huusko@raasepori.fi och puh. 019 289 2786.


15.08.2022 / Petra Louhimies

Koulujen alku lähestyy ja moni on jo palannut lomiltaan takaisin työpaikalle. Syyslukukauden alkaessa kontaktit ihmisten välillä lisääntyvät, ja covid-19-sairastapaukset tulevat suurella todennäköisyydellä taas lisääntymään.

Raaseporissa ilmaantuvuus oli alhaisimmillaan heinäkuun ensimmäisellä viikolla: 502 positiivista tapausta/100 000/14 vrk. Viimeisen kuukauden aikana ilmaantuvuus on kuitenkin noussut selvästi ja viikolla 32 ilmaantuvuus olikin 1260/100 000/14 vrk.

– Vertailun vuoksi voi mainita, että ilmaantuvuus oli korkeimmillaan maaliskuun viimeisellä viikolla, 3101/100 000/ 14 vrk, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Åsa A. Westerlund.

Kesäkuukausien aikana Suomen pääasiallinen koronavirusvariantti on ollut Covid-19 Omicron BA5, kun taas keväällä pääasiallinen virusvariantti oli Omicron BA2. Omicron BA2 on antanut huonomman immuniteetin, joka taas johtaa siihen, että moni sairastuu nyt Omicron BA5 -varianttiin.

Jos sairastut tai epäilet tartuntaa

Jos saat hengitystieoireita, tee kotitesti tai varaa aika PCR-testiin sekä pysy kotona, ettet levitä tartuntaa.

PCR-testiä (Koronabotin kautta) suositellaan edelleen riskiryhmiin kuuluville, SOTE-henkilökunnalle sekä raskaana oleville.

Tartunnanjäljityksen henkilökunta soittaa pääasiassa yli 75-vuotiaille. Tukosriskiä ajatellen on suositeltavaa, että covid-positiiviset tekevät tukosriskin oma-arvioinnin HUS:in verkkopalvelun kautta. Ota yhteyttä tartunnanjäljitykseen (019 289 3111) saadaksesi lisäohjeita.

Syksyn aikana voidaan aloittaa myös viruslääkitys vakavan koronavirustartunnan vaarassa oleville.

– Lääkettä annetaan tarkasti määritellylle potilasryhmälle. Jos PCR-testisi on positiivinen, saat vastausviestissä linkin, jonka kautta saa lisätietoa kohderyhmästä. Tällä hetkellä lääkettä annetaan ainoastaan erikoissairaanhoidon potilaille, kertoo johtava lääkäri Tove Wide.

Rokotukset paras suoja vakavaa taudinkuvaa vastaan

Rokotukset ovat edelleen paras suoja vakavaa koronavirustautia vastaan. Tartuntaa vastaan parhaimman suojan antaa tuttu kaava: hyvä käsihygienia, etäisyys ja kasvomaskin käyttö (erityisesti FFP2-maski).

Nyt ajankohtainen on neljäs koronarokotusannos:

 • Yli 60-vuotiaille sekä
 • 18–69-vuotiaille riskiryhmään 1 ja 2 kuuluville

sekä niille ryhmille, jotka jo aiemmin ovat kuuluneet neljännen tehosteannoksen piiriin.

Ajanvaraus verkossa koronarokotusaika.fi, puhelinajanvaraus ma-to klo 9–13, puh 019 289 3141.

Huomioi annosvälit: kolmannesta rokoteannoksesta tulee olla kulunut kolme (3) kuukautta, jotta voit saada neljännen annoksen.

Jos olet saanut kolme rokoteannosta ja sairastanut koronataudin, et tarvitse neljättä rokoteannosta!


15.08.2022 / Sirpa Huusko

Transparent World
Helmi Remes & Panu Ruotsalo

Avajaiset la 20.8. klo 14-17 Taiteen päivän yhteydessä
Lämpimästi tervetuloa!
Galleria Centrum, Kulttuuritalo Fokus, Keskuskatu 90, Karjaa.

Työryhmän Remes&Ruotsalo Transparent World näyttelykonseptissa sukelletaan sammuneiden pintojen kautta tunteiden syvyyksiin.

Transparent World nimeä kantava pienoisnäyttely on taiteilijoiden Helmi Remes (s.1983) ja Panu Ruotsalo (s.1971) yhteisnäyttelykonsepti, joka oli ensi kerran esillä Riihimäellä Suomen lasimuseon suuressa salissa loppuvuonna 2020 Ikävän anatomia nimisenä kokonaisuutena. Karjaan kulttuuritalossa nähtävä näyttely on otanta isosta kokonaisuudesta, jossa taiteilijat tuovat esille puuveistoksia, maalauksia ja lasiteoksia. Kokonaisuutta leimaa vähäeleisyys sekä muotokieleltään että värimaailmaltaan.

Näyttelyn teokset esittelevät näkemyksen siitä miltä tunteen kokeminen voi näyttää. Vähäeleisissä teoksissaan taiteilijat tutkivat näkymätöntä ja aineetonta todellisuutta. Miltä eri tunteet tuntuvat; suru, ilo, onni, kaipuu, tai vaikkapa tyytyväisyys. Taiteilijat kuvaavat omaa ikäväänsä pohjoisen luontoon ja meren rannoille, tunturisoiden reunoille, vuorten rinteille ja hiljaisuuden äärelle, mutta samalla tarkastelevat tunteiden anatomiaa myös yleisellä tasolla. “Halusimme kuvata näkyväksi ikävän ja melankolian, antaa muodon ilolle ja onnelle, tarkoituksena luoda katsojalle mahdollisuus tutkia aistein ihmisyyden perustaa, tunteita.” Ruotsalo kuvailee. Teokset ovat minimalistia ja abstrakteja ja ne luovat vähäeleisyydellään intensiivisyyden ja herkkyyden rajamailla liikkuvan maailman. Taiteilijat kuvaavat omia tunteitaan konkreettisen kokemusmaailman kautta, mutta samalla tarkastelevat tunteiden anatomiaa myös yleisellä tasolla. Mitä tunne on ja mitä se meissä aiheuttaa?

Mustavalkoisuus ja selkeät muodot hallitsevat kokonaisuutta. Pääelementtinä on hiillytetty puu, kirkas ja valkoinen lasi sekä kolmiulotteisiin teoksiin temaattisesti että värillisesti nivoutuvat maalaukset. Veistosten puuosat on työstetty Billnäsin ruukkialueella ja lasiosat Riihimäellä Osuuskunta Lasismissa. Näyttely Suomen lasimuseossa oli taiteilijoiden ensimmäinen yhteisnäyttely ja myös molemmille ensimmäinen kerta, kun he työskentelevät yhteisteosten parissa. Teokset syntyivät pitkälle vain keskustelemalla ja työhuoneen lattialle luonnostelemalla. Molempien ammattitaito laitettiin koetukselle teosten teknisten haasteiden edessä, mutta lopputulos on juuri se mitä aluksi suunniteltiin. “Visuaalisten seikkojen ratkaisu prosessissa oli selkeää, mutta kahden täysin erilaisen materiaalin yhdistäminen ei ollut helppoa. Mutta enpä voisi parempaa työparia ajatella kuin Panu, meidän ajatukset menevät täysin yhteen ja työskentely oli haasteidenkin edessä antoisaa.” Helmi Remes kuvaa teosten syntyprosessia.

Helmi Remes
Lasitaiteilija Helmi Remeksen teosten ydin on selkeässä muodossa, johon yhdistyy herkkä, maalausmainen viiva. Kymmenvuotisen uransa aikana hän on perehtynyt ja käyttänyt laaja-alaisesti erilaisia lasintekemisen tekniikoita saavuttaen näin omaleimaisen ja tunnistettavan käsialan suomalaisessa taidelasikentässä. Hänen töitään on ollut esillä lukuisissa näyttelyissä niin Suomessa kuin Euroopassa. Remes asuu Karkkilassa.
www.helmiremes.com

Panu Ruotsalo
Panu Ruotsalo on Billnäsissä työskentelevä kuvataiteilija. Ruotsalon esittämistapa on kaksikymmenvuotisella urallaan vaihtunut värikylläisestä ja paikoin ekspressiivisestä esittämistavasta vähäeleisempään ja monokromaattisempaan suuntaan. Hän on perehtynyt yhä enemmän tunteiden ja tuntemusten kuvaamiseen, näkymättömien asioiden esille tuomiseen ja muodon antamiseen muodottomille, abstrakteille asioille. Ruotsalo on yksi kutsuituista taiteilijoista Tammisaareen 2023 avattavan uuden nykytaiteen museon avajaisnäyttelyyn.
www.panuruotsalo.com


12.08.2022 / Petra Louhimies
Piirretty kuva, jossa on henkilö tietokone sylissään ja toinen henkilö puhelin kädessään, taustalla kyselylomake.

Hyvinvointialueen strategiatyö on käynnistynyt ja tässä vaiheessa haluamme kuulla ajatuksiasi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen arvoista ja toiminnan painopisteistä.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään strategiatyössä. Vastauksesi onkin erittäin tärkeä, sillä strategia tulee olemaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämisen ja toiminnan johtamisen tärkein työkalu.

Pyydämme vastaustasi viimeistään 26.8.2022. Kyselyyn vastanneiden asukkaiden ja työntekijöiden kesken arvotaan Finnkinon leffalippuja. Mikäli haluat osallistua arvontaan, muistathan jättää kyselyn lopussa yhteystietosi.

Vastaa kyselyyn tämän linkin kautta.(ulkoinen linkki)

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen uudistus on parhaillaan käynnissä ja 1.1.2023 lähtien Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa edellä mainittujen palveluiden järjestämisestä. Hyvinvointialue tulee jatkossa vastaamaan samoista sosiaali- ja terveyspalveluista ja pelastustoimen palveluista, joita kunnat tällä hetkellä järjestävät.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue luodaan yhdessä hyvinvointialueen asukkaiden, työntekijöiden, järjestöjen sekä muiden toimijoiden kanssa. Hyvinvointialueen tavoitteena on palvella alueensa asukkaita mahdollisimman hyvin sekä uudistuksen siirtymävaiheessa että pitkällä aikavälillä.


10.08.2022 / Petra Louhimies

Miten julkinen liikenne palvelisi Raaseporissa paremmin? Millainen voisi olla tulevaisuuden Kyläbussi tai kyytien jakamiseen perustuva palvelu? Entä jos palvelut liikkuisivatkin asukkaiden luo Raaseporin alueella – Fiskarsiin ja Pohjaan asti?

Tervetuloa Tulevaisuuden liikennepalvelut Raaseporissa -työpajaan, jossa pääset ideoimaan yhdessä muiden kyläläisten kanssa uusia liikkumispalveluita Raaseporin alueelle!

Työskentely perustuu kevään aikana tehtyihin tutkimukseen ja haastatteluihin sekä niistä nousseisiin haasteisiin. Työpajassa näihin haasteisiin ideoidaan ratkaisuja, joita pääset jatkokehittämään myöhemmin syksyllä järjestettävässä työpajassa. Työpaja pidetään suomeksi. 

Voit valita aikatauluusi sopivan työpajan kahdesta samansisältöisestä vaihtoehdosta:

Pohja

24.8.2022 klo 17.00–19.00. Työpaja alkaa klo 17.00 kahvi- ja välipalatarjoilulla, itse työskentely tapahtuu klo 17.30–19.00. 
Pohjan kirjasto (Keskusraitti 4, Pohjankuru)

Ilmoittaudu työpajaan viimeistään 15.8.2022: https://lnkd.in/eBGG232P  

Fiskars

25.8.2022 klo 17.00–19.00. Työpaja alkaa klo 17.00 kahvi- ja välipalatarjoilulla, itse työskentely tapahtuu klo 17.30–19.00.  
Cafe Bar Pesula Fiskars (Hälleforsintie 1, Fiskars) 

Ilmoittaudu työpajaan viimeistään 15.8.2022: https://lnkd.in/euVUT4Cm 

Työpaja on osa Smart Countryside Mobility -hanketta, jossa kehitetään Uudenmaan haja-asutusalueiden henkilöliikkumisen ja pientavaralogistiikan palveluita. Projekti on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama. Hanke toteutetaan 1.6.2021-1.8.2023. 

Lue lisää hankkeesta: metropolia.fi/smartcountrysidemobility 
Seuraa hanketta myös LinkedInissä: www.linkedin.com/company/77761209/ 

Työpajat järjestetään yhteistyössä Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry:n ja Fiskars Kyläseura ry:n kanssa.

#SmartCountrysideMobility #euroopanaluekehitysrahasto #EAKR #rakennerahastot #uudenmaanliitto #metropolia #laurea #tki #amk #uusimaa #raasepori #pohjankirkonkylänkyläyhdistys #pohja #pohjankirkonkylä #fiskarskyläseura #fiskars #kyläseura #kyläyhdistys


8.08.2022 / Madeleine Lindholm

ENTER ry:n digiopastus on avointa ja maksutonta kaikille senioreille. Opastus on henkilökohtaista ja siinä edetään rauhallisesti, opastettavan omaan tahtiin. 

Opastajina toimivat ENTER ry:n perehdyttämät vapaaehtoiset vertaisopastajat, jotka ovat itsekin ikäihmisiä.

Karjaan kirjasto

Parillisten viikkojen tiistaisin klo 11-14:
4.10., 18.10., 1.11., 15.11. ja 29.11.

Parillisten viikkojen perjantaisin klo 13–15
21.10., 4.11., 18.11., 2.12. ja 16.12.

Ajanvaraus opastuksiin kirjastosta: 
p. 019 289 2970 tai karjaan.kirjasto@raasepori.fi

Pohjan kirjasto

Parittomien viikkojen tiistaisin klo 11–14: 
27.9., 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11.

Ajanvaraus opastuksiin kirjastosta: 
p. 019 289 2980 tai pohjan.kirjasto@raasepori.fi

Tammisaaren kirjasto

Parillisten viikkojen perjantaisin klo 10–12: 
23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11. ja 2.12.

Ajanvaraus opastuksiin kirjastosta: 
p. 019 289 2950 tai kirjasto@raasepori.fi

Opastukset toteutetaan yhteistyössä Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n kanssa.

Tästä klikkaamalla siirryt Enterin kotisivuille (avautuu uudessa selainikkunassa).


5.08.2022 / Madeleine Lindholm

Torstaina 4. elokuuta noin 39 500 kirjaa ja muuta laina-aineistoa oli siirretty Nils Grabbenkadulta uuteen Fokus-kulttuuritaloon (Laaksokatu 4), jossa uusi kirjasto sijaitsee. Jo perjantaina 5.8. kaikki lainamateriaali oli uudessa kodissa. Jäljelle siirrettäväksi jää vielä m.m. tietokoneita.

Vierailijat pääsevät pian tutustumaan raikkaihin tiloihin.

Muutto on edennyt vaivatta

Muutto on sujunut todella hyvin, sanoo Ann-Kristin Nylund, vastaava kirjastonhoitaja Karjaalla. Sää on ollut puolellamme kuumuudesta huolimatta. Kirjaston henkilökunta kiittää Muuttohaukat-muuttoyritystä tehokkaasta urakasta.

Nyt on jäljellä vaativin työ eli hyllymetrien käsittely. Paljon hienosäätöä on jäljellä ennen kuin kokoelma on sijoitettu esille näyttävimmällä tavalla. Kun materiaali on paikallaan, myös palvelu ja lainaus tapahtuu sujuvasti.

Karjaan kirjasto pyritään avaamaan 22. elokuuta. Kirjaston tilat ovat kahdessa kerroksessa, ja sinne pääsee helposti pääsisäänkäynnin vasemmalla puolella.

Lukupaikkoja löytyy kirjaston jokaisessa tilassa.
Hyllyjen säätelyä, kirjatukia, kyltitystä… Pieniä mutta tärkeitä kirjaston palapelejä.

Uudet tilat – tutut palvelut

Kirjastosta löytyy kaikki tutut palvelut kuten sanomalehdet, tietokoneet, tulostus, kopiointimahdollisuus jne. Uutuutena kirjastossa on omatoimipalvelu, eli kirjastoon pääsee sisään vaikka henkilökunta ei ole paikalla. Lainaus tapahtuu lainaautomaatin kautta. Lue lisää tästä Raaseporin kirjastojen omatoimipalvelun toiminnasta. Katso myös päivitetyt aukioloajat kotisivuiltamme.

Kysymyksiä voi laittaa sähköpostitse karjaankirjasto@raasepori.fi

Tykkää kirjaston Facebook-sivuista: Raseborgs stadsbibliotek – Raaseporin kaupunginkirjasto
Seuraa kirjaston instagram: bibliotekeniraseborg

Tykkää Fokustalon Facebook-sivuista: FOKUS Karis Karjaa
Seuraa Fokustalon instagram: fokuskariskarjaa


4.08.2022 / Petra Louhimies

Ajanvaraus neljättä rokotusannosta varten 60–69-vuotiaille avataan seuraavasti:

 • Ajanvaraus verkossa koronarokotusaika.fi maanantaista 8.8.2022 klo 10 alkaen
 • Puhelinajanvaraus (019- 289 3141) tiistaista 9.8.2022 klo 9 alkaen

Puhelinpalvelussa on takaisinsoittopalvelu, soitamme kaikille takaisin järjestyksessä.

Seuraavat ryhmät voivat jo varata ajan neljänteen rokotukseen:

 1. 70–79-vuotiaat
 2. 18–69-vuotiaat riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat

Ajanvaraus verkossa koronarokotusaika.fi, ajanvaraus puhelimitse 019-289 3141 (avoinna maanantai–torstai klo 9–13).

Huomioi annosvälit: kolmannesta rokoteannoksesta tulee olla kulunut kolme (3) kuukautta, jotta voit saada neljännen annoksen. Jos olet saanut kolme rokoteannosta ja sairastanut koronataudin, et tarvitse neljättä rokoteannosta!

Lisätietoa neljännestä rokoteannoksesta THL:n verkkopalvelusta.


3.08.2022 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupungin kunniamerkkitoimikunta on päättänyt myöntää Raaseporin mitalin eli Comitatus Raseburgensis Sigillumin Paul Oxleylle (oik.nim. Malcolm Campbell) hänen panoksestaan Raaseporin tunnetuksi tekemiseksi pääasiassa Suomessa mutta myös ulkomailla.

– Paul Oxley on itse kirjoittamallaan musiikillaan ja Paul Oxley’s Unit -yhtyeen jäsenenä vienyt paikkakuntaa Suomen kartalle vuosien ajan, ja hän esiintyy yhä. Tästä syystä Paul Oxley ansaitsee Raaseporin mitalin, sanoo Raaseporin kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist, joka ehdotti kunniamerkkitoimikunnalle mitalin myöntämistä Paul Oxleylle.

Paul Oxley on oman menestyksen myötä toiminut inspiroijana ja näyttänyt, että riman voi asettaa korkealle. Näin hän on antanut kaupungin nuorisolle syyn kokeilla siipiään ja tehdä töitä unelmiensa eteen, aivan kuten Paul.

Hänen esimerkkinsä ovat vaikuttaneet positiivisesti kymmenien ja ehkä jopa satojen kaupunkilaisten tulevaisuuden uriin ja menestykseen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

– Paulin ja bändin kanssa työskennelleet saivat käsityksen siitä, miten ”suuressa maailmassa” toimitaan. He myös innostivat nostamaan muiden yhtyeiden, muusikoiden ja äänen, valon, koreografian, videotuotannon jne. kanssa tekevien ihmisten kunnianhimoa, kertoo RadioMedia ry:n toimitusjohtaja Stefan Möller

– Kaikki suuret levy-yhtiöt tulivat katsomaan, millaista tarjontaa kaupungissa oli tarjolla, ja tämä johti myös levytyssopimuksiin. Eräässä vaiheessa niin monella kaupungin bändillä oli levytyssopimus, että Tammisaarta kutsuttiin Suomen Liverpooliksi. Musiikkiyhdistys FUSK (Föreningen för utvecklande av skapande konst) perustettiin, ja bändit kuten Ebba Grön, UK Subs & Johnny Thunder esiintyivät Suomen-kiertueillaan paikkakunnalla.

Mitali jaettiin Paul Oxleylle keskiviikkona 3. elokuuta 2022 klo 15 Tammisaaren Rantapuistikossa sen rakennuksen luona, jossa oli aikoinaan legendaarinen yökerho Gnägget. (Osoitteessa toimii nykyisin ravintola Stallet.)

Samassa tilaisuudessa paljastettiin kyltti, joka valaisee paikan kulttuurihistoriallista merkitystä ja juhlistaa Paul Oxleyn pitkää uraa. Kyltti on kunnianosoitus yhdelle Suomen suosituimmista diskoista 1970- ja 1980-luvuilla. Diskoon tultiin läheltä ja kaukaa tanssimaan ja viettämään aikaa yhdessä. Monilla on vielä paljon hyviä muistoja Gnäggetistä.

Kuvassa Paul Oxley ja Raaseporin uusi kaupunginjohtaja Petra Theman uuden, Gnägget-diskon historiaa valaisevan ja Paul Oxleyn uraa huomioivan kyltin edessä.

Perustelut ja tiedot Raaseporin mitalista ja aiemmista palkinnonsaajista

Paul Oxley (oik.nim. Malcolm Campbell) saa Raaseporin mitalin panoksestaan Raaseporin tunnetuksi tekemisestä lähinnä Suomessa mutta myös ulkomailla.

Nuorison bänditoiminta Tammisaaressa oli vilkasta 1970-luvulla, mutta niin yhtyeet kuin yleisö olivat paikallisia. Tilanne muuttui merkittävästi vuonna 1980, kun Paul Oxley muutti Tammisaareen ja perusti Paul Oxley’s Radion (myöhemmin Paul Oxley’s Unit) neljän muun paikallisen muusikon, eli Ulf Enbergin, Kjell Ekholmin, Janne Rombergin ja Björn Åkerbergin, kanssa. Tämä oli ensimmäinen askel suureen menestykseen, josta bändi nauttii vielä tänäkin päivänä.

Ennen Paul Oxleyn aloittamista yhtye oli soittanut lähinnä covereita, mutta nyt yhtye alkoi tuottaa Paulin kirjoittamia omia kappaleita. Ensimmäinen single, Another Heartbreak, julkaistiin vuonna 1980, ja se sai lämpimän vastaanoton. Pitkäsoiton julkaisussa kesti jonkin aikaa, mutta sen jälkeen menestys oli taattu. Yhtyeen ensimmäinen albumi, Living in the Western World, ilmestyi elokuussa 1981 ja nousi Suomen listan kärkeen helmikuussa 1982 ja piti kärkipaikkansa kaksi kuukautta. Albumia myytiin yli 60 000 kappaletta, mikä oikeutti platinalevyyn. Toinen albumi, Both Sides of the Equator, ilmestyi vuonna 1982 ja myi 35 000 kappaletta, eli kultalevyn verran.

Bändi oli saavuttanut suuren julkisuuden nuorisolehdissä, kuten Suosikissa ja OK:ssa. Suomalainen yleisö oli innoissaan bändistä, joka tuli Länsi-Uudeltamaalta Tammisaaresta mutta jolla oli vahva kansainvälinen ote. Länsi-Uusimaa tuli tunnetuksi koko Suomessa. Myös ruotsin kielen olemassaolo Suomessa tuli lukuisten suomalaisten tietoon.

2010-luvulla bändi on ollut jälleen aktiivinen ja tunnettuudellaan nostanut Raaseporin Suomen kartalle. Paul Oxley’s Unit teki useita kiertueita ympäri Suomea ja osallistui moniin radio- ja televisio-ohjelmiin. Lisäksi bändi nauhoitti kaksi kokonaan uutta levyä, jotka saivat paljon huomiota myös suomalaisessa mediassa ja kappaleet saivat paljon soittoaikaa radiossa. 2010-luvulla yhtye julkaisi 9 singleä ja 3 albumia, Living in the Western World – 30th Anniversary Edition (CD/DVD) (2011), Black Gold (2016) ja All the Gods Were Happy (2018). Lisäksi tehtiin kolme videota, jotka kaikki on filmattu Raaseporissa.

Vuosina 2009–2019 bändi on ollut mukana monissa televisio-ohjelmissa, kuten vuoden 2017 Unplugged-ohjelmassa. Suosittu TV-ohjelma Puoli Seitsemän vieraili myös Raaseporissa haastattelemassa Paulia ja bändiä pari vuotta sitten. Sama koskee radiohaastatteluja sekä Ylen että kaupallisten kanavien kautta.

Paul Oxley on itse kirjoittamallaan musiikillaan ja Paul Oxley’s Unit -yhtyeen jäsenenä vienyt Raaseporin Suomen kartalle vuosien ajan, ja hän esiintyy yhä. Tästä syystä Paul Oxleylle myönnetään Raaseporin mitali.

Raaseporin mitali on aiemmin myönnetty seuraaville henkilöille

 1. Saraste Jukka-Pekka, 2011
 2. Charalambides Alexis, 2011
 3. Ntallaris Anthony, 2011
 4. Wickholm Kaj, 2012
 5. Peltonen Matti, 2013
 6. Nybom Jan, 2014
 7. Grunn Torolf, 2015
 8. Johansson Mårten, 2015
 9. Höglund Nils-Gustav, 2017
 10. Simola Tom, 2017
 11. Sid Sven, 2019
 12. Forsström Tua, 2020
 13. Lindberg Ingmar, 2020
 14. Ekblom Henrik, 2020
 15. Lundqvist Ragnar, 2022
 16. Oxley Paul, 2022

Mitalin jakoperiaatteiden mukaan kaupunginjohtaja, valtuuston puheenjohtaja tai kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi antaa ehdotuksia mitalin saajaksi. Arvioitaessa ansiomerkkiehdotuksen taustalla olevaa panosta on sovitettava yhteen panoksen merkitys, laatu, laajuus ja jatkuvuus. Päätöksen tekee kunniamerkkitoimikunta.


1.08.2022 / Petra Louhimies

Ajanvaraus neljättä rokotusannosta varten avataan seuraavasti:

 1. 70–79-vuotiaat:
  • Ajanvaraus verkossa koronarokotusaika.fi avoinna tänään 1.8.2022 alkaen.
  • Ajanvaraus puhelimitse 019-289 3141 (avoinna maanantai–torstai klo 9–13, takaisinsoittopalvelu!) tiistaista 2.8.2022 klo 09 alkaen
 2. 18–69-vuotiaat riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat
  • Ajanvaraus verkossa koronarokotusaika.fi avoinna tänään 1.8.2022 alkaen.
  • Ajanvaraus puhelimitse 019-289 3141 (avoinna maanantai–torstai klo 9–13) keskiviikosta 3.8.2022 klo 09 alkaen.
 3. 60–69-vuotiaat, tietoa ajanvarauksesta tulossa loppuviikosta!

Huomioi annosvälit: kolmannesta rokoteannoksesta tulee olla kulunut kolme (3) kuukautta, jotta voit saada neljännen annoksen. Jos olet saanut kolme rokoteannosta ja sairastanut koronataudin, et tarvitse neljättä rokoteannosta!

Lisätietoa neljännestä rokoteannoksesta THL:n verkkopalvelusta.28.07.2022 / Sirpa Huusko

Suhde tilaan on keskeistä Janne Kaarlehdon abstrakteissa maalauksissa, vaikka ne eivät olekaan sidoksissa tiettyyn ympäristöön. Kaarlehto on kiinnostunut sisäkkäisistä tiloista, siitä kuinka erilaisia kouriintuntuvia miljöitä voi käyttää osana taiteellista ilmaisua. Kun maalaus asetetaan esille tietyssä paikassa – kuten nyt Gamla Bastunissa Tammisaaressa – tulee katsomistapahtumaan vielä jotakin lisää: taiteen paikkakohtainen ulottuvuus.

Avoinna ti-su klo11-15 tai sopimuksen mukaan.
Avajaiset lauantaina 30.7. klo 12 – 18.
Osoite: Länsivalli 11

Lämpimästi tervetuloa!


27.07.2022 / Stina Kreutzman

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut uuden neljänsien koronarokotusten laajentamista koskevan suosituksen, joka poikkeaa aiemmasta ennakkotiedosta. THL suosittelee, että kunnat alkaisivat tarjota neljänsiä rokoteannoksia tietyille väestöryhmille jo heinäkuussa tai viimeistään 1.8. alkaen.

Lue tästä THL:n suositus

Neljättä rokoteannosta tarjotaan portaittain alkaen henkilöistä, joilla on suurin lääketieteellinen riski vakavalle koronataudille eli seuraavassa järjestyksessä:

1. Kaikki 70–79-vuotiaat. Aloitamme tämän ryhmän rokottamisen 1.8.2022 alkaen. Ajan voi varata jo Koronarokotusaika.fi verkkopalvelun kautta. Huom! Koronarokotusten ajanvarauspuhelin palvelee taas 1.8 kello 9 alkaen ja silloin voi kaikki 70-79 vuotiaat varata rokotusajan puhelinpalvelusta 019 289 3141.

2. 18–69-vuotiaat lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat. Lisätietoa tulee vk 30.

3. 60–69-vuotiaat, jotka eivät kuulu lääketieteellisiin riskiryhmiin. Lisätietoa tulee vk 30.

 • Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.
 • Sairastettu koronatauti vastaa yhtä rokoteannosta. Jos on saanut kolme rokoteannosta ja sairastanut koronan, ei tarvitse nyt tehosteannosta.
 • Huom! Suositus ei toistaiseksi koske 12–17-vuotiaita riskiryhmäläisiä.

Koronarokotusten ajanvarauspuhelin palvelee kesän aikana seuraavasti:

Varaa rokotusaikasi nyt verkkopalvelun kautta Koronarokotusaika.fi. Rokotusaikoja on tarjolla elokuusta alkaen.

Puhelinpalvelumme on suljettu heinäkuun 1.7.-31.7.2022 aikana.

Koronarokotukset ovat kesätauolla koko heinäkuun, 1.7.-31.7.2022 mutta tällä hetkellä vapaita aikoja löytyy vielä kesäkuulle.

Rokotukset, ajanvaraus sekä tartunnanjäljityksen puhelinpalvelu kesän aikana

Tartunnanjäljityksen puhelinlinja (019 289 3111) palvelee kesän aikana (1.6.2022 alkaen) arkisin ma-pe klo 8–15. Tartunnanjäljityksen puhelinlinja palvelee koronatartunnan saaneita henkilöitä, jotka tarvitsevat neuvontaa tartuntaan liittyvissä kysymyksissä.


27.07.2022 / Stina Kreutzman

Päivitetty 22.8.2022

Googlen sähköpostiosoitteet, kuten Gmail sekä Googlen sähköpostipalveluita käyttävät yritykset voivat taas vastaanottaa sähköpostiviestejä Raaseporin kaupungilta.

Pahoittelemme tästä johtunutta vaivaa ja kiitämme kärsivällisyydestä!


26.07.2022 / Madeleine Lindholm

Syksystä 2022 alkaen alle 15-vuotias käyttäjä, joka haluaa käyttää Raaseporin omatoimikirjastoa, tulee olla perehtynyt käyttösääntöihin sekä hakenut kirjastosta käyttöoikeudet huoltajan avulla.

Kirjaston uusiin tiloihin pääsee pian itsenäisesti sekä Mustiossa että Karjaalla. Raaseporin kirjastoissa astuu voimaan tärkeä mukautus omatoimikirjastojen käyttämiseen liittyen koskien alle 15-vuotiaita. Alle 15-vuotiaan käyttöoikeuksia hakee kirjastosta huoltaja, joka vastaa kirjaston käytöstä. Käyttöoikeuksia koskeva lomake täytetään kirjastossa. Lue lisää Raaseporin omatoimikirjastojen käyttösäännöistä tästä.

Kun Mustion lähikirjasto muuttaa uuteen koulukeskukseen Askersiin 16. elokuuta 2022, sinne pääsee sisään tiettyinä aikoina, vaikka henkilökunta ei olisi paikalla.

Myös Karjaan kirjasto muuttaa syksyn aikana uusiin tiloihin kulttuuritaloon osoitteessa Laaksokatu 4 (Karjaan kirjasto on suljettuna muuton ajan 25.7.–21.8.). Kuten Mustiossa, Karjaallekin pääsee sisään kirjastoon vaikka henkilökunta ei ole paikalla.

Oven avaamiseen tarvitset voimassa olevan kirjastokortin ja PIN-koodin. Lainaus tapahtuu lainaautomaatissa.

Tenholan lähikirjaston omatoimiajat muuttuvat

Tenholan omatoimiajat ovat 15.8.2022 alkaen seuraavat:
Maanantai–torstai klo 8–19
Perjantai–sunnuntai klo 8–17
Henkilökunta on paikalla maanantaisin klo 15–19 ja keskiviikkoisin klo 9–11.

Myös alle 15-vuotias joka haluaa käyttää Tenholan kirjastoa omatoimisesti tulee olla perehtynyt käyttösääntöihin sekä hakenut kirjastosta käyttöoikeudet huoltajan avulla.

Valitse itsellesi varaustunnus – esimerkiksi lemmikkisi nimi

Varausten löytämisen helpottamiseksi saat mielellään valita varaustunnuksen. Varaustunniste on numerosarja, joka muodostuu automaattisesti, tai nimimerkki, jonka itse valitset. Sen avulla löydät jatkossa varauksesi varaushyllystä. Tunnisteen vaihtamista voi pyytää verkkokirjastossa tai asiakaspalvelussa. Tunnus näkyy myös sähköposti-/tekstiviestissä jonka saat kun varauksesi on noudettavissa. Huomaa, että kortti johon varaus on tehty täytyy olla se jolla lainaat varausta automaatilla.

Esimerkkejä varaustunnuksista (kuva: Tammisaaren kirjasto).

Muistilista omatoimikirjastossa asioimiseen

 • Voimassa oleva Helle-kirjastokortti
 • 4-lukuinen PIN-koodi liitettynä korttiin
 • Varaustunnus jotta löydät varaamasi aineisto varaushyllystä (muista että kortti johon varaus on tehty täytyy olla se jolla lainaat varausta automaatilla)
 • Alle 15-vuotiaan omatoimikirjaston käyttöoikeus tulee olla voimassa. Raaseporin omatoimikirjastojen käyttösäännöt

26.07.2022 / Sirpa Huusko

Kesäkonsertti -show Aarne Alligaattori & Viidakkorummun kanssa 14.8 klo. 14-15. He viihdyttävät koko perhettä uusilla ja vanhoilla viidakkoherkuilla, hyvillä ja huomaavaisilla vitseillä ihanassa ympäristössä kesäisessä Tammisaaren kaupungissa.

Aarne Alligaattori on niittänyt mainetta kaikissa Pohjoismaissa sekä Youtubessa yli 120 miljoonalla katselukerralla. Yhtye on esiintynyt myös Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja Norjassa suurella menestyksellä. Älä missaa heitä livenä.

Liput ennakkomyynnissä / sisäänpääsy 15 € / henkilö. Alle 2-vuotiaat lapset ilmaiseksi.

Lippuja myydään osoitteessa www.netticket.fi ja Luckanista Karjaalla, Kulturhuset Kareliasta Tammisaaressa konserttiviikolla 3.-6.8. ja Österbyn kioskista päivittäin klo 11-21.

Lippuja on rajoitettu määrä sisäänkäynnillä, suositellaan ostamaan ennakkoon.

Sateen sattuessa bussikuljetus on saatavilla ulommalta parkkipaikalta (Villa Schildt) sillalle ja takaisin konsertin jälkeen. Jättäkää autonne Villa Schildtin ulommalle pysäköintialueelle.

Info: rogga@scendraget.fi tai 040-5911712 www.scendraget.fi.

Järjestäjä: Raseborgs Kulturförening r.f.


19.07.2022 / Sirpa Huusko

Lauantaina 6. elokuuta on Tammisaaren kesäkonsertin CARPE DIEM! päivä alkaen klo 10.00 Tammisaaren Raatihuoneen torille Suomen Kamariorkesterin vaskipuhaltajaat kanssa. (vapaa pääsy)

Klo. 11.00 ohjelma jatkuu Villa Skeppetissä, jossa Jennifer Dahlqvist kertoo kirjailijasta ja teoksesta, Göran Schildt: Daphne ja Apollon (1952). Suomen Kamariorkesterin kvartetti Benjamin Brittenin Phantasy Quartetin edessä. Liput Lippu.fi:n tai Luckan Raseborgin kautta alkaen 11,50 €. (Ei myyntiä ovelta)

Klo. 14.00 ollaan taas Tammisaaren kirkossa festivaalin taiteellisen johtajan Jan Söderblomin viulusolistina ja Folke Gräsbeckin kanssa pianolla. Konsertin aikana kuullaan seuraavat teokset: Lili Boulangers D’un matin de printemps, Stravinskyn Dithyrambe ja Rautavaaras Dithyrambos. Lopuksi César Franckin sonaatti viululle ja pianolle A-duuri. Liput Lippu.fi:n tai Luckan Raseborgin kautta alkaen 22,50 € (Ei myyntiä ovelta)

16.00 Virpi Suutarin ohjaama elokuva “Aalto” esitetään Bio Forumissa. Ennen elokuvaa säveltäjä Sanna Salmenkallio kertoo musiikistaan ​​Aalto-elokuvassa. Liput ja lisätiedot: Bio Forum

Festivaali päättyy sunnuntaina 7.8 klo 10 Musiikkijumalanpalveluksella Tammisaaren kirkossa.

Mukana kvartetti Suomen Kamariorkesterista.

Lisätietoa konserteista ja solisteista: Tammisaaren Kesäkonsertit – Suomalainen Kamariorkesteri (finnchamber.fi)


18.07.2022 / Sara Vaskio

Raaseporinjoen pääuoman uudelleenperkaaminen kuivatuksen parantamiseksi on ollut ajankohtaista jo pidemmän aikaa. Pitkän selvittelyn ja suunnittelun jälkeen työt ovat valmiina alkamaan heinäkuussa 2022. Mittavat kaivuutyöt alkavat ison 20 ha kosteikon toteuttamisella.

Raaseporinjoki on noin 13 kilometriä pitkä, vesistötyypiltään pieni savimaiden joki. Se saa alkunsa Karjaalta, kulkee Snappertunan kautta ja laskeutuu Barösundin merialueelle. Raaseporinjoki on tulva- ja eroosioherkkää aluetta ja kiintoainesta ja ravinteita pääsee kulkeutumaan niin uomien reunoista kuin pelloiltakin veden kuljettamana jokeen ja edelleen mereen. Tilannetta pahentaa, että uoma on pahasti liettynyt ja kasvittunut.

Tulva Raaseporinjoella, Kuva Esa Ervasti

Eroon tulvaongelmasta

Töiden päätavoitteena on vähentää tulvia peltoalueilla luonnonmukaisia keinoja jäljittelemällä. Luonnonmukaisuus tarkoittaa sitä, että uomaan rakennetaan kaksitasouoma, jonka reunoille tulee tulvatasanteita, johon tulviva vesi mahtuu nousemaan. Lisäksi uomaan on suunniteltu kaksi kosteikkoa ja pohjakynnyksiä, jotka hidastavat veden virtausta. Luonnonmukainen perkaus koskee lähes koko jokiuomaa, Lepinjärveltä Tunalundiin saakka. Noin 5 kilometriä pitkä kaksitasouoma tulee olemaan pisin Suomessa kaivettu. 

Luonnonmukaisen peruskuivatusmenetelmän tarkoitus on palauttaa hallitusti joen luonnollista mahdollisuutta tulvia. Luonnon monimuotoisuus hyötyy luonnonmukaisten menetelmien käytöstä ja uoman ylläpitokaivuun tarve vähenee. Luonnonmukaisessa perkauksessa joen alivesiuoma jätetään koskemattomaksi, mutta uoman vedenjohtokykyä parannetaan kaivamalla tulvatasanteet joko molemminpuolisesti tai vain yhdelle puolelle uomaa.

Kaksitasouoman tulvatasanteet tehdään pääuoman sivuille.

Raaseporinjoen pääuoman perkaussuunnittelu on tehty yhteistyössä Raaseporinjoen ojitusyhtiön ja Raaseporinjoki-hankkeen kanssa. Hankkeen aikana on tehty useita selvityksiä joen eliöstön, kasvillisuuden ja vedenlaadun tilasta ja seurantaa tullaan jatkamaan. Valuma-alueella on tehty myös lukuisia muita maa- ja metsätalousalueiden eroosion ja ravinnehuuhtoumien vähentämistoimenpiteitä, kuten esimerkiksi rakennettu kosteikkoja, laskeutusaltaita ja eroosiosuojia.

Luonnonmukaisesta peruskuivatuksen toteuttamisesta vastaa Raaseporinjoen ojitusyhtiö. Ojitusyhtiö on yhteisen ojituksen toteuttamista varten perustettu vesioikeudellinen yhteisö. Sen jäseniä ovat maatalouskäytössä olevat kiinteistöt, jotka saavat hyötyä ojituksesta. Ositusyhtiön osakkaat ja Uudenmaan ELY-keskus rahoittavat peruskuivatushanketta.

Luonnonmukaisen peruskuivatuksen ympäristövaikutuksia Raaseporinjoella tutkitaan Suomen ympäristökeskus SYKEn vetämässä yhteistyöhankkeessa Valumavesi (Suomen ympäristökeskus > Menetelmiä maa- ja metsätalouden kestävään vesienhallintaan (Valumavesi) -hanke (syke.fi))

Lisätiedot:


18.07.2022 / Madeleine Lindholm

Karjaan kirjasto on suljettu 25.7.–21.8.2022 muuton vuoksi. Laina-aikaa on pidennetty niin, että eräpäivä on aikaisintaan 22.8., eikä myöhästymismaksuja kerry tänä aikana. Voit tarkistaa sekä uusia lainasi osoitteessa https://helle.finna.fi

Myös Karjaan kirjastoon tulevat varaukset keskeytetään edellä mainituksi ajaksi. Karjaan kirjaston asiakkaat voivat noutaa varauksensa jostain muusta Helle-kirjastosta, esim. Pohjan tai Tammisaaren kirjastosta. Voit valita, mistä kirjastosta noudat varauksesi, kun teet varauksen verkkokirjastossa. Myös jo tehtyjen varausten noutopaikan voi vaihtaa verkkokirjastossa, kunhan varaus ei ole vielä ehtinyt kuljetukseen.

Lainoja voi toistaiseksi palauttaa Nils Grabbenkatu 5:n palautusluukun kautta.

Ota yhteyttä kirjastoon sähköpostitse kirjasto@raasepori.fi tai puhelimitse 019 289 2950 (Tammisaari), jos sinulla on kysyttävää lainojen uusimisesta, palautuksista tai varauksista.

Karjaan kirjasto avaa ovensa uudessa osoitteessa Laaksokatu 4 maanantaina 22.8.2022 klo 12.00.

Karjaan kirjastoissa on syksystä lähtien myös omatoimipalvelua, lue lisää aiheesta tästä linkistä.


13.07.2022 / Stina Kreutzman

Huomioikaa muuttuneet ajo- ja pysäköintijärjestelyt liikkuessanne vanhassa kaupungissa Länsivallilla ja Eteläisellä Rantakadulla. Katualueet Raippatorin ja Kalatorin välillä ovat toistaiseksi yksisuuntaisia, ajosuunta etelään päin. Pyöräily on sallittu molempiin suuntiin! Kyltit “ei koske pyöräilijöitä” on tilattu ja tulevat pian. Kiitos kärsivällisyydestäsi.


12.07.2022 / Sirpa Huusko

Perjantain konsertissa 5.8 Tammisaaren kirkossa vierailevat Suomen Kamariorkesteri, johtaja Jan Söderblom ja viulistit Eriikka Maalismaa ja Kasmir Uusitupa. Konserttiohjelma sisältää Olivier Messiaenin L’Ascension: IV Prière du Christ montant versus Père och Anna Clynes Prince of Clouds ja Andrea Tarrodin Paradisfåglar II. Konsertin päättää Rautavaaran Cantus Arcticus.

Perjantai 5.8 klo. 19 Tammisaaren kirkko

Suomalainen kamariorkesteri, joht. Jan Söderblom, Eriikka Maalismaa, viulu, toisen viulusolistin nimi ilm. myöhemmin

Olivier Messiaen: Ylösnousemus (L’Ascension): Osa nro 4, Kristuksen rukous hänen noustessaan Isänsä tykö

Anna Clyne: Prince of Clouds

Andrea Tarrodi: Paradisfåglar II

Einojuhani Rautavaara: Cantus Arcticus op.  61

Liput Lippu.fi & Luckan Raseborg 48,50 € (Ei myyntiä ovelta)

Lisätietoa konserteista ja solisteista: Tammisaaren Kesäkonsertit – Suomalainen Kamariorkesteri (finnchamber.fi)


11.07.2022 / Petra Louhimies


Ragnar Lundqvist on toiminut Raaseporin kaupunginjohtajana kohta viisi vuotta, mutta nyt hän huristelee eläkepäivien viettoon. Nyt on aika ojentaa kaupungin avain uudelle kaupunginjohtajalle, Petra Themanille.  

Katso vlogi tästä!


5.07.2022 / Stina Kreutzman

Yrittäjä, tule vahvistamaan muutoskyvykkyyttäsi!

Etsimme Luotsi Palveluun innostuneita ja sitoutuneita palveluyrityksiä. Jos sinulla on ainakin pari toimintavuotta takana sekä elinkelpoinen yritys niin hae mukaan nyt!

Novagon yritysneuvojat Taina Jukola ja Annika Metsämäki luotsaavat palveluyrityksiä uudistamaan ja
kehittämään yritysten kilpailukykyä.
Vuoden mittaisessa maksuttomassa luotsauksessa palveluyritykset saavat asiantuntija-apua ja pienen
ostobudjetin omaan kehitettävään pilottiinsa.
Pääpainona palvelun tietoiskuissa on tulevaisuus ja digitalisaatio ammattitaitoisten valmentajien
johdolla. Lisäksi tarjoamme yrityskohtaista neuvontaa sekä verkostotumista Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan yrittäjien kanssa.

Ota yhteyttä, kerromme lisää taina.jukola@novago.fi tai annika.metsamaki@novago.fi

Luotsi – yritysten muutoskyvykkyyttä vahvistamassa

Luotsi palvelu luotsaa yrityksiä koronakriisistä elpymiseen. Yritykset tarvitsevat nyt jos koskaan tukea osaamiseen, asiakasymmärryksen kehittämiseen ja ketterään reagointikykyyn. Luotsi palvelussa etsimme yhdessä yrittäjän kanssa yritykselle taloudellista kasvua uudistamalla yrityksen liiketoimintaa kilpailukyvyn edistämiseksi. Kohderyhmänä luovien alojen, hyvinvointi- ja liikunta-alojen sekä muiden palvelualojen mikro- ja pienyritykset painottuen naisvaltaisiin toimijoihin. Posintran toiminta-alueella kohderyhmänä ovat luovien alojen yritykset. Lue lisää: Luotsi – yritysten muutoskyvykkyyttä vahvistamassa – Posintra.fi

Yrittäjän talousavun tietoisku yrittäjille: Yrittäjä, ennakoi!

AIKA
24.8.2022 12:00 – 12:30
PAIKKA
Teams

Yrittäjän talousavun asiantuntijat kertovat, miten yrittäjä voi varautua vaikeisiin tilanteisiin ja huolehtia yrityksensä kannattavuudesta.

Ideasta liikeideaksi

AIKA24.8.2022 17:00 – 18:30
PAIKKA
Teams

Ideasta liikeideaksi -webinaarissa

• pääset pohtimaan ideasi lähtökohtia ja potentiaalia
• saat tietoa ja ohjeita, miten voit kehittää ideastasi liikeidean
• kuulet konkreettisia keinoja idean testaamiseen

Mistä idea yrittäjyyteen?

AIKA7.9.2022 9:00 – 10:00
PAIKKATeams

Oletko kiinnostunut itsesi työllistämisestä ja yrittäjyydestä, mutta sinulla ei vielä ole ideaa? Tule kuuntelemaan miten ideoita syntyy, ja millaisia polkuja yrittäjyyteen on olemassa. 

Tietoiskuihin pääset mukaan Novagon Tapahtumakalenterin kautta:
https://novago.tapahtumakalenterit.fi/

LUOTSI – Yritysten muutoskyvykkyyttä vahvistamassa -hankkeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto, rahoituksen myöntäjänä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta rahoitetaan REACT-EU-rahoituksesta, osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen päätoteuttaja on Posintra Oy ja osatoteuttajina Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke ja Novago Yrityskehitys Oy.


4.07.2022 / Stina Kreutzman

Viidestä ylämaankarjarotuisesta härästä koostuva lauma auttaa Raaseporin kaupunkia hoitamaan 12 hehtaarin kokoista aluetta Stadsfjärdenin vieressä Tammisaaressa. Alueella on suuret mahdollisuudet toimia muutaman vuoden sisällä jälleen kerran monien harvinaisten kasvien ja eläinten elinympäristönä.

Kyse on kahdesta Raaseporin kaupungin omistamasta luonnonsuojelualueesta, jotka toimivat vielä 1950-luvulla pelto- ja laidunmaina. Alueen laidunnetut rannat ja niityt ovat perinnebiotooppeja, joissa esiintyy erittäin monipuolinen lajisto, mutta jotka nykytilanteessa ovat harvinaisia, koska ne kasvavat nopeasti umpeen ilman laiduntamista tai muita hoitotoimenpiteitä.

Alue on raivattu ja aidattu Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymän hoitosuunnitelman mukaisesti ja Raaseporin kaupunki on saanut hankkeelle avustuksen ympäristöministeriön Helmi elinympäristöohjelmasta.

Västerbyn rantatien varrella sijaitsevalta pieneltä parkkipaikalta pääset laitumelle portaikon kautta sähköaidan yli ja eteenpäin lintutornille, josta on kaunis näkymä Stadsfjärdenille. Härät ovat rauhallisia, mutta ne on jätettävä rauhaan. Eläimiä ei saa ruokkia tai silittää.

Maria Eriksson, Raaseporin kaupungin ympäristöpäällikkö: ”Olemme erittäin iloisia, että voimme luoda tärkeitä elinympäristöjä tällä tavalla. On mielenkiintoista seurata, miten alue kehittyy laidunnuksen ansiosta.”

Lisätietoja:

Projektinhallinta ja laidunsuunnittelu: Ympäristöpäällikkö Maria Eriksson, puh. 019 289 2375, maria.m.eriksson@raseborg.fi

Eläinten omistaja: Henrik Ekholm, puh. 044-2772884

henrik.ekholm1@hotmail.com


1.07.2022 / Stina Kreutzman

Haemme kiireellisesti lähihoitajia kotihoitoon sekä lähihoitajia ja sairaanhoitajia vuodeosastolle! 

Tarvitsemme henkilökuntaa sekä pitkä- että lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. 

1.6.–31.8.2022 välisenä aikana maksamme 40 euron lisän per työvuoro (koskee kotihoidon ja vuodeosaston yksiköitä). 

Ota heti yhteyttä: 
 
Kotihoito  
Margaretha Schrey puh. 019 289 3287 

Annina Oksanen puh. 019 289 3380 (Tammisaari) 

Maria Grönholm puh. 019 289 3488 (Karjaa) 

Kati Holmström puh. 019 289 3302 (Pohja-Tenhola) 

Vuodeosasto 
Carina Kass-Lundström/Åsa Pihlström puh 019 289 3068 


30.06.2022 / Petra Louhimies

Kesä tuo jälleen jätekeräykset kotikulmille

Rosk’n Rollin Otto ja Romulus -keräysautot lähtevät kesäkierroksilleen Länsi-Uudellamaalla. Autot keräävät kotitalouksien ja kesäasukkaiden metalliromua sekä vaarallista jätettä maksutta. Kierros alkaa Vihdistä maanantaina 4.7. ja päättyy Hankoon 20.7. Matkalla on lähes 40 pysäkkiä. Kesäkierroksen pysäkit on valikoitu erityisesti kesäasukkaiden tarpeet huomioiden.


Vaarallisen jätteen keräysauto Otto vastaanottaa mm.  loisteputkia, jäteöljyä, akkuja, maaleja, liuottimia, jäähdytin- ja jarrunesteitä, torjunta-aineita sekä siivouskemikaaleja. Vaaralliset jätteet ovat turvallisinta tuoda alkuperäispakkauksessaan tai muussa ehjässä ja tiiviisti suljetussa astiassa, johon on selvästi merkitty sen sisältö. Yksi asiakas voi tuoda kerrallaan korkeintaan 50 litraa, 5 akkua tai vastaavan määrän vaarallisia jätteitä. Kotitalouksien vaarallista jätettä voi viedä maksutta myös jäteasemille sekä vaarallisen jätteen vastaanottokaappeihin. Vaaralliset jätteet käsitellään vaarattomaksi korkealämpökäsittelyssä, jossa syntyvä energia otetaan talteen.

Metalliromua keräävään Romulus-autoon voi tuoda henkilöauton peräkärryllisen verran metalliromua. Romuluksen kyytiin kelpaavat esimerkiksi polkupyörät, pellinpalat, puulämmitteiset kiukaat (ilman kiviä) ja metalliputket. Sitä vastoin sähkölaitteita Romulus ei kerää, mutta ne, kuten metalliromutkin, voi viedä maksutta kierrätykseen jäteasemille. Keräykseen tuodut metallit kierrätetään uusioraaka-aineeksi teollisuuden tarpeisiin.

Mitään jätettä ei saa jättää pysähdyspaikoille etukäteen.

Osoitteesta www.rosknroll.fi sekä Rosk’n Rollin seinäkalenterista ja Roskis-lehdestä löytyy lisätietoa keräykseen otettavista jätteistä sekä kierrosten tarkat aikataulut pysäkkitietoineen. Heinäkuussa Itä-Uudenmaan saaristossa kiertää myös jätteiden keräyslautta Otto.

Lisätietoa ja ohjeita saa myös Rosk’n Rollin asiakaspalvelusta, p. 020 637 7000, arkisin klo 8.30–15.30.

Kiertävät keräykset toteutetaan jätehuollon perusmaksulla.

Raasepori aikataulu

Ti 12.7. Raasepori–Lohja
17.00–17.15 Pohja, tori, Keskusraitti
17.45–18.00 Ansku, Antskogin ruukki, Harabackantie 3
18.15–18.30 Karjalohja, ekopiste, Keskustie 36
19.00–19.15 Mustio, kaupungin varikko, Linderintien ja rautatien rist.

Ke 13.7. Raasepori
17.00–17.30 Vättlax, Vättlaxintie–Brinkbackantie
18.00–18.30 Bromarv, ekopiste, Vättlaxintie–Lillnäsintie
19.00–19.30 Tenhola kk, Tenholan tori, Pitäjäntie 20

To 14.7. Raasepori
17.00–17.30 Sandnäsudd, laituri, Sandnäsuddintie 372
17.45–18.00 Rösund, satama, Rösundintie
18.15–18.45 Box, kauppa, Boxintie 291
19.30–19.45 Höstnäs, laituri, Höstnäsintie

Ma 18.7. Raasepori
16.45–17.15 Sommaröstrand, ekopiste, Sommarönranta 44
17.30–18.00 Baggö, satama, Baggöntie
18.45–19.00 Gammelboda, lähiliikuntapaikan pysäköintialue, Kalliolahdentie 5

Ti 19.7. Hanko–Raasepori
17.00–17.15 Lappohja, Lappohjan laituri, Matruusintie
17.30–18.00 Predium, satama, Järnönsalmentie 140
18.30–18.45 Tammisaari, Pohjoissatama, Pohjoinen rantakatu
19.00–19.15 Tammisaari, Ormnäsin laituri, Pursitie28.06.2022 / Maria Eriksson

Hummeldal:in uimarannoilla on 28.6.2022 havaittu sinileviä, jotka voivat olla myrkyllisiä. Koska levätilanne voi muuttua verraten nopeasti uimareita kehotetaan tarkkaile­maan veden ulkonäköä ja, mikäli levää esiintyy runsaasti, välttämään uimista.


23.06.2022 / Petra Louhimies

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee uusia tehosteannoksia niille 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt. Uusi tehosteannos tarkoittaa viidettä koronarokoteannosta.

Tehosteannoksen voi antaa, kun neljännestä annoksesta on kulunut 4–6 kuukautta. Koronavirustartunta vastaa yhtä rokoteannosta myös immuunipuutteisilla, joten taudin sairastanut ja neljä rokoteannosta saanut ei tarvitse viidettä rokoteannosta tässä vaiheessa.

Myös neljättä rokoteannosta suositellaan useille ryhmille, katso ryhmät osoitteesta raasepori.fi/koronarokotukset.

Muistutamme, että koronarokotukset ovat tauolla heinäkuussa, mutta kesäkuussa löytyy vielä vapaita rokotusaikoja!


22.06.2022 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupungin kunniamerkkitoimikunta on päättänyt jakaa niin kutsutun Raasepori-mitalin, “Comitatus Raseburgensis Sigillum” kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvistille seuraavin perusteluin:

”Kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist jää eläkkeelle tänä vuonna.

Lundqvist on viiden vuoden aikana tehnyt merkittäviä ponnistuksia Raaseporin hyväksi. Lundqvistin aikana kaupungin kumulatiivisesta alijäämästä on päästy eroon. Hän on työskennellyt merkittävällä tavalla alueen elinkeinoelämän kanssa ja edistänyt yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Lundqvistin aikaa kaupunginjohtajana on leimannut vahvasti koronapandemia. Toiminnan johtamisessa Ragnarin piirteet ovat palvelleet kaupunkia hyvin, ja Raasepori on selvinnyt poikkeuksellisista olosuhteista erittäin hyvin.

Kaupunginjohtajana Ragnar on aina työskennellyt Raaseporin etu mielessään ja saavuttanut monia myönteisiä tavoitteita.”

Valtuuston puheenjohtaja Anders Walls, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anita Westerholm ja kunniamerkkitoimikunnan puheenjohtaja Henrik Lindholm jakoivat mitalin Lundqvistille tiistaina 21. kesäkuuta 2022.

Valtuuston puheenjohtaja Anders Walls sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anita Westerholm kiittävät Lundqvistia.
Ragnar Lundqvist tar emot medaljen av Henrik Lindholm
Kunniamerkkitoimikunnan puheenjohtaja Henrik Lindholm vasemmalla, Lundqvist oikealla.

– On suuri kunnia saada vastaanottaa Raasepori-mitali! Viisi vuotta on kulunut nopeaan, ja olemme ehtineet toteuttaa sekä hienoja että myös vaativia projekteja, ja kokeneet myös haasteellisia aikoja, kun pandemia iski suurin piirtein virkakauteni puolessa välissä. Haluan kiittää kaikkia luottamushenkilöitä, kaupungin henkilökuntaa ja tietysti myös kaupungin asukkaita näistä antoisista viidestä vuodesta, sanoo Lundqvist.

Raasepori-mitali on aiempina vuosina jaettu seuraaville henkilöille:

 1. Saraste Jukka-Pekka, 2011
 2. Charalambides Alexis, 2011
 3. Ntallaris Anthony, 2011
 4. Wickholm Kaj, 2012
 5. Peltonen Matti, 2013
 6. Nybom Jan, 2014
 7. Grunn Torolf, 2015
 8. Johansson Mårten, 2015
 9. Höglund Nils-Gustav, 2017
 10. Simola Tom, 2017
 11. Sid Sven, 2019
 12. Forsström Tua, 2020
 13. Lindberg Ingmar, 2020
 14. Ekblom Henrik, 2020
 15. Lundqvist Ragnar, 2022

Mitalin jakoperiaatteiden mukaan kaupunginjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tai kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi antaa ehdotuksia mitalin saajaksi. Arvioitaessa ansiomerkkiehdotuksen taustalla olevaa panosta on arvioitava aikaansaannosten merkitys, laatu, laajuus ja jatkuvuus. Päätöksen tekee kunniamerkkitoimikunta.


20.06.2022 / Sirpa Huusko

Tule juhlimaan Helene Schjerfbeckin syntymäpäivää ja kuvataiteen päivää Tammisaareen kirkolle. Schjerfbeck-sviitin ensiesitys klo 12.30: Roland Junell yhtyeen kanssa. Piirustus ja maalaustyöpajat kirkkopuistossa klo 13-16. Kirjeiden luenta Helenen kanssa Raaseporin museossa klo 14.30 ruotsiksi ja klo 15.30 suomeksi. Raaseporin museoon on ilmainen sisäänpääsy päivän aikana (klo 11-17). Cafe Schjerfbeck on avoinna koko päivän klo 9-18.


17.06.2022 / Cynthia Moed-Ring

Kesän kynnyksellä parhain kukinta-aika on alkamassa. Samalla nyt on juuri oikea aika poistaa pihoista ja puutarhoista haitalliset vieraslajit, kuten jättipalsami, kurtturuusu, lupiini ja jättiputki.
Alle kahden kuution kuormat vieraslajijätettä otetaan maksutta vastaan kotitalouksilta kaikilla Rosk’n Rollin jäteasemilla.
Tietyt vieraslajit on luokiteltu haitallisiksi, koska niiden on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta ja horjuttavan ekosysteemiä. Lain mukaan haitalliset vieraslajit on hävitettävä ja niiden leviäminen on estettävä.

Jättipalsami

Nyrkkisääntö on, että kasvit kitketään ennen kukintaa, jolloin estetään siementen muodostuminen. Versojen ollessa vielä pieniä jätteen määrä on myös vähäisempi.
Naapurustoissa kannattaa ryhtyä torjuntaan samanaikaisesti ja yhteistyössä, jotta lajien leviäminen saataisiin tehokkaasti estettyä.

Kurtturuusu

”Eritoten kurtturuususta on viime aikoina ollut paljon puhetta ja sitä on myös tuotu jäteasemille”, kertoo Rosk’n Rollin aluepäällikkö Johanna Hynynen.
”Parina viime vuonna myös espanjansiruetanoita on alettu tuomaan jäteasemille enemmän.”

Kurtturuusu on ollut myyntikiellossa Suomessa jo kolme vuotta, mutta 1.6. alkaen sen kasvattaminen on myös kielletty. Käytännössä kielto tarkoittaa, että kaikkien maan- ja kiinteistönomistajien – myös omakotitaloasukkaiden – on poistettava ruusulaji tontiltaan.


Pussiin ja jäteasemalle
Puutarhajätteen vieminen luontoon, esimerkiksi metsänreunaan, on laissa kiellettyä. Varsinkin siemenlevintäiset kasvilajit, kuten jättipalsami ja komealupiini, leviävät herkästi kasvijätteen mukana.
Haitallisten vieraslajien pienkuormat (alle 2 m3) otetaan Rosk’n Rollin jäteasemilla vastaan maksutta palavan sekajätteen joukkoon. Suuremmista määristä kasvijätettä, joita syntyy vaikkapa talkoiden yhteydessä, ota ennakkoon yhteyttä jäteaseman vastaanottoon ja sovi menettelystä. 

Tee näin:
• Käsittele kasvijäte mahdollisuuksien mukaan aina paikan päällä, jolloin riski lajin leviämisestä muualle pienenee.
• Vie kitketyt kasvijätteet jäteasemalle, maa-ainesta ei juurikaan saisi olla seassa. Myös espanjansiruetanat vastaanotetaan jäteasemilla haitallisina vieraslajeina.
• Pakkaa haitalliset vieraslajit tiiviisti suljettuun jätesäkkiin, etteivät kasvinosat pääse leviämään kuljetuksen aikana.

Havainnot haitallisista vieraslajeista kannattaa aina ilmoittaa Vieraslajit.fi -sivustolle. Sivustolta löytyy runsaasti tietoa erilaisista haitallisista vieraslajeista ja niiden hävittämisestä.

Lähde: Vieraslajit.fi -sivusto

Lisätietoja:
aluepäällikkö Johanna Hynynen, johanna.hynynen(at)rosknroll.fi, puh. 020 637 7037

Lupiini

16.06.2022 / Carina Nyholm

Helsingissä, Tunturikatu 7:ssä sijaitseva asunto annetaan vuokralle opiskelijoille
Raaseporista. Asunnon jakavat kaksi muuta opiskelijaa. Kuukausivuokra on 303,07 euroa.
Asunto arvotaan ensisijaisesti opiskelijalle, joka opiskelee nyt ensimmäistä vuottaan. Jos
ensimmäisen vuoden opiskelijoita ei ole, arvotaan asunto muiden hakijoiden kesken.
Vuokrasopimus tehdään vuodeksi kerrallaan ja sitä voidaan pidentää enintään viisi vuotta.
Lisätietoja antaa asuntosihteeri Carina Nyholm, puh. 019 289 2811.
Vapaamuotoinen hakemus ja opiskelijatodistus on jätettävä viimeistään 4.7.2022 klo 13.00
osoitteeseen: Raaseporin kaupunki, asuntosihteeri Carina Nyholm, Raaseporintie 37, 10650
Tammisaari / sähköposti: carina.nyholm@raasepori.fi


15.06.2022 / Petra Louhimies

Kaupungin hallintoyksiköiden toiminta on rajoitettu lomakauden aikana 27.6 – 29.7.2022. Kesätauko ei koske puhelinvaihdetta, tarpeellista asiakaspalvelua kuten liikelaitoksen palveluja tai matkailuinfoa. Rakennusvalvonta on suljettuna viikot 28 ja 29, viikoilla 27 ja 30 palvelu on rajoitettua.

Jos tarvitset lomakkeita tai muuta tietoa, voit kääntyä kaupungintalon asiakaspalvelun puoleen. Asiakaspalvelupiste sekä kaupungin vaihde on avoinna arkisin klo 8-16 puhelimitse 019 289 2000.


14.06.2022 / Henri Nevakivi

Raaseporin kaupunki on ottanut kuntalaisten työmatkaetuuden uudelleen käyttöön. Vahvistetut käyttäjätilit ja niiden matkasetelisaldot on siirretty Eazybreakistä Epassiin. Eazybreak sulautui aiemmin Epassiin. Epassi on nykyinen työmatkasovellus ja se toimii yhdessä VR:n ”Matkalla”-sovelluksen kanssa. Työmatkaetuuden saadakseen asiakkaan täytyy olla Raaseporissa kirjoilla ja tuen määrä on 10 % VR:n kausilipun hinnasta, sarjalippuja ei tällä hetkellä tueta.

Lisätietoa löytyy täältä: https://www.raasepori.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne-ja-veneily/joukkoliikenne/etusetelit-juniin-ja-liityntaliput/


10.06.2022 / Sirpa Huusko

Tammisaaren Kesäkonsertit on Suomalaisen kamariorkesterin tunnetuin ja suosituin tapahtuma. Orkesterin taiteellisen johtajan Jan Söderblomin suunnittelemissa konserteissa nautitaan musiikkielämyksistä ja elokuisista illoista tunnelmallisessa Tammisaaressa.

Liput Lippu.fi ja Luckan Raasepori. Huom! Konsertteihin ei myydä lippuja ovelta. Lippupisteen verkkokauppa myy lippuja konserttein alkamisaikaan asti. 

Lue lisää: Tammisaaren Kesäkonsertit – Suomalainen Kamariorkesteri (finnchamber.fi)


9.06.2022 / Sirpa Huusko

Kysely Länsi-Uudenmaan kylien asukkaille – kylien kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelutAsutko kylässä Länsi-Uudellamaalla? Millaisia kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita sinä kaipaat asuinpaikallesi?
Linkki kyselyyn: https://forms.office.com/r/qTkAJZziHk

Vastaajien kesken arvotaan 3 kappaletta 50 euron arvoista lahjakorttia. Voittajat voivat valita mielensä mukaan Lippu.fi-lahjakortin, Jätskiauto-lahjakortin tai lahjakortin Uudellamaalla toimivaan taidelainaamoon tai museokauppaan (ei Helsinki, Vantaa ja Espoo). Arvonta suoritetaan kyselyn päätyttyä. Jos haluat osallistua lahjakortin arvontaan, lisää yhteystietosi lomakkeen lopussa olevaan kenttään. Emme käytä henkilötietoja muuhun kuin arvonnan suorittamiseen. Kyselyyn voi myös vastata nimettömänä.

Kyselyn toteuttaa Uudenmaan Kulttuuri kylässä -hanke, jonka tavoitteena on kehittää kylien kulttuuripalveluita, luoda uudenlaista kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja tarjota työllistymismahdollisuuksia alueella asuville taiteilijoille. Kysely kattaa Länsi-Uudenmaan kaikki kunnat ja niiden kylät ja haja-asutusalueet.

Vastauksesi on tärkeä – kiitos ajastasi!
Tutustu lisää Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävään nettisivuilla: https://www.porvoo.fi/kulttuuri-kylassa Arvonnan säännöt ja tietosuojaseloste on julkaistu sivustolla.


9.06.2022 / Petra Louhimies

Osallistu palveluiden kehittämiseen, kysely avoinna 30.5.-30.6.2022

Yksi sosiaali- ja terveysalan uudistuksen keskeinen tavoite on lisätä asiakaslähtöisyyttä, saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta palvelujärjestelmässä. Tavoitteisiin pyritään pääsemään vahvistamalla yhdenvertaisen asiakasosallisuuden toteutumista.  

Asiakaspalautteen kerääminen on yksi tapa toteuttaa asiakasosallisuutta. Tiedossa on, että Länsi-Uudenmaan alueella palautteen antomahdollisuus vaihtelee kunnittain. Palautetta voidaan antaa suullisesti asiakas- ja potilaskontaktien yhteydessä, jälkikäteen kohdennetuissa kyselyissä sekä kuntien verkkosivujen kautta jätettävillä palautteilla.  

Tämän kyselyn tavoitteena on selvittää erityisesti asiakkaiden ja läheisten mahdollisuutta osallistua sosiaali- ja terveyspalveluiden turvallisuuden kehittämiseen. Tarkoituksena on hyödyntää vastauksia suunniteltaessa hyvinvointialueelle asiakaslähtöiset, saavutettavat ja yhteneväiset palautekanavat sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiseksi.  

Kysely on avoinna 30.5-30.6.2022, toivomme vastauksia mahdollisimman laajalti sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjiltä. 

Linkki kyselyyn (ulkoinen linkki)


7.06.2022 / Petra Louhimies

Neljäs koronarokotusannos 70–79-vuotiaille riskiryhmäläisille

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL on laajentanut suositustaan neljänsistä koronarokotuksista 70–79-vuotiaisiin, riskiryhmään kuuluviin henkilöihin. (Katso riskiryhmät kaupungin verkkosivuilta, linkki.)

Ajanvaraus on alkanut puhelinpalvelussa 019 289 3141 (30.6.2022 asti ma-to klo 9–13), ajanvaraus verkon kautta aukeaa myöhemmin tällä viikolla.

Rokotukset, ajanvaraus sekä tartunnanjäljityksen puhelinpalvelu kesän aikana

Tartunnanjäljityksen puhelinlinja (019 289 3111) palvelee kesän aikana (1.6.2022 alkaen) arkisin ma-pe klo 8–15. Tartunnanjäljityksen puhelinlinja palvelee koronatartunnan saaneita henkilöitä, jotka tarvitsevat neuvontaa tartuntaan liittyvissä kysymyksissä.

Koronarokotusten ajanvarauspuhelin palvelee kesän aikana seuraavasti:

Koronarokotukset ovat kesätauolla koko heinäkuun, 1.7.-31.7.2022 mutta tällä hetkellä vapaita aikoja löytyy vielä kesäkuulle.


6.06.2022 / Monica Mannström

Big Wet -taiteilijaryhmä järjestää tänä kesänä näyttelyn Karjaan vesitornissa, samalla pääsee tutustumaan vesitorniin.

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan näyttelyyn!


3.06.2022 / Henri Nevakivi

ELY-keskuksen päätöksellä ukrainalaiset voivat matkustaa ilmaiseksi ELY-keskuksen sopimusliikenteissä. Ilmainen matkustusoikeus alkaa 6.6.2022 ja kestää 31.8.2022 asti. Matkustaja osoittaa ilmaisen matkustusoikeutensa Ukrainan passilla. Poliisin, rajatarkastusviranomaisen tai Maahanmuuttoviraston (Migri) myöntämä passin haltuunottotodistus katsotaan passia vastaavaksi asiakirjaksi.

Raaseporin alueen ELY-vuorot joita ilmainen matkustusoikeus koskee:


3.06.2022 / Henri Nevakivi

Raaseporin kaupunki on kilpailuttanut kesäajan linja-autoliikenteen ja liikennöitsijäksi on valittu Raseborgs Taxi & Buss Ab (Rolly Group). Uutuutena kesäliikenteessä on nyt vuoroja myös lauantaisin, mikä parantaa palvelutasoa etenkin Raaseporin keskeisiin matkailukohteisiin kesän aikana. Kaikki bussit voivat ottaa kyytiin vähintään kolme polkupyörää, jotta matkustajat voivat yhdistellä liikkumistaan myös pyöräillen.

Uusi lauantaibussi vie paikallisia ja matkailijoita Raaseporin upeisiin ruukkeihin – Billnäsiin, Fiskarsiin ja Mustiolle. Kestävimpien liikennemuotojen kehittäminen pohjautuu myös Raaseporin strategiaan sekä Suomen matkailustrategiaan. Bussien myötä käyttäjät pääsevät nyt kätevästi junalla Karjaan matka-asemalle ja sieltä eteenpäin ruukkeihin.

Bussiaikataulu tulee olemaan voimassa kesän ajan 5.6-15.8.2022 (muutokset mahdollisia) Aikataulut löytyvät myös täältä: www.matkahuolto.fi


2.06.2022 / Sirpa Huusko

Näyttely Billnäsin ruukista
Näyttely kertoo Billnäsin ruukin lähes 400-vuotisesta historiasta ja havainnollistaa miten ruukkimaisema on vuosisatojen kuluessa muuttunut. Näyttelyn julisteet löydät myös infokyltteinä Billnäsin ruukista, jossa ne muodostavat historiallisen kävelyreitin. Tervetuloa tutustumaan myös paikan päälle.

Infokyltit ja näyttely ovat osa Kulttuurivalli-nimistä projektia, joka pyrkii nostamaan esiin Raaseporin seudun historiaa. Projektista vastaavat historioitsijat Kim Björklund ja Aapo Roselius.
Projektia ovat tukeneet Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo & Svenska kulturfonden

Galleria Perspektiivi on avoinna ma-ke 10-19, to-pe 10-17, la-su suljettu
Lämpimästi tervetuloa!


28.05.2022 / Madeleine Lindholm

Raaseporin kaikki kirjastot ovat suljettuina tiistaina 7.6. ja keskiviikkona 8.6. kirjastojärjestelmän uudistustöiden vuoksi. Myös Helle-verkkokirjaston palvelut ovat silloin pois käytöstä.

Kaikkia sulkuajalle osuneita eräpäiviä ja varausten viimeisiä noutopäiviä on siirretty eteenpäin.

Tammisaaren kirjaston 1. kerros on auki klo 9–16.


25.05.2022 / Salli Ojala

Kansallista pyöräilyviikkoa vietettiin Raaseporissa aurinkoisten ja harmaiden päivien vaihtelussa ajanjaksolla 6.-15.5. Kampanjan teemana oli tänä vuonna oikeus turvalliseen liikkumiseen.

Pyöräilyviikon arvonnan ohessa kysyimme mihin raaseporilaiset pyöräilevät sekä millaisissa pyöräilytilanteissa koetaan turvattomuutta.

Selvästi eniten arjessa pyöräillään töihin ja kouluun. Myös asiointi lähialueilla hoidetaan helposti pyörällä – esimerkiksi kauppareissut ja lasten vieminen päiväkotiin. Vastaajat nauttivat pyöräilystä vapaa-ajallaan ja miellyttävänä mainitaan eritoten metsissä kulkevat maastoreitit.

Pyöräilyn turvallisuuden osalta ylivoimaisesti eniten huoletti kohtaamiset tieliikenteen kanssa. Vastaajille oli paikoin epäselvää, huomaavatko autoilijat pyöräilijää. Tieliikennemäärien koetaan vilkastuneen vuosien mittaan ja myös nopeudet ovat paikoin huolestuttavia.

Näitä tilanteita vastaajat nostivat esiin:

 • Pyörällä tien ylittäminen tapahtuu autoliikennettä vastaan. Tien ylitykset koettiin turvattomaksi myös suojateiden kohdalla.
 • Epävarmuus siitä, onko autoilija nähnyt pyöräilijän tai osaako tämä liikennesääntöjä. Esimerkiksi mainittiin tilanteita, joissa auto kaartaa vauhdilla pois parkkipaikalta tai pihasta.
 • Puuttuva kommunikaatio liikenteessä. Liikkujat eivät anna selvää merkkiä, mikäli ovat hidastamassa tai kääntymässä.
 • Pyörätien puuttuminen tai puutteellinen kunnossapito. Osa tiestöstä on liian kapeaa kaikkien liikkujien tarpeisiin.

Raaseporin koulut osallistuivat ahkerasti teemaviikon viettoon.

Kouluissa tarkistettiin pyörien kunto ja varusteet, harjoiteltiin turvallista ajamista sekä tehtiin pyöräretkiä ja järjestettiin pyörärasteja. Osassa kouluja isommat oppilaat pääsivät suunnittelemaan ja ohjaamaan pienempien toimintaa.

Etelä-Uusimaa kävi katsomassa Kiilan koulun päivää keskiviikkona 18.5.

Lue artikkeli täältä

Maltti on ensisijaista liikenteessä! Eräs kampanja-arvonnan vastaajista kuvasi hyvin tilannetta, joka on yleinen koulujen edustoilla: lapset voidaan viedä kouluun autolla ja toiset liikkuvat liikenteen seassa pyörällä tai jalan. Tällaisissa tilanteissa kaikkien liikkujien tulee varmistaa oma näkyvyytensä ja kommunikoida liikkeistään. Muistetaan myös, että kaikista nuorimmat ja kaikista vanhimmat pyöräilijät saattavat havainnoida ja reagoida heikommin kuin oletamme!

Pyöräilyviikon järjestämistä kehitetään osana kaupungin kestävän kehityksen työtä.

Ensi vuonna toiveenamme on aktivoida asukkaita ja yhteisöjä laajemmin tapahtumien ja neuvonnan kautta. Voit lähettää palautetta ja kommentteja teemaan liittyen täällä.

Raaseporin kaupunki toivottaa kaikille vauhdikasta ja turvallista pyöräilyä!


25.05.2022 / Petra Louhimies

Raasepori järjesti tulevaisuustyöpajan nuorille Tammisaaren kirjastossa 17.5.2022. Työpajassa nuoret saivat visioida miltä Raasepori voisi näyttää vuonna 2050. Työpaja on osa isompaa Raasepori 2050 -hanketta, jossa osallistetaan asukkaita maankäytön kehityskuvan laadintaa varten.

Työpajassa käytettiin digitalisia sovelluksia, jotta nuoret saisivat työskennellä myös digitalisesti.

Pohjassa on potentiaalia ja uusia meriteitä avataan

Tulevaisuustyöpajaan osalllistui yhdeksän nuorta, josta osa oli Raaseporin nuorisovaltuustosta. Työpajassa pohdittiin mm. miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan Raaseporiin tulevaisuudessa. Jos esim. merenpinta nousee uusia laivareittejä voisi ottaa käyttöön Mustion ja Tammisaaren välillä. Pohjan satamaa voisi laajentaa ja kehittää houkuttelevaksi laivareitin pysähdyspaikaksi. Laivalla voisi kulkea myös suoraan Santa Fé:hen viikonloppuisin, nuoret tuumivat.

Nuoret kehittävät ideoita ja laittavat niitä Raaseporin kartalle.

Opiskelukaupunki Raaseporissa on Suomen ainoa vuono

Pohjanlahti voisi tulevaisuudessa nimetä uudestaan Raaseporin vuonoksi ja sen asemaa Suomen ainoana vuonona tulisi nostaa enemmän esille ja markkinoida. Raasepori opiskelukaupunkina voisi saada nosteen uusien opiskelumahdollisuuksien avulla. Miltä kuulostaisi esim. Harvard-sivukonttori Raaseporissa, Suomen ainoa saariyliopisto meribiologisella suuntauksella Pohjanlahden keskellä, tai moderni maatalouskoulu Pohjassa. Nuoret pitivät myös yhteisiä kouluja eri kieliryhmille hyvänä juttuna.

Lopuksi kaikkien ryhmien ideat ja kartat esiteltiin.

Paljon puita, kestävä liikenne ja ultrapaikallinen terveydenhoito

Työpajassa toivottiin paljon puita, vihreitä sisäpihoja, ulkoilumahdollisuuksia ja taidetta lyhtypylväisiin tulevaisuudessa. Myös liikkumiseen ja joukkoliikenteeseen hahmoteltiin erilaisia bussi ja metroverkkoja, jotka ulottuisivat joka puolelle Raaseporia. Ehkä metrolla pääsisi samalla suoraan myös Tukholmaan? Terveydenhoitoa voisi järjestää ultrapaikallisesti ja sairaaloita voisi olla sekä esim. Skåldööllä, että Bromarvissa. Raaseporissa voisi tulevaisuudessa olla myös kaikille eri uskontoryhmille soveltuvia yhteisiä kirkkoja. Raaseporin omassa Eurovisio-kilpailussa eri kylien edustajat saisivat osallistua omilla kappaleillaan. Osallistuvien sävellyksien joukosta voisi äänestää Raaseporin vuoden biisi.

Työpajan koordinaattori Julia Ingo vasemmalla ja kaupunginarkkitehti Johanna Backas oikealla yhdessä osallistuvien nuorten kanssa.

Ideoista todeksi

Nuorten tulevaisuustyöpajaa fasilitoi Femma planningin Efe Ogbeide ja Milla Kallio. Tilaisuus oli hauska ja lisää ideoita tuli vielä työpajan jälkeenkin. Kaupunginarkkitehti Johanna Backas osallistui pajaan ja sai uutta inspiraatiota nuorten ajatuksista:

– Aivan mahtavaa! Saimme ideoita nuorilta, joita mielestäni voidaan heti lähetä edistämään. Se, että nuoret näkevät niin ennakkoluulottomasti Raaseporin kokonaisuutena, oli inspiroivaa ja silmiä avaavaa, kertoo kaupunginarkkitehti Johanna Backas.

Nuorten tulevaisuustyöpajan materiaali koostetaan ja hyödynnetään tulevan maankäytön kehityskuvan taustamateriaalina. Kehityskuva odotetaan valmistuvan vuoden 2023 aikana.


25.05.2022 / Petra Louhimies

Terveyskeskuksen puhelinpalvelu on tällä hetkellä kuormittunut. Pyydämme ystävällisesti odottamaan takaisinsoittoa, soitamme kaikille järjestyksessä.


24.05.2022 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunginhallitus on käsitellyt esitystä kaupungin organisaatiorakenteen muutoksiin. Esitys jatkaa nyt eteenpäin valtuuston käsittelyyn 6.6.2022.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen takia henkilöstöä siirtyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen. Tämä koskee pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä, mutta myös tukipalveluita, kuten palkanlaskentaa, tietotekniikkaa, toimitilahuoltoa ja ruokahuoltoa, sekä koulukuraattoreita ja -psykologeja. Kaiken kaikkiaan kyse on helmikuussa 2022 tunnistetusta 722 virasta tai toimesta.

Vaikka hyvinvointialue vuoden 2023 alusta alkaen tulee ottamaan suuren vastuun asukkaiden hyvinvoinnista, on kunnalla lain (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2022 § 6) mukaan velvollisuus edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, sekä tehdä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa ja tuettaa sitä asiantuntemuksellaan.

Neljästä kolmeen toimialaan

Valtuusto päätti kokouksessaan 13.12.2021, että sote-uudistuksen johdosta on luotava tilanteeseen sopiva organisaatiorakenne vuodesta 2023 alkaen. Tavoitteen on ollut tehostaa, sujuvoittaa työtä sekä parantaa osastojen ja toimialojen välistä yhteistyötä ja viestintää.

Tällä hetkellä Raaseporin organisaatio koostuu neljästä toimialasta: konsernipalvelut, sivistys, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä tekninen toimiala. Sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä hyvinvointialueelle, jäljelle jää kolme toimialaa. Valtuuston käsittelyyn tuleva ehdotus sisältää siis kolme toimialaa: konsernipalvelut, sivistys ja hyvinvointi sekä tekninen toimiala.

Toimialarakenteeseen tulevien muutosten lisäksi muutoksia tulee myös siihen, miten työ toimialojen sisällä järjestetään.

Konsernipalvelujen toimialaan ei ehdoteta suurempia muutoksia.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalle ehdotetaan uutta hyvinvointiosastoa. Hyvinvointiosastoon kuuluu uudelleenjärjestelyjen myötä yksiköt vapaa-aika, museo, kulttuuri, kirjasto sekä Raaseporin kulttuuriopisto. Muu koulutus -osasto, jossa suurin osa hallinnollisesta työstä on tähän asti hoidettu, nimetään paremmin toimintaa kuvaavaksi hallinto-osastoksi.

Tekniseen toimialaan taas tulee muutoksen myötä kolme osastoa nykyisen neljän sijaan:

 • kaupunkiympäristöosasto, johon kuuluu mittausyksikkö, yhteiskuntatekninen yksikkö, kaavoitus, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
 • tilahallinto-osasto (yksiköt ruokapalvelut ja toimitilahuolto) sekä
 • hallinto (vastuulla projektit, investoinnit ja talous)

Kaupunginhallitus käsitteli siis ehdotusta kokouksessaan maanantaina 24. toukokuuta 2022 ja päätti ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy uuden organisaation ja että organisaatio aloittaisi toimintansa ehdotetussa rakenteessa 1.1.2023.

Lisätietoa medialle antaa
Kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist, ragnar.lundqvist@raasepori.fi, 019 289 2001


17.05.2022 / Cynthia Moed-Ring

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) aloitti vuonna 2021 yhteistyössä Raaseporin, Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen kanssa Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio 2021 -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on laatia neljälle pilottialueille kunnostustarkastelut. Lisäksi Länsi-Uudenmaan rannikkovesille laaditaan rannikkovesivisio, joka on yhteinen, määrätietoisen kunnostustyön tiekartta. Hankkeen tavoitteena on käynnistää valuma-aluelähtöinen rehevöityneiden merenlahtien ja rannikkovesien kunnostus kohti ekologisesti hyvää tilaa.

Tässä työssä on tarkasteltu Raaseporin Dragsviksfjärdenin veden laatua ja kalaja muita eliöstötuloksia sekä mallinnettu lahteen tulevan ulkoisen kuormituksen määrää ja tulevaisuuden skenaarioita VEMALA-mallilla. Lisäksi Dragsviksfjärdenin valuma-aluetta on kuvattu ja analysoitu paikkatietomenetelmillä. Suunnitelmassa on tarkasteltu eri kunnostusvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia ja vaikutuksia monipuolisesti.

Raaseporin Dragsviksfjärden on laaja matala merenlahti, jolla vedenvaihtuvuus on rajoitettu. Sisimpänä lahdessa löytyy Totalfladan, joka on luokiteltu kansallisesti tärkeäksi lintusuojelualueeksi ja joka on myös osa Persöfladan-Totalfladanluonnonsuojelualuetta. Veneliikenne on Dragsviksfjärdenissä vilkasta, ja rannoilla sekä veneväylillä on tehty paljon ruoppauksia ja niittoja. Iso osa lahden kuormituksesta tulee Storängsbäckenin puroa pitkin koillisesta. Suurin osa valuma-alueen viljelysmaasta sijaitsee vanhalla merenpohjalla puron valuma-alueella.

Veden laatu on Dragsviksfjärdenillä ilmentänyt eri muuttujien suhteen joko välttävää tai huonoa ekologista tilaa. Lahdella ei ole kuitenkaan havaittu hapen vähyyttä, joten sisäinen kuormitus ei todennäköisesti ole alueella merkittävää. Lahden vesikasvillisuus on runsastunut merkittävästi vuosien mittaan ja vaikuttaa huomattavasti lahden virkistyskäyttöön.

Ote suunnitelmasta, kuva 26, valuma-alue sekä osavaluma-alueet.

Dragsviksfjärdenin kunnostustöissä kannattaa keskittyä valuma-alueelle, jotta ulkoinen ravinnekuormitus vähentyisi. Mahdollisia kunnostustoimenpiteitä alueella olisivat maanparannusaineet, kaksitasouomat ja kosteikot sekä rakenteet hulevesien viivytykseen ja puhdistukseen.
Neuvontaa ympäristöystävällisistä käytännöistä olisi levitettävä asukkaille ja alueella toimiville.

Voit lukea suunnitelman täältä (ruotsiksi).


17.05.2022 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunki ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitos ovat tehneet sopimuksen Ankkuritoiminnan aloittamisesta.

Monialaisen Ankkuritoiminnan tavoitteena on varhainen puuttuminen, syrjäytymisen estäminen, hyvinvoinnin edistäminen ja rikosten ennaltaehkäiseminen. Kyseessä on valtakunnallinen työmuoto, joka parantaa ja ylläpitää turvallisuutta yhteiskunnassa.

– On todella hyvä, että kaupunki voi tehdä enemmän yhteistyötä poliisin kanssa edistääksemme yhdessä nuorten hyvinvointia. Olemme erittäin huolissamme nuorista tästä kaksivuotisesta pandemia-ajasta ja sen vaikutuksista johtuen, toteaa kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist.

Ankkuritiimin muodostavat poliisin edustaja sekä asiantuntijat kaupungin sosiaali-, nuoriso- ja terveystoimista. Lisäksi ankkuritiimi tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa sivistystoimen kanssa. Tiimin tehtävänä on tavoittaa nuoret ja heidän huoltajansa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta nuoria voidaan tukea tarkoituksenmukaisilla tavoilla, ja tarpeen vaatiessa, ohjata oikeanlaisen avun tai tuen ääreen.

– Sivistystoimessa otamme Ankkuritoiminnan ja sen mukana tulevat uudet mahdollisuudet auttaa nuoria ilolla vastaan. Lopputulos on aina paras, kun eri asiantuntijat yhdistävät osaamisensa ja resurssinsa, kertoo sivistystoimen johtaja Tina Nordman.

Yksittäisten asiakastapausten lisäksi Ankkuritoiminnan puitteissa voidaan käsitellä toiminta-alueella esiintyviä ilmiöitä, joihin puuttumalla voidaan ehkäistä yksittäisen henkilön syrjäytymistä tai rikoskierrettä jo ennen kuin henkilö on ankkurin asiakas.

Poliisipäällikkö Timo Saarisen mukaan Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on tehostanut ennalta estävän toiminnan rakenteita ja toimintamalleja.

– Tämä kehitys näkyy kuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä, ja tavoitteemme on löytää kuhunkin tapaukseen parhaimmat ennalta estävän työn toimenpiteet. Yhteinen tavoite Ankkuritoiminnassa on edistää alueen nuorten ja perheiden hyvinvointia tekemällä tiivistä yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden ja poliisin kanssa. Poliisi painottaa kaikessa toiminnassaan ennalta estävää toimintamallia. Tällä saavutetaan parhaat tulokset.

Raaseporin kaupungin kanssa allekirjoitettu sopimus on tärkeä myös Raaseporin poliisiaseman näkökulmasta.

– Nyt saadaan Ankkuritoiminta kunnolla käyntiin ja päästään rakentamaan toimivat prosessit. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on ollut hyvä jo aikaisemmin, mutta tämä antaa entistä paremmat edellytykset menestyksekkäälle yhteistyölle, toteaa Raaseporin poliisiaseman edustaja rikoskomisario Mats Sjöholm.

Kaupungin ja poliisilaitoksen sopimus Ankkuritoiminnasta on voimassa toistaiseksi.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Thomas Flemmich, kaupunginsihteeri, Tina Nordman, sivistystoimen johtaja, Mats Sjöholm, rikoskomisario, Kimmo Markkula, apulaispoliisipäällikkö, Timo Saarinen, poliisipäällikkö ja Ragnar Lundqvist, kaupunginjohtaja.

13.05.2022 / Petra Louhimies

Neljättä koronarokotusannosta tarjotaan nyt niille iäkkäille (yli 65-vuotiaille), jotka

 • saavat omaishoitoa
 • ovat kotihoidon asiakkaita tai
 • jotka tarvitsevat toisen henkilön apua arjessa selviytymiseen terveytensä ja/tai toimintakykynsä takia.

Muutos perustuu THL:n suosituksen laajentumiseen.

Kotihoidon palveluita saaville neljäs rokoteannos tarjotaan osana kotihoitoa, eikä heidän tarvitse varata aikaa yleiselle rokotuspisteelle.

Muille neljänsien rokotteiden ajanvaraus verkkopalvelusta koronarokotusaika.fi tai puhelimitse numerosta 019 289 3141 maanantai–perjantai klo 9–13.

Huomioithan, että kolmannesta rokotusannoksesta tulee olla kulunut kolme (3) kuukautta, jotta voit saada neljännen annoksen!

Jo aikaisemmin neljättä koronarokotetta on suositeltu 12 vuotta täyttäneille vakavasti immuunipuutteisille, 80 vuotta täyttäneille ja kaikille hoivakodeissa asuville iäkkäille. Nyt suositus laajentui koskemaan kotihoidossa tai omaishoidossa olevia iäkkäitä ja niitä iäkkäitä, joiden terveys ja toimintakyky ovat vastaavalla tavalla heikentyneet. HUS-alueella tällä tarkoitetaan yli 65-vuotiaita, jotka tarvitsevat toisen henkilön apua arjessa selviytymiseen terveytensä ja/tai toimintakykynsä takia.

Lue lisää THL:n verkkosivuilta.


11.05.2022 / Sirpa Huusko

40-vuotisjuhlanäyttely
Karjaan Taideyhdistys
Galleria Perspektiivi on avoinna ma-ke 10-19, to-pe 10-17, la 10-14, su suljettu
Lämpimästi tervetuloa!


11.05.2022 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunki kutsui asukkaat tiistaina 10. toukokuuta 2022 klo 18 webinaariin Raaseporin strategiasta vuosille 2022–2025. Webinaarissa esiteltiin strategian pääpiirteet ja asukaskyselyn tulokset sekä käytiin paneelikeskustelua. Webinaarissa mukana olivat kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist, hallituksen I varapuheenjohtaja Camilla Grundström (SDP) ja hallituksen jäsen Kati Sointukangas (Vihreät). Moderaattorina toimi tiedottaja Petra Louhimies.

Alta voit nähdä webinaaritallenteen ja tutustua tarkemmin lähetyksessä esitettyihin materiaaleihin.

Strategialuonnos 2022-2025 10.5.2022

Ladda nerVisa

10.05.2022 / Madeleine Lindholm

Tammisaaren ja Karjaan kirjastot sulkee klo 13 keskiviikkona 25.5.2022 henkilökunnan koulutustilaisuuden takia.

Helatorstaina 26.5.2022 Raaseporin kirjastot ovat kiinni.


9.05.2022 / Stina Kreutzman

Karjaan jäteasemalla alkavat perusparannustyöt, jotka jatkuvat kesän ajan. Työt tulevat vaikuttamaan myös jäteaseman liikennejärjestelyihin ja toimintojen sijoitteluun.    

Jäteasemalla mm. parannetaan vesienhallintaa, korjataan maan rakennekerroksia sekä uusitaan asfaltointi. Urakan ajaksi suurin osa jätteiden purkupaikoista eli lavat ja kontit siirtyvät jäteaseman takaosaan, jossa tähän asti on ollut mm. risujen ja haravointijätteen vastaanotto. Jäteasemalle ajetaan kuitenkin edelleen vanhasta portista ja jätekuormien vastaanotto pysyy samalla paikalla. Väliaikaisjärjestelyt voivat hieman hidastaa asiointia jäteasemalla.

Urakan on määrä valmistua syyskuun alkuun mennessä.

Lisätietoja medialle: Johanna Hynynen, aluepäällikkö, johanna.hynynen@rosknroll.fi, p. 020 637 7037


5.05.2022 / Salli Ojala

Kevät on saapunut ja niin myös kansallinen Pyöräilyviikko!

Pyöräilyviikkoa vietetään reilusti kymmenen päivää, alkaen perjantaista 6.5. ja päättyen sunnuntaihin 15.5. Tänä vuonna kampanjaviikon teema on ”Jokaisella on oikeus turvalliseen pyöräilyyn”.

Vuoden 2020 asukaskyselyn mukaan suurin este raaseporilaisilla pyöräilyn lisäämiselle oli turvattomuuden tunne liikenteessä. Vaaran paikkoja ovat eritoten risteykset ja ylityspaikat, joissa pyöräillään vilkkaan autoliikenteen seassa. Teemme kaupunkina töitä pyöräilyn turvallisuuden ja viihtyisyyden kehittämiseksi muun muassa Pyöräilyn edistämisohjelman ja Liikenneturvallisuussuunnitelman sisältämiä toimenpiteitä toteuttamalla.

Jokaisella meistä on vastuu turvallisen liikenteen mahdollistamisesta. Tämä varmistetaan kahdella perusasialla: liikennesääntöjen noudattamisella ja selvällä viestimisellä muille kulkijoille. Vuonna 2020 uudistettu tieliikennelaki toi jotain muutoksia myös pyöräilijän elämään:

Tarkista pyöräilijän liikennesäännöt täältä!

Lisää vuorovaikutuksesta liikenteessä Liikenneturvan sivuilta täältä.

Tule mukaan

Haluamme kannustaa raaseporilaisia pyöräilyviikon viettoon! Voit hypätä pyörän selkään yhtenä, useampana tai kaikkina päivinä. Jaamme omat vinkkimme kaupungin Facebookissa.

Pyöräilyviikon arvonta

Osallistu arvontaan, jossa voit voittaa 100 € arvoisen lahjakortin pyöräliikkeeseen. Lisätiedot ja osallistuminen alla. Huom! Osallistumisaika on 6.5.-15.5.2022.

Osallistu Pyöräilyviikon arvontaan klikkaamalla tästä.

Yhteyshenkilö Pyöräilyviikkoon liittyvissä asioissa kaupungin osalta
Kestävyyskoordinaattori Salli Ojala, salli.ojala@raseborg.fi29.04.2022 / Petra Louhimies

Länsi-Uudenmaan alueen ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluja suunnitellaan parhaillaan.

Alueen asukkaille on avattu kysely, jossa pyydämme kertomaan uusiin kuljetuspalveluihin liittyviä toiveita. Kysely on auki  22.4.-20.5. Vastaamaan pääsee tästä. (ulkoinen linkki)

Kyselyn tuloksia hyödynnetään kuljetuspalvelujen valmistelussa.

Kuljetuspalvelujen hankinnan valmistelu on käynnistynyt yhdessä asiakkaiden kanssa. (ulkoinen linkki) 


29.04.2022 / Petra Louhimies

Veteraanipäivää vietettiin keskiviikkona 27.4.2022 Raaseporissa veteraanien neuvottelukunnan lounaalla sotaveteraaneillemme, sotainvalideille, lotille ja leskille ravintola Fyrenissä.

Ministeri Blomqvist piti hienon puheen läsnäolijoille ja myös kaupunginjohtaja osallistui lounaalle. Aamupäivän aikana laskettiin perinteisesti seppeleitä sankarihaudoille ja veteraanikiville.


26.04.2022 / Sirpa Huusko

It fell on a summer´s dayShakespearen ajan rakkauslauluja

Thomas Campion (1567-1620), John Dowland (1563.1626), Thomas Morley (1557-1602)
Anna Villberg sopraano, Pentti Hildén renessanssiluuttu ja laulu

KONSERTTI  SIGURD SNÅRESALI Tammisaari 18.5. klo 18.00

Liput 20€, myynnissä ovelta (käteinen tai mobilepay). Kahvitarjoilu väliajalla.

1500-1600 lukujen englantilaisessa laululyriikassa rakkaus esittäytyy koko laajuudessaan, auvoisasta ihastuksesta intohimon kautta eron katkeraan pettymykseen ja epätoivoon. Paimenrunoudessa kesäinen luonto tarjoaa lukemattomia vertauskuvia rakkauden tunnoille sekä maiseman missä valo ja varjot vaihtuvat.

Anna Villbergin kaunis ja ilmeikäs sopraano on kuin luotu näiden laulujen taipuisaan sävelkieleen; hänen lauluaan voi ihastella monessa eturivin lauluyhtyessä kuten Lumen Valossa ja Giardino Novossa. Hän on valmistunut Sibelius Akatemiasta ja hänen päätyönsä on klassisen laulun lehtorina Vantaan musiikkiopistossa.

Luuttu oli 1500 luvun varsinainen muotisoitin, jota jokaisen arvonsa tuntevan herrasmiehen tuli osata soittaa. John Dowland oli tämän soittimen todellinen mestari ja hänen kappaleitaan löytyy jopa Pietari Brahelta säilyneestä nuottikirjasta. Hänen ainutlaatuinen luuttumusiikkinsa ja luuttulaulunsa sai alunperin kitaristiksi Sibelius Akatemiassa kouluttautuneen Pentti Hildénin antautumaan  luutunsoitolle ja luuttulauluille.


26.04.2022 / Anne-Marie Ekholm

Ennakkoilmoittautuminen kesäuimakouluun 2022 tapahtuu torstaina 5.5 klo 13.00 lähtien tämän linkin kautta tai puhelimitse 019 289 2191; 019 289 2192.

Tarkista tiedoista alla, että valitsette oikean tason ennen kuin ilmoitatte lapsenne uimakouluun.


Taso 1 / Alkeis

Aloittelijoille, uimataidottomille ja lapsille, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet uimakouluun.
Allas: lasten (terapia)

Tavoite= uida 10 m (vat,vet, alkeis)


Taso 1 / varhaistaito

Aloittelijoille, jotka ovat tottuneet veteen, osaavat uida/liukua pari metriä tai jotka ovat osallistuneet alkeisuimakouluun aiemmin.
Allas: lasten ja terapia

Tavoite: uida 10 m (alkeis)


Taso 1 / 10 m ryhmä

Osaa uida 10 m
Allas: terapia ja iso allas

Tavoite = oppia uimaan vähintään 25 m isossa altaassa (harrastusmerkki)


Taso 2

Osaa uida isossa altaassa (harrastusmerkki)
Allas: terapia ja iso allas

Tavoite = 200 m ja 2 uimatapaa oikealla tekniikalla (taitomerkki, tekniikkamerkki)


Taso 3

Uimataitoisille
Allas: iso allas

Tavoite = kandidaatti, maisteri, priimusmaisteri


14.04.2022 / Petra Louhimies

Raaseporin ensimmäinen tulevaisuustyöpaja järjestettiin Pohjassa 6.4.2022. Tilaisuus oli onnistunut ja paikalletulijat osallistuivat aktiivisesti koko illan. Työpajojen järjestäjä Raaseporin kaavoitus sai monia kiinnostavia tulevaisuusvisioita ja ajatuksia ruodittavaksi. Työpajojen materiaali koostetaan ja analysoidaan sekä hyödynnetään maankäytön kehityskuvan laadinassa. Lue lisää kehityskuvasta Raasepori 2050 -sivulta.

Pohjan kirjaston juhlasali toimi työpajatilana.

Tulevaisuuspajan ensimmäisessä osassa Femma planningin Efe Ogbeide ja Milla Kallio kertoivat miten tulevaisuuksia voi käsitellä. Sitran Tulevaisuustaajuus -menetelmän mukaan tulevaisuuksia voi olla esim. sekä toivottavia, uskottavia, että todennäköisiä. Osallistujat saivat tämän jälkeen kuivailla miten heidän päivänsä voisi näyttää vuonna 2050. Kuvailujen avulla osallistujat saivat pohtia minkälaisia olettamuksia heillä on tulevaisuudesta. Onko tulevaisuudessa autoja? Onko Suomi osa EU:ta? Onko keskilämpötila kohonnut? Mitkä ovat omat olettamuksesi?

Raaseporilaiset keskustelivat omista päiväkuvailuistaan.

Femma planningin Efe Ogbeide luotsasi osallistujia työpajan läpi suomeksi ja ruotsiksi.

Maantieteilijä Efe Ogbeide Femma planningistä.

Yhdessä kohtaa työpajaa osallistujat saivat kirjata aikajanalle sellaisia tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet meihin menneisyydessä tai jotka tulevat vaikuttamaan meihin tulevaisuudessa.

Kaavoituksen Niclas Skog osallistui Pohjan työpajaan.

Tauolla tarjolla oli voileipiä, kahvia, mehua ja hedelmiä, jotta into ja luovuus pysyisi huipussa koko illan.

Sitten olikin aika asetella ideat ja toivottavat tulevaisuudet Raaseporin kartalle. Ryhmät työskentelivät joko asumisen, ympäristön, liikenteen tai elinkeinon teemojen kanssa.

Milla Kallio tukee ryhmätyöskentelyä.

Toiveikkaita ja innokkaita keskusteluita kuultiin salin eri pöydissä.

Lopuksi osallistujat saivat keksiä omia otsikoita Tulevaisuuden Sanomiin 2050. Sekä naurua, että aploodeja kuultiin, kun valmiit etusivut esiteltiin salissa.

Haluaisitko sinäkin osallistua Raaseporin tulevaisuuspajaan keväällä 2022? Raasepori 2050 -sivulta löydät tietoa järjestettävistä tilaisuuksista ilmoittautumislinkkeineen. Tervetuloa mukaan!


13.04.2022 / Anne-Marie Ekholm

Rekisteröidyt yhdistykset, joiden kotipaikka on Raasepori ja jotka haluavat käyttää kaupungille kuuluvia tiloja toimintoihinsa, voivat jättää kirjallisen hakemuksen.

Yhdistykset, jotka haluavat vuokrata tilaa suureen kertaluontoiseen tapahtumaan, on mieluiten jätettävä hakemus kuusi kuukautta ennen tapahtuman alkua.

Hakemus tehdään näiden linkkien kautta viimeistään 30.4.2022 klo 12.00.

https://app.assently.com/t/42jxej (organisaatiot)

https://app.assently.com/t/bkv5az (yksityishenkilöt)


12.04.2022 / Petra Louhimies

Kahden edellisen viikon aikana Raaseporissa on todettu PCR-testeissä 751 uutta koronatartuntaa. Ilmaantuvuus on 2755/100 000/14 päivää. Näissä luvuissa ainoastaan laboratoriovahvistetut PCR-testit, lukuja nostavat kotitestit ja ei-testatut tapaukset.

– Positiivisten testien osuus kaikista testeistä on taas noussut, ja lakon vuoksi testikapasiteetti on pienempi. Epidemia on siis edelleen voimissaan, ja on hyvä muistaa, että edelleen tulee välttää suuria kokoontumisia, jos tuntee itsensä vilustuneeksi tai saa muita oireita, jotka voivat viitata koronatartuntaan, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Åsa A. Westerlund.

Muutoksia koronaraportointiin

Kaupunki lopettaa tämän viikon jälkeen viikoittaisen koronaraportointinsa. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ylläpitää tilastoja koronatartunnoista, ja rokotuksista tiedotamme jatkuvasti.

Kaupungin verkkosivuille raasepori.fi ja raasepori.fi/korona päivitetään edelleen tietoa mm. siitä, kuinka toimia, kun sairastuu tai kun epäilee koronatartuntaa.


12.04.2022 / Stina Kreutzman

Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämät maaseuturahaston yritys- ja hanketuet ovat lähes käytetty vuodelta 2022. Näillä näkymin jäljellä olevia yritystukia ja EU:n elpymisvaroja voi hakea 15.8. mennessä ja hanketukia 30.4. ja 30.9. mennessä. Maaseutuohjelman tuissa on ollut jatkuva haku, mutta hakemukset käsitellään valintajaksoittain. Varoja on siis niukasti, mutta hyviä hakemuksia voi vielä jättää. Kesän 2022 jälkeen tiedämme enemmän rahoitustilanteesta – kannattaa tiedustella ajankohtaista tilannetta ennen hakemuksesi jättämistä: maaseuturahoitus.uusimaa@ely-keskus.fi.  Vuoden 2023 alusta alkaa maaseuturahaston uusi kausi osana EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa (CAP 2023-2027) ja silloin on jaossa lisää maaseudun yritys- ja hanketukia. 

HUOM! Nuoren viljelijän aloitustukea ja maatalouden investointitukia voi vielä hakea normaaliin tapaan Uudenmaan ELY-keskuksesta. 

Vuoden 2022 valintajaksot:

Yritystuet (sisältäen EU:n elpymisvarat)

Maaseutuohjelman yritystukien valintajaksot Uudenmaan ELY-keskuksessa ovat:

16.3.-15.8.2022

Hanketuet (sisältäen yritysryhmähankkeet)

Maaseutuohjelman kehittämishankkeiden valintajaksot Uudenmaan ELY-keskuksessa ovat:

1.2.–30.4.2022

1.5.–30.9.2022 

Maatalouden investointituet:

16.3.–15.8.2022

16.8.–15.10.2022

Nuoren viljelijän aloitustuki:

1.2.–30.4.2022

1.5.–31.7.2022

1.8.–31.10.2022


11.04.2022 / Stina Kreutzman

Hankekoulu jatkuu ja nyt on aika saada tietoa eri rahoituslähteistä.
Olemme koonneet yhteen muutamia hankerahoittajia kertoaksemme että mitä mahdollisuuksia
heillä on myöntää rahoitusta yhdistyksille ja pienyrittäjille alueellamme.
Tiistaina 12.04.2022 klo. 17 alkaen pidämme ruotsiksi verkkon välityksellä informaatioillan
Zoomi’a käyttäen ja vastaavasti suomeksi keskiviikkona 20.04.2022 alkaen klo. 17.
Tilaisuudet kestävät korkeintaan 3 tuntia. Tarvitsemme etukäteen ilmoittautumisenne, jotta voimme
lähettää teille linkin tilaisuuksiin. Tilaisuudet ovat ilmaisia.


Rahoittajat ovat informaatioilloissa osittain eri organisaatiot, jotenka voit itse valita, että osallistutko
vain yhteen, taikka kumpaankin tilaisuuteen.


Seuraavat organisaatiot / rahoittajat ovat edustettuina:
Säästöpankkisäätiöt
Suomen Kulttuurirahasto (vain 20.04)
Svenska Kulturfonden (vain 12.04)
Kotiseutuliitto (vain 20.04)
Uudenmaan liitto
Finnvera
Business Finland (vain 20.04)
Rakennerahastot
Leader Pomoväst


Ilmoittaudu viimeistään päivää ennen tilaisuuksiamme sähköpostitse: juha.rautalahti@pomovast.fi
taikka soita numeroon 044-700 3920!
Lähetämme osallistumislinkin sähköpostitse viimeistään infotilaisuutta edeltävänä aamuna.
Lisätietoja Hankekoulusta antaa hankepäällikkö Juha Rautalahti


11.04.2022 / Petra Louhimies

Hyvä raaseporilainen!

Kaupunki työstää parhaillaan Raaseporin strategiaa vuosille 2022–2025. Sitä on jo käsitelty eri poliittisissa toimielimissä ja siitä on tehty luonnos, mutta koska strategia on meitä kaikkia varten, haluamme nyt kuulla mielipiteesi sen tavoitteista. Haluamme siis tietää, mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeimpiä kaupungin ja sen tulevaisuuden kannalta.

Olemme luoneet kyselyn, jotta voit kertoa mielipiteesi kaupungin tämänhetkisestä tilanteesta ja siitä, mitkä valituista tavoitteistamme ovat mielestäsi tärkeimmät. Kyselyyn vastaamiseen kuluu noin 5-10 minuuttia. Kysely on avoinna sunnuntaihin 24.4.2022 saakka.

Kaupungin arvot ovat edelleen samat:

 • Avoimuus
 • Yhdenvertaisuus
 • Osallisuus

Myös Raaseporin brändikokemus on yhä ajankohtainen:

Ihana Raasepori toimii kestävästi.

Raaseporin strategian voi tiivistää seuraavan lyhyen tarinan kautta:

Raasepori on kaksikielisyydestään ylpeä kaupunki, jota kehitetään luovasti ja aina ihminen edellä. Raaseporissa elämä ja arki on turvallista ja sujuvaa, ja asukkaat saavat vastinetta verorahoilleen. Myös tulevat sukupolvet ovat kiitollisia, kun huolehdimme Raaseporista, sen asukkaista, ympäristöstä ja kulttuurihistoriasta pitkäjänteisesti.

Tämä voidaan tiivistää kolmeen painopisteeseen, jotka on jaettu tavoitteisiin.

Painopisteet ovat: 

 • Ihminen ensin – me kuuntelemme ja välitämme. 
 • Toimiva arki – elämä ja arki Raaseporissa on sujuvaa.​
 • Raaseporista huolta pitäen – pidämme huolta Raaseporista, jotta myös tulevilla sukupolvilla on täällä hyvä olla. 

Toivomme nyt, että otat kantaa siihen, kuinka hyvin Raasepori jo nyt täyttää seuraavat tavoitteet, sekä siihen, kuinka tärkeitä valittujen tavoitteiden tulisi mielestäsi olla Raaseporille tulevaisuudessa. Kyselyn lopussa pyydämme sinua vielä laittamaan tavoitteet tärkeysjärjestykseen.

Klikkaa tästä ja vastaa kyselyyn!

Kiitos jo etukäteen, että haluat olla mukana vaikuttamassa!


5.04.2022 / Petra Louhimies

Kahden edellisen viikon aikana Raaseporissa on todettu PCR-testeissä 808 uutta koronatartuntaa. Ilmaantuvuus on 2938/100 000/14 päivää (21.3.-3.4.2022). Näissä luvuissa ainoastaan laboratoriovahvistetut PCR-testit, lukuja nostavat kotitestit ja ei-testatut tapaukset.

– Yhteiskunnassa on edelleen paljon tartuntoja. Kuten tiedämme, voivat myös rokotetut saada tartunnan, mutta vakavat tapaukset ovat harvinaisia. Tällä hetkellä myös moni jo kertaalleen koronan sairastanut saa tartunnan uudestaan, kertoo johtava lääkäri Tove Wide.

Kaikista PCR-testeistä 53 % on nyt positiivisia. Testiaikoja on hyvin saatavilla – Raaseporin verkkosivujen kautta löydät linkin Koronabottiin, joka kautta voit varata testiajan. Hoitajajärjestöjen lakon takia Raaseporin sairaalan koronatestauspiste on suljettu. (Seuraa sairaanhoitopiirin tiedotteita osoitteessa hus.fi/lakko.) 9Livesin testauspiste osoitteessa Raaseporintie 37 on avoinna, muista varata aika Koronabotin kautta! Punaisesta varoitustekstistä huolimatta aikoja on saatavilla, joten kirjaudu sisään ja varaa aikasi.

Rokotukset

Seuraava yleinen pop-up-koronarokotustilaisuus järjestetään keskiviikkona 20.4. klo 1418 Tammisaaressa, Tammikuja 2, ent. Hagakodin tilat.

Tämän pop-up-tilaisuuden lisäksi järjestetään kaksi pop-up-rokotustilaisuutta Ukrainasta viime aikoina saapuneille henkilöille. Kaupunki tarjoaa koronarokotetta kaikille 5 vuotta täyttäneille henkilöille, THL:n suosituksen mukaisesti.

Pop-up-rokotustilaisuudet Ukrainasta saapuneille järjestetään:

 • 12.4.2022 klo 10–14 Tammisaaressa, Tammikuja 2 (ent. Hagakodin tilat)
 • 19.4.2022 klo 10–14 Karjaalla, Kauppiaankatu 14

Nämä tilaisuudet ovat tarkoitettu ainoastaan Ukrainasta viime aikoina saapuneille henkilöille! Lisätietoa rokotuksista löytyy täältä ukrainan kielellä.


5.04.2022 / Petra Louhimies

Місто Расеборг організовує щеплення від коронавірусу (COVID-19)   без запису для людей, які нещодавно прибули з України. Щеплення пропонуються дорослим та дітям від 5 та старше років. Ви можете отримати першу вакцину з серії вакцин або доповнити серію вакцин, яку ви вже розпочали швидше.

Розклад вакцинацій:

 • Bівторок 12.4.2022 з 10:00 дo 14:00 годинни  за адресoю: Tammikuja 2, Tammisaari, 10600 Hagakoti.
 • Bівторок 19.4.2022 з 10:00 дo 14:00 годинни за адресoю: Kauppiaankatu 14, 10300 Karjaa

На щеплення не потрібно бронювати час, можна просто прийти на місце в живу чергу (але будьте готові стояти в черзі)

Будь ласка, принесіть із собою:
• Документ,який засвідчує особу.
• Документ, який підтвердить про наявність попередньої вакцини, якщо вона у вас є.


У пункті вакцинації ми попросимо вас заповнити коротку форму попередньої інформації, в якій, серед іншого, буде запитано про щеплення від коронавірусу (COVID-19), які ви отримали раніше.

Raseborg vaccine questionnaire FIN_SV_UA

Ladda nerVisa

На місці пункту вакцинації, буде присутній кваліфікований персонал та людина, яка розмовляє Українською.

Більше про щеплення від коронавірусу (COVID-19) читайте тут:

Getting vaccinated against COVID-19: how, why and when? – THL


Tietoa koronarokotuksista Raaseporissa

Raaseporin kaupunki järjestää koronarokotustilaisuuksia ilman ajanvarausta Ukrainasta viime aikoina tulleille henkilöille. Rokotuksia tarjotaan kaikille 5 vuotta täyttäneille eli viisi vuotta täyttäneille lapsille sekä aikuisille. Tilaisuudessa voit saada rokotesarjan ensimmäisen rokotteen tai täydentää jo alkanutta rokotesarjaa.

Rokotustilaisuudet järjestetään

 • tiistaina 12.4.2022 klo 10–14 Tammisaaressa, osoite Tammikuja 2.
 • tiistaina 19.4.2022 klo 10–14 Karjaalla, osoite Kauppiaankatu 14.

Rokotustilaisuuksiin ei varata aikaa, voit vain tulla paikan päälle, mutta varaudu jonottamaan.

Ota mukaan:

 • Henkilöllisyystodistus
 • Todistus aiemmin saamastasi koronarokotteesta, jos sinulla on sellainen.

Rokotuspisteellä pyydämme sinua täyttämään lyhyen esitietolomakkeen, jossa kysytään muun muassa aiemmin saamistasi koronarokotteista.

Lapsia rokottamassa on neuvoloiden henkilökuntaa, joka on tottunut rokottamaan lapsia. Paikalla on myös ukrainaa puhuva henkilö, joka auttaa tarpeen vaatiessa.


4.04.2022 / Sirpa Huusko

Tarjolla on iskelmää, poppia ja rockia sekä svengaavia kappaleita! Jannike on vieraileva solisti tavan mukaisesti. Bändi lupaa täyteisen illan aina tanssista, yhteislauluun ja hyvään showmeininkiin! Nyt otetaan takaisin kaikki Coronan vuoksi menetetty, sanoo basisti Kjell Ekholm!
Santa Fé vastaa ravintolatoiminnasta.
Ovet avataan kl 19.30. Bändi aloittaa kl 21.00 
Liput: 27 € sisältäen palvelumaksun

Järjestäjä:
www.scendraget.fi 
www.perfectmondaygroup.net


4.04.2022 / Sirpa Huusko

Kansalaisopisto esittää:
Kuvataide 1.-10.4.
Käden taidot 12.-21.4.
Kuvataidekoulu 23.-29.4.
Galleria Perspektiivi on avoinna ma-ke 10-19, to-pe 10-17, la 10-14, su suljettu
Lämpimästi tervetuloa!


1.04.2022 / Petra Louhimies


Horsbäckin alikulkukäytävän rakennustyöt Raaseporissa valtatiellä 25 käynnistyvät huhtikuussa 2022 työmaan perustamisella ja tilapäisten liikennejärjestelyiden rakentamisella.

Horsbäckiin rakennetaan uusi alikulkukäytävä osaa Karjaa-Tammisaari jalankulku- ja pyöräilyväylähanketta. Hankkeesta toteutettiin jo viime vuoden puolella Karjaan ja Horsbäckin välinen osuus, noin 5 km. Nyt rakennetaan viimeinen osuus, noin 0,5 km, jalankulku- ja pyöräilyväylästä valmiiksi alikulkukäytävähankkeen yhteydessä.

Alikulkukäytävän rakentamisen ajaksi ajo työkohteen ohi järjestetään hankkeessa rakennettavan kiertotien kautta, joka otetaan käyttöön toukokuun puolessa välissä. Nopeusrajoitus työalueen kohdalla on 50 km/h. Tielläliikkujia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen.

Hanke käynnistyy huhtikuussa ja valmistuu elokuussa 2022. Rakentamisen kustannusarvio on 0,7 miljoonaa euroa. Tilaajana toimii Raaseporin kaupunki ja hankkeelle on myönnetty liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustus.

Urakoitsijana toimii A. Berglund Oy.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Jan Gröndahl, puh. 019 289 2550, jan.grondahl@raseborg.fi
Suunnitteluvastaava Henrik Westerlund, puh.019 289 3868, henrik.westerlund@raseborg.fi.

Kartta hankealueesta

Kartta Horsbäckin alikulkutunnelin työmaa-alueesta

1.04.2022 / Petra Louhimies

Saaristopolitiikan perustana on laki saariston kehityksen edistämisestä (1981 /494). Saaristolaki on osoitus siitä, että saariston erityisolosuhteet tunnistetaan ja ne vaativat erityistoimenpiteitä niin valtion kuin kuntien osalta. Saaristolaki on tärkeä tukipilari saaristolaisille ja saaristoalueille.

Saaristolain päivittämistä valmisteleva työ on käynnistynyt. Työn tavoitteena on tunnistaa lain päivitystarpeet sekä antaa alustavat ehdotukset päivitettävien pykälien sisällöistä. Saaristolaki on annettu vuonna 1981, eikä sitä ole systemaattisesti päivitetty sen jälkeen. Toimintaympäristö on muuttunut paljon viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana, joten lakiin kohdistuu päivittämistarpeita sekä lakiteknisesti että lain sisältöön liittyen. Lain päivittämistä valmisteleva työ tehdään eri valtionhallinnon edustajien kanssa yhteistyötyössä. Tärkeä osa työtä on eri saaristo- ja vesistöalueilla järjestetyt kuulemistilaisuudet sekä saaristolaisten äänen kuuleminen tämän kyselyn avulla. Arvio lain päivitystarpeista valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kyselyssä pyydetään näkemyksiä lain keskeisiin sisältöteemoihin: elinkeinotoiminta, saavutettavuus, palvelut sekä luonto ja ympäristö. Kyselyssä puhutaan vain saaristosta, mutta tällä tarkoitetaan laajemmin myös vesistöalueita. Kysely on kaikille avoin. Vastausaikaa on 15.4.2022 asti. 

Iso kiitos jo etukäteen arvokkaista vastauksistanne!

Lisätietoja lain päivitystä valmistelevasta työstä antavat maa- ja metsätalousministeriössä Elina Auri, johtava asiantuntija, elina.auri@gov.fi, puh 0295 162 041 ja Sami Tantarimäki, suunnittelija, sami.tantarimaki@gov.fi, puh 0295 162 330.

KLIKKAA TÄSTÄ KYSELYYN!

31.03.2022 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunki toteuttaa vuoden 2022 aikana markkinointikampanjan, ja hakee nyt mainos- tai viestintätoimistoa sen suunnitteluun, koordinointiin, toteuttamiseen ja seurantaan. Löydät tarjouspyyntömme, brändikäsikirjamme sekä graafisen ohjeistuksemme tästä.

Tarjouspyyntö markkinointikampanjan toteutuksesta_Raasepori_3.2022

Ladda nerVisa

Raaseporin brändikäsikirja 2022

Ladda nerVisa

Raaseporin graafinen ohjeisto

Ladda nerVisa

31.03.2022 / Petra Louhimies

Hoitajajärjestöt Tehy ja SuPer ovat antaneet lakkovaroituksen, joka koskee myös HUSia. Lakko on ilmoitettu alkavaksi 1.4.2022 klo 6. Lakon vuoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS joutuu perumaan aikoja kiireettömään hoitoon.

 • Jos olet antanut luvan tekstiviestien lähettämiseen, HUS lähettää sinulle tiedon ajan peruutuksesta tekstiviestitse.
 • Muille potilaille soitamme. Vastaathan myös tuntemattomasta numerosta tuleviin puheluihin ja tarkistathan vastaajasi viestit.

HUOM! Lakon alkaessa kaikki kohdunkaulasyövän seulonnan näytteenottoajat peruutetaan.

HUS on koonnut tietoa lakosta verkkosivuilleen, klikkaa tästä!

Tärkeää huomioida on myös, että lakko vaikuttaa 116 177 -päivystysapuun!

 • Hoitajajärjestöjen lakon aikana sairaaloiden yhteispäivystyksissä hoidetaan vain erittäin kiireellistä hoitoa vaativia potilaita. Odotettavissa on ruuhkia.
 • Uudenmaan päivystysapu 116117:n takaisinsoittopalvelu ei toimi. Hätätilanteessa hakeudu suoraan päivystykseen.
 • Oman terveysaseman aukioloaikoina apua saat omalta terveysasemalta.
 • Henkeä uhkaavissa hätätilanteissa soita 112. Muissa asioissa hätäkeskukseen ei tule soittaa.

Raaseporin kaupungin osalta perusterveydenhuollon paine kasvaa selkeästi erikoissairaanhoidon lakosta johtuen.

– Potilasvirrat kasvavat päivä päivältä lakon aikana. Perusterveydenhuollossa ei voida hoitaa sellaisia potilaita, jotka tarvitsevat erikoissairaanhoitoa. Raaseporin yksiköt ovat jo täynnä ja henkilöstöresurssit ovat rajoitetut. Lakko vaikuttaa siis myös perusterveydenhuoltoon sekä potilasturvallisuuteen, sanoo sosiaali- ja terveysjohtaja Benita Öberg.

Pyydämme asukkaita seuraamaan HUS:in tiedottamista sekä osoitteessa hus.fi/lakko sekä HUS:in Facebook-sivujen kautta!


29.03.2022 / Petra Louhimies

Kahden edellisen viikon aikana Raaseporissa on rekisteröity 758 uutta koronatartuntaa. Ilmaantuvuus on 2756/100 000/14 päivää (14.-27.3.2022). Näissä luvuissa ainoastaan laboratoriovahvistetut PCR-testit, lukuja nostavat kotitestit ja ei-testatut tapaukset.

– Positiivisten tulosten osuus kaikista testituloksista on nyt 51 %, joka tarkoittaa, että joka toinen PCR-testi on nyt positiivinen. Pandemian alussa yli 3 % positiiviset testiosuudet laskettiin korkeaksi lukemaksi, johtava lääkäri Tove Wide kertoo.

Korkeat tartuntalukemat johtavat myös poissaoloihin usealla toimialalla, muun muassa opetuksessa ja terveydenhuollossa.

– Varovaisuustoimin yritämme torjua tartuntoja työpaikalla. Tämä johtaisi ongelmiin, jos samassa yksikössä moni sairastuu saman aikaisesti. Tehohoidon tarpeesta voimme todeta, että kun maaliskuun ensimmäisellä puoliskolla tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä Uudellamaalla voitiin laskea yhden käden sormilla, on nyt jo tovin tarvittu molemman käden sormet laskutoimitukseen. Tämän lisäksi potilaita hoidetaan keuhko-osastoilla, jotka ovat nyt täynnä. Yhteiskunnan avautumisen huomaa siis selkeästi, Wide kertoo.

Rokotukset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee neljättä rokotusannosta 80 vuotta täyttäneille henkilöille sekä hoitolaitoksissa asuville iäkkäille henkilöille. Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta rokotusannoksesta on kulunut 3 kuukautta. Ajanvaraus tuttujen kanavien kautta: verkkopalvelusta koronarokotusaika.fi tai puhelimitse 019-289 3141 (ark. klo 9–13). Lisätietoa löytyy osoitteesta raasepori.fi/koronarokotukset

Seuraava pop-up-rokotustilaisuus järjestetään keskiviikkona 20.4. klo 1418 Tammisaaressa, Tammikuja 2, ent. Hagakodin tilat.

Tämän pop-up-tilaisuuden lisäksi järjestetään kaksi pop-up-rokotustilaisuutta Ukrainasta viime aikoina saapuneille henkilöille. Kaupunki tiedottaa näistä rokotuksista erikseen.


22.03.2022 / Stina Kreutzman

Kahden edellisen viikon aikana Raaseporissa on rekisteröity 691 uutta koronatartuntaa. Ilmaantuvuus on 2515/100 000/14 päivää. (Näissä luvuissa ainoastaan laboratoriovahvistetut testit.)

Tartuntariski on edelleen erittäin korkea ja ilmaantuvuus on taas nousussa.

Rokotukset

Seuraavat koronarokotus-pop-up-tilaisuudet järjestetään:

 • Tiistaina 29.3 klo 15–18 (viikko 13). Karjaa, Kauppiaankatu 14, (liikehuoneisto Kauppiaankadun ja Korkeavuorenkadun risteyksessä).
 • Keskiviikkona 20.4 klo 14–18 (viikko 16). Tammisaari, Tammikuja 2, ent. Hagakoti.

21.03.2022 / Stina Kreutzman

Vanheneminen – muistoja avioliitosta

Per-Erik Lönnforsin kirja Öppna Lådor (2021) sai alkunsa, kun hän uskalsi avata vaimonsa jättämän tiedoston tietokoneella. Tiedostoista löytyy vaimo Pearlin kirjoittamia tekstejä hänen elämän eri jaksoista. Per-Erik Lönnfors ja Ralf Friberg keskustelevat kirjasta maanantaina 11.4. klo. klo 18-19 Tammisaaren kirjastossa. Ohjelma on ensisijaisesti ruotsiksi.

Raaseporin kaupunginkirjasto ja Bokkalaset ovat tapahtuman järjestäjinä.


17.03.2022 / Stina Kreutzman

Ukrainasta tulevien pakolaisten määrä kasvaa päivä päivältä. Joka päivä Suomen
viranomaisille ilmoittautuu 200–300 pakolaista, jotka ovat joko turvapaikanhakijoita
tai tilapäisen suojelun hakijoita.

Tämän lisäksi Suomeen saapuu myös suuri joukko pakolaisia, jotka eivät ole vielä ilmoittautuneet.
Pakolaisista huolehtii pääasiassa maahanmuuttovirasto, jolla on myös päävastuu järjestää
pakolaisille tarvittavat palvelut. Maahanmuuttovirasto keskustelee kuntien kanssa, miten tarjota
paras apu sekä tuki tässä vaikeassa tilanteessa. Myös Raaseporin kaupunki keskustelee jatkuvasti
maahanmuuttoviraston kanssa valmistautuessaan ottamaan vastaan pakolaisia.
Monet tarjoavat apuaan pakolaisten kuljettamisessa Suomeen, mutta kaupunki haluaa muistuttaa,
että maahanmuuttovirastolla on päävastuu koordinoida pakolaisten vastaanottoa Suomessa ja
pyytää tarvittaessa apua kunnilta.
Raaseporin kaupunki tarjoaa tietysti pakolaisille myös koronarokotuksen.
Koska Suomessa jo olevat tai vielä matkalla olevat pakolaiset pääosin ovat lapsia, naisia sekä
vanhuksia on myös kaupungin koulut valmistautuneet uusiin oppilaisiin, mikä on tapa normalisoida
lasten arkea.


Raaseporin maahanmuutajapalveluista saa tarvittaessa lisätietoa sekä neuvontaa.
Maahanmuuttajakoordinaattori:
Karin Ljung-Hägert
puh. 019 289 2291
karin.ljung-hagert@raasepori.fi


15.03.2022 / Stina Kreutzman

Kahden edellisen viikon aikana Raaseporissa on rekisteröity 670 uutta koronatartuntaa. Ilmaantuvuus on 2439/100 000/14 päivää. (Näissä luvuissa ainoastaan laboratoriovahvistetut testit.)

– Covid-tartuntoja on edelleen laajalti Raaseporissa, erityisesti 20-59-vuotiaiden ikäryhmässä. Riski saada tartunta on edelleen erittäin korkea vaikka rajoitusten vähentäminen antaa kuvan siitä että pandemia olisi rauhoittumassa, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Åsa A. Westerlund.

Rokotukset
Uusi koronarokote, tarjolla vain Lohjalla

Uutta Novavaxin proteiinirokotetta (Nuvaxovid) on saatu Suomeen. Novavaxin rokotetta suositellaan erityisesti henkilöille, joille ei voida antaa aikaisemmin käyttöön tulleita mRNA- tai adenovirusrokotteita.

Raaseporissa asuville, Novaxin rokotetta toivoville tarjotaan mahdollisuutta saada rokotus Lohjan Tennarin rokotuspisteellä (Rantapuisto 45, 08100 Lohja). Ajanvaraus puhelimitse numerosta 044-3743112, arkisin 8-15.30.

HUOM! Kohta tulossa yleinen pop-up-rokotustilaisuus (Pfizer), tarkemmat tiedot tulevat pian!

Kolmas annos 12–17-vuotiaille

THL suosittelee kolmatta rokoteannosta nyt myös 12–17-vuotiaille kuuluville. Toisesta rokotuksesta tulee olla kulunut vähintään kuusi kuukautta. Ajan rokotukseen voi varata tutuista kanavista: koronarokotusaika.fi sekä puh. 019 289 3141.


15.03.2022 / Stina Kreutzman

Raaseporin kaupunginvaltuusto on 14.3.2022 valinnut diplomaatin ja valtiotieteiden maisteri Petra Themanin Raaseporin uudeksi kaupunginjohtajaksi. Hän sai 24 ääntä yhteensä 43:sta. Theman aloittaa tehtävässään, kun nykyinen kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist jää eläkkeelle tänä syksynä. Petra Theman työskentelee tällä hetkellä ulkoministeriössä tasa-arvoasioiden parissa. Theman on kirjoilla Helsingissä, mutta asuu Kirkkonummella.

Theman valittiin niiden neljän hakijan joukosta, jotka olivat edenneet rekrytointiprosessin loppusuoralle. Muut hakijat olivat:

• Barbara Heinonen Paraisilta, hallintovouti Turussa ja Maarianhaminan entinen kaupunginjohtaja. Heinonen ei saanut yhtään ääniä.

• Frank Hoverfelt Tammisaaresta, Raaseporin Energian toimitusjohtaja. Hoverfelt sai vaaleissa 18 ääntä.

• Robert Nyman Espoosta, kunnanjohtaja Inkoossa. Nyman sai yhden äänen.

Kaupunginjohtajan työ on viiden vuoden määräaikainen virkasuhde, kuitenkin kolmen vuoden jatkomahdollisuudella. Ragnar Lundqvist on tänä syksynä hoitanut kaupunkijohtajan tehtävää viisi vuotta, hän aloitti työnsä Raaseporissa vuonna 2017. 


14.03.2022 / Minttu Peuraniemi

Raaseporin kaavoitusyksikkö kutsuu raaseporilaisia tulevaisuustyöpajoihin. Tulevaisuustyöpajat ovat osa Raasepori 2050 -hanketta, jossa kaavoitusyksikkö laatii maankäytön kehityskuvan Raaseporille vuodelle 2050. Työpajan tarkoitus on kerätä asukkaiden näkemyksiä siitä, miltä Raasepori voisi näyttää tulevaisuudessa etenkin asumiseen, ympäristöön, elinkeinoon sekä liikenteeseen liittyen.

Työpajassa sovelletaan Sitran Tulevaisuustaajuus -menetelmää. Menetelmässä mm. haastetaan tulevaisuusoletuksia ja kuvitellaan erilaisia tulevaisuuksia. Osallistuakseen ei tarvitse ennakkotietoja tai erityisosaamista.

Työpajoihin mahtuu rajattu määrä osallistujia, jokaiseen työpajaan pääsee mukaan 20 ensimmäistä ilmoittautujaa. Työpajat ovat kaksikielisiä. Tilaisuudessa on tarjolla kahvia, teetä ja suolaista purtavaa. Tilaisuuksissa noudatetaan vallitsevia koronaohjeistuksia ja -rajoituksia.

Työpajoja järjestetään seuraavasti:

 • Pohja 6.4.2022 klo 18–20.30
 • Tenhola 19.4.2022 klo 18–20.30
  • Paikka: Bygdegården, Pitäjäntie 22, Tenhola
 • Mustio 27.4.2022 klo 18–20.30
  • Paikka: Thorsborg, Thorsborgintie 11, Mustio
 • Snappertuna 2.5.2022 klo18–20.30
  • Paikka: Snappertunan koulun liikuntasali, Snappertunan Kirkkotie 117, Snappertuna
 • Bromarv 3.5.2022 klo 18–20.30
  • Paikka: UF Hembygdens Väl r.y., Riihilahdenkuja 6, Bromarv
 • Karjaa 10.5.2022 klo.18-20.30 (paikka ja ilmoittautumislinkki julkaistaan myöhemmin)
 • Tammisaari 18.5.2022 klo.18-20.30 (ilmoittautumislinkki julkaistaan myöhemmin)
  • Paikka: Raaseporin kaupunginkirjasto Tammisaaressa, huone: Svalan

Aimmin tänä talvena raaseporilaiset saivat osallistua kehityskuvatyöhön vastaamalla Kerro kartalla-kyselyyn. Asukkaat ovatkin vastanneet kyselyyn ahkerasti, sillä vastauksia saatiin huikeat yli 650. Vastauksia tutkitaan maaliskuun aikana ja niitä hyödynnetään maankäytön kehityskuvatyössä.

– Asukkaiden innokkuus vastata kyselyymme yllätti meidät positiivisesti, iloitsee kaupunginarkkitehti Johanna Backas ja toivoo, että tämä sama innostus jatkuu työpajoissa. – Toivomme, että työpajoista tulee myös hauskoja ja inspiroivia tilaisuuksia, jossa voimme yhdessä vahvistaa tulevaisuudenuskoa.

Lisätietoa Raasepori 2050 hankkeesta ja erilaisista osallistumismahdollisuuksista löydät kaupungin sivustolta: raasepori.fi/raasepori2050.

Lisätiedot:

Johanna Backas, kaupunginarkkitehti
puh. 019 289 3843, johanna.backas@raasepori.fi

Minttu Peuraniemi, maankäyttösuunnittelija
puh. 019 289 3844, minttu.peuraniemi@raasepori.fi

1.4. lähtien: Julia Ingo, koordinaattori (viestintä & vuorovaikutus)
puh. 019 289 2015, julia.ingo@raasepori.fi


8.03.2022 / Petra Louhimies

Kahden edellisen viikon aikana Raaseporissa on rekisteröity 685 uutta koronatartuntaa. Ilmaantuvuus on 2493/100 000/14 päivää. (Näissä luvuissa ainoastaan laboratoriovahvistetut testit.)

– Edelleen meillä on paljon tartuntoja ja luvut ovat varmasti vielä korkeammat, kun kotitestejä ei tilastoida. Viime viikkojen aikana meillä on Raaseporissa ollut myös useita tartuntoja myös ikäryhmässä +80, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Åsa A. Westerlund.

Rokotukset

Uusi koronarokote, tarjolla vain Lohjalla

Uutta Novavaxin proteiinirokotetta (Nuvaxovid) on saatu Suomeen. Novavaxin rokotetta suositellaan erityisesti henkilöille, joille ei voida antaa aikaisemmin käyttöön tulleita mRNA- tai adenovirusrokotteita.

Raaseporissa asuville, Novaxin rokotetta toivoville tarjotaan mahdollisuutta saada rokotus Lohjan Tennarin rokotuspisteellä (Rantapuisto 45, 08100 Lohja). Ajanvaraus puhelimitse numerosta 044-3743112, arkisin 8-15.30.

Lisätietoa Novavaxin rokotteesta täällä! (THL)

Kolmas annos 12–17-vuotiaille riskiryhmäläisille

THL suosittelee kolmatta rokoteannosta nyt myös 12–17-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville. Toisesta rokotuksesta tulee olla kulunut vähintään kuusi kuukautta. Ajan rokotukseen voi varata tutuista kanavista: koronarokotusaika.fi sekä puh. 019 289 3141.


8.03.2022 / Petra Louhimies

Tänk om

(Verbi 1) Ajattele jos esim. asiat olisivat toisin, 2) Ajatella uusiksi)

Tänk om kehittää toimintakulttuuria ja sitä kautta lisää viihtyvyyttä sekä oppilaiden että kouluhenkilökunnan keskuudessa. Kouluhenkilökunnan kouluttaminen ja ohjaaminen ovat projektin keskeisiä toimintatapoja. Tämän lisäksi kiinnitetään huomiota tukikeinoihin ja niiden prosessien selkeyteen. Tänk om koostuu luentojen ja workshopien  yhdistelmästä.

Koko kouluhenkilökunta saa koulutusta:

 • Oman hyvinvoinnin tukemiseen
 • Oppilas- ja huoltajasuhteiden rakentamiseen ja parantamiseen
 • Haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kohtaamiseen ja tukemiseen
 • Neuropsykiatristen häiriöiden tuntemukseen
 • Asiantuntijaryhmä- ja verkostotyön tekemiseen niin, että ne tukevat sekä oppilasta että huoltajia

Workshopien aikana käsitellään luennon teemoja syvemmin, henkilökunta saa ohjausta ja vinkkejä työhönsä. Jokaisella ryhmällä on oma ohjaaja, joka tuo turvallisuutta keskusteluihin.

Työryhmä, joka luennoi ja ohjaa pienryhmäkeskusteluita koostuu asiantuntijoista, joilla on pitkä kokemus erityispedagogiikasta, lastensuojelusta ja nuorisotyöstä, lasten- ja nuorisopsykiatriasta sekä neuropsykiatrisesta valmennuksesta.

Pilottiprojektissa koulut saavat kuusi luentokokonaisuutta, joista osa on läsnäololuentoja, osa toimitetaan linkkeinä kouluhenkilökunnalle. Luentoa seuraavana kuukautena kokoontuvat workshopit.

Kouluhenkilökunta on kokenut luennot ajatuksia herättävinä. Workshopit ovat olleet kouluhenkilökunnalle tapahtuma, jossa voi reflektoida omaa työntekoaan ja puhua työstä kollegoiden kanssa. 

Tänk om-projekti on vuosina 2021-2022 toteutuva pilottiprojekti, jonka tarkoituksena on lisätä kouluhyvinvointia ja viihtyvyyttä kouluissa. Projektia hallinnoi Raaseporin kaupunki, muut mukana olevat kunnat ovat Hanko, Kemiö ja Parainen. Projektiin osallistuu kahdeksan koulua, joista neljä sijaitsee Raaseporissa. Koska mukana olevat kunnat ovat kaksikielisiä, on projekti myös kaksikielinen. Kaksi mukana olevista kouluista on suomenkielisiä ja kuusi ruotsinkielisiä. Projektin rahoittajina toimivat mukana olevat kunnat sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kiinnostuitko kuulemaan lisää Tänk om-projektista tai haluaisitko kehittää toimintakulttuuria myös omassa koulussasi?  

Ota yhteyttä Tänk omin vastaavaan projektikoordinaattoriin Merja Koposeen.
Tänk omia on mahdollista saada yksittäisinä luentoina ja workshopeina, luentosarjoina tietyistä teemoista ja tarvittaessa räätälöimme paketin, joka sopii juuri teidän koululle. 

Merja Koponen, merja@mkoponen.fi

Mahdollisuuksia ajatellen,

Merja Koponen, vastaava projektikoordinaattori. Luennoija ja workshop-ohjaaja.
Ida Ehrstedt, pedagoginen kehittäjä. Luennoija ja workshop-ohjaaja.
Maria Pörtfors, luennoija ja workshop-ohjaaja
Kati Sell, luennoija ja workshop-ohjaaja.
Katja Väänänen, luennoija ja workshop-ohjaaja
Eivor Aspholm-Lindqvist, workshop-ohjaaja
Tuula Henriksson, workshop-ohjaaja
Teija Larsson, workshop-ohjaaja
Pia Sjöberg, workshop-ohjaaja


7.03.2022 / Petra Louhimies

Tilanne Ukrainassa herättää huolta ja sekä kaupungille että pelastuslaitokselle on tullut viime päivinä runsaasti tiedusteluja väestönsuojiin liittyen.

Suomeen ei kohdistu nyt mitään sellaista uhkaa, joka edellyttäisi väestönsuojien käyttöönottoa. Koska kiinnostusta väestösuoja-asioihin on kuitenkin herännyt, on pelastuslaitos koostanut tietopaketin useimmin kysytyistä kysymyksistä.

Lisätietoa pelastuslaitoksen sivuilta tästä.

Klikkaa tästä, niin pääset suoraan pelastuslaitoksen tietopakettiin!

Missä on yleinen väestönsuoja?

Länsi-Uudenmaan alueella ei ole yleisiä väestönsuojia. Jos omaa väestönsuojapaikkaa ei ole, ensisijainen toimenpide on sisälle suojautuminen. Viranomaiset antavat tilanteessa väestölle ohjeet miten toimia. Väestön suojelemiseksi viranomaiset voivat myös evakuoida eli siirtää väestöä pois vaaraalueelta. Viranomaiset ilmoittavat, jos alue pitää evakuoida.

Missä väestönsuojani on?

Väestönsuoja löytyy useimmiten isompien taloyhtiöiden tai työpaikkojen yhteydestä ja ne ovat näiden kiinteistöjen asukkaiden tai työntekijöiden käytössä. Väestönsuojapaikkoja on myös julkisten tilojen yhteydessä, kuten kouluissa ja päiväkodeissa, joissa ne on tarkoitettu kiinteistön käyttäjien tarpeisiin.

Yleensä väestönsuojat sijaitsevat kellarikerroksessa, maantasolla tai ne ovat osa erillisiä rakennuksia esimerkiksi ulkovarastojen yhteydessä.

Väestönsuojat on merkitty kansainvälisellä merkillä, joka on sininen kolmio oranssilla pohjalla. Pienemmissä taloyhtiöissä tai omakotitaloissa ei väestönsuojaa yleensä ole. Tällöin ensisijainen toimenpide on sisälle suojautuminen tai tilapäisen suojan rakentaminen.

Minulla ei ole tietoa omasta väestönsuojasta, mistä löydän tiedon?

On mahdollista, että taloyhtiöllä/kiinteistöllä ei ole väestönsuojaa eikä nimettyjä väestönsuojapaikkoja muissa kiinteistöissä. On myös tilanteita, joissa useammalla kiinteistöllä on yhteinen väestönsuoja. Jos asia on epäselvä, tieto väestönsuojasta tai -paikoista löytyy varmimmin kiinteistön pelastussuunnitelmasta tai rakennuslupadokumenteista.

Lisää vastauksia kysymyksiin väestönsuojista löytyy pelastuslaitoksen materiaalista, ks. linkki yllä.


4.03.2022 / Stina Kreutzman

Seminaari järjestetään Tytyrin Elämyskaivoksessa tiistaina 29.3 klo 9.00-14.30.

Seminaarin osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa Länsi-Uudenmaan matkailustrategian sisältöön. Lisää infoa päivän ohjelmasta tulee piakkoin.

Tarjoamme osallistujille aamupalaa ja seminaarin jälkeen saa jäädä maukkaalle keittolounaalle (omakustanne, 15 €, maksetaan paikan päällä). Lounaan jälkeen tarjoamme kiinnostuneille opastetun kierroksen kaivoksessa.

Päivään kannattaa pukeutua lämpimästi, sillä kaivoksessa, maan alla on ympäri vuoden +8C. Kokoustila Tytyrisalissa on lämmitetty. Lisätietoja kohteesta www.tytyrielamyskaivos.fi.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan 22.3. asti. Ilmoittaudu tästä.

Päivän ohjelma:

9.00 – 9.30 Aamupala ja verkostoituminen

9.30 – 12.30 Ohjelma (lisää infoa tulee piakkoin)

12.30 – 13.30 Omakustanteinen lounas

13.30 – 14.30 Opastettu kierros Tytyrin kaivoksessa

Länsi-Uudenmaan matkailuseminaarin järjestäjät, ovat Novago sekä alueen kunnat Hanko, Raasepori, Inkoo, Siuntio ja Lohja.

Järjestämme osallistujille maksuttoman bussikuljetuksen kotikunnalta Lohjalle, menopaluu, jos tarpeeksi monta ilmoittaa kiinnostuksensa.

Elämyskaivoksen osoite on Kuilukatu 42. Kohteeseen voi tulla myös omalla autolla, kohteessa on parkkialue.

Tapahtuma Facebookissa

Novago logo

Novago Företagsutveckling Ab – Novago Yrityskehitys Oy – Novago Business Development Ltd


3.03.2022 / Sirpa Huusko

Luovan työn tuotteistaminen – taide- ja kulttuurialan osaaminen palveluksi

Webinaari Zoom-alustalla /

Uudellamaalla asuvat ja toimivat taiteilijat ja luovan alan toimijat!

Tervetuloa webinaariin, jossa käydään monipuolisesti läpi luovan työn tuotteistamiseen liittyviä kysymyksiä, kuten tuotteen tai palvelutuotteen kehittämisen valmistelu, työkaluja ja menetelmiä, myyminen, brändäys, skaalaaminen, paketointi, hinnoittelu, markkinointi, yhteistyökuviot sekä taide- ja kulttuurialan palveluiden tuotteistamisen erityiskysymyksiä.

Kouluttajana ja valmentajana toimii taide- ja kulttuurialan yrittäjä ja palvelutuotekehittäjä Johanna Wahlbeck. Wahlbeckilla on pitkä kokemus ja osaaminen taide- ja kulttuurialalta. Kouluttajana ja valmentajana hän on perehtynyt taidealan palvelutuotteiden kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin. Tutustu kouluttajaan tarkemmin sivun lopussa.

Yhteinen osuus ja pienryhmäkonsultointeja

Koulutuksen luento-osuus on torstaina 24.3. klo 9–12. Luento sisältää pieniä harjoitustehtäviä.

Sen lisäksi voit varata ajan henkilökohtaiseen konsultointiin. Konsultointi toteutetaan Zoomissa pienryhmissä tai yksilökonsultointeina. Ryhmiä järjestetään 24.3. klo 12.30 alkaen ja 25.3. klo 16.30 alkaen. Tarkemmat ajat ilmoittautumislomakkeessa.

Koulutus on maksuton ja se järjestetään suomeksi.

Ilmoittaudu mukaan tiistaihin 15.3. mennessä

Koulutukseen ja pienryhmiin tulee ilmoittautua ennakkoon ti 15.3. mennessä. Mukaan pääsee 40 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen konsultointiin on sitova.

Ilmoittautumislomake 

Koulutuksessa käytetään Zoom-alustaa

Osallistujia kehotetaan latamaan Zoom-sovellus koneelleen ja tulemaan mukaan sitä kautta, ei selaimella, jotta työkalun ominaisuuksia voi käyttää monipuolisesti. Ohjeita Zoomin käyttöön esim. Yle Digitreenit

Tilaisuuden järjestää Uudenmaan kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä Kulttuuri kylässä, jota koordinoi Porvoon kaupunki. Yhteistyökumppanina on Taiteen edistämiskeskus.


1.03.2022 / Stina Kreutzman

Kahden edellisen viikon aikana Raaseporissa on rekisteröity 712 uutta koronatartuntaa. Ilmaantuvuus on 2590/100 000/14 päivää. (Näissä luvuissa ainoastaan laboratoriovahvistetut testit.)

– Raaseporissa ilmaantuvuus on edelleen hyvin korkealla tasolla, mutta luku laskee hitaasti. Koska tartuntariski on edelleen suuri, on tärkeätä välttää lähikontaktia muiden kanssa, jos sinulla on infektio-oireita. Kasvomaskin käyttö ja hyvä käsihygienia ovat paras tapa suojautua tartunnalta, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Åsa A. Westerlund.

Rokotukset

68.8% Raaseporilaisista on saanut 3 koronarokotusta ja vapaita rokotusaikoja löytyy hyvin!

Varaa aikasi koronarokotusaika.fi osoitteesta tai puhelimitse 019 289 3141.

Rokotteiden annosvälisuositus riippuu monesta eri tekijästä.

Sairastettu coronainfektio vaikuttaa myös rokotusväleihin

HUOM! Muistathan peruuttaa rokotusaikasi, jos jostain syystä et pääse rokotukseen varaamanasi ajankohtana!

Muutoksia rajoituksissa

Valtakunnallinen etätyösuositus päättyi 28.2.2022. Vaikka etätyösuositus lakkaa, voi työnantajilla olla omat suosituksensa.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset ovat voimassa toistaiseksi, ne on määritelty tartuntatautilain 58d §:ssä.  


28.02.2022 / Petra Louhimies

Minkälaisia henkilöliikenteen palveluita kaipaat Raaseporiin? Millä liikut? Mitä vaatisi, että luopuisit autosta kokonaan? Muun muassa näihin kysymyksiin etsimme nyt vastauksia Henkilöliikenteenpalvelut -kyselyn avulla.

Käyttäjätutkimus tehdään ja analysoidaan Laurean palvelumuotoilu YAMK-opiskelijoiden toimesta. Tutkimus on osa Smart Countryside Mobility -hanketta, jossa pyritään kehittämään innovatiivisia palvelukonsepteja henkilöliikenteeseen Raaseporin alueella.

Lue lisää Smart Countryside Mobility -hankkeesta artikkelissamme.

Vastaa kyselyyn viimeistään 15.3.2022.


28.02.2022 / Petra Louhimies

Smart Countryside Mobility on Laurean ja Metropolian ammattikorkeakoulujen yhteishanke, joka pyrkii
parantamaan Uudenmaan haja-asutusalueiden liikkumismahdollisuuksia ja luomaan yrityksille uusia
liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen kehitysalueeksi valikoitui Raasepori.

– Raasepori on maantieteellisesti laaja ja monipuolinen alue, ja siksi kiinnostava kohde hankkeelle. Alueella
vallitsee vahva yhteistyön kulttuuri, josta hyvänä esimerkkinä Bromarville myönnetty Uudenmaan Vuoden
Kylä 2022 -palkinto, kommentoi hankkeen asiantuntijatiimi.

Kuvassa hankkeen asiantuntijatiimi vasemmalta lukien: Raija Kaljunen, Eetu Rutanen, Jaakko Hannula, Anni
Vainio ja Harri Miinin.

Raasepori tukee hanketta

Raaseporin kaupunki tukee Smart Countryside Mobility -hanketta mm. jakamalla taustamateriaaleja,
paikallistietoa ja tukemalla viestintää. Hankkeen tuloksia hyödynnetään mm. Raaseporin maankäytön
kehityskuvan laadinnassa (Raasepori 2050), joukkoliikenteen ja turismin kehittämisessä.

– Olemme todella iloisia, että hankkeen asiantuntijatiimi valitsi juuri Raaseporin alueen kehittämiskohteeksi.
Raasepori on pinta-alaltaan yksi Etelä-Suomen isoimmista kaupungeista ja kestävän liikkumisen
kehittäminen on sekä asukkaillemme, että matkailijoillemme erityisen tärkeää, kertoo matkailupäällikkö Ville
Vuorelma.

Palvelukonsepteja kehitetään verkostomaisesti

Alueen liikkumispalveluiden kehittäminen aloitetaan yhteistyössä asukkaiden, yritysten, kaupungin sekä
yhdistysten kanssa kevään -22 aikana. Hanke jatkuu kesään -23 asti. Ensimmäiseksi tutkitaan alueen
asukkaiden liikkumistottumuksia ja palveluiden saavutettavuutta. Tutkimusten tulosten pohjalta kehitetään
liikkumisen palveluita yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Hanke rahoitetaan osana Euroopan
unionin COVID-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätiedot

Harri Miinin, projektipäällikkö Metropolia
+358 40 576 8392, harri.miinin@metropolia.fi

Jaakko Hannula, projektipäällikkö Laurea
+358 504413563, jaakko.hannula@laurea.fi

Minttu Peuraniemi, maankäyttösuunnittelija
019-289 3844, minttu.peuraniemi@raasepori.fi

Ville Vuorelma, matkailupäällikkö
019-289 2012, ville.vuorelma@raasepori.fi28.02.2022 / Stina Kreutzman

Yhdistykset ja pienyrittäjät! Nyt on aika ilmoittautua!

Oletko joskus aikonut hakea hankerahoitusta, mutta se on tuntunut niin vaikealta että olet jättänyt sen
tekemättä? Silloin tämä on ehkä sinua varten! Hankekoulussa opit hankesuunnitelman laatimisen
alkeet, mistä voi anoa hankerahoitusta ja millä tavalla kerrotaan toteutetun hankkeen tuloksista. Tämä
kaikki yksinkertaisella ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Hyvä suunnitelma on usein hyvän hankkeen
perusta ja sen avulla saa myös helpommin rahoitusta.
Pomoväst järjestää vuoden 2022 aikana Hankekoulun, joka koostuu kolmesta aihe-alueesta; Ideasta
hankesuunnitelmaksi, Hankerahoitus ja Viestintä osioista. Tämän lisäksi järjestämme hankeklinikoita, joissa voit saada henkilökohtaisia neuvoja juuri sinun hankkeeseesi.
Hankekoulu on ilmainen ja koostuu erillisistä kokonaisuuksista, voi siis osallistua yhteen tai usampaan.
Kaikki tilaisuudet ovat kaksikielisiä, puhumme toista kieltä ja näytämme esitysmateriaalin toisella
kielellä, jokainen voi siis puhua omaa kieltään.


Osa 1 – ”Ideasta toimintasuunnitelmaksi” klo 17.30 – 20.30 (sis. kahvitauon)

InkooTi 08.03.2022Café Wilhelmsdal, Ola Westmanin Puistotie 1 (puhumme ruotsia)
SiuntioKe 09.03.2022Fanjunkars, Fanjunkarsintie 1
KirkkonummiTo 10.03.2022Kirjastotalo Fyyri, kokoustila Lonoks, Kirkkotori 1
TammisaariTi 15.03.2022Restaurant Centro, Oikotie 8 (puhumme ruotsia)
Hanko Ke 16.03.2022Brankis, Nycanderinkatu 8


Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kyseistä tilaisuutta: sähköpostitse
juha.rautalahti@pomovast.fi. Lisätietoja Hankekoulusta: www.pomovast.fi tai hankepäällikkö Juha
Rautalahti, puh 044-700 3920


22.02.2022 / Petra Louhimies

Kahden edellisen viikon aikana Raaseporissa on rekisteröity 757 uutta koronatartuntaa. Ilmaantuvuus on 2755/100 000/14 päivää. (Näissä luvuissa ainoastaan laboratoriovahvistetut testit.)

– Ilmaantuvuus on hieman alhaisempi, kuin viime viikolla, mutta edelleen todella korkealla. Joulunpyhistä alkanut aalto jatkuu edelleen, ja covid koettelee nyt erityisesti lapsiperheitä, joka taas näkyy sairaspoissaoloissa työpaikoilla, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Åsa A. Westerlund.

Rokotukset

Koska sairaus koettelee nyt lapsiperheitä, muistutamme erityisesti 5–11-vuotiaiden lasten rokotuksista sairastetun koronavirusinfektion jälkeen:

 • Jos 5–11-vuotias lapsi sairastuu ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen alle 6 viikon kuluttua koronatautiin, suosittelemme toista annosta 4–6 kuukauden kuluttua.
 • Jos ensimmäisen rokoteannoksen ja sairastetun taudin välillä on yli 6 viikkoa, lapsi tai nuori ei suojan kannalta tarvitse toista rokoteannosta.
 • Toinen annos voidaan kuitenkin antaa myös lapsille ja nuorille, joilla ensimmäisen annoksen ja sairastetun taudin väli on ollut yli 6 viikkoa, jos se on tarpeen esimerkiksi matkustamisen vuoksi tai muusta painavasta syystä. Tässä tapauksessa tulee huomioida mahdollisimman pitkä väli sairastetun taudin ja rokotteen kanssa, vähintään 4 kuukautta.

22.02.2022 / Eva Lundsten

Vastaa kyselyyn ja vaikuta!

Mietitkö, miten ruotsinkieliset kehitysvammaisten erityispalvelut jatkuvat ja järjestyvät tulevaisuudessa? Sote-lakien mukaan hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 ja samalla Kårkullan kuntayhtymä lakkaa. KEPA Uusimaa -projektin tehtävänä on suunnitella sekä suomen- että ruotsinkielisten kehitysvammaisten erityispalvelujen uudelleen organisointia ja järjestämistä Uudellamaalla.

Miten palveluja tulisi järjestää, jotta ne olisivat sinulle sopivia? Mikä on sinulle ja perheellesi tärkeintä? Vastaa lyhyeen kyselyyn ja vaikuta!  Vastausaikaa sinulla on 9.3. saakka. Vastaaminen vie noin kaksi minuuttia.

Pääset kyselyyn tästä linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/56C968F352A6F743

Kiitos vastauksestasi, mielipiteesi on meille tärkeä!

Ystävällisin terveisin

Tiina Hannikainen

projektiasiantuntija, KEPA Uusimaa

tiina.hannikainen@espoo.fi


21.02.2022 / Sirpa Huusko

“Avoin ihmeille”

– näyttely koostuu kolmesta sarjasta piirustuksia (2020-2021)

sekä noin 50:sta Tammisaaressa kuvatusta luontokuvasta (2011-2021).

Konstnär: Patrik Lemberg

Galleria Perspektiivi on avoinna ma-ke 10-19, to-pe 10-17, la 10-14, su suljettu

Lämpimästi tervetuloa!


21.02.2022 / Madeleine Lindholm

Maaliskuun 2022 aikana Tammisaaren kirjastossa nostetaan esille kestävän kehityksen teema. Luvassa ohjelmia sekä teemakirjanäyttelyjä.

Tiistaina 8. maaliskuuta klo 17.30 asti n. 19, talousneuvoja Katharina Jägerskiöld Martat ry:stä luennoi kaikille, jotka haluavat huoletta hallita omaa henkilökohtaista talouttaan. Hän käy läpi sen, mitä tarvitaan, jotta jokaisen henkilön talouden perusta on hyvässä kunnossa. Luennolla hän antaa konkreettisia vinkkejä, jotka voidaan helposti ankkuroida arjen talouteen, kehittää omaa talouttaan pienin askelin. Vaiheisiin kuuluu muun muassa kilpailuttaminen ja rahatreffit. Luento pidetään Tammisaaren kirjaston ensimmäisessä kerroksessa kokoushuoneessa Pääskynen. Luento on ruotsinkielinen.

Lauantaina 12. maaliskuuta klo 10.30 on ympäristöaiheisen satutuokion aika. Sopii parhaiten lapsille 3-vuotiaasta alkaen. Tuokio järjestetään Tornissa Tammisaaren kirjaston toisessa kerroksessa. Ruotsinkielinen tuokio kestää puoli tuntia.


Samana lauantaina eli 12. maaliskuuta klo 12–14 Maria Sundell näyttää, kuinka tehdään ns. Junk Journal, eli "Roskapäiväkirja", joka on päiväkirja kierrätetyistä materiaaleista, kuten vanhoista kirjoista, paperista, kirjekuorista ja kangaspaloista. Materiaalit sidotaan yhteen kirjaksi, jota voit käyttää mm. päiväkirjaan, valokuva-albumiin tai mihin tahansa haluat. Työpaja on ensisijaisesti suunnattu aikuisille, käsityöhön tottuneet lapset voivat osallistua yhdessä aikuisen kanssa, sinun tulee osata ommella ja leikata saksilla. Paja on pääosin ruotsinkielinen. Katso esimerkkejä Junk Journalsista Maria Sundellin instagramissa: https://www.instagram.com/maria.sundell.fi/

Kestävän kehityksen teemaisia ​​kirjoja on esillä sekä lasten- että aikuisten osastoilla ja niitä voi lainata.

Lisätietoja: kirjasto@raasepori.fi 14.02.2022 / Essi Gruborovics

Helle-kirjastoissa on otettu asiakkaiden toiveesta käyttöön verkkomaksaminen. Maksuja voi halutessaan yhä maksaa myös kirjaston asiakaspalvelussa.  

Maksaakseen verkossa asiakas kirjautuu omalle tililleen verkkokirjastossa helle.finna.fi. Maksut-välilehdeltä löytyy erittely maksuista ja pääsy maksupalveluun. Maksaa voi joko MobilePaylla, verkkopankkitunnuksilla tai luottokortilla. Asiakastietoihin täytyy olla tallennettu sähköpostiosoite, jotta verkkomaksaminen onnistuu.

Kaikki verkkomaksut ohjautuvat ensin Porvoon kaupungille, josta ne välitetään myöhemmin muihin Helle-kuntiin.  

Kaikki maksut täytyy maksaa kerralla. Pienin verkossa maksettava summa on 2 €. Sitä pienemmät summat pitää maksaa paikan päällä jossain Helle-kirjastossa.

Lisätietoja: Seija Kivelä, 040 489 5775, seija.kivela@porvoo.fi 


10.02.2022 / Cynthia Moed-Ring

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) ja rannikkoalueen kunnat Raasepori, Inkoo, Siuntio ja Kirkkonummi järjestävät maaliskuussa yhteistyössä erityisesti kuntalaisille ja mökkiläisille suunnattuja Rannikkovesi-iltoja. Tilaisuudet ovat webinaareja ja ne järjestetään Teamsin välityksellä (tilaisuuteen pääsee osallistumaan tietokoneen nettiselaimen kautta). Iltojen aikana pääset kuulemaan, mitä ajankohtaista tapahtuu vesiensuojelussa omalla paikkakunnallasi.  

LUVY on valmistellut kunnostussuunnitelmat rannikkokuntien kanssa valituille pilottikohteille, jotka ovat Tavastfjärden Kirkkonummella, Pikkalanlahti Siuntiossa, Kyrkfjärden Inkoossa ja Dragsviksfjärden Raaseporissa. 

Webinaareissa esittelemme kyseisen paikkakunnan pilottikohteen kunnostussuunnitelman, ja pääset kuulemaan suunnitelmaan liittyvästä tutkimustyöstä ja mahdollisista toimenpiteistä. 

Kerromme myös karttapohjaisen rannikkokyselyn alustavista tuloksista. Kysely on auki 27.3. asti osoitteessa: https://new.maptionnaire.com/q/6siv8tpa2yip. Voit siis vielä vastata siihen! Tavoitteena on löytää uusia kunnostuskohteita, jotka ovat jääneet vähemmälle huomiolle tai jotka aiheuttavat huolta kuntalaisissa, mökkiläisissä tai muissa alueen käyttäjissä. 

Valuma-aluetoimenpiteitä valmistellaan ja suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa. Kartoitamme myös, onko alueella uusia viljelijöitä tai maanomistajia, jotka olisivat kiinnostuneita vesistökunnostustoimenpiteistä omilla maillaan. Jos siis olet haaveillut omasta kosteikosta tai pohdit, sopisiko vaikkapa kaksitasouoma maillesi, tule kuulolle! 

Tilaisuuksien kesto: 1,5h. Ohjelma tarkentuu vielä helmikuun aikana.

Ilmoittaudu mukaan tekstin lopussa olevalla lomakkeella.

Kirkkonummi ti 8.3. klo 16:30
LUVY esittelee Tavastfjärdenin kunnostussuunnitelman pääkohdat ja tuloksia karttakyselystä. Luvassa on myös maatalouden edustajan puheenvuoro sekä Virho ry:n vesiensuojelukunnostuksien esittelyä.

Inkoo to 10.3. klo 17:30
LUVY esittelee Kyrkfjärdenin kunnostussuunnitelman pääkohdat ja tuloksia karttakyselystä. Tämän lisäksi kuulemme myös WWF:n toteutetuista vesiensuojelurakenteista.

Raasepori ti 15.3. klo 17:00
LUVY esittelee Dragsviksfjärdenin kunnostussuunnitelman pääkohdat ja tuloksia karttakyselystä. Tämän jälkeen kuulemme Raaseporinjoki-hankkeesta.
Ilmoituslomake webinaariin LUVY:n sivuilla, tämän linkin kautta.

Siuntio to 17.3. klo 17:00
LUVY esittelee Pikkalanlahden kunnostussuunnitelman pääkohdat ja tuloksia karttakyselystä. Tapahtuman päätteeksi kuulemme Rannikkovesi- ja Siuntionjoki- hankkeesta.   

Mukana myös kuntien ympäristöpäälliköt.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Lisätietoja: 
Henna Björkqvist 
hanketyöntekijä
LUVY
henna.bjorkqvist(at)luvy.fi
045 7884 2810


10.02.2022 / Petra Louhimies

Oletko joskus miettinyt miltä Raasepori näyttää kolmenkymmenen vuoden päästä? Miltä ympäristö voisi näyttää? Miten sinä tai lapsesi haluisivat asua tulevaisuudessa? Miten liikenne on järjestetty? Muun muassa näitä kysymyksiä Raaseporin kaavoitusyksikkö lähtee pohtimaan Raasepori 2050 -hankkeessa.

Kehityskuva tukee yleiskaavoitusta

Raasepori 2050 hankkeessa laaditaan maankäytön kehityskuva Raaseporille vuodelle 2050. Kehityskuva rakennetaan yhteiskuntaa koskevien tulevaisuuden skenaarioiden avulla. Kehityskuvassa keskitytään etenkin liikenteeseen, elinkeinoelämään, asumiseen ja ympäristöön. Lopullinen karttaesitys kuvailee kaupungin maankäytön tulevaisuuden visiota.

Kehityskuva tukee kaupungin yleiskaavoitusta, mutta kehityskuvalla ei ole oikeusvaikutuksia. Tämä tarkoittaa, että sillä ei ole lainvoimaista ohjausvaikutusta yleis- tai asemakaavoitukseen tai lupaprosesseihin.

– Kehityskuvan luominen on meille erittäin tärkeää, sillä se antaa meille käsityksen siitä, miltä kaupungin ihmisten mielestä tulisi näyttää tulevaisuudessa. Se helpottaa myös maankäytön pitkäjänteistä ja johdonmukaista suunnittelua, kun meillä on selkeä ja inspiroiva tulevaisuuden visio, kertoo kaupunginarkkitehti Johanna Backas.

Raaseporin kaavoitusyksikkö panostaa vuorovaikutukseen

Keväällä 2022 Raaseporin asukkailla on mahdollisuus osallistua kehityskuvan työstämiseen sekä vastaamalla karttakyselyyn, että osallistumalla tulevaisuustyöpajoihin. Kerättyjen oivallusten avulla rakennetaan sen jälkeen skenaarioita, joihin voi tutustua ja joita voi kommentoida syksymmällä.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on mahdollisuus tehdä näin mittavaa osallisuustyötä. Tuntuu hienolta tuoda mukaan asukkaita ja muita kiinnostuneita vielä enemmän strategiseen kaupunkisuunnitteluun, kertoo kaupunginarkkitehti Johanna Backas.

Myös muita kohderyhmiä kuten esim. yrittäjiä ja lapsia osallistetaan kehityskuvan muotoiluun. Vuorovaikutusosion jälkeen kaavoitusyksikkö tuo oman osaamisensa kehityskuvan kehittämiseen tekemällä erilaisia vaikutusten arviointeja. Lopullinen kehityskuva odotetaan valmistuvan kesällä 2023.

Kerro kartalla -kysely

Raaseporin asukkaat voivat osallistua kehityskuvan työhön jo nyt. Ajalla 10.2-10.3.2022 keräämme oivalluksia raaseporilaisten arkireiteistä, sekä tärkeistä paikoista Kerro kartalla -kyselyn avulla. Kyselyssä voi kuvailla arkireittejään ja paikkoja, joita pitäisi kehittää tulevaisuudessa.

Lisätietoa Raasepori 2050 hankkeesta ja erilaisista osallistumismahdollisuuksista löydät sivulta raasepori.fi/raasepori2050.

Linkki Kerro kartalla kyselyyn: https://new.maptionnaire.com/q/6u9alv2rxl2v

Lisätiedot

Johanna Backas, kaupunginarkkitehti
puh. 019 289 3843, johanna.backas@raasepori.fi

Julia Ingo, koordinaattori (viestintä & vuorovaikutus)
puh. 019 289 2015, julia.ingo@raasepori.fi

Minttu Peuraniemi, maankäyttösuunnittelija
puh. 019 289 3844, minttu.peuraniemi@raasepori.fi


8.02.2022 / Petra Louhimies

Kahden edellisen viikon aikana (24.1.-6.2.2022) Raaseporissa on todettu 733 uutta koronatartuntaa. Ilmaantuvuus on 2649/100 000/14 päivää. Tämän lisäksi on huomioitava positiiviset kotitestit sekä oireettomat ja lieväoireiset henkilöt, joita ei ole testattu.

Muutoksia rajoituksissa

Aluehallintoviraston uusia päätöksiä astuu taas voimaan tänään tiistaina 8.2.2022.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitoalueella voi järjestää yleisötilaisuuksia ja kokouksia sisätiloissa seuraavasti:

 • Maks. 50 osallistujaa: ei vaatimusta määriteltyihin istumapaikoihin eikä tilojen kapasiteettiin. Enintään 50 henkilölle voi siis järjestää tapahtumia/kokouksia ilman muita rajoituksia.
 • 51–500 osallistujaa: Tapahtumia/kokouksia voi järjestää, jos osallistujamäärä on enintään 50 % kyseisen tilan enimmäisosallistujamäärästä.

Tapahtumia rajoittava päätös on voimassa 22.2.2022 asti.

Yleisötilojen terveysturvallista käyttöä koskevaa päätöstä jatketaan edelleen ja se on voimassa 22.2.2022 asti. Lue lisää AVI:n päätöksestä tästä.

Rokotukset

Tarjolla on vapaita rokotusaikoja. Varaa aikasi koronarokotusaika.fi-osoitteesta tai puhelimitse 019 289 3141. Huomioi, että rokotusannosten välinen aika riippuu siitä, mihin ryhmään kuulut. Tarkista intervallit sivulta raasepori.fi/koronarokotukset.

– Kehotamme edelleen asukkaita ottamaan rokotuksen. Rokotus antaa immuniteetin pidemmälle ajalle, mitä sairastettu korona, sekä myös paremman suojan eri muunnoksia vastaan. Korona ei siis toimi, kuten esimerkiksi tuhkarokko, johon voi sairastua ainoastaan kerran. Lisäksi rokotetulla henkilöllä on pienempi riski saada tartunta, ja rokotetut koronainfektioon sairastuneet myös tartuttavat lyhyemmän aikaa, kuin ei-rokotetut, apulaisylilääkäri Åsa A. Westerlund huomauttaa.

Karjaalla järjestetään 17.2.2022 klo 15–19 pop-up-rokotustilaisuus kävelykadun rokotuspisteessä. Osoite Kauppiaankatu 14, liikehuoneisto Kauppiaankadun ja Korkeavuorenkadun risteyksessä.

HUOM! Muistathan peruuttaa rokotusaikasi, jos jostain syystä et pääse rokotukseen varaamanasi ajankohtana!


4.02.2022 / Anne-Marie Ekholm

Raaseporin kaupunki on kuluvan lukuvuoden aikana osallistunut opetus- ja kulttuuriministeriön alaiseen Suomen malli -hankkeeseen. Hanke on suunnattu peruskoululaisille, ja hankkeeseen osallistuu 235 kuntaa ympäri maata. Raasepori hakee ministeriöltä avustusta hankkeelle myös tulevalle lukuvuodelle.

Etsimme nyt uusia harrastuksen järjestäjiä ja toimijoita, jotta voimme tarjota Raaseporin lapsille ja nuorille mahdollisimman laajan kattauksen erilaisia harrastuksia.

Mikä on Suomen malli?

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Miten toiminta on käynnistynyt Raaseporissa?

Raaseporissa on tällä hetkellä käynnissä 57 kerhoa. Helmikuussa mukaan tulee vielä 10–20 kerhoa. Noin 700 lasta ja nuorta osallistuu säännöllisesti näiden kerhojen maksuttomaan harrastustoimintaan, jota he itse ovat halunneet ja äänestäneet. Raaseporissa toimintaan on osallistunut kymmenen erilaista paikallista harrastustoimijaa. Toimintaa kehitetään jatkuvasti yhteistyössä paikallisen ohjausryhmän, hankekoordinaattorin, järjestäjien ja koulujen kanssa.

Uusia järjestäjiä etsitään

Järjestätkö harrastustoimintaa, jota haluaisit tarjota Raaseporin lapsille ja nuorille? Ota yhteyttä Raaseporin hankekoordinaattoriin Isak Vilanderiin viimeistään 11.2.2022 sähköpostitse: isak.vilander@raasepori.fi . Maaliskuun alussa oppilaat saavat äänestää siitä, mitä harrastuksia he haluavat kouluissa järjestettäväksi lukuvuonna 2022–2023.


3.02.2022 / Petra Louhimies

Raaseporissa sijaitsevat yhdistykset voivat nyt hakea avustusta vuoden 2022 toiminnalleen.

Linkit hakulomakkeisiin löytyvät tästä:

Täydelliset hakemukset tulee jättää sähköisesti viimeistään 28.2.2021 klo 16.


3.02.2022 / Anne-Marie Ekholm

Drop-in ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua. Tulet vain paikalle ja maksat 2€ osallistumismaksun 2€/ tunti + sisäänpääsymaksu. 

Drop-in
liikuntaryhmät kevät 2022

MaanantaiTiistai Torstai
Peppu-Reisi-Vatsa
klo 18.40-19.40

Karjaa Alexia House 3 kerros
Oma alusta mukaan!
Terve selkä
klo 10.15-11.00

Karjaa Alexia House 3 kerros
Oma alusta mukaan!
Lavis®
klo 10.30-11.15
Tammisaaren palloiluhalli
Kehonhuolto 30min + Mindfullness15 min
klo 19.45-20.30

Karjaa Alexia House 3 kerros
Oma alusta mukaan!
Festivo
klo 17.00-17.45

Raaseporintie 5
Lavis®
klo 13.00-13.45
Karjaa Alexia House 3 kerros
Kuntopiiri ulkona
klo 17.30-18.30

v. 18 (2.5.2022)
Tammisaaren Kipparipuisto
Oma alusta mukaan!
Toiminallinen harjoittelu
klo 17.50-18.50

Raaseporintie 5
Oma alusta mukaan!
FasciaMethod®
klo 13.50-14.50
Karjaa Alexia House 3 kerros
Oma alusta mukaan!
Kuntopiiri ulkona
klo 18.40-19.40

v. 18 (2.5.2022)
Karjaan pumppulahti
Oma alusta mukaan!
FasciaMethod®
klo 19.00-20.00
Raaseporintie 5
Oma alusta mukaan!

Drop-in
vesivoimisteu kevät 2022

Tammisaaren uimahalli, 2€/ kerta + sisäänpääsymaksu

Alkaa v. 6 (8.2.2022)

TiistaiKeskiviikko Torstai Perjantai
Syvän veden voimistelu R.1-3
klo 16.15-16.45

Alkaa v. 13 (29.3.2022)
Vesivoimistelu, terapia
klo 11.15-11.45
Vesivoimistelu, terapia
klo 18.30-19.00
Syvän veden voimistelu R.1-3
klo 12.00-12.30
Syvän veden voimistelu R.1-3
klo 19.00-19.30
Syvän veden voimistelu R.1-3
klo 12.00-12.30


1.02.2022 / Anne-Marie Ekholm
 • Suositus käyttää suu-nenäsuojaa yleisissä tiloissa. 
 • Noudatamme edelleen yleisiä ohjeita estääksemme tartuntoja; pidä etäisyyttä ja pese kätesi. 
 • Käytä liikunnan tiloja ainoastaan oireettomana. 
 • Rajaamme uimahallin kävijämäärää. Koronapassia ei vaadita.              

1.02.2022 / Petra Louhimies

Kahden edellisen viikon aikana (17.1.-30.2.2022) Raaseporissa on todettu 629 uutta koronatartuntaa. Ilmaantuvuus on 2287/100 000/14 päivää. Tämän lisäksi on huomioitava positiiviset kotitestit sekä oireettomat ja lieväoireiset henkilöt, joita ei ole testattu.

– Emme siis näe laskua tartuntojen lukumäärässä, päinvastoin, trendi on taas nouseva. Tiistaina 1.2.2022 positiivisten PCR-testien lukumäärä on 84, mikä on korkeampi päivälukema, kuin koskaan aiemmin, kertoo johtava lääkäri Tove Wide.

Sairaalassa hoitoa saavien koronapotilaiden määrä jatkuu tasaisena. (Katso tarkempia tilastoja THL:n verkkosivuilta.)

Tartunnanjäljitystiimin tehtävä on keskiviikosta 26.1.2022 lähtien pääasiallisesti tukea positiivisen testituloksen saaneita, arvioida hoidon tarvetta sekä ottaa kantaa laskimotukosta estävän hoidon tarpeesta. Tartunnanjäljitystiimi soittaa yli 16-vuotiaille.

Ne, joilla on nuorempia koronainfektiota sairastavia lapsia ja jotka tarvitsevat todistuksen väliaikaisesta hoitovapaasta, voivat ottaa yhteyttä neuvolaan tai kouluterveydenhuoltoon. Työiässä olevia koronainfektioon sairastuneita henkilöitä pyydetään ottamaan yhteyttä työnantajaansa ja kysyä mahdollisuutta saada sairaslomaa omalla ilmoituksella. Jos tämä ei ole mahdollista, voi kääntyä työterveyden tai terveyskeskuksen puoleen.

Muutoksia rajoituksissa

Aluehallintoviraston uudet päätökset astuvat voimaan tänään tiistaina 1.2.2022. Liikunta- ja harrastustilojen sulkemista koskeva päätös kumotaan kokonaan, ja yleisötilaisuuksia ja kokouksia rajoittavaa päätöstä lievennetään.

Ajalla 1.2.-15.2.2022 sisätiloissa voi järjestää enintään 50 hengen yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia, jos kaikilla osallistujilla on määritellyt istumapaikat. Yleiset tilat taas saavat olla auki 1.2.22 lähtien, mutta niiden terveysturvallista käyttöä koskeva määräys on edelleen voimassa. (Lisää AVI:n päätöksestä tästä.) Tammisaaren uimahalli ja palloiluhallin kuntosali avautuu perjantaina 4.2.2022 klo 08.

Rokotukset

Tarjolla on paljon vapaita rokotusaikoja. Varaa aikasi koronarokotusaika.fi-osoitteesta tai puhelimitse 019 289 3141. Huomioi, että rokotusannosten välinen aika riippuu siitä, mihin ryhmään kuulut. Tarkista intervallit sivulta raasepori.fi/koronarokotukset.


1.02.2022 / Anne-Marie Ekholm
 • Uimakoulujen kellonajat tulevat muuttumaan hieman. Olemme yhteydessä kaikkiin ilmoittautuneisiin sähköpostitse tänään. 
 • Kaikki ryhmät johon on voinut ilmoittautua, alkavat ohjelman mukaisesti. Muista perua paikkasi jos et aio osallistua. 
 • Kaikki Drop-in tunnit alkavat maanantaista lähtien. Tämä koskee sekä ryhmäliikuntaa että vesivoimistelua. 

Lähipäivinä tulee lisää tietoa ryhmistä sekä aikatauluista 

Ohjeistus uimahallin, kuntosalin sekä ohjatun toiminnan osallistujille. 

 • Suositus käyttää suu-nenäsuojaa yleisissä tiloissa. 
 • Noudatamme edelleen yleisiä ohjeita estääksemme tartuntoja; pidä etäisyyttä ja pese kätesi. 
 • Käytä liikunnan tiloja ainoastaan oireettomana. 
 • Rajaamme uimahallin kävijämäärää. Koronapassia ei vaadita.

25.01.2022 / Petra Louhimies

Kahden edellisen viikon aikana 10.1.-23.1.2022 Raaseporissa on todettu 499 uutta covid-19-tapausta. Ilmaantuvuus on 1815/100 000/14 päivää. Todellisten lukemien voi kuitenkin olettaa olevan moninkertaiset, kun joukkoon lisätään positiiviset kotitestit sekä oireettomat ja lieväoireiset henkilöt, joita ei ole testattu.

– Covid-19 aiheuttaa edelleen ikäviä oireita monelle potilaalle. Rokottamattomat ja henkilöt, joilla on muita sairauksia, voivat tarvita sairaalahoitoa. Tähänastisen kokemuksen perusteella kolmesti rokotetut eivät tarvitse sairaalahoitoa, kertoo johtava lääkäri Tove Wide.

Sairaalassa ja teho-osastolla hoitoa saavien potilaiden määrä Uudellamaalla on hieman laskenut. (Katso tarkempia tilastoja THL:n verkkosivuilta.)

Karanteeni- ja eristyspäätökset

Haastatteluista ja karanteeni- ja eristyspäätöksistä koostuvasta tartunnanjäljityksestä on ollut suurta hyötyä viimeisen kahden vuoden aikana, ja tartuntojen jäljitys on hidastanut pandemiaa. Näin suuri osa väestöstä on ehtinyt saada rokotteet ennen tartunnan saamista.

– Omikron-muunnoksen jälkeen tartuntojen leviäminen on ollut niin nopeaa ja tartunnan saaneita henkilöitä niin paljon, että tartunnanjäljitys pandemian jarruttamisen työkaluna ei ole enää tehokas eikä käytännössä mahdollista, sanoo Wide.

Keskiviikosta 26.1.2022 lähtien Raaseporissa ei enää tehdä karanteenipäätöksiä. Eristyspäätöksiä tehdään ainoastaan silloin, kun sillä on merkitystä tartuntojen rajoittamiselle.

Tartuntojen leviämisen ehkäiseminen nyt asukkaiden vastuulla

 • Positiivisen testituloksen saaneen tulee pysyä kotona ja välttää kontakteja vähintään viisi (5) vuorokautta oireiden alkamisesta, kunnes olet ollut oireeton kaksi (2) vuorokautta.
 • Positiivisen testituloksen saaneen oireettoman henkilön tulee pysyä kotona viisi (5) päivää positiivisesta testituloksesta.

Positiivisen testituloksen (myös kotitestillä) saanut henkilö voi kysyä työnantajaltaan mahdollisuutta saada sairaslomaa omalla ilmoituksella tai vaihtoehtoisesti olla yhteydessä työterveyteen tai terveyskeskukseen saadakseen sairaustodistuksen. Sairaiden lasten vanhemmat voivat olla yhteydessä neuvolaan.

Koronavirukselle mahdollisesti altistuneen tulee mahdollisuuksien mukaan välttää kontakteja viiden vuorokauden ajan. Tämä on suositus. Ne täysin oireettomat henkilöt, jotka eivät voi tehdä etätyötä tai muuten olla sopimuksen mukaan pois työpaikalta, voivat mennä töihin, kunhan hyvää käsihygieniaa noudatetaan ja kasvomaskia käytetään.

– Tartunnanjäljitystiimin tehtävä on tästä lähtien tukea positiivisen testituloksen saaneita, arvioida laskimotukoksen riskiä ja antaa neuvoja hoidosta sekä kuinka tartunnan saaneet voivat välttää tartunnan levittämistä eteenpäin. Kaikki, jotka saavat ns. PCR-testissä (laboratoriotestissä) positiivisen testituloksen, saavat tekstiviestillä lisäohjeita ja kuinka tarvittaessa olla yhteydessä tartunnanjäljitystiimiin, Wide kertoo.

Viiveitä aiemmissa karanteeni- ja erityspäätöksissä – lähetä Kela-hakemus heti eteenpäin

Tällä hetkellä noin 1600 karanteeni- ja eristyspäätöstä on vielä kirjoittamatta. Se työntekijä/työnantaja, joka odottaa päätöstä Kelan tartuntatautipäivärahaa varten, voi tehdä hakemuksen Kelaan saman tien ja liittää lääkärintodistuksen hakemukseen myöhemmin. Kela vaatii, että hakemus pitää lähettää 60 päivän sisällä siitä päivämäärästä, josta päivärahaa haetaan.


19.01.2022 / Petra Louhimies

Onko kotikaupunkisi vetovoimainen? Entä onko se imagoltaan vireä, turvallinen tai omaleimainen?

Seutukaupungit, 57 seutukaupungista koostuva verkosto, toteuttavat yhdessä vetovoimatutkimuksen, jolla selvitetään seutukaupunkien tunnettuutta ja niihin liittyviä mielikuvia. Seutukaupungit ovat oman talous- ja palvelualueensa keskuksia tai keskuspareja. Kyselytutkimus toteutetaan tammi-helmikuussa.

Oheisen linkin kautta voit arvioida oman kotikaupunkisi vetovoimaisuutta ja imagoa sekä myös naapuriseutukaupunkeja. Lomakkeen täyttämiseen kuluu noin 5 minuuttia.

Klikkaa tästä osallistuaksesi tutkimukseen!

Tutkimuksen avulla autetaan seutukaupunkeja kehittämään niiden tunnettuutta ja vetovoimaa – ja sitä kautta elinvoimaa. Tutkimuksen sisältö noudattaa pitkälti aiempaa vetovoimatutkimusta, mutta lisäksi mukana on kysymyksiä, joilla kartoitetaan vastaajien näkemyksiä pandemia-ajan vaikutuksista seutukaupunkien houkuttelevuuteen mahdollisina asuinpaikkoina.

Seutukaupunkien vetovoimatutkimus tehtiin viimeksi keväällä 2019, ja nyt alkava tutkimus on seurantaa aiemmalle. Tutkimus on tilattu seutukaupunkiverkoston puitteissa ja sen toteuttaa Innolink.

Lisätietoja antaa:

Kyselyyn liittyvät tekniset kysymykset: tutkimusvastaava Ville Ottela, Innolink, puh. 010 633 0200

Lisätietoa kyselystä: Essi Ratia, asiantuntija, seutukaupunkiverkoston koordinaatio, Kuntaliitto, essi.ratia@kuntaliitto.fi


18.01.2022 / Petra Louhimies

Tartunta-aalto jatkaa kulkuaan. Kahdessa viikossa (3.1. –16.3.22) alueellamme on todettu 558 uutta tapausta, ilmaantuvuus on siis 2029/100 000/14 päivää, joka on vielä korkeampi lukema, kuin mitä viimeksi raportoitiin. Positiivisten testien osuus kaikista tehdyistä testeistä on myöskin korkea, 32 % viimeisen kahden viikon jaksolla. Uudellamaalla sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on samalla tasolla, kuin viikko sitten.

– Sairaalahoitoa tarvitsevat, vakavan infektion sairastaneet potilaat saattavat olla pitkään toipilaina. Niin kutsuttua long covidia, jossa oireet kestävät yli kolme kuukautta, näemme vain muutamia tapauksia avohoidon potilaiden joukossa, mutta aika näyttää, kuinka hyvin ihmiset toipuvat. Rokotukset pienentävät myös long covid -riskiä, kertoo johtava lääkäri Tove Wide.

Nyt voimassa ovat myös uudet ohjeet, miten tulee toimia, jos altistuu tai saa koronaan sopivia oireita. Kontaktien välttämisessä suurin vastuu on nyt asukkailla itsellään, ja työnantajien vastuulla on etätyön tai poissaolopäivien mahdollistaminen. Tartunnanjäljitys keskittyy riskiryhmään kuuluviin, asumisyksiköihin ja vuodeosastolle sekä henkilöihin, jotka asuvat tartunnan saaneen kanssa samassa taloudessa.

– Kun lähes prosentti väestöstä saa viikoittain positiivisen testituloksen, tartuntoja ei voi enää estää tartunnanjäljityksellä. Nyt henkilöstöä tarvitaan rokotuksiin ja valmiuteen siltä varalta, että sairaanhoidon sänkypaikkojen tarve kasvaa. Tämän lisäksi perusterveydenhuollossa on paljon muita tehtäviä, joita ei voi laiminlyödä, Wide sanoo ja jatkaa:

– Äkilliset muutokset ohjeissa luovat paljon epätietoisuutta sekä asukkaiden että henkilökunnan parissa. Haluaisimme tietää, missä virus liikkuu ja kuinka meidän tulee sitä varoa. Niin kauan, kuin virukset ovat näkymättömiä ja tartuntojen leviäminen nopeaa, ei ole muuta vastausta, kuin että kaikki kontaktit lisäävät tartunnan riskiä. Jos tapaamme muita ihmisiä ja liikumme yhteisössä, ei riskeiltä voi välttyä. Saatamme tietää, missä virus oli toissa päivänä, mutta emme, missä se liikkuu tänään tai huomenna. Rokotusten takia vakavan sairauden riski on kuitenkin pieni.

Koronarokotukset

 • Ajanvaraus kolmanteen rokotukseen on avoinna kaikille 18 vuotta täyttäneille.
 • Kaupunki tarjoaa myös 5–11-vuotiaille lapsille rokotusta.

Varaa aikasi joko koronarokotusaika.fi-palvelusta tai puhelimitse 019 289 3141. Samojen kanavien kautta voit varata ajan myös ensimmäiseen tai toiseen rokotukseen!


17.01.2022 / Anne-Marie Brandtberg

Hakuaika kielikylpyyn on 24.1 – 6.2.2022. Mikäli kielikylvyssä on hakuajan päätyttyä vapaita paikkoja pidennetään hakuaikaa.

Raaseporissa on kielikylpyryhmiä 3-5 vuotiaille lapsille neljässä eri päiväkodissa.

Kielikylpy suomenkielisille lapsille, jotka opettelevat ruotsia järjestetään Tammisaaressa Mäntykodon päiväkodissa ja Karjaalla Kiilan päiväkodissa.

Kielikylpy ruotsinkielisille lapsille, jotka opettelevat suomea, järjestetään Tammisaaressa Rasebon päiväkodissa ja Karjaalla Solbackan päiväkodissa.

Hakemukset tehdään ensisijaisesti sähköisesti.
Sähköinen varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatushakemus

Ladda nerVisa

3.01.2022 / Petra Louhimies

Pystymme ottamaan yhteyttä tällä hetkellä ainoastaan positiivisen testituloksen saaneisiin.

Ohjeita positiivisen testituloksen saaneelle:

Tartuttavuusaika alkaa 48 tuntia ennen oireiden alkamista. Kerro altistumisesta heti itse niille henkilöille, joiden kanssa olet ollut tekemisissä. Altistuneet henkilöt saavat tekstiviestin karanteenista, ja heidän on mentävä koronatestiin jos oireita ilmenee.

Käy täyttämässä altistamiesi henkilöiden tiedot osoitteessa www.koronatietoni.fi. Tiedot välittyvät tätä kautta suoraan tartunnanjäljittäjille.

Jos sinulle tulee vaikeita koronaoireita, ota yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse ennen hoitoon hakeutumista. Erittäin vaikeissa oireissa hätänumerosta 112.

Ohjeita korona-oireiselle:

 • Sairasta kotona. Mahdollisuuksien mukaan tee kotitesti.
 • Jos työskentelet vakavalle koronalle alttiiden henkilöiden kanssa tai sinulla on ollut juuri ennen sairastumista paljon sosiaalisia kontakteja tai kuulut vakavan koronataudin riskiryhmään, varaa itsellesi koronatestiaika Koronabotin kautta!


21.12.2021 / Petra Louhimies

Kahden viimeisen viikon (ma-su 6.-19.12.2021) aikana Raaseporissa on todettu 45 uutta tapausta. Ilmaantuvuus on 164/100 000/14 päivää. Viimeisen viikon aikana tapauksia on 29, mikä tarkoittaa taas nousevaa trendiä, mutta tämä oli myös odotettavissa omikronmuunnoksen takia.

– Uusista tapauksistamme 24 % on omikronepäilyjä, mutta varman vastauksen saamme vasta myöhemmin. Karanteenimääräykset ovat tiukempia heille, joilla epäillään omikronmuunnosta ja myös rokotetut asetetaan karanteeniin, johtava lääkäri Tove Wide kertoo.

Uudellamaalla sairaalapotilaiden määrä on nousut mutta ei samaan tahtiin, kuin tartuntojen määrä. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on Uudellamaalla pysynyt suurin piirtein samana koko joulukuun ajan, mutta viime päivien aikana voidaan huomata käännös huonompaan.

Johtavan lääkärin Tove Widen terveiset joulun alla:

– Mitä meidän tulisi nyt ajatella? Kahden vuoden aikana suurimmalla osalla on ollut paljon kysymyksiä korona-arjesta: olenko vain väsynyt vai olenko tulossa kipeäksi? Vuotaako nenä vain, koska ulkona on kylmä vai onko se vilustumisoire? Voinko tavata ystävääni vai pitääkö tapaamista taas siirtää? Jos joku sairastuu vakavasti, onko syy minun? Pääsenkö rajan yli, kun teen minulle tärkeän matkan? Entä kuinka voin viettää joulua…

Moneen kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta, vaikka lukisimme ohjeita niin, että pupilleista tulee neliskanttisia. Haluan kuitenkin uskoa, että suurin osa ihmisistä kantaa vastuunsa. Teemme päätöksiä niin hyvin, kuin osaamme, täydellistä tulosta tuskin saavutetaan ja tartunnan riski ei koskaan ole nolla – mutta kun käytämme harkintaa, se ainakin pienenee.

Uskon rokotuksiin, niiden takia suurin osa selättää infektion kohtalaisen lievin oirein. Uskon väkijoukkojen välttämiseen ja kasvomaskin käyttämiseen yleisillä paikoilla. Ja uskon samalla, että on tärkeää elää ja sallia itselleen tiettyjä asioita. Se voi tarkoittaa, että tapaamme meille tärkeää henkilöä tai että annamme halauksen sitä kaipaavalle. Se voi tarkoittaa musiikista, urheilusta tai teatterista nauttimista, ainakin silloin tällöin. Mutta valitettavasti joudumme välillä hammasta purren peruuttamaan kauan kaivattua ohjelmaa, kun vilustumme tai joudumme karanteeniin. Uusia tilaisuuksia tulee kyllä.

Tsemppaamme edelleen!

Altistumisia

 • Henkilöt, jotka ovat vierailleet ravintola Santa Fé:ssa 18.12.2021 klo 19–20 tai Tammisaaren keilailuhallissa klo 20–22 ovat voineet altistua koronavirukselle. Jos olet oleskellut näissä paikoissa yllä mainittuina aikoina, hakeudu matalalla kynnyksellä koronatestiin, jos saat infektio-oireita.

Kaupunki tiedottaa altistumisista, joissa mahdollisesti altistuneita ei varmuudella voida tunnistaa tai tavoittaa.

Koronarokotukset

Terveyden- ja sairaanhoito on kuormittunut erilaisten koronaan liittyvien tehtävien, kuten rokotusten, tartunnanjäljityksen, toiminnan järjestämisen ja sairaiden hoitamisen takia. Samalla muita sairauksia tulee ehkäistä ja hoitaa.

– Monet haluavat nyt kolmannen rokotuksensa nopeasti, kun taas toiset haluavat ensimmäisen ja toisen rokotuksensa. Se on positiivista. Karjaan rokotuspiste muuttaa nyt Kauppiaankadulle ja rokotuskapasiteettimme kasvaa tammikuussa, sanoo terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn.

– Meillä oli tavoitteena, että 90 % kaikista rokotukseen oikeutetuista ja 80 % koko väestöstä saataisiin rokotettua. Nyt olemme lähellä tavoitettamme: yli 12-vuotiaista 89,3 % on saanut ensimmäisen rokotteen ja 86,9 % toisen, kolmas rokotuskierros on alkanut vauhdilla, kertoo Tove Wide.

Karjaan uuden rokotuspisteen osoite on Kauppiaankatu 14. Kyseessä on kävelykadun liiketila Kauppiaankadun ja Korkeavuorenkadun kulmassa.

5–11-vuotiaden riskiryhmiin kuuluvien lasten rokotukset

Nyt rokotamme myös 5–11-vuotiaita riskiryhmiin kuuluvia lapsia. Rokotukset toimivat ajanvarauksella, ajan voi varata joko koronarokotusaika.fi-palvelusta tai puhelimitse 019 289 3141. Lisätietoa 5-11-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien lasten rokotuksista osoitteessa raasepori.fi/koronarokotukset.

Puhelinpalvelu suljettuna joulun pyhien aikana

Muistutamme, että puhelinajanvaraus koronarokotuksiin sulkeutuu keskiviikkona 22.12. klo 14 alkaen, ja avautuu uudestaan maanantaina 3.1.2022 klo 09. Huomioi, että takaisinsoittoja tehdään vielä 23.12.2021!

Puhelinajanvarauksen joulutauon aikana rokotusaikoja voi varata verkkopalvelusta koronarokotusaika.fi. Jotta saat esiin vapaat ajat, valitse ensin rokotuspiste ja klikkaa sitten ”hae vapaat ajat”. Tämän jälkeen voit selata vapaita aikoja klikkaamalla eri päivämääriä. Lisäämme vapaita rokotusaikoja tammikuun alussa!

Ajankohtaista tietoa rokotuksista: raasepori.fi/koronarokotukset.


17.12.2021 / Petra Louhimies

THL:n suosituksen mukaan aloitamme myös Raaseporissa rokottamaan koronavirusta vastaan niitä 5–11-vuotiaita, jotka kuuluvat riskiryhmiin*.

Rokotus tapahtuu ajanvarauksella ja ajan voi varata:

 • koronarokotusaika.fi -palvelusta perjantaina 17.12.2021 alkaen
 • puhelinpalvelusta 019 289 3141 perjantaina 17.12.2021 alkaen

Suosittelemme ajanvarausta verkkopalvelun kautta! Kun varaat ajan lapsellesi, valitse ”Varaa aika (toiselle)”.

Tälle ikäryhmälle on varattu kaksi rokotuspäivää:

 • tiistai 21.12.2021 Karjaalla, Bulevardi 21, Karjaan terveysasema
 • keskiviikko 22.12.2021 Tammisaaressa, Tammikuja 2, ent. Hagakodin tilat

Neuvolan ja kouluterveydenhuollon henkilökunta, joka on tottunut lasten rokottamiseen, hoitaa rokotukset.

Lisätietoa 5–11-vuotiaiden rokotuksista löytyy THL:n verkkosivuilta.


*THL:n määrittelemät sairaudet lasten riskiryhmässä

 • Elinsiirto tai kantasolusiirto
 • Voimakas immunosuppressiivinen hoito tai immuunivajaus
 • Krooniset keuhkosairaudet
 • Sydänsairaudet
 • Krooninen munuaissairaus
 • Vaikea krooninen maksasairaus
 • Ylipaino, ISO-BMI vähintään 30 Lasten painoindeksin ISO-BMI-laskuri
 • Lastenneurologiset potilaat, joilla on hengitysvaje ja/tai lisääntynyt infektioherkkyys
 • Downin oireyhtymä
 • Tyypin 1 ja 2 diabetes
 • Säännöllistä lääkitystä vaativa astma

16.12.2021 / Petra Louhimies

Terveydenhuolto on epidemiatilanteen vuoksi erittäin kuormittunut niin kansallisesti kuin Raaseporissa. Samalla kolmas rokoteannos tulee ajankohtaiseksi useille ryhmille, ja se hankaloittaa entisestään rokotusten turvallista ja sujuvaa järjestämistä.

– Olemme järjestäneet syksyn aikana asukkaiden toiveesta useita rokotustilaisuuksia ilman ajanvarausta. Nämä niin sanotut pop-up-rokotustilaisuudet ovat olleet suosittuja ja pidettyjä. Valitettavasti on kuitenkin niin, että kun tilaisuuksia järjestetään ilman ajanvarausta, on mahdotonta ennustaa, kuinka moni tulee paikalle. Monet ovat halunneet tulla ilman ajanvarausta, vaikka tällöin on saattanut joutua jonottamaan. Valitettavasti pop-up-rokotuksiin on tullut myös henkilöitä, joilla on jo varattu rokotusaika, ja tämä on johtanut jonoihin, kertoo terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn.

Rehn pahoittelee myös sitä, että viimeisimmät pop-up-tapahtumat eivät ole toimineet toivotulla tavalla ja että kaikki halukkaat eivät ole saaneet rokotetta. Kovan paineen vuoksi olemme peruuttaneet viimeisen suunnitellun pop-up-rokotustapahtuman ja tarjoamme sen sijaan rokotuksia ajanvarauksella.

Joukkorokotusten järjestäminen ajanvarauksella edellyttää riittävän suuria ja toimivia tiloja, jota ovat vapaina pidemmän ajan.

– Keväällä ja kesällä meillä oli mahdollisuus käyttää Tammisaaren ja Karjaan urheiluhalleja, ja tämä toimi erinomaisesti. Hallien otto rokotuskäyttöön merkitsisi kuitenkin taukoa sisätreeneihin, mikä vaikuttaisi moniin seuroihin ja toimijoihin. Tähän emme ole halunneet ryhtyä, sanoo kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist.

Lundqvist kehottaa myös kaikkia ottamaan rokotteen, jotta rokotukset sujuisivat tasaisella tahdilla.

– Syksyllä oli paljon aikoja, mutta monet jättivät rokotteen silloin ottamatta. Nyt ihmiset ovat tulleet toisiin ajatuksiin, koska monessa paikassa vaaditaan koronapassia Lundqvist jatkaa.

Viimeinen pop-up-rokotus peruuntuu – tilalle joukkorokotukset välipäivinä

Vuoden viimeinen pop-up-rokotustilaisuus siis peruuntuu, mutta sen sijaan voimme nyt tarjota rokotuksia ajanvarauksella välipäivinä. Nämä rokotukset tapahtuvat Karjaalla osoitteessa Kauppiaankatu 14 (Kauppiaankadun ja Korkeavuorenkadun kulmassa sijaitsevassa liiketilassa) 29.–30.12.2021 klo 9–20. Asukkaille avautuu noin 1 500 rokotusaikaa.

Näitä aikoja voivat varata henkilöt, jotka ovat oikeutettuja saamaan ensimmäisen ja toisen annoksen, eli kaikki 12 vuotta täyttäneet henkilöt, sekä ryhmät, jotka tällä hetkellä ovat oikeutettuja kolmanteen annokseen, eli 60 vuotta täyttäneet, 12 vuotta täyttäneet riskiryhmiin kuuluvat sekä 12 vuotta täyttäneet henkilöt, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt.

Ajanvaraus aukeaa verkossa osoitteessa koronarokotusaika.fi tänään torstaina 16.12.2021 klo 16 ja puhelimitse numerossa 019 289 3141 perjantaina 17.12.2021 klo 9. Puhelinvaraus toimii takaisinsoittona, eli soitamme kaikille takaisin vuorotellen.

– Haluan kiittää kaikkia heitä, jotka osallistuvat rokottamiseen ja uhraavat jouluvapaansa saadakseen raaseporilaiset rokotetuiksi. Pyydän myös ymmärrystä, sillä vaikka poikkeuksellinen tilanne on jatkunut jo pitkään, kaupungin terveydenhuolto tekee kaikkensa rokotusaikojen järjestämiseksi.

Klikkaa tästä ja lue lisää rokotuksista 29.-30.12.2021!

15.12.2021 / Tobias Björklund

Raaseporin kaupunki palkkaa tänä kesänä nuoria eri tehtäviin kaupungin yksiköissä. Työsuhteen kesto on yksi (1) kuukausi. Kyse voi olla eri tehtävistä, kuten esim. puistotyöntekijä, siivooja, keittiöapulainen, museo-opas, urheilukentän hoitaja, uimavalvoja, kirjastotyöntekijä, hoitoapulainen, leiriohjaaja, kulttuurityöntekijä tai kiinteistönhoitaja.

Nuoret, jotka tarvitsevat työharjoittelua opintojaan varten, ovat etusijalla kesätyöläisiä palkattaessa. Nuorten tulee olla syntyteitä 2006 tai sitä ennen.

Korkeakoulussa ja ammattikorkeakoulussa opiskelevien palkka on 1 750 €/kk, ammatti-oppilaitoksissa ja lukiossa opiskelevien 1 500 €/kk sekä muiden nuorten 1 350 €/kk.

Kaikki kesätyöhakemukset tehdään sähköisesti. Hakuaika jatkuu 10.3.2021 klo.12:00 saakka. Pyrimme ilmoittamaan sinulle viimeistään huhtikuun puolivälissä mikäli olet saanut kesätyötä vai et.

Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen ohjeineen löytyy tästä: https://www.kuntarekrytointi.fi/recruitment/#/job/402218?lang=sv_SE&portal=rekryfi&ref=1tgp4bmnz2m0l

Lisätietoja antaa henkilöstöpäällikkö Johan Nylund, careers@raseborg.fi 019-2892030


14.12.2021 / Petra Louhimies

Kahden viimeisen viikon (ma-su 29.11.-12.12.2021) aikana Raaseporin alueella on todettu 32 uutta covid-19-tapausta, joka antaa ilmaantuvuudeksi 116/100 000/14 päivää.

Kaikista testeistä 2,6 % on nyt positiivisia, mikä tarkoittaa selkeästi laskevaa trendiä. Uudellamaalla sairaalapotilaita on hieman vähemmän kuin edellisellä jaksolla.

– Omikron-varianttia emme ole vielä nähneet Raaseporissa, mutta sen odotetaan rantautuvan myös tänne ja tuovan mukanaan korkeampia tartuntalukuja. Mutta emme vielä tiedä nostaako se sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrää, kertoo johtava lääkäri Tove Wide.

Koronarokotukset

Puhelinajanvaraus koronarokotuksiin sulkeutuu keskiviikkona 22.12. klo 14 alkaen, ja avautuu uudestaan maanantaina 3.1.2022 klo 09. Huomioi, että takaisinsoittoja tehdään vielä 23.12.2021!

Puhelinajanvarauksen joulutauon aikana rokotusaikoja voi varata verkkopalvelusta koronarokotusaika.fi. Terveyskeskus ei anna aikoja koronarokotuksiin!

Pop-up-koronarokotukset

Seuraavat koronarokotus-pop-up-tilaisuudet järjestetään:

 • Keskiviikkona 15.12. klo 16–19 Tammisaari, Tammikuja 2, ent. Hagakoti
 • Maanantaina 20.12. klo 16–19 Karjaan terveysasema

Näissä pop-up-rokotuksissa voit saada ensimmäisen tai toisen rokoteannoksesi, jos olet täyttänyt 12 vuotta tai kolmannen annoksesi, jos olet täyttänyt 60 vuotta tai kuulut johonkin riskiryhmään.

Toinen annos voidaan antaa kuusi (6) viikkoa ensimmäisen jälkeen, kolmas annos voidaan antaa 5–6 kuukautta toisen jälkeen.

HUOM! Koska sisätiloihin voi ottaa ainoastaan rajatun määrän henkilöitä, pyydämme varautumaan jonottamiseen ulkona! Ovet avataan klo 16.00, ja toivomme, että paikalle ei tultaisi etuajassa.

Katso lisätiedot raasepori.fi/koronarokotukset.

Seuraa rokotustilastoja THL:n palvelun kautta.


14.12.2021 / Stina Kreutzman

Raaseporin Yrittäjien sääntömääräinen syyskokous pidettiin 23.11.2021 Fiskarin hotelli Tegelin kokoustilassa, kokouksen jälkeen jäsenyrittäjät viettivät mukavan illan Wärssy ravintolassa.

Henna Ljung valittiin jatkamaan puheenjohtajakauttaan vuodelle 2022. Samalla syyskokous päätti, että hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla kuin vuonna 2021,
vedoten korona-vuoteen, jolloin ei ole päässyt tekemään aktiivisesti vaikuttajatyötä
yhdistyksenä.
“Nyt hallituksen jäsenillä on ymmärrys yhdistyksen vuosikellosta ja ensi vuosi päästään
aloittamaan heti uudella drivella!” sanoo Henna Ljung.

Nick Victorzon, Peik Victorzon, Henna Ljung, Mari Pylväläinen. Kuva: Johan Ljungqvist / Multifoto Oy

Varapuheenjohtajana jatkaa hallituksen jäsen Mats Grönblom. Samaten hallituksen jäseninä
jatkaa Mari Pylväläinen yrityksestä Mariens Oy, Sebastian Laxell yrityksestä Sebastian
Laxell Consulting Oy, Anders Helle yrityksestä Multifoto Oy sekä kassanhoitajana jatkaa
Christer Forsskåhl. Hallituksen kokouksiin osallistuu tarvittaessa kaupungin kehityspäällikkö Jennifer Gammals
sekä Yrityskehitys Oy Novagon asiantuntija Alexandra Stoor.
Henna Ljung on ollut mukana Raaseporin yrittäjien hallituksessa varapuheenjohtajan
roolissa 3 vuotta sekä aloittaa nyt siis toisen kauden puheenjohtajana.

Henna on osallistunut/osallistuu aktiivisesti Uudenmaan Yrittäjien sekä Suomen Yrittäjien luottamusmiehille
järjestettyihin koulutuksiin sekä tapahtumiin.
“Yhteistyöverkko yli aluerajojen on osa ensi vuoden strategiaamme. Olemme koonneet
aktiivisen ryhmän Läntisen Uudenmaan yrittäjäyhdistysten puheenjohtajistosta ja
suunnittelemme yhteistyötä yli kuntarajojen. Yksi hyvä esimerkki tästä on, että voimme
kutsua ruotsinkielisiin tapahtumiin suomenkielisten naapuriyhdistysten ruotsinkielisiä jäseniä
ja päinvastoin. Yhteistyö yli kuntarajojen auttaa meitä löytämään hyviä käytänteitä
naapurikunnilta.

Anders Helle, Mari Pylväläinen, Mats Grönblom, Henna Ljung, Christer Forsskåhl, Sebastian Laxell.
Kuva: Johan Ljungqvist / Multifoto Oy


Toivotamme uusia yrittäjiä mukaan joukkoomme, unohtamatta nykyisiä jäseniämme. Kaikki
yrittäjät ovat meille yhtä tärkeitä iästä ja yrityksen koosta riippumatta. Pystymme
paikallisyhdistyksenä tarjoamaan Suomen yrittäjien jäsenetujen lisäksi jäsenyrittäjillemme
verkostoitumistilaisuuksia sekä asiantuntijakeskusteluja, joihin tarvittaessa kutsumme myös
kaupungin virkamiehiä. Ensi vuoden toimintasuunnitelmaan kuuluu myös suositut Breakfast
Clubit sekä After Workit, joita tulemme järjestämään jäsenyrityksissämme kuukausittain.”
tiivistää Henna Ljung tulevan vuoden suunnitelmia.

Hallitus yllätti paikallisen yrityksen diplomilla


Henna Ljung on toiminut viimeiset kuusi vuotta yksinyrittäjänä Tammisaaren keskustassa:
“Hallitustyöskentely antaa minulle hyvää vastapainoa yksinyrittäjän arkeen, olen saanut
näinä vuosina paljon uusia kontakteja sekä Raaseporin että koko Uudenmaan alueelta.
Menemme positiivisin mielin supervuoteen 2022 ja viemme yhdessä yrittäjiä eteenpäin!”
Hallitus yllätti paikallisen yrityksen diplomilla
Joulukuussa hallitusten jäsenet kokoontuivat YLP!-pizzeriaan yhteiseen illanviettoon, jossa
paketoitiin vuosi 2021 ja avattiin jo hieman vuotta 2022. Samalla hallitus palkitsi YLP! –
yrittäjät Viktor ja Peik Victorzonit “Sijoitti Raaseporin kartalle 2021”- diplomilla.

Nick ja Peik Victorzon. Kuva: Johan Ljungqvist / Multifoto Oy

YLP! on kuuluisa ympäri Suomen ja on sananmukaisesti sijoittanut Raaseporin Gastronomian
kartalle. Ylp! You local Pizzan maukkaat pitsat syntyvät paikallisista kauden raaka-aineista ja
ravintola on ensimmäinen “zero waste”-ravintola skandinaaveissa.
Tervetuloa tutustumaan YLP!iin sekä kaikkiin Raaseporin yrityksiin!” toivottaa Raaseporin
yrittäjien hallitus.


8.12.2021 / Petra Louhimies

On taas aika nimetä ehdokkaita vuoden 2021 Raasepori-palkintojen saajiksi! Palkinnot jaetaan palkintoseremoniassa vuoden 2022 alussa. Palkintojen kautta kaupunki haluaa huomioida henkilöitä, yhdistyksiä tai järjestöjä, jotka ovat tehneet huomattavan suorituksen tai teon.

Tänä vuonna kaupunki jakaa:

 • kulttuuripalkinnon, jonka vastaanottajan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsee
 • urheilupalkinto, jonka vastaanottajan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsee
 • nuorisopalkinnon, jonka vastaanottajan nuorisovaltuusto valitsee
 • ympäristöpalkinnon, jonka vastaanottajan kaupunkikehitysosasto valitsee sekä
 • Vuoden raaseporilainen -palkinnon, jonka vastaanottajasta asukkaat saavat äänestää vuoden 2022 alussa.

Asukkailla on nyt mahdollisuus nimetä ehdokkaita kaikkiin kategorioihin lähettämällä ehdotuksensa seuraavan linkin kautta https://www.lyyti.fi/questions/528214cd68, viimeistään 20.12.2020 mennessä.

Klikkaa tästä ehdokasasetteluun!

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa myös palkintoja vuoden urheilusuorituksista. Urheilustipendit myönnetään tietyin periaattein, lue lisää tästä.


8.12.2021 / Anne-Marie Ekholm

On taas tullut aikaa lähettää ehdotuksensa vuoden urheilusuorituksista 2021.

Tiedostosta käy ilmi, mitä periaatteita sovelletaan ja tämän linkin kautta voi nimetä urheilijaa tai joukkuetta. Linkki sulkeutuu 20.12.2021.

Periaatteita urheilustipendien myöntämiselle

Ladda nerVisa

7.12.2021 / Petra Louhimies

Kahden viimeisen viikon (ma-su 22.11.-5.12.2021) aikana Raaseporin alueella on todettu 48 uutta covid-19-tapausta, joka antaa ilmaantuvuusluvuksi 175/100 000/14 päivää.

– Näemme nyt aavistuksen laskevan trendin, mutta meillä on toisaalta takanamme juuri pitkä viikonloppu, joka on aiheuttanut taukoa testaukseen. Kaikista otetuista testeistä 3,7 % on positiivisia, ja se on vielä korkea luku, sanoo johtava lääkäri Tove Wide ja jatkaa,

– Raaseporissa on viime aikoina tartunnan saaneita ollut noin 10 kertaa enemmän rokottamattomien joukossa, kuin mitä tartunnan saaneita on rokotettujen joukossa. Tartuntoja on todettu sekä rokotetuilla, rokottamattomilla ja lapsilla, ja lähinnä perheiden kautta tartunta kulkee myös rokotettuihin. Riski joutua tehohoitoon on noin 33 kertaa korkeampi rokottamattomilla.

Koronarokotukset

Pyydämme niitä henkilöitä, jotka ovat saaneet ensimmäisen ja toisen rokotusannoksensa Modernan rokotetta, ja jotka ovat nyt oikeutettuja kolmanteen rokotusannokseen olemaan yhteydessä joulukuun aikana puhelinnumeroon 019 289 3141!

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on äskettäin antanut suosituksen, että kolmansia rokoteannoksia aletaan tarjota kaikille 18 vuotta täyttäneille. Samalla THL huomauttaa, että iäkkäiden ja riskiryhmäläisten kolmannet annokset tulee olla prioriteettina, ja että rokotusjärjestys on vanhimmasta nuorimpaan.

Raaseporin kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että alle 60-vuotiaiden (jotka eivät kuulu mihinkään riskiryhmään) kolmannet rokotukset ajoittuvat alkuvuoteen 2022. Ilmoitamme myöhemmin tarkan ajankohdan, kun kolmas rokoteannos tulee saataville kaikille 18–59-vuotiaille. Joulukuun pop-up-rokotuksissa tarjoamme siis kolmannen annoksen ainoastaan 60 vuotta täyttäneille tai riskiryhmiin kuuluville.

Pop-up-koronarokotukset

Seuraavat koronarokotus-pop-up-tilaisuudet järjestetään:

 • Torstaina 9.12. klo 16–19 Karjaan terveysasema, Bulevardi 21
 • Keskiviikkona 15.12. klo 16–19 Tammisaari, Tammikuja 2, ent. Hagakoti
 • Maanantaina 20.12. klo 16–19 Karjaan terveysasema

Huom! Näissä pop-up-rokotuksissa voit saada ensimmäisen tai toisen rokoteannoksesi, jos olet täyttänyt 12 vuotta tai kolmannen annoksesi, jos olet täyttänyt 60 vuotta tai kuulut johonkin riskiryhmään.

Toinen annos voidaan antaa kuusi (6) viikkoa ensimmäisen jälkeen, kolmas annos voidaan antaa 5–6 kuukautta toisen jälkeen.

Katso lisätiedot raasepori.fi/koronarokotukset.

Koska sisätiloihin voi ottaa ainoastaan rajatun määrän henkilöitä, pyydämme varautumaan jonottamiseen ulkona!

Seuraa rokotustilastoja THL:n palvelun kautta.


3.12.2021 / Sannariikka Grönfors

Raaseporin vanhuspalveluissa järjestetään vuosittain palvelujen laatua ja riittävyyttä koskevat kyselyt asiakkaille/asukkaille, omaisille ja henkilökunnalle. Kysely perustuu vanhusopalvelulakiin ja sen tuloksia käytetään vanhuspalvelujen kehittämiseen. Kyselyihin voi vastata 19.12.2021 saakka

Sähköisten kyselyjen linkit ovat alla:

Henkilökunnalle linkit toimitetaan sähköpostitse

Kiitos vastauksistanne!2.12.2021 / Stina Kreutzman

Yrittäjä,

Tervetuloa Länsi-Uudenmaan online Yritystreffeille ke 8.12.2021, klo 16.30 – 20.30

Online (GoToMeeting & Businessmaker -platform)

Voit kohdata tulevaisuuden yhteistyökumppanisi ja asiakkaasi, sekä luoda verkostoa yritystoimintasi tueksi!

Yritystreffeillä voit vakaalla aikomuksella, mutta pilke silmäkulmassa, speed-deitata muita yrittäjiä. Tapahtumaan voivat tulla mukaan kaikki Länsi-Uudenmaan yritykset toimialaan tai kokoon katsomatta. Myös oppilaitokset, kunnat, yhdistykset ja liiketoimintaansa vasta aloittelevat toimijat sekä naapurikuntien yritykset ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan. Rekisteröidy mukaan 8.12. klo 14.00 mennessä.

Klikkaa tästä ja rekisteröidy!

Tapahtuma toteutetaan kokonaisuudessaan etäyhteyden avulla. GoToMeeting – etäyhteys on avoinna koko tapahtuman ajan. Voit esitellä siellä yrityksesi toimintaa ja verkostoitua silloin, kun sinulla ei ole sovittuna kahden keskisiä treffejä. Saat GoToMeeting -etäyhteyslinkin sähköpostiisi hieman ennen tapahtumapäivää.

Jos vielä mietit, tässä hyödyt tapahtumasta:

+ Ekologisen ja tehokkaan tavan verkostoitumiseen verkon välityksellä

+ Tavata potentiaalisia uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita

+ Päästä harjoittelemaan myyntiä tositoimissa ja tositarkoituksella

+ Päästä vaihtamaan ajatuksia mielenkiintoisten kollegojen kanssa

Vielä ehtii mainiosti ilmoittautua ja sopia treffejä!

TAVATAAN YRITYSTREFFELLÄ!


30.11.2021 / Petra Louhimies

Kahden viimeisen viikon (ma-su 15.11.-28.11.2021) aikana tartuntatilanne on jatkunut huonona. Raaseporin alueella on todettu 63 uutta covid-19-tapausta. Ilmaantuvuusluku viikoille 46–47 on 229/100 000/14 pv. Tilanne on samantapainen koko Uudellamaalla ja tämän takia rajoituksia tarvitaan. Uudellamaalla sairaalahoidon ja tehohoidon tarve on kohonnut hiljalleen viimeisten viikkojen aikana. Raaseporissa positiivisten testien osuus kaikista otetuista testeistä on 4,7 %, joka on myös korkea lukema.

– Meillä on nyt paljon tartuntoja lasten ja nuorten keskuudessa, kouluissa ja päiväkodeissa, kertoo johtava lääkäri Tove Wide ja jatkaa

– Suosittelemme rokotuksen ottamista ihan kaikille ja erityisesti raskaana oleville ja henkilöille, jotka ovat vaarassa sairastua vakavasti. Kun käytämme kasvomaskia julkisilla paikoilla, pidämme etäisyyttä ja huolen käsihygieniasta, voimme selvästi pienentää riskiä saada covid-tartunta, joka tarttuu lähinnä pisaratartuntana. Kaikesta huolimatta, huonolla tuurilla voi kuka tahansa, myös varovaiset, sairastua. Vaikka rokotus ei suojaa sataprosenttisesti tartunnalta, se tarjoaa kuitenkin pienemmän riskin sairastua, ja pienemmän riskin ja lyhyemmän ajan tartuttaa eteenpäin. Suurimmassa osassa tapauksista tartunta, eristys ja karanteeni kiusallisia rajoituksia, jotka haittaavat arjen suunnitelmia, mutta ne ovat ohi muutamassa viikossa. Kiitos kaikille kärsivällisyydestä – ohjeita noudattamalla voimme suojella niitä, jotka ovat erityisen haavoittuvaisia.

Koronarokotukset

Pyydämme niitä henkilöitä, jotka ovat saaneet ensimmäisen ja toisen rokotusannoksensa Modernan rokotetta, ja jotka ovat nyt oikeutettuja kolmanteen rokotusannokseen olemaan yhteydessä joulukuun aikana puhelinnumeroon 019 289 3141!

Tällä hetkellä joulukuussa ei ole vapaita koronarokotusaikoja mutta koronarokotusaika.fi -palvelusta voi löytyä peruutusaikoja.

Kehotamme asukkaita tulemaan pop-up-rokotuksiimme hakemaan koronarokotteensa!

Pop-up-koronarokotukset

Seuraavat koronarokotus-pop-up-tilaisuudet järjestetään:

 • Keskiviikkona 1.12. klo 16–19 Tammisaaressa, Tammikuja 2 (ent. Hagakodin tilat)
 • Torstaina 9.12. klo 16–19 Karjaan terveysasemalla
 • Keskiviikkona 15.12. klo 16–19 Tammisaaressa, Tammikuja 2
 • Maanantaina 20.12. klo 16–19 Karjaan terveysasemalla

Huomioi, että rokotuspisteet ovat Karjaan terveysasema, Bulevardi 21, 10300 Karjaa sekä entinen Hagakoti, Tammikuja 2, 10600 Tammisaari.

Koska sisätiloihin voi ottaa ainoastaan rajatun määrän henkilöitä, pyydämme varautumaan, että jonoja voi syntyä!

Seuraa rokotustilastoja THL:n palvelun kautta.


23.11.2021 / Petra Louhimies

Kahden viimeisen viikon (ma-su 8.11.-21.11.2021) Raaseporin alueella on todettu 68 uutta covid-19-tapausta. Ilmaantuvuusluku viikoille 45–46 on 247/100 000/14 pv.

– Vuodeosaston epidemia on nyt hallinnassa mutta vierailukielto jatkuu vielä vähintään viikon, kertoo johtava lääkäri Tove Wide.

Voimakkaasti heikentynyt tartuntatilanne aiheuttaa tällä hetkellä kovaa painetta terveyden- ja sairaanhoidon toiminnoille Raaseporissa. Tartunnanjäljitys, rokotus, ajanvaraus ja sairaiden hoito vaatii tällä hetkellä erityisen paljon resursseja.

Tilanne aiheuttaa parhaillaan jonoja, erityisesti puhelinajanvaraukseen. Pyydämme asukkailta kärsivällisyyttä ja ymmärrystä, että esim. takaisinsoitossa voi olla viivettä (huomioi, että soitto tulee aina salaisesta numerosta).

Altistumisia kaupungin yksiköissä:

 • Pojo kyrkoby skola (ketään ei ole asetettu karanteeniin)
 • Karis-Billnäs gymnasium
 • Katarinaskolan
 • Yhdellä Kiilan päiväkodin osastolla

Rajoitukset ja suositukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jolla rajoitetaan ns. korkeariskisiä sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia Uudellamaalla: tilaisuuksia, joissa on yleisöä seisomakatsomoissa, ja yhteislaulutilaisuuksia.

Päätöksellä rajoitetaan sisätiloissa seisomakatsomojen henkilömäärää niin, että tilaisuudessa voi olla enintään 20 henkilöä, joilla ei ole istumapaikkaa. Istumapaikallisten katsomojen osallistujamäärää ei rajoiteta.

Päätöksellä rajoitetaan lisäksi sisätiloissa järjestettäviä yhteislaulutilaisuuksia, jotka ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan koronaviruksen leviämisen kannalta korkeariskisiä tapahtumia. Jos yhteislaulutilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä, tilaan saa ottaa enintään puolet muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä.

Rajoitukset tulevat voimaan torstaina 25.11. Rajoitusten vaihtoehtona tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin. Lisätietoa avi.fi

Koronarokotukset

Ajanvaraus on suljettuna joulun välipäivinä, 27.-31.12.2021

Voit varata koronarokotusajan palvelusta koronarokotusaika.fi, on edelleen mahdollista saada sekä ensimmäinen että toinen rokoteannos!

Ajan kolmanteen rokotukseen voi varata, jos kuulut seuraaviin ryhmiin:

 • Olet täyttänyt 60 vuotta
 • Olet täyttänyt 12 vuotta ja kuulut riskiryhmään 1 tai 2
 • Olet täyttänyt 12 vuotta ja sinulla on voimakkaasti alentunut immuunivaste

Kts. tarkemmat tiedot raasepori.fi/koronarokotukset

Puhelinajanvaraus voi edelleen ajoittain olla kuormittunut Raaseporin epidemiatilanteen takia. Soitamme takaisin kaikille, vaikka takaisinsoittoaika voi vaihdella ilmoitetusta ajankohdasta.

Puhelinpalveluun soittaminen useasti johtaa vain puhelinlinjojen kuormittumiseen lisää. Jos olet saanut takaisinsoittoajan, pyydämme ystävällisesti odottamaan puheluasi!

Kaikki terveyskeskuksesta tulevat puhelut tulevat tuntemattomasta/salaisesta numerosta!

Seuraava pop-up-koronarokotustilaisuus järjestetään:

 • 1.12.2021 klo 16–19 Tammisaaressa, Tammikuja 2 (ent Hagakodin tilat)

Tiloihin voi ottaa sisälle ainoastaan rajatun määrän ihmisiä. Pyydämme varautumaan siihen, että jonoja voi syntyä.

Influenssarokotukset

Seuraava pop-up-influenssarokotustilaisuus järjestetään:

 • 24.11.2021 klo 15–18 Tammisaaressa, Tammikuja 2, (ent. Hagakodin tilat)

Tiloihin voi ottaa sisälle ainoastaan rajatun määrän ihmisiä. Pyydämme varautumaan siihen, että jonoja voi syntyä.

Pop-up-rokotustilaisuus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat oikeutettuja saamaan maksuttoman influenssarokotuksen:

 • raskaana olevat
 • alle 7-vuotiaat lapset
 • 65 vuotta täyttäneet henkilöt
 • sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
 • varusmiespalveluksensa aloittavat
 • sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
 • vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiri

Seuraa rokotustilastoja THL:n palvelun kautta.


22.11.2021 / Anne-Marie Ekholm

Ennakkoilmoittautuminen ohjattuun toimintaan keväälle 2022 tapahtuu torstaina 9.12 klo 13.00 lähtien alla olevien linkkien kautta (julkaistaan 2.12) tai puhelimitse 019 289 2191; 019 289 2192 tai 019 289 2194..

Kevään kurssitarjonta julkaistaan 2.12.


19.11.2021 / Sebastian Berg

Lapsen oikeuksien päivää vietetään kaikissa Raaseporin kouluissa ja päiväkodeissa tänään, perjantaina 19.11. Tänä vuonna päivää juhlistetaan yhteisellä videotervehdyksellä, johon kaupungin kaikki vitosluokkalaiset ovat saaneet osallistua. Tähän julkaistaan lyhennetty versio lasten tervehdyksistä. Kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist on myös lähettänyt videotervehdyksen lapsille. Tämän tervehdyksen voi nähdä kaupungin youtube-kanavalla. Päiväkodit ja koulut liputtavat tänään Lapsen oikeuksien päivän kunniaksi, jota kansainvälisesti vietetään virallisesti huomenna 20.11.2021.

Videotervehdys Raaseporin kaupuingin koulujen 5-luokkalaisilta
Raaseporin kaupunginjohtajan, Ragnar Lundqvistin, videotervehdys kaupungin lapsille ja nuorille.

19.11.2021 / Minttu Peuraniemi

Millaista on vapaa-ajan asuminen Raaseporissa? Raaseporin kaavoitusyksikkö haluaa kuulla näkemyksesi ja sinä voit auttaa vastaamalla kyselyyn. Kuulut kohderyhmään, jos sinulla on Raaseporissa kakkosasunto, vapaa-ajan asunto tai kesämökki. Kotikunnallasi ei ole väliä, myös raaseporilaiset voivat vastata kyselyyn.

Kysely on auki 5.12.2021 asti. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 10 minuuttia. Vastaajien kesken arvotaan 50 €:n lahjakortti vapaavalintaiseen, Raaseporissa sijaitsevaan päivittäistavaraliikkeeseen.

Klikkaa tästä ja osallistu kyselyyn!

Selvitys vapaa-ajan asumisesta on osa maankäytön kehityskuvatyötä. Maankäytön kehityskuvan tavoitevuosi on 2050 ja sitä laaditaan vuosina 2021-2023. Kehityskuvaa tehdään vuorovaikutuksessa Raaseporin asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Maankäytön kehityskuvatyöstä ja siihen liittyvästä vuorovaikutuksesta on luvassa lisätietoa vuodenvaihteen tienoilla. Seuraa siis sivujamme!

Lisätietoja antaa: kaupunginarkkitehti Johanna Backas; 019 289 3843.


17.11.2021 / Petra Louhimies

Kahden viimeisen viikon (ma-su 1.11.-14.11.2021) Raaseporin alueella on todettu 89 uutta covid-19-tapausta. Ilmaantuvuusluku viikoille 44–45 on 323/100 000/14 pv.

– Yhteisössä on siis paljon tartuntoja ja valitettavasti myös kaksi viikkoa sitten alkanut epidemia vuodeosastolla, kertoo johtava lääkäri Tove Wide ja jatkaa

– Vuodeosaston epidemia on tarkoittanut vierailukieltoa, puutetta hoitopaikoista ja hoitavasta henkilökunnasta sekä huonompia mahdollisuuksia potilaiden kuntoutukseen, kun he eivät saa liikkua yhtä paljon, kuin ennen epidemiaa. Tilanne näyttää valoisammalta mutta vasta myöhemmin voimme arvioida, mitä kaikkea epidemia toi mukanaan. Vuodeosaston vierailukielto jatkuu edelleen.

– Vetoamme asukkaisiin, että he käyttäisivät kasvomaskia yleisillä paikoilla ja että he ottaisivat rokotteen. Rokotetutkin voivat saada tartunnan ja tartuttaa edelleen, mutta uusi tartuntaketju alkaa yleensä jostain rokottamattomasta henkilöstä. Tuplarokotetuilla sairaus on myös useasti oireeton tai lievä, Wide muistuttaa.

Voimakkaasti heikentynyt tartuntatilanne aiheuttaa tällä hetkellä kovaa painetta terveyden- ja sairaanhoidon toiminnoille Raaseporissa. Tartunnanjäljitys, rokotus, ajanvaraus ja sairaiden hoito vaatii tällä hetkellä erityisen paljon resursseja.

Tilanne aiheuttaa parhaillaan jonoja, erityisesti puhelinajanvaraukseen. Pyydämme asukkailta kärsivällisyyttä ja ymmärrystä, että esim. takaisinsoitossa voi olla viivettä (huomioi, että soitto tulee aina salaisesta numerosta).

Koronarokotukset

Voit varata koronarokotusajan palvelusta koronarokotusaika.fi, on edelleen mahdollista saada sekä ensimmäinen että toinen rokoteannos!

Ajan kolmanteen rokotukseen voi varata, jos kuulut seuraaviin ryhmiin:

 • Olet täyttänyt 60 vuotta
 • Olet täyttänyt 12 vuotta ja kuulut riskiryhmään 1 tai 2
 • Olet täyttänyt 12 vuotta ja sinulla on voimakkaasti alentunut immuunivaste

Kts. tarkemmat tiedot raasepori.fi/koronarokotukset

Puhelinajanvaraus voi edelleen ajoittain olla kuormittunut Raaseporin epidemiatilanteen takia. Soitamme takaisin kaikille, vaikka takaisinsoittoaika voi vaihdella ilmoitetusta ajankohdasta.

Puhelinpalveluun soittaminen useasti johtaa vain puhelinlinjojen kuormittumiseen lisää. Jos olet saanut takaisinsoittoajan, pyydämme ystävällisesti odottamaan puheluasi!

Kaikki terveyskeskuksesta tulevat puhelut tulevat tuntemattomasta/salaisesta numerosta!

Seuraa rokotustilastoja THL:n palvelun kautta.

Influenssarokotukset

Influenssarokotukset ovat myös tällä hetkellä käynnissä. Teknisistä syistä johtuen ajanvaraus verkon kautta ei tänä vuonna ole mahdollista. Pahoittelemme tätä ja lähdemme siitä, että verkkoajanvaraus on taas ensi vuonna käytössä.

Seuraava pop-up-influenssarokotustilaisuus järjestetään:

 • 18.11.2021 klo 14–18 Tammisaaressa, Tammikuja 2, (ent. Hagakodin tilat)

Huom! Nämä tilaisuudet on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat oikeutettuja saamaan maksuttoman influenssarokotuksen:

 • raskaana olevat
 • alle 7-vuotiaat lapset
 • 65 vuotta täyttäneet henkilöt
 • sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
 • varusmiespalveluksensa aloittavat
 • sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
 • vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiri

16.11.2021 / Cynthia Moed-Ring

Jäteyhtiö Rosk’n Roll ryhtyy keräämään poistotekstiilejä 15. marraskuuta 2021 alkaen. Alkuvaiheessa poistotekstiilejä kerätään määrätyillä jäteasemilla sekä muutaman yhteistyökumppanin toimipisteissä. Kerätyistä tekstiileistä jalostetaan uusiokuitua.


Rosk’n Rollin poistotekstiilien keräys alkaa viidellä paikkakunnalla: Loviisassa, Porvoossa, Raaseporissa, Lohjalla ja Vihdissä. Keräyspisteet ovat Loviisan jäteasemalla ja Loviisan Goodwill-lahjoituspisteellä, Porvoon Domargårdin jätekeskuksessa ja Porvoon Goodwill-myymälässä, Tammisaaren jäteasemalla ja Emmaus Westervikin kirpputorilla Raaseporissa, Lohjan Munkkaan jätekeskuksessa, Vihdin jäteasemalla sekä Vihdin kierrätyskeskuksessa Nummelassa. Kotitalouksien poistotekstiilejä otetaan vastaan maksutta.
Rosk’n Roll kasvattaa keräyspisteiden määrää lähivuosina. Keräyspisteiden määrän ja sijainnit voi tarkistaa yhtiön verkkosivuilta rosknroll.fi/poistotekstiilit.


Käyttökelvoton, puhdas ja kuiva
Poistotekstiilien keräykseen kuuluvat kotitalouksien loppuun kuluneet vaatteet ja kodintekstiilit.
”Nyrkkisääntö on, että kuivat ja puhtaat, loppuun kuluneet eli käyttökelvottomat vaatekappaleet ja kodintekstiilit ovat poistotekstiilejä”, kertoo Rosk’n Rollin projektisuunnitelija Marika Makkonen.
Keräykseen ei kuitenkaan saa laittaa esimerkiksi alusvaatteita tai sukkia eikä myöskään kenkiä, peittoja tai mattoja. Myöskään kosteita, homeisia, vahvasti haisevia tai tuholaisia sisältäviä tekstiilejä ei saa tuoda keräykseen. Nämä kuuluvat sekajätteeseen.
”Jos poistotekstiilin keräyspiste ei vielä sijaitse kohtuullisen etäisyyden päässä, voi kaikki käyttökelvottomat tekstiilit yhä laittaa sekajäteastiaan, josta ne kuljetetaan jätevoimalaan energiana hyödynnettäväksi”, Makkonen lisää.

Poistotekstiilikeräykseen kuuluvat kotitalouksien loppuun kuluneet vaatteet ja kodintekstiilit. Myy suoraan uudelleenkäyttöön kelpaavat, hyväkuntoiset vaatteet ja kodintekstiilit esimerkiksi kirpputorilla tai lahjoita hyväntekeväisyysjärjestöjen keräyksiin.


Loppuun kuluneesta uusiokuiduksi
Kerätyt poistotekstiilit lajitellaan laadun mukaan yhteistyökumppaniemme toimesta. Käyttökelvottomat tekstiilit ohjataan Paimioon, Lounais-Suomen jätehuollon juuri avattuun uuteen laitokseen, jossa tekstiilit käsitellään ja jalostetaan kierrätysraaka-aineeksi. Uusiokuiduista valmistetaan esimerkiksi lankaa, erilaisia kuitukangasmateriaaleja, eristeitä, akustiikkalevyjä ja suodatinkankaita sekä komposiitteja. Uusiokuidulle haetaan jatkuvasti uusia käyttökohteita.
Sellaisenaan käyttökelpoinen materiaali ohjataan takaisin tekstiiliteollisuuteen tai uusiokäyttöön pienyrittäjien työstettäväksi.
”Jos mukaan on eksynyt hyvälaatuisia vaatteita tai tekstiilejä, ne käytetään uudestaan sellaisenaan. Rosk’n Roll kuitenkin kannustaa laittamaan käyttökelpoiset, hyvälaatuiset vaatteet suoraan esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöjen keräyksiin, kierrätysmyymälöihin tai kirpputoreille eikä poistotekstiilien keräykseen”, sanoo Marika Makkonen.


Luonto kiittää
Tuomalla loppuun kuluneet vaatteet ja kodin tekstiilit poistotekstiilien keräykseen tekee luonnolle palveluksen. Tekstiiliteollisuus kuuluu suurimpiin ympäristön kuormittajiin, ja pelkästään Suomessa syntyy noin 100 miljoona kiloa tekstiilijätettä vuosittain.
Tähän saakka poistotekstiilejä ei ole ollut mahdollista käsitellä Suomessa, mutta Paimion jalostuslaitoksen myötä kuluneet farkut ja reikäinen mekko voivat saada uuden elämän uusiokuidun muodossa.
Eduskunta hyväksyi kesäkuussa uuden jätealain, jossa määrätään, että koko maassa on aloitettava poistotekstiilien keräys vuoteen 2023 mennessä. Poistotekstiilien keräyksestä kotitalouksilta vastaavat kunnalliset jäteyhtiöt, Itä- ja Länsi-Uudellamaalla Rosk’n Roll.


FAKTA
Rosk’n Rollin poistotekstiilien keräyspisteet:
Raasepori: Tammisaaren jäteasema, Emmaus Westervik
Lohja: Munkkaan jätekeskus
Vihti: Vihdin jäteasema, Vihdin Kierrätyskeskus Nummelassa
Porvoo: Domargårdin jätekeskus, Goodwill-myymälä
Loviisa: Loviisa jäteasema, Goodwill-lahjoituspiste
Keräyspisteiden lukumäärä kasvaa tulevina vuosina, tarkista ajankohtainen tilanne ja keräyspisteiden tarkat osoitteet verkkosivuiltamme www.rosknroll.fi.


Näin lajittelet poistotekstiilejä
Poistotekstiilien keräykseen kuuluvat puhtaat, kuivat, loppuun kuluneet, käyttökelvottomat vaatteet ja kodintekstiilit, kuten takit, housut, paidat, hameet, lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat. Tekstiileistä ei saa irrota likaa tai hajuja, mutta pinttyneet tahrat eivät haittaa.
Keräykseen ei saa laittaa mattoja, kenkiä, laukkuja, vöitä, alusvaatteita, sukkia, sukkahousuja, tyynyjä, peittoja, pehmusteita tai pehmoeläimiä eikä kosteita, homeisia, tekstiilituholaisia sisältäviä tai vahvasti haisevia tekstiilejä.


Tee näin:
• Pakkaa poistotekstiilit jätesäkkiin ja sulje tiiviisti.
• Tuo säkit yllä mainittuihin keräyspisteisiin.
• Tunnistat keräysastiat tarroista, joissa lukee ”Poistotekstiilit” viininpunaisella pohjalla.


16.11.2021 / Katja Roni

Tammisaaren kaupungin 450-vuotisjuhlarahaston opintoapuraha on haettavana viimeistään 3.12.2021.

Jaettavana on neljä 750 euron apurahaa. Apurahoja voivat hakea toisen tai kolmannen asteen opiskelijat, jotka eivät kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin ja joiden kotipaikka on Raasepori.

Vapaasti muotoillusta hakemuksesta tulee ilmetä apurahan käyttötarkoitus ja hakemukseen liitetään opintotodistus. Hakemuksen voi lähettää sähköpostitse: arja.holm@raasepori.fi tai postitse: Raaseporin kaupunki, Sivistyslautakunta, PL 58, 10611 Raasepori. 

Lisätietoja: Arja Holm, puh. 019 289 2146.

Sivistyslautakunta


9.11.2021 / Petra Louhimies

Kahden viimeisen viikon (ma-su 25.10.-7.11.2021) Raaseporin alueella on todettu 84 uutta covid-19-tapausta. Ilmaantuvuusluku viikoille 43–44 on 305/100 000/14 pv.

Voimakkaasti heikentynyt tartuntatilanne aiheuttaa tällä hetkellä kovaa painetta terveyden- ja sairaanhoidon toiminnoille Raaseporissa. Tartunnanjäljitys, rokotus, ajanvaraus ja sairaiden hoito vaatii tällä hetkellä erityisen paljon resursseja.

Tilanne aiheuttaa parhaillaan jonoja, erityisesti puhelinajanvaraukseen. Pyydämme asukkailta kärsivällisyyttä ja ymmärrystä, että esim. takaisinsoitossa voi olla viivettä (huomioi, että soitto tulee aina salaisesta numerosta).

– Nyt koronatartuntaa on monessa suunnassa ja luvut riippuvat siitä, kuinka paljon ja missä testataan, ja missä määrin tehdään seulontatestejä, johtava lääkäri Tove Wide kertoo.

Viikko sitten terveyskeskuksen vuodeosastolla todettiin koronatartuntoja. Tästä lähtien vuodeosasto on ollut suljettu: uusia potilaita ei oteta sisään ja potilaita lähetetä toisiin yksiköihin ainoastaan erityisen painavista syistä. Potilaita kotiutetaan, jos se on mahdollista.

– Nyt on vielä liian aikaista sanoa, mitä tilanteesta seuraa, mutta kun tilanne rauhoittuu, teemme yhteenvedon. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että useat ovat saaneet tartunnan, mutta että rokotteet suojaavat hyvin pitkälle, Wide toteaa.

Mitä voimme tehdä?

 • On tärkeää ottaa rokotus sekä itsensä että muiden takia.
 • Kasvomaskia suositellaan, kun ihmisiä useista ryhmistä kokoontuu, julkisilla paikoilla ja busseissa.
 • Käsihygienia on tärkeää: pese ja desinfioi käsiä.
 • Pysy kotona, kun tunnet itsesi vilustuneeksi. Vaikka olisit hieman epävarma, onko kyseessä vilustuminen, on kunnioittavaa muita kohtaan seurata tilannetta kotona eikä ottaa riskejä.

– Monet raaseporilaiset ovat nyt karanteenissa ja kiitämme heitä kärsivällisyydestä pysyä kotona. Vaikka laki määrää karanteenissa olevia pysymään kotona, tarvitaan ihmisiltä myös ymmärrystä, miksi se on tarpeellista ja että päätöstä kunnioitetaan, Wide muistuttaa.

Rokotukset

Seuraa rokotustilastoja THL:n palvelun kautta.

Muistutamme, että jonot sekä influenssa- että koronarokotuksien ajanvarauksessa ovat pitkiä, pyydämme kärsivällisyyttä!

Soitamme kaikille vuorollaan mutta takaisinsoiton ajankohta voi vaihdella automaatin antamasta ajankohdasta. Huomioi, että soitto tulee tuntemattomasta numerosta!

Koronarokotukset

Edelleen on mahdollista varata aika koronarokotukseen! Varaa aikasi osoitteesta koronarokotusaika.fi!

Seuraava pop-up-koronarokotustapahtuma järjestetään 16.11.2021 klo 14–18 Tammisaaressa, Tammikuja 2 (ent. Hagakodin tilat).

Pyydämme, että kaikki ne, jotka ovat saaneet ensimmäisen ja toisen koronarokoteannoksensa Modernan rokotetta, varaavat aikansa puhelinpalvelusta. On myös hyvä huomioida, että kolmas rokotusannos voidaan antaa vähintään 6 kuukautta toisen annoksen jälkeen. Pyydämme siksi kaikkia, jotka ovat oikeutettuja saamaan kolmannen annoksensa vasta vuoden vaihteessa varaamaan aikansa myöhemmin!

Influenssarokotukset

Pop-up-influenssarokotuksia järjestetään:

 • 13.11.2021 klo 9–12 Karjaan urheiluhallissa, Urheilukuja 3
 • 18.11.2021 klo 14–18 Tammisaaressa, Tammikuja 2, (ent. Hagakodin tilat)

Huom! Nämä tilaisuudet on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat oikeutettuja saamaan maksuttoman influenssarokotuksen:

 • raskaana olevat
 • alle 7-vuotiaat lapset
 • 65 vuotta täyttäneet henkilöt
 • sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
 • varusmiespalveluksensa aloittavat
 • sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
 • vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiri

Lisätietoa täältä.


8.11.2021 / Sirpa Huusko

11-15 marraskuuta järjestetään jälleen ruotsinkielinen kirjallisuustapahtuma Bokkalaset. Vuoden tapahtuman teema on Käännekohdat, jota käsitellään useasta eri näkökulmasta festivaaliohjelmassa.

Ohjelmistossa on totuttuun tapaan kirjailijakeskusteluista, haastatteluja, näyttelyitä, seminaareja, elokuvia, musiikkia ja lastenohjelmaa. Bokkalaset haluaa inspiroida ja kannustaa lukemaan suomenruotsalaista ja pohjoismaista kirjallisuutta.

Lue lisää ohjelmasta:
https://bokkalaset.wordpress.com/


3.11.2021 / Petra Louhimies

Terveyskeskuksen vuodeosastolla on todettu useita koronavirustartuntoja. Selvitys aloitettiin 2.11.2021 illalla epäilyjen perusteella, ja epäilyt on tänään vahvistettu.

Tartunnan saaneet potilaat ovat rokotettuja ja heillä on lieviä oireita.

Tilanne johtaa kuitenkin siihen, että vuodeosastolla on nyt vierailukielto. Tämän lisäksi uusia potilaita ei oteta osastolle eikä osastolla tällä hetkellä hoidettavia potilaita voida siirtää tai kirjata ulos muille osastoille.


2.11.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista
koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus

Kahden viimeisen viikon (ma-su 18.10.-31.10.2021) Raaseporin alueella on todettu 59 uutta covid-19-tapausta. Ilmaantuvuusluku viikoille 42–43 on 214/100 000/14 pv.

Meillä on ollut useita altistumisia kouluissa.

– Ilmaantuvuuslukumme on nyt korkeampi, kuin koskaan aikaisemmin pandemian aikana, kaikki ikäryhmät ovat edustettuina, 3-vuotiaista 84-vuotiaisiin, kertoo johtava lääkäri Tove Wide ja jatkaa

– On ikävää raportoida tällaisia lukuja, mutta fakta mikä fakta. Taistelu jatkuu. Sairaalahoidon tarve Uudellamaalla on ollut useamman viikon samalla tasolla suurista tartuntaluvuista huolimatta, Wide kertoo.

Rokotukset

Seuraa rokotustilastoja THL:n palvelun kautta.

Tällä hetkellä jonot sekä influenssa- että koronarokotuksien ajanvarauksessa ovat pitkiä, pyydämme kärsivällisyyttä. Soitamme kaikille vuorollaan mutta takaisinsoiton ajankohta voi vaihdella automaatin antamasta ajankohdasta. Huomioi, että soitto tulee tuntemattomasta numerosta!

Kolmas annos

Pyydämme, että kaikki ne, jotka ovat saaneet ensimmäisen ja toisen rokoteannoksensa Modernan rokotetta, varaavat aikansa puhelinpalvelusta. On myös hyvä huomioida, että kolmas rokotusannos voidaan antaa vähintään 6 kuukautta toisen annoksen jälkeen. Pyydämme siksi kaikkia, jotka ovat oikeutettuja saamaan kolmannen annoksensa vasta vuoden vaihteessa varaamaan aikansa myöhemmin!


1.11.2021 / Anne-Marie Ekholm

Kaupunki aloittaa metsänhakkuun Västerbyn ulkoilualueella. Hakkuut tehdään ensi vuonna valmistuvan uuden rullahiihtoradan rakentamisen mahdollistamiseksi. Rataa rakennetaan yhteistyössä Österby sportklubbin kanssa. Koneellinen hakkuu edellyttää koneen ympärillä 70 metrin (halkaisija 140 metriä) suojavyöhykettä, jossa ei saa liikkua. Hakkuualue on merkitty karttaan.

Alueella on varoitusmerkit ja -nauhat. Puutavaran ja energiapuun hakkuu- ja ajotyöt alkavat 1.11. ja päättyvät 14.11.2021.

Hakkuu-alue

Ladda nerVisa

1.11.2021 / Petra Louhimies

Raaseporin terveyskeskus päivitti 20.10.2021 potilastietojärjestelmänsä. Päivityksen huomattiin myöhemmin aiheuttaneen virheen, jonka takia reseptien uusimisessa on ollut katkos 20.-27.10.2021.

Pyydämme henkilöitä, jotka ajalla 20.-27.10.2021 ovat pyytäneet reseptinsä uusimista joko Omakanta-sivujen tai apteekin kautta tarkistamaan, että resepti on uusittu! Voit tarkistaa reseptisi Omakanta-sivujen kautta tai apteekistasi.

Jos reseptiä ei ole uusittu, ota yhteyttä terveyskeskukseen, puh. 019 289 3000 arkisin klo 8–16.

Järjestelmävirhe on korjattu, ja pahoittelemme viasta mahdollisesti aiheutunutta vaivaa!


27.10.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista
koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus

Kahden viimeisen viikon (ma-su 11.10.-24.10.2021) Raaseporin alueella on todettu 31 uutta covid-19-tapausta, joista 28 on tullut edellisen viikon aikana. Ilmaantuvuusluku viikoille 41–42 on 113/100 000/14 pv.

Meillä on ollut altistumisia kouluissa sekä yhdessä vanhusten asumisyksikössä. Tartunnanjäljitys on tehty eikä asumisyksikön asukkaita ole altistunut.

– Tartuntaluvut pomppivat nyt ylös ja alas kuten jojo. Viikolla 41 meillä oli vain 3 uutta tapausta Raaseporin alueella, viikolla 42 tuli 28 uutta tapausta ja nyt viikko 43 eli tämä viikko alkoi ryminällä, 14 uudella tapauksella maanantaina ja 6:lla tiistaina. Ikähaarukka on 6–67 vuotta eli mukana on myös vanhempia henkilöitä, jotka huonolla tuurilla voivat saada vaikeamman sairauden, johtava lääkäri Tove Wide kertoo, ja jatkaa

– ”Onko syytä olla huolissaan?” on kysymys, jonka olen saanut usein viime päivien aikana. Useimmat tervehtyvät kotona ja lähes kaikki rokotetut ja nuoret saavat lieviä oireita. Meidän pitää kuitenkin suojella niitä, jotka ovat haavoittuvaisempia. On helppoa ajatella, että sairaalahoitoon rokotuksesta huolimatta joutuneilla on joku perussairaus, joten vaara ei koske minua tai lähimmäisiäni. Silti työelämässä on paljon henkilöitä, jotka ovat läpikäyneet syöpähoitoja tai joilla eri syistä johtuen on lääkitys, joka alentaa vastustuskykyä. Ihmiset, jotka voivat näyttää terveiltä ja toimivat hyvin yhteiskunnassa, voivat olla haavoittuvaisia. Tämän takia on tärkeää vältellä tungoksia ja pitää kiinni hyvästä käsihygieniasta ja pysyä kotona, jos vilustuu. Nyt ei ole aika ”minä itse”- ajattelulle, vaan tulee ajatella myös heitä, joilla on suurempi riski sairastua vakavasti – emme välttämättä voi aina tietää, keitä he ovat, Wide muistuttaa.

Rokotukset

THL suosittelee kolmatta rokotusannosta kaikille 60 vuotta täyttäneille sekä kaikille 12 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka kuuluvat riskiryhmään 1 tai 2.

Raaseporin kaupunki tarjoaa kolmannen rokotusannoksen THL:n suosituksen mukaan:

 • kaikille 60 vuotta täyttäneille henkilöille
 • kaikille 12 vuotta täyttäneille, jotka kuuluvat joko riskiryhmään 1 tai 2.

sekä THL:n aikaisemman suosituksen mukaan

Ajanvaraus alkaa maanantaina 1. marraskuuta (1.11.2021) klo 09 puhelimitse, numerossa 019 289 3141. Numerossa on takaisinsoittopalvelu. HUOM! Tässä vaiheessa ajanvaraus verkkopalvelusta ei ole mahdollista.

Huomioi, että kolmannen annoksen voi antaa aikaisintaan 6 kuukautta toisen annoksen jälkeen!

Tulemme myös järjestämään pop-up-rokotustilaisuuksia. Tiedotamme aikataulusta myöhemmin.

Rokote

THL suosittaa, että kolmas rokotusannos annetaan ensisijaisesti samalla valmisteella, kuin henkilön saama toinen annos.

Huomioi, että rokotevalmisteen vaihtaminen rokotuspisteellä ei ole mahdollista.

Rokotuspisteet

 • Karjaan urheiluhalli, Urheilukatu 3
 • Tammisaari, Tammikuja 2, (ent. Hagakodin tilat)

Rokotusajan voi varata kumpaan pisteeseen tahansa, riippumatta siitä, missä päin Raaseporia asuu.

* Ryhmä 1: 12 vuotta täyttäneet, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila

 • Elinsiirto tai kantasolusiirto
 • Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti 
 • Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö 
 • Vaikea krooninen munuaissairaus 
 • Vaikea krooninen keuhkosairaus 
 • Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes 
 • Downin oireyhtymä 

Ryhmä 2: 12 vuotta täyttäneet, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila

 • Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma 
 • Vaikea sydänsairaus
 • Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
 • Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
 • Vaikea krooninen maksasairaus
 • Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
 • Uniapnea  
 • Psykoosisairaus 
 • Sairaalloinen lihavuus (BMI yli 40)

Seuraa rokotustilastoja THL:n palvelussa.


26.10.2021 / Petra Louhimies

Vuosittainen rokottaminen kausi-influenssaa vastaan alkaa Raaseporissa viikolla 44. Kausi-influenssarokote annetaan Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen suositusten mukaisesti maksutta

 • raskaana oleville
 • alle 7-vuotiaille lapsille
 • 65 vuotta täyttäneille henkilöille
 • sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluville*
 • varusmiespalveluksensa aloittaville
 • sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstölle
 • vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiirille

Sosiaali- ja terveysministeriö on muuttanut lähipiiriä koskevaa asetusta. Asetusmuutos tuli voimaan 18.1.2021. Lue lisää: Alttiiden henkilöiden lähipiirin influenssarokotukset (THL).

Pop-up-influenssarokotukset

 • 24.11.2021 klo 15–18 Tammisaaressa, Tammikuja 2, (ent. Hagakodin tilat)

Milloin saan rokotukseni?

Äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaiden rokotukset alkavat viikolla 44. Rokotus annetaan neuvolakäynnin yhteydessä. Äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkaat voivat varata rokotusajan suoraan omasta neuvolastaan.
Koulu- ja oppilasterveydenhuollon rokotukset alkavat myös viikolla 44. Aika varataan koulun terveydenhoitajalta. Kouluterveydenhoitajat ovat tiedottaneet ajanvarauksesta Wilman kautta!

Yleinen ajanvaraus maksuttomaan rokotukseen oikeutetuille (katso ryhmät yltä) avautuu 28.10.2021 klo 09 numerossa 019 289 3141. Huom! Ajanvaraus verkon kautta ei ole tässä vaiheessa mahdollista.

Puhelinpalvelussa on takaisinsoittopalvelu, ja soitamme kaikille takaisin järjestyksessä. Olemme varautuneet suureen määrään puheluja ja yritämme soittaa takaisin mahdollisimman pian. On kuitenkin hyvä varautua siihen, että takaisinsoitossa voi kestää, emmekä välttämättä voi pitää puhelinpalvelussa annettua takaisinsoittoaikaa.

Rokotukset alkavat 1.11.2021!

Rokotuspisteet

 • Karjaan urheiluhalli, Urheilukatu 3
 • Tammisaari, Tammikuja 2, ent. Hagakodin tilat
 • Pohjan terveysasema, Orkdalintie 4
 • Tenholan avovastaanotto, Germundbyntie 3 C
 • Bromarvin avovastaanotto, Wättlaxintie 20 asunto 2
 • Österbyn koulu, ent. avovastaanotto, Pohjanlahdentie 18

Ohjeita rokotusta varten saapuville

 • Ota KELA-korttisi mukaan.
 • Tule paikalle noin 5 min. ennen varattua aikaasi.
 • Käytä kasvomaskia ja desinfioi kätesi ennen vastaanotolle tuloa ja sieltä lähtiessäsi.
 • Tule rokotukseen vain terveenä.
 • Rokote annetaan käsivarren yläosaan, pukeudu siten, että saat käsivarren helposti esille.

* Riskiryhmät: Säännöllistä lääkitystä vaativa krooninen sydänsairaus, toistuvaa tai säännöllistä lääkitystä vaativa krooninen keuhkosairaus, krooninen aineenvaihduntasairaus, joka vaatii tabletti- tai insuliinihoitoa, krooninen maksasairaus tai munuaisten vajaatoiminta, vastustuskykyä heikentävä sairaus tai lääkitys. Lue lisää THL:n sivuilta.


22.10.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Keväällä 2021 huoltajat Raaseporin varhaiskasvatuksessa saivat osallistua jokavuotiseen kyselyyn ” Lapsen arki”. Saimme yhteensä 674 vastausta. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää huoltajien kokemuksia varhaiskasvatuksesta toiminnan kehittämisen tueksi. Arvioinnin tulokset osoittaa että suurin osa huoltajista ovat erittäin tyytyväisiä varhaiskasvatuksen laatuun Raaseporissa.

Lapsen arki kevät 2021

Ladda nerVisa

21.10.2021 / Petra Louhimies

Mustion kaksikielinen koulu- ja monitoimikeskus Askers (Askersintie 51) on nyt saavuttanut harjakorkeuden. Tätä juhlittiin Askersin tulevassa ruokasalissa perinteisin harjakaismenoin keskiviikkona 20. lokakuuta!

Havainnekuva Askersin koulurakennuksesta

Kaupungin viranhaltijat ja luottamushenkilöt kiittivät kaikkia rakennusprojektiin osallistuneita.

Anna Friberg, tilahallintopäällikkö kiitti kaikkia hyvästä työstä. Sivistysjohtaja Tina Nordman nosti puheessaan esiin koulutilojen merkityksen yksilön kehitykselle, ja Anders Walls, valtuuston puheenjohtaja tähdensi koulun merkitystä koko kylälle.

Sixten Lundberg ja Uffe Enberg viihdyttivät kuulijoita musiikkiesityksin ja hauskoin tarinoin. Ja kuten harjannostajaisperinteeseen kuuluu, tarjolla oli myös syötävää ja juotavaa!

Askersin monitoimitalosta tulee 40 ruotsinkielisen ja 40 suomenkielisen oppilaan koulun (liikuntasali ja jakelukeittiö mukaan lukien) lisäksi löytymään tulevaisuudessa päiväkoti, kirjasto, neuvola ja tiloja nuorisotoiminnalle.

Lue myös artikkeli keväältä 2021, ja tutustu Svartå skolanin blogiin ”I väntan på nya skolan”!


20.10.2021 / Petra Louhimies

Linderintien alikulkusillan rakentaminen Mustiolla käynnistyy marraskuussa. Nykyinen Linderintien tasoristeys poistetaan käytöstä uuden alikulkusillan valmistuttua. Tasoristeysalueelle tehdään työnaikaisia muutoksia siltatöiden mahdollistamiseksi. Linderintielle tulee myös lyhyitä liikennekatkoja, joista tiedotetaan erikseen. Koulukuljetukset yms. huomioidaan.

Urakkaan sisältyy Mt 186:n (Salo-Inkoo -tie) alentaminen Stormoran risteyssillan (eli mt 186 ja VT 25 risteyksen) kohdalla. Maantien tasausta lasketaan, jotta voidaan mahdollistaa korkeiden erikoiskuljetukset mt 186:lla, nämä kulkevat nykyisin Mustion keskustan läpi. Työn ajaksi maantielle tehdään työnaikaiset liikennejärjestelyt. Töiden valmistuttua erikoiskuljetusreitti siirtyy Mustion keskustasta Mt 186:lle.

Aikataulu

 • Linderintien alikulkusillan rakentaminen alkaa radan väistöraiteen rakentamisella 25.11.2021. Työt valmistuvat lokakuussa 2022.
 • Mt 186:n alennustyö alkaa 25.11.2021 ja päättyy 10.12.2021.

Tilaajana ja rakennuttajana toimii Väylävirasto

Urakoitsijana toimii YIT Suomi Oy

Lisätietoja Erkki Mäkelä, Väylävirasto, puh. 029 534 3822, erkki.makela@vayla.fi

Materiaalit

Stormora mt 186

Ladda nerVisa

Asemapiirustus Linderintie

Ladda nerVisa

20.10.2021 / Petra Louhimies

THL suosittelee kolmatta rokotusannosta kaikille 60 vuotta täyttäneille sekä kaikille 12 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka kuuluvat riskiryhmään 1 tai 2*. Kolmas rokotusannos voidaan antaa aikaisintaan 5-6 kuukautta toisen annoksen jälkeen!

Raaseporin kaupunki tulee tarjoamaan kolmannen rokotusannoksen THL:n suosituksen mukaan:

 • kaikille 60 vuotta täyttäneille henkilöille
 • kaikille 12 vuotta täyttäneille, jotka kuuluvat joko riskiryhmään 1 tai 2.

Tulemme tiedottamaan tarkemmin ajanvarauksesta ja rokotusaikataulusta ensi viikon aikana!

* Ryhmä 1: 12 vuotta täyttäneet, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila

 • Elinsiirto tai kantasolusiirto
 • Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti 
 • Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö 
 • Vaikea krooninen munuaissairaus 
 • Vaikea krooninen keuhkosairaus 
 • Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes 
 • Downin oireyhtymä 

Ryhmä 2: 12 vuotta täyttäneet, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila

 • Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma 
 • Vaikea sydänsairaus
 • Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
 • Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
 • Vaikea krooninen maksasairaus
 • Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
 • Uniapnea  
 • Psykoosisairaus 
 • Sairaalloinen lihavuus

Lisätietoa riskiryhmistä.


19.10.2021 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupungin terveys- ja vanhuspalvelut ottavat käyttöönsä uuden potilastietojärjestelmän keskiviikkona 20.10.2021. Mahdollisia tilapäisiä häiriöitä voi ilmetä toiminnassa käyttöönoton ensimmäisinä päivinä.

Uusi järjestelmä ei vaadi toimenpiteitä asukkailta, ja terveyskeskukset ja ajanvaraus palvelee, kuten aiemminkin. 


19.10.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista
koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus

Kahden viimeisen viikon (ma-su 4.10.-17.10.2021) Raaseporin alueella on todettu 8 uutta covid-19-tapausta mutta vain 3 niistä on tullut edellisen viikon aikana. Ilmaantuvuusluku viikoille 40–41 on 29/100 000/14 pv.

– Tilanne on nyt rauhoittunut Raaseporissa – ainakin niin pitkälle, kuin tiedämme. Raaseporilaiset käyvät vähemmän testeissä, mutta se on luonnollinen seuraus muuttuneista suosituksista: lapset ja tuplarokotetut, joilla on lieviä oireita, voivat seurata oireiden kehittymistä eikä koronatestiin tarvitse hakeutua heti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että saisi mennä kouluun, päivähoitoon tai töihin, jos flunssa on tuloillaan, johtava lääkäri Tove Wide muistuttaa.

– Uudellamaalla testataan monissa paikoissa myös covid-viruksen ilmentymistä jätevedessä, ja tiedämme, että virusta on liikenteessä. Testauspaikat ovat kuitenkin pääkaupunkiseudulla, joten Raaseporin tarkkoja pitoisuuksia emme saa.

Sairaalahoitoa tarvitaan, ja myöskin tehohoitoa. Raaseporin omia lukuja ei ole mielekästä raportoida, meitä on sen verran vähän, mutta mekin haluamme saada erikoissairaanhoitoa, jos tilanne niin vaatii. Rokotukset tarjoavat parhaimman suojan, sekä yksilölle että yhteiskunnalle, Wide jatkaa.

Kasvomaskisuositus kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

Syysloman jälkeen (25.10.2021 alkaen) yleinen maskisuositus kouluissa ja varhaiskasvatuksessa päättyy.

Suosittelemme, että henkilöt, jotka eivät ole rokotettuja käyttävät kasvomaskia. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä myös koulukuljetuksissa. Kouluissa kasvomaskia suositellaan myös suurissa kokoontumisissa, kun useampi luokka kokoontuu. Käsihygienia on edelleen tärkeää, ja oppilaat jatkavat ruokailua vuoroissa.

Rokotukset

Seuraa rokotustilastoja THL:n palvelun kautta.

– Nyt olemme siis ajatelleet, että kasvomaskeja ei enää tarvita kouluissa, kun kaikilla on ollut mahdollisuus ottaa rokotus. Mutta 12–15-vuotiaiden ikäluokassa toinen rokotusannos puuttuu vielä puolelta. Heillä tauti on lievempi, kuin vanhemmilla, ja tästä syystä on ymmärrettävää, että jotkut haluavat kenties vielä miettiä rokotteen ottamista.

Olemme yrittäneet välttää koululuokkien karanteeneja, mutta meidän on ollut päätettävä myös muutamasta sellaisesta tämän syyslukukauden aikana. Niitä, jotka ovat saaneet molemmat rokoteannokset, ei aseteta karanteeniin ilman erityisen painavaa syytä (vahva altistuminen, alentunut vastustuskyky, erityisen suuri riski tartunnan leviämiselle jostakin syystä). Rokotteita löytyy, joten ei muuta, kuin aikaa varaamaan!, Tove Wide kehottaa.

VARAA ROKOTUSAIKA:

 • koronarokotusaika.fi tai
 • puhelimitse 019 289 3141

19.10.2021 / Petra Louhimies

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat 18.10. alkaen hakea tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta.

Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä.

Lue lisää:


19.10.2021 / Anne-Marie Ekholm
sunnuntai5.12.2021klo 11.00-16.00
maanantai6.12.2021suljettu
torstai23.12.2021klo 6.00-16.00
perjantai-sunnuntai24-26.12.2021suljettu
perjantai31.12.2021klo 8.00-16.00
lauantai1.1.2022suljettu
torstai 6.1.20222klo 11.00-18.00
perjantai 15.4.2022suljettu
maanantai 18.4.2022klo 11.00-18.00
lauantai30.4.2022klo 11.00-16.00
sunnuntai 1.5.2022suljettu
torstai 26.5.2022klo 11.00-18.00

15.10.2021 / Tina Collan-Weber

Henkilöt, jotka ovat vierailleet ravintola Club18:ssa Karjaalla lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 9.-10.10.2021 klo 00:00-03:00, ovat voineet altistua koronavirukselle.

Jos vierailit ravintolassa kyseisenä ajankohtana ja saat oireita, hakeudu koronatestiin. Lue lisää uusista testauskäytännöistä.


12.10.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista
koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus

Kahden viimeisen viikon (ma-su 27.9.-10.10.2021) Raaseporin alueella on todettu 33 uutta covid-19-tapausta mutta vain 6 niistä on tullut edellisen viikon aikana. Trendi on siis laskeva. Ilmaantuvuusluku viikoille 39–40 on 120/100 000/14 pv.

– Uudet tapaukset ovat rokottamattomia aikuisia tai lapsia, joita ei vielä voi rokottaa, sanoo johtava lääkäri Tove Wide.

–  Positiivisten testien osuus kaikista testeistä on 4,3 % kahden viime viikon ajalta, ja edellisen viikon ajalta 1,6 %. Nyt näemme siis parempaan päin menevän trendin, joten kiitos kaikille, jotka ovat olleet eristyksessä tai karanteenissa, ja kaikille, jotka ovat jäljittäneet tartuntoja ja auttaneet jäljityksessä, Wide jatkaa.

Rokotukset

 77, 6 % asukkaista on saanut ensimmäisen ja 68,3 % toisen rokoteannoksen.

Seuraavasta viikosta lähtien Raaseporin kaupunki ei enää tiedota rokotustilastoista viikkokatsauksessaan. Rokotustilastoja voi seurata THL:n palvelun kautta.

– Kehotamme kaikkia ottamaan rokotteen! Se ei anna täydellistä suojaa, ja jotkut ryhmät tulevat tarvitsemaan vielä kolmannen rokoteannoksen, mutta rokotteen hyötyä ei voi kiistää, Tove Wide muistuttaa.

– 12–15-vuotiaiden rokotukset jatkuvat vielä muutaman päivän ajan, ja sitten kuluu noin viikko, että suoja kehittyy. Kehotan kaikkia ikäryhmiä käyttämään kasvomaskeja kaupoissa, busseissa ja junissa sekä kun on ahdasta ja ihmiset kokoontuvat samoihin tiloihin, Wide jatkaa.

VARAA ROKOTUSAIKA:


12.10.2021 / Monica Mannström

Raaseporin Vesi joutui sulkemaan vesijohtovuodon Bäljarsin alueella Karjaalla tiistaina 12.10.2021 aamupäivällä. Vuodon sulkemisen vuoksi vedenjakelu on keskeytynyt osassa Bäljarsin aluetta. Korjaustyöt ovat meneillään.

Raaseporin Vesi pahoittelee vuodosta koituvaa haittaa.


7.10.2021 / Madeleine Lindholm

Pohjan kirjaston pääsisäänkäyntiin asennetaan tällä viikolla uusi ovi. Pyydämme teitä käyttämään Delitukun puoleista ovea asioidessanne kirjastossa. Kirjojen palautusluukku on kiinni tällä hetkellä.


6.10.2021 / Sirpa Huusko

Toivotamme teidät tervetulleiksi kulttuuritreffeille tiistaina 12.10. klo 14.00.

Teema: Sydkustens landskapsförbund r.f. -yhdistys ja sanataide.
Treffit toteutetaan virtuaalisen Teams työkalun kautta.
Linkki tapaamiseen löytyy tästä: Click here to join the meeting

Vieraamme Paola Fraboni, alueellinen sanataideopettaja ja Monica Martens-Seppelin, kehitysjohtaja kertovat toiminnasta.

Kulttuuripalveluiden ja Sydkustens landskapsförbund -yhdistyksen esittelyiden jälkeen sana on vapaa ja haluamme mielellämme kuulla suunnitelmistanne ja projekteistanne. Mikäli osallistujia on paljon, rajaamme yhden puheenvuoron maksimissaan kolmeen minuuttiin, jotta kaikki ehtivät kertoa kuulumisensa. Tämän jälkeen on mahdollisuus keskustella yleisesti kulttuurielämästä Raaseporissa.

Sydkustens landskapsförbund r.f. on 16:n kaksikielisen kunnan ylläpitämä järjestö, jonka toimeksiantoon kuuluu jäsenkuntien tukeminen koulutuksen ja kulttuurin laadullisen ruotsinkielisen palvelun takaamiseksi.

Sydkustens landskapsförbund toimii edunvalvojana suomenruotsalaisen väestön keskeisissä kysymyksissä. järjestö toteuttaa myös projekteja ja toimii aloitteentekijänä selvityksille toiminta-alueen asukkaiden hyödyksi. Järjestö luo ja ylläpitää verkostoja sekä toimii yhteistyössä viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa.

https://www.sydkusten.fi/sv/fin/

Kulttuuriterveisin,
Lotta, Sanna & Sirpa
Raaseporin kaupungin kulttuuripalvelut


5.10.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista
koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus

Kahden viimeisen viikon (ma-su 20.9.-3.10.2021) meillä on ollut ennätysmäärä uusia tapauksia Raaseporin alueella: 52 uutta tapausta, joista suurin osa on myös kirjoilla Raaseporissa.

– Tämä antaa ilmaantuvuusluvuksi 189/100 000/14 pv, joka on korkein lukema Raaseporissa tähän asti. Viime päivinä tosin tilanne näyttää rauhallisemmalta, joten toivomme parempia lukuja ensi viikolla, sanoo johtava lääkäri Tove Wide.

– Virus on Suomessa nyt lähes kokonaan deltavarianttia, joka tarttuu helposti. Tämän takia onkin tavallista, että jos yksi perheenjäsen saa tartunnan, muutkin perheenjäsenet saavat tartunnan, Wide jatkaa.

Meillä on edelleen koululuokkia karanteenissa, ja kasvomaskia suositellaan edelleen kouluissa vuosiluokasta 6 ylöspäin.

– Kaupunki aikaistaa 12–15-vuotiaiden toista rokoteannosta, jos vain on mahdollista pitää kuuden viikon rokotusvälistä kiinni – tämä siksi, että pääsemme eroon maskeista kouluissa syysloman jälkeen, Wide kertoo. (HUOM! Lähetämme tietoa uusista rokotuspäivistä Wilman kautta!)

Aikuisille suositellaan myös maskin käyttöä tungoksessa ja kun tapaa henkilöitä oma päivittäisen piirinsä ulkopuolelta, esimerkiksi kokouksissa, joissa useita eri ryhmiä kokoontuu.

Rokotukset

 77, 4 % asukkaista on saanut ensimmäisen ja 68 % toisen rokoteannoksen.

Seuraava pop-up-rokotustilaisuus järjestetään:

 • 12.10.2021 klo 14–18 Tammisaaressa, Tammikuja 2 (ent. Hagakodin tilat)

Pop-up-rokotustilaisuuksissa voit saada ensimmäisen, toisen tai kolmannen rokotusannoksesi ilman ajanvarausta! Toisen rokotusannoksen voit saada 6 viikkoa ensimmäisen jälkeen, ja kolmannen annoksen kaksi (2) kuukautta toisen jälkeen. Huomaa, että kolmas rokotusannos koskee ainoastaan henkilöitä, joilla on voimakkaasti alentunut immuunivaste.

Pop-up-rokotuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, riittää, kun ilmestyt paikalle henkilöllisyystodistuksen tai Kela-kortin kanssa.

Näin pop-up-rokotukset toimivat:

 1. Tarkista, että sinulla on mukanasi joko henkilöllisyystodistus tai Kela-kortti ennen kuin lähdet kotoa.
 2. Tule rokotuspaikalle ja käy jonoon.
 3. Näytä henkilöllisyystodistus tai Kela-kortti sinut vastaanottavalle henkilölle.
 4. Sinut ohjataan rokotuskoppiin, jossa saat rokotuksesi.
 5. Rokotuksen jälkeen odota rokotuspaikalla 15 minuuttia.

29.09.2021 / Petra Louhimies

Henkilöt, jotka ovat vierailleet ravintola Santa Fé:ssa Tammisaaressa torstaina 23.9.2021 klo 11.30–12.15, ovat voineet altistua koronavirukselle.

Jos vierailit ravintolassa kyseisenä ajankohtana ja saat oireita, hakeudu koronatestiin. Lue lisää uusista testauskäytännöistä.


29.09.2021 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunki on teettänyt tutkimuksen selvittääkseen asukkaiden tunteita Raaseporia ja sen eri kaupunginosia kohtaan. Tutkimus on ainutlaatuinen ja yksi kahdesta isommasta kaupungin brändiprojektissa toteutetusta tutkimuksesta, joiden tarkoituksena on kartoittaa Raaseporin brändin tilannekuvaa. Brändiprojekti on kaupungin strateginen panostus tunnettuuden lisäämiseksi. Tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään myös kaupungin strategiatyössä ja muussa kehitystyössä.

Enemmistö tuntee positiivisia tunteita Raaseporia kohtaan

Empatiatutkimuksen mukaan enemmistö eli 60 % raaseporilaisista tuntee positiivisia tunteita Raaseporia kohtaan. Jos tuloksia vertaa muihin samankokoisiin kaupunkeihin Suomessa, negatiivisia tunteita on Raaseporissa hieman enemmän. Raaseporilaiset tuntevat Raaseporia kohtaan pääosin pettymystä (28%), tyytyväisyyttä (18%) ja mielihyvää (12%).

Tutkimuksessa vastausvaihtoehtoina oli 10 positiivista ja 10 negatiivista tunnetta sekä ei tunnetta -vaihtoehto.

– Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kokemus Raaseporista jakaa kaupunkilaisia. Taustalla ovat muun muassa kuntaliitokset ja kaksikielisyys. Pettymys kertoo odotuksista, jotka eivät ole täyttyneet. Tyytyväisyys puolestaan kuvaa tarpeiden riittävää täyttymistä, NayaDaya Oy:n toimitusjohtaja Timo Järvinen sanoo.

Sisäinen ylpeys ruokkii ihailua ulkopaikkakuntalaisten keskuudessa

Tutkimuksessa vertailtiin Raaseporia sen suurimpiin yhdeksään kaupunginosabrändiin. Tuloksissa nähdään, että asukkaat tuntevat yllättävänkin paljon positiivisia tunteita omia kotikontuja kohtaan. Esimerkiksi Fiskars herättää ylpeyttä sekä fiskarilaisten, että kaikkien raaseporilaisten keskuudessa. Ulkopaikkakuntalaiset taas tuntevat Fiskarsia kohtaa ihailua ja kiinnostusta.

– Asukkaat tuntevat voimakkaita positiivisia tunteita omia kaupunginosia kohtaan, jotka ovat myös vahvoja brändejä. Tämä on voimavara koko alueelle, toteaa Raaseporin kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist.

Raaseporilaisten positiiviset ja negatiiviset tunteet Raaseporia ja kaupunginosia kohtaan.

Tuloksissa on myös havaittavissa yksittäisiä poikkeuksia. Raaseporilaiset tuntevat pääasiassa myötätuntoa Pohjaa kohtaan. Pohjalaiset itse tuntevat kuitenkin pääosin ylpeyttä, tyytyväisyyttä ja rakkautta.

– Myötätunto kertoo tyypillisesti toisten ahdingosta. Myötätuntoiset ihmiset ovat myötätunnon kohteen puolella ja haluavat auttaa. Myötätunto on tunteena positiivinen ja osallistava – kaiken kaikkiaan kokoava, yhteiskunnallinen voima, Timo Järvinen korostaa.

Monet ovat positiivisia, mutta passiivisia

Tutkimuksessa on analysoitu matriisin avulla, minkälaiseen käyttäytymiseen ihmisten kokemat tunteet johtavat. Tutkimuksen mukaan raaseporilaisista 29 % on positiivisia ja sitoutuvia. Voidaan olettaa, että tämä ryhmä jakaa ja kertoo Raaseporista positiivisessa hengessä. 31 % raaseporilaisista on positiivisia, mutta passiivisia ja 38 % negatiivisia ja lamaantuvia. Koko Suomeen verrattuna tämä ryhmä on Raaseporissa keskimääräistä suurempi. Viimeinen ja pienin ryhmä on negatiivisesti sitoutuvat vastustajat, joita Raaseporissa on vain 2 %. Tämä ryhmä voi käyttäytyä jopa hyökkäävästi sosiaalisessa mediassa.

– Sosiaalinen media voi usein antaa meille vääristyneen kuvan todellisuudesta. Voi helposti luulla, että siellä jaetut mielipiteet edustavat enemmistöä ja heijastavat yleistä totuutta. On kiinnostava huomata, että itse asiassa vastustajia on yllättävän vähän, pohtii Raaseporin kehityspäällikkö Jennifer Gammals. Muihin samankokoisiin kaupunkeihin verrattuna Raaseporissa on jopa vähemmän vastustajia.

Vakiintuneet teoriat tutkimuksen taustalla

Empatiatutkimuksen malli perustuu Geneven yliopiston tutkimukseen ja tutkimusmetodiin (Geneva Emotion Wheel). Vastausvaihtoehtoina on kymmenen negatiivista ja kymmenen positiivista tunnetta sekä ei tunnetta -vaihtoehto. Tutkimukseen vastasi 717 henkilöä, josta 620 asuvat Raaseporissa ja 97 olivat ulkopaikkakuntalaisia. Tutkimuksessa hyödynnettiin empatia-analytiikkaa, joka perustuu tieteelliseen tunneteoriaan, -tutkimukseen ja -algoritmiin. Koska ulkopaikkakuntalaisia vastauksia oli vähän, tämän osan tulokset voi nähdä vain alustavina viitteinä. Tutkimus toteutettiin kyselyllä maaliskuussa 2021 empatia-analytiikkayhtiö NayaDayan toimesta.

Tutkimuksen raportti

Oheisessa raportissa löydät lisää tutkimustuloksia.

Raasepori empatiatutkimusraportti NayaDaya 2021

Ladda nerVisa

Voit tutustua Raaseporin brändityöhön kaupungin verkkosivuilla raasepori.fi/branding


28.09.2021 / Cynthia Moed-Ring

Västerbyn lintutornin ympärillä oleva ruovikko on juuri murskattu. Tavoitteena on ennallistaa vanha laidunalue avoimella rantaniityllä, joka hyödyttää kahlaajia ja muita lintuja.

Kyseessä on kaksi luonnonsuojelualuetta, jotka Raaseporin kaupunki omistaa ja jotka kuuluvat Natura 2000-verkostoon. Laidunalueen raivaus tehdään Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymän hoitosuunnitelman mukaisesti. Kaupunki on saanut hankkeelle avustusta ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta.

Alueeseen kuuluu laaja ruovikkovyöhyke ja nuori lehtometsä, jotka olivat aiemmin avoimia laidunalueita tai niittyjä. Osa alueesta (noin 12 ha) ennallistetaan nyt laitumeksi ja aidataan. Aiemmin avoimille alueille kasvanut lehtipuuvesakko raivataan. Arvokkaita puita ja erityisesti raitoja ja haapoja sekä pensaikkoja säästetään.

Ensi keväästä lähtien Highland Cattle -rodun lehmät laiduntavat alueella.

– Ulkoilureitti lintutornille ja upeat näkymät tornista paranevat. Lehmät auttavat meitä pitämään huolta maisemasta ja pitämään rantaniityn auki. Se hyödyttää paitsi kaupungin asukkaita ja lintuja myös arvokkaita kasveja, perhosia, kovakuoriaisia, kimalaisia ​​ja mehiläisiä, kertoo Raaseporin kaupungin ympäristöpäällikkö Maria Eriksson.

Lisätietoja

Projektinjohto ja laidunnussuunnittelu: Ympäristöpäällikkö Maria Eriksson, puhelin 019 289 2375, maria.m.eriksson(at)raseborg.fi

Ruovikon murskaus: Hongiston Konetyö Oy, Arttu Hongisto, puhelin 050 4351927


28.09.2021 / Petra Louhimies

Raaseporin koronaluvut kasvavat nyt rajusti!

Maanantai 27.9.2021 oli ennätyspäivä 14:a uudella tapauksella, ja kahden viimeisimmän viikon aikana (14.9.–27.9. tiistai-maanantai) meillä on todettu 41 uutta tapausta, joka tarkoittaa ilmaantuvuusluvuissa 149/100 000/14 pv.

– Näin korkeita lukuja meillä ei ole todettu koko pandemian aikana. Positiivisten testien osuus kaikista tehdyistä testeistä on 6,2 %, joka on valtavan korkea lukema, sanoo johtava lääkäri Tove Wide.

Viikkojen 37 ja 38 aikana 79 % uusista tartunnoista todettiin rokottamattomilla henkilöillä, joista osa oli lapsia, jotka eivät vielä voi saada rokotetta. Jos alle 12-vuotiaat jätetään laskuista pois, todettiin 75 % tartunnoista täysin rokottamattomilla, mutta sellaisilla henkilöillä, joilla on ollut mahdollisuus ottaa rokote. Jotkut olivat ehtineet aloittaa rokotesarjan tai saaneet toisen rokotteensa vain muutama päivä ennen tartuntaa. 7 % sai covid-tartunnan huolimatta siitä, että he olivat saaneet toisen rokoteannoksen yli viikko tartuntaa ennen.

– Tiedämme, että rokote ei anna 100 % suojaa, mutta suurin osa välttää tartunnan rokotesuojan takia ja tauti on lievempi, Wide jatkaa.

Näemme nyt tartuntoja eniten nuorten aikuisten keskuudessa. Päiväkotilapsia, koululaisia ja keski-ikäisiä henkilöitä on myös joukossa, mutta yli 60-vuotiaita ei ole tartunnan saaneiden joukossa kahden viimeisen viikon aikana. Tartuntoja ilmenee siis koululuokissa, päiväkotiryhmissä ja työpaikoilla. Moni saa tartunnan perheen kautta ja jotkut juhlista. Jotkut ovat olleet ulkomailla mutta suurin osa on nyt saanut tartunnan Raaseporissa ja melkein kaikki ovat raaseporilaisia.

– Tartunnanjäljityksellä on kohta ylitsepääsemätön työtaakka ja se vie resursseja muualta terveydenhuollosta. Mitä sitten voimme tehdä? Kasvomaskia tarvitaan yhä yleisillä paikoilla ja paikoissa, joissa ihmisiä kokoontuu. Kasvomaskia pitää myös käyttää oikein: nenän tai leuan alla roikkuvalla kasvomaskilla ei ole mitään merkitystä tai jos maski seilaa taskun ja kasvojen väliä. Ja otetaan rokote, se on paras suoja! Näin korkeat tartuntalukemat tarkoittavat myös sitä, että jotkut sairastuvat vakavasti ja sitä haluamme välttää, Wide muistuttaa.

Rokotukset

 77 % asukkaista on saanut ensimmäisen ja 67,5 % toisen rokoteannoksen.

Muistutamme, että olette edelleen tervetulleita hakemaan rokotuksenne! Huomenna keskiviikkona 29.9.2021 järjestetään pop-up-rokotus klo 14–18 Tammisaaressa, osoitteessa Tammikuja 2 (ent. Hagakodin tiloissa).

Rokotusajan varaaminen onnistuu myös osoitteessa https://koronarokotusaika.fi/ tai puhelimitse numerosta 019 289 3141!


22.09.2021 / Petra Louhimies

Henkilöt, jotka ovat vierailleet ravintola Höijersissä Tammisaaressa torstaina 16.9.2021 klo 11–12 (ja istuneet sisätiloissa ravintolasalissa) ovat voineet altistua koronavirukselle.

Jos vierailit ravintolassa kyseisenä ajankohtana ja saat oireita, hakeudu koronatestiin. Lue lisää uusista testauskäytännöistä.


21.09.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista
koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus vk. 36–37

Uusia covid-19-tapauksia 14 viimeisen päivän aikana (6.9.-19.9.2021) on 9. Tämä tarkoittaa, että ilmaantuvuus on 32,7/100 000/14 pv.

– Positiivisten testien osuus kaikista testeistä on alle prosentin, 0,91 %, ja tartunnan lähde on tiedossa noin 2/3:ssa tapauksista. Nämä luvut tarkoittavat sitä, että Raaseporissa mennään nyt parempaan päin ja toivomme, että jatkamme samaan malliin, sanoo johtava lääkäri Tove Wide.

Uusia suosituksia testaamisesta

Hallitus on julkistanut uuden hybridistrategiansa, jonka perusteella sekä THL että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ovat päivittäneet testaamiseen liittyviä ohjeita. Raaseporissa noudatamme samoja ohjeita.

Aikuisia koskevat seuraavat ohjeet:

Koronavirustestiä ei pääsääntöisesti tarvita, jos sinulla on lieviä oireita ja lisäksi

 • toisesta rokotusannoksestasi on vähintään viikko tai
 • jos olet sairastanut koronavirusinfektion edeltävän kuuden (6) kuukauden aikana tai
 • jos olet saanut yhden rokotuksen ja olet joskus sairastanut koronavirusinfektion.

Hakeudu kuitenkin testiin jos

 • Koronabotti suosittelee testiä (Koronabottia päivitetään uusien ohjeiden mukaiseksi)
 • kuulut koronavirusinfektion vakavaan riskiryhmään iän (yli 60 vuotta), sairauden tai lääkityksen takia
 • olet raskaana
 • olet altistunut koronavirukselle edellisen kahden viikon aikana tai saanut viestin Koronavilkun kautta
 • olet sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä

Rokottamattomien aikuisten tulee aina hakeutua testiin, jos virustartunnan oireita ilmenee.

Jos sairastut, älä mene töihin ja vältä kontakteja. Jos olet toipunut ja tunnet itsesi pirteäksi, mutta sinulla on lieviä jälkioireita, kuten väliaikaista ärsytysyskää, voit palata töihin.

Lapsia koskevat seuraavat ohjeet:

Alle 12-vuotiaita lapsia, joilla on lieviä vilustumisoireita, ei aina tarvitse testata. Heidän tulee kuitenkin pysyä kotona ja välttää kodin ulkopuolisia kontakteja, kunnes oireet lieventyvät huomattavasti ja lapsi jaksaa tavallisia puuhia.

Testaamista suositellaan kuitenkin seuraavissa tapauksissa:

 • lapsella on oireita ja hänen tiedetään altistuneen laboratoriossa varmistetulle koronatapaukselle edeltävän kahden viikon aikana.
 • lapsella on oireita, ja perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden immuunisuoja koronavirusta vastaan on puutteellinen
 • lasta hoitava lääkäri arvioi testin tarpeelliseksi.

Voit kuitenkin oman arviosi mukaan varata testiajan lapsellesi, jos epäilet koronavirusinfektiota.

Yli 12-vuotiaille, rokottamattomille tai vain yhden rokoteannoksen saaneille lapsille sovelletaan samoja ohjeita, kuin aikuisille.

Lapsi voi palata päivähoitoon tai kouluun, kun he ovat selvästi toipuneet, vaikka heillä olisikin lieviä jälkioireita kuten lievää nuhaa tai yskää.

Rokotukset

 77 % asukkaista on saanut ensimmäisen ja 67,4 % toisen rokoteannoksen.  

Pop-up-rokotukset

Kaksi uutta pop-up-rokotustilaisuutta järjestetään:

27.9.2021 klo 10–14 Karjaan urheiluhallissa
29.9.2021 klo 14–18 Tammikuja 2, Tammisaari (ENTISEN Hagakodin tiloissa, seuraa kylttejä!)

Pop-up-rokotustilaisuuksissa voit saada ensimmäisen, toisen tai kolmannen rokotusannoksesi ilman ajanvarausta! Toisen rokotusannoksen voit saada 6 viikkoa ensimmäisen jälkeen, ja kolmannen annoksen kaksi (2) kuukautta toisen jälkeen. Huomaa, että kolmas rokotusannos koskee ainoastaan henkilöitä, joilla on voimakkaasti alentunut immuunivaste, ks. lisätietoja alla.

Näin pop-up-rokotukset toimivat:

 1. Tarkista, että sinulla on mukanasi joko henkilöllisyystodistus tai Kela-kortti ennen kuin lähdet kotoa.
 2. Tule rokotuspaikalle ja käy jonoon.
 3. Näytä henkilöllisyystodistus tai Kela-kortti sinut vastaanottavalle henkilölle.
 4. Sinut ohjataan rokotuskoppiin, jossa saat rokotuksesi.
 5. Rokotuksen jälkeen odota rokotuspaikalla 15 minuuttia.

Toista rokotusannosta voidaan aikaistaa

Nyt on mahdollista ottaa toinen rokoteannos kuuden (6) viikon päästä ensimmäisestä. On tärkeää muistaa ottaa myös niin kutsuttu buusteriannos, jotta suojasta muodostuu tarpeeksi hyvä.

Varaa aikasi koronarokotusaika.fi -osoitteesta tai soita 019 289 3141!

HUOM! Tammisaaren rokotuspiste on nyt ent. Hagakodin tiloissa!

Kolmas annos ainoastaan henkilöille, joilla on voimakkaasti alentunut immuunivaste

Raasepori tulee tarjoamaan THL:n ohjeiden mukaisesti kolmatta rokoteannosta 12 vuotta täyttäneille henkilöille, joilla sairauden tai sairauden hoidon takia on voimakkaasti alentunut immuunivaste.

HUOM! Ajan kolmanteen rokotukseen voi tällä hetkellä varata puhelimitse 019 289 3141 tai voit myös tulla pop-up-tapahtumiimme. Keskiviikosta 21.9.2021 alkaen ajan voi varata myös verkkopalvelun koronarokotusaika.fi kautta.

Kolmas rokoteannos voidaan antaa aikaisintaan kaksi kuukautta toisen annoksen jälkeen. THL:n ohjeiden mukaisesti, voimakkaasti immuunipuutteisiksi katsotaan seuraavat ryhmät:

 • Elinsiirto
 • Kantasolusiirto
 • Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos
 • Immunosuppressiivinen syöpähoito
 • Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä
 • Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta
 • Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV
 • Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila

Lisätietoa THL:n verkkosivuilla.


16.09.2021 / Sirpa Huusko

Sivistyslautakunta päätti 15.6.2021 kokouksessaan että Raaseporin kulttuurikasvatussuunnitelma otetaan käyttöön syksystä 2021 lähtien.

Raaseporin kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma on kokonaisuus, joka muodostuu kaupungin useiden yksiköiden välisestä toimialarajat ylittävästä yhteistyöstä. Tämän lisäksi yhteistyötä tehdään myös kolmannen sektorin kanssa esimerkiksi yhteishankkeilla. Suuri osa kulttuuriohjelmista on tilattu, räätälöity ja rahoitettu Raaseporin kaupungin kulttuuripalveluista, kun taas osa tapahtuu kaupunginkirjaston, museon ja musiikkiopiston toiminnan puitteissa. Kolmannen sektorin edustajia ovat mm. Hangon rintamamuseo, Stiftelsen Pro Artibus, Länsi-Uudenmaan Tanssiopisto Hurja Piruetti, Karjaan kotiseutuyhdistys ja Fiskarin kotiseutumuseo. Raaseporin kaupungin kulttuuripalvelut koordinoi kulttuuriohjelmia Raaseporin kulttuurikasvatussuunnitelman puitteissa.

Tavoitteena on, että lapset saavat käsityksen erilaisista taidemuodoista. Tutustumalla taiteisiin lapsi voi löytää uuden harrastuksen. Antoisa vapaa-ajan harrastus lisää hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä. Tavoitteena on, että kaikilla lapsilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet kokea kulttuuria ja luoda taidetta päiväkodista/koulusta, varhaiskasvatuspedagogista/opettajasta, kieliryhmästä, maantieteellisestä sijainnista ja sosioekonomisesta taustasta riippumatta.

Lue lisää:
https://www.raasepori.fi/lapset-nuoret-opetus/perusopetus/opetussuunnitelma/


14.09.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista
koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus vk. 35–36

Uusia covid-19-tapauksia 14 viimeisen päivän aikana (30.8.-12.9.2021) on 11. Massa-altistumisia ei ole ollut.

Rokotukset

 76,4 % asukkaista on saanut ensimmäisen ja 65,1 % toisen rokoteannoksen.  

Pop-up-rokotustilaisuuksissa, jotka järjestettiin 4.9. ja 11.9. rokotettiin yhteensä 319 henkilöä. 208 henkilöä sai ensimmäisen rokoteannoksensa ja 111 toisen annoksen!

– Rokotteita riittää, ja tavoitteemme on 90 % rokotettu kaikissa ikäryhmissä tai 80 % koko väestöstä, lapset mukaan lukien. Tämä korkea mutta mahdollinen tavoite ja olemme hyvissä asemissa, sanoo johtava lääkäri Tove Wide.

Nyt on mahdollista ottaa toinen rokoteannos kuuden (6) viikon päästä ensimmäisestä. On tärkeää muistaa ottaa myös niin kutsuttu buusteriannos, jotta suojasta muodostuu tarpeeksi hyvä.

Varaa aikasi koronarokotusaika.fi -osoitteesta tai soita 019 289 3141!

Kun varaat rokotusaikaasi, on hyvä huomioida, että Tammisaaren rokotuspiste muuttaa ensi viikolla palloiluhallista ent. Hagakodin tiloihin!


14.09.2021 / Petra Louhimies

Novagon järjestämän GAME of IDEAS III yritysideakilpailun loppukilpailu lähestyy vauhdilla. Alkukarsintojen jälkeen loppukilpailussa on tänä vuonna mukana kahdeksan todella mielenkiintoista yritysideaa.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan paikan päälle seuraamaan jännittävää kilpailua ja äänestämään suosikkiasi. Samalla pääset verkostoitumaan alueen muiden yrittäjien kanssa pienen tarjoilun lomassa klo 16.00 alkaen.

Ohjelma

klo 16.00 – 16.45 Verkostoituminen & pientä tarjoilua
klo 17.00 Kilpailu alkaa!
klo 19.20 – 19.50 Tauko-ohjelma: haastattelussa vuoden 2020 kilpailijoista Sebastian Laxell (Whiteboard.fi) ja Tomi Koivulehto (BNG Palvelut Oy)
20.00 – 20.15 Voittajien julkistaminen!

Ilmoittaudu mukaan ti 14.9.2021 mennessä.

Striimauslinkki tapahtumaan löytyy Novagon nettisivuilta, Länsi-Uusimaa ja Västra Nyland lehtien kotisivuilta. Novagon sivuilta löydät myös äänestyskoodin ja ohjeet!

Novago järjestää kilpailun yhteistyössä alueen yrittäjäjärjestöjen ja muiden alueen toimijoiden sekä FiBAN bisnesenkeliverkoston kanssa. Tämän vuoden finaalin juontaa Reidar Wasenius. Tuomariston bisnesenkelit ovat: Annukka Mickelsson, Reima Linnanvirta ja Olli Malmivaara.


10.09.2021 / Petra Louhimies

Raaseporin uusi markkinointisuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa tammikuussa 2021. Markkinointisuunnitelma selkeyttää kaupungin markkinointiorganisaatiota, vastuunjakoa ja esittelee markkinoinnin strateegiset painopisteet tuleville vuosille. Markkinointisuunnitelmaan liitetään Tone of voice – käsikirja, joka syntyy kaupungin brändiprojektin lopputuotteena. Käsikirja valmistuu syksyn 2021 aikana. Lue lisää kaupungin brändityöstä brändisivustolla.

Raaseporin markkinointisuunnitelma 2021-2023

Ladda nerVisa

8.09.2021 / Petra Louhimies

EU-maaseuturahaston elpymisvaroja on kaikkiaan maassamme jaossa 207,5 miljoonaan euroa, josta maaseudunyrityksille kohdennetaan 26 miljoonaa. Tukihaku aukeaa lähiaikoina. Nyt maatilakytkentäisten yritysten sekä maaseutualueiden mikro- ja pienyritysten kannattaa lähteä valmistelemaan hankkeita, jotka liittyvät uusiutuvan energian, tehokkaampien tai energiaa säästävämpien tekniikoiden käyttöönottoon, digitaalisuuteen tai omistajainvaihdoksiin.

Rahoitusta on haettavissa suhteellisen lyhyt aika, joten nyt haetaan toteutusvalmiita hankkeita, joissa ovat vaadittavat asiakirjat (luvat) kunnossa tai ne saadaan nopeasti hankittua. Seuraavaksi esitetyt tiedot ovat ennakkotietoja elpymisvaroista ja niiden ehdoista, joten muutokset näihin ovat mahdollisia.

Investointikohteet ja ehdot

Elpymisvaroja suunnataan maaseutualueiden mikro- ja pienyrityksille, maatilakytkentäisille yrityksille sekä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostusyrityksille (mikro- ja pienet). Tukea voi mm. saada seuraaviin aineettomiin ja aineellisiin investointeihin:

• Uuden tehokkaamman tai energiaan säästävän taikka muilla tavoin BAT-vaatimuksen (Best Available Technology) täyttävän tekniikan tai toimintatavan käyttöön ottaminen.
• Digitaalisuuden lisääminen yritystoiminnassa.
• Energiamuodon vaihtaminen uusiutuvaan energiaan. Uusiutuvan energian käytön lisääminen (esim. aurinkopaneelit ja ilmalämpöpumput). Uusiutuvan energian tuotanto oman yrityksen käyttöön (yrityksen toimitilat).
• Energia ja materiaalitehokkuuden parantaminen sekä hävikin vähentäminen (yrityksen resurssitehokkuutta parantavat aineelliset ja aineettomat investoinnit).
• Uusiutuvaa energiaa tuottavien olemassa olevien laitosten uudistaminen

Tukea voivat hakea joko aloittavat tai jo toimivat yritykset, joiden investointi toteutetaan tukikelpoisella maaseutualueella (SYKE:n määritelmä). Tukea ei siis myönnetä kaupunkialueilla sijaitseville yrityksille eikä myöskään käytettyihin koneisiin tai laitteisiin. Jos yritys toimii asuinrakennuksen kanssa samalla tontilla, tuki on mahdollinen. Kyseiset tukiehdot mahdollistavat myös energiainvestoinnit maatilakytkentäisissä yrityksissä, joissa yritystoimintaa harjoitetaan saman Y-tunnuksen alla maatalouden yhteydessä.

Maatalouden ulkopuolista liiketoimintaa harjoittaville mikro- ja pienyrityksille sekä maatilakytkentäisille yrityksille investointien tukitaso on 30 %. Hyväksyttävien kustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa ja investointeihin sovelletaan yleistä de minimis –asetusta.

Maataloustuotteita ja elintarvikkeita jalostaville mikro- ja pienyrityksille sekä monialaisille maatiloille investointien tukitaso on 35 %. Hyväksyttävien kustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa. Tuen enimmäismäärä on 200 000 euroa (Annex I-tuotteet). Muiden lopputuotteiden (Non-Annex I) osalta tuki myönnetään de minimis –ehtoisesti.
Biokaasua tuottavien uusien laitoksien tai tuotantoyksiköiden investointitukitaso on 50 %. Hyväksyttävät kustannukset vähintään 10 000 €. Hyväksyttävät kokonaiskustannukset enintään 2 milj. €. Laitoksen enimmäiskoko voi olla kokonaisteholtaan enintään 2 MW.

Omistajanvaihdokset

Alkavien mikro- ja pienyritysten, jotka työllistävät ja sijaitsevat harvaan-asutulla ja ydinmaaseudulla (SYKE:n luokitus), on mahdollista hakea elpymisvaroja omistajavaihdoksien valmisteluun liittyvien ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Omistajanvaihdosten tukitaso on enintään 10 000 euroa vaihdosta kohden. Pienin myönnettävä tuki on 2000 euroa.

Elpymisvarojen hakeminen ja valinta rahoitettavaksi hankkeeksi

Hakemukset tehdään Hyrrä-järjestelmän kautta alueen ELY-keskukseen. Haun aukeamista tullaan ilmoittamaan myöhemmin.

ELY-keskus pisteyttää saapuneet hakemukset valintaperusteita käyttäen ja valitsee rahoitettavaksi ne hankkeet, jotka täyttävät valintaperusteet parhaiten. Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti hankkeen toteutumisvalmiuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Rahoitettavien hankkeiden elpymisrahat tulee käyttää sitomisvuotta seuraavien kolmen vuoden aikana.

Lisätietoja

Lue lisää elpymisvaroista: Maaseutu.fi -sivusto

Uudenmaan ELY-keskuksen yritysasiantuntijat

Siina Viskari, siina.viskari(at)ely-keskus.fi, 0295 021 178
Tony Lassas, tony.lassas(at)ely-keskus.fi, 0295 021 091
Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola(at)ely-keskus.fi, 0295 021 115

Uudenmaan ELY-keskus
Yrityskehittäminen
Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 A, 2. krs, 00520 Helsinki
Puh. 0295021180


8.09.2021 / Petra Louhimies

EU-maaseuturahaston elpymisvaroja on mahdollista hakea hankkeisiin, joilla parannetaan digitaalisuutta, ilmasto- ja ympäristötoimia yrityksissä sekä maaseudun tietoliikenneyhteyksiä. Rahoitusta on haettavissa suhteellisen lyhyt aika, joten nyt haetaan toteutusvalmiita hankkeita, joissa ovat vaadittavat asiakirjat (luvat) kunnossa tai ne saadaan nopeasti hankittua.

Elpymisvaroista rahoitettavilla hankkeilla on omat valintakriteerinsä, ja hankevalinnassa haetaan elvytysvaroille asetettuja tavoitteita täyttäviä kohteita. Hakemukset tehdään Hyrrä-järjestelmän kautta alueen ELY-keskukseen. Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti hankkeen toteutumisvalmiuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Rahoitettavien hankkeiden elpymisrahat tulee käyttää sitomisvuotta seuraavien kolmen vuoden aikana.

Rahoitustuenhaku on jo avoinna laajakaistainvestoinneissa ja maatilojen investoinneissa. Maaseudun innovaatioryhmien kohdalla se aukeaa piakkoin. Haun aukeamisesta yritysten osalta ilmoitetaan myöhemmin ja tiedot yrityksiä koskevista tuista perustuvat ennakkotietoihin.

Laajakaistainvestointien haku parhaillaan käynnissä – toinen hakukierros päättyy 30.9.2021

Laajakaistainvestoinneissa on tällä hetkellä menossa toinen hakukierros 15.6.–30.9.2021. Rahoitus kohdennetaan maaseudun alueille, jotka eivät markkinaehtoisesti rakennu. Tukiprosentti voi olla jopa 70 %. Tukirahaa ei ole kiintiöity ELY-keskuksittain, vaan hankkeita rahoitetaan sitä mukaan, kun niitä syntyy. Päätökset rahoitettavista hankkeista tulevat syksyn aikana, mutta hankkeen voi aloittaa jo omalla riskillä, kun hakemus on tullut vireille ELY-keskukseen. Lue lisää asiasta.

Maaseudun mikro- ja pienyritykset sekä maatilakytkentäiset yritykset

Ennakkotietojen mukaan tukea voi hakea investointeihin, jotka koskevat digitaalisuuden lisäämistä sekä uusiutuvan energian käyttöönottamista ja -lisäämistä. Investoinnit voivat olla esim. aurinkopaneeleita, ilmalämpöpumppuja, biolaitosten rakentamista, uusiutuvan energian tuotantoa oman yrityksen käyttöön, energia ja materiaalitehokkuuden parantamista tai hävikin pienentämistä tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitosten uudistamista. Tukea voi hakea, jos ottaa käyttöön uuden tehokkaamman tai energiaa säästävän tai muilla tavoin BAT- vaatimukset (Best Available Technology) täyttävän tekniikan tai toimintatavan.

Tukea voivat hakea maaseutualueiden mikro- ja pienyritykset, maatilakytkentäiset yritykset sekä maataloustuotteita ja elintarvikkeiden jalostavat mikro- ja pienyritykset (ml. maatilakytkentäiset yritykset). Yritys voi olla joko aloittava tai jo toimivakin. Tukea ei myönnetä kaupunkialueilla sijaitseville yrityksille, eikä käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan.

Hyväksyttävien kustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa. Tukiprosentti elintarvikkeiden jalostusyrityksien hankkeissa on 35 % ja tuen enimmäismäärä 200 000 euroa (Annex I -tuotteet) ja muilla lopputuotteilla de minimis- ehtoisesti. Muiden yritysten hanketukitaso on 30 % ja se on de minimis -ehtoista.

Biokaasua tuottavien uusien laitoksien tai tuotantoyksiköiden investointitukitaso on 50 %. Hyväksyttävät kustannukset vähintään 10 000 €. Hyväksyttävät kokonaiskustannukset enintään 2 milj. €. Laitoksen enimmäiskoko voi olla kokonaisteholtaan enintään 2 MW.

Maaseudun mikro- ja pienyritysten omistajainvaihdokset

Ennakkotietojen mukaan elpymisvaroilla tuetaan myös aloittavien mikro- ja pienyritysten (työllistävien) omistajainvaihdoksia harvaanasutulla ja ydinmaaseudulla (SYKE:n määritelmä). Tukea voi hakea omistajavaihdoksien valmisteluun liittyvien ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Tuki on enintään 10 000 € kertakorvauksena ja pienin myönnettävä tuki 2 000 €.

Maatiloille suunnatut elpymisvarat

Maatilojen on mahdollista hakea elpymisvaroja työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistäviin investointeihin. Nämä investoinnit voivat olla esimerkiksi tuotantotilojen ilmanvaihdon parantamiseen liittyviä, lantaloiden kattamisia, apevaunuja ja uusiutuvan energian käyttöönottamista, kuten aurinkopaneelien hankintaa, hakelämpökeskuksen rakentamista, tai vaikkapa biokaasutuotantolaitoksen rakentamista. Maataloudessa käytettävän biokaasun tuotantoinvestointiin tuki nousee 40 %:sta 50 prosenttiin. Muuten tukiprosentit ja tukiehdot pysyvät entisellään maatilojen osalta.

Maaseudun innovaatioryhmät

Maaseudun innovaatioryhmien eli EIP-ryhmien (EIP = European Innovation Partnership) hakukierros on 7.9.-29.10.2021. EIP-hankkeilta edellytetään, että ne edistävät joko digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa, siirtymistä vihreään talouteen tai parantavat alkutuotannon sopeutumis- ja stressinsietokykyä muuttuvissa olosuhteissa. EIP-hankkeista on infotilaisuudet 7.9. ja 7.10. Lue lisää asiasta.

Lisätietoja

Lue lisää elpymisvaroista: Maaseutu.fi -sivusto

Uudenmaan ELY-keskuksen yritysasiantuntijat

• Siina Viskari, siina.viskari(at)ely-keskus.fi, 0295 021 178
• Tony Lassas, tony.lassas(at)ely-keskus.fi, 0295 021 091
• Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola(at)ely-keskus.fi, 0295 021 115
Uudenmaan ELY-keskuksen hankeasiantuntijat
• Juha Mäkinen, juha-k.makinen(at)ely-keskus.fi, 0295 021 110 (laajakaista-hankkeet)
• Maria Konsin-Palva, maria.konsin-palva(at)ely-keskus.fi, 0295 021 081
• Miia Koivunen, miia.koivunen(at)ely-keskus.fi, 0295021180

Uudenmaan ELY-keskus
Yrityskehittäminen
Uudenmaan ELY-keskus , PL 36, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 A, 2. krs, 00520 Helsinki
Puh. 0295021180


7.09.2021 / Petra Louhimies

Raaseporin yrittäjät ovat valinneet vuoden yrittäjäksi Oy Daniek Ab / Rengasmarket Tammisaari

Oy Daniek Ab perustettiin Tammisaaressa vuonna 1990. Aluksi toimintaan kuului renkaiden myynti Esson toiminnan sekä huoltoaseman tilojen yhteydessä. Toiminta vahvistui vuonna 1994 ajoneuvojen vuokraustoiminnalla, tämä aloitettiin yhdellä pakettiautolla sekä yhdellä henkilöautolla. Vuonna 2000 yritys sijaitsi Tammisaaren Rautatienkadulla, tällöin alkoi renkaiden myynti tosissaan ja yritys sai aputoiminimen Rengasmarket Tammisaari. Jo viiden vuoden kuluttua vuonna 2005 muuttivat he nykyiseen toimitilaansa Valkovuokonkuja 1.

Nykyään vuonna 2021 heidän rengashotellissa säilytetään noin 1400 ajoneuvon renkaat sekä vuokrattavana on kolme pakettiautoa, yksi minibussi, neljä henkilöautoa sekä kaksi peräkärryä. Toiminnan kasvaessa alkavat nykyiset tilat olemaan aikansa palvelleita ja omistajilla on kehitysideoita, näitä varten he pitävät silmänsä auki uusille ratkaisuille.
Sukupolvenvaihdos aloitettiin vuonna 2012, tällä hetkellä Oy Daniek Ab on veljesten Kim (40%) ja Mats (40%) Danielsson sekä isän Kjell Danielssonin (20%) omistuksessa.

Korona:
“Olemme pärjänneet koronan aikana oikein hyvin. Keväällä 2020 sen puhjetessa oli myynti hieman pienempi, mutta jo kesästä 2020 lähtien asiakasmäärä kasvoi entisestään. Tähän vaikutti kaupungissa vierailevien turistien määrä, kesäasukkaiden muutto paikkakunnalle sekä paikallisten asukkaiden halu käyttää paikallisia palveluita. Juuri koronan puhjettua rakensimme yhden vuokra-autoistamme huoltoautoksi voidaksemme palvella asiakkaitamme myös heidän kodeissaan. Tästä palvelusta tuli todella suosittu, jota monet ovat käyttäneet. Palvelu on edelleen toiminnassa ja tulee mitä luultavimmin pysymään yrityksen palveluna jatkossakin.” kertoo Kim Danielsson.

Vuoden yrittäjä palkittiin Raaseporissa Yrittäjän päivänä 5.9.2021. Juhlapäivänä paikalliset yrittäjät kokoontuivat viettämään mukavaa päivää yhdessä Påminnessa (Suomen eteläisin laskettelukeskus). Päivän ohjelmassa oli leikkimielinen yrittäjien välinen mäkiautokisa sekä herkuttelu Piazza Foodin sekä Cafe Antiquen tarjoiluista, nämä molemmat yritykset ovat myös yrittäjäyhdistyksen jäsenyrityksiä. Tunnelmannostattajana musisoi paikallinen bändi the WaLe’s.

Perusteluita valintaan ovat yrityksen pitkäaikainen toiminta, jo yli 30 vuotta, sekä jatkuva toiminnan kehittäminen. Sukupolvenvaihdoksen vienti kunnialla läpi. Satsaaminen hyvinvoivaan henkilökuntaan sekä sesonkiaikaan myös nuorten työllistäminen erilaisiin työtehtäviin.

Valintaan osallistuivat Raaseporin Yrittäjät ry:n hallitus, Raaseporin kaupungin kehitysosasto
sekä Novago Yrityskehitys Oy.


Lisätietoja:
Henna Ljung
Puheenjohtaja, Raaseporin Yrittäjät ry
0503583024
raaseporin@yrittajat.fi / hennas@msn.com


3.09.2021 / Anne-Marie Ekholm

Uimahalli aukeaa normaalisti maanantaina 6.9.2012 klo 6.00.

Käydessäsi Tammisaaren uimahallissa sinun on noudatettava yleisiä suosituksia, pestävä tai desinfioitava kädet, aivastettava tai yskittävä kertakäyttönenäliinaan tai kyynärtaipeeseen sekä pidettävä etäisyyttä muihin kävijöihin ja henkilöstöön.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yleisissä tiloissa, mutta asiakkaiden ei suositella käyttävän kasvomaskia suihku- ja allastiloissa.


2.09.2021 / Petra Louhimies


Koronarokotustapahtumat Raaseporissa

Lauantaina 4.9.2021 klo 10–14 Tammisaaren palloiluhallissa
Lauantaina 11.9.2021 klo 10–14 Karjaan urheiluhallissa

Pop-up-tapahtumissa voit saada ensimmäisen koronarokoteannoksesi tai toisen annoksen, jos ensimmäisestä on kulunut 8 viikkoa.

Lue lisää rokotustapahtumista tästä.


31.08.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista
koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus vk. 33–34

Uusia covid-19-tapauksia 14 viimeisen päivän aikana on 27. Ilmaantuvuus on siis 98/100 000/14 päivää.

– Asukkaat ovat hyviä käymään koronatesteissä, ja se on hienoa, koska näin saamme tartuntaketjut pysäytettyä, sanoo johtava lääkäri Tove Wide.

– Tärkeintä on nyt jatkaa rokotuksia. Raaseporilaisten rokotukset edistyvät hienosti, ja tavoitteenamme on 90 % rokotekattavuus kaikissa ikäryhmissä 12-vuotiaista ylöspäin.

– Tuplarokotus pienentää riskiä saada tartunta ja tartuttaa, ja koronainfektio rokotetulla henkilöllä on yleensä lievä. Nyt puhutaan myös kolmannesta rokotuskerrasta, mutta kahden rokotuksen jälkeen suoja on erittäin hyvä. Suunnitelmia kolmannesta buusterirokotuksesta tehdään, jotta suojasta tulisi pitkäaikaisempi, jatkaa Wide.

Kaupunki haluaa vielä muistuttaa pop-up-rokotuksista, jotka järjestetään:

 • Lauantaina 4.9.2021 klo 10–14 Tammisaaren palloiluhallissa
 • Lauantaina 11.9.2021 klo 10–14 Karjaan urheiluhallissa

Myös opiskelijat, joiden opiskelupaikkakunta on Raasepori, voivat saada rokotuksensa pop-up-tapahtumissa!

Rokotukset

 75 % asukkaista on saanut ensimmäisen ja 61 % toisen rokoteannoksen.  

Klikkaa tästä ja katso lisää ikäryhmäkohtaisia rokotustilastoja.


27.08.2021 / Robert Wigren

Vapaaehtoisena tukiperheenä tai tukihenkilönä toimit tukena lapselle, nuorelle tai vammaiselle henkilölle, jonka katsotaan hyötyvän perheen ulkopuolisen aikuisen antamasta ajasta ja huomiosta. Olet lapselle turvallinen ja luotettava aikuinen, joka kuuntelee, puuhastelee yhdessä lapsen kanssa ja toimii aikuisen mallina.

Tukiperheeksi/tukihenkilöksi voivat hakeutua täysi-ikäiset henkilöt, joilla on tasapainoinen elämäntilanne, ja joilla on mahdollisuus sitoutua toimintaan. Perhekeskuksen toiminnasta lisätetoa saatavilla tästä sekä vammaispalveluiden toiminnasta tästä.

Mikäli kiinnostuit, tule mukaan tukihenkilö- ja tukiperhekoulutukseen syksyllä!

Tukihenkilö- / tukiperhekoulutus järjestetään seuraavasti:

Lauantai 20.11.2021 live-tapaaminen Tammisaaressa klo. 10.00-15.00 (tarjoamme brunssia ja kahvia)

Torstai 25.11.2021 klo. 17.00-19.30 etänä

Torstai 2.12.2021 klo. 17.00-19.30 etänä


Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 5.11!

Raaseporin perhekeskus:
sosiaaliohjaaja Tobias Lindholm 019 289 3055 /
tobias.lindholm@raasepori.fi
Raaseporin vammaispalvelut:
sosiaaliohjaaja Rebecka Aakula 019 289 2228 /
rebecka.aakula@raasepori.fi
Hangon lapsiperheiden palveluiden yksikkö:
sosiaaliohjaaja Lee Lindqvist 040 135 9493 / 
lee.lindqvist@hanko.fi
Siuntion ja Inkoon sosiaalipalvelut:
sosiaaliohjaaja Johanna Pousar 046 922 0886 / 
johanna.pousar@siuntio.fi tai
perhetyöntekijä Christine Miiros 044 386 1569 /
christine.miiros@siuntio.fi

Utbildning för stödfamiljer och stödpersoner 2021 FI

Ladda nerVisa

24.08.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista
koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus vk. 32–33

Uusia covid-19-tapauksia 14 viimeisen päivän (9.-22.8.2021) aikana on 17.

Ilmaantuvuus on siis 62/100 000/14 päivää.

Rokotukset

 73,4 % asukkaista on saanut ensimmäisen ja 59 % toisen rokoteannoksen.

12–15-vuotiaiden rokotukset jatkuvat yhteistyössä kouluterveydenhuollon kanssa. Tähän päivään asti jo 34,3 % ikäryhmästä on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. 16–19-vuotiaista jo 75,3 % on saanut ensimmäisen annoksen.

Lisää ikäryhmäkohtaisia rokotustilastoja löytyy täältä .

Muistutamme myös pop-up-rokotustapahtumista, jotka järjestetään:

 • Lauantaina 4.9.2021 klo 10–14 Tammisaaren palloiluhallissa
 • Lauantaina 11.9.2021 klo 10–14 Karjaan urheiluhallissa

18.08.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista
koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus vk. 31–32

Ilmaantuvuus on 83,6/100 000/14 päivää.

Johtava lääkäri Tove Wide:

– Toivoimme rauhallista kesää, ja juhannukseen asti olikin rauhallista, mutta sen jälkeen valitettavasti tilanne muuttui.

Nyt vallitseva Delta-muunnos leviää nopeasti. Uusien muunnosten takia on toisen rokoteannoksen merkitys tullut vieläkin tärkeämmäksi: ensimmäinen annos alentaa riskiä sairastua vakavaan koronatautiin mutta 88 prosentin suoja saavutetaan vasta toisen rokoteannoksen jälkeen. Rokotukset alentavat tartunnan riskiä, mutta näemme kuitenkin tapauksia, joissa molemmat annokset saaneet ovat saaneet tartunnan ja tartuttaneet eteenpäin.

”Eikö tämä koskaan lopu?” olen sekä minä että varmasti myös moni muu ajatellut. Rajoitukset kulttuuria ja seuraelämää koskien jatkuvat, ja tartunnanjäljitystyö on vaativaa. Tilanne koskettaa meitä kaikkia.

Tartunta on nyt levinnyt yhteiskuntaan ja tilanne tulee olemaan näin vielä pitkään, mutta sairaus on nyt vähemmän vaarallinen, kuin aiemmin, ainakin niille, jotka ovat saaneet rokotteen.

Raaseporin rokotustaso on korkea: yli 90 % kaikista 70 vuotta täyttäneistä ja 80 % kaikista yli 50-vuotiaista on saanut molemmat rokoteannokset. Nuorten rokotukset ovat alkaneet vauhdilla ja on mahdollinen tavoite, että 90 % kaikista yli 12-vuotiaista on saanut ensimmäisen annoksen muutaman viikon sisällä, boosterannos tulee sitten kahden kuukauden päästä.

Nyt meillä on rokotteita ja voimme pistää tuhat annosta viikossa, tarpeen vaatiessa enemmänkin. Jos et ole vielä saanut rokotetta, tilaathan ajan, on tärkeää, että asukkaat tulevat rokotukseen! Korkea rokotustaso tarkoittaa, että voimme elää normaalimpaa elämää.

Kaikilla ei ole vielä ollut mahdollisuutta ottaa rokotetta, nuoremmat ovat vielä jonossa. Solidaarisuudesta ensimmäistä ja toista rokotetta odottavia kohtaan käytämme vielä kasvomaskia kaupoissa ja busseissa, jatkamme käsien pesemistä ja desinfioimista, pidämme etäisyyttä ja rajoitamme kontaktejamme tärkeimpiin.

Rokotukset

71,6 % asukkaista on saanut ensimmäisen ja 56,2 % toisen rokoteannoksen.

12-15-vuotiaiden rokotukset ovat alkaneet tällä viikolla. Rokotukset järjestetään yhteistyössä kouluterveydenhuollon kanssa Raaseporin kouluissa.

Kaupunki järjestää myös kaksi pop-up-rokotustapahtumaa kaikille yli 12-vuotiaille. Myös opiskelijat, joiden opiskelupaikkakunta on Raasepori, voivat saada rokotuksensa pop-up-tapahtumissa!

Pop-up-rokotustapahtumat järjestetään:

 • Lauantaina 4.9.2021 klo 10–14 Tammisaaren palloiluhallissa
 • Lauantaina 11.9.2021 klo 10–14 Karjaan urheiluhallissa

Pop-up-rokotuksissa voit saada ensimmäisen rokoteannoksesi mutta myös toisen annoksen, jos ensimmäisestä on kulunut vähintään 8 viikkoa! Pop-up-tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan riittää, että saavut paikalle henkilötodistuksen tai Kela-kortin kanssa.

Näin pop-up-rokotukset toimivat:

 1. Tarkista, että sinulla on mukanasi joko henkilöllisyystodistus tai Kela-kortti ennen kuin lähdet kotoa.
 2. Tule rokotuspaikalle ja käy jonoon.
 3. Näytä henkilöllisyystodistus tai Kela-kortti sinut vastaanottavalle henkilölle.
 4. Sinut ohjataan rokotuskoppiin, jossa saat rokotuksesi.
 5. Rokotuksen jälkeen odota rokotuspaikalla 15 minuuttia.

18.08.2021 / Petra Louhimies

Nuorten virtalähde eli Digivirtaa! -hanke tarjoaa nuorille digitaalisen tapahtumatuotannon koulutusta verkko-oppimisympäristössä. Koulutuksen keskiössä ovat oman tuotantoprojektin rakentaminen sekä perehtyminen digitaalisuuden mahdollisuuksiin tuotannon eri vaiheissa. Hankekoulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla asuvat 18-29-vuotiaat nuoret aikuiset, jotka eivät opiskele tai työskentele päätoimisesti. Muutkin voivat osallistua, jos jää vapaita paikkoja. Koulutukseen mahtuu mukaan 30 osallistujaa.

Koulutuksen aikana nuoret oppivat tapahtumatuotannon perusteita, projektinhallintataitoja sekä tutustuvat digitaalisuuden mahdollisuuksiin tuotannoissa. Näiden opittujen taitojen ja suoritettujen osaamismerkkien sekä koulutukseen sisältyvän uraohjauksen tavoitteena on sujuvoittaa nuorten hakeutumista ammatilliseen koulutukseen ja työelämään. Osallistujat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan oman tapahtuman, joka toteutetaan verkkoympäristössä. Ennakko-osaamista tapahtumatuotannosta ei tarvita.

Projektin esittelyvideo löytyy YouTubesta osoitteesta https://youtu.be/6rxZnMxHxog

Projektin koulutuskokonaisuuksista vastaavat kulttuurituotannon ja digitaalisen tuotannon ammattilaiset. Syksyn Digivirtaa!- koulutus starttaa 30.9 ja loppuu 9.12. Koulutus toteutetaan etäopetuksena, tapaamisia on kaksi kertaa viikossa ja näiden lisäksi on tarjolla valmennusta oman tuotannon toteuttamiseen. Ensimmäisen koulutuksen ilmoittautuminen on avoinna 11.8-10.9.2021. Toteutus on osallistujille maksuton. Toinen koulutusjakso on 9.3.-26.5.2022. Koulutuksen sisältö on sama molemmilla toteutuksilla eli tule mukaan joko syksyn tai kevään koulutukseen.

Projektin toteutuksesta vastaa Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak. Hankeen toteutusaika: 12.4.2021-18.11.2022. Rahoittajana hankkeessa on Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Lisätietoa ja ilmoittautumislomake löytyvät osoitteesta https://digivirtaa.humak.fi/

digivirtaa@humak.fi

Lisätietoja hankkeesta

Paula Kostia, projektipäällikkö
paula.kostia@humak.fi
p. 050 4355308

Sara Rapo, valmentaja
sara-elina.rapo@humak.fi
p. 050 473053110.08.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista
koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus vk. 30–31

Viikkojen 30–31 aikana Raaseporissa on todettu 20 positiivista covid-19-tapausta. Näistä tapausta 2 on ulkopaikkakuntalaisilla, Raaseporin alueella oleskelevilla henkilöillä. Ilmaantuvuus on siis 65,5/100 000/14 päivää, 72,8/100 000/14 päivää jos mukaan luetaan myös ulkopaikkakuntalaiset.

Rokotukset

70,4 % asukkaista on saanut ensimmäisen ja 53,9 % toisen rokoteannoksen. (THL 10.8)

Vapaita rokotusaikoja on varattavissa ja vapaita aikoja lisätään palveluun jatkuvasti. Jos aikoja ei ole saatavilla, kokeilethan uudestaan seuraavana päivänä! Rokotusajan voi varata kumpaan pisteeseen tahansa, riippumatta siitä, missä päin Raaseporia asuu.


7.08.2021 / Petra Louhimies

28.7.2021 klo 12-13 ravintola Osteria (sisätilat)

Henkilöt, jotka ovat vierailleet sisätiloissa ravintola Osteriassa Tammisaaressa keskiviikkona 28.7.2021 klo 12–13, ovat voineet altistua koronavirukselle. Näitä henkilöitä pyydetään tilaamaan aika koronatestiin, koronabotti.hus.fi, tai tarvittaessa ottamaan yhteyttä Raaseporin kaupungin tartuntatautitiimiin puh 019 289 3111, arkisin 8–16, viikonloppuisin 10-16.

4.8.2021 klo 12.45-13.30 ravintola Fyrenin kabinetti

Henkilöt, jotka ovat vierailleet ravintola Fyrenin kabinetissa Tammisaaressa keskiviikkona 4.8.2021, klo 12.45–13.30, ovat voineet altistua koronavirukselle. HUOM! Koskee ainoastaan kabinetissa olleita vieraita!

Henkilöitä pyydetään ottamaan yhteyttä Raaseporin kaupungin tartuntatautitiimiin puh 019 289 3111, arkisin 8–16, viikonloppuisin 10-16.


6.08.2021 / Petra Louhimies

Koulut alkavat

Koulut alkavat pian! Koulut aloittavat Raaseporissa lähiopetuksessa. Haluamme myös muistuttaa, että kasvomaskisuositus on voimassa vuosiluokasta 6 ylöspäin (suositus koskee myös 5-luokkalaisia yhdistetyillä luokilla).

Koulun alkamisen yhteydessä aloitamme pikkuhiljaa myös 12–15-vuotiaiden rokottamisen. Rokotukset koordinoidaan koulujen kanssa, ja 12–15-vuotiaille tarjotaan mahdollisuutta ottaa rokotus joko koulussa tai rokotuspisteillämme.

Kun aikataulut varmistuvat, tiedotamme asiasta huoltajille Wilman kautta.

Rokotukset

Per 6.8.2021 rokotuksen saaneita Raaseporissa:
1. annos 69,7 %
2. annos 51,4 %

Aluehallintoviraston suositukset

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kokoontumisia koskeva päätös on voimassa 5.8.2021 alkaen myös Raaseporissa. Kokoontumisrajoitukset koskevat kaikenlaista toimintaa, sekä yksittäisiä tapahtumia sekä jatkuvaa harrastustoimintaa.

 • Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.
 • Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa eli säilyttää turvaväli. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.
 • Yli 50 henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.
 • Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä (Avautuu uudessa välilehdessä).
 • Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

6.08.2021 / Anne-Marie Ekholm

Palloiluhallin kuntosali aukeaa 10.8.2021 lähtien tietyin rajoituksin sekä vallitsevilla koronarajoituksilla. Kuntosali tulee olemaan avoinna seuraavasti:

Maanantai – torstai klo 8.00 – 15.00
Perjantai klo 8.00 – 13.00

Huomioithan, että sinun tulee olla valmiiksi pukeutunut koska meillä ei ole pukuhuoneita käytössämme. Kuntosalissa tulee olemaan vaatenaulakko sekä kenkäteline, jota voit tarvittaessa käyttää. Sisäänkäynti normaalisti pääsisäänkäynnin kautta. Henkilökunnan voi tarvittaessa kutsua kassalle (tarkemmat ohjeet löydät kassan tiskiltä).


5.08.2021 / Petra Louhimies

Väylävirasto tiedottaa.

Rakennustyöt valtatie 25:llä Lepin liittymän kohdalla ovat käynnistyneet heinäkuun lopulla viikolla 29. Työt käynnistyvät työmaan perustamisella, puuston raivauksella ja tilapäisten liikennejärjestelyiden rakentamisella.

Hankkeessa valtatie 25:n ja maantie 111:n liittymään rakennetaan kevennetty eritasoliittymä sekä uusi risteyssilta. Samalla vanha Bäljarsin alikulkukäytävä puretaan. Lisäksi hankkeessa rakennetaan mt 111:n, Lepinpellonkadun ja Uikkukujan liittymään uusi kiertoliittymä.

Liittymäalueen valaistuksen uusimisen lisäksi tievalaistusta jatketaan noin kilometrin verran Hangon suuntaan. Raaseporin kaupungin omana hankintana toteutetaan myös Uikkukujan jatkaminen. Rakentamisen aikana toteutetaan myös tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja kiertoteitä.

“Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta valtatie 25:llä. Toteutettavien uusien järjestelyiden myötä mahdollistetaan myös alueen maankäytön kehittyminen”, kertoo projektipäällikkö Elina Keränen Väylävirastosta.

Rakentamisen kustannusarvio on 3,2 miljoonaa euroa. Kustannukset jaetaan Väyläviraston ja Raaseporin kaupungin välillä. Uikkukujan jatkeen rakentamisen kustannukset kuuluvat kokonaisuudessaan Raaseporin kaupungille.

Hanke käynnistyy heinäkuussa 2021 ja valmistuu elokuussa 2022. Tilaajana toimii Väylävirasto ja Raaseporin kaupunki, urakoitsijana toimii Louhintahiekka Oy.

Kartta alueesta

Karttakuva: Väylävirasto


3.08.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista
koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus vk. 29–30

Viikkojen 29–30 aikana Raaseporissa on todettu 25 positiivista covid-19-tapausta. Näistä 20 tapausta on todettu Raaseporissa kirjoilla olevilla ja 5 tapausta ulkopaikkakuntalaisilla, Raaseporin alueella oleskelevilla henkilöillä. Ilmaantuvuus on siis 72,7/100 000/14 päivää, 90,9/100 000/14 päivää jos mukaan luetaan myös ulkopaikkakuntalaiset. 

Helpommin tarttuva deltavariaatio dominoi myös Raaseporissa. Nyt Uudellamaalla on nähtävissä myös sairaalahoidon lisääntyvä tarve, ja myös nuoremmat tartunnan saaneet henkilöt ovat tarvinneet sairaalahoitoa.

Edelleen on tärkeää pitää turvaväleistä kiinni, käyttää kasvomaskia ja käyttäytyä vastuuntuntoisesti arjessa, jotta virus ei pääse leviämään. Suositus on, että myös rokotuksen saaneet jatkavat kasvomaskin käyttöä.

Rokotukset

69 % asukkaista on saanut ensimmäisen ja 50,3 % toisen rokoteannoksen. (THL 3.8)

Rajoitettu määrä rokotusaikoja on nyt varattavissa!


3.08.2021 / Carina Nyholm

Helsingissä, Tunturikatu 7:ssä sijaitseva asunto annetaan vuokralle opiskelijoille Raaseporista. Asunnon jakavat kaksi muuta opiskelijaa. Kuukausivuokra on 290,58 euroa. Asunto arvotaan ensisijaisesti opiskelijalle, joka opiskelee nyt ensimmäistä vuottaan. Jos ensimmäinen vuoden opiskelijoita ei ole, arvotaan asunto muiden hakijoiden kesken. Vuokrasopimus tehdään vuodeksi kerrallaan ja sitä voidaan pidentää enintään viisi vuotta.

Lisätietoja antaa asuntosihteeri Carina Nyholm, puh. 019 289 2811,

Vapaamuotoinen hakemus ja opiskelijatodistus on jätettävä viimeistään 18.8.2021 klo 12.00 osoitteeseen Raaseporin vuokra-asunnot, asuntosihteeri Carina Nyholm, Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari.


2.08.2021 / Petra Louhimies

VR:n maksujärjestelmä on muuttunut 1.7.2021 alkaen niin, että kaukoliikenteen sarja- ja kausilippuja ei enää voi ostaa R-kioskeilta. Maksujärjestelmän muutoksesta johtuen kaupunki ei myöskään enää voi tarjota uusia Eazybreak-matkaseteleitä. (Eazybreakin tuotteita ei voi enää ostaa myöskään VR-sovelluksen kautta.)

Kaupunki tutkii mahdollisuutta jatkaa työmatkojen tukemista pääkaupunkiseudulle sekä Turkuun.

Tämä tiedote on lähetetty heinäkuussa myös sähköpostitse kaupungin aktiivisille Eazybreak-käyttäjille.


29.07.2021 / Sirpa Huusko

Tammisaaren Kesäkonsertit on Suomalaisen kamariorkesterin tunnetuin ja suosituin tapahtuma. Orkesterin taiteellisen johtajan Jan Söderblomin suunnittelemissa konserteissa nautitaan musiikkielämyksistä ja elokuisista illoista mm. kapellimestari Jukka-Pekka Sarasteen luotsaamana.

Vuonna 2000 käynnistetty festivaali järjestetään yhteistyössä Raaseporin kaupungin, Tammisaaren seurakunnan, Tammisaaren konserttien kannatusyhdistyksen sekä Fiskarsissa järjestettävän LEAD! Akatemian kanssa.

Liput Lippu.fi ja Luckan Raasepori.

Tammisaaren Kesäkonserteissa noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta. Kirkossa ja muissa sisätiloissa järjestettävissä konserteissa suosittelemme kasvomaskien käyttöä. Lippuja tilaisuuksiin myydään normaalia rajoitetummin, jotta lähikontakteja voidaan välttää. Yleisö ohjataan omille paikoilleen ja myös tiloista poistuminen tapahtuu ohjatusti.

Lue lisää tämän vuoden konserteista:
Tammisaaren Kesäkonsertit – Suomalainen Kamariorkesteri (finnchamber.fi)


27.07.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista
koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus vk. 28–29

Viikkoina 28–29 tuli ilmi 28 covid-19 positiivista tapausta Raaseporissa. Ilmaantuvuus on 101/100 000/14 päivää. Lisäksi meillä on viitisenkymmentä henkilöä karanteenissa. On edelleen erityisen tärkeää käydä koronatestissä jos oireita ilmenee, tämä koskee myös rokotuksen saaneita.

– Koko Uusimaa on nyt kiihtymisvaiheessa. Raaseporissa suurin osa tapauksista on deltamuunnosta, mikä tarkoittaa myös suurempaa tartunnan leviämisriskiä.

Koronavilkku-sovelluksen lataaminen kannattaa myös, koska se voi kertoa altistumisesta tilanteissa, joissa suuria väkijoukkoja on koolla eikä tartuntatiimillä ole mahdollisuutta tunnistaa kaikkia altistuneita, muistuttaa vt. johtava ylilääkäri Åsa A. Westerlund.

Aluehallintovirasto valmistelee yleisötilaisuuksia koskevaa päätöstä, jonka mukaan pääkaupunkiseudulla nyt voimassa olevat rajoitukset olisivat voimassa koko Uudellamaalla 5.8 alkaen. Ilmoitamme rajoitusten muutoksista.

Rokotukset

68,7 % asukkaista ovat nyt saaneet ensimmäisen annoksen ja 45,5 % on saanut toisen annoksen koronarokotetta. (THL 26.7)

Rajoitettu määrä rokotusaikoja on nyt varattavissa!


23.07.2021 / Petra Louhimies

Raaseporin valmiusryhmä kokoontui eilen torstaina viime vuorokausina selvästi huonontuneen koronatilanteen takia. Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä on tämän lisäksi todennut torstai-iltapäivällä 22.7., että koko Uusimaa on nyt epidemian kiihtymisvaiheessa.

– Raaseporin koronatilanne on huonontunut huomattavasti muutamassa vuorokaudessa: yhteensä yhdeksän (9) uutta tapausta on todettu kolmen (3) viime vuorokauden aikana, ja ilmaantuvuus on nyt 104/100 000/14 päivää, kun mukaan luetaan myös koronapositiiviset ei-raaseporilaiset, jotka oleilevat alueella. Tällä hetkellä meillä on lisäksi viitisenkymmentä henkilöä karanteenissa, sanoo vt. johtava ylilääkäri Åsa A. Westerlund.

Valmiusryhmä haluaa tämän takia muistuttaa seuraavasta:

 1. On edelleen erityisen tärkeää käydä koronatestissä, jos oireita ilmenee. Aloita tekemällä oirekartoitus Koronabotissa. Koronabotin kautta varaat myös ajan koronatestiin kätevästi.

  HUOM! Pysy kotona äläkä liiku muiden ihmisten joukossa odottaessasi testituloksia! Jos testitulos onkin positiivinen, olet voinut altistaa muita ihmisiä myös odottaessasi tulosta.
 2. Käytä maskia aina julkisissa tiloissa sisätiloissa sekä myös ulkona yleisillä paikoilla, jos ei ole mahdollisuutta pitää välimatkaa muihin!
 3. Desinfioi kädet, kun käyt kaupassa tai vierailet muissa yleisissä tiloissa. Muista myös pitää välimatkaa muihin ihmisiin. On myös tärkeää, että liikkeenharjoittajat seuraavat tarkasti aluehallintoviraston hygieniaohjeita, muun muassa tarjoamalla mahdollisuuden käsien desinfiointiin ja pesuun!

Päivitetty rokotustilanne Raaseporissa:
annos 1: 68,3 %
annos 2: 42,5 %

Raaseporin kaupungin valmiusryhmä seuraa tilannetta jatkuvasti.


21.07.2021 / Petra Louhimies

Uimahalli aukeaa maanantaina 6.9.2021. Tämä edellyttää, että toimintaa rajoittavia koronarajoituksia ei ole tällöin voimassa.

Uimahallissa on kesän aikana tehty laaja kuntotarkastus. Contesta-nimisen yrityksen suorittama kuntotarkastus tehtiin uimahallin tulevan peruskorjauksen suunnittelua varten.

Kun uimahalli elokuun puolessavälissä on palautettu kuntotarkastuksen jälkeen käyttökuntoon, kaupungin tilahallinto voi alkaa täyttää altaita. Altaiden täyttämiseen ja uimahallin avaamiseksi tarvittavien vesinäytteiden hyväksyttämiseen kuluu reilut kaksi viikkoa. Vaikka uimahallin pinnat ovat kunnossa taas elokuussa, uimahalli voidaan siis avata vasta pari viikkoa myöhemmin. Valitettavasti kaupunki ei onnistunut kiirehtimään aikataulua niin, että altaita olisi voitu alkaa täyttää jo heinäkuussa.

Kaupungin tilahallinto vastaa rakennuksesta, huolehtii rakennuksen kunnossapidon ja kuntotarkastuksen aikatauluista ja hankinnoista sekä valvoo töiden etenemistä. Kaupungin vapaa-aikaosasto vastaa uimahallin toiminnasta, kuten uimavalvonnasta ja ohjatusta uimakoulu- ja vesiliikuntatoiminnasta. Kaupungin vapaa-aikaosaston tarjoamien uimakoulujen ja muiden kurssien osalta ilmoittautuminen aukeaa elokuussa, ja suunnitelman mukaan kurssit alkavat syyskuussa.

Lisätietoa antavat:

Thomas Flemmich, vt. kaupunginjohtaja, 019 289 2100 (thomas.flemmich(at)raasepori.fi)

Catharina Lindström, kiinteistöpäällikkö, 019 289 3985. Vastaa kuntotarkastukseen ja kunnossapitoon liittyviin kysymyksiin.

Fredrika Åkerö, vapaa-aikapäällikkö, 019 289 2145. Vastaa ohjattuun toimintaan liittyviin kysymyksiin.


21.07.2021 / Nina Sointu

Rantaradan varrella, Raaseporin kunnan alueella on valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä 29 kappaletta. Se on huomattava määrä kohteita sijoittuneena yhdelle alueelle ja kuvastaa hyvin seudun yleisilmettä jota täplittää arvokkaat kulttuurimaisemat linnoineen, ruukkeineen ja kartanoineen. Tämän takia moni muuttoa suunnitteleva, mökkeilijä ja kotimaan matkailija on suunnannut katseensa kohti Raaseporia.

Raaseporin linnanrauniot. KUVA: Johan Ljunqvist / Multifoto

Hautaröykkiöistä linnoihin ja ruukkialueisiin

Raaseporissa on löydetty asumisen jälkiä jo pronssikaudelta lähtien. Esimerkiksi pronssikautisia hautaröykkiöitä tunnetaan koko Uudellamaalla noin 150 ja niistä kolmasosa on Raaseporissa. Rautakaudelle siirryttäessä, Raaseporin alue on pysynyt asuttuna ja Tammisaari-Karjaa akselilla onkin ollut esinelöytöjen perusteella verrattain paljon asuinpaikkoja.

Raaseporin alue on ollut merkittävä kauppapaikka hyvine maa- ja meritieyhteyksiensä takia koko historiansa ajan. 1300-luvulla Karjaan Junkarsborg oli liikenteen merkittävässä solmukohdassa ja Raaseporin linnan ympäristössä on hierottu kauppoja jo 1400-luvulla. Muutama vuosisata myöhemmin alue täyttyi useista ruukeista kun tänne perustettiin Suomen ensimmäisiä ruukkeja; Mustio, Antskog, Billnäs ja Fiskars, sekä hieman myöhemmin Skogbyn masuunialue.

Merkittäviä kartanoalueita

Kuninkaantie on kulkenut jo 1300-luvulla Norjan Bergenistä Osloon ja sieltä Ruotsin halki Tukholman kautta Suomeen Maarianhaminaan, josta matka jatkui saariston kautta Turkuun ja Etelä-Suomen halki Venäjälle Viipuriin ja Pietariin saakka. Kuninkaat ja heidän kuriirinsa, piispat ja porvarit, taiteilijat sekä armeijat ovat kulkeneet tietä, joka on oletettavasti rakennettu Turun ja Viipurin linnojen väliseksi ratsupoluksi. Myöhemmin tie toimi vanhana postitienä. Reitti kulki kylästä kylään ja matkan varrelle syntyikin kartanoita, maatiloja, majataloja, krouveja ja kestikievareita, joissa matkalaisten oli mahdollista yöpyä ja ruokailla.

Snappertunan kirkonkylä. KUVA: Johan Ljunqvist / Multifoto

Nykypäivänä useassa kartanossa voi edelleen yöpyä ja ruokailla. Niistä löytyy runsaasti aktiviteetteja aina joogaviikonlopuista metsästysretkiin asti. Myös moni perinteisestä maataloudesta tuottonsa saanut tila on laajentanut toimintaansa matkailupalveluihin.

Rantaradallakin pitkä historia alueella

Rantaradan ensimmäinen osuus kulki Turusta Karjaalle ja se avattiin yleiselle liikenteelle vuonna 1899. Tätä varten rakennettiin Pohjankuruun Suomen ensimmäinen rautatietunneli, pituudeltaan 156 metriä. Loppuosa Karjaalta Helsinkiin valmistui vuonna 1903.

Junalla matkustaminen onkin kestävä tapa liikkua ja edelleen moni alueelle matkustava toivoo pääsevänsä perille ilman omaa autoa. Raaseporin kaupunki on luonut uuden pyöräilyä edistävän strategian jonka avulla pyritään lisäämään tavoitettavuutta nimenomaan yhdistämällä raideliikenneyhteyksiä kattavaan pyöräverkostoon.

Pian on esimerkiksi mahdollista polkypyöräillä turvallisesti Karjaan ja Tammisaaren väliä uudella kevyen liikenteen väylällä.Suosituksi reitiksi on myös muodostunut Karjaalta Billnäsin ruukin kautta Fiskarsiin kulkeva Ratavallin-reitti joka on mukava päiväretkireitti junalla Karjaalle saapuville matkustajille.


20.07.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista
koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus vk. 27–28

Viikkoina 27–28 tuli ilmi 10 covid-19 positiivista tapausta Raaseporissa. Lisäksi meillä on 8 positiivista henkilöä, jotka ovat muualta mutta oleskelevat Raaseporissa. Yhteensä laskettuna ilmaantuvuus on 65/100 000/ 14 päivää.

Näistä 6 tapausta liittyy Hanko regattaan.

Rokotukset

68,2% asukkaista ovat nyt saaneet ensimmäisen annoksen ja 41,3% on saanut toisen annoksen koronarokotetta. (THL 20.7)

Nyt löytyy rajoitettu määrä rokotusaikoja!


19.07.2021 / Petra Louhimies

Henkilöt, jotka ovat vierailleet Satamaterassissa Baywatchissa ja istuneet sisätilassa Tammisaaressa perjantaina 16.7.2021, klo 16–00 välisenä aikana, ovat mahdollisesti altistuneet koronavirustartunnalle.

Näitä henkilöitä pyydetään tilaamaan aika koronatestiin, koronabotti.hus.fi, tai tarvittaessa ottamaan yhteyttä Raaseporin kaupungin tartuntatautitiimiin puh 019 289 3111, arkisin 8–16, viikonloppuisin 10–16.


13.07.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista
koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus vk. 26–27

Kahden viimeisen viikon aikana Raaseporissa on todettu 12 koronatapausta. Ilmaantuvuus on 44/100 000/14 päivää.

Rokotukset

68% asukkaista ovat nyt saaneet ensimmäisen annoksen ja 35,6% on saanut toisen annoksen koronarokotetta. (THL 12.7)

Nyt löytyy rajoitettu määrä rokotusaikoja!

Seuraava ryhmä voi varata ajan rokotukseen:

Riskiryhmään kuuluvilla 12–15-vuotiailla (vuosina 2006–2009 syntyneiden) on nyt mahdollisuus varata aika koronarokotukseen. Huomioithan, että rokotushetkellä rokotettavan tulee olla täyttänyt 12 vuotta. THL:n verkkosivuilla voit tarkistaa, ketkä kuuluvat riskiryhmään.

Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Lapsen itsemääräämisoikeudelle ei ole laissa ikärajaa, vaan asia arvioidaan tapauskohtaisesti.

Jos nuori ei halua tai hän ei kykene itse päättämään rokotuksestaan, koronarokotteen antamiseen tarvitaan kaikkien huoltajien suostumus: Huoltajan-suostumus-nuoren-koronarokotukselle.pdf.

Ajanvaraus ensisijaisesti netin kautta www.koronarokotusaika.fi tai puhelimitse numeroon 019 289 3141.


12.07.2021 / Petra Louhimies

Jos olet matkustanut riskimaasta Raaseporiin, sinun tulee mennä koronatestiin aikaisintaan 3-5 vuorokauden kuluttua maahan saapumisesta. Sinun ei tarvitse mennä testiin jos sinulla on todistus hyväksyttävästä COVID-19-rokotussarjasta tai 6 kuukauden sisällä sairastetusta laboratoriovarmistetusta koronavirustaudista.

Varaa aikasi koronatestiin Finentry.fi-palvelun kautta. Palvelun käyttö, sen avulla tehty varaus koronavirustestiin ja itse testi on maksuton. Lähimmät palvelupisteet ovat Hangossa ja Lohjalla.

Ongelmatilanteissa ota yhteys puh 019-289 3111, klo 10-15 / Raaseporin kaupungin tartuntatautitiimi.


9.07.2021 / Petra Louhimies

Osana #Rannikkovesivisio-hanketta LUVY kysyy Raaseporin, Kirkkonummen ja Inkoon asukkailta ja mökkiläisiltä rannikkovesiin liittyviä havaintoja ja mielipiteitä.

Hankkeessa etsimme myös mahdollisia kosteikkokohteita ja perkausta kaipaavia uomia tulevia kunnostuksia varten. Niiden kunnostukset alkavat resurssien puitteissa vuonna 2022. Osallistu rannikkovesi-kyselyyn ja vaikuta! Kysely on auki 6.7–30.9.2021 välisen ajan: https://new.maptionnaire.com/q/6siv8tpa2yip

Lue lisää hankkeesta: https://www.luvy.fi/hankkeet/rannikkovesivisio/


6.07.2021 / Petra Louhimies

Henkilöt, jotka ovat vierailleet Lounasravintola Centrossa Tammisaaressa to 1.7.2021 ja istuneet sisätilassa klo 12.00-12.45 välisenä aikana, ovat mahdollisesti altistuneet koronavirustartunnalle.

Näitä henkilöitä pyydetään tilaamaan aika koronatestiin, koronabotti.hus.fi, ja ottamaan yhteyttä Raaseporin kaupungin tartuntatautitiimiin puh 019 289 3111, arkisin 8–16, viikonloppuisin 10–16.


6.07.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista
koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus vk. 25–26

Raaseporin alueella on nyt 10 uutta koronatapausta, nämä tartunnat kuuluvat eri tartuntaketjuihin. Näistä 5 ovat raaseporilaista ja 5 ovat henkilöitä jotka oleskelevat Raaseporissa. Ilmaantuvuus on 36/100 000/14 päivää.

Nopeat muutokset Covid-19-epidemiatilanteessa ovat edelleen mahdollisia. On edelleen tärkeätä noudattaa ohjeita ja suosituksia.

Rokotukset

67,9% asukkaista ovat nyt saaneet ensimmäisen annoksen ja 29,3% on saanut toisen annoksen koronarokotetta. (THL 5.7)

Kesäkuussa runsaat 2300 henkilöä saivat ensimmäisen annoksen rokotetta ja noin 4800 henkilöä saivat toisen annoksen. Raaseporissa annettiin siis kesäkuussa yli 7000 annosta rokotetta.

Tällä hetkellä ei ole uusia varattavia aikoja saatavilla, kaupunki tiedottaa asiasta kun varattavia aikoja taas löytyy.


5.07.2021 / Petra Louhimies

Liikenne Kodin Tavaratalolle siirretään kulkemaan valmistuvan, Tammisaarentielle liittyvän uuden tien kautta 12.7. Samassa yhteydessä vaarallinen vanha liittymä suljetaan. Sulkeminen suoritetaan yhteistyössä vt 25:n tienpitäjän Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.


1.07.2021 / Petra Louhimies

Ulkoilumahdollisuudet Raaseporissa kehittyvät entisestään Billnäsin uuden kävely- ja pyöräilyreitin myötä. Karjaan Rantapuistosta Billnäsiin ruukille vievä uusi ulkoilureitti tarjoaa käyttäjille hienoja luontokokemuksia Mustionjoen varrella ja Kulttuurivalli-infokyltit avaavat alueen rikasta historiaa kävijöille. Reitin kruunaa uusi kelluva silta, jonka päädyssä olevalta katselutasanteelta kävijät pääsevät ihailemaan ruukkimaisemia keskeltä Mustionjokea viime vuonna valmistuneen Billnäsin kalatien yläpuolelta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anders Walls piti puheen avajaisissa.

Raaseporin kaupungin rakentama kalatielle johtava ponttoonisilta kätkee alleen vaelluskalojen ohjausaidan, jonka tarkoituksena on ohjata ylävirrasta saapuvia kaloja turvallisesti kalatiehen, voimalaitosturbiinien sijaan. Ohjausaidalle kaupunki on saanut rahoitusta Maa-ja metsatalousministeriön NOUSU-ohjelmasta, joka parantaa vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyrkii palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä. Kävelysillan päässä olevalta katselutasanteelta kävijät pääsevät seuraamaan kalojen matkaa ja lukemaan kalarappusista ja mm Mustion joessa elävistä jokihelmisimpukoista. Patosilta avaa uusia näkymiä kaikille paikallisille ja vieraille.

Skyltarna är placerade runt kulturvallen.

Kävelyreittien kehittelyä Billnäsin alueella jatketaan vielä ensi vuonna yhdessä maanomistajan kanssa.

”Raaseporin kaupunki ansaitsee jokaisen alueen asukkaan mutta myös alueen vieraiden kiitokset sekä patosillasta että alueelle rakennetuista pyöräteistä, tien uudistamisesta sekä katuvalaisimista.” toteaa Olli Muurainen Billnäsin ruukista.

Kim Björklund ja Aapo Roselius kertovat Billnäsin uniikista historiasta.

Kulttuurivalli yhtenäistää alueen ainutlaatuisen kulttuuri- ja ruukkihistorian uuden reitin ja Ratavallin kautta. Yhdeksän suuren informatiivisen ja tyylikkään taulun välityksellä Billnäsin ruukin rikas historia avautuu kävijöille. Hankkeen takana on historioitsijat Kim Björklund ja Aapo Roselius.

“Haluamme nostaa esille ja kertoa alueen suurenmoisesta historiasta. Kaikki jotka kävelevät ruukissa ja sen lähialueilla ovat Suomen teollisuushistorian tärkeimmissä paikoissa. Tämä on ehdottomasti yksi meidän suurimmista teollisuutemme ja Suomen nykyaikaistamisen symboleista” he kertovat.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anders Walls ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Piia Nordström tutkivat uutta näköalapaikkaa kalatien yllä.

Kulttuurivalli on saanut tukea kylttien sisällön tuottamiseen Karjaa-Pohja Säästöpankkisäätiöltä ja Svenska Kulturfondenilta. Raaseporin kaupunki ja Billnäsin ruukki ovat yhdessä kustantaneet kylttien painon ja tuottamisen. ELY keskus on ollut mukana tukemassa kylttien ja taukopaikkojen hankintaan uudelle Rantapuiston ja Billnäsin väliselle reitille. Paikallinen Kaviva Graphics on suunnitellut kylttien ulkonäön ja graafisen työn ja Mr Media on painattanut ja asentanut ne.

Uudelta reitiltä löytyy myös taukopaikkoja, penkkejä ja pöytiä, jotka ovat hankittu myös osittain ELY keskuksen tuella. Reitin varrelta löytyy myös Billnäsissä vasta avattu terassiravintola Scarlett O Karis, josta vierailijat voivat ihastella ruukki- ja jokimaisemia ja nauttia juomista sekä Yhdysvaltain etelävaltioiden grilliruuista.

“Olemme yhdessä kehittäneet uuden vielä vetovoimaisemman kokonaisuuden Billnäsin ruukin alueelle ja nykyään Billnäs lukeutuu kotimaisten ja Suomeen matkustaneiden kansainvälisten matkailijoiden must see kohteisiin” toteaa Raaseporin Matkailupäällikkö Ville Vuorelma.


1.07.2021 / Petra Louhimies

Henkilöt, jotka ovat vierailleet Satamaterassi Baywatchissa ja istuneet sisätilassa Tammisaaressa su-ti 27-29.6, klo 8-16 välisenä aikana, ovat mahdollisesti altistuneet koronavirustartunnalle.

Näitä henkilöitä pyydetään varaamaan aika koronatestiin, koronabotti.hus.fi, ja ottamaan yhteyttä Raaseporin kaupungin tartuntatautitiimiin puh 019 289 3111, arkisin 8–16, viikonloppuisin 10–16.


29.06.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista
koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus vk. 24–25

Raaseporissa on 7 uutta Covid-19 tartuntaa. Ilmaantuvuus on 25/100 000/14 päivää.

Rokotukset

67,1 % Raaseporilaisista on nyt saanut ensimmäisen annoksensa koronarokotetta. 24.2 % on jo ehtinyt
saada toisen annoksen rokotetta.

Tiedotamme rokotuksista uudestaan, kun uusia vapaita aikoja löytyy ensimmäistä rokoteannostaan
odottaville. Koronarokotusten edistymistä voi seurata tästä linkistä: Koronarokotuskattavuus alueittain ja
ikäryhmittäin – Koronarokotukset Suomessa – THL kuutio- ja tiivistekäyttöliittymä.

Viesti johtavalta lääkäriltä, Tove Wideltä:

-Raaseporin alueella on nyt 7 uutta koronatapausta ja nämä tartunnat kuuluvat neljään eri tartuntaketjuun.
Pandemia ei siis ole ohitse. Koska uudet tapaukset ovat tulleet viime viikon aikana, suuntaus on nouseva.
Tartunnat ovat peräisin kahdesta eri Etelä-Suomen kunnista ja kahdesta eri naapurimaasta. Hyvä asia on,
että tiedossa olevat tartuntaketjut tuskin aiheuta enää perheiden ulkopuolelle tartuntoja.

Jatkossakin pitää varautua siihen, että uusia tapauksia tulee. Tärkeätä on, että matkalta tullessa käydään
testeissä ohjeiden mukaan ja että eristys ja karanteeniohjeita noudatetaan. Tällä tavalla uudet ketjut
saadaan nopeasti pysäytettyä.

Pietarista palanneilla suomalaisilla matkailijoilla on todettu lähes 300 koronavirustartuntaa. THL kehottaa
kaikkia matkustajia, jotka ovat matkustaneet Pietarista Suomeen millä tahansa kuljetusyhtiöllä,
hakeutumaan koronavirustestiin, mikäli he eivät jo ole testissä käyneet. Myös rajalla testissä käyneiden
tulee tartunnan poissulkemiseksi käydä uudestaan testissä aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen
jälkeen.

Rokotukset suojaavat ikäihmisiä ja riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä, jotka ovat jo saaneet rokotteensa. Moni
nuorempi raaseporilainen odottaa vielä ensimmäistä rokotustaan. Suomeen tulee tällä hetkellä vähemmän
rokotteita ja monelle pitää nyt antaa kolmen kuukauden tehoste. Tämän takia rokotusjono on pysähtynyt,
mutta toivomme että saadaan jono liikkumaan eteenpäin viimeistään elokuussa.


24.06.2021 / Petra Louhimies

Eduskunta on hyväksynyt lait sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksesta 23.6.2021.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perustaminen koskee Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Siuntion, Raaseporin ja Vihdin sosiaali- ja terveyspalveluja sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosta. Länsi-Uudenmaan kunnat ovat jo pitempään tehneet vapaaehtoisesti yhteistyötä sote-palvelujen kehittämiseksi. Lisäksi kunnat ovat vastanneet pelastustoimen palvelujen järjestämisestä yhteistoiminnassa jo vuodesta 2004 lähtien.

Sote-palvelut säilyvät ennallaan ja kunnat vastaavat niiden järjestämisestä 31.12.2022 saakka. Sen jälkeen palvelujen järjestäjänä jatkaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue.

Jotta länsiuusimaalaiset voivat hyvin

Lokakuussa 2020 käynnistyneen Länsi-Uudenmaan sote -hankkeen aikana Länsi-Uudenmaan kuntien yhteinen tahtotila on kiteytynyt: Haluamme palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja tuottaa terveys- ja hyvinvointihyötyä asukkaille. Hanke on aktiivisesti kehittänyt sote-palveluja ja toimintamalleja yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa. Ensimmäisenä tuotoksena valmistui Länsi-Uudenmaan hoivakotiportaali. Asukkaille avoin Unelmien sote-palvelut -yhteisö jatkaa toimintaansa myös kesän jälkeen.

Länsi-Uudenmaan sote -hanke on myös valmistellut rakenneuudistusta yhteistyössä kuntien, järjestöjen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Uudenmaan muiden hyvinvointialueiden kanssa.

Aikataulu, rahoitus ja resurssit haasteina – asukkaiden palvelut turvataan

Länsi-Uudenmaan kuntien hyvä yhteistyö jatkuu ja tiivistyy, kun ryhdymme rakentamaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Edessä on kuitenkin merkittäviä haasteita.

”Kymmenen kunnan sote-palvelujen yhdistäminen on suuri hallinnollinen muutos. Uusi organisaatio ei rakennu hetkessä, ja aikaa on vain puolitoista vuotta. Muutoskustannukset tulevat olemaan merkittäviä. Pelkästään tietojärjestelmien yhdistämiseen ja kilpailutuksiin menee arviolta 70 milj. euroa. Lisäksi meillä on koronatilanteen jäljiltä runsaasti hoitovelkaa. Alueellamme on aikatauluun, rahoitukseen ja resursseihin liittyviä kysymyksiä. Varmistamme että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue saa riittävät resurssit muutoksen tekemiseen, jotta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen muodostaminen on realistista ja kansallisen sote-uudistuksen tavoitteet saavutetaan”, sanoo Sanna Svahn, Länsi-Uudenmaan sote -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja ja Espoon perusturvajohtaja.

Länsi-Uudenmaan väliaikainen valmistelutoimielin asetetaan elokuussa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) aloittaa syksyllä 2021. Suunnitellussa kokoonpanossa on yhdeksän jäsentä, joista neljä on Espoosta, neljä Länsi-Uudenmaan muista kunnista alueen kunnan- ja kaupunginjohtajien sopiman jaon mukaisesti ja yksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksesta.

Suunniteltu kokoonpano on päätettävänä kunnan- ja kaupunginhallituksissa, erityishuoltopiirien hallituksissa ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa kesän aikana. Suunnitelmassa ehdotetaan, että Espoon kaupunginhallitus asettaa VATE:n lakisääteisen määräajan puitteissa elokuussa ja että Espoo vastaa VATE:n hallinnollisesta tuesta.

Länsi-Uudenmaan sote -hanke jatkaa VATEn tukena

VATE vastaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus aloittaa toimintansa. VATE voi perustaa tuekseen valmisteluorganisaation, jonka jaostoihin voidaan nimetä laajasti Länsi-Uudenmaan kuntien edustajia.

Länsi-Uudenmaan sote -hanke toimii VATE:n tukena hyvinvointialueen johtamisen, organisaation ja rakenteiden sekä yhteisten digi- ja ict-ratkaisujen kehittämisessä vuoden 2021 loppuun asti. Sote-palvelujen kehittäminen jatkuu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa vuoden 2022 loppuun.

Henkilöstön palvelussuhteet jatkuvat

Länsi-Uudenmaan kuntien henkilöstön palvelussuhteet jatkuvat toistaiseksi nykyisessä muodossaan. Sote-henkilöstö, pelastuslaitoksen henkilöstö, opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalvelutehtävissä työskentelevät siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023.

Pelastuslaitos toimii jo nyt alueellisesti, mutta sen toiminnan ja henkilöstön siirtäminen osaksi uutta hyvinvointialuetta käynnistyy VATE:n määrittelemässä toimeenpanon aikataulussa.

Lisätiedot

Jutta Tikkanen, Länsi-Uudenmaan sote -hankkeen kokonaisvastuullinen hankejohtaja, p. 050 376 1121, jutta.tikkanen@espoo.fi

Sanna Svahn, Länsi-Uudenmaan sote -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, p. 050 544 6535, sanna.svahn@espoo.fi

Veli-Pekka Ihamäki, pelastusjohtaja, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, p. 050 406 5498, Veli-Pekka.Ihamaki@espoo.fi

Länsi-Uudenmaan sote -hanke verkossa: lu-palvelut.fi/sote


24.06.2021 / Petra Louhimies

Kerro havaintosi Origin by Oceans:in kotisivulla ja olet mukana auttamassa Itämerta.

”Origin by Ocean Oy on kotimainen levänjalostusteknologiaan keskittynyt yritys, jonka erikoistuotteet luovat uusia mahdollisuuksia luonnonpohjaisille tuotteille lukuisilla teollisuudenaloilla. Tavoitteenamme on auttaa Itämeren rehevöitymisongelman ratkaisemisessa uutta hyvinvointia luovilla ja kaupallisesti kannattavilla keinoilla. Yhdessä Helsingin yliopiston mikrobiologian osaston kanssa kartoitamme Itämeren sinilevätilannetta.”


23.06.2021 / Petra Louhimies

Keväällä tutkimme mitä tunteita Raasepori ja sen eri kaupunginosat herättävät. Nyt jatkamme tutkimalla Raaseporin brändiä yksityiskohtaisemmin asukkaiden näkökulmasta. Auta meitä hahmottamaan Raaseporin brändiä vastaamalla kyselyyn.

Mene kyselyyn

Tutkimus tehdään Taloustutkimuksen toimesta sekä puhelinhaastattaluiden, että kyselyn avulla. Tutkimus on osa Raaseporin kaupungin brändityötä. Voit seurata projektia, sekä lukea tähänastisista havainnoista brändisivustoltamme.


22.06.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus vk. 23–24

Kesäkuun aikana ei ole todettu yhtään uutta koronavirustapausta Raaseporissa. Ilmaantuvuus on edelleen 0/100 000/14 päivää.

Rokotukset

Tulevina viikkoina rokotemäärät riittävät ainoastaan etukäteen varattuihin tehosteannoksiin. Jo varatun ajan olisi äärimmäisen tärkeätä muistaa perua hyvissä ajoin jos et pääsekään paikalle, jotta aika olisi mahdollista tarjota seuraavalle henkilölle. Tiedotamme heti kun aikoja on taas varattavissa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että uusia aikoja voidaan tarjota vasta elokuussa. Peruutusaikoja voi vapautua jossain määrin. Tilanne voi muuttua ja tiedotamme mahdollisista muutoksista.

Viesti johtavalta lääkäriltä, Tove Wideltä:

-Itä- ja Länsiuusimaa ovat perusvaiheessa. Pääkaupunkiseutu ja Keskiuusimaa ovat kiihtymisvaiheessa (jarrutusvaiheessa).

Yleisissä kulkuvälineissä, sairaanhoidossa sekä yleisissä paikoissa joissa etäisyyttä on vaikea pitää, suositellaan edelleen kasvomaskin käyttöä. Muistakaa myös käsihygienia!

Toivottavasti tilanne jatkuu rauhallisena, vaikka yksittäisiä tartuntoja tulisikin muilta alueilta tai ulkomaalta.


21.06.2021 / Petra Louhimies

Kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvistin, johtava lääkärin Tove Widen ja terveyspalvelupäällikkö Annika Rehnin kesätervehdys henkilökunnalle ja asukkaille 17.6.2021.


18.06.2021 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupungin kunniamerkkitoimikunta on päättänyt jakaa nk. Raaseporin mitalin, “Comitatus Raseburgensis Sigillum” vuonna 2020.

Mitalin jakoperiaatteiden mukaan kaupunginjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tai kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi antaa ehdotuksia mitalin saajaksi. Arvioitaessa ansiomerkkiehdotuksen taustalla olevaa panosta on kiinnitettävä huomiota panoksen merkitykseen, laatuun ja jatkuvuuteen. Päätöksen tekee kunniamerkkitoimikunta.

Vuonna 2020 ansiomitali jaettiin Henrik Ekblomille.

Vasemmalta kunniamerkkitoimikunnan puheenjohtaja Henrik Lindholm, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Linnéa Henriksson, Henrik Ekblom, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anders Walls ja kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist.

Koronapandemian vuoksi jouduimme lykkäämään tilaisuutta kesäkuuhun 2021. Ansiomitali luovuttivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anders Walls, kunniamerkkitoimikunnan puheenjohtaja Henrik Lindholm ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Linnéa Henriksson torstaina 17.6.2021 järjestetyssä tilaisuudessa Raaseporin kaupungintalolla.

Perustelut

Henrik Ekblom

Karjaan Puhelimen toimitusjohtaja Henrik Ekblom on johtanut satavuotiasta yhtiötä vuodesta 1996 lähtien. Ekblomin aikana telealalla ja yrityksessä on tapahtunut suurempia muutoksia kuin koko yhtiön olemassaolon aikana. Ekblomin näkemys ja ote yhtiöstä ovat mahdollistaneet sen, että Karjaan Puhelin on moderni, vahva, paikallinen ja menestyvä yritys. Muutos on ollut suuri, mutta yhtiö tyydyttää edelleen asukkaiden ja alueen tiedonvälitystarpeet. Yhtiön strateginen päätös investoida kuituun on ollut erittäin tärkeä Raaseporin kaupungille. Nopeiden yhteyksien turvaaminen yrityksille ja asukkaille on nykyään, ja vielä enemmän tulevaisuudessa, lähes kaiken toiminnan perusedellytys. Yrityksen menestyksen ansiosta alue on saanut vahvan kortin tämän välttämättömän ja kattavan infrastruktuurin muodossa, jota kukaan muu ei todennäköisesti olisi toteuttanut, ellei Karjaan Puhelin olisi sitä tehnyt. Henrikin roolia kehityksessä ei voida missään tapauksessa aliarvioida, olipa sitten kyse alan tietämyksestä tai Henrikin rakentamasta suuresta henkilökohtaisesta verkostosta. Ne ovat olleet ratkaisevia yhtiön strategian laatimisessa ja yrityksen johtamisessa. Kaikki yritystoiminta hyödyttää kaupunkia, mutta harvat yritykset onnistuvat vaikuttamaan niin monin tavoin ja laaja-alaisesti myönteiseen yhteiskunnan kehitykseen kuin Karjaan Puhelin. Sen vuoksi Henrik Ekblom ansaitsee erityishuomion. Raaseporin kaupunki haluaa huomioida yllä mainitut korvaamattomat teot sekä tunnustuksena niistä myöntää Henrik Ekblomille Raaseporin mitalin.

Raasepori-mitalin on aiempina vuosina saanut:

1. Saraste Jukka-Pekka, 2011

2. Charalambides Alexis, 2011

3. Ntallaris Anthony, 2011

4. Wickholm Kaj, 2012

5. Peltonen Matti, 2013

6. Nybom Jan, 2014

7. Grunn Torolf, 2015

8. Johansson Mårten, 2015

9. Höglund Nils-Gustav, 2017

10. Simola Tom, 2017

11. Sid Sven, 2019

12. Forsström Tua, 2020

13. Lindberg Ingmar, 2020


17.06.2021 / Petra Louhimies

Tällä hetkellä koronarokotuksiin on hyvin vähän vapaita aikoja heille jotka haluavat varata ensimmäisen koronarokotusannoksensa. Niistä rokotemääristä jotka ovat tällä hetkellä saatavilla, valtaosa kuuluu heille jotka ovat saamassa tehosteannoksensa. Tämän takia on äärimmäisen tärkeää perua oma aikansa jos ei pääsekään tulemaan paikalle. Tällä tavalla joku muu voi saada ajan ja riski että rokoteannoksia menee hukkaan vähenee.

Pyydämme sinua tarkistamaan hyvissä ajoissa koska sinulla on rokotusaika varattuna!

Verkossa koronarokotusaika.fi
Puhelinpalvelussa 019 289 3141


15.06.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus vk. 22–23

Kesäkuun aikana ei ole todettu yhtään uutta koronavirustapausta Raaseporissa. Ilmaantuvuus on edelleen 0/100 000/14 päivää.

Rokotukset

-Rokotukset etenevät ja ajanvaraus on auki kaikille 16-vuotta täyttäneille. Kiinnostus rokotuksiin on ollut suurta, mikä on ilahduttavaa, terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn sanoo.

Kesä–heinäkuussa voi olla jaksoja, jolloin vapaita aikoja ei löydy. Tämä johtuu siitä, että toisen annoksen saavien asukkaiden määrä on erittäin suuri. Jos vapaita aikoja ei löydy, sinua pyydetään yrittämään myöhemmin uudelleen. Jos vapaita aikoja ei ole koronarokotusaika.fi-palvelussa, myöskään puhelinvarauksessa ei ole vapaita aikoja.

Ajan toista annosta varten saaneita kannustetaan saapumaan varattuun aikaan, koska mahdollisuus tarjota vaihtoehtoisia aikoja on kesän aikana hyvin rajoitettu. Jos kuitenkin päätät olla tulematta, on tärkeää, että peruutat ajan, Annika Rehn muistuttaa.

Viesti johtavalta lääkäriltä, Tove Wideltä:

-Koronatilanne Raaseporissa on edelleen rauhallinen. Kaupunki on nyt perustasolla.

Tärkeästä syystä matkustavien tulee tarkistaa tiedot osoitteesta www.finentry.fi sekä THL:n matkustussivuilta.

Kasvomaskien käyttöä suositellaan julkisissa tiloissa, sisätiloissa sekä ulkona ihmisjoukossa. Etätyösuositus on edelleen voimassa. Tapahtumissa on pidettävä mielessä, että ihmisillä on oltava mahdollisuus pitää etäisyyttä toisiinsa sekä mahdollisuus huolehtia käsihygieniasta ja että pinnat on puhdistettava.


14.06.2021 / Petra Louhimies

“Työ on palkitsevaa ja opettavaista”

24-vuotias Emil Dahlqvist on kotoisin Tammisaaresta ja päätti muuttaa takaisin kotikaupunkiinsa valmistuttuaan terveydenhoitajaksi Arcadan ammattikorkeakoulusta Helsingissä. Emil aloitti terveydenhoitoalalla jo vuonna 2016, ja hän on mm. työskennellyt kotihoidossa, kaupungin vuodeosastolla sekä Raaseporin sairaalassa.

Mikä saa sinut viihtymään terveydenhoitoalalla?

Päätin kokeilla sairaanhoitajan ammattia vuosi sen jälkeen, kun valmistun ylioppilaaksi ja huomasin, että työ sopii minulle hyvin. Opiskelin terveydenhoitajaksi saadakseni mahdollisimman monipuoliset työtehtävät. Arvostan työskentelyä vanhusten kanssa – työ on palkitsevaa ja opettavaista, mutta näen myös valtavasti kehitysmahdollisuuksia. Tällaiset haasteet kiinnostavat minua! Mielestäni yhteenkuuluvuuden tunne on myös erityisen vahva hoitoalalla.

Mitä hyötyä on työskennellä ja asua Raaseporissa?

Tammisaari on kotikaupunkini, mutta oikeastaan juuri työmahdollisuudet saivat minut palaamaan opintojeni jälkeen. Raaseporin kaupunki etsi hoitajia ja minä etsin töitä! Mielestäni tämä organisaatio on sopivan suuri. Oma työ ei jää koskaan huomaamatta, ja saat myös laajan työyhteisön ja tukiverkoston. Raasepori on myös miellyttävä pieni kunta, missä on kiva sekoitus pikkukaupunkia ja luontoa.

Millaisia ​​ominaisuuksia tarvitaan hoitoalalla?

Stressinsietokyky, empatia ja kärsivällisyys ovat kaikki tärkeitä ominaisuuksia hoitajalle. Kotihoidossa meidän on aina ehdittävä monien asiakkaiden luokse saman työvuoron aikana, joten on tärkeää työskennellä tehokkaasti stressaamatta vanhuksia. Pääset myös pitkälle tällä alalla järkevällä ajattelulla. Asiantuntemusta tarvitaan tietenkin monissa kysymyksissä, mutta iso osa työstä on vain olla tukena ja mukana ihmisen arjessa.


14.06.2021 / Petra Louhimies

“Haluan auttaa muita ihmisiä” 

Jenni Lehtola on 39-vuotias ja kotoisin Tammisaaresta Raaseporista. Pitkän työuran jälkeen kampaajana, myymälänhoitajana ja ravintola-alalla, hän vaihtoi lähihoitajaksi vuonna 2013. Kaksikielinen Jenni on työskennellyt kuuden vuoden ajan ikäihmisten kanssa Tenholan ja Bromarvin kylissä sekä niiden lähialueilla.

Miksi halusit lähihoitajaksi?

Opiskelin lähihoitajaksi voidakseni auttaa muita ihmisiä. Aikuisopiskelijana minulla oli oppisopimus vanhainkodissa Raaseporissa, joten sain harjoitella työtä jo opiskeluaikana. Tämä työ antaa niin paljon! Tuntuu palkitsevalta pystyä auttamaan vanhuksia heidän jokapäiväisessä elämässään.

Mitä hyötyä on työskennellä ja asua Raaseporissa?

Raasepori oli ainoa kunta, joka tarjosi minulle oppisopimuskoulutusta opintojeni aikana. Tuntui myös luonnolliselta pysyä täällä valmistumiseni jälkeen vuonna 2015. Viihdyn hyvin niin työssäni kuin kotikaupungissani. Raasepori on täynnä mukavia pieniä kaupunginosia ja kyliä, jotka ovat kaikki omalla tavallaan viehättäviä! Maaseudulla työskennellessäni saan ajaa ja käydä kodeissa uskomattoman kauniissa ympäristössä.

Kuka sopii hoitoalalle?

Osaaminen on tärkeää terveydenhuollossa, mutta pääset pitkälle hyvällä asenteella ja maalaisjärjellä. Mukavien asiakkaiden ja jännittävien elämänkertomusten lisäksi saat myös upeita kollegoita jakamaan ilot ja surut. Työ voi olla toisinaan raskasta fyysisesti ja kiireistä, mutta meiltä löytyy erinomaisia ​​apuvälineitä raskaisiin nostoihin ja vaihtelevuus on yksi työn hyvistä puolista.


10.06.2021 / Monica Österblad
Tältä voi näyttää, kun puutarhajätettä heitetään metsään. Nokkosia, ohdakkeita ja jättipalsamia.

On valitettavan yleistä, että puutarhajätteet heitetään metsään, yleisille alueille, tai jopa naapurin tontin hoitamattomalle osalle. Nämä paikat eivät sovellu puutarhajätteelle. On hyvä ymmärtää, että puutarhajäte voi olla väärään paikkaan sijoitettuna haitallista.

Miksi puutarhajätettä ei saa heittää tontin ulkopuolelle?

 • Puutarhajätteen dumppaaminen on yksi merkittävimmästä syistä, miksi haitalliset vieraslajit leviävät. Monet haitalliset lajit on alun perin tuotu ja myyty puutarhakasveina, ennen kuin huomattiin, miten nopeasti ne leviävät. Näiden joukossa on esim. jättipalsami, jättiputki, kurtturuusu, japanintatar ja lupiini, mutta myös japaninhumala ja värigunnera. Huonolla tuurilla tämän päivän helposta ja rehevästä puutarhakasvista voi tulla huomisen haitallisesti leviävä vieraslaji.
 • Jo paikalla luonnostaan kasvavat kasvit jäävät kilpailussa kakkoseksi esim. vuonankaalille ja nokkosille.
 • Espanjansiruetana (ns. tappajaetana) leviää helposti puutarhajätteen ja mullan seassa, kun niitä siirretään paikasta toiseen.
 • Puutarhajätekasat ovat luonnossa vähemmän kaunis näky. Pudonneet hedelmät houkuttelevat myös jyrsijöitä.
 • Jätelain mukaan jätteen hylkääminen ympäristöön on myös suoraan rikos.
 • Voit näyttää esimerkkiä muille käsittelemällä puutarhajätteesi oikealla tavalla!

Näin pääset eroon puutarhajätteistä oikeaoppisesti

 • Jäteasemat ottavat vastaan kaikenlaista puutarhajätettä. Kotitalouksien pienet puutarhajätekuormat otetaan vastaan maksutta oikein lajiteltuina. Jos haravointijäte kuljetetaan jätesäkeissä, säkit tyhjennetään jäteasemalla.
 • Haravointijätteen voi hyvin kompostoida kehikossa tai avokompostissa omalla pihalla.
 • Oksat voi silputa ja käyttää peitteenä esim. pensaiden alla, tai sekoittaa kompostiin.

Kiitos, kun pidät huolta ympäristöstämme!

Raaseporin kaupungin Ympäristötoimisto ja Yhdyskuntatekninen yksikkö


9.06.2021 / Petra Louhimies

Yrittäjille suunnattu kustannustuki on nyt haettavissa 23.6.2021 asti. Tämä kierros soveltuu myös yksinyrittäjille ja positiivinen päätös on nyt paljon helpompi saada kun aikaisimmissa hakukierroksissa. Löydät tietoja tuesta sekä hakukanavan Valtiokonttorin sivuilta. Pyydä kirjanpitäjältäsi apua sekä tarvittavat tiedot tuen hakemiselle. Myös Novagon yrityskehityskeskus auttaa, voit soittaa joko Annika Metsämäelle 044-046 4481 tai Taina Jukolalle 044-758 5691 tai laittaa sähköpostia osoitteeseen yritysapu@novago.fi.

Kenelle kustannustuki on tarkoitettu?

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.11.2020–28.2.2021) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja. Kustannustuen tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen koronapandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen järjestämällä yrityksille lisäaikaa toiminnan ja kustannusten sopeuttamiseen koronapandemian aiheuttaman kriisin pitkityttyä ja tartunta-aaltojen palattua. Lue lisää kustannustuesta Valtiokonttorin sivuilta.

Onko sinulla oikeus sulkemiskorvaukseen?

Tarkista myös mahdollisuutesi sulkemiskorvaukseen jos koronasäännöt ovat sulkeneet toimitilasi ovet. Korvaus on haettavissa neljän kuukauden aikana sulkemismääräyksen päättymisestä. Myös tämä korvaus haetaan Valtiokonttorilta.

Yrittäjä – jos sinulla on oikeus tukeen niin hae sitä!


9.06.2021 / Petra Louhimies

Kuva: Merenlahdet ovat tärkeitä sekä virkistyskäytölle että kalastukselle. (Kuva: LUVY / Jussi Vesterinen)

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoima Rannikkovesivisio-hanke käynnistyi tänä keväänä. Hankkeessa läntisen Uudenmaan rannikkovesille laaditaan visio ja suunnitelmat, joiden perusteella aloitetaan merenlahtien ja rannikkovesien kunnostus.

Hankkeessa tehtävän ”Rannikkovesien vesistövision” tavoite on käynnistää valuma-aluelähtöinen rehevöityneiden merenlahtien ja rannikkovesien kunnostus ekologisesti hyvään tilaan. Länsi-Uudenmaan rannikkovesikunnat sekä muut toimijat kootaan toimimaan yhdessä rannikkovesien tilan parantamiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteena on pitkäaikainen yhteinen rannikkovesien kunnostuksen tahtotila ja toimenpideohjelma rannikkovesien tilan parantamiseksi.

Merenlahdet ovat tärkeitä sekä virkistyskäytölle että kalastukselle. Lisäksi niihin liittyy taloudellisia intressejä. Hankkeessa tarkastellaan merenlahtien tilaa ja kunnostusmahdollisuuksia ekologian, luonnonsuojelun ja virkistyskäytön näkökulmista. Valituille pilottialueille tehdään tämän vuoden aikana kunnostussuunnitelmat.

Pilottikohteet on valittu yhdessä alueen kuntien kanssa ja ne ovat:

 • Inkoo, Kyrkfjärden
 • Kirkkonummi, Tavastfjärden
 • Raasepori, Dragsviksfjärden
 • Siuntio, Pikkalanlahti

“Kunnostussuunnitelmien laadinnassa otamme huomioon kunkin kohteen erityispiirteet. Kattava kunnostussuunnitelma luo perustan tehokkaalle kunnostustyölle”, sanoo LUVYn vesistöasiantuntija Katja Pellikka.

Kunkin alueen osalta kootaan yhteen saatavilla oleva ja uusin tieto merialueen vedenlaadusta, biologisista tekijöistä sekä morfologiasta, ekologisesta tilasta sekä sen kehityksestä. Lisäksi tärkeimmille uomille tehdään kuormitusselvitykset. Tarkastelussa otetaan huomioon myös mahdolliset alueen ominaispiirteet, arvokkaat luontotyypit (kluuvit, fladat), linnustollisesti ja kalastolle arvokkaat kohteet sekä arvokkaat meriympäristökohteet.

”Rannikkovesien vesistövision laatiminen on tärkeä avaus rannikon vesistökunnostustyölle. On hienoa, että kunnat ovat lähteneet yhtenä rintamana mukaan aloittamaan pitkäjänteistä työtä”, sanoo LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni. Uudenmaan ELY-keskus on rahoittanut hanketta 55 000 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Lisätietoja:

Katja Pellikka
vesistöasiantuntija
LUVY
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, LUVY, on alueellinen vesiensuojeluyhdistys ja palveluntarjoaja. Tehtävämme on edistää vesiensuojelua, ympäristönsuojelua ja ihmisen elinympäristön terveellisyyttä läntisellä Uudellamaalla.


8.06.2021 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunki on vuosittain tammikuussa onnitellut ensimmäistä raaseporilaista. Koronapandemian vuoksi jouduimme lykkäämään tilaisuutta kesäkuuhun. Tänä vuonna on Milton Lahtisen – ja Raaseporin – kahdestoista syntymäpäivä. Se tarkoittaa että tämä on viimeinen kerta kun kaupunki onnittelee Miltonia.

Milton ja hänen äitinsä Jenny osallistuivat tilaisuuteen. Ulf Heimberg ja Ragnar Lundqvist antoivat lahjat viimeisen kerran ja sen jälkeen tarjottiin prinsessakakkua.

Tänä syksynä Milton aloittaa ylä-asteen, mutta ensin hän aikoo nauttia kesästä ja olla paljon ulkona. Koulu on sujunut hyvin, huolimatta siitä, että kulunut vuosi on edellyttänyt paljon etäopetusta. Kakkua syödessään Milton kertoi, että hän pitää pingiksen pelaamisesta ja että hänellä on oma pingispöytä, missä hän voi pelata otteluita pikkuveljensä Melvinin kanssa.


8.06.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus vk. 21–22

Kahden viime viikon aikana Raaseporissa ei ole todettu yhtään uutta koronatapausta. Ilmaantuvuus on 0.

Rokotukset

62,6 % Raaseporin asukkaista on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. 11,2 % on saanut toisen annoksen. (Per 8.6.2021)

Viesti johtavalta lääkäriltä, Tove Wideltä:

– Raaseporissa tilanne on rauhallinen. Meillä ei ole ollut uusia positiivisia tapauksia kahden viime viikon aikana. Noin 350 raaseporilaista käy testeissä joka viikko. Se on vähemmän kuin pääkaupunkiseudulla, mutta ymmärrettävää, koska tilanteemme on yleisellä tasolla rauhallisempi.

Voimme olla onnellisia, koska yli 90 % 80-vuotiaista ja heitä vanhemmista on rokotettu. Yli 50-vuotiaista yli 80 % ja 40–49-vuotiaista yli 70 % on nyt rokotettu. Kaikki ikäryhmät voivat varata rokotusajan, ja toivomme, että prosenttiosuudet kasvavat. Nyt näemme, että rokotukset alkavat vaikuttaa, koska meillä on vähemmän tartuntatapauksia ja vähemmän ihmisiä, jotka tarvitsevat sairaalanhoitoa.

Ota rokote ja myös toinen rokoteannos. Sopeuta suunnitelmasi niin, että tämä on mahdollista – tällä tavoin autat paitsi itseäsi myös kaikkia muita yhteiskunnassa. Paras suoja ei ole se, minkä olet itse saanut, vaan se, että virus ei leviä yhteiskunnassa, kun tarpeeksi ihmisiä on rokotettu.

Etätyötä koskeva suositus on edelleen voimassa kuten myös kasvomaskien käyttäminen julkisissa paikoissa. Muista käsien pesu, kun olet poistanut kasvomaskin sekä tullessasi ulkoa sisälle.


8.06.2021 / Henri Nevakivi

Raaseporin kaupunki on hankkinut HSL:ltä taajamajunavuoroja – aikainen aamuvuoro Karjaalta Helsinkiin ja
myöhäinen iltavuoro Helsingistä Karjaalle. Näiden vuorojen viimeinen liikennöintipäivä on 20.6.2021.
Kaupunki on hankkimassa yhteistyössä ELY-keskuksen ja Inkoon kunnan kanssa korvaavaa linja-autoliikennettä, joka aloittaa 7.6.2021. Kilpailutusteknisistä syistä, juna- ja niitä korvaavia linja-autovuoroja,
ajetaan jonkin aikaa samanaikaisesti. Palvelutason parantamiseksi uusi linja-autoyhteys ulottuu
Tammisaareen asti.

Korvaavien linja-autovuorojen aikataulut, voimassa toistaiseksi (muutokset mahdollisia):


8.06.2021 / Henri Nevakivi

Raaseporin kaupunki on kilpailuttanut kesäajan linja-autoliikenteen ja liikennöitsijäksi on valittu
Raseborgs Taxi & Buss Ab (Rolly Group). He ajavat seuraavan aikataulun mukaisesti (ma-pe)
1.6-15.8.2021 (muutokset mahdollisia):


3.06.2021 / Petra Louhimies

Kilpailu on oiva mahdollisuus sinulle, jolla on rohkeutta, bisnesvaistoa ja palavaa intoa tuoda ideasi esiin.

Hae viimeistään 2.8.2021 – novago.fi/goi3

gjutare hanterar smält järn

Bisnesideakilpailu Game of Ideas järjestetään kolmatta kertaa. Nyt etsimme taas uusia bisnesideoita! Ensimmäisessä vaiheessa hakijat esittävät bisnesideansa verkon välityksellä Novagon tuomaristolle ja loppukilpailun juontajalle Reidar Waseniukselle. Näistä lupaavimmat valitaan 21.9.2021 klo 17.00 – 20.00 pidettävään loppukilpailuun, joka striimataan ja tallennetaan. Tarjoamme tarvittaessa sparrausta ideasi ja esityksesi kehittämiseen 30.6. asti.   Kilpailussa parhaat ideat palkitaan kolmessa eri kategoriassa; houkuttelevin investointi, vahvin tiimi ja  lupaavin liikeidea. Myös yleisö pääsee äänestämään omaa suosikkiaan!

Kilpailuun voi ottaa osaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Mikäli luova idea kutkuttaa mieltä ja sen esittely bisnesenkeleille houkuttaa, kilpailuun voi osallistua myös muualta päin Suomea.  

Hae rohkeasti mukaan:

1. Pääset sparraamaan liikeideaasi!
2. Testata ideasi todellisten ammattilaisten edessä!
3. Saat näkyvyyttä tuotteellesi tai palvelullesi!
4. Myös isoille tuotteille ja ideoille on tilaa Ruukissa!
5. Mahdollisuuden enkelisijoitukseen!  

Tästä pääset suoraan täyttämään hakemuksen! Lue lisää: novago.fi/goi3 tai ota yhteyttä gameofideas[at]novago.fi

Katso Sebastian Laxellin menestystarina vimeossa!

Kilpailun järjestää Novago yhteistyössä Raaseporin yrittäjien, Billnäsin ruukin sekä Fibanin – Finnish business angels network:in kanssa


2.06.2021 / Petra Louhimies

Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus v. 20–21

Kahden viimeisen viikon aikana Raaseporissa on todettu 2 uutta koronatapausta. Ilmaantuvuus on 7/100 000/14 päivää. Viikolla 21 ei yhtään uutta tapausta.

Rokotukset

Raaseporin asukkaista on rokotettu 58,4 % (Per 31.5.2021)

Muistakaa että kaikki 16 vuotta täyttäneet raaseporilaiset voivat varata rokotusajan!

Ajanvaraus on auki kaikille 16 täyttäneille raaseporilaisille. Ajan voi varata joko verkkopalvelusta koronarokotusaika.fi tai puhelinpalvelusta 019 289 3141. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–15 ja palvelussa on takaisinsoittopalvelu. Rokotusajan voi varata kumpaan rokotuspisteeseen tahansa (Karjaa tai Tammisaari) riippumatta siitä, missä päin Raaseporia asuu.

HUOM! Rokotusaikoja lisätään palveluun jatkuvasti. Jos aikoja ei ole saatavilla, kokeilethan uudestaan seuraavana päivänä! (Ja jos ajat ovat loppu verkkopalvelussa, ne ovat loppu myös puhelinpalvelussa.)

Lisätietoa sivuilta http://raasepori.fi/koronarokotukset

Rajoitukset ja suositukset

Uusimaata ei enää lasketa yhtenäiseksi alueeksi, mikä tarkoittaa, että Raaseporissa ja muualla Uudellamaalla rajoitukset eroavat toisistaan. rajoitukset eivät ole enää samat kuin muualla Uudellamaalla. Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) ja Keski-Uusimaa ovat edelleen leviämisvaiheessa. Itä- ja Länsi-Uusimaan kunnat, mukaan lukien Raasepori, ovat nyt keskitasolla niin sanotussa kiihtymisvaiheessa, jota tässä vaiheessa voidaan kutsua hidastusvaiheeksi.

2.6.2021 lähtien seuraavat aluehallintoviraston rajoitukset koskevat yleisötilaisuuksia ja kokoontumisia.

Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta. Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 (viisikymmentä) henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. (Lue lisää AVI:n päätöksestä https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69910989)

Etätyötä ja maskien käyttöä suositellaan kuten aiemmin.

– Raaseporin tilanne on edelleen rauhallinen. Pääkaupunkiseudulla on enemmän koronaa, mutta numerot laskevat myös siellä. Naapurimaissamme Ruotsissa ja Virossa tartuntoja on edelleen paljon, mutta suuntaus on kohti parempaa, sanoo johtava lääkäri Tove Wide.

– Testaus ja karanteeni Suomeen saapuessa on erittäin tärkeää. Ihmiset ovat myös ymmärtäneet tämän, koska positiivisista tapauksista ei ole karanteenien takia tullut jatkotartuntoja. Tietoa matkustamisesta ja koronatesteistä löytyy THL:n sivuilta ja Finentry-sovelluksesta. Maahan saapuessa testit voidaan ottaa kunnallisessa terveydenhuollossa ilman lisäkustannuksia. , mutta maasta pois matkustavien tulee ottaa testi yksityisen terveydenhuollon kautta, sanoo johtava lääkäri Tove Wide.


1.06.2021 / Sara Vaskio

Metsäkeskus on yhteistyössä Raaseporinjoki-hankkeen kanssa kevään aikana suunnitellut lukuisia vesiensuojelurakenteita Raaseporinjokeen, Idbäckenin valuma-alueella.

Yhdessä maanomistajien kanssa olemme kevään aikana kartoittaneet ja suunnitelleet uusia vesiensuojelurakenteita. Suunnitelmiin kuuluu laskeutumisaltaita, virtaamansäätöpatoja, pohjapatoja ja tulvatasanne ja muita rakenteita, joiden päätarkoitus on vähentää metsästä tulevien ravintoaineiden valumista mereen. Projektin vetäjä Mika Salmi Metsäkeskukselta kiittää maanomistajia, jotka positiivisella asenteella mahdollistavat tätä hanketta. Salmi on tyytyväinen yhteistyöhön Raaseporinjoki-hankkeen kanssa, Valuma-aluekohtainen työskentelytapa on verraten uusi tapa toimia metsäalalla. Nyt toivomme, että saamme monta hakemusta, hankkeen toteuttamiselle.

Hakuaika päättyy 13.6. Lisätietoa hausta ja suunnitelmista löytyy linkistä:

Luonnonhoitohankkeet | Metsäkeskus (metsakeskus.fi)

Metsäkeskus suunnitelemassa mahdollisia uusia vesiensuojelurakenteita Idbäckenin valuma-alueella

Raaseporinjokihankkeen ensimmäinen kosteikko on valmistunut talven aikana. Tämä vesiensuojelurakenne sijaitsee Vallarsvedjassa. Kosteikko on 0,5 ha iso, monimuotoinen ja suunniteltu niin että monenlaiset linnut viihtyisivät siellä. Odotamme, että kasvillisuus toipuisi kaivuiden jälkeen ja monimuotoisuus alueella lisääntyisi, sanoo projektipäällikkö Sara Vaskio. Uuden kosteikon suunnitelmat ovat jo valmiina ja se on tarkoitus rakentaa syksyllä Tranbokärriin.

Raaseporinjoki-hankkeen ensimmäinen kosteikko on valmistunut Vallarsvedjaan

Kosteikoilla on monia tehtäviä sen lisäksi että ne tarjoavat kodin erilaisille kasvi ja eläinlajeille. Kosteikko kerää ravinteita syviin laskeutumisaltaisiin ja kosteikon kasvillisuus sitoo ravinteita vedestä. Sadevesi pidättyy kosteikossa rankkasateiden aikana eikä kaikki valu kerralla pääuomaan ja helpottaa näin ollen pääuoman tulvaongelmaa.

Raaseporinjoen pääuoman luonnonmukainen perkaussuunnitelma, jota on suunniteltu pidemmän aikaa, on vihdoinkin loppusuoralla. Laajojen selvitysten jälkeen toivomme, että pääsemme kohta aloittamaan, toteaa Vaskio. Paikallinen ojitusyhteisö vetää hanketta.

Raaseporinjoki-hankkeen tavoitteena on vähentää merkittävästi Raaseporinjoen Landbofjärdenille tulevaa ravinnekuormitusta. Vesienhallinta ja vesiensuojelurakenteet ovat tärkeä osa tätä. Maanviljelynkin saralla on tehty monia tärkeitä toimenpiteitä, joiden tarkoitus on vähentää ravinteiden karkaamista pelloilta vesistöön. Olen niin iloinen maanomistajien ja maanviljelijöiden myönteisestä suhtautumisesta ja kiinnostuksesta osallistua vesiensuojelutoimenpiteisiin, sanoo Vaskio.

Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittama hankekausi päättyy vuoden 2021 lopussa, mutta Raaseporin kaupunki on sitoutunut jatkamaan hanketta kahdella vuodella, vuoden 2023 loppuun asti. Hankkeen vetäjä, Raaseporinjoen ympäristötoimisto on hakenut hankkeelle lisärahoitusta ja rahoituspäätöstä odotetaan lähiaikoina.

Lisätiedot:

Hanke on osa ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. UudenmaanELY-keskus rahoittaa hanketta 163 800 eurolla. Ohjelman toimilla vähennetään esimerkiksi maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin ja tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila.


26.05.2021 / Petra Louhimies

Viikkotiedote julkaistaan tiistaisin kaupungin verkkosivuilla ja siitä tiedotetaan myös kaupungin Facebook-sivuille sekä medialle. Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus v. 19–20

Kahden viimeisen viikon aikana Raaseporissa on todettu 2 uutta koronatapausta. Ilmaantuvuus on siis 7/100 000/14 päivää.

Rokotukset

Tilastoa

Raaseporin asukkaista on rokotettu 55 % (per 24.5.2021).

Kaikki 16 vuotta täyttäneet raaseporilaiset voivat varata rokotusajan!

Nyt avaamme ajanvarauksen kaikille 16 vuotta täyttäneille raaseporilaisille! Ajan voi varata joko verkkopalvelusta koronarokotusaika.fi tai puhelinpalvelusta 019 289 3141. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–15 ja palvelussa on takaisinsoittopalvelu. Rokotusajan voi varata kumpaan rokotuspisteeseen tahansa (Karjaa tai Tammisaari) riippumatta siitä, missä päin Raaseporia asuu.

HUOM! Rokotusaikoja lisätään palveluun jatkuvasti. Jos aikoja ei ole saatavilla, kokeilethan uudestaan seuraavana päivänä! (Ja jos ajat ovat loppu verkkopalvelussa, ne ovat loppu myös puhelinpalvelussa.)

Lisätietoa sivuilta http://raasepori.fi/koronarokotukset

Rokotustodistus

Kansallinen koronarokotustodistus tulee saataville Omakantaan keskiviikkona 26.5. Rokotustodistukset tulevat kansalaisille näkyviin vaiheittain mutta THL:n viimeisimmän tiedon mukaan todistus näkyy suurimmalle osalle rokotuksen saaneista raaseporilaisista.

Lue lisää THL:n verkkosivuilta.

Rajoitukset ja suositukset

Aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen kokoontumisrajoituksista. Raaseporin kohdalla rajoitukset lievenevät.

Raaseporin alueella 25.–31.5. sisätiloissa voi järjestää enintään 20 (kahdenkymmenen) hengen kokoontumisia ja ulkotiloissa enintään 50 (viidenkymmenen) hengen kokoontumisia. 1.–15.6. sekä sisä- että ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 (viidenkymmenen) hengen kokoontumisia.

 • 25.-31.5.2021: 20 henkilöä sisätiloissa, 50 henkilöä ulkotiloissa
 • 1.-15.6.2021: 50 henkilöä sisätiloissa, 50 henkilöä ulkotiloissa

Kaupungin valmiusryhmä päätti, että samat rajoitukset koskevat harrastustoimintaa. Yksityisten tilaisuuksien suositellaan noudattavan samaa linjaa.

AVI ei ole jatkanut ns. turvavälipäätöstä Raaseporissa. Päätös on kumottu 25.5.2021 alkaen.

– On silti tärkeää, että myös ne, jotka ovat jo saaneet rokotuksen, huolehtivat edelleen turvaväleistä, käyttävät kasvomaskeja, pesevät kädet ja noudattavat viruksen leviämisen estämiseksi annettuja rajoituksia ja suosituksia, muistuttaa Annika Rehn.


21.05.2021 / Tina Collan-Weber

THL on linjannut (18.5.), että vastedes myös 1952–1956 syntyneet voivat saada toisella rokotuskerralla mRNA-rokotetta, vaikka rokotussarja olisi aloitettu AstraZenecan rokotteella. Suositus on kuitenkin edelleen, että vuosina 1952–1956 syntyneet jatkavat rokotussarjaansa aiemmin saamallaan koronarokotteella, jos valmisteen käytölle ei ole ilmennyt lääketieteellistä estettä.

Jos tästä huolimatta toivot saavasi toisen annoksen mRNA- rokotteella, ole ystävällinen ja peru aikasi ajanvarauksesta koronarokotusaika.fi ja ole yhteydessä puhelimitse ajanvaraukseen numeroon 019 289 3141 varataksesi uusi tehosteaikasi. Rokotevalmisteen vaihtaminen rokotuspisteellä ei ole mahdollista. Huomioi, että jos perut saamasi ajan, voit joutua odottamaan aikaasi tehosterokotukseen, kunnes aikoja on saatavilla kyseiselle rokotteelle.

Rokotevalmisteen vaihtaminen rokotuspisteellä ei ole mahdollista, se on tehtävä ajanvarauksen kautta etukäteen!


20.05.2021 / Monica Österblad

Ammattikorkeakoulu Novia on käynnistänyt projektin yhdessä Raaseporin kaupungin, Raaseporin Luonto Ry:n ja paikallisten kyläyhdistyksien kanssa, jossa torjutaan neljä haitallista lajia (jättipalsami, kurtturuusu, lupiini ja espanjansiruetana). Järjestetään mm. talkoita, ja opiskelijat kartoittavat esiintymiä. Haitalliset vieraslajit vähentävät luonnon monimuotoisuutta viemällä elintilaa, tai kuten etanat, lisääntymällä holtittomasti, mikä sekä suoraan että epäsuoranaisesti voi haitata jopa tuotantokasveja. Projekti on ELY-keskuksen ja Svenska kulturfondenin rahoittama.

Ota yhteyttä Kaisa Kauraseen (katso allaoleva tiedote) jos haluat lisää infoa talkoista; ainakin Pumppulahdella (ensimmäinen kerta ma. 24.6 klo 20) ja Mustiossa ollaan jo sovittu etanatalkoista.

Pressmeddelande_Bekämpning av invasiva främmande arter – Vieraslajien torjuntahanke

Ladda nerVisa

18.05.2021 / Petra Louhimies

Viikkotiedote julkaistaan tiistaisin kaupungin verkkosivuilla ja siitä tiedotetaan myös kaupungin Facebook-sivuille sekä medialle. Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus v. 18–19

Kahden viimeisen viikon aikana Raaseporissa on todettu 2 uutta koronatapausta. Ilmaantuvuus on siis 7/100 000 ja 14 päivää.

Viesti johtavalta lääkäriltä, Tove Wideltä

– Meillä on Raaseporissa ollut nyt kaksi rauhallista viikkoa, jolloin ilmaantuvuusluku on ollut alhainen. Ne muutamat tapaukset, joita meillä on toukokuussa ollut, eivät ole johtaneet altistumisiin, kun tartunnan saaneet ovat jo valmiiksi olleet karanteenissa tai pysytelleet omissa oloissaan odottaessaan testivastauksia. Tällä hetkellä meillä ei ole yhtäkään henkilöä eristyksessä ja vain muutama henkilö karanteenissa. Tästä voimme kiittää vastuuntuntoisia asukkaitamme, jotka ovat rajoittaneet kontaktejaan riskitilanteissa. On myös henkilöitä, jotka matkustavat ja joilla on hyvä syy matkustaa, oli se syy sitten työ, perhe tai rakkaus. Ratkaisevaa on, että käy testissä ja noudattaa ohjeita, kuten raaseporilaiset ovatkin tehneet.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta on ollut sallittua kevään aikana, ja vaikka se ei täysin riskitöntä olekaan, on se erittäin tärkeää nuorten hyvinvoinnin kannalta. Aikuisten harrastustoiminta ulkotiloissa, tietyin rajoituksin, on nyt myös sallittu. Ne, joita tämä koskettaa, voivat jo nyt alkaa pohtia turvallisuussuunnitelmaa omalle toiminnalleen.

Nyt puhutaan myös paljon exit-suunnitelmasta ja kun rokotukset edistyvät, nousee paljon kysymyksiä siitä, mikä on sallittua. Silti täytyy muistaa, että tilanne Uudellamaalla on samalla tasolla, kuin viime lokakuussa, luvuin, jotka vastaavat leviämisvaihetta eli epidemian korkeinta tasoa. Muiden paikkakuntien ja maiden esimerkistä voimme todeta, että tilanne voi äkkiä muuttua vakaasta hälyttävään ihan muutamassa viikossa.  Riittää, että yhdessä tilaisuudessa joku saa helpommin tarttuvan muuntoviruksen, ja levittää tartuntaa perheeseen ja pahimmassa tapauksessa vielä eteenpäin ystäville koulussa, työpaikalla, harrastuksissa jne.

Tilannetta voisi verrata metsäpalovaroitukseen, jolloin kaikkien tulee noudattaa turvallisuusohjeita, vaikka omalla paikkakunnalla ei metsäpaloja olisikaan ollut. Ensimmäinen kesäsade ei riitä poistamaan vaaraa vaikkakin se antaa toivoa paremmista ajoista.

Rokotettu henkilö on suojassa vakavalta koronavirusinfektiolta, joka vaatii sairaalahoitoa. Jotkut voivat silti saada lievemmän tartunnan ja tartuttaa virusta edelleen. Arvioidaan, että rokotetun henkilön riski tartuttaa virusta edelleen on noin kolmannes ei-rokotetun henkilön tartuttavuudesta. Nyt yli puolet raaseporilaisista on rokotettu mutta rokotusprosentit ovat alhaisempia nuoremmissa ikäryhmissä, eikä nuoria ja lapsia ole rokotettu. He joutuvat harvoin sairaalahoitoon taudin kohdatessa, mutta voivat silti saada pitkäaikaisia covid-oireita, kuten väsymystä, maku- ja hajuaistien häiriöitä sekä muita hankalia oireita.

Meidän rokotettujen tulee siis nyt tuntea solidaarisuutta ei-rokotettuja kohtaan, ja olla edelleen varovaisia. 

Rokotukset

Tilastoa

Raaseporin asukkaista on rokotettu 52,7 % (per 17.5.2021).

1982–1986 syntyneet rokotusvuorossa
Nyt rokotusvuorossa oleva ikäryhmä on 1982–1986 syntyneet henkilöt. Tämän ikäryhmän ajanvaraus on käynnissä parhaillaan, ja ajan voi varata joko verkkopalvelusta koronarokotusaika.fi tai puhelinpalvelusta 019 289 3141. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–15 ja palvelussa on takaisinsoittopalvelu. Rokotusajan voi varata kumpaan rokotuspisteeseen tahansa (Karjaa tai Tammisaari) riippumatta siitä, missä päin Raaseporia asuu.

Myös aiemmat ikäryhmät sekä riskiryhmät voivat edelleen varata rokotusaikoja aiempien ohjeiden mukaan: omaa rokotusvuoroaan ei siis menetä, vaikka jostain syystä ei ole halunnut tai voinut ottaa rokotetta heti oman ikäryhmän tultua vuoroon. Lisätietoa sivuilta http://raasepori.fi/koronarokotukset

Rajoitukset ja suositukset jatkuvat!

Päivitetyt rajoitukset ja suositukset löytyvät täältä: https://www.raasepori.fi/ajankohtaiset-rajoitukset-ja-suositukset/

Valmiusryhmä on päättänyt sallia aikuisten harrastustoiminnan ulkona, max. 10 henkilön ryhmissä niin, että hygieniamääräyksiä noudatetaan ja kahden metrin turvaväli voidaan taata. Tämän lisäksi tulee laatia kirjallinen turvallisuussuunnitelma, jossa selvitetään, miten turvamääräykset on huomioitu.


18.05.2021 / Johanna Koprander

Seuraavat toimipisteet muuttavat tilapäisesti Raaseporintie 5, vanhan Hagakodin tiloihin Tammikuja 2 ; Seniorineuvonta, Muistineuvola, Päivätoiminta sekä Kotiutustiimi. Toiminta jatkuu näissä tiloissa tilapäisesti remontin takia.

SenioriLinja 019 289 3133, arkisin klo 8-12 sekä 13-15


17.05.2021 / Monica Österblad
Espanjansiruetana
Espanjansiruetana

Tappajaetana (tai espanjansiruetana) on taas herännyt, ja kaikesta päätellen talven lumipeite on edistänyt talvehtimista. Nyt kannattaa heti ruveta poimimaan etanoita, jos haluat säilyttää puutarhasi vehreyttä. Jos määrät kasvavat suuriksi, kuten paikoitellen voi, kotitaloukset saa nyt viedä sekä etanoita että haitalliset vieraskasvit ilmaiseksi Rosk’n Roll:in jäteasemille, pakattuna muovisäkkeihei/pusseihin. Muista että nämä menevät jätteenpolttoon, joten kannattaa välttää turhaa nestettä (koskee etanoita). Lue lisää tässä: https://rosknroll.fi/rosknroll/ajankohtaista/tiedotearkisto/kotitalouksien-haitalliset-vieraslajit-voi-h%C3%A4vitt%C3%A4%C3%A4-maksutta/

Meidän nettisivuilta löytyy tietopaketti espanjansiruetanasta ja sen torjunnasta. etanahavainnot voi raportoida Vieraslajit.fi-sivustolle.


17.05.2021 / Petra Louhimies

Maanantaina 17.5.2021 klo 16 avataan verkkoajanvaraus ikäryhmälle 1982–1986 syntyneet. Rokotukset alkavat keskiviikkona 19.5.2021.

Näin varaat rokotusaikasi

 • Verkossa koronarokotusaika.fi, maanantaina 17.5.2021 klo 16 alkaen
 • Puhelinpalvelussa 019 289 3141, tiistaina 18.5.2021 klo 09 alkaen.

HUOMIO! Tällä hetkellä aikoja on rajoitetusti tälle ikäryhmälle. Jos ajat ovat loppu verkkopalvelussa, ne ovat loppu myös puhelinpalvelussa.

Rokotuspisteet

Rokotuspisteet ovat

 • Karjaan urheiluhalli, Urheilukuja 3, Karjaa
 • Tammisaaren palloiluhalli, Fleminginkatu 19, Tammisaari

Rokotusajan voi varata kumpaan pisteeseen tahansa, riippumatta siitä, missä päin Raaseporia asuu.

Rokote

THL:n ohjeen mukaisesti tämän ryhmän rokote on Pfizer BioNTech Comirnaty.

Käytännön ohjeita

Muista seuraavat ohjeet, kun tulet rokotuspisteelle:

 • Tule rokotukseen ainoastaan, kun olet terve! Älä tule rokotukseen, jos sinulla on koronavirusinfektioon viittaavia oireita*.
 • Ota mukaan Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus.
 • Tule rokotuspisteelle oikeaan aikaan, noin 5 minuuttia ennen rokotusaikaasi, jotta jonoja tai tungosta ei muodostu!
 • Käytä maskia ja pidä vähintään kahden (2) metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 • Rokote annetaan olkavarteen, pukeudu niin, että saat olkavarren helposti paljaaksi.
 • Varaudu jäämään rokotuksen jälkeen seurantaan vähintään 15 minuutiksi.

* Tavallisia oireita on kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskipu, huonovointisuus, alentunut yleiskunto. Kohtalaisen yleinen oire on alentunut maku- tai hajuaisti.

Myös aiempiin ikäryhmiin kuuluvat voivat jatkaa ajanvarausta aiempien ohjeiden mukaisesti!11.05.2021 / Petra Louhimies

Viikkotiedote julkaistaan tiistaisin kaupungin verkkosivuilla ja siitä tiedotetaan myös kaupungin Facebook-sivuille sekä medialle. Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus v. 17–18

Kahden viimeisen viikon aikana Raaseporissa on todettu 4 uutta koronatapausta. Ilmaantuvuus on siis 14,5/100 000 ja 14 päivää.

Edelleen on tärkeää käydä testissä, jos oireita ilmaantuu. Testiin pääsee nopeasti, ja vastaus tulee keskimäärin 20 tunnissa testin ottamisesta. HUOM! Koronatestiin tulee aina varata aika etukäteen! Helpoimmin se käy Koronabotin kautta.

Rokotukset

Tilastoa

Raaseporin asukkaista on rokotettu 50 % (per 10.5.2021).

6,5 % raaseporilaisista on saanut myös toisen rokoteannoksensa.

1972–1981 syntyneitä kehotetaan varaamaan rokotusaika!

Nyt rokotusvuorossa oleva ikäryhmä on 1972–1981 syntyneet henkilöt. Tämän ikäryhmän ajanvaraus on käynnissä parhaillaan, ja ajan voi varata joko verkkopalvelusta koronarokotusaika.fi tai puhelinpalvelusta 019 289 3141. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–15 ja palvelussa on takaisinsoittopalvelu. Rokotusajan voi varata kumpaan rokotuspisteeseen tahansa (Karjaa tai Tammisaari) riippumatta siitä, missä päin Raaseporia asuu.

Myös aiemmat ikäryhmät sekä riskiryhmät voivat edelleen varata rokotusaikoja aiempien ohjeiden mukaan: omaa rokotusvuoroaan ei siis menetä, vaikka jostain syystä ei ole halunnut tai voinut ottaa rokotetta heti oman ikäryhmän tultua vuoroon. Lisätietoa sivuilta http://raasepori.fi/koronarokotukset

Tiedotamme heti, kun voimme avata ajanvarauksen seuraavalle ikäryhmälle.

Tehosterokotukset annetaan Karjaan urheiluhallissa ja Tammisaaren palloiluhallissa

Huomioi, että rokotuspisteet ent. Hagakodin tiloissa Tammisaaressa sekä Felix Fromin kadulla Karjaalla ovat sulkeutuneet. Ne, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksensa ent. Hagakodin tiloissa Tammisaaressa, saavat toisen annoksen Tammisaaren palloiluhallissa. Ne, jotka ovat saaneet ensimmäisen annoksensa Felix Fromin kadulla Karjaalla, saavat toisen annoksensa Karjaan urheiluhallissa.

Rajoitukset ja suositukset jatkuvat!

Päivitetyt rajoitukset ja suositukset löytyvät täältä: https://www.raasepori.fi/ajankohtaiset-rajoitukset-ja-suositukset/


6.05.2021 / Petra Louhimies

Länsi-Uudenmaan sote -hanke on suunnittelemassa perhekeskuspalveluja Länsi-Uudellemaalle. Perhekeskuksista saat kaikki lasten ja perheiden hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät palvelut sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Palveluihin kuuluvat mm. äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, perheneuvola, kotipalvelu, perhetyö ja lasten terapiapalvelut. Palveluja on tarjolla paikan päällä ja verkossa, ja joitakin palveluja tuomme myös kotiisi.

Tule sinäkin mukaan kehittämään perhekeskusten palveluja!

Haluamme tarjota sujuvia ja helposti saavutettavia palveluja, jotka tukevat perheesi arkea. Siksi kartoitamme, millaisia toiveita ja tarpeita sinulla on. Vastaathan siis kyselyymme – haluamme kuulla mielipiteesi!

Vastaa kyselyyn tästä linkistä . Kysely on avoinna 24.6.2021 asti. 


4.05.2021 / Petra Louhimies

Viikkotiedote julkaistaan tiistaisin kaupungin verkkosivuilla ja siitä tiedotetaan myös kaupungin Facebook-sivuille sekä medialle. Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus v. 16–17

Kahden viimeisen viikon aikana Raaseporissa on todettu 4 uutta koronatapausta. Ilmaantuvuus on siis 14,5/100 000 ja 14 päivää.

Edelleen on tärkeää käydä testissä, jos oireita ilmaantuu. Testiin pääsee nopeasti, ja vastaus tulee keskimäärin 13 tunnissa testin ottamisesta.

Rokotukset

Tilastoa

Raaseporin asukkaista on rokotettu 45 % (per 3.5.2021).

Rokotukset jatkuvat
Nyt rokotusvuorossa oleva ikäryhmä on 1972–1981 syntyneet henkilöt. Tämän ikäryhmän ajanvaraus on käynnissä parhaillaan, ja ajan voi varata joko verkkopalvelusta koronarokotusaika.fi tai puhelinpalvelusta 019 289 3141. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–15 ja palvelussa on takaisinsoittopalvelu.

Tälle ja seuraavalle viikolle ei löydy enää vapaita aikoja vaan seuraavat vapaat ajat menevät ensi viikkoa seuraavalle viikolle.

Myös aiemmat ikäryhmät sekä riskiryhmät voivat edelleen varata rokotusaikoja aiempien ohjeiden mukaan: omaa rokotusvuoroaan ei siis menetä, vaikka jostain syystä ei ole halunnut tai voinut ottaa rokotetta heti oman ikäryhmän tultua vuoroon. Lisätietoa sivuilta http://raasepori.fi/koronarokotukset

Tiedotamme heti, kun voimme avata ajanvarauksen seuraavalle ikäryhmälle.

Rajoitukset ja suositukset jatkuvat!

Päivitetyt rajoitukset ja suositukset löytyvät täältä: https://www.raasepori.fi/ajankohtaiset-rajoitukset-ja-suositukset/


29.04.2021 / Petra Louhimies

Uuden Fokuksen rakennustyömaa etenee. Työ tulee kesäkuukausien aikana vaikuttamaan liikennejärjestelyihin Keskuskadulla ja ympäristössä. Täyttötyöt Fokuksen sokkelin ympärillä vaatii Forsströminkadun (Fokuksen ja Latvalan välinen katualue) sulkemista kahdessa vaiheessa siten, että liikennettä ohjataan Latvalalle pohjoisen kautta, kun eteläpääty on suljettuna, ja päinvastoin. Tilapäiset liikennejärjestelyt siis viikoilla 19-20 ja kestävät noin 3 päivää. Elementtinostot ovat seuraava työvaihe joka vaatii Keskuskadun toisen kaistan sulkemista, tämä työ on edessä kesäkuun alussa ja kestää 1-2 päivää.

Valitamme työstä aiheutuvaa häiriötä.

LU Rakennus Oy, Viktor Strandberg, tel 045-8064050.29.04.2021 / Petra Louhimies

Tehosterokotteet niille, jotka saivat ensimmäisenä rokoteannoksena Astra Zenecan rokotteen

Vuosina 1952–1956 syntyneet henkilöt, jotka ovat saaneet ensimmäisenä rokoteannoksena Astra Zenecan rokotetta, saavat myös toisella rokotuskerralla samaa rokotetta. Tästä poiketaan vain, jos ensimmäisestä annoksesta on tullut vakava allerginen reaktio tai rokotettu on aiemmin sairastanut sinustromboosin eli aivolaskimotukoksen tai hepariinihoitoon liittyvän trombosytopenian (HIT). 

Vuonna 1957 ja sitä myöhemmin syntyneille, jotka ovat saanet ensimmäisenä rokoteannoksena Astra Zenecan rokotetta, annetaan toisena annoksena Pfizer-Biontechin rokotetta.

Ulkopaikkakuntalaisten tehosterokotukset

Tehosterokoteannos annetaan samalla paikkakunnalla, jossa ensimmäinen rokoteannos on annettu. Tehosterokotusaikaa ei ole mahdollista siirtää toiselle rokotuspaikalle. Tehosterokoteannokset varataan ensimmäisen rokoteannoksen ajankohdan perusteella, eikä näin ollen ole mahdollisuutta varata ylimääräisiä tehosterokoteannoksia.

Toukokuun alusta Pfizer-Biontechin rokotetta annetaan kaikille rokotettaville ikäryhmille

THL on linjannut, että mRNA-koronarokotteita, Raaseporissa Pfizer-Biontechin rokotetta, voi toukokuusta lähtien antaa kaikille rokotettaville ikäryhmille.

Maanantaista 3.5.2021 eteenpäin kaikki vuosina 1952–1956 syntyneille varattavissa olevat ajat ensimmäiselle rokoteannokselle ohjautuvat automaattisesti Pfizerin rokotteelle. Tämä koskee sekä maanantaille 3.5.2021 jo varattuja aikoja sekä 3.5.2021 lähtien varattavia aikoja ensimmäiselle rokoteannokselle.

 • Mikäli ikäryhmään kuuluva haluaa valita rokotteeksi AstraZenecan rokotteen, aika tulee varata puhelinpalvelun 019 298 3141 kautta.
 • Rokotevalmisteen vaihtaminen rokotuspisteellä ei ole mahdollista!
 • Tehosterokote annetaan 1952–1956 syntyneille rokotettaville samalla rokotevalmisteella kuin ensimmäisellä kerralla.

Riskiryhmä 2 laajenee 16–17-vuotiaisiin

29.4.2021 alkaen riskiryhmän 2 rokotukset laajenevat 16–17-vuotiaisiin. Huom! Sinun tulee olla 16 vuotta täyttänyt saadaksesi varata ajan. Ajanvaraus:

 • 29.4.2021 klo 13.00 alkaen puhelinpalvelusta 019 289 3141 (ark. 9–15)
 • 29.4.2021 klo 16.00 verkkopalvelusta koronarokotusaika.fi

Riskiryhmä 2: 16–64-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila.

 • Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
 • Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä verenpainetauti)
 • Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
 • Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
 • Vaikea krooninen maksasairaus
 • Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
 • Uniapnea
 • Psykoosisairaus
 • Sairaalloinen lihavuus (painoindeksi yli 40)

Riskiryhmään 1 kuuluvat voivat jatkaa aikojen varausta aiempien ohjeiden mukaan!


27.04.2021 / Maria Eriksson

Nyt muutamme osan hoitamistamme nurmialueista ja tienpientareista niityiksi Österbyssä, Malmkullassa ja Kanavatorilla Karjaalla. Sen lisäksi inventoimme tiettyjä vanhoja nurmikoita. Tämä tarkoittaa että emme leikkaa nurmikkoa ennen heinäkuuta, vaan tutkimme kasvistoa ja otamme selvää josko nämä tietyt alueet voisi muuttaa niityiksi . Esimerkiksi Kvarnbacken, Herrknallen ja Malmkullan alueilla jätetään osa nurmikoista leikkaamatta. Myös rutiininomainen ruohon leikkuu otetaan tarkasteluun ja alueet jotka ovat kovassa käytössä leikataan useammin kun sivummalla ja vähemmällä  käytöllä olevat alueet, joilla annamme luonnon kukkien kukkia ennen leikkuuta.

Näin saamme lisättyä luonnon monimuotoisuutta kaupungin viheralueilla.  Saamme jatkossa nauttia kauniista luonnonkukista, jotka auttavat elintärkeitä pölyttäjiä.

Nämä muutokset  lisäävät myös mahdollisuuttamme tehostaa viheralueiden kunnossapitoa niillä alueilla, joilla  hoidon tulee olla intensiivisempää ja pystymme palvelemaan raaseporilaisia paremmin.


27.04.2021 / Petra Louhimies

Viikkotiedote julkaistaan tiistaisin kaupungin verkkosivuilla ja siitä tiedotetaan myös kaupungin Facebook-sivuille sekä medialle. Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus v. 15–16

Kahden viimeisen viikon aikana Raaseporissa on todettu 4 uutta koronatapausta. Ilmaantuvuus on siis 14/100 000 ja 14 päivää.

– Tilanne näyttää paremmalta, sanoo johtava lääkäri Tove Wide.

– Toukokuussa yksityiset kuntosalit saavat avata ovensa, ravintolat ovat jo osittain auki ja koulut ovat lähiopetuksessa. Etätyötä ja kasvomaskien käyttöä suositellaan edelleen. Tapahtumakielto jatkuu ja aikuisten harrastukset ovat edelleen tauolla. Tilannetta täytyy seurata vielä muutaman viikon ajan takapakkien varalta ennen kuin voimme tehdä uusia päätöksiä. Rokotusten jatkuminen antaa kuitenkin toivoa paremmasta, jatkaa Wide.

Rokotukset

Tilastoa

Raaseporin asukkaista on rokotettu 40,5 % (per 26.4.2021).

Rokotukset jatkuvat

Riskiryhmien rokotukset jatkuvat aiempien ohjeiden mukaisesti, katso tarkemmat ohjeet https://raasepori.fi/koronarokotukset

Nyt rokotusvuorossa oleva ikäryhmä on 1967–1971 syntyneet henkilöt. Tämän ikäryhmän ajanvaraus on käynnissä parhaillaan, ja ajan voi varata joko verkkopalvelusta koronarokotusaika.fi tai puhelinpalvelusta 019 289 3141. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–15 ja palvelussa on takaisinsoittopalvelu. Tämän viikon jälkeen noin 82 % tästä ikäryhmästä on saanut rokotuksen.

Seuraavaksi rokotusvuoroon tulevat 1972–1981 syntyneet! Ajanvaraus tälle ryhmälle avautuu:

 • Verkossa koronarokotusaika.fi torstaina 29.4.2021 klo 10.00.
 • Puhelinpalvelussa 019 289 3141 torstaina 29.4.2021 klo 10.00.

Myös aiemmat ikäryhmät voivat edelleen varata rokotusaikoja aiempien ohjeiden mukaan: omaa rokotusvuoroaan ei siis menetä, vaikka jostain syystä ei ole halunnut tai voinut ottaa rokotetta heti oman ikäryhmän tultua vuoroon. Kaikkien perusterveiden, vuonna 1971 tai sitä aiemmin syntyneiden ajanvaraus onnistuu joko verkkopalvelussa koronarokotusaika.fi tai puhelimitse 019 289 3141 arkisin klo 9–15.

Lisätietoa rokotuksista Astra Zenecan rokotteella on tulossa loppuviikosta.

Tietoa toisesta rokoteannoksesta

Ne, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokotuksensa Karjaalla Felix Fromin kadun rokotuspisteellä tai Tammisaaressa ent. Hagakodin tiloissa, saavat toisen rokoteannoksensa seuraavista rokotuspisteistä:

 • Felix Fromin kadun pisteellä ensimmäisen annoksen saaneet saavat toisen annoksen Karjaan urheiluhallilla.
 • Ent. Hagakodin tiloissa ensimmäisen annoksen saaneet saavat toisen annoksen Tammisaaren palloiluhallilla.

Rajoitukset ja suositukset

Päivitetyt rajoitukset ja suositukset löytyvät täältä: https://www.raasepori.fi/ajankohtaiset-rajoitukset-ja-suositukset/

Kaupungin valmiusryhmä kokoontuu viikkopalaveriinsa huomenna keskiviikkona 28.4.2021. Mahdollisista muutoksista rajoituksiin ja suosituksiin tiedotetaan kokouksen jälkeen.


22.04.2021 / Piia Nordström

Raaseporin kaupungin tekninen lautakutan hyväksyi Karjaa-Tammisaari kävely- ja pyörätien yleissuunnitelman kokouksessaan 13.4.2021.

Rakentamisen käynnistymiseen liittyvät valmistelut ovat käynnissä ja aloitus on toukokuussa 2021. Vaihe 1 käsittää osuuden Tammisaarentieltä / Kodin Tavaratalolta Mekaanikontielle, pl 500-5500. Vaihe 2, pl 0-500 eli alikulku, rakennetaan vuonna 2022.

Översiktsplanen Karis-Ekenäs cykelväg Yleissuunnitelma Karjaa-Tammisaari pyörätie 13.04.2021

Ladda nerVisa

Lisätiedot hankkeesta:

Suunnitteluvastaava Henrik Westerlund, puh 019 289 3868
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Piia Nordström, puh. 019 289 3852


20.04.2021 / Petra Louhimies

Viikkotiedote julkaistaan tiistaisin kaupungin verkkosivuilla ja siitä tiedotetaan myös kaupungin Facebook-sivuille sekä medialle. Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus v. 14–15

Kahden viimeisen viikon aikana Raaseporissa on todettu 17 uutta koronatapausta. Ilmaantuvuus on siis 62/100 000 ja 14 päivää.

– Viime viikko on ollut paljon rauhallisempi, kuin edelliset viikot, ja tartuntalukumme laskee, toivottavasti jatkamme tähän malliin! Kiitos kaikille, jotka ovat olleet varovaisia, sanoo johtava lääkäri Tove Wide.

– Vuosiluokat 7–9 ja toisen asteen oppilaitokset ovat palanneet lähiopetukseen. Yritämme järjestää koulunkäynnin mahdollisimman turvallisesti, että kokonaisten luokkien karanteeneja voitaisiin välttää niin pitkälle, kuin mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, että maskin käyttö sekä kouluissa että koulukuljetuksissa on tärkeää. Tähän asti emme ole nähneet tarpeelliseksi ottaa käyttöön kasvomaskeja Raaseporissa luokille 1–5, jatkaa Wide.

Rokotukset

Tilastoa

Raaseporin asukkaista on rokotettu 34 % (per 18.4.2021).

– Raaseporilaiset ovat ottaneet rokotuksia erittäin aktiivisesti! Kun uusi ryhmä tulee rokotusvuoroon, ajat varataan rivakasti ja rokotusprosentti kaikissa nyt rokotetuissa ikäryhmissä on korkea. Aktiivisimpia ovat olleet 70–79-vuotiaat asukkaamme, joista 95 % on ottanut rokotuksen. Hyvänä kakkosena tulevat yli 80-vuotiaat n. 90 % rokotekattavuudella, kertoo terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn.

Per 18.4.2021 rokotettu myös:
88 % ikäryhmästä 1952–1956 syntyneet
65 % ikäryhmästä 1957–1961 syntyneet

Rokotukset jatkuvat

Riskiryhmien rokotukset jatkuvat aiempien ohjeiden mukaisesti, katso tarkemmat ohjeet https://raasepori.fi/koronarokotukset

Nyt rokotusvuorossa oleva ikäryhmä on 1962–1966 syntyneet henkilöt. Tämän ikäryhmän ajanvaraus on käynnissä parhaillaan, ja ajan voi varata joko verkkopalvelusta koronarokotusaika.fi tai puhelinpalvelusta 019 289 3141. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–15 ja palvelussa on takaisinsoittopalvelu.

Seuraavaksi rokotusvuoroon tulevat 1967–1971 syntyneet! Ajanvaraus tälle ryhmälle avautuu:
– Verkossa koronarokotusaika.fi tänään tiistaina 20.4.2021 klo 16.00
– Puhelinpalvelussa 019 289 3141 huomenna keskiviikkona 21.4.2021 klo 09.00

Myös aiemmat ikäryhmät voivat edelleen varata rokotusaikoja aiempien ohjeiden mukaan: omaa rokotusvuoroaan ei siis menetä, vaikka jostain syystä ei ole halunnut tai voinut ottaa rokotetta heti oman ikäryhmän tultua vuoroon. Kaikkien perusterveiden, vuonna 1966 tai sitä aiemmin syntyneiden ajanvaraus onnistuu joko verkkopalvelussa koronarokotusaika.fi tai puhelimitse 019 289 3141 arkisin klo 9–15.

Rajoitukset ja suositukset jatkuvat

Päivitetyt rajoitukset ja suositukset löytyvät täältä: https://www.raasepori.fi/ajankohtaiset-rajoitukset-ja-suositukset/

Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja tiedotamme mahdollisista muutoksista.


19.04.2021 / Petra Louhimies

Rokotukset laajenevat vuosin 1967-1971 syntyneisiin!

Ajanvaraus verkossa osoittessa koronarokotusaika.fi avautuu tälle ryhmälle tiistaina 20.4.2021 klo 16.00 sekä puhelinpalvelussa 019 289 3141 keskiviikkona 21.4.2021 klo 09. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–15 ja siinä on takaisinsoittopalvelu.

Rokotuspisteet

Rokotuspisteet ovat

 • Karjaan urheiluhalli, Urheilukuja 3, Karjaa
 • Tammisaaren palloiluhalli, Fleminginkatu 19, Tammisaari

Rokotusajan voi varata kumpaan pisteeseen tahansa, riippumatta siitä, missä päin Raaseporia asuu.

Rokote

THL:n ohjeen mukaisesti tämän ryhmän rokote on Pfizer BioNTech Comirnaty.

Käytännön ohjeita

Muista seuraavat ohjeet, kun tulet rokotuspisteelle:

 • Tule rokotukseen ainoastaan, kun olet terve! Älä tule rokotukseen, jos sinulla on koronavirusinfektioon viittaavia oireita*.
 • Ota mukaan Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus.
 • Tule rokotuspisteelle oikeaan aikaan, noin 5 minuuttia ennen rokotusaikaasi, jotta jonoja tai tungosta ei muodostu!
 • Käytä maskia ja pidä vähintään kahden (2) metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 • Rokote annetaan olkavarteen, pukeudu niin, että saat olkavarren helposti paljaaksi.
 • Varaudu jäämään rokotuksen jälkeen seurantaan vähintään 15 minuutiksi.

* Tavallisia oireita on kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskipu, huonovointisuus, alentunut yleiskunto. Kohtalaisen yleinen oire on alentunut maku- tai hajuaisti.

Myös aiempiin ikäryhmiin kuuluvat voivat jatkaa ajanvarausta aiempien ohjeiden mukaisesti!


19.04.2021 / Marika Stigell

Raaseporin kaupunki on tehnyt poikkeusjärjestelyjä eräiden ulkoisten vuokralaistensa vuokranmaksuun ja haluaa omalta osaltaan helpottaa yrityksien ja yhdistysten tilannetta koronapandemian aikana.

Raaseporin kaupunki myöntää vuokravapauden ajalle 8.3.2021 – 30.6.2021 niille yrityksille ja yhdistyksille, jotka ovat vuokralaisina kaupungin rakennuksissa, alueilla ja tiloissa.

Vuokranmaksun poikkeusjärjestelyt koskevat Raaseporin kaupungin vuokralaisina olevia yrityksiä ja yhdistyksiä, joiden tilanne on merkittävästi vaikeutunut koronapandemian aikana. Mikäli vuokra on maksettu tältä ajanjaksolta vuokra palautetaan.

Vuokralaisen on kirjallisesti haettava vuokravapautta. Vapaasti muotoiltu hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen soile.makinen@raasepori.fi . Hakemuksessa on perusteltava miten vallitseva pandemia vaikuttaa yrityksen/yhdistyksen toimintaan. Hakemus tulee toimittaa viimeistään 31.5.2021.

Raaseporin tekninen lautakunta.


16.04.2021 / Anne-Marie Ekholm

Rekisteröidyt yhdistykset, joiden kotipaikka on Raasepori ja jotka haluavat käyttää kaupungille kuuluvia tiloja toimintoihinsa, voivat jättää kirjallisen hakemuksen.

Yhdistykset, jotka haluavat vuokrata tilaa kertaluontoiseen tapahtumaan, on jätettävä hakemus vähintään kuukautta ennen tapahtuman alkua.

Hakemus tehdään tällä lomakkeella viimeistään 30.4.2021 klo 12.00.


15.04.2021 / Petra Louhimies

Tiistaina 20.4.2021 aloitamme vuosina 1962–1966 syntyneiden rokotukset!

Ajanvaraus sekä puhelinpalvelussa 019 289 3141 että verkossa koronarokotusaika.fi avautuu tälle ryhmälle perjantaina 16.4.2021 klo 12.00. Puhelinpalvelu on auki arkisin klo 9–15 ja siinä on takaisinsoittopalvelu.

Rokotuspisteet

Rokotuspisteet ovat

 • Karjaan urheiluhalli, Urheilukuja 3, Karjaa
 • Tammisaaren palloiluhalli, Fleminginkatu 19, Tammisaari

Rokotusajan voi varata kumpaan pisteeseen tahansa, riippumatta siitä, missä päin Raaseporia asuu.

Rokote

THL:n ohjeen mukaisesti tämän ryhmän rokote on Pfizer BioNTech Comirnaty.

Käytännön ohjeita

Muista seuraavat ohjeet, kun tulet rokotuspisteelle:

 • Tule rokotukseen ainoastaan, kun olet terve! Älä tule rokotukseen, jos sinulla on koronavirusinfektioon viittaavia oireita*.
 • Ota mukaan Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus.
 • Tule rokotuspisteelle oikeaan aikaan, noin 5 minuuttia ennen rokotusaikaasi, jotta jonoja tai tungosta ei muodostu!
 • Käytä maskia ja pidä vähintään kahden (2) metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 • Rokote annetaan olkavarteen, pukeudu niin, että saat olkavarren helposti paljaaksi.
 • Varaudu jäämään rokotuksen jälkeen seurantaan vähintään 15 minuutiksi.

* Tavallisia oireita on kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskipu, huonovointisuus, alentunut yleiskunto. Kohtalaisen yleinen oire on alentunut maku- tai hajuaisti.

Myös aiempiin ikäryhmiin kuuluvat voivat jatkaa ajanvarausta aiempien ohjeiden mukaisesti!


15.04.2021 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunki ja länsiuusimalaisten kuntien yhteinen rantarataryhmä kutsuu yleisön tiistaina 20. huhtikuuta 2021 klo 18 järjestettävään rantarata-webinaariin. Webinaari lähetetään YouTuben kautta: https://www.youtube.com/watch?v=Ef6MXYeX10c .

Mikä on rantaradan tilanne tällä hetkellä – mitkä ovat sen tulevaisuuden näkymät? Miten länsiuusimaalaiset kunnat työskentelevät yhdessä turvatakseen rantaradan tulevaisuuden?

Webinaari koostuu kahdesta lyhyestä esityksestä sekä paneelikeskustelusta. Kuulemme tervehdykset myös muista rantarataryhmän kunnista.

Raaseporin tekninen johtaja Jan Gröndahl pohjustaa paneelikeskustelua kahden lyhyen esityksen avulla. Esitykset tarkastelevat rantarataa sekä kansallisella että paikallisella tasolla.

Paneelikeskusteluun osallistuvat:

 • Ragnar Lundqvist, Raaseporin kaupunginjohtaja ja rantarataryhmän puheenjohtaja
 • Klara Paul, raaseporilainen aktiivinen rantaradan käyttäjä
 • Thomas Blomqvist, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Moderaattorina toimii Tove Virta.

Kysymyksiä osallistujille voi lähettää etukäteen seuraavan lomakkeen kautta: https://www.lyyti.fi/questions/adf8c0d7a0

Kysymyksiä voi myös lähettää webinaarin kuluessa YouTuben chat-toiminnon kautta.


15.04.2021 / Cynthia Moed-Ring

Raaseporin kaupunki on tilannut uuden hoito- ja käyttösuunnitelman Hagen-Ramsholmen-Högholmenin alueelle Tammisaaressa. Nyt valmistunut hoitosuunnitelma on toteutettu ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman avustuksella.

Hoitosuunnitelman on laatinut luontoinventointeihin erikoistunut Faunatica Oy. Työtä on tehty yhteistyössä kaupungin ympäristötoimiston ja metsätoimen sekä ELY-keskuksen kanssa. Uutta suunnitelmaa on käsitelty tällä viikolla sekä teknisessä lautakunnassa että ympäristö- ja rakennuslautakunnassa. Suunnitelma toimitetaan nyt Uudenmaan ELY-keskukseen hyväksyttäväksi.

Hagen-Ramsholmen-Högholmen on yksi merkittävimpiä yhtenäisiä lehtokasvillisuuden keskittymiä Uudellamaalla. Alue on luonnonsuojelualue ja se kuuluu Natura 2000
-verkostoon. Alueen kasvillisuus vaihtelee kuivista pähkinälehdoista kosteisiin tervaleppäluhtiin.

Alueella kasvaa luonnonvaraisena ja osittain istutettuna kaikkia kotimaisia jaloja lehtipuita. Monet niistä edustavat lajiensa suurimpia Suomessa löydettyjä yksilöitä. Aluskasvillisuus koostuu vaativasta lehtokasvillisuudesta. Alueella on myös runsaasti lahopuuta ja niitä tarvitsevia kovakuoriaisia ja kääpiä.

Alueen kokonaispinta-ala on noin 58 hehtaaria (Hagen noin 26 hehtaaria, Ramsholmen noin 15 hehtaaria, Högholmen noin 13 hehtaaria ja Gåsören noin 4 hehtaaria). Alueen omistaa Raaseporin kaupunki.

Hagenin ja Ramsholmenin välinen silta ja lahopuustoista jalopuulehtoa. (Valokuva: Elina Manninen, Fautanica Oy 2.9.2020)


Aiempi hoitosuunnitelma on ollut tarpeen päivittää, jotta tärkeät luontoarvot saadaan säilytettyä ja alueen virkistyskäyttö saadaan huomioitua. Raaseporin kaupungin ympäristöpäällikkö Maria Eriksson iloitsee uudesta hoitosuunnitelmasta: ”Alue on mahtava ja haluamme hoitaa sitä niin, että asukkaat viihtyvät siellä jatkossakin. Samalla haluamme myös suosia alueen rikasta eliölajistoa ja erityisiä luontoarvoja.”
Kaupungin metsätalousinsinööri Carl-Johan Jansson on myös tyytyväinen: ”Uusi suunnitelma antaa meille aiempaa paremmat mahdollisuudet suosia jaloja lehtipuita, kuten esimerkiksi tammea. Nyt voimme myös viedä pois pääpoluille kaatuneiden puiden sahattuja runkoja ja oksia, mitä kuntalaiset ovat toivoneet useasti.”

Suurimmat muutokset aiempaan hoitosuunnitelmaan:

• pääpolkujen läheisyydessä olevien lahonneiden puiden alle kolmen metrin pituiset rungonpätkät saa viedä pois
• yksittäisiä erityisen hienoja jaloja lehtipuita voidaan suosia kaatamalla kilpailevia puita
• suuremmat lehtikuuset ja hevoskastanjat jätetään paikalleen
• Gåsören ehdotetaan kunnostettavaksi laitumeksi
• on esitetty raivaustarve pähkinäpensaiden ja muiden puulajien kuin vaahteran suosimiseksi
• maastopyöräily sallitaan vain luokan 1 poluilla
• joitakin Ramsholmenin tervaleppiä kaulataan paljon valoa vaativan saarnin uudistumisen edistämiseksi

Raaseporin Hagen-Ramsholmen-Högholmenin alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2021

Ladda nerVisa

Lisätietoja antaa:

Hoitosuunnitelma ja Helmi-hanke: Ympäristöpäällikkö Maria Eriksson, puh. 019 289 2375, maria.m.eriksson(at)raasepori.fi

Alueen hoito: Metsätalousinsinööri Carl-Johan Jansson, puh. 019 289 3835,
carl-johan.jansson(at)raasepori.fi


13.04.2021 / Petra Louhimies

Viikkotiedote julkaistaan tiistaisin kaupungin verkkosivuilla ja siitä tiedotetaan myös kaupungin Facebook-sivuille sekä medialle. Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista koronatilanteeseen liittyen.

Viikkokatsaus v. 13–14

Viikkojen 13–14 aikana Raaseporissa on todettu 25 uutta koronatapausta. Ilmaantuvuus on siis 91/100 000 ja 14 päivää. (Verrattuna ilmaantuvuus koko Suomessa 105,6 ja HUS-alueella 198.)

– Koronatilanne Uudellamaalla ja Suomessa on nyt vähän parempi, mutta Raaseporissa kahden viimeisen viikon tilanne ei näytä hyvältä. Meillä on ollut 25 uutta positiivista tapausta kahden viikon aikana, joka tarkoittaa 91/100 000 ja 14 päivää. Tätä edeltävän kahden viikon aikana meillä oli vain 3 uutta tapausta ja rauhallinen tilanne. Tämä siis näyttää, kuinka nopeasti tilanne voi muuttua, sanoo johtava lääkäri Tove Wide.

– Viimeisten viikkojen aikana 2,7 % raaseporilaisista on käynyt koronatestissä eli hieman vähemmän, mitä koko Uudellamaalla. Positiivisten testivastausten osuus on 3,4 %, joka taas on korkeampi, kuin koko maan lukema. Muutama viikko taaksepäin positiivisten testien osuus kaikista testeistä oli 0,55 %.

Viime viikkojen aikana meillä on myös ollut neljä eri koulualtistumista, joka on harmittavaa, erityisesti, kun toivomme, että mahdollisimman moni oppilas pääsisi taas lähiopetukseen.

Lapset ja nuoret, 10–20-vuotiaat sekä nuoret aikuiset, 20–40-vuotiaat dominoivat nyt positiivisten tapausten joukkoa, kertoo Wide.

Mitä sitten voimme tehdä, että seuraava kahden viikon jakso olisi rauhallinen eikä tilanne huononisi?

 1. Mene viipymättä testiin, jos saat oireita. Tämä on perusta sille, että saamme uudet tartuntaketjut pysäytettyä.
 2. Vältä lähikontaktia toisiin ihmisiin. Mieti tarkkaan, ketkä ovat nyt tärkeitä sinulle ja mistä tapaamisista voisit vielä luopua hetkeksi. Tee etätöitä, jos se vain on mahdollista.
 3. Käytä kasvomaskia kaupassa ja yleisillä paikoilla. Desinfioi kädet.
 4. Ota rokotus, kun sitä tarjotaan! Meillä on kaksi eri rokotetta tarjolla Raaseporissa: Pfizer ja Astra Zeneca. Molemmat rokotteet suojaavat tehokkaasti vakavalta koronasairaudelta ja vähentävät tartuntariskiä. Lievät sivuoireet ovat tavallisia mutta vakavat sivuoireet erittäin harvinaisia. Itse sairaus on paljon suurempi terveysriski. Rokotukset annetaan kansallisten ohjeiden mukaisesti. Rokotetta ei voi valita.

Muutos kaupungin koronaviestintään

Raaseporin kaupunki tekee tästä viikosta (vk 15) alkaen pienen muutoksen mahdollisia altistumisia koskevaan viestintäänsä. Tähän asti olemme tiedottaneet omissa yksiköissämme tapahtuneista altistumisista sekä tapauksista, joissa kaikkia altistuneita ei ole varmuudella voitu kartoittaa. Kaupungin valmiusryhmä on tänään kokouksessaan päättänyt, että tiedotamme jatkossa ainoastaan tapauksista, joissa altistuneita ei ole voitu jäljittää.

Tietoa altistumisista omissa yksiköissämme lähetetään sisäisesti, esimerkiksi koulujen tapauksissa Wilman kautta, kaikille asianomaisille. Yleisölle sekä medialle tiedotetaan altistumisista viikkokatsauksen yhteydessä, viikoittain.

Rokotukset

Tilastoa

– Rokotukset edistyvät hyvin, iloitsee Annika Rehn, terveyspalvelupäällikkö. – Yli 70-vuotiaista on rokotettu 95 %.

Raaseporin asukkaista on rokotettu 28 %.

Rokotukset jatkuvat
Riskiryhmien rokotukset jatkuvat aiempien ohjeiden mukaisesti, katso tarkemmat ohjeet https://raasepori.fi/koronarokotukset

Nyt rokotusvuorossa oleva ikäryhmä on 1957–1961 syntyneet henkilöt. Tämän ikäryhmän ajanvaraus on käynnissä parhaillaan, ja ajan voi varata joko verkkopalvelusta koronarokotusaika.fi tai puhelinpalvelusta 019 289 3141. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–15 ja palvelussa on takaisinsoittopalvelu. Pahoittelemme virhettä aiemmassa tiedotteessa, jossa väitettiin, että myös puhelinajanvaraus alkaa maanantaina klo 16!

Myös aiemmat ikäryhmät voivat edelleen varata rokotusaikoja aiempien ohjeiden mukaan: omaa rokotusvuoroaan ei siis menetä, vaikka jostain syystä ei ole halunnut tai voinut ottaa rokotetta heti oman ikäryhmän tultua vuoroon. Kaikkien perusterveiden, vuonna 1961 tai sitä aiemmin syntyneiden ajanvaraus onnistuu joko verkkopalvelussa koronarokotusaika.fi tai puhelimitse 019 289 3141 arkistin klo 9–15.

Rajoitukset ja suositukset jatkuvat!

Päivitetyt rajoitukset ja suositukset löytyvät tältä sivulta.

Uutta aiemmasta on:

– Koulujen lähiopetus, lukiot siirtyvät takaisin lähiopetukseen 14.4.

– 2002 ja sitä myöhemmin syntyneille lapsille ja nuorille sallitaan harrastustoiminta ulkotiloissa, tietyin rajoituksin. Liikuntakanslia on ohjeistanut yhdistyksiä.

Muistutamme, että aluehallintoviraston (AVI) päätökset ovat voimassa myös Raaseporissa:

– Toimijoiden tulee taata, että lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää toimijoiden tiloissa. Voimassa 30.4.2021 asti

–  Tilojen, mm. urheiluun, liikuntaan ja harrastustoimintaan tarkoitettavat tilat, sulkupäätös voimassa 28.4.2021 asti.

– Yleisötilaisuudet kielletty ja suositus välttää kaikkia tarpeettomia lähikontakteja muiden ihmisten kanssa, voimassa 30.4.2021 asti.

Tämän lisäksi valtioneuvoston ravintolatoimintaa koskeva rajoitus: Uudellamaalla ravintolat (kahvilat, baarit, yökerhot) suljettuina 18.4.2021 asti. Sulku ei koske henkilöstöravintoloita, ja ruoan tilaus ja nouto on sallittu.

Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja tiedotamme mahdollisista muutoksista


13.04.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikoiksi:

 • Mäntykodon päiväkoti
 • Skogsgläntans daghem
 • Langansböle daghem
 • Labyrintin päiväkoti
 • Mustion päiväkoti

Kokeilu koskee osaa vuonna 2016 ja 2017 syntyneistä lapsista siten, että elokuussa kokeilussa aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset. Perheet, joita kokeilu koskee, saavat lähipäivinä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun esitteen ja hakuohjeet. Huoltajat hakevat esikoulupaikaa, mikäli he toivovat, että lapsi osallistuu kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun.

Kokeiluun voi tutustua tarkemmin: https://minedu.fi/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu

Lisätietoa:
Nina Aartokallio
Varhaiskasvatuspäällikkö
Puh. 019 289 2150, sähköposti: nina.aartokallio@raasepori.fi


8.04.2021 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunki haluaa selvittää asukkaiden näkemyksiä joukkoliikenteen palvelutasosta. Näkemyksiä kerätään verkkokyselyyn, joka on avoinna 23.4.2021 saakka. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.

Kyselyyn pääset vastaamaan linkistä https://zef.fi/s/sdyt2v4l/.

Toivomme vastauksia myös niiltä, jotka eivät ole joukkoliikenteen aktiivisia käyttäjiä!

Klikkaa tästä ja vastaa!

Raaseporin kaupunki on aloittanut joukkoliikenteen palvelutason määrittelyn, joka koskee kaupungin aluetta. Palvelutasomäärityksen tavoitteena on kuvata, millaista joukkoliikenteen palvelutason tulee kaupungissa olla. Määrittelyssä otetaan huomioon

 • asukkaiden liikkumistarpeet,
 • liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet sekä
 • kaupungin mahdollisuudet rahoittaa joukkoliikennettä.

Palvelutasomääritys ohjaa jatkossa Raaseporin joukkoliikennehankintoja.  


7.04.2021 / Tina Collan-Weber

Katarinaskolassa on todettu koronavirustartunta.

Kaupungin tartuntatautitiimi on yhteydessä kaikkiin altistuneisiin (48 oppilasta ja 8 koulun henkilökuntaan kuuluvaa) viimeistään huomisen aikana puhelimitse ja antaa ohjeita karanteenista. Huoltajille on lähetetty Wilman kautta ohjeita sekä tietoa koulunkäynnistä karanteenin aikana.

Altistuneet määrätään karanteeniin 14 vuorokaudeksi viimeisestä altistumispäivästä lähtien.

Kun koronavirusinfektio todetaan

Jos koulussa tai päivähoidossa todetaan koronavirusinfektio, Raaseporin kaupungin tartuntatautitiimi selvittää, onko tapahtunut korona-altistumista sekä jäljittää altistuneet. Altistuneisiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä ja heidät asetetaan karanteeniin 14 vuorokauden ajaksi tartuntatautilain nojalla.

Tartunnan saaneen henkilön on pysyttävä poissa koulusta tai päivähoidosta vähintään 10 vuorokautta oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään siten, että hän on ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta (48 h) ennen kouluun tai päivähoitoon palaamista.

Tartuntatautilääkäri päättää karanteenin ja eristämisen kestosta kokonaisarvioinnin perusteella

THL:n karanteeni- ja eristysohjeet.


6.04.2021 / Tina Collan-Weber

Kiilan koulussa on todettu koronavirustartunta.

Kaupungin tartuntatautitiimi on yhteydessä kaikkiin altistuneisiin (28 oppilasta ja 5 koulun henkilökuntaan kuuluvaa) viimeistään huomisen aikana puhelimitse ja antaa ohjeita karanteenista. Huoltajille on lähetetty Wilman kautta ohjeita sekä tietoa koulunkäynnistä karanteenin aikana.

Altistuneet määrätään karanteeniin 14 vuorokaudeksi viimeisestä altistumispäivästä lähtien.

Kun koronavirusinfektio todetaan

Jos koulussa tai päivähoidossa todetaan koronavirusinfektio, Raaseporin kaupungin tartuntatautitiimi selvittää, onko tapahtunut korona-altistumista sekä jäljittää altistuneet. Altistuneisiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä ja heidät asetetaan karanteeniin 14 vuorokauden ajaksi tartuntatautilain nojalla.

Tartunnan saaneen henkilön on pysyttävä poissa koulusta tai päivähoidosta vähintään 10 vuorokautta oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään siten, että hän on ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta (48 h) ennen kouluun tai päivähoitoon palaamista.

Tartuntatautilääkäri päättää karanteenin ja eristämisen kestosta kokonaisarvioinnin perusteella

THL:n karanteeni- ja eristysohjeet.


6.04.2021 / Madeleine Lindholm

Kirjastot ovat auki rajoitetusti.

Kirjastoista voi noutaa varauksia ja käydä jättämässä palautuksia. Kirjastojen lehtilukusalit ja muut tilat on suljettu.

Aineistoa voi varata verkkokirjastossa, soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. Yhteystiedot.

Kirjastot palvelevat rajoitetusti seuraavasti:

Tammisaari

Ma–ti klo 10–16
Ke 10–18
To–pe kl. 10–16

Karjaa

Ma, ke, to, pe klo 10–16
Ti klo 12–18

Pohja

Ma–pe klo 11–15

Tenhola (keskiviikkoisin)

31.3. klo  12–16
7.4. kl. 12–16
14.4. klo 12–16
21.4. klo 12–16
28.4. klo 12–16

Bromarv

6.4. klo 15–17
12.4. klo 15–19
19.4. klo 15–19
26.4. klo 15–19

Kirjastoauton asiakkaat voivat ilmoittaa, mistä kirjastosta varattu aineisto halutaan noutaa.

Aineistoa voi varata verkkokirjastossa, soittamalla tai lähettämällä sähköpostia.

Kaikkien kirjastojen palautusluukut toimivat normaalisti.

Henkilökunta vastaa kysymyksiin puhelimitse ja sähköpostitse.

Yhteystiedot

E-aineisto


30.03.2021 / Petra Louhimies

Viikkotiedote julkaistaan tiistaisin kaupungin verkkosivuilla ja siitä tiedotetaan myös kaupungin Facebook-sivuille sekä medialle. Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista koronatilanteeseen liittyen.

Kaupunki tiedottaa viikkokatsauksen lisäksi jatkuvasti mahdollisista tartunnoista ja altistumisista, jotka koskettavat yleisöä suuremmassa mittakaavassa.

Viikkotiedotetta ei julkaista pääsiäisen jälkeisenä tiistaina, 6.4.2021.

Viikkokatsaus v. 11–12

Viikkojen 11–12 Raaseporissa on todettu 7 uutta koronatapausta. Ilmaantuvuus on siis 25,38/100 000 ja 14 päivää.

Suurimmassa osassa tapauksia tartunnan lähde on selvillä, mutta joukossa on myös kaksi (2) lähteeltään epäselvää tapausta.

– Tilanne on siis tällä hetkellä vakaa Raaseporissa. Uudellamaalla tartuntaluvut ovat korkealla, mutta tilanne on pysynyt suurin piirtein samana viimeisen viikon aikana. Ponnistelemme eteenpäin, jotta tilanne pysyy jatkossakin hallinnassa, sanoo johtava lääkäri Tove Wide.

Rokotukset

Tilastoa

Tähän asti on rokotettu:

– 1087 riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvaa henkilöä (rokotukset keskeytettiin viikolla 12 THL:n uusien AstraZenecan rokotetta koskevien ohjeiden mukaisesti).
– 1940 ja aiemmin syntyneitä rokotettu 1811 henkilöä
– 1941–1946 syntyneitä rokotettu 1520 henkilöä
– 1947–1951 syntyneitä rokotettu 336 henkilöä

Kaikista 1951 ja sitä aiemmin syntyneistä raaseporilaisista on nyt rokotettu 63 %.

Raaseporin asukkaista on rokotettu 18,2 %.

Vuonna 1951 ja sitä aiemmin syntyneet

Vuonna 1941–1946 syntyneitä rokotettiin viime viikolla. Tällä viikolla, vk 13, käynnistyvät vuosina 1947–1951 syntyneiden (sekä samassa taloudessa asuvien vuonna 1955 ja sitä aiemmin syntyneiden) rokotukset. Tälle viikolle ei löydy enää vapaita aikoja, mutta pääsiäisen jälkeiselle viikolle löytyy paljon vapaita aikoja.

Kaikkia vuonna 1951 ja aiemmin syntyneitä kehotetaan varaaman aikansa joko verkosta koronarokotusaika.fi -osoitteesta tai puhelimitse numerosta 019 289 3141. Puhelinpalvelussa on takaisinsoittopalvelu.

Vuosina 1952–1955 syntyneet henkilöt, jotka asuvat samassa taloudessa 1951 tai sitä aiemmin syntyneen henkilön kanssa, voivat varata aikansa puhelinpalvelun kautta. (Verkkoajanvaraus ei mahdollinen tälle ryhmälle!)

Vaikka siirrymme eteenpäin rokotettavissa ikäryhmissä, et menetä rokotusoikeuttasi, vaikka et jostain syystä voi tai halua ottaa rokotetta saman tien. Verkko- ja puhelinajanvaraus on avoinna kaikille vuonna 1951 ja sitä aiemmin syntyneille, riippumatta siitä, kuulutko riskiryhmään vai et.

Riskiryhmät

Tiedotamme riskiryhmien rokotusten jatkumisesta huomenna keskiviikkona 31.3.2021!

Rajoitukset ja suositukset jatkuvat!

Päivitetyt rajoitukset ja suositukset löytyvät tältä sivulta.

Muistutamme, että aluehallintoviraston (AVI) päätökset ovat voimassa myös Raaseporissa:

– Toimijoiden tulee taata, että lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää toimijoiden tiloissa. Voimassa 14.4.2021 asti

–  Tilojen, mm. urheiluun, liikuntaan ja harrastustoimintaan tarkoitettavat tilat, sulkupäätös voimassa 11.4.2021 asti. Tämä lisäksi AVI valmistelee mm. liikuntatiloja 1.4.2021 alkaen kokonaan sulkevaa päätöstä tartuntatautilain uusimpien muutosten mukaisesti.

– Yleisötilaisuudet kielletty ja suositus välttää kaikkia tarpeettomia lähikontakteja muiden ihmisten kanssa, voimassa 14.4.2021 asti.

Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja tiedotamme mahdollisista muutoksista.


30.03.2021 / Sirpa Huusko

Toivotamme teidät tervetulleiksi kulttuuritreffeille tiistaina 13.4. klo 14.00.
Teema: Uusi kulttuuritalo

Treffit toteutetaan virtuaalisen Teams työkalun kautta.
Linkki tapaamiseen: Click here to join the meeting

Aloitamme kulttuurisihteeri Lotta Lerviksin tervehdyksellä ja tämän jälkeen toivotamme Anne Ahlefeltin, Kulttuuritalo Fokus Karjaalla- hankkeen projektipäällikkö, tervetulleeksi ja keskustelemme toiminnasta tulevassa kulttuuritalossa.

Lopuksi sana on vapaa ja haluamme mielellämme kuulla suunnitelmistanne ja projekteistanne. Mikäli osallistujia on paljon, rajaamme yhden puheenvuoron maksimissaan kolmeen minuuttiin, jotta kaikki ehtivät kertoa kuulumisensa. Tämän jälkeen on mahdollisuus keskustella yleisesti kulttuurielämästä Raaseporissa.

Kulttuuriterveisin,

Lotta, Sanna & Sirpa
Raaseporin kaupungin kulttuuripalvelut


25.03.2021 / Petra Louhimies

Rokotukset AstraZenecan rokotteella jatkuvat maanantaina 29.3.2021 riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvien, vuosina 1952–1956 syntyneiden henkilöiden kohdalla.

Vuonna 1957 ja myöhemmin syntyneiden riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden rokotusajat peruutetaan THL:n uusien säännösten johdosta. Uusia rokotusaikoja ei myöskään tällä hetkellä voida avata kyseiselle ryhmälle.

Ne vuosina 1957–2002 syntyneet riskiryhmään 1 tai 2 kuuluvat, joilla on rokotusaika varattuna viikolle 13, saavat tiedon peruutuksesta tekstiviestitse.

Tiedotamme heti, kun voimme aloittaa uudelleen vuoden 1957 jälkeen syntyneiden riskiryhmiin kuuluvien rokotukset.

Lue lisää THL:n sivuilta.


25.03.2021 / Petra Louhimies

Vuosina 1947–1951 syntyneiden rokotukset alkavat tiistaina 30.3.2021! Seuraavat ohjeet koskevat ainoastaan vuonna 1947–1951 syntyneitä ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvia vuonna 1955 tai aiemmin syntyneitä henkilöitä. Ilmoitamme heti, kun voimme siirtyä seuraavaan ikäryhmään!

Vuonna 1946 ja aiemmin syntyneet voivat edelleen varata rokotusajan joko verkkopalvelusta tai puhelimitse numerosta 019 289 3141.

Näin varaat rokotusajan 

Rokotusaika varataan joko verkkopalvelun http://koronarokotusaika.fi kautta tai puhelinpalvelusta. Huom! Vuonna 1955 ja sitä aiemmin syntyneiden samassa taloudessa asuvien ajanvaraus ainoastaan puhelinpalvelusta!

 • Verkkoajanvaraus aukeaa perjantaina 26.3.2021 klo 17.00 osoitteessa http://koronarokotusaika.fi 
 • Puhelinpalvelu aukeaa maanantaina 29.3.2021 klo 09.00 numerossa 019 289 3141. 

Puhelinpalvelussa on takaisinsoittopalvelu. Tämä tarkoittaa sitä, että soittamme takaisin, jos kaikki linjat ovat varattuja. Huomaa, että soitamme takaisin salaisesta numerosta!

Suosittelemme ajan varaamista verkkopalvelun kautta, jotta vältämme puhelinpalvelun linjojen ruuhkautumisen.  

Rokotuspisteet 

Rokotuspisteet ovat: 

 • Karjaan urheiluhalli, Urheilukuja 3, Karjaa. Sisäänkäynti takaoven kautta, seuraa kyltityksiä!
 • Ent. Haagakodin tilat, Tammikuja 2, Tammisaari (HUOM! Rajattu määrä aikoja!) 

Rokotusajan voi varata kumpaan pisteeseen tahansa, riippumatta siitä, missä päin Raaseporia asuu. 

Rokote 

Tämän ryhmän rokote on Pfizer BioNTech Comirnaty. 

Käytännön ohjeita 

Muista seuraavat ohjeet, kun tulet rokotuspisteelle: 

 • Tule rokotukseen ainoastaan, kun olet terve! Älä tule rokotukseen, jos sinulla on koronavirusinfektioon viittaavia oireita*. 
 • Ota mukaan Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus. 
 • Tule rokotuspisteelle oikeaan aikaan, noin 5 minuuttia ennen rokotusaikaasi, jotta jonoja tai tungosta ei muodostu! 
 • Käytä maskia ja pidä vähintään kahden (2) metrin etäisyys muihin ihmisiin. 
 • Varaudu jäämään rokotuksen jälkeen seurantaan vähintään 15 minuutiksi. 

* Tavallisia oireita on kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskipu, huonovointisuus, alentunut yleiskunto. Kohtalaisen yleinen oire on alentunut maku- tai hajuaisti. 


23.03.2021 / Petra Louhimies

Viikkotiedote julkaistaan tiistaisin kaupungin verkkosivuilla ja siitä tiedotetaan myös kaupungin Facebook-sivuille sekä medialle. Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista koronatilanteeseen liittyen.

Kaupunki tiedottaa viikkokatsauksen lisäksi jatkuvasti mahdollisista tartunnoista ja altistumisista, jotka koskettavat yleisöä suuremmassa mittakaavassa.

Viikkokatsaus v. 10–11

Viikkojen 10–11 Raaseporissa on todettu 15 uutta koronatapausta. Ilmaantuvuus on siis 55/100 000 ja 14 päivää. Kaiken kaikkiaan 142 raaseporilaisella on todettu covid-19 tartunta pandemian alusta lähtien.

Viesti kaikille raaseporilaisille johtavalta lääkäriltä, Tove Wideltä

– Koronapandemia on nyt kestänyt reilun vuoden. Olemme kolmannessa aallossa emmekä tiedä, miltä loppukevät tulee näyttämään. Toivon, että huippu on pian saavutettu.

Mutta tiedämme muiden maiden, kuten Viron ja Tšekin kokemuksista, että tilanne voi mennä vieläkin pahemmaksi. Suomessa on tarpeeksi sairaala- ja tehohoitopaikkoja mutta sairaaloiden välistä yhteistyötä tarvitaan, että kaikki saavat hoitoa. Marginaalit ovat pieniä. Jos tapaukset vielä kasvavat, se johtaa ei-koronapotilaiden hoidon leikkaamisiin. Rokotukset ovat nyt meneillään ja voimme varovaisesti toivoa hyvää kesää, mutta kamppailu ei vielä ole ohi.

Vuoden aikana olemme oppineet paljon. Keväällä kasvomaskeista oli pulaa jopa siihen asti, että ne olivat kuumaa tavaraa – nyt meillä on kasvomaskeja saatavilla kaikkialla. Rokotteita on kehitetty ennätysajassa mutta meidän täytyy vielä olla kärsivällisyyttä odottaa, että suuria määriä valmistetaan, toimitetaan ja pistetään. Tartunnanjäljitystiimi on saanut uusia jäseniä tasaiseen tahtiin ja heidänkin työnsä jatkuu yhä. Koulut ovat lyhyessä ajassa opetelleet vaihtelemaan lähi- ja etäopetuksen välillä.

Viime kesä oli kohtalaisen rauhallinen, vaikka meidän pitikin jättää festivaaleja ja matkoja väliin. Nyt tsemppaamme edelleen ja toivomme, että myös tulevasta kesästä tulee hyvä. Rokotustyö tulee jatkumaan koko kesän läpi vitosvaihteella. Kaikki ne arjen rajoitteet, joihin jo olemme saaneet vähitellen tottua, auttavat pitämään tilanteen hallinnassa. Jotta niillä olisi vaikutusta, täytyy kuitenkin kaikkien noudattaa samaa linjaa.

Ajatellen erityisesti kaikkia lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia, joilla on halu kokea, oppia uutta ja löytää tiensä, toivon, ettei enää kestä kovinkaan montaa kuukautta, että pääsemme ulos luolasta.

Rokotukset

Kaikki yli 80-vuotiaat raaseporilaiset, jotka ovat halunneet ottaa rokotuksen, ovat sen nyt saaneet. Vuonna 1940 ja aiemmin syntyneet voivat vielä varata rokotusajan puhelinnumerosta 019 289 3141, jos löytyy vielä sellaisia tähän ryhmään kuuluvia henkilöitä, jotka haluavat ottaa rokotuksen.

Raaseporin asukkaista on rokotettu 12,2 %.

Kaupungin ja THL:n tilastot eivät tällä hetkellä vastaa toisiaan. Tämä johtuu teknisestä viasta, joka on selvityksen alla.

Tilastoa

Tähän asti on rokotettu:

– 1087 riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvaa henkilöä
– Yli 80-vuotiaista on rokotettu 85,5 % eli 1740 henkilöä

Vuonna 1941–1946 syntyneet

Vuonna 1941–1946 syntyneiden rokotukset alkavat huomenna keskiviikkona 24.3.2021. Vapaita aikoja löytyy vielä, ja kehotammekin kaikkia tähän ikäryhmään kuuluvia varaaman aikansa joko verkosta koronarokotusaika.fi -osoitteesta tai puhelimitse numerosta 019 289 3141. Puhelinpalvelussa on takaisinsoittopalvelu.

Vuonna 1947–1951 syntyneet

Toivomme, että voimme avata rokotusaikoja seuraavalle ikäryhmälle jo ensi viikolla. Tiedotamme heti, kun voimme avata ajanvarauksen tälle ikäryhmälle!

Riskiryhmät

Perjantaina 19.3. THL ilmoitti keskeyttävänsä tilapäisesti AstraZenecan koronavirusrokotuksen käytön. Raaseporissa AstraZenecan rokotusta on annettu riskiryhmiin kuuluville. Tämän takia kaikki riskiryhmien rokotusajat viikolla 12 on peruttu. Kaikille riskiryhmään 1 tai 2 kuuluville, joilla oli rokotusaika varattuna viikolle 12, on ilmoitettu asiasta tekstiviestillä.

Rokotukset AstraZenecan rokotteella jatkuvat aikaisintaan 29.3.2021. Kaupunki tiedottaa heti, kun tiedämme, milloin riskiryhmien rokotukset jatkuvat.

Rajoitukset ja suositukset jatkuvat!

Päivitetyt rajoitukset ja suositukset löytyvät täältä.

Muistutamme, että aluehallintoviraston (AVI) päätökset ovat voimassa myös Raaseporissa:

 • Toimijoiden tulee taata, että lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää toimijoiden tiloissa. Voimassa 14.4.2021 asti
 • Tilojen, mm. urheiluun, liikuntaan ja harrastustoimintaan tarkoitettavat tilat, sulkupäätös voimassa 28.3.2021 asti.
 • Yleisötilaisuudet kielletty ja suositus välttää kaikkia tarpeettomia lähikontakteja muiden ihmisten kanssa, voimassa 14.4.2021 asti.

Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja tiedotamme mahdollisista muutoksista.


22.03.2021 / Cynthia Moed-Ring

Raaseporin kaupunki on käynnistänyt hankkeen, jossa kahdelle luonnonsuojelualueelle Västerbyn rannassa suunnitellaan luonnonhoitoa ja alueen osittaista palauttamista laidunnukseen. Hanke on saanut avustusta ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta, joka kattaa hankkeen kulut suurimmaksi osaksi.

Suunnitelma-alue on pääosin reheväkasvuista rantaa, joka on aiemmin ollut laajalti laidunnettua. Osa alueesta on jo kehittynyt arvokkaaksi, lahopuuta sisältäväksi lehdoksi, jolla ei ole hoitotarvetta. Projektin päätavoitteena on umpeenkasvaneiden perinnebiotooppien ennallistaminen. Samalla on huomioitu myös haitallisten vieraslajien torjuntatarve sekä Stadsfjärdenin lintutornille johtavan polun kehittäminen.

Suunniteltuun laidunalueeseen sisältyy laaja merenrantaruovikko ja sukkession alkuvaiheen lehtoa, jotka ovat laajalti olleet avointa laidunta tai niittyä. Osa alueesta (n. 12 ha) palautetaan laitumeksi ja aidataan. Avoimille alueille kasvanutta nuorta lehtipuustoa harvennetaan, mutta arvokkaat puuyksilöt ja erityisesti raitoja ja haapoja sekä pensaikkoja säästetään. Ruovikoituneella rantaniityllä tehdään niittoa sekä tervaleppävesakon raivausta.

Kulku Stadsfjärdenin lintutornille ohjataan jatkossa Västerbyn rantatieltä, johon on jo rakennettu parkkipaikka tasoristeyksen eteläpuolelle. Vanhastaan lintutornille on ollut tapana kulkea suoraan radan yli menevää polkua pitkin, mutta turvallisuussyistä tämä polku poistuu käytöstä. Hanko-Hyvinkää-rata sähköistetään lähivuosina, ja laidunalue tulee ulottumaan kiinni rata-alueeseen.

Alueet ovat luonnonsuojelualueita, jotka ovat Raaseporin kaupungin omistuksessa ja kuuluvat Natura 2000 -ohjelmaan. Laitumen perustaminen ja raivaustyöt ovat vaatineet uutta hoitosuunnitelmaa, jonka Uudenmaan ELY-keskus helmikuun lopussa hyväksyi. Suunnitelman on laatinut luontoselvityksiin erikoistunut Faunatica Oy yhteistyössä kaupungin ympäristötoimiston, metsänhoidon ja ELY-keskuksen kanssa.

Myös Raaseporin kaupungin tekninen lautakunta sekä ympäristö- ja rakennuslautakunta ovat hyväksyneet suunnitelman, ja käytännön työt luonnonsuojelualueella voivat näin ollen alkaa. Jo aiemmin tänä talvena on käynnistetty laitumen raivausta suojelualueen ulkopuolisissa osissa.

Raaseporin kaupunki etsii nyt kiinnostuneita laiduneläinten pitäjiä alueelle. Laidunnus olisi tarkoitus käynnistää keväällä 2022, kun raivaukset ja aitojen rakentaminen on tehty loppuun. Tavoitteena on useampivuotinen laidunsopimus, johon voi saada myös ympäristötukea. Rantalaitumelle eläimiksi sopivat sellaiset nautarodut jotka syövät myös järviruokoa, esimerkiksi suomenkarja tai highlanderit. Lampaat eivät sovellu tälle alueelle. Kiinnostuneita nautojen omistajia pyydetään ottamaan yhteyttä Raaseporin ympäristötoimistoon.

Luonnonsuojelun asiantuntija Esko Vuorinen Uudenmaan ELY-keskuksesta: ”Hankkeella on saavutettavissa merkittävää luonnonsuojeluhyötyä, kun elinympäristöjen valikoima alueella monipuolistuu. Varsinkin kahlaajat ja muu linnusto hyötyvät umpeenkasvaneiden niittyjen ja ruovikoiden palauttamisesta laidunniityiksi. Hoitosuunnitelmassa on varmistettu, että arvokkaat lehtoalueet saavat jatkossakin kehittyä luonnontilaisina ilman, että niitä raivataan. Suuressa osassa alueesta umpeenkasvu on kuitenkin vasta sen verran alkuvaiheessa, että laitumeksi palauttamisen hyödyt luonnon monimuotoisuudelle ovat suuremmat kuin haitat.”

Raaseporin kaupungin ympäristöpäällikkö Maria Eriksson: ”Tämä hanke on ollut jo pidemmän aikaa toiveenamme, koska olemme tunnistaneet, että alueella voisi olla nykyistä suurempi arvo kaupungin lähiluontokohteena, linnuston tarkkailussa ja luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Laidunnuksen myötä myös alueelle levinneiden vieraslajien jättiputken ja espanjansiruetanan torjunta helpottuu; alue on ollut kaupungin jättiputken torjuntakohde jo vuosia. Lisäksi alueen maisemallinen ilme paranee, ja ennen kaikkea voidaan edistää arvokkaan lajiston säilymistä. On hienoa, että kaupungilla on ympäristöministeriön Helmi-ohjelman avulla mahdollisuus toteuttaa tällaisia hankkeita, jotka ovat monella tavalla win-win sekä kaupunkilaisille että luonnolle.”

Lisätiedot

Hankkeen johto ja laidunnuksen suunnittelu: Ympäristöpäällikkö Maria Eriksson, p. 019 289 2375, maria.m.eriksson(at)raasepori.fi

Luonnon monimuotoisuus ja Helmi-hanke: Luonnonsuojelun asiantuntija Esko Vuorinen, esko.vuorinen(at)ely-keskus.fi

Laitumen perustaminen: Metsätalousinsinööri Carl-Johan Jansson, p. 019 289 3835, carl-johan.jansson(at)raasepori.fi


19.03.2021 / Petra Louhimies

THL on päättänyt AstraZenecan koronavirusrokotteen käytön tilapäisestä keskeytyksestä. Tämän vuoksi kaikki riskiryhmien rokotusajat viikolle 12 on toistaiseksi peruttu. Kaikki riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat, joilla on varattuna rokotusaika viikolle 12, saavat tiedon ajan peruuntumisesta tekstiviestillä.

Rokotukset AstraZenecan rokotteella jatkuvat aikaisintaan 29.3.2021. Kaupunki tiedottaa heti, kun tiedämme, milloin riskiryhmien rokotuksia voidaan jatkaa.

Huomioi, että tämä koskee ainoastaan riskiryhmiä 1 ja 2, vanhemmat ikäryhmät rokotetaan Pfizer BioNTechin rokotteella.

Lue lisää THL:n verkkosivuilta.


19.03.2021 / Anne-Marie Ekholm

Raaseporin kaupungin liikunta tarjoaa virtuaalisia treenituokioita.

Lukujärjestyksen löydät facebook sivuilta Raaseporin kaupungin liikunta, instagram sivuilta motionliikunta_raseborg tai Idrott & Hälsomotion – Liikunta (raasepori.fi)

Lukujärjestys sekä tarjontaa vaihtelee joka viikko.


18.03.2021 / Petra Louhimies

Vuosina 1941–1946 syntyneiden rokotukset alkavat keskiviikkona 24.3.2021!

Seuraavat ohjeet koskevat ainoastaan vuonna 1941–1946 syntyneitä. Ilmoitamme heti, kun voimme siirtyä seuraavaan ikäryhmään, 1947–1951 syntyneisiin!

Näin varaat rokotusajan 

Rokotusaika varataan joko verkkopalvelun http://koronarokotusaika.fi kautta tai puhelinpalvelusta. 

 • Verkkoajanvaraus aukeaa perjantaina 19.3.2021 klo 17.00 osoitteessa http://koronarokotusaika.fi 
 • Puhelinpalvelu aukeaa maanantaina 22.3.2021 klo 09.00 numerossa 019 289 3141. 

Puhelinpalvelussa on takaisinsoittopalvelu. Tämä tarkoittaa sitä, että soittamme takaisin, jos kaikki linjat ovat varattuja.

Suosittelemme ajan varaamista verkkopalvelun kautta, jotta vältämme puhelinpalvelun linjojen ruuhkautumisen.  

Vuosina 1941–1946 syntyneille on 1596 vapaata rokotusaikaa viikolla 12. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tähän ryhmään kuuluvat voivat saada rokotuksen viikolla 12!

Rokotuspisteet 

Rokotuspisteet ovat 

 • Karjaan urheiluhalli, Urheilukuja 3, Karjaa 
 • Ent. Haagakodin tilat, Tammikuja 2, Tammisaari (HUOM! Rajattu määrä aikoja!) 

Rokotusajan voi varata kumpaan pisteeseen tahansa, riippumatta siitä, missä päin Raaseporia asuu. 

Rokote 

Tämän ryhmän rokote on Pfizer BioNTech Comirnaty. 

Käytännön ohjeita 

Muista seuraavat ohjeet, kun tulet rokotuspisteelle: 

 • Tule rokotukseen ainoastaan, kun olet terve! Älä tule rokotukseen, jos sinulla on koronavirusinfektioon viittaavia oireita*. 
 • Ota mukaan Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus. 
 • Tule rokotuspisteelle oikeaan aikaan, noin 5 minuuttia ennen rokotusaikaasi, jotta jonoja tai tungosta ei muodostu! 
 • Käytä maskia ja pidä vähintään kahden (2) metrin etäisyys muihin ihmisiin. 
 • Rokote annetaan olkavarteen, pukeudu niin, että saat olkavarren helposti paljaaksi.
 • Varaudu jäämään rokotuksen jälkeen seurantaan vähintään 15 minuutiksi. 

* Tavallisia oireita on kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskipu, huonovointisuus, alentunut yleiskunto. Kohtalaisen yleinen oire on alentunut maku- tai hajuaisti. 


17.03.2021 / Petra Louhimies

Kiilan koulussa on todettu koronavirustartunta.

Kaupungin tartuntatautitiimi on yhteydessä kaikkiin altistuneisiin (22 oppilasta ja 5 koulun henkilökuntaan kuuluvaa) viimeistään huomisen aikana puhelimitse ja antaa ohjeita karanteenista. Huoltajille on lähetetty Wilman kautta ohjeita sekä tietoa koulunkäynnistä karanteenin aikana.

Altistuneet määrätään karanteeniin 14 vuorokaudeksi viimeisestä altistumispäivästä lähtien.

Kun koronavirusinfektio todetaan

Jos koulussa tai päivähoidossa todetaan koronavirusinfektio, Raaseporin kaupungin tartuntatautitiimi selvittää, onko tapahtunut korona-altistumista sekä jäljittää altistuneet. Altistuneisiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä ja heidät asetetaan karanteeniin 14 vuorokauden ajaksi tartuntatautilain nojalla.

Tartunnan saaneen henkilön on pysyttävä poissa koulusta tai päivähoidosta vähintään 10 vuorokautta oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään siten, että hän on ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta (48 h) ennen kouluun tai päivähoitoon palaamista.

Tartuntatautilääkäri päättää karanteenin ja eristämisen kestosta kokonaisarvioinnin perusteella

THL:n karanteeni- ja eristysohjeet.


16.03.2021 / Petra Louhimies

Viikkotiedote julkaistaan tiistaisin kaupungin verkkosivuilla ja siitä tiedotetaan myös kaupungin Facebook-sivuille sekä medialle. Viikkokatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungin koronaluvuista sekä muista ajankohtaisista asioista koronatilanteeseen liittyen.

Kaupunki tiedottaa viikkokatsauksen lisäksi jatkuvasti mahdollisista tartunnoista ja altistumisista, jotka koskettavat yleisöä suuremmassa mittakaavassa.

Viikkokatsaus v. 9–10

Kahden viimeisen viikon aikana (vk 9–10) Raaseporissa on todettu 87 uutta tapausta 100 000 asukasta kohden. Tämä tarkoittaa 24 uutta tapausta kahden viikon aikana. Kumulatiivinen luku Raaseporissa epidemian alusta lähtien on 135 per 16.3.2021.

Meillä on nyt todettu useita yksittäisiä tapauksia, jotka eivät liity toisiinsa millään tavalla. Suurimassa osassa tapauksista tartunnan lähde on tiedossa, mutta joukosta löytyy myös yksi pieni klusteri, jossa lähde ei ole tiedossa. Virusmutaatiota on löydetty nyt suurimmassa osassa tapauksista.

Rokotukset
Tilastoa

– 776 riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvaa henkilöä
– Yli 80-vuotiaista on rokotettu 70 % eli 1433 henkilöä

Raaseporin asukkaista on rokotettu 9,6 % eli 2659 henkilöä

1940 syntyneet ja vanhemmat

Raasepori on nyt kutsunut kaikki 1940 syntyneet ja sitä vanhemmat (sekä samassa taloudessa asuvat yli 65-vuotiaat) rokotukseen. Kaupungin henkilökunta on soittanut tälle ryhmälle ja tarjonnut rokotusaikaa. Kaikki tähän ryhmään kuuluvat eivät siis vielä ole saaneet rokotusta, mutta kaikille halukkaille on varattu rokotusaika.

Henkilöiden, jotka ovat syntyneet vuonna 1940 tai sitä aikaisemmin, ja joille ei vielä ole soitettu, pyydetään ottamaan yhteyttä kaupungin seniorineuvontaan, puh. 019 289 3133 rokotusaikaa varten!

Vuonna 1941 syntyneet ja nuoremmat

Vuonna 1941 ja sitä nuorempien rokotukset aloitetaan pian! Loppuviikosta tiedotamme lisää aikataulusta, ajanvarauksesta ja rokotuspaikoista. Ajanvaraus tulee olemaan mahdollista sekä verkkopalvelun kautta että puhelimitse.

HUOM! Pyydämme, että ette soita terveyskeskukseen kysyäksenne rokotuksista! Rokotuksia ei järjestetä terveyskeskuksissa, ja henkilöstöä tarvitaan hoitotyöhön. Kehotamme kaikkia seuraamaan kaupungin omia kanavia sekä tiedotusta paikallismedioissa.

Riskiryhmät

Vanhempien ikäryhmien kanssa samanaikaisesti rokotetaan myös riskiryhmään 1* ja 2** kuuluvia 1952–2002 syntyneitä henkilöitä. HUOM! Riskiryhmään 2 kuuluvat vuosina 1952–2002 syntyneet voivat keskiviikosta 17.3.2021 klo 17 alkaen varata rokotusajan!

Riskiryhmät varaavat rokotusajan verkkopalvelun http://koronarokotusaika.fi kautta.

Tämän ryhmän rokote on: Astra Zeneca

Tämän ryhmän rokotuspaikka on: ent. Haagakodin tilat Tammisaaressa, os. Tammikuja 2.

Raasepori noudattaa kansallista rokotusjärjestystä. Tiedotamme rokotuksien edistymisestä sivulla http://www.raasepori.fi/koronarokotukset

Rajoitukset ja suositukset jatkuvat!

Päivitetyt rajoitukset ja suositukset löytyvät tältä sivulta.

Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja tiedotamme mahdollisista muutoksista.


*Ryhmä 1: Henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila

 • Elinsiirto tai kantasolusiirto
 • Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti
 • Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
 • Vaikea krooninen munuaissairaus
 • Vaikea krooninen keuhkosairaus
 • Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes
 • Downin oireyhtymä (aikuiset)

**Ryhmä 2: Vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila

 • Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
 • Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä verenpainetauti)
 • Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
 • Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
 • Vaikea krooninen maksasairaus
 • Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
 • Uniapnea
 • Psykoosisairaus
 • Sairaalloinen lihavuus (painoindeksi yli 40)

12.03.2021 / Cynthia Moed-Ring

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry tarjoaa jätevesineuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse Länsi-Uudenmaan kuntien kiinteistönomistajille, vakituisille asukkaille ja mökkiläisille. Neuvoja voi kysyä haja-asutuksen jätevesienkäsittelystä mm. lainsäädännön vaatimuksista, jätevedenkäsittelyn tekniikoista sekä oman kiinteistönsä jätevesijärjestelmän tilanteesta.


Neuvontapuhelin: 045 7750 7725


Neuvonnan sähköpostiosoite: hajavesineuvonta(at)luvy.fi


10.03.2021 / Petra Louhimies

Tänään keskiviikkona 10.3.2021 klo 17.00 alkaen voivat riskiryhmään 2** kuuluvat 1952–1961 syntyneet henkilöt varata rokotusaikoja http://koronarokotusaika.fi -palvelun kautta!

Huomiselle to 11.3. on vapaana 133 aikaa, ke-to 17.-18.3.2021 vapaita aikoja löytyy 336 kpl riskiryhmiin kuuluville. Riskiryhmät rokotetaan ent. Haagakodin tiloissa Tammisaaressa (Tammikuja 2).

Nämä ajat ovat siis tarkoitet