Riskipuuston poisto Hyvinkään ja Karjaan välillä jatkuu loppuvuoteen 2024

Riskipuuston poisto Hyvinkään ja Karjaan välillä jatkuu loppuvuoteen 2024

10.05.2024 / Barbro Österman

Väylävirasto poistaa Hyvinkään ja Karjaan väliseltä rataosuudelta riskipuita ja puuston poisto jatkuu loppuvuoteen 2024 saakka. Työt aloitettiin syksyllä 2023. Riskipuiden poistot liittyvät Väyläviraston Hyvinkää–Hanko-radan sähköistys ja tasoristeyksien poistaminen -hankkeeseen.

Väylävirasto aloitti viime vuoden 2023 syksyllä puiden ja korkeiden pensaiden poiston Hyvinkään ja Karjaan välisellä rataosuudella. Tavoitteena on saada korkeat puut ja pensaat poistettua Hyvinkään ja Karjaan välisen radan varrelta vielä vuoden 2024 aikana.

”Riskipuuston poistoon liittyvät työt ovat olleet käynnissä viime syksystä lähtien. Niitä maanomistajia, joita puuston poistot koskevat, on tiedotettu asiasta myös kirjeitse viime vuoden lopulla”, Väyläviraston projektipäällikkö Harri Sakki kertoo.

Puiden kaatuminen rautatielle voi aiheuttaa merkittävää haittaa rautatieliikenteelle. Riskipuita poistetaankin rautatien suoja-alueelta turvallisuuden parantamiseksi ja poistolla ehkäistään esimerkiksi puiden kaatumista radalle.

Riskipuustoa poistetaan rautatien suoja-alueelta, jolla tarkoitetaan radan molemmin puolin sijaitsevaa, 30 metrin etäisyydelle ulottuvaa aluetta reunimmaisen raiteen keskeltä. Mahdollisista puuston poistoa koskevista korvauksista sovitaan erikseen maanomistajien kanssa.

Lisätietoja:

Ensisijaisesti riskipuiden poistoon liittyvät lisätiedot:

Kaj Grönqvist, maankäytön asiantuntija, Etelä-Suomen rata-alueiden rataisännöinti, p. 040 573 5226, kaj.gronqvist@rrm.fi

Hankkeen etenemistä koskevat lisätiedot:

Harri Sakki, projektipäällikkö, Väylävirasto, p. 029 534 3211, harri.sakki@vayla.fi

Väyläviraston Hyvinkää–Hanko-radan sähköistys ja tasoristeyksien parantaminen -hankkeessa sähköistetään 149 kilometriä pitkä, yksiraiteinen Hyvinkää–Hanko-rata ja parannetaan yhteysvälin tasoristeyksien turvallisuutta. Seuraa hanketta Väyläviraston sivuilla (ulkoinen linkki).


7.03.2024 / Petra Louhimies

Hallitus on viime syksyn budjettiriihen yhteydessä päättänyt kohdentaa hallitusohjelman investointiliitteessä olevan 80 miljoonan euron määrärahan Kauklahti–Karjaa-rataosuudelle.

Rantaradan osuudelle Kauklahti–Karjaa ja Karjaa–Hanko on Väylävirasto tehnyt hankearvioinnin. Karjaa–Hanko-rataosuudelle on teetetty infraselvitys.

Rantaradalla on keskeinen vaikutus Kirkkonummen, Siuntion, Inkoon, Raaseporin ja Hangon kasvun sekä elinvoiman myönteiseen kehittymiseen. Nykyinen Rantarata palvelee Suomen kasvukolmion kaukoliikennettä vähintään vuosikymmenien ajan, ja samalla paikallisliikenteellä on tällä rataosuudella voimakas kehittymispotentiaali: alueen omaan maankäyttöarvioon perustuva ennuste näyttää Kirkkonummi–Karjaa-rataosalla tehtävien matkojen määrälle 25 prosentin kasvua nykytilanteesta vuoteen 2050 mennessä. Tämän lisäksi rata liittyy myös Etelä-Suomen huoltovarmuuden ja niin sanotun Military Mobilityn kannalta kriittisiin väyliin.

Tämän vuoksi Rantarata-työryhmä ehdottaa, että hallituskauden määräraha 80 miljoonaa euroa on kohdistettava jo tehtyjen hallituspäätösten mukaisesti Kauklahti–Karjaa-rataosuuden kehittämisvaihtoehdon 2 (K-Ve2) toteuttamiseen. 

Rantarata-työryhmän mukaan kehittämisvaihtoehto 2 tarjoaa parhaan mahdollisuuden kauko- ja lähijunaliikenteen kehittämiseksi nykyisellä Rantaradalla, sekä lisää huomattavasti radan häiriösietoisuutta.

Rantaratatyöryhmän lausunto maaliskuu 2024

LataaNäytä

Väyläviraston taustamateriaalit:


8.01.2024 / Petra Louhimies

Hangon ja Karjaan välinen junayhteys muuttuu VR:n lähiliikenteeksi maanantaina 8.1.2024. H-juna ajaa kolmena päivänä viikossa myös Helsinkiin.

Maanantaina 8.1.2024 reitillä aloittaa lähijuna H, jonka pysähdyspaikat Hangon ja Karjaan välillä ovat Hanko-Pohjoinen, Santala, Lappohja, Skogby, Tammisaari ja Dragsvik.

Katso lippujen hinnat ja varaa lippu VR:n verkkosivuilta.

Suora yhteys Hangon ja Helsingin välillä kolmena päivänä viikossa

Karjaalla pysähtyy 30 kaukojunavuoroa joka arkipäivä. H-junan aikataulut palvelevat vaihtoyhteyksien matkustajia sekä Helsinkiin että Hankoon.

H-juna kulkee keskiviikkoisin, perjantaisin ja sunnuntaisin myös suoraan Helsingin ja Hangon välillä. H-juna lähtee Helsingistä kello 20.53 ja saapuu Hankoon kello 22.45, Hangosta H-juna lähtee kello 20.05 ja saapuu Helsinkiin kello 21.53.  

H-junassa voi matkustaa ainoastaan VR:n lipulla. Helsinki-Karjaa on ensimmäinen väli, johon lipun voi ostaa Helsingistä, sillä aiemmat pysäkit (Pasila, Leppävaara, Espoo, Kirkkonummi, Siuntio) ovat HSL alueen asemia. HSL lipulla ei voi matkustaa H-junassa. 

Liput lähijunaan

Lähijunalipun voi ostaa VR Matkalla -sovelluksesta, vr.fi:stä, asemien lippuautomaateista sekä R-kioskeista. Lipun tulee olla mukana ennen junaan nousua. Konduktööri voi määrätä VR:n lähijunissa liputtomalle asiakkaalle 80 euron valvontamaksun.13.12.2023 / Barbro Österman

Lakko ei vaikuta Raaseporin sisäiseen joukkoliikenteeseen BOSSE. Kaikki Raaseporin alueella olevat liikennöitsijät ajavat vuoronsa normaalisti. Myös koulukuljetukset toimivat normaalisti.

Tarkista linja-autoyhteydet Raaseporissa.

Lakolla on vähäinen vaikutus kaukoliikenteeseen. Vuorot ajetaan enimmäkseen normaalin aikataulun mukaan, mutta poikkeuksia saattaa esiintyä, koska muutoksia voi tulla liikennöitsijöiltä hyvin lyhyellä varoitusajalla.

Tarkista kaukoliikenteen vuorot.

Linja-auto lumisessa maisemassa.

26.09.2023 / Barbro Österman

Hyvinkään ja Karjaan välisen rataosuuden varrelta poistetaan riskipuita turvallisuuden parantamiseksi. Työ aloitetaan loppusyksystä 2023 ja tavoitteena on poistaa riskipuut loppuvuoteen 2024 mennessä. Riskipuita poistetaan osana Väyläviraston Hyvinkää−Hanko-radan sähköistys ja tasoristeyksien poistaminen -hanketta.

Puita ja korkeita pensaita poistetaan rautatien suoja-alueelta turvallisuuden parantamiseksi. Rautatien suoja-alueella tarkoitetaan rautatien molemmin puolin sijaitsevaa, 30 metrin etäisyydelle ulottuvaa aluetta reunimmaisen raiteen keskeltä.

”Riskipuiden poistolla ehkäistään esimerkiksi puiden kaatumista radalle. Kaatumisesta aiheutuisi merkittävää haittaa rautatieliikenteelle”, projektipäällikkö Harri Sakki kertoo puuston poistosta.

Maanomistajia tiedotetaan riskipuiden poistosta erikseen kirjeitse. Puiden ja pensaiden poistamisesta ei aiheutu maanomistajille erikseen kuluja. Mahdollisista korvauksista puuston poistoa koskien sovitaan erikseen maanomistajien kanssa. 

Lisätietoja:

Ensisijaisesti riskipuiden poistoon liittyvät lisätiedot:
Kaj Grönqvist, maankäytön asiantuntija, Etelä-Suomen rata-alueiden rataisännöinti, p. 040 573 5226, etunimi.sukunimi@rrm.fi

Hankkeen etenemistä koskevat lisätiedot:
Harri Sakki, projektipäällikkö, Väylävirasto, p. 029 534 3211, etunimi.sukunimi@vayla.fi

Seuraa hanketta

Lähde: Väylävirasto

Väyläviraston Hyvinkää–Hanko-radan sähköistys ja tasoristeyksien parantaminen -hankkeessa ähköistetään 49 kilometriä pitkä, yksiraiteinen Hyvinkää–Hanko-rata ja parannetaan yhteysvälin tasoristeyksien turvallisuutta.


20.09.2023 / Barbro Österman

Billnäsin 2,4 kilometriä pitkä kylätie valmistui elo-syyskuussa 2023. Sen suunnittelu ja toteutus on tehty yhteistyössä Raaseporin kaupungin, Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Traficomin kanssa.

Kylätietä varten Vasarasepäntie ja Billnäsin puistotie saivat uuden päällysteen. Nopeusrajoitus kylätiellä vaihtelee 40 km/h ja 30 km/h välillä.

Kylätiellä on keskellä yksi normaalin levyinen ajokaista ja tien molemmilla puolilla on tavallista leveämmät pientareet. Kylätiellä ajetaan moottoriajoneuvoilla tien keskellä ja pyöräliikenne sekä jalankulkijat käyttävät tien piennarta. Kohtaamistilanteessa autot väistävät pientareelle huomioiden kuitenkin jalankulku ja pyöräliikenteen. Moottoriliikenteelle varattu kaksisuuntainen ajokaista on 3,0 metriä leveä ja ensisijaisesti jalankulkijoille ja pyöräilijöille varatut pientareet ovat n. 1,5 metriä leveitä.

Näin liikut kylätiellä

1. Ajolinjat: Normaalitilanteessa moottoriajoneuvot ajavat keskellä. Jalankulkija käyttää jompaa kumpaa piennarta ja pyöräilijä oikeanpuoleista piennarta.

2. Kohtaaminen: Kahden moottoriajoneuvon kohdatessa siirrytään hyödyntämään piennarta turvallisen kohtaamisen mahdollistamiseksi.

3. Väistäminen: Pyöräilijän kohdatessa jalankulkijan, pyöräilijä siirtyy keskemmälle tietä. Keskikaistalle siirtyvä pyöräilijä väistää keskikaistan liikennettä.

4. Lopuksi: Vastakkaisen liikenteen kohtaaminen tulee tehdä turvallisesti. Moottoriajoneuvolla tulee siirtyä pientareelle vain, jos pientare on vapaa. Jos pientareella on muita käyttäjiä, tulee odottaa kohtaamiseen tai ohittamiseen sopivaa liikennetilannetta.

Kylätie Billnäsissä, kuvituskuva
Billnäsin kylätien varrella moottoriajoneuvot ajavat keskikaistalla. Jalankulkijat käyttävät jompaa kumpaa piennarta ja pyöräilijät oikeanpuoleista piennarta.

Hollannissa kehitetty kylätiekonsepti tarjoaa mahdollisuuden parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta ja tarjoaa turvallisemmat olosuhteet pyöräilijöille ja jalankulkijoille ilman erillisen pyörätien rakentamista. Kylätie sopii erityisesti paikkoihin, joissa autoliikenne ei ole erityisen vilkasta ja erillisen pyörätien tai jalkakäytävän rakentaminen ei välttämättä ole taloudellisesti kannattavaa. Kylätie tarjoaa mahdollisuuden vähentää autojen nopeuksia ja lisätä liikenneturvallisuutta.

Kylätiet ovat Suomessa suhteellisen uusi tietyyppi, eikä niitä ole vielä toteutettu paljon. Kyläteitä on Billnäsiä ennen tehty mm. Salossa (Mathildedal), Hattulassa, Pyhtäällä ja Espoon ja Vantaan rajalla, ja näitä ratkaisuja seurataan pitkällä aikavälillä. Samalla jatketaan normaaleja liikenneturvallisuustoimenpiteitä, kuten nopeusrajoitusten ja hidasteiden käyttöä tarvittaessa.

Kuvituskuva, kylätien alku sekä liikennemerkki, joka kuvaa kylätietä.
Billnäsin kylätien opasteet ohjaavat liikennettä.

Lisätietoja:
Jan Gröndahl, Raaseporin kaupungin tekninen johtaja
puh. 019 289 2550
jan.grondahl@raasepori.fi


23.08.2023 / Petra Louhimies

Kylätie valmistuu elo-syyskuussa 2023, ja sen suunnittelu ja toteutus on tehty yhteistyössä Raaseporin kaupungin, Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Traficomin kanssa.

Kylätien avulla lisätään kevyen liikenteen turvallisuutta.

Syksyinen kuva Billnäsistä

Billnäsin puistotie ja Vasarasepäntie Billnäsin ruukin ytimessä muuntuvat loppukesästä kylätieksi.

Kylätie tarkoittaa käytännössä sitä, että liikennejärjestelyitä jo olemassa olevalla kadulla tai tiellä muutetaan niin, että tien keskeltä varataan autoilijoille noin kolme metriä leveä ajorata ja sen molemmin puolin kevyen liikenteen käyttöön noin 1,5 metriä leveät pientareet, Raaseporin kaupungin projektipäällikkö Tatu Troberg kertoo.

Kylätie, joka sopii erityisen hyvin historiallisiin ja usein tiiviisti rakennettuihin ympäristöihin, hidastaa ajonopeuksia luonnollisella tavalla, parantaen näin muun muassa jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja ratsastajien turvallisuutta. Tiehen ei tehdä rakenteellisia muutoksia, vaan ajojärjestelyt toteutetaan kyltein ja tiemerkinnöin. Pientareet ovat siis tien kanssa samalla tasolla. 

Autoilijalle muutos näkyy lähinnä ajonopeuden hidastumisena. Aiemman 40 km/h rajoituksen sijaan kylätien muutaman kilometrin matkalla nopeusrajoitukseksi tulee 30 km/h. Autojen kohtaaminen tapahtuu piennarta hyödyntämällä, ottamalla tietysti huomioon sillä mahdollisesti kulkeva kevyt liikenne.

Kylätiekonsepti on kehitetty Hollannissa. Suomessa ELY-keskukset ovat selvittäneet alueita, jotka hyötyisivät kyläteistä, ja yksi näistä alueista on Raaseporin Billnäs, jossa on seurattu liikennemääriä ja liikkumistapoja. Kyläteitä on Suomessa jo muun muassa Mathildedalin ruukkikylässä, Pyhtäällä, Hattulassa ja Mänttä-Vilppulassa. Asukkailta, yrityksiltä ja matkailijoilta kerätyt kokemukset ovat olleet pääasiassa hyvin kannustavia.

Uuden kylätien ansiosta Billnäsin ruukkimiljööstä pääsee siis nauttimaan vielä hieman turvallisemmin.

Billnäsin kylätie on hieno jatke Raaseporin määrätietoiselle työlle kaupungin pyöräilyinfrastruktuurin kehittämiseksi. Yhdessä Jokivallin, Ratavallin ja Tammisaaren ja Karjaan välillä kulkevan Harjun pyöräteiden kanssa se edistää sujuvampaa ja turvallisempaa pyöräilyä sekä asukkaillemme että vieraillemme, iloitsee myös Raaseporin matkailupäällikkö Ville Vuorelma.


15.08.2023 / Nina Sointu

Toisen asteen opiskelijat saattavat tietyin edellytyksin olla oikeutettuja Kelan myöntämään koulumatkatukeen.

Lisätietoa ja haku-ohjeet löydät Kelan sivuilta: www.kela.fi/koulumatkatuki

Koulumatkatukilipun voi lunastaa heti, kun opiskelija on tehnyt KELA:lle verkkohakemuksen ja saanut sähköisen osto-oikeuden. Lakimääräysten mukaan, tukilipun voi ladata matkalipulle aikaisintaan 14 vuorokautta ennen tukikauden alkua. OmaKelassa kulkutavaksi tulee valita joukkoliikenne ja lipunmyyjäksi tulee valita Waltti (Matkahuollon liput eivät käy Bosse-liikenteessä). 

Näin lataat koulumatkatuen Bosse-matkakortille:

 1. Sinulla tulee olla ostettuna Bosse-matkakortti (5€) ennen koulumatkatuen käyttöönottoa. Korttisi tulee olla henkilökohtainen ja kirjattuna “opiskelija”-asiakasryhmään. Asiakasryhmän tulee olla voimassa oston hetkellä.
 2. Rekisteröidy ja kirjaudu sisään Waltti-verkkokauppaan (https://kauppa.waltti.fi)
 3. Vahva tunnistautuminen vaaditaan jotta näet sinulle myönnetyt tuet
 4. Lisää Bosse-matkakortti tilillesi
 5. Lisää kausilippu kortillesi ja klikkaa Tarkista Kelan myöntämän koulumatkatuen tiedot tästä -painiketta
 6. Valitse Vyöhyke A ja se tukituote (14- tai 30-päivän tuki) joka sinulle on myönnetty
 7. Osta lippu

2.06.2023 / Petra Louhimies

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla 5.-11.6.2023 kannattaa Raaseporissa matkustaa julkisilla!
Kuljet nimittäin täysin ilmaiseksi Bosse-busseillamme, mihin päin Raaseporia ja kuinka monta kertaa sitten haluatkin matkustaa!

Tarkista reitit ja aikataulut uudesta reittioppaastamme opas.waltti.fi. Kaikki reittioppaasta löytyvät reitit ovat siis täysin ilmaisia kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Iloista matkaa!

Bosse-liikenne kattaa seuraavat liikennöitsijät:

 • Rolly
 • ELY-liikenne Raaseporin alueella (Salon Tilausmatka, Linjaliikenne Kivistö)

Lue lisää: raasepori.fi/bosse


25.05.2023 / Barbro Österman

Raaseporin uudet latausasemat on nyt virallisesti avattu Tammisaaren, Prediumin ja Sommaröstrandin vierassatamaan.

Latausasemissa voit lukita pyöräsi, ladata kannettavan laitteesi ja sähköpyöräakkusi ilmaiseksi, käyttää ilmaista wi-fi verkkoa, pumpata ilmaa pyörän renkaisiin ja etsiä tietoa Raaseporin tapahtumista, pyöräilyreiteistä ja palveluista infokosketusnäytöltä.

Asemat on suunniteltu ja rakennettu EU Interreg Central Balticin tukirahalla yhteistyössä Tukholman alueen, Paraisten ja Kemiönsaaren kanssa.

Tammisaaren vierassataman läheisyydestä löytyy yksi Raaseporin uusista latausasemista.
Raaseporin kaupunginjohtaja Petra Theman testaa latausasemaa.

16.05.2023 / Nina Sointu
Bosse
Raaseporin joukkoliikenne

Raaseporin kaupunki on viemässä läpi joukkoliikenteen vaiheittaista uudistusta. Isona muutoksena joukkoliikenteen taustajärjestelmien digitalisoiminen, kun joukkoliikenteessä otetaan käyttöön valtakunnallinen lippujärjestelmä Waltti. Sähköisten järjestelmien käyttöönotto on muuttamassa oleellisesti myös joukkoliikennesuunnittelua. Digitaalisella harppauksella mahdollistetaan muun muassa reitti- ja aikataulusuunnittelun kehitys, jonka tueksi saadaan kerättyä ajantasaista liikennöintitietoa. Joukkoliikenne nimettiin keväällä uudestaan ja on nyt Bosse.

Ensimmäinen vaihe valmis kesäkuun alussa

Ensimmäisessä vaiheessa käyttöön otetaan sähköinen maksu- ja lippujärjestelmä. Se tarkoittaa sitä, että asiakas voi ladata puhelimeen ilmaisen Waltti Mobiili -sovelluksen Google Play ja App Store sovelluskaupoista. Waltti Mobiili -sovellus tulee olemaan asiakkaan helpoin ja lähin lippukauppa, josta voi ostaa kertalippuja, päivälippuja sekä kausilippuja. Vaihtoehtoisesti voi tilata uuden Bosse-matkakortin lähiviikkoina avattavasta Waltin verkkokaupasta. Matkakortti postitetaan kotiin ja tämän jälkeen asiakas voi ostaa matkakortille Waltin verkkokaupassa kausilippuja tai ladata arvoa.

Lippuja voi ostaa myös Karjaan Luckanista ja Tammisaaren R-kioskilta. Myynnin aloituksesta tiedotetaan myöhemmin.

Sähköinen reittiopas helpottaa matkasuunnittelua

Jatkossa sopivan bussiyhteyden voi etsiä joko Waltti Mobiili -sovelluksessa tai verkossa löytyvästä reittioppaasta. Reittioppaaseen syötetään lähtöpaikka, määränpää sekä ajankohta ja palvelu ehdottaa olemassa olevia yhteyksiä kartalla. Kesän aikataulut astuvat voimaan 5.6.2023 jolloin myös ensimmäinen versio reittioppaasta on käytettävissä.

Muutoksia lipputuotteisin

Samaan aikaan kesän aikataulujen kanssa (5.6.2023) Raaseporin joukkoliikenteessä astuu voimaan tasataksa-malli. Se tarkoitta sitä, että hinta on sama koko alueella, riippumatta matkan pituudesta. Samalla lippujen hintaa lasketaan.

Matkahuollossa myynnissä olleiden Raaseporin kaupunkilippujen myynti loppuu 31.5.2023 ja niiden voimassaoloaika päättyy 30.6.2023.

Linja-autoissa voi jatkossakin maksaa matkansa myös lähimaksulla sekä käteisellä.


Joukkoliikenneuudistuksesta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla raasepori.fi/bosse sekä sosiaalisessa mediassa.

Mikä on Waltti?

Waltti on joukkoliikenteen valtakunnallinen lippujärjestelmä, jonka toiminta kattaa tällä hetkellä useita kaupunkiseutuja. Waltti-palvelua pystyy käyttämään paitsi omalla asuinpaikkakunnallaan, myös muissa Waltti-kaupungeissa. Lue lisää https://waltti.fi/1.03.2023 / Petra Louhimies

Vaikuta tulevaisuuden Kyläbussi-palveluun vastaamalla kyselyyn 19.03.2023 mennessä.

Raaseporin alueelle on suunniteltu julkisen linja-autoliikenteen tueksi uudistettua Kyläbussi-palvelua. Kyläbussi liikkuisi Raaseporin eri kyläalueilla, mikä mahdollistaisi eri linja-autoreittien ja junayhteyksien paremman saavutettavuuden sekä paremmat yhteydet Raaseporin alueen palveluihin.

Kyläbussi-toimintaa on kokeiltu Raaseporissa 2019-2021. Palvelua on toivottu takaisin, ja syksyllä 2022 palvelua on kehitetty eteenpäin yhdessä Raaseporin asukkaiden kanssa osana Smart Countryside Mobility -hanketta.

Palvelun viimeistelemiseksi tarvitsemme vielä apuasi – anna meille palautetta vastaamalla kyselyyn. Vastaaminen vie vain noin viisi minuuttia.

Linkki kyselyyn
Suomeksi: klikkaa tästä
Ruotsiksi: klikkaa tästä

Kysely on osa Smart Countryside Mobility -hanketta, jossa kehitetään Uudenmaan haja-asutusalueiden henkilöliikkumisen ja pientavaralogistiikan palveluita. Projekti on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama, ja se toteutetaan 1.6.2021-1.8.2023. Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu, projektikumppanina on Laurea-ammattikorkeakoulu.  

Lue lisää hankkeesta: www.metropolia.fi/smartcountrysidemobility 
Seuraa hanketta myös LinkedInissä: www.linkedin.com/company/77761209/

Smart countryside mobility

27.02.2023 / Petra Louhimies

Raaseporin joukkoliikenteen matkalippujen hinnat laskevat merkittävästi Raaseporissa kesän kynnyksellä, kun uusi Waltti -lippu- ja maksujärjestelmä otetaan käyttöön. Waltti-järjestelmää ylläpitää TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy, joka on suurten ja keskisuurten kaupunkien omistama IT-hankinta- ja palveluyhtiö.

Suurin järjestelmän mukanaan tuoma muutos on hinnoittelun muuttuminen niin, että koko Raasepori kuuluu samaan vyöhykkeeseen, josta matkustaja maksaa tasataksaisen hinnan matkan pituudesta riippumatta.

Uusien edullisempien hintojen ja houkuttelevampien lipputuotteiden odotetaan lisäävän matkustajamääriä merkittävästi. Hinnoittelussa on otettu huomioon erilaisten matkustajaryhmien, muun muassa matkailijoiden, opiskelijoiden ja eläkeläisten tarpeet.

Uudet matkalippujen hinnat, jotka astuvat voimaan 5.6.2023 ovat:

käteinen/
lähimaksu
matkakortti/
mobiili
vrk /24 hkuukausi10 kpl x    arvopolkupyörälapset
3,40 €3,20 €8,00 €60,00 € *32,00 €ilmainen7–16 v.
-50 % **

Kerta-/arvolipun voimassaolo- eli vaihtoaika 2 tuntia.

* Eläkeläis- ja opiskelija-alennus -25 % kuukausilipusta
** Alle 7-vuotiaat ilmaiseksi

Raaseporin joukkoliikennelipun voi kesäkuusta alkaen ostaa linja-autossa kuljettajalta, palvelupisteeltä, mobiilisovelluksesta tai Waltti-verkkokaupasta usealla eri maksutavalla. Matkakortin voi hankkia palvelupisteestä tai tilata verkkokaupasta. Kortille ladattavia lipputuotteita ovat kausi- ja arvolippu. Lisäksi käyttöön tulee mobiililaitteilla sekä työpöytäselaimilla käytettävä reittiopas.

Mikä nimeksi Raaseporin joukkoliikenteelle?

Järjestelmän käyttöönoton tarkemmasta aikataulusta kaupunki tiedottaa verkkosivuillaan sekä sosiaalisen median ja paikallismedioiden kautta kevään aikana.

Mutta aivan ensimmäiseksi joukkoliikenteemme kaipaa osuvaa nimeä! Tampereella kuljetaan Nyssellä, Turussa Fölissä, mutta mikä olisi hyvä nimi Raaseporin joukkoliikenteelle? Raaseporilaisilla on varmasti hyviä ehdotuksia, ja olemmekin juuri avanneet kyselyn, johon asukkaat voivat nyt jättää nimiehdotuksiaan. Nimen valitsee kaupunkikehitysosasto maaliskuun loppupuolella, kertoo tiedottaja Petra Louhimies.

Kysely on päättynyt 13.3.2023. Kiitos kaikille osallistuneille! Kaikkien nimiehdotuksen sekä sähköpostiosoitteensa jättäneiden kesken olemme arponeet kolme 10 matkan matkakorttia. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Kysely on päättynyt. Kiitos nimiehdotuksista!

Taustalla suuri joukkoliikenneuudistus

Uudet lippujen hinnat sekä tasataksajärjestelmä pohjautuvat suureen joukkoliikenneuudistukseen, jota on suunniteltu jo vuosia.

Raaseporin kaupunki sai vuonna 2019 viranomaisstatuksen joukkoliikenneasioissa. Tämä muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on oikeus päättää joukkoliikenneasioista (bussiliikenteestä) paljon suuremmassa mittakaavassa, mitä aiemmin, ja tämä tietysti antaa meille paljon vapaammat kädet kehittää joukkoliikennettämme, iloitsee Raaseporin kaupungin kehityspäällikkö Jennifer Gammals.

Uudistuksen taustalla on myös vuonna 2021 toteutettu palvelutasoselvitys sekä kaupungin selkeät strategiset linjaukset, jossa kestävän kehityksen periaatteet, hyvät liikenneyhteydet ja luovat joukkoliikenneratkaisut nousevat vahvasti esiin.

– Palvelutasoselvityksessä halusimme kartoittaa asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia joukkoliikenteestä. Selvitys vahvisti meidän näkemyksiämme siitä, miten joukkoliikennettä tulisi alueellamme kehittää. Yksi näistä selkeistä kehitysalueista oli juuri lippujärjestelmän muokkaaminen selkeämpään ja edullisempaan suuntaan, kertoo henkilöliikennelogistikko Henri Nevakivi.

Waltin myötä Raaseporin joukkoliikenne siirtyy uudelle aikakaudelle. Edullisen hinnoittelun, sekä houkuttelevien ja helppokäyttöisten lipputuotteiden myötä toivomme ihmisten siirtyvän yksityisautoilusta enemmän joukkoliikenteen käyttäjiksi, Nevakivi jatkaa.


7.02.2023 / Petra Louhimies

Väylävirasto aloittaa riskipuiden poistamisen Karjaa–Hanko-rataosan varrella keväällä 2023. Puita poistetaan turvallisuuden parantamiseksi. Puuston poistot liittyvät Hyvinkää–Hanko-radan sähköistys ja tasoristeyksien parantaminen -hankkeeseen. 

Karjaan ja Hangon välisellä rataosuudella tullaan poistamaan rautatien suoja-alueella sijaitsevia riskipuita. Riskipuiden poisto aloitetaan kevään 2023 aikana ja puiden poisto kestää arvion mukaan vuoden 2023 loppuun saakka. Riskipuiden poistotyöt ovat osa käynnissä olevaa Hyvinkää–Hanko-radan sähköistys ja tasoristeyksien parantaminen -hanketta.

Rautatien suoja-alueella tarkoitetaan rautatien molemmin puolin sijaitsevaa, 30 metrin etäisyydelle ulottuvaa aluetta reunimmaisen raiteen keskeltä. Puita ja korkeita pensaita joudutaan poistamaan rautatien suoja-alueelta turvallisuuden parantamiseksi. Puiden kaatuminen radalle aiheuttaa merkittävää haittaa rautatieliikenteelle, ja riskipuiden poistolla ehkäistään puiden kaatumista.

”Puita voidaan joutua poistamaan tarvittaessa myös tonteilta, jotka sijaitsevat rautatien suoja-alueella. Tarkastamme tonteilla olevat pihapuut kohdekohtaisesti tontinomistajan pyynnöstä puuston poiston varalta. Maanomistajille ilmoitetaan puuston poistoista erikseen kirjeitse”, kertoo projektipäällikkö Harri Sakki Väylävirastosta.

Radanpitäjänä Väylävirastolla on oikeus poistaa rautatien suoja-alueilta puita ja korkeita pensaita turvallisuuden parantamiseksi. Väyläviraston suorittamista riskipuiden poistoista ei aiheudu maanomistajille erikseen kuluja. Mahdollisista puuston poiston korvauksista sovitaan erikseen maanomistajien kanssa. 

Lisätietoja:

Ensisijaisesti riskipuiden poistoon liittyviä lisätiedot:

Kaj Grönqvist, isännöitsijä, Etelä-Suomen rata-alueiden alueisännöinti, p. 040 573 5226, kaj.gronqvist@rrm.fi

Hankkeen etenemistä koskevat lisätiedot:

Harri Sakki, projektipäällikkö, Väylävirasto, p. 029 534 3211, harri.sakki@vayla.fi

Väyläviraston Hyvinkää–Hanko-radan sähköistys ja tasoristeyksien parantaminen -hankkeessa sähköistetään 149 kilometriä pitkä, yksiraiteinen Hyvinkää–Hanko-rata ja parannetaan yhteysvälin tasoristeyksien turvallisuutta. Seuraa hanketta Väyläviraston sivuilla (ulkoinen linkki).


22.11.2022 / Marika Stigell

Tarjoukset vierassataman hoitamisesta kausilla 2023-2024 yhden + yhden vuoden (2025+2026) optiomahdollisuudella pyydetään HILMA-hankintakanavan kautta. Tarjoukset tulee jättää viimeistään perjantaina 9.12.2022 klo 12.00. Kyseessä on avoin tarjousmenettely. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Yöpymisiä vierassatamassa on noin 3 000/sesonki. Tarjouksessa hinta ilmoitetaan prosenttina vieraspaikkamaksuista. Kiinnitysmaksu on tällä hetkellä 20 euroa/vrk ja sivukiinnitysmaksu 40 euroa/vrk. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Sähkömaksu (5 euroa/vrk) peritään kiinnitysmaksun yhteydessä ja tilitetään kokonaisuudessaan edelleen kaupungille.

Kuvailkaa kokemustanne vierassataman hoidosta ja/tai matkailutoiminnasta sekä suunnittelemaanne toimintaa, henkilökuntaa, siivouksen hoitoa jne. Kuvaus saa olla enintään yhden A4:n pituinen.

Kuvailkaa myös kielitaitoanne. Edellytämme hyvää ruotsin ja suomen kielen taitoa sekä arvostamme muuta kielitaitoa.

Vierassataman hoitajan valinnassa huomioidaan seuraavat seikat:

 • Hinta (60 p.)
 • Kokemus, suositukset ja tarjouspyynnön muut vaatimukset (40 p.)
 • Yhteensä (0-100 p.)

Tarjouksesta on käytävä ilmi tarjoajan Y-tunnus sekä sähköpostiosoite, johon päätöksestä voi lähettää ilmoituksen. Raaseporin kaupunki soveltaa tilaajavastuulakia.

Tekninen lautakunta valitsee vierassataman hoitajan kokouksessaan 13.12.2022.

Lisätietoja antaa Kjell Holmqvist, kjell.holmqvist(at)raasepori.fi, puh. 019 289 3900.

Raaseporin tekninen lautakunta

TL 15.11.2022 Vierassataman palvelutoimintojen tarjouspyyntö vuosille 2023-2026

Ladda nerVisa

Vierassataman kartta

Ladda nerVisa

28.09.2022 / Petra Louhimies

Tulevaisuuden liikennepalvelut Raaseporissa -työpaja osa 2 – ennakkomateriaali nyt saatavilla!

Elokuun lopussa joukko fiskarsilaisia niin kyläläisiä kuin kaupungin edustajiakin ideoi yhdessä Raaseporin tulevaisuuden liikennepalveluita. Työpajoissa syntyneistä ratkaisuista on kehitetty prototyyppejä, ja nyt on aika kysyä palautetta – toimivatko nämä liikenteen palveluiden alustavat mallit ja miten niitä voisi parantaa vielä entisestään?

Palveluita on nyt mallinnettu ja kehitetty eteenpäin erilaisiksi palveluprototyypeiksi, jotka ovat nähtävissä täällä: klikkaa tästä

Voit tutustua palveluprototyyppeihin etukäteen ja samalla antaa palautetta riippumatta siitä, oletko osallistumassa työpajoihin. Kaikki palaute on meille tärkeää ja palaute kerätään anonyymisti.

Tervetuloa mukaan työpajoihin, joissa pääset kehittämään Raaseporin tulevaisuuden liikennepalveluita!  

Samat prototyypit tulevat olemaan myös esillä työpajoissa Fiskarsissa ja Pohjassa:

 • Fiskars, Café Pesula 5.10. klo 16-19
 • Pohja, Pohjan kirjasto, 6.10. klo 16-19

Työpajat on vapaamuotoisia, ja voit tulla käymään milloin tahansa työpajojen aikana omien aikataulujesi mukaan. Hankkeen asiantuntijat ovat paikalla koko työpajojen ajan keräämässä palautetta. Tarjoamme osallistujille virvokkeita ja välipalaa. Työpajat pidetään suomeksi.

Mitä on tapahtunut ennen työpajaa?

Palautetyöpajan työskentely pohjautuu elokuun lopussa pidettyyn Tulevaisuuden liikennepalvelut Raaseporissa -työpajaan, jossa Fiskarsin kyläläiset yhdessä ideoivat tulevaisuuden liikennepalveluita.

Koko ideointi- ja kehittämistyö perustuu keväällä 2022 tehtyyn työhön: Raaseporin asukkailta saatiin henkilöliikennetutkimuksen ja haastatteluiden avulla palautetta, toiveita ja ideoita liikennepalveluita koskien. Näiden tulosten perusteella on tunnistettu keskeiset haasteet, mihin tällä kehittämistyöllä haetaan ratkaisuja. 

Mitä palveluille tapahtuu työpajan jälkeen?

Hankkeen asiantuntijat kehittävät palveluita edelleen työpajassa annetun palautteen perusteella. Jatkokehitetyistä palveluratkaisuista järjestetään toinen palautetilaisuus marraskuun alkupuolella.

Järjestäjä: Laurea-ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu yhteistyössä Fiskars Kyläseura ry:n ja Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry:n kanssa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Jaakko Hannula, jaakko.hannula@laurea.fi, puh. 050 441 3563 

Työpajat ovat osa Smart Countryside Mobility -hanketta, jossa kehitetään Uudenmaan haja-asutusalueiden henkilöliikkumisen ja pientavaralogistiikan palveluita. Projekti on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama. Hanke toteutetaan 1.6.2021-1.8.2023. 

Lue lisää hankkeesta: metropolia.fi/smartcountrysidemobility  
Seuraa hanketta myös LinkedInissä: linkedin.com/company/77761209/


18.08.2022 / Petra Louhimies

Tervetuloa uuden Karjaa­-Tammisaari-pyörätien avajaisiin torstaina 25. elokuuta 2022 klo 16.

Paikka: Horsbäckin uusi alikulkutunneli.

Pyörätien vihkii käyttöön ministeri Thomas Blomqvist.

Valtatie 25:n Horsbäckin alikulkutunnelin rakennustyöt ovat nyt valmiit ja sen mukana koko Karjaan ja Tammisaaren välinen 5,5 km pyörätiehanke.

Viime vuonna rakennettiin Karjaan ja Horsbäckin välinen osuus, noin 5 km. Tänä vuonna valmistui tien alikulkuhankkeen yhteydessä pyörätien viimeinen osuus, noin 0,5 km.

Koko rakennushankkeen kustannukset ovat 1,33 miljoonaa euroa. Hankkeen tilaaja on Raaseporin kaupungin tekninen keskus. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt hankkeelle valtiontukea 0,65 miljoonaa euroa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman puitteissa.

A. Berglund Ab on toiminut hankkeen urakoitsijana.

Tervetuloa!


18.08.2022 / Petra Louhimies

Tervetuloa Lepin liikennejärjestelyiden avajaisiin keskiviikkona 7. syyskuuta 2022 klo 12.00.

Paikka: Uikkukujan päässä sijaitseva kääntöpaikka.

Avajaisseremoniaan osallistuu:

 • Ministeri Thomas Blomqvist
 • Projektipäällikkö Antti Koski, Väylävirasto
 • Urakoitsijan edustaja

sekä kaupungin edustajat kaupunginjohtaja Petra Theman, tekninen johtaja Jan Gröndahl ja kaupunginarkkitehti Johanna Backas. Osallistujat voivat esittää kaupungin edustajille kysymyksiä Lepin alueen kehityksestä.

Dragsvikin perinnesoittokunta vastaa musiikista, 70 ensimmäiselle osallistujalle tarjolla Shellin tuoreita munkkeja. Mehutarjoilu.


Lepin eritasoliittymä avataan liikenteelle 31. elokuuta

Valtatiellä 25 Lepin liittymän parantamistyöt ovat loppusuoralla ja liittymä avataan liikenteelle keskiviikkona 31.8. Viimeistelytyöt jatkuvat vielä syyskuun alussa.

Kesällä 2021 alkaneet rakentamistyöt Lepin liittymässä ovat valmistumassa aikataulussaan. Valtatien 25 ja maantien 111 risteykseen on rakennettu kevennetty eritasoliittymä ja liikennejärjestelyjä parannettu liittymiskaistalla sekä kääntymiskaistalla.

”Liittymäjärjestelyt vähentävät jonoja ja lisäävät liikenteen sujuvuutta. Liikenneturvallisuus paranee erityisesti maantieltä 111 vasemmalle käännyttäessä, mutta myös muualla hankkeen vaikutusalueella”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Antti Koski Väylävirastosta.


10.08.2022 / Petra Louhimies

Miten julkinen liikenne palvelisi Raaseporissa paremmin? Millainen voisi olla tulevaisuuden Kyläbussi tai kyytien jakamiseen perustuva palvelu? Entä jos palvelut liikkuisivatkin asukkaiden luo Raaseporin alueella – Fiskarsiin ja Pohjaan asti?

Tervetuloa Tulevaisuuden liikennepalvelut Raaseporissa -työpajaan, jossa pääset ideoimaan yhdessä muiden kyläläisten kanssa uusia liikkumispalveluita Raaseporin alueelle!

Työskentely perustuu kevään aikana tehtyihin tutkimukseen ja haastatteluihin sekä niistä nousseisiin haasteisiin. Työpajassa näihin haasteisiin ideoidaan ratkaisuja, joita pääset jatkokehittämään myöhemmin syksyllä järjestettävässä työpajassa. Työpaja pidetään suomeksi. 

Voit valita aikatauluusi sopivan työpajan kahdesta samansisältöisestä vaihtoehdosta:

Pohja

24.8.2022 klo 17.00–19.00. Työpaja alkaa klo 17.00 kahvi- ja välipalatarjoilulla, itse työskentely tapahtuu klo 17.30–19.00. 
Pohjan kirjasto (Keskusraitti 4, Pohjankuru)

Ilmoittaudu työpajaan viimeistään 15.8.2022: https://lnkd.in/eBGG232P  

Fiskars

25.8.2022 klo 17.00–19.00. Työpaja alkaa klo 17.00 kahvi- ja välipalatarjoilulla, itse työskentely tapahtuu klo 17.30–19.00.  
Cafe Bar Pesula Fiskars (Hälleforsintie 1, Fiskars) 

Ilmoittaudu työpajaan viimeistään 15.8.2022: https://lnkd.in/euVUT4Cm 

Työpaja on osa Smart Countryside Mobility -hanketta, jossa kehitetään Uudenmaan haja-asutusalueiden henkilöliikkumisen ja pientavaralogistiikan palveluita. Projekti on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama. Hanke toteutetaan 1.6.2021-1.8.2023. 

Lue lisää hankkeesta: metropolia.fi/smartcountrysidemobility 
Seuraa hanketta myös LinkedInissä: www.linkedin.com/company/77761209/ 

Työpajat järjestetään yhteistyössä Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry:n ja Fiskars Kyläseura ry:n kanssa.

#SmartCountrysideMobility #euroopanaluekehitysrahasto #EAKR #rakennerahastot #uudenmaanliitto #metropolia #laurea #tki #amk #uusimaa #raasepori #pohjankirkonkylänkyläyhdistys #pohja #pohjankirkonkylä #fiskarskyläseura #fiskars #kyläseura #kyläyhdistys


14.06.2022 / Teresia Bergholm

Raaseporin kaupunki on ottanut kuntalaisten työmatkaetuuden uudelleen käyttöön. Vahvistetut käyttäjätilit ja niiden matkasetelisaldot on siirretty Eazybreakistä Epassiin. Eazybreak sulautui aiemmin Epassiin. Epassi on nykyinen työmatkasovellus ja se toimii yhdessä VR:n ”Matkalla”-sovelluksen kanssa. Työmatkaetuuden saadakseen asiakkaan täytyy olla Raaseporissa kirjoilla ja tuen määrä on 10 % VR:n kausilipun hinnasta, sarjalippuja ei tällä hetkellä tueta.

Lisätietoa löytyy täältä: https://www.raasepori.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne-ja-veneily/joukkoliikenne/etusetelit-juniin-ja-liityntaliput/


3.06.2022 / Teresia Bergholm

ELY-keskuksen päätöksellä ukrainalaiset voivat matkustaa ilmaiseksi ELY-keskuksen sopimusliikenteissä. Ilmainen matkustusoikeus alkaa 6.6.2022 ja kestää 31.8.2022 asti. Matkustaja osoittaa ilmaisen matkustusoikeutensa Ukrainan passilla. Poliisin, rajatarkastusviranomaisen tai Maahanmuuttoviraston (Migri) myöntämä passin haltuunottotodistus katsotaan passia vastaavaksi asiakirjaksi.

Raaseporin alueen ELY-vuorot joita ilmainen matkustusoikeus koskee:


3.06.2022 / Teresia Bergholm

Raaseporin kaupunki on kilpailuttanut kesäajan linja-autoliikenteen ja liikennöitsijäksi on valittu Raseborgs Taxi & Buss Ab (Rolly Group). Uutuutena kesäliikenteessä on nyt vuoroja myös lauantaisin, mikä parantaa palvelutasoa etenkin Raaseporin keskeisiin matkailukohteisiin kesän aikana. Kaikki bussit voivat ottaa kyytiin vähintään kolme polkupyörää, jotta matkustajat voivat yhdistellä liikkumistaan myös pyöräillen.

Uusi lauantaibussi vie paikallisia ja matkailijoita Raaseporin upeisiin ruukkeihin – Billnäsiin, Fiskarsiin ja Mustiolle. Kestävimpien liikennemuotojen kehittäminen pohjautuu myös Raaseporin strategiaan sekä Suomen matkailustrategiaan. Bussien myötä käyttäjät pääsevät nyt kätevästi junalla Karjaan matka-asemalle ja sieltä eteenpäin ruukkeihin.

Bussiaikataulu tulee olemaan voimassa kesän ajan 5.6-15.8.2022 (muutokset mahdollisia) Aikataulut löytyvät myös täältä: www.matkahuolto.fi


1.04.2022 / Petra Louhimies


Horsbäckin alikulkukäytävän rakennustyöt Raaseporissa valtatiellä 25 käynnistyvät huhtikuussa 2022 työmaan perustamisella ja tilapäisten liikennejärjestelyiden rakentamisella.

Horsbäckiin rakennetaan uusi alikulkukäytävä osaa Karjaa-Tammisaari jalankulku- ja pyöräilyväylähanketta. Hankkeesta toteutettiin jo viime vuoden puolella Karjaan ja Horsbäckin välinen osuus, noin 5 km. Nyt rakennetaan viimeinen osuus, noin 0,5 km, jalankulku- ja pyöräilyväylästä valmiiksi alikulkukäytävähankkeen yhteydessä.

Alikulkukäytävän rakentamisen ajaksi ajo työkohteen ohi järjestetään hankkeessa rakennettavan kiertotien kautta, joka otetaan käyttöön toukokuun puolessa välissä. Nopeusrajoitus työalueen kohdalla on 50 km/h. Tielläliikkujia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen.

Hanke käynnistyy huhtikuussa ja valmistuu elokuussa 2022. Rakentamisen kustannusarvio on 0,7 miljoonaa euroa. Tilaajana toimii Raaseporin kaupunki ja hankkeelle on myönnetty liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustus.

Urakoitsijana toimii A. Berglund Oy.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Jan Gröndahl, puh. 019 289 2550, jan.grondahl@raseborg.fi
Suunnitteluvastaava Henrik Westerlund, puh.019 289 3868, henrik.westerlund@raseborg.fi.

Kartta hankealueesta

Kartta Horsbäckin alikulkutunnelin työmaa-alueesta

2.03.2022 / Teresia Bergholm

Alkaen 2.3.2022:

Klo 6:35 lähtevä Karjaa-Fiskars vuoro on lakkautettu. Klo 6:50 Karjaa-Fiskars vuoroa on aikaistettu, uusi lähtöaika on klo 6:45. Liikennöidään uutta Karjaa-Fiskars vuoroa, lähtöaika klo 19:45. Vuoroja liikennöidään arkisin ma-pe.


28.02.2022 / Petra Louhimies

Minkälaisia henkilöliikenteen palveluita kaipaat Raaseporiin? Millä liikut? Mitä vaatisi, että luopuisit autosta kokonaan? Muun muassa näihin kysymyksiin etsimme nyt vastauksia Henkilöliikenteenpalvelut -kyselyn avulla.

Käyttäjätutkimus tehdään ja analysoidaan Laurean palvelumuotoilu YAMK-opiskelijoiden toimesta. Tutkimus on osa Smart Countryside Mobility -hanketta, jossa pyritään kehittämään innovatiivisia palvelukonsepteja henkilöliikenteeseen Raaseporin alueella.

Lue lisää Smart Countryside Mobility -hankkeesta artikkelissamme.

Vastaa kyselyyn viimeistään 15.3.2022.


28.02.2022 / Petra Louhimies

Smart Countryside Mobility on Laurean ja Metropolian ammattikorkeakoulujen yhteishanke, joka pyrkii
parantamaan Uudenmaan haja-asutusalueiden liikkumismahdollisuuksia ja luomaan yrityksille uusia
liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen kehitysalueeksi valikoitui Raasepori.

– Raasepori on maantieteellisesti laaja ja monipuolinen alue, ja siksi kiinnostava kohde hankkeelle. Alueella
vallitsee vahva yhteistyön kulttuuri, josta hyvänä esimerkkinä Bromarville myönnetty Uudenmaan Vuoden
Kylä 2022 -palkinto, kommentoi hankkeen asiantuntijatiimi.

Kuvassa hankkeen asiantuntijatiimi vasemmalta lukien: Raija Kaljunen, Eetu Rutanen, Jaakko Hannula, Anni
Vainio ja Harri Miinin.

Raasepori tukee hanketta

Raaseporin kaupunki tukee Smart Countryside Mobility -hanketta mm. jakamalla taustamateriaaleja,
paikallistietoa ja tukemalla viestintää. Hankkeen tuloksia hyödynnetään mm. Raaseporin maankäytön
kehityskuvan laadinnassa (Raasepori 2050), joukkoliikenteen ja turismin kehittämisessä.

– Olemme todella iloisia, että hankkeen asiantuntijatiimi valitsi juuri Raaseporin alueen kehittämiskohteeksi.
Raasepori on pinta-alaltaan yksi Etelä-Suomen isoimmista kaupungeista ja kestävän liikkumisen
kehittäminen on sekä asukkaillemme, että matkailijoillemme erityisen tärkeää, kertoo matkailupäällikkö Ville
Vuorelma.

Palvelukonsepteja kehitetään verkostomaisesti

Alueen liikkumispalveluiden kehittäminen aloitetaan yhteistyössä asukkaiden, yritysten, kaupungin sekä
yhdistysten kanssa kevään -22 aikana. Hanke jatkuu kesään -23 asti. Ensimmäiseksi tutkitaan alueen
asukkaiden liikkumistottumuksia ja palveluiden saavutettavuutta. Tutkimusten tulosten pohjalta kehitetään
liikkumisen palveluita yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Hanke rahoitetaan osana Euroopan
unionin COVID-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätiedot

Harri Miinin, projektipäällikkö Metropolia
+358 40 576 8392, harri.miinin@metropolia.fi

Jaakko Hannula, projektipäällikkö Laurea
+358 504413563, jaakko.hannula@laurea.fi

Minttu Peuraniemi, maankäyttösuunnittelija
019-289 3844, minttu.peuraniemi@raasepori.fi

Ville Vuorelma, matkailupäällikkö
019-289 2012, ville.vuorelma@raasepori.fi
23.08.2021 / Teresia Bergholm

Joukkoliikenteen lipputuotteisiin tulee syyskuun alussa muutos, kun jo aiemmin käyttöön otettu Länsi-Uusimaalippu korvaa Raaseporin kaupunkilipun, joka poistuu myynnistä. Länsi-Uusimaalipun edeltäjä, Länsi-Uudenmaan seutulippu poistui myynnistä jo keväällä 2021.

Lisätietoa Länsi-Uusimaalipusta osoitteessa: https://www.raasepori.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne-ja-veneily/joukkoliikenne/alennusliput-linja-autoihin/.

Raaseporin kaupunkilippu lakkautetaan aiemmin tehtyjen kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätösten perusteella 1.9.2021 lähtien. Lakkautus johtuu kaupungin taloudellisista säästötarpeista. Kaupunkilippua voi ladata elokuun ajan ja matkustusajan voi käyttää loppuun.


20.08.2021 / Teresia Bergholm

Kysyntään ja autokiertoihin liittyvistä syistä johtuen, alkaen ma 23.8.2021,  

Klo 10:00 Tammisaaresta Bromarviin lähtevä vuoro lähtee 20 min myöhemmin, uusi aikataulu (ma-pe):

Tammisaari klo 10:20
Österby klo 10:25
Tenhola klo 10:35
Bromarv klo 10:55

Klo 10:35-11:15 Bromarv-Tammisaari vuoro lakkautetetaan eli ei kulje enää.

Uusi vuoro (ma-pe):

Tammisaari klo 16:10
Österby klo 16:15
Tenhola klo 16:25
Bromarv klo 16:45


5.08.2021 / Petra Louhimies

Väylävirasto tiedottaa.

Rakennustyöt valtatie 25:llä Lepin liittymän kohdalla ovat käynnistyneet heinäkuun lopulla viikolla 29. Työt käynnistyvät työmaan perustamisella, puuston raivauksella ja tilapäisten liikennejärjestelyiden rakentamisella.

Hankkeessa valtatie 25:n ja maantie 111:n liittymään rakennetaan kevennetty eritasoliittymä sekä uusi risteyssilta. Samalla vanha Bäljarsin alikulkukäytävä puretaan. Lisäksi hankkeessa rakennetaan mt 111:n, Lepinpellonkadun ja Uikkukujan liittymään uusi kiertoliittymä.

Liittymäalueen valaistuksen uusimisen lisäksi tievalaistusta jatketaan noin kilometrin verran Hangon suuntaan. Raaseporin kaupungin omana hankintana toteutetaan myös Uikkukujan jatkaminen. Rakentamisen aikana toteutetaan myös tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja kiertoteitä.

”Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta valtatie 25:llä. Toteutettavien uusien järjestelyiden myötä mahdollistetaan myös alueen maankäytön kehittyminen”, kertoo projektipäällikkö Elina Keränen Väylävirastosta.

Rakentamisen kustannusarvio on 3,2 miljoonaa euroa. Kustannukset jaetaan Väyläviraston ja Raaseporin kaupungin välillä. Uikkukujan jatkeen rakentamisen kustannukset kuuluvat kokonaisuudessaan Raaseporin kaupungille.

Hanke käynnistyy heinäkuussa 2021 ja valmistuu elokuussa 2022. Tilaajana toimii Väylävirasto ja Raaseporin kaupunki, urakoitsijana toimii Louhintahiekka Oy.

Kartta alueesta

Karttakuva: Väylävirasto


2.08.2021 / Petra Louhimies

VR:n maksujärjestelmä on muuttunut 1.7.2021 alkaen niin, että kaukoliikenteen sarja- ja kausilippuja ei enää voi ostaa R-kioskeilta. Maksujärjestelmän muutoksesta johtuen kaupunki ei myöskään enää voi tarjota uusia Eazybreak-matkaseteleitä. (Eazybreakin tuotteita ei voi enää ostaa myöskään VR-sovelluksen kautta.)

Kaupunki tutkii mahdollisuutta jatkaa työmatkojen tukemista pääkaupunkiseudulle sekä Turkuun.

Tämä tiedote on lähetetty heinäkuussa myös sähköpostitse kaupungin aktiivisille Eazybreak-käyttäjille.


5.07.2021 / Petra Louhimies

Liikenne Kodin Tavaratalolle siirretään kulkemaan valmistuvan, Tammisaarentielle liittyvän uuden tien kautta 12.7. Samassa yhteydessä vaarallinen vanha liittymä suljetaan. Sulkeminen suoritetaan yhteistyössä vt 25:n tienpitäjän Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.


8.06.2021 / Teresia Bergholm

Yhteistyössä Hangon kaupungin ja ELY-keskuksen kanssa, Raaseporin kaupunki on järjestänyt kesäbussin
liikennöimään Hangon ja Fiskarsin alueen välille. Sen toivotaan elävöittävän matkailua ja helpottavan
liikkumista alueen nähtävyyksien välillä.

Kesäbussin aikataulu, liikennöidään 17.6-14.8.2021 (muutokset mahdollisia):


8.06.2021 / Teresia Bergholm

Raaseporin kaupunki on hankkinut HSL:ltä taajamajunavuoroja – aikainen aamuvuoro Karjaalta Helsinkiin ja
myöhäinen iltavuoro Helsingistä Karjaalle. Näiden vuorojen viimeinen liikennöintipäivä on 20.6.2021.
Kaupunki on hankkimassa yhteistyössä ELY-keskuksen ja Inkoon kunnan kanssa korvaavaa linja-autoliikennettä, joka aloittaa 7.6.2021. Kilpailutusteknisistä syistä, juna- ja niitä korvaavia linja-autovuoroja,
ajetaan jonkin aikaa samanaikaisesti. Palvelutason parantamiseksi uusi linja-autoyhteys ulottuu
Tammisaareen asti.

Korvaavien linja-autovuorojen aikataulut, voimassa toistaiseksi (muutokset mahdollisia):


8.06.2021 / Teresia Bergholm

Raaseporin kaupunki on kilpailuttanut kesäajan linja-autoliikenteen ja liikennöitsijäksi on valittu
Raseborgs Taxi & Buss Ab (Rolly Group). He ajavat seuraavan aikataulun mukaisesti (ma-pe)
1.6-15.8.2021 (muutokset mahdollisia):


29.04.2021 / Petra Louhimies

Uuden Fokuksen rakennustyömaa etenee. Työ tulee kesäkuukausien aikana vaikuttamaan liikennejärjestelyihin Keskuskadulla ja ympäristössä. Täyttötyöt Fokuksen sokkelin ympärillä vaatii Forsströminkadun (Fokuksen ja Latvalan välinen katualue) sulkemista kahdessa vaiheessa siten, että liikennettä ohjataan Latvalalle pohjoisen kautta, kun eteläpääty on suljettuna, ja päinvastoin. Tilapäiset liikennejärjestelyt siis viikoilla 19-20 ja kestävät noin 3 päivää. Elementtinostot ovat seuraava työvaihe joka vaatii Keskuskadun toisen kaistan sulkemista, tämä työ on edessä kesäkuun alussa ja kestää 1-2 päivää.

Valitamme työstä aiheutuvaa häiriötä.

LU Rakennus Oy, Viktor Strandberg, tel 045-8064050.22.04.2021 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupungin tekninen lautakutan hyväksyi Karjaa-Tammisaari kävely- ja pyörätien yleissuunnitelman kokouksessaan 13.4.2021.

Rakentamisen käynnistymiseen liittyvät valmistelut ovat käynnissä ja aloitus on toukokuussa 2021. Vaihe 1 käsittää osuuden Tammisaarentieltä / Kodin Tavaratalolta Mekaanikontielle, pl 500-5500. Vaihe 2, pl 0-500 eli alikulku, rakennetaan vuonna 2022.

Översiktsplanen Karis-Ekenäs cykelväg Yleissuunnitelma Karjaa-Tammisaari pyörätie 13.04.2021

Ladda nerVisa

Lisätiedot hankkeesta:

Suunnitteluvastaava Henrik Westerlund, puh 019 289 3868
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Piia Nordström, puh. 019 289 3852


15.04.2021 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunki ja länsiuusimalaisten kuntien yhteinen rantarataryhmä kutsuu yleisön tiistaina 20. huhtikuuta 2021 klo 18 järjestettävään rantarata-webinaariin. Webinaari lähetetään YouTuben kautta: https://www.youtube.com/watch?v=Ef6MXYeX10c .

Mikä on rantaradan tilanne tällä hetkellä – mitkä ovat sen tulevaisuuden näkymät? Miten länsiuusimaalaiset kunnat työskentelevät yhdessä turvatakseen rantaradan tulevaisuuden?

Webinaari koostuu kahdesta lyhyestä esityksestä sekä paneelikeskustelusta. Kuulemme tervehdykset myös muista rantarataryhmän kunnista.

Raaseporin tekninen johtaja Jan Gröndahl pohjustaa paneelikeskustelua kahden lyhyen esityksen avulla. Esitykset tarkastelevat rantarataa sekä kansallisella että paikallisella tasolla.

Paneelikeskusteluun osallistuvat:

 • Ragnar Lundqvist, Raaseporin kaupunginjohtaja ja rantarataryhmän puheenjohtaja
 • Klara Paul, raaseporilainen aktiivinen rantaradan käyttäjä
 • Thomas Blomqvist, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Moderaattorina toimii Tove Virta.

Kysymyksiä osallistujille voi lähettää etukäteen seuraavan lomakkeen kautta: https://www.lyyti.fi/questions/adf8c0d7a0

Kysymyksiä voi myös lähettää webinaarin kuluessa YouTuben chat-toiminnon kautta.


8.04.2021 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunki haluaa selvittää asukkaiden näkemyksiä joukkoliikenteen palvelutasosta. Näkemyksiä kerätään verkkokyselyyn, joka on avoinna 23.4.2021 saakka. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.

Kyselyyn pääset vastaamaan linkistä https://zef.fi/s/sdyt2v4l/.

Toivomme vastauksia myös niiltä, jotka eivät ole joukkoliikenteen aktiivisia käyttäjiä!

Klikkaa tästä ja vastaa!

Raaseporin kaupunki on aloittanut joukkoliikenteen palvelutason määrittelyn, joka koskee kaupungin aluetta. Palvelutasomäärityksen tavoitteena on kuvata, millaista joukkoliikenteen palvelutason tulee kaupungissa olla. Määrittelyssä otetaan huomioon

 • asukkaiden liikkumistarpeet,
 • liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet sekä
 • kaupungin mahdollisuudet rahoittaa joukkoliikennettä.

Palvelutasomääritys ohjaa jatkossa Raaseporin joukkoliikennehankintoja.  


30.03.2021 / Teresia Bergholm

Raaseporin kaupunkilippu uudistuu 8.4.2021. Raaseporin kaupunkilippu ladataan jatkossa Matkahuollon uudistetulle Matkakortille, minkä vuoksi Matkakortti on vaihdettava uuteen. Vanhalla kaupunkilipulla olevat kaudet voi kuitenkin käyttää loppuun ennen kortin uusimista.

Raaseporin kaupunkilipulla voi matkustaa lipun voimassaoloaikana Raaseporin työssäkäyntialueella.

 • 30 päivän kausilippu on voimassa 30 vuorokautta ostopäivästä.
 • Lipun voi ladata Matkahuollossa, R-kioskeilla ja busseissa.
 • Lippua myydään vain Raaseporin kaupungissa kirjoilla oleville henkilöille.
 • Lippu ei kelpaa Pohjolan Liikenteen linja-autoissa.
 • Vaihdollisissa yhteyksissä on lippu leimattava kullakin osamatkalla erikseen.
 • Käyttäjältä ei peritä erillisiä maksuja, kuten esimerkiksi pikavuorolisää, yövuorolisää tai maksua lastenvaunujen kuljettamisesta.

Kaupunkilippu on henkilökohtainen ja sitä ostettaessa täytyy todistaa henkilöllisyys passilla, poliisin myöntämällä henkilötodistuksella tai ajokortilla.

Palveluseteli

Kaupunkilipun ostohetkellä allekirjoitetaan palveluseteli, jossa on kerrottu kaupunkilippuun liittyvistä ohjeista ja ehdoista. Voit tulostaa ja täyttää palvelusetelin myös etukäteen, kun olet tulossa ostamaan kaupunkilippua. Vaihdettaessa Matkakorttia uuteen, palvelusetelia ei tarvitse täyttää eikä esittää myyntipisteessä.

Raaseporin kaupunkilipun palveluseteli

Kaupunkilipun hinta

Kaupunkilipun hinta on 60,00 €


23.02.2021 / Teresia Bergholm

Raaseporin kaupungin ostoliikenteen aikataulut muuttuvat 1.3.2021 alkaen. Uusissa aikatauluissa on huomioitu vaihtoyhteydet juniin Karjaalla, mikä sujuvoittaa matkaketjuja. Ostoliikennevuorojen lisäksi liikennöitsijät ajavat myös markkinaehtoista liikennettä. Uudet aikataulut löydät Matkahuollon sivuilta.

Uudet aikataulut (ostoliikennevuorot)


21.01.2021 / Petra Louhimies

Traficom on kieltänyt vesikulkuneuvolla liikkumisen jääpeitteisenä aikana seuraavilla väylillä.

Suomenlahti: Espingskär-Träskö väylä

Traficom kieltää talvikaudeksi liikkumisen vesikulkuneuvolla Espingskär-Träskö väylällä välillä Kalvholmen-Träskön. Kielto on määrätty alkamaan 20.1.2021 ja sen päättymisestä ilmoitetaan erikseen. Vesikulkuneuvojen liikkumisen kielto ei koske virka-, sairaankuljetus- ja pelastustoimen suorittamiseksi tai muusta vastaavasta syystä välttämätöntä vesikulkuneuvolla liikkumista eikä puolustusvoimien toimintaa.

Talvikaudeksi vesiliikenteeltä suljetut väylät: kartta

Ladda nerVisa

18.12.2020 / Teresia Bergholm

Miten, missä ja milloin me liikumme? Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus kartoittaa liikkumistamme koko tulevan vuoden

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on jälleen käynnissä. Jo vuosikymmeniä säännöllisesti liikkumistottumuksiamme kartoittanutta tutkimusta on uudistettu ja se tuo meille entistä paremmin tietoa ajankohtaisten ilmiöiden näkymisestä arjessamme niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Tällä kertaa tutkimukseen on kutsuttu osallistumaan yli 90 000 Suomessa asuvaa ihmistä.

Lisää tietoa löydät täältä: https://www.traficom.fi/fi/hlt


16.12.2020 / Petra Louhimies

Raaseporin sisäiset linja-autoaikataulut muuttuvat 1.2.2021 lähtien.

Uudessa liikennöintimallissa ostoliikenteen vuorot (linja-autovuorot, jotka Raaseporin kaupunki ostaa liikennöitsijöiltä) on sovitettu yhteen juna-aikataulujen kanssa Karjaalla, jotta bussista voi vaihtaa sujuvasti junaan ja päinvastoin. Muutoksilla tavoitellaan vaihtoyhteyksien sujuvoittamista, joista on esitetty runsaasti toiveita varsinkin Pohjan ja Fiskarsin suunnalta.

Kokonaismatka-aika esimerkiksi Fiskarsin ja Helsingin välillä tulee lyhenemään parhaimmassa tapauksessa lähes tunnilla, koska junaa tai bussia ei tarvitse enää odotella. Lisäksi jatkossa myös Bromarvin ja Tammisaaren suunnan ostovuoroista on vaihtoyhteys juniin ja Pohjan/Fiskarsin busseihin Karjaalla.

Uusi matkakeskus sujuvoittaa liikennettä ja parantaa jalankulkijoiden kulkuyhteyksiä

Karjaan matkakeskuksen käyttöönotto lähes tarkalleen vuosi sitten, joulukuussa 2019, on jo sujuvoittanut joukkoliikennettä Raaseporissa, kun linja-autoasema on siirtynyt rautatieaseman viereen. Lisäksi ratapihan alittava jalankulkutunneli on parantanut sekä vaihtomahdollisuuksia liikennevälineestä toiseen, että jalankulkijoiden kulkuyhteyksiä Karjaan eri kaupunginosien välillä.

Karjaan matkakeskuksen muraali on nimeltään Matkustajat.

Bussista junaan – tai toisinpäin, kulkeminen on nyt todella kätevää, kun tunnelin kautta pääsee nopeasti sekä linja-autojen että rautatieaseman laitureille. Hissit taas helpottavat esimerkiksi lastenvaunujen tai suurien matkalaukkujen kanssa liikkuvia, sanoo Petra Louhimies, Raaseporin kaupungin tiedottaja.

Karjaan matkakeskus toimii myös loistavana lähtöpisteenä Raaseporin pyöräilyreiteille – keskuksesta pääsee kätevästi Ratavallia pitkin Fiskarsiin tai sitten vaikka Linnankierrosta Raaseporin linnanraunioiden kautta Tammisaareen, jatkaa Raaseporin Matkailupäällikkö Ville Vuorelma.

Tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen myös liikkumisen osalta

Matkaketjujen sujuvoittaminen on yksi tärkeimmistä joukkoliikenteen strategisista tavoitteista sekä valtakunnallisella että EU-tasolla.

Linja-autojen ja junien aikataulujen synkronointi parantaa pendelöintimahdollisuuksia rantaradalla pääkaupunkiseudulle ja Turkuun. Hinku-kuntana Raasepori haluaa edistää joukkoliikennettä, ja tulevaisuuden suunnitelmissa on myös ottaa käyttöön yhteisiä lipputuotteita juna- ja linja-autoliikenteeseen.

Toimivat junayhteydet työmatkaliikenteen kannalta tukevat Raaseporin kaupungin tavoitteita pienentää hiilijalanjälkeään myös liikkumisen osalta. Raaseporin kaupunki on liittynyt energiatehokkuussopimukseen energiaviraston hyväksynnällä 12.5.2020 ja on sopimuksen myötä sitoutunut toimimaan esimerkillisesti energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä, levittämään aktiivisesti tietoa tällaisesta toiminnasta ja sen tuloksista. Esimerkillisellä toiminnallaan kaupunki voi osaltaan vaikuttaa myös Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, tässä tapauksessa mahdollistamalla ja motivoimalla junaliikenteen vaihtoehtona henkilöautolle, kertoo Raaseporin tekninen johtaja Jan Gröndahl.

Helsingin suuntaa lähtee Karjaalta yhteensä 12–14 junaa päivittäin, ensimmäinen arkiaamuisin jo klo 5:44, Helsingistä Karjalle viimeinen juna lähtee Helsingistä klo 23:03 ja on perillä Karjaalla 00:20. Junaliikenteen palvelutaso on siis kohtalaisen hyvä Raaseporista sekä Helsingin että Turun suuntaan.

Rantaradan kaupungit haluavat nähdä rantaradan kunnostuksen

Raaseporin kaupunki haluaa yhdessä Kirkkonummen, Siuntion, Inkoon sekä Hangon kaupungin kanssa edistää rantaradan korjausta sekä ylläpitoa myös tulevaisuudessa. Rantaradan työryhmä viestii aktiivisesti eri päätöksentekijöille sekä medioille kysymyksen esiin tuomiseksi. Rantarata.info -sivustolta voit lukea lisää siitä, miten tärkeä rantarata on alueen tulevaisuudelle.


13.11.2020 / Petra Louhimies

Karjaan keskustassa sijaitseva Kauppiaankatu muutetaan yksisuuntaiseksi kaduksi (Teknisen lautakunnan päätös 10.11.2020) Muutostyöt tehdään viikolla 47, eli alkaen 16.11.2020.

Muutoksen syynä on tarve ja mahdollisuus lisätä pysäköintipaikkoja. Muutoksen kautta voidaan kadun vasemmalle puolelle osoittaa 8-10 uutta pysäköintipaikkaa.

Lisätiedot, Piia Nordström, Raaseporin kaupunki puh. 019 289 3852


11.11.2020 / Teresia Bergholm

Kyläbussin kyydistä voi jäädä tästä viikosta lähtien myös Tammisaaren Lidlin/Tokmannin kohdalla, kyyti sinne on varattava asiakaspalvelun tai nettikaavakkeen kautta.


10.11.2020 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupungille on laadittu pyöräilyn edistämisohjelma vuosille 2020-2025. Hanke kuuluu vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan ja se on laadittu yhteistyössä kaupungin matkailupalvelujen kanssa. Hankkeelle on saatu Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta. Suunnitelman on laatinut Ramboll Finland Oy.

Pyöräilyn edistämissuunnitelma 2020-2025

Ladda nerVisa

Liite 1: Pyöräilyverkon kehittämissuunnitelma

Ladda nerVisa

Liite 2 Asukaskyselyn tulokset

Ladda nerVisa

Liite 3 Pyöräilyolosuhteiden nykytilan kuvaus

Ladda nerVisa
20.07.2020 / Petra Louhimies

Kesä- ja heinäkuun aikana Jomalvikin kanavalla Raaseporissa tehtiin tankoharaustutkimuksia ja kaikuluotauksia mittausalusten ja dronejen avulla. Väyläviraston tekemät syvyysmittaukset kanavalla ovat valmistuneet ja vesiliikenteelle aiheutunut haitta on päättynyt. Tulosten perusteella kanava ei ole madaltunut, ja kanavan käyttö voi jatkua entiseen tapaan.


8.06.2020 / Teresia Bergholm

Iltapäivävuoron aikataulu aikaistuu ke 10.6.2020 alkaen:

MA-PEAlkuperäinen aikaUusi aikataulu
Bromarv14:3014:00
Tenhola14:5014:20
Tammisaari15:0014:35
Karjaa15:2014:55
Sannäs15:3015:05
Mustio15:4015:15
Karjaa15:5515:30
MA-PEAlkuperäinen aikaUusi aikataulu
Karjaa16:0515:45
Tammisaari16:2516:05
Tenhola16:3516:15
Bromarv17:0016:40

27.05.2020 / Teresia Bergholm

Linja-autoyritykset Amper ja Wikström ovat aloittaneet kesäliikenteen ajalle 1.6-13.8.2020, tässä aikataulut:

Amper
ma-pe
Wikström
ma-su
Amper
ma-pe
Wikström
ma-su
Bromarv9:4015:00
Hanko|13:00|
Tammisaari6:3010:2013:3515:30
Karjaa6:5010:5013:55|
Inkoo7:1511:1514:2016:00
Kirkkonummi th7:4011:4014:4516:25
Helsinki8:1512:1015:1516:55
Amper
ma-pe
Wikström
ma-su
Amper
ma-pe
Wikström
ma-su
Helsinki9:4512:4016:1017:40
Kirkkonummi th10:1513:1016:4018:10
Inkoo10:4513:3517:1018:35
Karjaa11:05|17:4019:00
Tammisaaari11:2514:1018:0019:25
Hanko12:00||
Bromarv14:4520:00

11.05.2020 / Teresia Bergholm

Kaupunginhallitus on päättänyt ottaa käyttöön vuoden kestävän option kyläbussiliikenteelle. Optio on ajalle 1.7.2020 – 30.6.2021. Kyläbussikokeilu aloitettiin viime vuoden elokuussa. Kaupunki sai viime vuonna noin 50 prosenttia valtiontukea kyläbussin kustannuksista. Oletettavasti tukea saadaan myös jatkossa, koska kokeilua on pidetty innovatiivisena ja hyödyllisenä. Kyläbussiliikenne on saanut paljon positiivista palautetta matkustajilta. Raaseporin kaupunki aikoo jatkossa tehostaa palvelun markkinointia, jotta kyläbussiin saataisiin lisää asiakkaita – myös kesäasukkaiden joukosta.

Myös koronaviruksen vuoksi supistetusta kesäliikenteestä on tehty kaupunginhallituksessa päätös ajalle 14.5. – 14.8.2020. Bussiliikenne palvelee arkisin reiteillä Bromarv-Tenhola-Tammisaari-Karjaa-Mustio ja Antskog-Pohja-Karjaa-Tammisaari. Tarjouskilpailun jälkeen liikennöitsijäksi valittiin Hangon Liikenne, Friman Co.

Linja-autoissa kelpaa matkalippuna kertalippujen ohella Raaseporin kaupunkilippu.

Kesäliikenteen aikataulu 2020, ma-pe

* tarvittaessa
Ansku 7:20
Fiskari 7:30
Pohja 7:35
Karjaa 7:50
Tammisaari 8:10
T:saari, sairaala 8:15*

Tammisaari 9:20
Karjaa 9:40
Pohja 9:55
Fiskari 10:00
Ansku 10:10*

Ansku 14:55
Fiskari 15:05
Pohja 15:10
Karjaa 15:25
Tammisaari 15:45

Tammisaari 16:25
Karjaa 16:45
Pohja 17:00
Fiskari 17:05
Ansku 17:15*

Bromarv 7:15
Tenhola 7:35
T:saari, sairaala 7:50*
Tammisaari 7:55
Karjaa 8:15
Mustio 8:30
Sannäs 8:40
Karjaa 8:50

Karjaa 9:00
Tammisaari 9:20
Tenhola 9:30
Bromarv 9:55

Bromarv 14:30
Tenhola 14:50
Tammisaari 15:00
Karjaa 15:20
Sannäs 15:30
Mustio 15:40
Karjaa 15:55

Karjaa 16:05
Tammisaari 16:25
Tenhola 16:35
Bromarv 17:00


21.04.2020 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunki laatii parhaillaan pyöräilyn kehittämisohjelmaa. Ohjelma laaditaan Raaseporin kaupungin teknisen keskuksen ja matkailupalvelujen yhteishankkeena. Siinä tutkitaan arkipyöräilyn edellytyksiä, pyöräilyteitä ja -reittejä sekä pyöräilymatkailun kehittämistä kaupungissamme. Mitkä ovat tärkeimmät reitit koululaisille, heille jotka haluaisivat tehdä työmatkansa pyöräillen tai pyöräillä vapaa-ajalla? Tarvitaanko uusia pyöräteitä tai millä muilla toimilla voisimme tehdä pyöräilystä entistä houkuttelevampaa?

Arkipyöräilyn lisäksi hankkeessa kehitetään myös pyöräilymatkailua Raaseporissa. Mahdollisuudet ja edellytykset kehitystyölle ovat erittäin oivalliset – 200 km pitkä Rannikkoreitti avattiin vuonna 2018, Fiskars Trail Bike Centerissä on 60 km Etelä-Suomen parhaita maastopyöräreittejä, ruukkimaisemien läpi vievä Ratavalli avattiin viime vuonna ja Raaseporin osuus eurooppalaisessa Eurovelo 10 reitissä kehitetään tänä vuonna.

Osallistu kyselyyn!

Jotta ohjelmasta tulee mahdollisimman onnistunut, kaupunki toivoo asukkaiden ja matkailijoiden mielipiteitä aiheeseen. Kysely on avoin kaikille. Vastaajan ei tarvitse pyöräillä säännöllisesti tai olla kokeillut pyörämatkailua aikaisemmin. Toivomme vastauksia lapsilta, aikuisilta, nuorilta ja ikäihmisiltä, matkailijoilta, työmatkapyöräilijöitä – siis sinulta!

Parhaiten kyselyyn vastaaminen onnistuu tietokoneella, mutta voit vastata myös kännykällä. Kysely on avoinna 10.5.2020 asti. Kysely löytyy osoitteesta: https://app.maptionnaire.com/fi/8496/

Kyselyn toteuttaa Ramboll Finland Oy Raaseporin kaupungin toimeksiannosta.

Raaseporin kaupunki on saanut Traficomin myöntämän valtionavun pyöräilyn edistämisohjelman laatimiseen ja pyöräilyyn liittyviin kehittämistoimiin vuodelle 2020. Ohjelma valmistuu syksyllä 2020.

Lisätiedot

Ville Vuorelma, matkailupäällikkö puh.  019 289 2012

Piia Nordström, vastaava katupäällikkö puh. 019 289 3852


21.04.2020 / Petra Louhimies

Tammisaaren koulualueen kadunrakennushanke jatkuu ja tänä vuonna uusimme Fleminginkadun rakenteita jaksolla Latokartanonkatu – uimahalli. Kevyenliikenteen väylä rakennetaan sekä uusitaan vaiheittain Flemiginkadun kunnallistekniikkaa yhdessä Raaseporin veden kanssa
– Vaihe 1: Höijerintie ja Fleminginkadun risteys kaivetaan auki
– Vaihe 2: Kaivetaan katujaksolla Höijerintie- Hedvig Sohlbergin katu
– Vaihe 3: Työ jatkuu välillä Hedvig Sohlbergin katu – uimahalli

Hanke toteutetaan Tammisaaren koulualueen katusuunnitelman mukaan ja se valmistuu syksyllä.

Rakennustyö haittaa liikennettä. Fleminginkatu tulee olemaan suljettuna ja kiertoteitä ja korvaavia liikennejärjestelyjä tehdään.

Urakoitsijana hankkeessa on A. Berglund Oy.

Tekninen keskus pahoittelee rakennustyön aiheuttamaa häiriöitä ja haittaa.

Raaseporin kaupungin Tekninen keskus

Katusuunnitelma, Tammisaaren koulualue ja Fleminginkatu

Ladda nerVisa

9.04.2020 / Petra Louhimies

Hyvä raaseporilainen! Raaseporin kaupunki haluaa kehittää kunnan kesäajan linja-autoliikennettä myös poikkeusoloissa. Mahdollisimman parhaan lopputuloksen saamiseksi haluamme kartoittaa kaupunkilaisten linja-autojen käyttöä kesän työmatkoilla ja saada mielipiteitänne reiteistä ja aikatauluista. Toivomme, että vastaatte alla oleviin kysymyksiin valitsemalla teille sopivat vastausvaihtoehdot. Kiitos!

Joukkoliikenteen kysely koskien kesän 2020 työmatkoja.


20.12.2019 / Petra Louhimies

Hyvä saariston asukas, ystävä, matkailija, satunnainen kävijä!

Minulla on ilo kutsua sinut mukaan saariston kehittämiseen! Saaristoasiain neuvottelukunta, SANK, on käynnistänyt valtakunnallisen saaristo-ohjelman laadinnan. Ohjelma luo suuntaviivat saaristoasioiden valtakunnan tason kehittämistyölle tuleviksi vuosiksi. Saaristossa asuvilla, siellä aikaa viettävillä ja saaristoasioiden parissa työtä tekevillä on paras käsitys saaristossa elämisen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Me saaristoasiain neuvottelukunnassa haluamme kuulla, mitä toimenpiteitä saariston sujuva arki tarvitsee niin vakituisen kuin vapaa-ajan asumisen näkökulmasta.

Saaristo on ainutlaatuinen paikka asua, tehdä työtä ja viettää vapaa-aikaa. Saariston potentiaali on suuri, liittyy se sitten yrittäjyyteen, luontoon tai kulttuuriin. Potentiaalin lisäksi saaristoalueilla on myös haasteita ja tämän vuoksi pyrimme löytämään keinoja, miten saariston elinvoimaisuus säilytetään ja houkuttelevuus saadaan kasvamaan. Suomen saaristo on erilainen järvien ulapoilla kuin meren ulkosaaristossa – nämä molemmat ovat arvokkaita alueita tehden Suomen saaristosta kansainvälisestikin uniikin. Tuleva saaristo-ohjelma laaditaankin siten, että se ottaa huomioon eri saaristoalueiden erityispiirteet, vahvuudet ja kehittämistarpeet.

On hienoa, jos ennätät vastata alla olevan linkin kautta aukeavaan kyselyyn, jota pidetään auki 19.1.2020 asti. Kyselyn lopuksi on mahdollisuus osallistua arvontaan.

Minä ja koko saaristoasiain neuvottelukunta jäämme innolla odottamaan ideoitasi ja näkemyksiäsi saariston kehittämiseen liittyen! Iso kiitos jo etukäteen, arvokkaista vastauksista.

Sandra Bergqvist
SANK:n puheenjohtaja, kansanedustaja

Lisätietoa sähköisestä kyselystä ja ohjelman toteutusprosessista:

Saariston ääni -kyselyn tavoitteena on kartoittaa saaristossa asuvien, siellä aikaansa viettävien sekä saaristojen tilannetta tuntevien käsityksiä saaristossa elämisen nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Kysely liittyy Saaristoasiain neuvottelukunnan käynnistämään valtakunnallisen saaristo-ohjelman laadintaprosessiin, joka jatkuu kevääseen 2020 saakka. Ohjelmatyön toteutuksesta vastaa Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia kumppaninaan TK-Eval. 

Arvomme kyselyyn vastanneiden kesken yhden 100 euron arvoisen lahjakortin. Arvonnan voittaja voi itse valita lahjakorttinsa annetuista vaihtoehdoista (K-ryhmä ja S-ryhmä). Arvonta suoritetaan helmikuussa 2020 ja voittajalle toimitetaan palkinto postitse.

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Mikäli vastaaja haluaa osallistua arvontaan, häntä pyydetään ilmoittamaan yhteystietonsa. Näitä vastaajan yhteystietoja ei käsitellä yhdessä saatujen vastausten kanssa.

Kyselyyn vastaamisen voi aloittaa tästä linkistä: www.tk-eval.fi/saaristo

Kysely on auki 19.1.2020 saakka.

Lisätietoja antavat:

Keimo Sillanpää, erikoistutkija, TK-Eval, p. 0500 961 554, keimo.sillanpaa(at)tk-eval.fi

Elina Auri, johtava asiantuntija, pääsihteeri (SANK), maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 074 4900, elina.auri(at)mmm.fi


20.12.2019 / Teresia Bergholm

Kyläbussi jatkaa uudenvuodentauon jälkeen 7.1.2020. Vuodenvaihteesta 1.1.2020 kyläbussin yhdensuuntaisen kertalipun hinta muuttuu 2,50 eurosta 3,00 euroon.

Uusi liikennöitsijä aloittaa 20.1.2020

Kyläbussi on pilottihanke, joka jatkuu 30.6.2020 asti. Kyläbussia liikennöi Raseborgs Taxi & buss 17.1.2020 asti, sen jälkeen palvelun tarjoaa Mr. Taxi 20.1.2020 alkaen.

Lue lisää kyläbussista kyläbussin nettisivulla. Kyläbussin varauksen voi tehdä myös sähköisesti varaussivuston kautta.


12.12.2019 / Teresia Bergholm

Kyläbussin ensimmäinen kokeilujakso päättyy 31.12.2019. Kyläbussi on ollut suosittu ja se on saanut erittäin hyvää palautetta syksyn aikana. Olemme saaneet myös monia rakentavia kehittämisehdotuksia, joiden pohjalta jatkamme palvelun kehittämistä.

Kyläbussipalvelua jatketaan

Kyläbussin kokeilujaksoa on pidennetty, ja liikennöinti jatkuu kuuden kuukauden ajan ensi vuonna 7.1.2020 alkaen. Kehitämme kyläbussia käyttäjien toiveiden perusteella ja kerromme toiminnasta lisää lähiaikoina.

Kiitämme kaikkia matkustajia kuluneesta syksystä ja toivotamme hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Raaseporin kyläbussikokeilun reittikartta.

10.12.2019 / Teresia Bergholm

Karjaalla on avattu uusi matkakeskus 9.12.2019. Linja-autojen käynnit Karjaan vanhalla linja-autoasemalla ovat päättyneet ja siirtyneet matkakeskukseen. Matkakeskuksen linja-autolaitureiden ja rautatieaseman junalaitureiden välillä on suora kulkuyhteys alikulkutunnelin kautta, sekä uuden sillan kautta.

Matkakeskuksen varustusta täydennetään

Matkakeskuksen rakentaminen on vielä kesken ja varustusta täydennetään vielä penkeillä, pysäkkikatoksella, jäteastioilla ja digitaalisilla infotauluilla. Pahoittelemme mahdollista työn myöhästymisestä koituvaa haittaa.28.11.2019 / Teresia Bergholm

Länsi-Uudellamaalla nykyisen seutulipun käyttö jatkuu 1.1.2020 jälkeenkin. Seutulippu on 30 päivää voimassa oleva lipputuote, joka kelpaa Lohjan, Vihdin, Inkoon, Raaseporin ja Hangon kunnissa, sekä määränpääkuntana myös Karkkilaan.

1.1.2020 jälkeen edellä mainittu lippu kelpaa seuraavien liikennöitsijöiden kaikissa vuoroissa Lohjalla, Vihdissä, Inkoossa, Raaseporissa ja Hangossa:

 • Vainion Liikenne Oy
 • Amperin Linja-autoliikenne Oy
 • M.Tervo Oy
 • Wikströms Busstrafik Oy
 • Friman & Co, Hangon Liikenne
 • Linjaliikenne Kivistö Oy
 • TL Raasepori Oy
 • Taxiline Koskinen Oy

Lisäksi lippu käy Pohjolan Liikenteen autoissa niissä vuoroissa, jotka ovat kuntien tai Uudenmaan ELYn ostoliikennettä. Tällainen vuoro Raaseporin alueella on koulupäivisin klo 16:30 lähtevä vuoro reitillä Karjaa-Inkoo-Degerby-Siuntio kk.

Lisätiedot

Henri Nevakivi, logistikko


23.10.2019 / Petra Louhimies

Urakoitsija NRC Group Finland Oy tiedottaa:

Karjaan uuden rautatiesillan rakentaminen etenee hissien korjaustyöllä. Rautatiesillan hissit suljetaan korjauksen ajaksi maanantaina 28.10.2019 klo 8. Hissien korjaustyö tehdään viikkojen 44–48 aikana ja arvioitu valmistumisaika on viimeistään 2.12.2019. Korjauksen ajan esteetön kulkureitti muuttuu ja suoritetaan opastetusti ja turvamiehen turvaamana ratapihan Helsingin päässä olevan huoltoylikäytävän kautta (katso kartta).

Huom! Korjaustyöt eivät vaikuta rautatietunnelin kautta kulkevaan pääkulkureittiin.

Esteetön kulkureitti on merkitty lentokuvaan vihreällä. Kulkureitti kulkee välilaiturilta Helsinginpuoleisen huoltoylikäytävän kautta asemapuoleiselle laiturille.

Lisätiedot:

Jussi Tukeva, työpäällikkö, NRC Group Finland Oy
puh. 040 863 2232

Jan Gröndahl, Tekninen johtaja, Raaseporin kaupunki
puh. 019 289 2550


3.10.2019 / Teresia Bergholm

Raaseporin kyläbussi pysähtyy (tilattaessa) 7.10.2019 lähtien myös Tammisaaren liikennekeskuksen pysäkillä maanantain, tiistain ja torstain liikennöintipäivinä. Asiasta on tullut käyttäjiltä runsaasti palautetta.

Lue lisää palvelusta kyläbussi -sivulla.


24.09.2019 / Petra Louhimies

Urakoitsija NRC Group Finland Oy tiedottaa:

Karjaan uuden rautatiesillan rakentaminen on edennyt siten, että torstaina 26.9. avaamme sillan kevyelle liikenteelle. Hissitöiden yms. vuoksi osa sillasta on edelleen työmaa-aluetta. Hissit jäävät pois käytöstä (ajankohdasta tiedotetaan erikseen, kun hissitoimittajan aikataulu selvillä) ja urakoitsija vastaa korvaavista järjestelyistä asema-alueella tänä aikana.

Väliaikaisen sillan purkaminen alkaa vko 40.
Urakan arvioitu valmistuminen marraskuun loppuun mennessä.

Lisätiedot:

Jussi Tukeva, työpäällikkö, NRC Group Finland Oy
puh. 040 8632232

Piia Nordström, vastaava katupäällikkö, Raaseporin kaupunki
puh. 019 289 3852


24.09.2019 / Petra Louhimies
Nopeusnäyttö kadun reunassa. Raasepori.

Raaseporin liikenneturvallisuussuunnitelman asukaskysely järjestettiin keväällä 2019 ja keräsi valtakunnallisesti asukasmäärän suhteuttaen ennätysmäärän vastauksia, 1250 kpl. Kyselyvastausten rinnalla on analysoitu liikenneonnettomuustilastoja ja havaittu yhteneväisyyksiä asukaskyselyssä nousseisiin teemoihin.

Kokonaisuutena tarkastellen liikenneonnettomuudet, joissa loukkaantumisia ja kuolemia aiheutui, ovat vähentyneet merkittävästi Raaseporissa viimeisen 10 v aikana. Vuoden 2010 liikenneturvallisuussuunnitelman lähtötilanteesta, keskimäärin yhteensä 48:sta kuolleesta tai loukkaantuneesta vuosittain, ovat uhrimäärät vähentyneet 33:een uhriin/vuosi, eli muutos -31%.

Korkeat ajonopeudet nousevat odotetusti sekä onnettomuuksien syinä ja huolenaiheina ykkösteemaksi. Toinen tilastoista nouseva huoli ovat nuorten onnettomuudet. Raaseporilaisten 15-24 vuotiaiden onnettomuustilastot ja erityisesti ryhmän nuorimpien mopo- ja moottoripyöräonnettomuudet ovat huolestuttavat, sillä 33% onnettomuuksien uhreista kuuluu tähän ikäryhmään, vaikka ikäryhmä edustaa vain 10% väestöstä. Tämä poikkeaa valtakunnallisesta tilanteesta.

Kolmas suuri teema on valtatie 25. VT25 on sekä valtakunnallinen runkoväylä, että Raaseporin sisäisen liikenteen väylä, ja nousee luonnollisesti sekä turvattomien risteyksien että hirvionnettomuuksien voimakkaan kasvun vuoksi esiin. Samaan liikennekäytävään liittyen Hanko-Hyvinkää-radan tasoristeykset esiintyvät valitettavasti myös onnettomuustilastossa.

Myös onnettomuuksien taloudellista vaikutusta on arvioitu. Kaikenkaikkiaan liikenneonnettomuuksien yhteiskunnalliset kustannukset Raaseporissa ovat 3,3 miljoonaa euroa vuodessa, lähinnä aiheutuneiden sosiaali- ja terveyshuollon kustannusten kautta.

Asukaskyselyssä ja onnettomuustilastoista nousee siis tiettyjä selkeitä teemoja, jotka ohjaavat työtä jatkossa. Esimerkiksi ajonopeudet eri ympäristöissä ja tarkkaamattomuus taajama- ja risteysympäristöissä nousevat esiin. Liikenneturvallisuussuunnitelmaa valmisteleva työryhmä on elokuun 2019 aikana käynyt katselmuksella, jossa on tarkastettu kymmenittäin asukkaiden esiin nostamia kohteita. Seuraava vaihe on suunnitella parannuksia kohteisiin. Suunnitelman työstäminen jatkuu koko syksyn 2019 ajan.

Linkit:

Asukaskysely, liikenneturvallisuus 2019, Raasepori

Ladda nerVisa

Raaseporin liikenneonnettomuustarkastelut

Ladda nerVisa

Raaseporin liikenneonnettomuudet kartalla: http://apps.strafica.fi/onn/

Hirvieläinonnettomuudet kartalla: http://apps.strafica.fi/hirvi/

Liikenneturvallisuussuunnitelman asukaskyselyn palautteet klikattavalla kartalla täällä http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/hara/

Lisätiedot:

Piia Nordström, vastaava katupäällikkö

Raaseporin kaupunki, yhdyskuntatekniikka

puh. 019 289 3852 / piia.nordstrom@raseborg.fi


21.08.2019 / Petra Louhimies

Tekninen keskus on ottanut käyttöön kaksi siirrettävää nopeustaulua Raaseporin alueella.

Tarkoituksena on saada autoilijat paremmin huomioimaan vallitseva nopeusrajoitus – taulu antaa palautetta ylinopeudesta.

Tauluja käytetään kohteissa, joista tullut palautetta ylinopeuksista sekä liikenneturvallisuuden kannalta tärkeissä paikoissa kuten koulujen ja päiväkotien lähellä.

Otamme myös vastaan ehdotuksia paikoista, joissa nopeustauluille olisi tarvetta. Taulut aloittavat Ratakadun työmaalla Karjaalla sekä Raaseporintiellä Tammisaaressa.


15.08.2019 / Petra Louhimies

Sillan korjaukset alkavat 12.8.2019 ja kestävät lokakuun alkuun 2019. Korjaustyön aikana sillan alituskorkeus laskee 1.5 metriin. Korjaustyön jälkeen alituskorkeus palaa 3.1 metriin. Korjaukset suorittavat Destia Oy.


14.08.2019 / Jennifer Gammals

trafikarrangemang 15-16.8

LataaNäytä

Urakoitsija tiedottaa: kiertoliittymän asfaltointityöt suoritetaan torstaina 15.8. (pohjatyöt) ja perjantaina (asfaltointi).

Risteys suljetaan liikenteeltä työn ajaksi. Kevyt liikenne pääsee ohi, mutta autoliikenne ohjataan toisaalle.

Koulukuljetuksien reitteihin ja pysäkkeihin pieniä muutoksia, kuljettajat ja koulut tiedottavat oppilaita.

Pahoittelemme asiasta koituvaa hankaluutta – mutta nyt projekti pian valmis.

Raaseporin kaupunki, yhdyskuntatekniikka

Piia Nordström puh. 091 289 3852


13.08.2019 / Teresia Bergholm

Raaseporin kaupunki tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden matkustaa kyläbussilla kotoaan Karjaan tai Tammisaaren keskustaan riippuen siitä, missä päin Raaseporia koti sijaitsee. Kyseessä on kokeilu, joka alkaa elokuussa ja kestää vuoden loppuun asti. Toiminnan mahdollisesta jatkamisesta päätetään sen perusteella, miten kyläbussi palvelumuotona otetaan vastaan.

Kyläbussin toiminta eroaa linjaliikenteestä siinä, että se hakee matkustajansa kotiovelta. Asiointiaikaa keskustassa on noin kaksi tuntia klo 11–13 välillä, minkä jälkeen kyläbussi vie asiakkaansa takaisin kotiin. Tarkat reitit suunnitellaan varausajan päätyttyä, ja matkustajien toivoma apu otetaan huomioon. Arvioitu noutamisaika ilmoitetaan matkustajille varauksen yhteydessä sekä noin kymmenen minuuttia ennen noutoa tekstiviestillä tai puhelimitse.

Kyläbussi ajaa päivittäin ennalta määrätyllä alueella. Varaus on tehtävä viimeistään klo 15 matkustamista edeltävänä arkipäivänä joko puhelimitse numerossa 019 289 2533 tai sähköisesti osoitteessa kylabussi.raasepori.fi. Puhelinpalvelu toimii ma-pe klo 12-15. Maanantaisin kyläbussi ajaa Bromarvin ja Tenholan alueilla, tiistaisin Tammisaaren länsipuolella sijaitsevissa kylissä ja torstaisin Skåldön ja Snappertunan alueilla. Näiltä alueilta matkustajat viedään Tammisaaren keskustaan. Karjaan keskustaan pääsee keskiviikkoisin Pohjan ja Fiskarin alueilta sekä perjantaisin Karjaan ja Mustion alueilta. – Toivomme kuntalaisten käyttävän kyläbussia aktiivisesti. Nyt luotua mallia tullaan jatkuvasti arvioimaan ja korjauksia tehdään tarvittaessa. Kyläbussia liikennöi Raseborgs Taxi & Buss ja lipun hinta on 2,50 € / suunta.

Lisätietoja kyläbussista ja tarkempi kartta sen alueista löytyy kaupungin kotisivuilta tai numerosta 019 289 2533.


6.08.2019 / Teresia Bergholm

Raaseporin kaupunki ottaa käyttöön uuden kausilipun 15.8.2019. Lipulla voi matkustaa rajattomasti Raaseporissa 30 päivän ajan. Lippu on palvelusetelipohjainen ja sen arvo on 125 euroa. Matkustaja maksaa lipusta 60 euroa ja palvelusetelin osuus on 65 euroa. Lippu korvaa nykyisen kaupunkilipun. Uusi kaupunkilippu on voimassa seuraavilla liikennöitsijöillä: Ampers Busstrafik AB, Hangon Liikenne Friman & Co, Wikströms Busstrafik Ab ja Vainion Liikenne Oy.

Vanhan kaupunkilipun voi käyttää jakson loppuun asti. Uuden lipun käyttöönotto edellyttää käyntiä Matkahuollon palvelupisteessä Karjaan Malmkullassa. Uudet käyttäjät tarvitsevat Raaseporin kaupungin kotikuntatodistuksen lippua varten, mutta kortinvaihtajat eivät todistusta tarvitse. Kun lippu on aktivoitu, uudet lataukset tehdään R-kioskilla.


31.07.2019 / Petra Louhimies

HSL-sovelluksesta nyt kausiliput myös kehyskuntalaisille

HSL on solminut usean Helsingin seudun kehyskunnan kanssa sopimuksen, jonka perusteella kehyskunnan asukkaat voivat ostaa HSL-alueen aikuisten kausilippuja samaan hintaan kuin HSL-kunnissa asuvat. Lippuja on tarjolla kaikille HSL:n vyöhykkeille ABCD.

Kausilipun on voinut tähän saakka ostaa vain HSL-kortilla mutta nyt myös älypuhelimeen ladattavalla HSL-sovelluksella. Kehyskuntien asukkaat voivat ostaa sovelluksella 30 vuorokauden aikuisten kausilippuja. Lippu veloitetaan maksukortilta oston yhteydessä.

30 vuorokauden lippujen hinnat ovat HSL:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.hsl.fi/kausiliput  

HSL on solminut lippuyhteistyösopimuksen Hangon, Hausjärven, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Porvoon, Pukkilan, Raaseporin ja Vihdin kanssa. Sopimus on voimassa myös Järvenpään kanssa, mutta heille on tarjolla hieman suppeampi lippuvalikoima, eikä lippuja voi vielä ostaa sovelluksella.

HSL-sovelluksen voi ladata maksutta Android- ja iPhone -älypuhelimiin joko App Storesta tai Google Play -sovelluskapasta. Sovellus toimii Android- ja iPhone -älypuhelimissa, joiden käyttöjärjestelmä on Android 5.0 tai iOS 9.0 tai niitä uudempi.

Lisätietoa HSL-sovelluksesta: https://www.hsl.fi/sovellus


19.07.2019 / Petra Louhimies

Karjaan Ratakadulla suoritetaan kunnallisteknisiä rakennustöitä tulevien kuukausien aikana.

Liikennejärjestelyt vaihtelevat tarpeen mukaan töiden edetessä. Pyrimme siihen että Ratakatua ei tarvitsisi sulkea vaan töistä huolimatta liikenne toimii mahdollisimman normaalisti. Pyydämme tielläliikkujilta tarkkaavaisuutta. Kiitämme yhteistyöstä!

Liite: Ratakadun liikennejärjestelyt

Työnaikaiset liikennejärjestelyt Karjaalla

LataaNäytä

Raaseporin kaupunki, yhdyskuntatekniikka


15.07.2019 / Petra Louhimies

Tiedote 27.6.

Karjaan rautatiesillan ja matkakeskuksen käyttöönotto vaiheittain syyskuusta alkaen

Karjaan rautatiesillan ja matkakeskuksen työmaalla on paraikaa käynnissä alikulkutunnelin rakentaminen ja sen valmistuttua ollaankin jo varsin lähellä itse käyttöönottoa.

Alueen käyttöönotto tapahtuu vaiheittain.

Ensimmäinen tärkeä etappi on rautatiesillan kevyt liikenne. Kevyt liikenne siirretään uudelle sillalle syyskuun alkupuolella, jolloin väliaikainen silta voidaan purkaa.

Matkakeskusalue päästään tällöin rakentamaan loppuun.

Myös Ratakatu saneerataan alkusyksyn aikana, mikä vaikuttaa jonkin verran matkakeskuksen käyttöönottoon.

Kaiken kaikkiaan valmistuminen ja liikenteelle luovuttaminen tapahtuu useammassa vaiheessa syksyn aikana. Juhlalliset avajaiset ovat toki myös tiedossa!

Projektiryhmä tiedottaa joukkoliikenneyhtiöitä ja takseja erikseen valmistumisen aikataulusta ja toimintojen siirtämisestä uudelle alueelle.

Lopuksi toivotamme hyvää kesää kaikille!

Karjaan rautatiesillan ja matkakeskuksen projektiryhmä

Väylävirasto

Raaseporin kaupunki

NRC Group Finland Oy


6.06.2019 / Petra Louhimies

Tammisaaren koulualueen katusuunnitelman toteutus käynnistyy ensi viikolla 3.6.2019 alkaen. Kaikenkaikkiaan koko suunnitelma toteutetaan vaiheittain 3-4 vuodessa. Kesällä 2019 rakennetaan Raaseporintien-Fleminginkadun kiertoliittymä sekä kevyen liikenteen väylä Fleminginkadun varteen välille Koivuniemenkatu – Latokartanonkatu. Latokartanonkatua levennetään samassa yhteydessä.

Ajankohtaiset muutokset liikennejärjestelyihin liitteenä.

Liikennesuunnitelma osa 2

LataaNäytä

Pahoittelemme asukkaille koituvaa vaivaa. Hanke pyritään saattamaan valmiiksi koulujen alkuun mennessä.

Pääurakoitsija on A.Berglund Oy.

Lisätiedot

Piia Nordström, Raaseporin kaupunki puh. 019 289 3852
Henrik Westerlund, Raaseporin kaupunki puh. 019 289 3868
Robin Stenström, A. Berglund Oy, puh. 0400 837376


9.05.2019 / Teresia Bergholm

HSL:n myyntisovelluksessa ja hintalaskurissa hsl.fi -internetsivustolla on ollut tekninen virhe, raaseporilaisten kausilippuja on myyty liian kalliiseen hintaan vyöhykeuudistuksen jälkeen. HSL pahoittelee, että asia on ollut epäselvä ja aiheuttanut hämmennystä. Raasepori kuuluu kehyskuntiin ja siksi raaseporilaiset, joilla on asiakasryhmänä ”aikuinen” ovat oikeutettuja kuntalaisten hintaisiin kausilippuihin. Virhe on korjattu 7.5.2019 HSL:n myyntijärjestelmään.

Kuntalaiset voivat hakea hyvitystä sähköpostitse. Matkakortin omistajan tulee laittaa viestiin tilinumero ja skannattu kopio lipun ostokuitista, niin HSL hyvittää tuon lipunhinnan erotuksen tilille. Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen apj@hsl.fi ja otsikoksi ”HYVITYS RAASEPORI”.


22.03.2019 / Teresia Bergholm

Matkahuolto uusii 1.4 alkaen Raaseporin 44 matkan työmatkalipun ja sille rinnakkaisen HSL lipun.

Lipputuote lakkautetaan ja tehdään uusi lipputuote järjestelmäämme. Lipputuotteella matkustavien asiakkaiden pitää käydä maaliskuussa lipputuotteen matkojen loppuessa Matkahuollossa lataamassa kortilleen uusi lipputuote.

Vanhan lipun voi käyttää loppuun asti huhtikuussakin, mutta matkojen loppumisen jälkeen seuraava lataus tulisi tehdä Matkahuollossa. Vanhaa lipputuotetta ei siis saa ladattua kortille busseissa tai R-kioskeissa enää 31.3.2019 jälkeen. Tuettujen lippujen LVM taksa nousee 1,56% 1.4.2019 alkaen.

Raasepori–Helsinki työmatkalippu:

https://www.matkahuolto.fi/aikataulut-ja-liput/bussiliput/tyomatkaliput/raasepori-helsinki-tyomatkalippu/#.XJTkgygzaF4


20.03.2019 / Petra Louhimies

Tekninen keskus tiedottaa

Jalkakäytävä Fleminginkadulla Seminarieskolanin liikuntasalin kohdalla suljetaan huomenna aamulla liikenteeltä rakennuksen katon sortumavaaran vuoksi. Myös autoille asetetaan pysähtymiskielto.

Jalkakäytävä toisella puolella katua, sekä Höijerintie toimivat kiertoteinä jalankulkijoille.

Koulukuljetusten pysäkki siirretään edemmäs Fleminginkadulla.

BILAGA LIITE KARTTA Seminarieskolan 21.3.2019

LataaNäytä

Toivomme, että koulut tiedottavat oppilaita ja vanhempia. Myös koulubussien kuljettajia tulisi informoida muutoksista.

Tilanteesta tiedottaa lisää kiinteistöpäällikkö Catharina Lindström, puh. 019 289 3985.


15.03.2019 / Petra Louhimies

ILMOITUS SUUNNITTELUN KÄYNNISTYMISESTÄ JA TUTKIMUSOIKEUDESTA

Valtatien 25 parantaminen maantien 111 liittymän kohdalla tiejärjestelyineen, tiesuunnitelma, Raasepori

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Raaseporin kaupunki aloittavat asiakohdassa mainitun tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Tiesuunnitelma käsittää valtatien 25 ja maantien 111 liittymän parantamisen. Lisäksi hankkeessa parannetaan maantien 111 sekä Lepinpellonkadun ja Uikkukujan liittymää.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 108 § ja kuntalaki 108 §). Suunnitelman laatijalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 §). Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 § ja 27§).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Lisätietoja:

Mira Aaltonen, Uudenmaan ELY-keskus,
mira.aaltonen@ely-keskus.fi, puhelin 0295 026 290

Jan Gröndahl, Raaseporin kaupunki,
jan.grondahl@raseborg.fi, puhelin 019 289 2255

Helsingissä 11.3.2019 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus www.ely-keskus.fi/uusimaa


4.02.2019 / Petra Louhimies

Väliaikainen kevyen liikenteen silta on avattu jalankululle. Sillalla ei saa ajaa polkupyörällä eikä moottoriajoneuvolla. Polkupyörät on talutettava.

Hankkeella on omat Facebook-sivut, joille päivitetään ajankohtaista tietoa: https://www.facebook.com/karjaansiltaprojekti