Kaupungin avustukset 2023

Kaupungin avustukset 2023

31.01.2023 / Barbro Österman

Raaseporissa sijaitsevat yhdistykset, kultturialan toimijat ja yksityiset tiekunnat voivat nyt hakea avustusta vuoden 2023 toiminnalleen.

Hakemuslomakkeet löytyvät täältä (linkit alla):

Liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustukset ja koulutusavustukset 2022

Nuorisotoiminnan avustus

Raaseporin kulttuurielämää tukevan ja kehittävän toiminnan avustus

Palvelusetelit eläkeläis- ja senioriyhdistysten vuokrakuluja varten

Kaupunginhallitukselle ja kaupunkikehitys jaostolle kohdennetut avustukset, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin luokkiin

Tuet yksityisteille kunnossapitoa tai perusparannusta varten.
(Huom! Kaksi erillistä lomaketta.) Klikkaa tästä lisätietoa.


Täydelliset hakemukset tulee jättää sähköisesti viimeistään 28.2.2023.


21.09.2022 / Petra Louhimies

Päivitys kello 14.08.

Vuoto on korjattu!

Vesivuoto Karjaan keskustassa! Vuoto korjataan työpäivän aikana.


19.09.2022 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunki aloittaa kuluvana syksynä Södra vikenin rantarakennusurakan, jossa Södra vikenin pohjukan rantarakenteet uudistetaan, ja lisäksi alueella tehdään ruoppaustöitä.

Työmaa-alue

Työt aloitetaan lokakuussa 2022 ja kaikkien töiden on määrä olla valmis kesäkaudeksi 2024.

Uudet rantarakenteet paalutetaan, ankkuroidaan ja vahvistetaan betonivalulla. Lopuksi rakenteet viimeistellään puupinnoituksella, jolloin rakenteet tulevat ulkonäöllisesti vastaamaan pitkälti nykyistä laituria. Alueella tehtävät ruoppaustyöt ajoitetaan niin, että ne tulee tehdyksi 1.10.2022-31.3.2023 ja 1.10.2023-31.3.2024 välisinä aikoina. Kaikki ruoppausmassat ajetaan läjitykseen, joko Forssaan tai Raaseporin kaupungin omaan maakaatopaikkaan.

Tekninen keskus
Raaseporin kaupunki


9.09.2022 / Petra Louhimies

Laaksokadun ja Kauppiaankadu välinen osuus Keskuskadusta saneerataan. Kadun pinnan alapuoleisia rakennekerroksia vahvistetaan. Kadun asfalttipinta sekä vesi-, viemäri-, ja hulevesiputket uusitaan.

Työ alkaa viikolla 37 ja päättyy marraskuussa.

Urakoitsija on A. Berglund Oy. Alueella väliaikaisia liikennejärjestelyitä.

Pahoittelemme saneerauksesta mahdollisesti koituvaa haittaa ja vaivaa.19.08.2022 / Maria Eriksson

Hummeldal:in uimarannoilla on 18.8.2022 havaittu sinileviä, jotka voivat olla myrkyllisiä. Koska levätilanne voi muuttua verraten nopeasti uimareita kehotetaan tarkkaile­maan veden ulkonäköä ja, mikäli levää esiintyy runsaasti, välttämään uimista.


15.08.2022 / Maria Eriksson

Campingen:in, Knipnäsin, Hummeldalin ja Bajon:in uimarannoilla on 9.8.2022 havaittu sinileviä, jotka voivat olla myrkyllisiä. Koska levätilanne voi muuttua verraten nopeasti uimareita kehotetaan tarkkaile­maan veden ulkonäköä ja, mikäli levää esiintyy runsaasti, välttämään uimista.

Box:in uimarannalla suolistoperäisten enterokokkien määrä ylittää laatuvaatimuksen alle 200pmy/100ml


29.07.2022 / Petra Louhimies

Campingen:in uimarannalla on 25.7.2022 havaittu sinileviä, jotka voivat olla myrkyllisiä. Koska levätilanne voi muuttua verraten nopeasti uimareita kehotetaan tarkkaile­maan veden ulkonäköä ja, mikäli levää esiintyy runsaasti, välttämään uimista.


14.07.2022 / Maria Eriksson

Gumnäsin uimarannalta Pohjasta otetut seurantanäytteet osoittavat uimaveden täyttävän lainsäädännön vaatimukset. Kehotus välttää uimista on siksi kumottu. Kehotuksesta kertovat kyltit tullaan poistamaan uimarannalta. Uimarannan vedenlaadun seuraamista jatketaan rutiinivalvonnan ja suunnitelmien puitteissa.


13.07.2022 / Petra Louhimies

Huomioikaa muuttuneet ajo- ja pysäköintijärjestelyt liikkuessanne vanhassa kaupungissa Länsivallilla ja Eteläisellä Rantakadulla. Katualueet Raippatorin ja Kalatorin välillä ovat toistaiseksi yksisuuntaisia, ajosuunta etelään päin. Pyöräily on sallittu molempiin suuntiin! Kyltit “ei koske pyöräilijöitä” on tilattu ja tulevat pian. Kiitos kärsivällisyydestäsi.


12.07.2022 / Maria Eriksson

Box:n ja Bajon:in uimarannalla on 12.7.2022 havaittu sinileviä, jotka voivat olla myrkyllisiä. Koska levätilanne voi muuttua verraten nopeasti uimareita kehotetaan tarkkaile­maan veden ulkonäköä ja, mikäli levää esiintyy runsaasti, välttämään uimista.


11.07.2022 / Maria Eriksson

Karjaa-Pohjan jätevedenpuhdistamolla tapahtuneen jätevesivuodon vuoksi uimaveden laadun arvioidaan vaarantuneen.
Asian selvittämiseksi tullaan vedestä ottamaan näyte 11.7.2022. Kävijöitä kehotetaan varmistamaan, että esim. lapset eivät niele vettä. Myös huolellisuus käsihygienian suhteen ja suihkussa käyminen uimisen jälkeen on suositeltavaa.
Asiasta tiedotetaan lisää tutkimusten valmistuttua.
Lisätietoja:
Puisto-osasto/Raaseporin kaupungin vaihde 019-289 2000
Eteläkärjen ympäristöterveys / Hangon kaupungin vaihde, puh. 019-220 31


11.07.2022 / Maria Eriksson

Kaskimaan uimarannalla on 11.7.2022 havaittu sinileviä, jotka voivat olla myrkyllisiä. Koska levätilanne voi muuttua verraten nopeasti uimareita kehotetaan tarkkaile­maan veden ulkonäköä ja, mikäli levää esiintyy runsaasti, välttämään uimista.


28.06.2022 / Maria Eriksson

Hummeldal:in uimarannoilla on 28.6.2022 havaittu sinileviä, jotka voivat olla myrkyllisiä. Koska levätilanne voi muuttua verraten nopeasti uimareita kehotetaan tarkkaile­maan veden ulkonäköä ja, mikäli levää esiintyy runsaasti, välttämään uimista.


21.06.2022 / Maria Eriksson

Grabbskog:in ja Box:n uimarannoilla on 20.6.2022 havaittu sinileviä, jotka voivat olla myrkyllisiä. Koska levätilanne voi muuttua verraten nopeasti uimareita kehotetaan tarkkaile­maan veden ulkonäköä ja, mikäli levää esiintyy runsaasti, välttämään uimista.


9.06.2022 / Salli Ojala

Huom. Tapahtuma on ruotsinkielinen.

Kenelle? Metsänomistajille ja metsätalouden ammattilaisille. Tilaisuus on maksuton.

Milloin? Torstaina 16.6.2022 klo 12-17

Mitä? Keskitymme menetelmiin, joilla voidaan vähentää metsätalouden vesistövaikutuksia.

Missä? Lähtö YH Novian parkkipaikalta (Raaseporintie 9, 10600 Tammisaari). Oma auto on välttämätön.

Lue lisää ja ilmoittaudu täältä:
Vattenvård evenemang, Raseborg (lyyti.fi)
Ilmoittautuminen viimeistään 13.6. klo 16.

Järjestäjät: Suomen metsäkeskus, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys (VHVSY) sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).


11.05.2022 / Maria Eriksson

Eteläkärjen ympäristöterveys on määrittänyt isoimmille, ns. EU-uimarannoille uimavesiluokat tällä vuodelle.

Luokitus perustuu neljän edeltävän vuoden uimavesien tutkimustuloksiin tai vähintään 16 näytteen tuloksiin ja se määritetään joka uimakauden jälkeen.

CampingenHyväTyydyttäväTyydyttäväHyvä
GumnäsErinomainenHyväHyväHyvä
KnipanErinomainenErinomainenErinomainen
KaskimaaErinomainenErinomainenErinomainenErinomainen

1.04.2022 / Petra Louhimies


Horsbäckin alikulkukäytävän rakennustyöt Raaseporissa valtatiellä 25 käynnistyvät huhtikuussa 2022 työmaan perustamisella ja tilapäisten liikennejärjestelyiden rakentamisella.

Horsbäckiin rakennetaan uusi alikulkukäytävä osaa Karjaa-Tammisaari jalankulku- ja pyöräilyväylähanketta. Hankkeesta toteutettiin jo viime vuoden puolella Karjaan ja Horsbäckin välinen osuus, noin 5 km. Nyt rakennetaan viimeinen osuus, noin 0,5 km, jalankulku- ja pyöräilyväylästä valmiiksi alikulkukäytävähankkeen yhteydessä.

Alikulkukäytävän rakentamisen ajaksi ajo työkohteen ohi järjestetään hankkeessa rakennettavan kiertotien kautta, joka otetaan käyttöön toukokuun puolessa välissä. Nopeusrajoitus työalueen kohdalla on 50 km/h. Tielläliikkujia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen.

Hanke käynnistyy huhtikuussa ja valmistuu elokuussa 2022. Rakentamisen kustannusarvio on 0,7 miljoonaa euroa. Tilaajana toimii Raaseporin kaupunki ja hankkeelle on myönnetty liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustus.

Urakoitsijana toimii A. Berglund Oy.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Jan Gröndahl, puh. 019 289 2550, jan.grondahl@raseborg.fi
Suunnitteluvastaava Henrik Westerlund, puh.019 289 3868, henrik.westerlund@raseborg.fi.

Kartta hankealueesta

Kartta Horsbäckin alikulkutunnelin työmaa-alueesta

20.10.2021 / Petra Louhimies

Linderintien alikulkusillan rakentaminen Mustiolla käynnistyy marraskuussa. Nykyinen Linderintien tasoristeys poistetaan käytöstä uuden alikulkusillan valmistuttua. Tasoristeysalueelle tehdään työnaikaisia muutoksia siltatöiden mahdollistamiseksi. Linderintielle tulee myös lyhyitä liikennekatkoja, joista tiedotetaan erikseen. Koulukuljetukset yms. huomioidaan.

Urakkaan sisältyy Mt 186:n (Salo-Inkoo -tie) alentaminen Stormoran risteyssillan (eli mt 186 ja VT 25 risteyksen) kohdalla. Maantien tasausta lasketaan, jotta voidaan mahdollistaa korkeiden erikoiskuljetukset mt 186:lla, nämä kulkevat nykyisin Mustion keskustan läpi. Työn ajaksi maantielle tehdään työnaikaiset liikennejärjestelyt. Töiden valmistuttua erikoiskuljetusreitti siirtyy Mustion keskustasta Mt 186:lle.

Aikataulu

  • Linderintien alikulkusillan rakentaminen alkaa radan väistöraiteen rakentamisella 25.11.2021. Työt valmistuvat lokakuussa 2022.
  • Mt 186:n alennustyö alkaa 25.11.2021 ja päättyy 10.12.2021.

Tilaajana ja rakennuttajana toimii Väylävirasto

Urakoitsijana toimii YIT Suomi Oy

Lisätietoja Erkki Mäkelä, Väylävirasto, puh. 029 534 3822, erkki.makela@vayla.fi

Materiaalit

Stormora mt 186

Ladda nerVisa

Asemapiirustus Linderintie

Ladda nerVisa

18.07.2021 / Maria Eriksson

Etanaroskikset ovat nyt paikallaan: toinen on Pumppulahden länsipuolella Västra Nylands Folkhögskolan vieressä, toinen Österbyssä Nimenniityntien ja Böningintien risteyksessä.

Roskikseen voit laittaa tapetut tappajaetanat (ohjeet löytyvät kannesta ja kotisivulta). Roskiksessa on kaksinkertainen säkki, jonka Rosk’n Roll tyhjentää kerran viikossa.

Nämä kaksi etanaroskista ovat pilottikokeiluja ja, mikäli kokeilu onnistuu, useampia roskiksia sijoitetaan asukkaiden toiveiden mukaisesti.


5.07.2021 / Petra Louhimies

Liikenne Kodin Tavaratalolle siirretään kulkemaan valmistuvan, Tammisaarentielle liittyvän uuden tien kautta 12.7. Samassa yhteydessä vaarallinen vanha liittymä suljetaan. Sulkeminen suoritetaan yhteistyössä vt 25:n tienpitäjän Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.


1.07.2021 / Petra Louhimies

Ulkoilumahdollisuudet Raaseporissa kehittyvät entisestään Billnäsin uuden kävely- ja pyöräilyreitin myötä. Karjaan Rantapuistosta Billnäsiin ruukille vievä uusi ulkoilureitti tarjoaa käyttäjille hienoja luontokokemuksia Mustionjoen varrella ja Kulttuurivalli-infokyltit avaavat alueen rikasta historiaa kävijöille. Reitin kruunaa uusi kelluva silta, jonka päädyssä olevalta katselutasanteelta kävijät pääsevät ihailemaan ruukkimaisemia keskeltä Mustionjokea viime vuonna valmistuneen Billnäsin kalatien yläpuolelta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anders Walls piti puheen avajaisissa.

Raaseporin kaupungin rakentama kalatielle johtava ponttoonisilta kätkee alleen vaelluskalojen ohjausaidan, jonka tarkoituksena on ohjata ylävirrasta saapuvia kaloja turvallisesti kalatiehen, voimalaitosturbiinien sijaan. Ohjausaidalle kaupunki on saanut rahoitusta Maa-ja metsatalousministeriön NOUSU-ohjelmasta, joka parantaa vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyrkii palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä. Kävelysillan päässä olevalta katselutasanteelta kävijät pääsevät seuraamaan kalojen matkaa ja lukemaan kalarappusista ja mm Mustion joessa elävistä jokihelmisimpukoista. Patosilta avaa uusia näkymiä kaikille paikallisille ja vieraille.

Skyltarna är placerade runt kulturvallen.

Kävelyreittien kehittelyä Billnäsin alueella jatketaan vielä ensi vuonna yhdessä maanomistajan kanssa.

”Raaseporin kaupunki ansaitsee jokaisen alueen asukkaan mutta myös alueen vieraiden kiitokset sekä patosillasta että alueelle rakennetuista pyöräteistä, tien uudistamisesta sekä katuvalaisimista.” toteaa Olli Muurainen Billnäsin ruukista.

Kim Björklund ja Aapo Roselius kertovat Billnäsin uniikista historiasta.

Kulttuurivalli yhtenäistää alueen ainutlaatuisen kulttuuri- ja ruukkihistorian uuden reitin ja Ratavallin kautta. Yhdeksän suuren informatiivisen ja tyylikkään taulun välityksellä Billnäsin ruukin rikas historia avautuu kävijöille. Hankkeen takana on historioitsijat Kim Björklund ja Aapo Roselius.

“Haluamme nostaa esille ja kertoa alueen suurenmoisesta historiasta. Kaikki jotka kävelevät ruukissa ja sen lähialueilla ovat Suomen teollisuushistorian tärkeimmissä paikoissa. Tämä on ehdottomasti yksi meidän suurimmista teollisuutemme ja Suomen nykyaikaistamisen symboleista” he kertovat.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anders Walls ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Piia Nordström tutkivat uutta näköalapaikkaa kalatien yllä.

Kulttuurivalli on saanut tukea kylttien sisällön tuottamiseen Karjaa-Pohja Säästöpankkisäätiöltä ja Svenska Kulturfondenilta. Raaseporin kaupunki ja Billnäsin ruukki ovat yhdessä kustantaneet kylttien painon ja tuottamisen. ELY keskus on ollut mukana tukemassa kylttien ja taukopaikkojen hankintaan uudelle Rantapuiston ja Billnäsin väliselle reitille. Paikallinen Kaviva Graphics on suunnitellut kylttien ulkonäön ja graafisen työn ja Mr Media on painattanut ja asentanut ne.

Uudelta reitiltä löytyy myös taukopaikkoja, penkkejä ja pöytiä, jotka ovat hankittu myös osittain ELY keskuksen tuella. Reitin varrelta löytyy myös Billnäsissä vasta avattu terassiravintola Scarlett O Karis, josta vierailijat voivat ihastella ruukki- ja jokimaisemia ja nauttia juomista sekä Yhdysvaltain etelävaltioiden grilliruuista.

“Olemme yhdessä kehittäneet uuden vielä vetovoimaisemman kokonaisuuden Billnäsin ruukin alueelle ja nykyään Billnäs lukeutuu kotimaisten ja Suomeen matkustaneiden kansainvälisten matkailijoiden must see kohteisiin” toteaa Raaseporin Matkailupäällikkö Ville Vuorelma.20.05.2021 / Maria Eriksson

Haluamme kiittää Karjaan Keskustayhdistys ry:tä joka tarjosi kevätkukat Karjaan keskustaan. He ovat myös avustaneet uusien ruukkujen hankinnassa, jotka tulevat kesäksi Kauppiaankadulle😊


20.05.2021 / Maria Eriksson

Puisto on suljettu 24.5-4.6.2021. Raaseporin kaupunki pahoittelee työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.


29.04.2021 / Petra Louhimies

Uuden Fokuksen rakennustyömaa etenee. Työ tulee kesäkuukausien aikana vaikuttamaan liikennejärjestelyihin Keskuskadulla ja ympäristössä. Täyttötyöt Fokuksen sokkelin ympärillä vaatii Forsströminkadun (Fokuksen ja Latvalan välinen katualue) sulkemista kahdessa vaiheessa siten, että liikennettä ohjataan Latvalalle pohjoisen kautta, kun eteläpääty on suljettuna, ja päinvastoin. Tilapäiset liikennejärjestelyt siis viikoilla 19-20 ja kestävät noin 3 päivää. Elementtinostot ovat seuraava työvaihe joka vaatii Keskuskadun toisen kaistan sulkemista, tämä työ on edessä kesäkuun alussa ja kestää 1-2 päivää.

Valitamme työstä aiheutuvaa häiriötä.

LU Rakennus Oy, Viktor Strandberg, tel 045-8064050.27.04.2021 / Maria Eriksson

Nyt muutamme osan hoitamistamme nurmialueista ja tienpientareista niityiksi Österbyssä, Malmkullassa ja Kanavatorilla Karjaalla. Sen lisäksi inventoimme tiettyjä vanhoja nurmikoita. Tämä tarkoittaa että emme leikkaa nurmikkoa ennen heinäkuuta, vaan tutkimme kasvistoa ja otamme selvää josko nämä tietyt alueet voisi muuttaa niityiksi . Esimerkiksi Kvarnbacken, Herrknallen ja Malmkullan alueilla jätetään osa nurmikoista leikkaamatta. Myös rutiininomainen ruohon leikkuu otetaan tarkasteluun ja alueet jotka ovat kovassa käytössä leikataan useammin kun sivummalla ja vähemmällä  käytöllä olevat alueet, joilla annamme luonnon kukkien kukkia ennen leikkuuta.

Näin saamme lisättyä luonnon monimuotoisuutta kaupungin viheralueilla.  Saamme jatkossa nauttia kauniista luonnonkukista, jotka auttavat elintärkeitä pölyttäjiä.

Nämä muutokset  lisäävät myös mahdollisuuttamme tehostaa viheralueiden kunnossapitoa niillä alueilla, joilla  hoidon tulee olla intensiivisempää ja pystymme palvelemaan raaseporilaisia paremmin.


22.04.2021 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupungin tekninen lautakutan hyväksyi Karjaa-Tammisaari kävely- ja pyörätien yleissuunnitelman kokouksessaan 13.4.2021.

Rakentamisen käynnistymiseen liittyvät valmistelut ovat käynnissä ja aloitus on toukokuussa 2021. Vaihe 1 käsittää osuuden Tammisaarentieltä / Kodin Tavaratalolta Mekaanikontielle, pl 500-5500. Vaihe 2, pl 0-500 eli alikulku, rakennetaan vuonna 2022.

Översiktsplanen Karis-Ekenäs cykelväg Yleissuunnitelma Karjaa-Tammisaari pyörätie 13.04.2021

Ladda nerVisa

Lisätiedot hankkeesta:

Suunnitteluvastaava Henrik Westerlund, puh 019 289 3868
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Piia Nordström, puh. 019 289 3852


1.04.2021 / Maria Eriksson

Kevät on tullut suurin harppauksin, parhaillaan puhdistetaan katuja ja istutetaan kevät kukkia😊


18.02.2021 / Nina Sointu

Rantaradan varrella sijaitseva Billnäsin ruukki on yksi Raaseporin kehittyvistä alueista.

Vain muutaman kilometrin päässä Karjaan juna-asemalta, sijaitsee Billnäsin vanha ruukkimiljöö. Lumen verhoama rauhallinen idylli luo ensivaikutelman raukeasta pikkukylästä, mutta todellisuudessa pinnan alla kuhisee elämää. Vuonna 2019 avattu Ratavallin pyöräilyreitti on saanut ihmiset liikkeelle – nyt junaan voi hypätä oman pyörän kanssa ja polkea Karjaan asemalta Billnäsin sekä Åminneforsin ruukin kautta aina Fiskarsin ruukkiin saakka. Pyöräilijöiden lisäksi, viime vuonna Billnäsiin saapuivat kauan odotetut vaelluskalat. Toukokuussa 2020 avatut kalaportaat mahdollistavat kalojen nousun Mustionjokeen, yli 60 vuoden tauon jälkeen.

Billnäsin idyllinen ruukkimiljöö vaikuttaa rauhalliselta mutta todellisuudessa kylä on täynnä elämää. KUVA: JOHAN LJUNQVIST/MULTIFOTO

Ulkoilureitti rakentuu ruukkialueelle – kalaportaiden yläpäähän näköalatasanne

Yksi iso, tänä vuonna starttaava projekti, on noin 2 kilometrin pituisen ulkoilureitin rakentaminen ruukkialueen ympäri. Reitin varrelle sijoitetaan opastekylttejä mistä voi lukea ruukin historiasta, sen rakennuksista ja luontoaiheista. Reitin kohokohta on kalaportaiden yläpäähän rakennettava näköalatasanne, josta voi seurata kalojen jokavuotista vaellusta ensin ylös Mustionjokeen ja sitten taas takaisin mereen. Näköalatasanteen ja sinne johtavan ponttonisillan on suunniteltu valmistuvan kesään 2021 mennessä.

Kalaportaat ovat olleet jo itsessään iso rakennusurakka. Kaloille rakennettu voimalaitoksen ohittava kalatie mahdollistaa sen, että vaelluskalat pääsevät nousemaan luontaisille kutualueilleen. Viime vuonna vaelluskalaseurannassa havaittiin mm. lohien löytäneen tiensä kalatiehen. Lohen nousu takaisin Mustionjokeen on edellytys erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan, eli raakkukannan elvytykselle, sillä raakkujen toukat kehittyvät vaelluskalojen kiduksissa. Koko Mustionjokilaakso onkin luontoarvoiltaan arvokas kohde, johon kannattaa tulla tutustumaan kauempaakin.

Ruukkiin tulossa etätyölle pyhitetty keskus

Billnäsin ruukki on toiminut lähes 400 vuotta suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän näyttämönä ja on tätä nykyä erittäin suosittu kokous- ja hääpaikka. Nyt kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue avautuu myös etätyöläisille, kun Billnäs Ruukki Oy ottaa askeleen kohti uutta.

– Ruukissa on pandemian aikaan remontoitu useita tiloja vieraiden käyttöön. On loogista, että tässä uudessa muuttuvassa ajassa kehitämme etätyömahdollisuuksia ja uusia kokousmuotoja. Etätyö Billnäsin kulttuurimaisemassa, sille tarkoitettuine tiloineen ja palveluineen, voi olla lähitulevaisuutta,kertoo Olli Muurainen Billnäsin ruukista.

Muurainen on myös satsannut alueen kokonaisviihtyisyyteen, muun muassa istuttamalla suuren määrän japanilaisia kirsikkapuita, joiden kevätkukinnasta voi nauttia kaikki.

Billnäs kiinnostaa myös asuinalueena

Ison, yli 100-vuotiaan punatiilikerrostalon ikkunoista on hieno näkymä kalaportaille. Neljä vuotta sitten, Jenna ja Janne Aronen muuttivat taloon Tampereelta. Ruukkiin pariskunnan toi oma yritys, Wood Mind, jolle etsivät verstastilaa inspiroivasta, luovasta ja luonnonläheisestä paikasta. Sellainen löytyikin netti-ilmoituksen perusteella Billnäsin ruukista. Vaikka pariskunta ei ollut aiemmin edes käynyt alueella, rakastuivat he oitis ruukin tunnelmaan. Sopimus tehtiin ja pian kotipaikka vaihtui Billnäsiin.

– Kaikki paikat mitä olemme täällä Raaseporissa tähän mennessä nähneet, ovat valloittaneet meidät ja kyllä täällä on vielä paljon tutkittavaa jäljellä,Janne kertoo.

Tunnissa junalla Helsinkiin ja Turkuun, ruukkimiljöön ainutlaatuinen tunnelma ja maallemuuttotrendi on nostanut Billnäsin houkuttelevuutta myös pysyvänä kotipaikkana.

– Kiinnostus Billnäsiä kohtaan on kasvanut viime aikoina, ja alueen saavutettavuuteen sekä viihtyvyyteen tulemme jatkossakin panostamaan,kertoo Raaseporin kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikkö Piia Nordström.

Se tarkoittaa muun muassa sitä, että uusia asuintontteja kaavoitetaan alueelle, tieverkostoa kunnostetaan ja ulkoilureittejä kehitetään edelleen nykyisiä ja uusia asukkaita mielessä pitäen.

*******

Lisätiedot

Piia Nordström
Yhdyskuntatekniikan päällikkö, Raaseporin kaupunki
piia.nordstrom@raasepori.fi, +358 19 289 3852

Olli Muurainen – Billnäsin ruukki
Olli.Muurainen@managementevents.com
billnäs.fi

Jenna & Janne Aronen
Woodmind, https://www.woodmind.fi/

Kuvat
Havainnekuvat: JS Bygg & Design, www.js.fi
Valokuvat: Multifoto, multifoto.fi

Ratavallin pyöräreitti https://www.visitraseborg.com/fi/aktiviteetit/pyoraily/ratavalli/
Billnäsin kalatie https://www.raasepori.fi/billnasin-kalatie/


9.02.2021 / Petra Louhimies

Vastuu Tammisaaren tori-, iltatori- ja joulumarkkinatoiminnasta on aiemmin ollut  Tammisaaren ydinkeskustayhdistyksellä Raaseporin kaupungin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen kautta. Tammisaaren ydinkeskustayhdistyksen irtisanottua sopimuksen kaupunki on etsinyt toritoiminnalle uutta yhteistyökumppania Tammisaaren toritoiminnan jatkon varmistamiseksi. Uudeksi yhteistyökumppaniksi valittiin TomTori, joka ottaa vetovastuun Tammisaaren toritoiminnasta 9.2.2021 alkaen.

– Muutos ei vaadi toimenpiteitä niiltä myyjiltä, joilla on vuosipaikka, vaan kaikki jatkuu niin kuin ennenkin, TomTorin Tom Rönnblad vakuuttaa.

Människor går på Ekenäs torg. Gamla stadshuset syns i bakgrunden.

TomTorilla on pitkä kokemus toritoiminnan järjestämisestä, ja yritys on tehnyt yhteistyötä Raaseporin kaupungin kanssa vuosittain järjestettyjen syysmarkkinoiden järjestelyjen osalta. Rönnblad on myös aiemmin hallinnoinut Tammisaaren toritoimintaa Tammisaaren ydinkeskustayhdistyksen kautta.

– Olemme iloisia, että saamme kokeneen yhteistyökumppanin, joka pystyy ottamaan toritoiminnan haltuun lyhyellä varoitusajalla. On tärkeää, että tori ja sen ympärillä oleva toiminta sujuu mutkattomasti ja että tori säilyy kohtaamispaikkana myös tulevaisuudessa, kehityspäällikkö Jennifer Gammals sanoo.

Tom Rönnblad haluaa kehittää toritoimintaa, ja ajatuksena on esimerkiksi pitää isompi toripäivä jokaisen kuukauden ensimmäisenä lauantaina.

– Toivotan niin vanhat kuin uudetkin kauppiaat ja asiakkaat sydämellisesti tervetulleiksi puhaltamaan lisää elämää Raatihuoneentorin toritoimintaan. Yhdessä teemme torista vielä viihtyisämmän ja mukavamman kauppapaikan sekä yhteisen olohuoneen, TomTorin Tom Rönnblad toivoo.

Torilla tavataan!

Lisätietoja antaa

TomTori
puh. 040 504 8090
info@tomtori.fi
www.tomtori.fi


29.01.2021 / Petra Louhimies

Åminneforsin kalatien ensimmäinen seurantavuosi antoi mukavia tuloksia, kun noin 2300 kalaa todettiin vaeltaneen kalatiessä. Näiden joukossa oli 10 eri lajin edustajia mikä osoittaa, että vaellushaluiset kalat löytävät kalatiehen ja jopa ne jotka lajit eivät ole kaikkein voimakkaimpia uimareita kykenevät uimaan sen läpi. Vimpa jopa aloitti kudun kalatiessä.

Seurantahanke on Raaseporin kaupungin tilaustyö, jonka toteuttavat Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö LUVY ry:n tutkijat ja joka perustuu kalatalousviranomaisen asettamiin vaatimuksiin. Ensimmäinen toimintavuosi sisälsi paljon testausta, muutoksia ja myös teknisiä ongelmia. Lue lisää LUVY ry:n julkaisemasta raportista. Raportin oheen on koottu myös kuvaliite, josta voi katsella millaisia kuvia laskuri on tuottanut vuonna 2020.

Julkaisu-1_2021_Mustionjoen-Aminneforsin-kalatien-vaelluskalaseuranta-vuonna-2020

Ladda nerVisa

Kuvaliite Mustionjoen kalatiet 2020

Ladda nerVisa

22.01.2021 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupungin Karjaa-Tammisaari pyörätiehanke on saanut valtion (Traficomin) kävelyn ja pyöräilyn investointituen, täydet 650 000 euroa.

Hankkeen kokonaisarvo on 1,3 milj€ ja se kattaa VT25 pohjoispuolella kulkevan 5,5 km pitkän valaistun pyöräilytien Karjaan Tammisaarentieltä Langansböleen Tammisaaressa.

Hanke sisältää yhden kevyen liikenteen alikulun joka sijoittuu Horsbäckin kohdalle. Hankkeessa myös poistetaan Kodin tavaratalon vaarallinen risteys VT25:ltä.

Työt alkavat tänä vuonna ja hanke valmistuu ensi vuonna 2022.

Hankkeessa merkittävää ja ainutlaatuista on maanomistajien tuki hankkeelle. Alue on lähes kokonaan yksityisomistuksessa ja alueen maanomistajat ovat mukana tukemassa hanketta siten, että ovat luovuttaneet ilman korvausta kaupungille oikeuden rakentaa pyörätie heidän maalleen. Kaupunki esittää tässä yhteydessä kiitoksen heille, sillä heidän mukaantulonsa mahdollistaa kauan tavoitellut Karjaan ja Tammisaaren välisen kevyen liikenteen yhteyden toteuttamisen.

Lue lisää (Traficomin verkkosivu)
Kuntien kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen ennätyksellinen 31,5 miljoonan euron tuki 51 hankkeelle | Traficom


21.01.2021 / Petra Louhimies

Traficom on kieltänyt vesikulkuneuvolla liikkumisen jääpeitteisenä aikana seuraavilla väylillä.

Suomenlahti: Espingskär-Träskö väylä

Traficom kieltää talvikaudeksi liikkumisen vesikulkuneuvolla Espingskär-Träskö väylällä välillä Kalvholmen-Träskön. Kielto on määrätty alkamaan 20.1.2021 ja sen päättymisestä ilmoitetaan erikseen. Vesikulkuneuvojen liikkumisen kielto ei koske virka-, sairaankuljetus- ja pelastustoimen suorittamiseksi tai muusta vastaavasta syystä välttämätöntä vesikulkuneuvolla liikkumista eikä puolustusvoimien toimintaa.

Talvikaudeksi vesiliikenteeltä suljetut väylät: kartta

Ladda nerVisa

13.01.2021 / Petra Louhimies

Kadut ovat monin paikoin ovat nyt ahtautuneet pysäköityjen autojen ja kadulle ja jalkakäytävälle kiinteistöiltä työnnettyjen lumikasojen vuoksi.

Muistutamme kiinteistönomistajia ja taloyhtiöitä, että lumen kokoaminen omalta pihalta katualueelle on kiellettyä. Kiinteistöjen tulee kuljettaa lumi lumenkaatopaikoille.

Kehotamme ystävällisesti kiinteistönomistajia huolehtimaan, että kiinteistön lumikasat siirretään pois kiinteistöjen edustan katualueelta.

Lumenkaatopaikat Tammisaaressa ja Karjaalla

Lumenkaatopaikat yksityisille:

Karjaalla

  • Bäljarsin teollisuusalue, Romu Keinäsen alapuolella

Tammisaaressa

  • Horsbäckin teollisuusalue, Västanbyntie (avataan tarvittaessa)
  • Jägarbackenin ranta (avataan tarvittaessa)
  • Södra Viken (Hagen) (avoinna arkisin klo 7-20, lauantaisin klo 7-16, sunnuntaisin suljettu)

Lisätiedot: Johnny Jonsson puh. 019 289 3863

Yhteistyöstä kiittäen,

Raaseporin kaupunki / talvikunnossapitotiimi

Piia Nordström

Yhdyskuntatekniikan päällikkö puh. 019 289 3852


30.12.2020 / Sonja Grönqvist

Kaupungin metsätalousyksikkö suunnittelee hakkuita puisto- ja lähimetsissä kartoilla osoitetyille alueille.

Karttamateriaali

Ladda nerVisa

Hakkuut toteutetaan vuosina 2021 – 22 sääolosuhteiden sallimassa tahdissa. Näiden toimeenpiteiden lisäksi asukkaiden toiveiden mukaan myös muut kohteet voivat tulla ajankohtaisiksi.

Kaupungin metsätalousinsinööri Carl-Johan Jansson ottaa mielellään kommentteja vastaan ja vastaa kysymyksiin puhelimitse 0400 – 205053 tai sähköpostitse: carl-johan.jansson(at)raasepori.fi.


30.12.2020 / Sonja Grönqvist

Kaupungilla on metsäalueita yhteensä noin 4 350 hehtaaria. Tästä pinta-alasta taajamien lähialueiden metsät muodostavat 1 065 hehtaaria. Taajamien lähialueiden metsillä tarkoitetaan sekä asemakaavoitettujen alueiden nk. puistometsiä että taajamien ulkopuolella mutta niiden välittömässä läheisyydessä olevia ja usein virkistykseen käytettäviä metsiä.

Kaikki asemakaava-alueiden ulkopuolella olevat metsät on sertifioitu sekä PEFC:n että FSC:n standardien mukaisesti.

Lakisääteisiä luonnonsuojelualueita on yhteensä 90 hehtaaria. Lakisääteinen suojelu, sertifiointikriteerit ja yleiset vaatimukset huomioon ottaen voidaan todeta, että metsänhoitotoimenpiteet eivät vaikuta yli
30 %:iin kaikesta metsästä.

Lähimetsille on laadittu hoitosuunnitelma, johon voi tutustua alla olevan linkin kautta. Linkki vie digitaaliseen karttaan, jonka voi zoomata haluamaansa kokoon. Sijoittamalla hiiren osoittimen metsikkökuviolle ja napsauttamalla kuviota saa esille metsää koskevat tiedot. Jos kuvion rajalla on värillinen symboli, voi avata kuvan juuri siltä metsäalueelta.

Hoitosuunnitelman kartta

Yleiset hoitosuunnitelmat

Ladda nerVisa

Yhteyshenkilö: metsätalousinsinööri Carl-Johan Jansson, puh. 019 289 3835, etunimi.sukunimi(at)raasepori.fi.13.11.2020 / Petra Louhimies

Karjaan keskustassa sijaitseva Kauppiaankatu muutetaan yksisuuntaiseksi kaduksi (Teknisen lautakunnan päätös 10.11.2020) Muutostyöt tehdään viikolla 47, eli alkaen 16.11.2020.

Muutoksen syynä on tarve ja mahdollisuus lisätä pysäköintipaikkoja. Muutoksen kautta voidaan kadun vasemmalle puolelle osoittaa 8-10 uutta pysäköintipaikkaa.

Lisätiedot, Piia Nordström, Raaseporin kaupunki puh. 019 289 3852


10.11.2020 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupungille on laadittu pyöräilyn edistämisohjelma vuosille 2020-2025. Hanke kuuluu vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan ja se on laadittu yhteistyössä kaupungin matkailupalvelujen kanssa. Hankkeelle on saatu Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta. Suunnitelman on laatinut Ramboll Finland Oy.

Pyöräilyn edistämissuunnitelma 2020-2025

Ladda nerVisa

Liite 1: Pyöräilyverkon kehittämissuunnitelma

Ladda nerVisa

Liite 2 Asukaskyselyn tulokset

Ladda nerVisa

Liite 3 Pyöräilyolosuhteiden nykytilan kuvaus

Ladda nerVisa24.09.2020 / Maria Eriksson

Taajamien läheisyydessä olevien kaupungin metsien hoitosuunnitelmaksi on laadittu ehdotus. Asukkailla on nyt mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmasta verkkokyselyn kautta.

Näin osallistut:
Suunnitelma esitetään GIS-karttasovelluksena, jonka löydät täältä: https://arcg.is/SuqzG .
Karttakuviota klikkaamalla saat kuviosta metsikön tiedot. Hoitosuunnitelmaesitykseen sisältyy myös kirjallinen osio, joka sisältää yleiset tavoitteet ja hoitoperiaatteet (jotka löytyvät täältä)

Tutustu karttaan ja hoitoperiaatteisiin ja esitä mielipiteesi verkkokyselyn kautta. Kyselyyn voi vastata 18.10.2020 asti.

Ehdotus hoitosuunnitelmaksi ja asukkaiden kommentit käsitellään lopullisesti teknisessä lautakunnassa vuoden vaihteeseen mennessä.


5.08.2020 / Petra Louhimies

Tiistaina 4.8 ryhmä lapsia kokoontui ideoimaan “maailman parasta puistoa kotikaupungissaan” LillaLuckanin lastenkulttuurikordinaattori Pamela Anderssonin johdolla. Idéapaja järjestettiin yhteistyössä Raaseporin kaupungin lasten omassa puutarhassa; Citypuutarhassa, joka on toteutettu helmikuussa järjestetyn työpajan ideoiden pohjalta. Citypuutarha sijaitsee Karjaan sydämessä vanhan paloaseman vieressä. Kaupungin kaavoituksen ja kulttuuripalveluiden edustajia oli paikalla kuuntelemassa lasten ideoita ja ajatuksia.

Citypuutarha on rakennettu kesän aikana yhdessä lasten kanssa.

Eniten hyviä ja mahtavia ideoita

Lapset, jotka olivat 7-10 vuoden ikäisiä kokosivat ideoita taululle jossa ideat järjestettiin seuraavien kategorioiden mukaan: mahtava, hyvä, ei väliä, tylsä ja pelottava.

Yksi lasten suosikki-ideoista oli ilmapallokone, joka puhaltaa ilmapallon nappia painamalla. Lapset toivoivat myös katulamppuja, joissa olisi myös jukeboksi toiminto. Musiikkia oli myös gokarting ideassa, jossa gokartingradan varrella olisi esityslava, jonka viereen voisi hetkeksi jäädä kuuntelemaan live-musiikkia. Vesipuisto, hyppylinnoja ja luontoalueita isoine puineen, rantatuoleineen ja eläimineen, toivottiin myös. Koirien kakkaamisesta oltiin hieman huolissaan ja niille tarvittaisiin roskakoreja. Tylsäksi todettiin se, että kaupungin uimahalli oli ollut suljettuna koko koronakevään. Myös ruosteiset keinut ja umpeenkasvaneet hiekkalaatikot olivat lasten tylsä-listalla. Rasittavat naapurit koettiin joskus pelottavina.

Lasten ideat koottiin ja työpajasta saadut oivallukset käytetään kaupungin kehitystyössä. Haluamme kiittää kaikkia lapsia, jotka halusivat jakaa ideoitaan kanssamme.


29.07.2020 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunki on yhteistyössä Folkhälsanin kanssa rakentanut uuden liikuntapuiston Tammisaaren Kipparipuistoon, joka on nyt avoinna yleisölle. Puisto on yksi Suomen suurimmista, ja siellä on monia liikuntavälineitä, jotka sopivat eri kohderyhmille, myös vammaisille.

Toivomme, että puisto antaa asukkaille monia miellyttäviä liikuntahetkiä! Tervetuloa!


26.06.2020 / Maria Eriksson

Aurinkoterassi yhdistää Stallörsparkenin uimalan eli Simmiksen ja Knipanin uimarannan. Toivomme, että asukkaat ja matkailijat saavat nauttia rannalla monista aurinkoisista päivistä. Uimavalvojat ovat paikalla joka päivä klo 11–18. Tervetuloa!

Simmis; Aurinkoterassi

28.05.2020 / Maria Eriksson

Suoritamme huoltotöitä Simmis-uimalan laiturilla. Olemme löytäneet teräviä esineitä vedestä.

Koko uimala on suljettu, tutkimme asiaa ja avaamme taas välittömästi, kun paikka on turvallinen.


13.05.2020 / Petra Louhimies

Karjaalla Ratakadun kadunrakennustyö etenee ja nyt rakenteilla ovat korotetut risteykset ja suojatiet. Toinen näistä tulee Villa Hagan kohdalle (tuleva Forsströminkatu) ja toinen Kauppiaankadun kohdalle.

Nämä risteysalueet rakennetaan vaiheittain siten, että vain toinen ajokaista on käytössä. Liikenne ohjataan ensin eteläpuoleiselle kaistalle kun pohjoispuolta rakennetaan. Kauppiaankadun risteys sekä Villa Hagan ja Kotipizzan välinen kuja ovat suljettuna. Kun pohjoinen kaista on rakennettu, aloitetaan eteläpuolisen kaista rakentaminen.

Liikenne ohjataan oheisten suunnitelmien mukaan.


Pahoittelemme häiriöitä jota töistä aiheutuu.

Raaseporin kaupunki, yhdyskuntatekniikka

Karis Bangatan skede 1 Karjaa Ratakatu Vaihe 1

Ladda nerVisa

Karis Bangatan skede 2 Karjaa Ratakatu vaihe 2

Ladda nerVisa

29.04.2020 / Maria Eriksson

Raaseporin kaupunki aikoo rakentaa uuden liikuntapuiston Skepparträdgårdeniin nykyisen leikkipuiston paikalle. Alueella oleva leikkipuisto suljetaan 28.4.2020 uuden liikuntapuiston mahdollistamiseksi. Liikuntapuistossa tulee olemaan useimmille kävijöille sopivia välineitä.

Alueen ollessa suljettuna Raaseporin kaupunki suosittelee kävijöitä käyttämään Seminarieskolanin pihalla olevia välineitä tai Stallörsparkenissa sijaitsevaa Leijonapuistoa.

Skepparträdgårdenin liikuntapuisto
Skepparträdgårdenin liikuntapuisto

21.04.2020 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunki laatii parhaillaan pyöräilyn kehittämisohjelmaa. Ohjelma laaditaan Raaseporin kaupungin teknisen keskuksen ja matkailupalvelujen yhteishankkeena. Siinä tutkitaan arkipyöräilyn edellytyksiä, pyöräilyteitä ja -reittejä sekä pyöräilymatkailun kehittämistä kaupungissamme. Mitkä ovat tärkeimmät reitit koululaisille, heille jotka haluaisivat tehdä työmatkansa pyöräillen tai pyöräillä vapaa-ajalla? Tarvitaanko uusia pyöräteitä tai millä muilla toimilla voisimme tehdä pyöräilystä entistä houkuttelevampaa?

Arkipyöräilyn lisäksi hankkeessa kehitetään myös pyöräilymatkailua Raaseporissa. Mahdollisuudet ja edellytykset kehitystyölle ovat erittäin oivalliset – 200 km pitkä Rannikkoreitti avattiin vuonna 2018, Fiskars Trail Bike Centerissä on 60 km Etelä-Suomen parhaita maastopyöräreittejä, ruukkimaisemien läpi vievä Ratavalli avattiin viime vuonna ja Raaseporin osuus eurooppalaisessa Eurovelo 10 reitissä kehitetään tänä vuonna.

Osallistu kyselyyn!

Jotta ohjelmasta tulee mahdollisimman onnistunut, kaupunki toivoo asukkaiden ja matkailijoiden mielipiteitä aiheeseen. Kysely on avoin kaikille. Vastaajan ei tarvitse pyöräillä säännöllisesti tai olla kokeillut pyörämatkailua aikaisemmin. Toivomme vastauksia lapsilta, aikuisilta, nuorilta ja ikäihmisiltä, matkailijoilta, työmatkapyöräilijöitä – siis sinulta!

Parhaiten kyselyyn vastaaminen onnistuu tietokoneella, mutta voit vastata myös kännykällä. Kysely on avoinna 10.5.2020 asti. Kysely löytyy osoitteesta: https://app.maptionnaire.com/fi/8496/

Kyselyn toteuttaa Ramboll Finland Oy Raaseporin kaupungin toimeksiannosta.

Raaseporin kaupunki on saanut Traficomin myöntämän valtionavun pyöräilyn edistämisohjelman laatimiseen ja pyöräilyyn liittyviin kehittämistoimiin vuodelle 2020. Ohjelma valmistuu syksyllä 2020.

Lisätiedot

Ville Vuorelma, matkailupäällikkö puh.  019 289 2012

Piia Nordström, vastaava katupäällikkö puh. 019 289 3852


21.04.2020 / Petra Louhimies

Tammisaaren koulualueen kadunrakennushanke jatkuu ja tänä vuonna uusimme Fleminginkadun rakenteita jaksolla Latokartanonkatu – uimahalli. Kevyenliikenteen väylä rakennetaan sekä uusitaan vaiheittain Flemiginkadun kunnallistekniikkaa yhdessä Raaseporin veden kanssa
– Vaihe 1: Höijerintie ja Fleminginkadun risteys kaivetaan auki
– Vaihe 2: Kaivetaan katujaksolla Höijerintie- Hedvig Sohlbergin katu
– Vaihe 3: Työ jatkuu välillä Hedvig Sohlbergin katu – uimahalli

Hanke toteutetaan Tammisaaren koulualueen katusuunnitelman mukaan ja se valmistuu syksyllä.

Rakennustyö haittaa liikennettä. Fleminginkatu tulee olemaan suljettuna ja kiertoteitä ja korvaavia liikennejärjestelyjä tehdään.

Urakoitsijana hankkeessa on A. Berglund Oy.

Tekninen keskus pahoittelee rakennustyön aiheuttamaa häiriöitä ja haittaa.

Raaseporin kaupungin Tekninen keskus

Katusuunnitelma, Tammisaaren koulualue ja Fleminginkatu

Ladda nerVisa

16.03.2020 / Petra Louhimies

Katujen kevätsiivous on käynnissä. Karjaalla hiekoitushiekan poisto on aloitettu tänään 16.3.2020. Tammisaaressa pesuautot lähtevät liikkelle huomenna.

Pyydämme kiinteistönomistajia huolehtimaan oman jalkakäytävänsä puhdistuksesta viimeistään lähipäivinä. Toivomme myös, että mahdollisimman moni siirtäisi autonsa pois kadunvarresta tulevalla viikolla, jotta pesuautojen työ kävisi sujuvasti.

Aurinkoista kevättä raaseporilaisille toivottaa

Yhdyskuntatekniikka3.02.2020 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunki tarjoaa viljelyalueita vuokralle maanviljelytarkoituksiin viideksi vuodeksi Karjaalla ja Pohjassa. Kiinnostuneet voivat antaa tarjouksen viideksi vuodeksi lähettämällä kirjallisen tarjouksen mittausyksikölle, Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari viimeistään 13. helmikuuta 2020 klo 14.00. Tarjousten tulee olla suljetussa kirjekuoressa ja varustettuna merkinnällä ”Viljelysvuokra”.

Lisätietoja löydät kuulutuksesta ”Maanviljelysvuokra” täältä: https://twebfi.raseborg.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm


19.12.2019 / Petra Louhimies

Karjaan entinen linja-autoasema toimii toistaiseksi pysäköintialueena. Vanhat laiturit on poistettu ja tilalla on noin 30 pysäköintiruutua.


23.10.2019 / Petra Louhimies

Urakoitsija NRC Group Finland Oy tiedottaa:

Karjaan uuden rautatiesillan rakentaminen etenee hissien korjaustyöllä. Rautatiesillan hissit suljetaan korjauksen ajaksi maanantaina 28.10.2019 klo 8. Hissien korjaustyö tehdään viikkojen 44–48 aikana ja arvioitu valmistumisaika on viimeistään 2.12.2019. Korjauksen ajan esteetön kulkureitti muuttuu ja suoritetaan opastetusti ja turvamiehen turvaamana ratapihan Helsingin päässä olevan huoltoylikäytävän kautta (katso kartta).

Huom! Korjaustyöt eivät vaikuta rautatietunnelin kautta kulkevaan pääkulkureittiin.

Esteetön kulkureitti on merkitty lentokuvaan vihreällä. Kulkureitti kulkee välilaiturilta Helsinginpuoleisen huoltoylikäytävän kautta asemapuoleiselle laiturille.

Lisätiedot:

Jussi Tukeva, työpäällikkö, NRC Group Finland Oy
puh. 040 863 2232

Jan Gröndahl, Tekninen johtaja, Raaseporin kaupunki
puh. 019 289 2550


1.10.2019 / Petra Louhimies

Raaseporin Tammisaaressa toimii Suomen ainoa saniteettikeramiikkatehdas, Geberit Production Oy. Tehtaan juuret ulottuvat yli sadan vuoden taakse Arabian posliinitehtaaseen, joka aloitti toimintansa Helsingissä vuonna 1873.  Saniteettikeramiikkatuotanto siirtyi Tammisaareen uusiin ja avariin tiloihin vuonna 1969, ja Tammisaaren tehdas juhlii tänä vuonna 50-vuotissyntymäpäivää. Juhlavuoden kunniaksi istutamme kukkia eri puolille Raaseporia.

Tämän avustuksen ansioista kaupunki voi tänä vuonna panostaa tavallista enemmän syysistutuksiin. Tammisaaren, Karjaan ja Pohjan keskuksissa olevissa ruukuissa voi nyt ihailla mm. Calluna-, Marjakanerva-, Hebe- ja Hopelanka-istutuksia.

Geberit Production Oy toivoo, että tämä ilahduttaa kaupungin asukkaita!


24.09.2019 / Petra Louhimies
Nopeusnäyttö kadun reunassa. Raasepori.

Raaseporin liikenneturvallisuussuunnitelman asukaskysely järjestettiin keväällä 2019 ja keräsi valtakunnallisesti asukasmäärän suhteuttaen ennätysmäärän vastauksia, 1250 kpl. Kyselyvastausten rinnalla on analysoitu liikenneonnettomuustilastoja ja havaittu yhteneväisyyksiä asukaskyselyssä nousseisiin teemoihin.

Kokonaisuutena tarkastellen liikenneonnettomuudet, joissa loukkaantumisia ja kuolemia aiheutui, ovat vähentyneet merkittävästi Raaseporissa viimeisen 10 v aikana. Vuoden 2010 liikenneturvallisuussuunnitelman lähtötilanteesta, keskimäärin yhteensä 48:sta kuolleesta tai loukkaantuneesta vuosittain, ovat uhrimäärät vähentyneet 33:een uhriin/vuosi, eli muutos -31%.

Korkeat ajonopeudet nousevat odotetusti sekä onnettomuuksien syinä ja huolenaiheina ykkösteemaksi. Toinen tilastoista nouseva huoli ovat nuorten onnettomuudet. Raaseporilaisten 15-24 vuotiaiden onnettomuustilastot ja erityisesti ryhmän nuorimpien mopo- ja moottoripyöräonnettomuudet ovat huolestuttavat, sillä 33% onnettomuuksien uhreista kuuluu tähän ikäryhmään, vaikka ikäryhmä edustaa vain 10% väestöstä. Tämä poikkeaa valtakunnallisesta tilanteesta.

Kolmas suuri teema on valtatie 25. VT25 on sekä valtakunnallinen runkoväylä, että Raaseporin sisäisen liikenteen väylä, ja nousee luonnollisesti sekä turvattomien risteyksien että hirvionnettomuuksien voimakkaan kasvun vuoksi esiin. Samaan liikennekäytävään liittyen Hanko-Hyvinkää-radan tasoristeykset esiintyvät valitettavasti myös onnettomuustilastossa.

Myös onnettomuuksien taloudellista vaikutusta on arvioitu. Kaikenkaikkiaan liikenneonnettomuuksien yhteiskunnalliset kustannukset Raaseporissa ovat 3,3 miljoonaa euroa vuodessa, lähinnä aiheutuneiden sosiaali- ja terveyshuollon kustannusten kautta.

Asukaskyselyssä ja onnettomuustilastoista nousee siis tiettyjä selkeitä teemoja, jotka ohjaavat työtä jatkossa. Esimerkiksi ajonopeudet eri ympäristöissä ja tarkkaamattomuus taajama- ja risteysympäristöissä nousevat esiin. Liikenneturvallisuussuunnitelmaa valmisteleva työryhmä on elokuun 2019 aikana käynyt katselmuksella, jossa on tarkastettu kymmenittäin asukkaiden esiin nostamia kohteita. Seuraava vaihe on suunnitella parannuksia kohteisiin. Suunnitelman työstäminen jatkuu koko syksyn 2019 ajan.

Linkit:

Asukaskysely, liikenneturvallisuus 2019, Raasepori

Ladda nerVisa

Raaseporin liikenneonnettomuustarkastelut

Ladda nerVisa

Raaseporin liikenneonnettomuudet kartalla: http://apps.strafica.fi/onn/

Hirvieläinonnettomuudet kartalla: http://apps.strafica.fi/hirvi/

Liikenneturvallisuussuunnitelman asukaskyselyn palautteet klikattavalla kartalla täällä http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/hara/

Lisätiedot:

Piia Nordström, vastaava katupäällikkö

Raaseporin kaupunki, yhdyskuntatekniikka

puh. 019 289 3852 / piia.nordstrom@raseborg.fi


21.08.2019 / Petra Louhimies

Tekninen keskus on ottanut käyttöön kaksi siirrettävää nopeustaulua Raaseporin alueella.

Tarkoituksena on saada autoilijat paremmin huomioimaan vallitseva nopeusrajoitus – taulu antaa palautetta ylinopeudesta.

Tauluja käytetään kohteissa, joista tullut palautetta ylinopeuksista sekä liikenneturvallisuuden kannalta tärkeissä paikoissa kuten koulujen ja päiväkotien lähellä.

Otamme myös vastaan ehdotuksia paikoista, joissa nopeustauluille olisi tarvetta. Taulut aloittavat Ratakadun työmaalla Karjaalla sekä Raaseporintiellä Tammisaaressa.


21.08.2019 / Maria Eriksson

Puistolle tehdään uusi ja raikas ilme.

Puisto on suljettu kunnostustöiden ajan 21.8.- 30.8.2019.

Lisätietoja antaa viheraluesuunnittelija Maria Eriksson puisto@raasepori.fi


14.08.2019 / Jennifer Gammals

trafikarrangemang 15-16.8

LataaNäytä

Urakoitsija tiedottaa: kiertoliittymän asfaltointityöt suoritetaan torstaina 15.8. (pohjatyöt) ja perjantaina (asfaltointi).

Risteys suljetaan liikenteeltä työn ajaksi. Kevyt liikenne pääsee ohi, mutta autoliikenne ohjataan toisaalle.

Koulukuljetuksien reitteihin ja pysäkkeihin pieniä muutoksia, kuljettajat ja koulut tiedottavat oppilaita.

Pahoittelemme asiasta koituvaa hankaluutta – mutta nyt projekti pian valmis.

Raaseporin kaupunki, yhdyskuntatekniikka

Piia Nordström puh. 091 289 3852


19.07.2019 / Petra Louhimies

Nyt voit lähteä kävelylle Tammisaaren keskustan puistoreitille! Olemme luoneet kävelyreitin kaupungin vehreiden puistojen läpi ja rantoja pitkin Tammisaaren vanhan kaupungin alueella. Reitin varrella voit ihailla kaupungin istutuksia sekä ruukkuihin ja kukkapenkkeihin istutettuja kesäkukkia. Kävelyreitltä voi poiketa vaikka kirkkoon, museoon tai kaupungin kirjastoon hengähtämään.

Ihania ja lämpimiä kesähetkiä toivottaa Raaseporin kaupunki

Kartskylt på parkpromenaden i Ekenäs
Puistoreitin varrelta löytyy opaskarttoja.
Tammisaaren puistokierroksen kartta
Tammisaaren puistokierros kartalla.

19.07.2019 / Petra Louhimies

Karjaan Ratakadulla suoritetaan kunnallisteknisiä rakennustöitä tulevien kuukausien aikana.

Liikennejärjestelyt vaihtelevat tarpeen mukaan töiden edetessä. Pyrimme siihen että Ratakatua ei tarvitsisi sulkea vaan töistä huolimatta liikenne toimii mahdollisimman normaalisti. Pyydämme tielläliikkujilta tarkkaavaisuutta. Kiitämme yhteistyöstä!

Liite: Ratakadun liikennejärjestelyt

Työnaikaiset liikennejärjestelyt Karjaalla

LataaNäytä

Raaseporin kaupunki, yhdyskuntatekniikka


15.07.2019 / Petra Louhimies

Tiedote 27.6.

Karjaan rautatiesillan ja matkakeskuksen käyttöönotto vaiheittain syyskuusta alkaen

Karjaan rautatiesillan ja matkakeskuksen työmaalla on paraikaa käynnissä alikulkutunnelin rakentaminen ja sen valmistuttua ollaankin jo varsin lähellä itse käyttöönottoa.

Alueen käyttöönotto tapahtuu vaiheittain.

Ensimmäinen tärkeä etappi on rautatiesillan kevyt liikenne. Kevyt liikenne siirretään uudelle sillalle syyskuun alkupuolella, jolloin väliaikainen silta voidaan purkaa.

Matkakeskusalue päästään tällöin rakentamaan loppuun.

Myös Ratakatu saneerataan alkusyksyn aikana, mikä vaikuttaa jonkin verran matkakeskuksen käyttöönottoon.

Kaiken kaikkiaan valmistuminen ja liikenteelle luovuttaminen tapahtuu useammassa vaiheessa syksyn aikana. Juhlalliset avajaiset ovat toki myös tiedossa!

Projektiryhmä tiedottaa joukkoliikenneyhtiöitä ja takseja erikseen valmistumisen aikataulusta ja toimintojen siirtämisestä uudelle alueelle.

Lopuksi toivotamme hyvää kesää kaikille!

Karjaan rautatiesillan ja matkakeskuksen projektiryhmä

Väylävirasto

Raaseporin kaupunki

NRC Group Finland Oy


9.07.2019 / Jennifer Gammals

Vastaa kyselyyn ja vaikuta Stallörenin puiston ja Pohjoissataman suunnitteluun.

Kysely on avoinna 10.7.-23.8.2019. Kyselyyn pääset vastaamaan tästä. Stallörsparken ja Pohjoissataman alue ovat Tammisaaren keskeisimpiä paikkoja. Kaupungin tavoitteena on lisätä alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Kyselyn avulla selvitetään kuntalaisten ja matkailijoiden näkemyksiä alueesta. Kysely toimii Stallörsparkenin ja Pohjoissataman asemakaavan muutoksen tausta-aineistona. Kyselyä hyödynnetään myös (vierasvene)satamatoimintojen ja matkailun kehittämisessä.

Alueella on vireillä asemakaava. Kaavan nettisivut: https://old.raasepori.fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/aktiiviset-kaavahankkeet/asemakaavat/16814-stalloerenin-puisto-asemakaava

Yhteystiedot:
Raaseporin kaupunki, kaavoitus
kaavoitus@raasepori.fi
Kaavoitusinsinööri Johanna Laaksonen, puh. 019 289 3846


7.06.2019 / Petra Louhimies

Juoksutapahtuma Naisten oma 10 järjestetään Tammisaaressa lauantaina 8.6. Tapahtuman myötä uusi juuri valmistunut ulkoilureitti Ormnäsin ja Jägarbackenin välillä vihitään käyttöön.

Silta Ormnäs-Jägarbacken -ulkoilureitin varrella
Jägarbacken-Ormnäs kartta

Ulkoilureitti yhdistyy Jägarbackenilla olemassa olevaan kevyenliikenteenväylään, joka jatkuu Knipnäsiin. Tulevaisuuden visio on jatkaa rantareittiä Estholmeniin saakka.

Ormnäs-Estholmen tulevaisuuden visio

LataaNäytä

Lue lisää Naisten oma 10 -tapahtumasta heidän kotisivuillaan.


6.06.2019 / Petra Louhimies

Tammisaaren koulualueen katusuunnitelman toteutus käynnistyy ensi viikolla 3.6.2019 alkaen. Kaikenkaikkiaan koko suunnitelma toteutetaan vaiheittain 3-4 vuodessa. Kesällä 2019 rakennetaan Raaseporintien-Fleminginkadun kiertoliittymä sekä kevyen liikenteen väylä Fleminginkadun varteen välille Koivuniemenkatu – Latokartanonkatu. Latokartanonkatua levennetään samassa yhteydessä.

Ajankohtaiset muutokset liikennejärjestelyihin liitteenä.

Liikennesuunnitelma osa 2

LataaNäytä

Pahoittelemme asukkaille koituvaa vaivaa. Hanke pyritään saattamaan valmiiksi koulujen alkuun mennessä.

Pääurakoitsija on A.Berglund Oy.

Lisätiedot

Piia Nordström, Raaseporin kaupunki puh. 019 289 3852
Henrik Westerlund, Raaseporin kaupunki puh. 019 289 3868
Robin Stenström, A. Berglund Oy, puh. 0400 837376


31.05.2019 / Petra Louhimies

Moni oli tullut uuden Ratavallin sillan avajaisiin Åminneforssiin tiistaina 28.5.2019.

Uusi silta Åminneforsissa yhdistää Ratavallin ulkoilureitin Karjaalta Fiskarsiin.

Muun muassa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anders Walls sekä matkailupäällikkö Ville Vuorelma oli paikalla.

Silta on monen tahon yhteistyö.

Raaseporin teknisen toimialan johtaja Jan Gröndahl nosti maljan sillalle.

Kaupungin johtaja Ragnar Lundqvist piti puheen.

Stefan Mutanen ja Annika Pråhl Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiöstä ojensi Billnäsin ratsastajille avustuksen.

Sillan alullepanija Arja Aminoff sai kunnian leikata nauhan.

Raaseporin vastaava katupäällikkö Piia Nordström kokeili uutta siltaa, joka on tarkoitettu sekä jalankulkijoille, pyöräilijöille, että ratsastajille.

Alla olevasta pdf-tiedostosta löydät kartan Ratavallin ulkoilureitistä.

Ratavallin kartta

LataaNäytä

15.05.2019 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunki, urakoitsija NRC Group Finland Oy (ent. VR Track Oy) ja Väylävirasto eli Karjaan matkakeskus- ja siltahankkeen projektiryhmä juhlistavat valmistuvaa uutta matkakeskusta ja rautatiesiltaa ja järjestävät yhdessä seinämaalauskilpailun eli muraalikilpailun.

Kilpailussa etsitään kahta työtä. Toinen, suorakaiteen muotoinen, toteutetaan alikulkutunnelin eteläpäätyyn ja toinen, kymmeniä metrejä pitkä kiilamainen työ matkakeskuksen muuriin.

Jos olet yli 18-vuotias ja Sinulla on valmiudet toteuttaa taideteos – tässä on tilaisuutesi!

Kilpailu on siis täten avattu! Ehdotukset tulee jättää sähköisesti viimeistään 12.6.2019.

Liitteet

  • kilpailukirje 15.5.2019
  • muraalin sijoituspaikat ja mitat
  • arkkitehdin kuvia matkakeskuksesta
  • värikartta

Muraalikilpailu kilpailukirje

LataaNäytä

Liite Matkakeskuksen julkisivu muraalit

LataaNäytä

Liite Matkakeskuksen tunnelin muraali

LataaNäytä

Luonnos katos ja porrastorni

LataaNäytä

Luonnos alikulkutunnelin info-taulut

LataaNäytä

Muraalikilpailun värikartta

LataaNäytä

Lisätiedot Karjaan matkakeskuksen muraalikilpailusta antavat

Raaseporin kaupunki

kulttuurisuunnittelija Sirpa Huusko puh. 019 289 2786, sähköposti sirpa.huusko@raasepori.fi

vastaava katupäällikkö Piia Nordström puh. 019 289 3852, piia.nordstrom@raasepori.fi


9.05.2019 / Petra Louhimies

Tammisaaren energian Kiilantiellä ja Alingsåsinkadulla suorittamista kaukolämpötöistä johtuen siirretään Kiilantien bussireitit Tammisaarentielle ja bussipysäkit oheisen kartan mukaisesti. Liikennettä työalueen ohi ohjataan väliaikaisesti liikennevaloin. Mustikkakatu suljettu Kiilantien suunnasta.2.04.2019 / Petra Louhimies

Raaseporin koiranomistajille ilmaisia koiranjätöspusseja

TiksPac-asema
TiksPac-asema

Raaseporin kaupunki on uusinut 20 TiksPac-asemaa eri puolilla kaupunkia. Koiranomistajat voivat käyttää maksuttomia pusseja koiran jätöksille kaupungin eri puistoissa ja kävelyreiteillä. Pussit on käytön jälkeen heitettävä yleiseen tai omaan jäteastiaan.

Pussiasemat on toteutettu yhteistyössä TiksPac:in kanssa, joka toimii ympäristö- ja luonnonsuojelualalla koko Pohjolassa. Puhdasta yhteistä tilaa koskevaa konseptia tukevat myös 18 paikallista sponsoria. Raaseporissa asemia on 20 paikassa, jotka on merkitty tähän karttaan

Puistoyksikkö vastaa pussien saatavuudesta. Jos pussit ovat asemalta loppu, voi soittaa asemalla olevaan numeroon, 019 289 2000 (vaihde), ja pyytää vaihdetta yhdistämään puistoyksikköön tai lähettää sähköpostia osoitteeseen parken@raseborg.fi.


6.02.2019 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunki suorittaa lumenraivaustöitä Koivuniemenkadulla ja Papinniitynkadulla alkaen to 7.2.2019-

Väliaikainen pysäköintikielto Koivuniemenkadun pohjoisella sivulla (punainen väri) 7.2.2019 alkaen. Lumen raivaus ja poiskuljetus jatkuvat ja pysäköintikielto astuu seuraavaksi voimaan Koivuniemenkadun eteläsivulla (sininen väri), jonka jälkeen työt jatkuvat Papinniitynkadulla.

Autot jotka kiellosta huolimatta ovat pysäköitynä kadulla, siirretään (siirtomaksu).

Pysäköintikiellot puretaan kultakin katuosuudelta heti, kun työt saadaan valmiiksi.

Yhteistyöterveisin Yhdyskuntatekniikka


1.02.2019 / Petra Louhimies

Lumenkaatopaikat yksityisille ovat seuraavat:


Karjaa:
Bäljarsin teollisuusalue, Romu Keinäsen alapuolella

Tammisaari:
Horsbäckin teollisuusalue, Västanbyntie
Jägarbackenin ranta

**

HUOM!
Södra Viken (Hagen) täynnä
Flyet (ei käytössä)

Lisätietoja antaa Johnny Jonsson puh. 019 289 3863


22.01.2019 / Petra Louhimies

Kadut monin paikoin, erityisesti Tammisaaressa, ovat ahtautuneet kadulle ja jalkakäytävälle kiinteistöiltä työnnettyjen lumikasojen vuoksi. Liikenne ja kadun normaali kunnossapito on vaikeutuneet esimerkiksi Papinniitynkadulla ja Koivuniemenkadulla.

Kehotamme ystävällisesti kiinteistönomistajia huolehtimaan, että lumi siirretään pois kiinteistöjen edustan katualueelta.

Raaseporin kaupunki / yhdyskuntatekniikka