Osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen vaihe käynnistyy – miten haluat käyttää 50 000 euroa kaupungin budjetista?

Osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen vaihe käynnistyy – miten haluat käyttää 50 000 euroa kaupungin budjetista?

1.06.2022 / Petra Louhimies

Raaseporin valtuusto on kokouksessaan 13.12.2021 päättänyt, että osallistuva budjetointi otetaan sitovaksi toimintatavoitteeksi, ja antanut osallistuvan budjetoinnin määrärahaksi 50 000 euroa. Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kunnan asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

– Osallistuvasta budjetoinnista on muista kunnista hyviä kokemuksia, ja asukkaat vaikuttavat olleen tyytyväisiä, kun ovat saaneet vaikuttaa tällä tavalla. Erityisesti lapsilta ja nuorilta on tullut ideoita, ja tätä myös me toivomme, mutta odotamme innolla aivan kaikkien asukkaiden ehdotuksia, toteaa kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist.

Osallistuvan budjetoinnin prosessi koostuu kolmesta vaiheesta.

Ensimmäisessä vaiheessa asukkailta kerätään ehdotuksia ja ideoita, joita osallistuvan budjetoinnin määrärahalla voitaisiin toteuttaa. Toisessa vaiheessa kaupungin viranhaltijoista ja päättäjistä koostuva työryhmä käy läpi ehdotukset ja tarkistaa, mitkä ehdotuksista täyttävät kriteerit ja voivat siis siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Kolmannessa vaiheessa asukkaat saavat sitten äänestää eri ehdotuksia, ja voittava ehdotus tai voittavat ehdotukset toteutetaan osana kaupungin toimintaa.

Nyt on aika käynnistää ensimmäinen vaihe, ideakierros!

Ideat kerätään sähköisen lomakkeen kautta (linkki). Tunnistautumiseen tarvitsee joko matkapuhelinnumeron tai verkkopankkitunnukset/mobiilisertifikaatin. Ideoiden tulee myös täyttää tiettyjä kriteerejä.

– Lista voi tuntua pitkältä, mutta kyseessä on seikkoja, kuten että idea ei saa korvata lakisääteisiä tehtäviä, että kaupungilla tulee olla valtuudet toteuttaa idea ja että idean toteuttamiseen tarvittavat luvat ovat kunnossa tai että idea ei ole hyvän tavan vastainen. Koko lista löytyy kaupungin verkkosivuilta, kertoo tiedottaja Petra Louhimies.

Kirjastohenkilökunta auttaa tarpeen vaatiessa lomakkeiden täyttämisessä, ja kirjastoista löytyy myös tietokoneita, jos omaa konetta ei löydy. Kirjastojen aukioloajat löytyvät tästä (linkki).

Asukkailla on nyt 23.6.2022 klo 12.00 asti aikaa kertoa ideansa.

Ideakierros on päättynyt!

– Tavoite on, että voimme lomien jälkeen siirtyä kolmanteen vaiheeseen, jossa asukkaat saavat äänestää eri vaihtoehtojen välillä. Pyrimme siis käymään läpi ehdotukset heti juhannuksen jälkeen, sanoo kaupunginjohtaja Lundqvist.

Lisätietoa osallistuvasta budjetoinnista kaupungin verkkosivulla (linkki).

Lisätietoa median edustajille antaa

Kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist, ragnar.lundqvist@raseborg.fi, 019 289 2001


24.05.2022 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunginhallitus on käsitellyt esitystä kaupungin organisaatiorakenteen muutoksiin. Esitys jatkaa nyt eteenpäin valtuuston käsittelyyn 6.6.2022.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen takia henkilöstöä siirtyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen. Tämä koskee pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä, mutta myös tukipalveluita, kuten palkanlaskentaa, tietotekniikkaa, toimitilahuoltoa ja ruokahuoltoa, sekä koulukuraattoreita ja -psykologeja. Kaiken kaikkiaan kyse on helmikuussa 2022 tunnistetusta 722 virasta tai toimesta.

Vaikka hyvinvointialue vuoden 2023 alusta alkaen tulee ottamaan suuren vastuun asukkaiden hyvinvoinnista, on kunnalla lain (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2022 § 6) mukaan velvollisuus edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, sekä tehdä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa ja tuettaa sitä asiantuntemuksellaan.

Neljästä kolmeen toimialaan

Valtuusto päätti kokouksessaan 13.12.2021, että sote-uudistuksen johdosta on luotava tilanteeseen sopiva organisaatiorakenne vuodesta 2023 alkaen. Tavoitteen on ollut tehostaa, sujuvoittaa työtä sekä parantaa osastojen ja toimialojen välistä yhteistyötä ja viestintää.

Tällä hetkellä Raaseporin organisaatio koostuu neljästä toimialasta: konsernipalvelut, sivistys, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä tekninen toimiala. Sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä hyvinvointialueelle, jäljelle jää kolme toimialaa. Valtuuston käsittelyyn tuleva ehdotus sisältää siis kolme toimialaa: konsernipalvelut, sivistys ja hyvinvointi sekä tekninen toimiala.

Toimialarakenteeseen tulevien muutosten lisäksi muutoksia tulee myös siihen, miten työ toimialojen sisällä järjestetään.

Konsernipalvelujen toimialaan ei ehdoteta suurempia muutoksia.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalle ehdotetaan uutta hyvinvointiosastoa. Hyvinvointiosastoon kuuluu uudelleenjärjestelyjen myötä yksiköt vapaa-aika, museo, kulttuuri, kirjasto sekä Raaseporin kulttuuriopisto. Muu koulutus -osasto, jossa suurin osa hallinnollisesta työstä on tähän asti hoidettu, nimetään paremmin toimintaa kuvaavaksi hallinto-osastoksi.

Tekniseen toimialaan taas tulee muutoksen myötä kolme osastoa nykyisen neljän sijaan:

  • kaupunkiympäristöosasto, johon kuuluu mittausyksikkö, yhteiskuntatekninen yksikkö, kaavoitus, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
  • tilahallinto-osasto (yksiköt ruokapalvelut ja toimitilahuolto) sekä
  • hallinto (vastuulla projektit, investoinnit ja talous)

Kaupunginhallitus käsitteli siis ehdotusta kokouksessaan maanantaina 24. toukokuuta 2022 ja päätti ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy uuden organisaation ja että organisaatio aloittaisi toimintansa ehdotetussa rakenteessa 1.1.2023.

Lisätietoa medialle antaa
Kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist, ragnar.lundqvist@raasepori.fi, 019 289 2001


11.05.2022 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunki kutsui asukkaat tiistaina 10. toukokuuta 2022 klo 18 webinaariin Raaseporin strategiasta vuosille 2022–2025. Webinaarissa esiteltiin strategian pääpiirteet ja asukaskyselyn tulokset sekä käytiin paneelikeskustelua. Webinaarissa mukana olivat kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist, hallituksen I varapuheenjohtaja Camilla Grundström (SDP) ja hallituksen jäsen Kati Sointukangas (Vihreät). Moderaattorina toimi tiedottaja Petra Louhimies.

Alta voit nähdä webinaaritallenteen ja tutustua tarkemmin lähetyksessä esitettyihin materiaaleihin.

Strategialuonnos 2022-2025 10.5.2022

Ladda nerVisa

15.03.2022 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunginvaltuusto on 14.3.2022 valinnut diplomaatin ja valtiotieteiden maisteri Petra Themanin Raaseporin uudeksi kaupunginjohtajaksi. Hän sai 24 ääntä yhteensä 43:sta. Theman aloittaa tehtävässään, kun nykyinen kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist jää eläkkeelle tänä syksynä. Petra Theman työskentelee tällä hetkellä ulkoministeriössä tasa-arvoasioiden parissa. Theman on kirjoilla Helsingissä, mutta asuu Kirkkonummella.

Theman valittiin niiden neljän hakijan joukosta, jotka olivat edenneet rekrytointiprosessin loppusuoralle. Muut hakijat olivat:

• Barbara Heinonen Paraisilta, hallintovouti Turussa ja Maarianhaminan entinen kaupunginjohtaja. Heinonen ei saanut yhtään ääniä.

• Frank Hoverfelt Tammisaaresta, Raaseporin Energian toimitusjohtaja. Hoverfelt sai vaaleissa 18 ääntä.

• Robert Nyman Espoosta, kunnanjohtaja Inkoossa. Nyman sai yhden äänen.

Kaupunginjohtajan työ on viiden vuoden määräaikainen virkasuhde, kuitenkin kolmen vuoden jatkomahdollisuudella. Ragnar Lundqvist on tänä syksynä hoitanut kaupunkijohtajan tehtävää viisi vuotta, hän aloitti työnsä Raaseporissa vuonna 2017. 


21.12.2021 / Petra Louhimies

Aluevaalit 23.1.2022

Aluevaaleissa valitaan valtuusto hyvinvointialueille. Valtuusto vastaa vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä hyvinvointialueella.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa perustettujen hyvinvointialueiden tavoitteena on varmistaa yhdenvertaiset, laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut kaikkialla Suomessa.

Äänelläsi on suora vaikutus toimivaan arkeen. Edustajasi päättävät lähipalveluista, kuten sosiaali- ja terveysasemien toiminnasta, vammaispalveluista, vanhuspalveluista sekä pelastustoimesta.

Hyvinvointialueella on itsehallinto ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto. Suomessa on 21 hyvinvointialuetta. Helsingissä hyvinvointipalveluista vastaa kaupunginvaltuusto. Sinä päätät, kuka oman hyvinvointialueesi aluevaltuustossa on. Aluevaltuusto puolestaan päättää sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä vuodesta 2023 alkaen

Äänestysalueet 23.1.2022 klo 9.00-20.00

Äänestys-alueetPaikkaOsoite
001Sigurd Snåren saliRaaseporintie 6–8, Tammisaari
002Ekenäs högstadiumHedvig Sohlbergin katu 3, Tammisaari
003Österby skolaPohjanlahdenkatu 18, Högbacka
004Båssaboda daghemBåssabölentie 3, Tammisaari
005Snappertuna skolaSnappertunan Kirkkotie 117–118
006Bromarv Marthahus Villa VeraBromarvintie 1815
007Höjdens skolaKunnantalontie 3, Tenhola
008Malmåsa föreningshus (seurojentalo)Nitlaxintie 12, Tenhola
009Axxell/KarjaaRatakatu 75
010Karjaan yhteiskoulu, KarjaaTammisaarentie 62
011Mustion eläkeläisasunnot, kerhotaloValhallantie 4, Mustio
012Pohjan kirjasto, PohjaKeskusraitti 4, Pohja
013Billnäs skola, PohjaRuukintie 14, Pinjainen

Ne kuntalaiset, joita ei ole kirjoitettu mihinkään kiinteistöön, kuuluvat äänestysalueeseen 001 Sigurd Snåren sali, Raaseporintie 6–8, Tammisaari.

Vaalipäivänä voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty kotiin lähetettyyn ilmoituskorttiin. Ota mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys 12.1-18.1.2022 tapahtuu seuraavissa paikoissa Raaseporissa:

PaikkaPäivämääräKlo
Sigurd Snåre-salen12-14.1.20229.00-18.00
Raaseporintie 6-815.1.202210.00-16.00
10600 TAMMISAARI16.1.202210.00-16.00
 17-18.1.20229.00-20.00
   
Axxell/Karis12-14.1.20229.00-18.00
Ratakatu 7515.1.202210.00-16.00
10300 KARJAA16.1.202210.00-16.00
 17-18.1.20229.00-20.00
   
Pojo bibliotek12-14.1.20229.00-18.00
Keskusraitti 415.1.202210.00-16.00
10420 POHJANKURU17-18.1.20229.00-18.00
   
Bromarv Martahus Villa Vera15.1.202210.00-14.00
Bromarvintie 1815  
10570 Bromarv  
   
Matkakeskus, Tammisaari (Vaalibussi)15.1.20229.00-14.00
Rautatienkatu  
10600 Tammisaari  
   
Drive-in ennakkoäänestys14.1.20229.00 – 20.00
Markkinakenttä, Fleminginkatu 19  
10600 TAMMISAARI  
   
Drive-in ennakkoäänestys14.1.202214.00 – 20.00
Karjaan urheilukenttä, pysäköintipaikka  
10300 Karjaa  

Drive-in -äänestyksessä äänestetään omassa autossa markkinakentän talon vieressä olevalla merkityllä alueella. Seuraa paikan päällä annettavia ohjeita.

Vaalibussi

Sunnuntai 16.1.2022 Kellonaika
Antskogin työväentalo, Harabackantie 3010.00–11.30
Fiskarin tori, Fiskarsintie 3412.00–13.30
Mustio, Lindersintie 6114.30–15.30
  
Maanantai 17.1.2022 
Box bygdestuga, Boxintie 26610.00–11.00
Skärhalla, Skärhallantie 1012.00–13.30
Snappertuna, Snappetunan Kirkkotie 11814.30–15.30
Gammelboda, Bredvikintie 116:00-17:00
  
Tiistai 18.1.2022 
Furuborg, Anni Lillsunden tie 1014.30–15.30
Fylgia, Trollshovdantie 2916.00–17.00
Joc’s, Horsbäckintie 218.00–19.30

Laitosäänestys

Laitosäänestys tapahtuu vaalitoimikuntien määrääminä kellonaikoina 12.1-18.1.2022.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoitettu, voi eräin edellytyksin äänestää kotonaan. Ilmoitus kotiäänestyksestä tehdään viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16.00 keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitseRaaseporin kaupungin keskusvaalilautakunta, Raaseporintie 37, 10611 Raasepori, tai puh. 019 289 2020 tai 019 289 2000.


21.12.2021 / Petra Louhimies

Aluevaaleissa valitaan valtuusto hyvinvointialueille. Valtuusto vastaa vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä hyvinvointialueella.

Äänestys-alueetPaikkaOsoite
001Sigurd Snåren saliRaaseporintie 6–8, Tammisaari
002Ekenäs högstadiumHedvig Sohlbergin katu 3, Tammisaari
003Österby skolaPohjanlahdenkatu 18, Högbacka
004Båssaboda daghemBåssabölentie 3, Tammisaari
005Snappertuna skolaSnappertunan Kirkkotie 117–118
006Bromarv Marthahus Villa VeraBromarvintie 1815
007Höjdens skolaKunnantalontie 3, Tenhola
008Malmåsa föreningshus (seurojentalo)Nitlaxintie 12, Tenhola
009Axxell/KarjaaRatakatu 75
010Karjaan yhteiskoulu, KarjaaTammisaarentie 62
011Mustion eläkeläisasunnot, kerhotaloValhallantie 4, Mustio
012Pohjan kirjasto, PohjaKeskusraitti 4, Pohja
013Billnäs skola, PohjaRuukintie 14, Pinjainen

Ne kuntalaiset, joita ei ole kirjoitettu mihinkään kiinteistöön, kuuluvat äänestysalueeseen 001 Sigurd Snåren sali, Raaseporintie 6–8, Tammisaari.

Vaalipäivänä voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty kotiin lähetettyyn ilmoituskorttiin. Ota mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus.


28.01.2021 / Johanna Söderlund

Kunnallisvaalit toimitetaan 18.4.2021. Ennakkoäänestys tapahtuu 7.4 – 13.4.2021 välisenä aikana.

Keskusvaalilautakunta hakee vaalitoimitsijaa 7.4 – 13.4.2021.

Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:

Paikka Päivämäärä: Kellonaika:
Sigurd Snåren sali 7.–9.4. 9.00–20.00
Raaseporintie 6–8 10.4. 10.00–18.00
10600 Tammisaari 11.4. 10.00–16.00
  12.–13.4 9.00–20.00
     
Axxell/Karjaa 7.–9.4. 9.00–20.00
Ratakatu 75 10.4. 10.00–18.00
10300 Karjaa 11.4. 10.00–16.00
  12.–13.4. 9.00–20.00
     
Pohjan kirjasto 7.–9.4. 9.00–18.00
Keskusraitti 4 10.4. 10.00–16.00
10420 Pohjankuru 12.–13.4. 9.00–18.00
     
Bromarv Marthahus Villa Vera 10.4. 10.00–16.00
Bromarvintie 1815    
10570 Bromarv    

Vaalibussi aikataulun mukaan 10-12.4.2021.

Vähintään kaksi vaalitoimitsijaa tulee olla yhtä aikaa saapuvilla. Vaalitoimitsijat työskentelevät esim. vuoroissa aamu- tai iltapäivän tai koko päivän. Vaalitoimitsijoina ja avustavana henkilöstönä voidaan käyttää kunnan henkilökuntaa tai ulkopuolisia henkilöitä.

Korvaus = 16 €/t + ilta-, lauantai- ja sunnuntaikorvauksen

 

Pätevyys:

  • kaksikielinen (ruotsi ja suomi)
  • 18 vuotta
  • tuntemusta tietokoneen käytöstä
  • tehtävä vaatii suurta tarkkuutta

Ennakkoäänten kirjaamiseen käytetään vaalitietojärjestelmää. Vaalitoimitsijat toimivat virkavastuulla ja koulutetaan ennen vaaleja. Vaalitietojärjestelmän käyttö on helppo!

Jokaisen vaalitoimitsijan tulee tunnistautua järjestelmään verkkopankkitunnuksilla omassa internetpankissa tai tunnuksilla, jotka eivät ole sidottu mihinkään pankkitiliin ilman maksua (tarkista pankin kanssa).

Keskusvaalilautakunta päättää asiasta 17.2.2021.

Oletko kiinnostunut – lähetä hakemus keskusvaalilautakunnan sihteeri Johanna Söderlund

(johanna.soderlund@raasepori.fi) puh. 019 289 2020 viimeistään 8.2.2021.

Tervetuloa mukaan!


3.03.2020 / Petra Louhimies

Kaupunginhallitus keskusteli kokouksessaan 2.3.2020 muun muassa teknisen toimialan budjettimuutoksista ja päätti perustaa kaksi uutta virkaa sivistystoimialalle.

Kolme uutta virkaa

Uudistetun lukiolain mukaan lukiolaisilla on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tämän vuoksi ruotsinkieliset lukiot tarvitsevat erityisopettajan viran.

Kaupunginhallitus päätti myös perustaa koulukuraattorin viran, jotta esikoulujen kuraattoripalvelujen tarpeeseen voidaan vastata.

Tämän lisäksi hallitus päätti perustaa maankäyttösuunnitelijan viran (kaavoitus, tekninen toimiala) sekä täyttää Tammisaaren uimahallin hallimestarin toimen.

Kaupunginhallituksen edustus

Koska Linnéa Henrikssonille on myönnetty vapaus luottamustoimista, valitsi hallitus uuden edustajan sosiaali- ja terveyslautakuntaan sekä uuden jäsenen henkilöstöjaostoon.

Kerstin Ilander valittiin edustajaksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan
Filip Björklöf valittiin henkilöstöjaoston jäseneksi.

Linnéa Henriksson jatkaa yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana ja jäsenenä.

Thomas Flemmich valittiin edustamaan kaupunkia Fab Knipnäsin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 4.3.2020.

Karjaan-Pinjaisten eläkkeensaajat ry:n 40-vuotisjuhlissa 18.3.2020 kaupungin tervehdyksen esittää Holger Wickström.

Kiinteistöverotietoja tarkastetaan

Kaupunginhallitus päätti, että ympäristö- ja rakennuslautakunta saa tehtäväkseen projektin, jossa kiinteistöverotietoja tarkistetaan. Aiemmissa projekteissa on tullut ilmi eroavaisuuksia karttamateriaalin ja rekisteritietojen välillä. Hankkeen käynnistämisestä ilmoitetaan kuulutuksella kiinteistönomistajille.

Kaksi asiaa vedettiin listalta

Pykälät 73, ohjausryhmän asettaminen ympäristö- ja ilmasto-ohjelman päivittämistä varten, sekä pykälä 77, tilojen vuokraaminen erityishuollon asiakkaiden ryhmäasumistoimintaa varten, vedettiin listalta.

Talousarviomuutokset kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle muutoksia teknisen toimialan käyttö- sekä investointitalousarvioon. Summat ovat:

Käyttötalousarvio, tulot – käyttöomaisuuden myyntivoitto
korotetaan 300 000 €:lla, ts. 1 200 000 €:sta 1 500 000 €:oon.

Investointitalousarvio, tulot – maa- ja vesialueiden myynti
korotetaan 150 000 €:lla, ts. 500 000 €:sta 650 000 €:oon.

Investointitalousarvio, menot – maa- ja vesialueiden osto
korotetaan 1 400 000 €:lla, ts. 500 000 €:sta 1 900 000 €:oon.

Muut päätökset ehdotusten mukaisesti. Tutustu esityslistaan.


4.02.2020 / Petra Louhimies

Talvisodan päättymisestä on 13.3.2020 kulunut 80 vuotta.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.1.2020 päättänyt, että kaupunki huomioi talvisodan rauhanpäivää seuraavasti:

  • kaupungin kaikissa toimipisteissä liputetaan 13.3.2020.
  • kaupunginhallitus kehottaa kaupungin muita kiinteistöomistajia ja asukkaita osallistumaan liputukseen.
  • kaupungin koulut huomioivat päivän toiminnassaan. Myös muita toimipisteitä kehotetaan huomioimaan päivä soveltuvin osin.

Juhla huipentuu 13.3.2020 Tammisaaren sankarihautojen muistomerkille tehtävään arvokkaaseen kunniakäyntiin. Seppeleiden ja kukkatervehdyksien laskuun osallistuu noin 20 yhteisöä ja yhdistystä. Uudenmaan prikaati asettaa kunniajoukkueen ja kunniavartion. Koululaisten on tarkoitus osallistua sankarihaudoilla järjestettävään tapahtumaan. Veteraaniyhdistykset johtavat lippulinnaa. Ne vastaavat myös ohjelman toteutuksesta sekä yhteydenotoista kouluihin ja tiedotusvälineisiin.


28.01.2020 / Petra Louhimies

Knipnäs-kauppa eteenpäin

Kaupunginhallitus käsitteli jälleen kokouksessaan Knipnäsin (Fastighets Ab Knipnäs) myyntiä.

Raaseporin kaupunki ja Axxell Utbildning Ab omistavat yhdessä Knipnäsin. Kiinteistöyhtiöstä, jolla on tällä hetkellä velkaa noin 4 065 000 euroa, on saatu 1 303 000 euron tarjous. Jotta yhtiö voidaan myydä velattomana, on omistajien maksettava jäljelle jäävä noin 2 762 000 euron velka.

Axxell on ehdottanut voivansa maksaa puolet velasta, noin 1 215 0o euroa, joka jää jäljelle, kun yhtiön kassavarat (noin 393 000) on vähennetty kokonaisvelasta ja osa käytetty kiinteistövälittäjän palkkion maksuun. Tämä tarkoittaa, että kaupungin maksettavaksi jää noin 1 215 000 euroa. Koska tämä vaatii budjettimuutoksen, tulee asia kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Kaupunginhallitus päätti:
– ehdottaa kaupunginvaltuuston muuttavan vuoden 2020 talousarvion määrärahoja siten, että noin 1 215 000 euroa merkitään Fastighets Ab Knipnäsin lainojen lyhennyskuluiksi.
– hyväksyä Fastighets Ab Knipnäsiä koskevan tarjouksen.
– ehdottaa Fastighets Ab Knipnäsin hallitukselle, että yhtiön kassavaroilla maksetaan kiinteistönvälittäjän palkkio ja lyhennetään lainoja.
– hyväksyä Axxell Utbildning Ab:n sopimuksen koskien kiinteistöyhtiön lainan lyhentämistä.
– jos Axxell Utbildning Ab:n kanssa solmittu sopimus toteutuu, kaupunginhallitus edellyttää kaupungin yhdessä Axxell Utbildning Ab:n kanssa kapitalisoivan yhtiötä siten, että jäljellä jäävä velka maksetaan ja myynti voidaan toteuttaa.
– valtuuttaa kaupunginjohtajan saattamaan kaupan päätökseen sekä tekemään myyntiä ja Axxell Utbildning Ab:n sopimusta koskevia teknisiä korjauksia.

Roger Hafström jätti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.

Ostaja on myös kiinnostunut ostamaan maata Knipnäsin ympäristöstä, mutta se ei ole ehto kaupan toteutumiselle. Tämä kohta jätettiin pöydälle äänestyksen jälkeen.

Määrärahaa peruskorjaushankkeille


Tekninen lautakunta on kokouksessaan 21.2.2020 päättänyt peruskorjaushankkeiden määrärahoista ja hyväksynyt, että projektit, jotka alittavat 200 000 euroa, voidaan aloittaa.

Hankkeet, jotka ylittävät 200 000 euroa, tarvitsevat kaupunginhallituksen hyväksynnän. Kaupunginhallitus päätti, että seuraavat projektit voidaan aloittaa:
– Karjaan yhteiskoulu ja lukio, voimistelusalin katto: vesikaton ja kattorakenteiden uusiminen, määrärahaa 300 000 €
– Karjaan urheiluhalli: kattorakenteiden vahvistaminen, määrärahaa 200 000 €

Kårkullan toiminnasta keskusteltiin jälleen

Kaupunginhallitus käsitteli taas Kårkulla samkommun -kuntayhtymän toimintaa ja taloudellista tilannetta. Ensimmäisen kerran asia oli hallituksen käsittelyssä marraskuussa 2019. Kaupunginhallitus päätti tuolloin vaatia lisää avoimuutta ja viestintää Kårkullalta ja että kuntayhtymän tulee tarkistaa toimintansa sekä laatia suunnitelman kustannusten pienentämiseksi.

Kaupunginhallitus päätti nyt, että Raaseporin kaupunki vaatii, että kuntayhtymän taloudellinen ylijäämä käsitellään sen hallituksessa ja valtuustossa, ja että kaupunki edelleen vaatii ylijäämän maksamista omistajakunnille.

Kaupunginhallitus haluaa myös, että kuntayhtymä raportoi muiden jäsenkuntien palvelujen ostoon liittyvistä toimenpiteistä, jotka ovat aiheuttaneet palvelurakenteen muutoksia. Kaupunginhallitus haluaa myös, että kuntayhtymä raportoi, onko muutoksilla ollut taloudellisia vaikutuksia.

Lisäksi kaupunginhallitus vaatii, että nyt laadittava tehostamisohjelma tulee antaa omistajakunnille tiedoksi hyvissä ajoin, jotta sen vaikutus talousarvioon 2021 ja omistajien taloussuunnitelmaan 2022–2023 voidaan ottaa huomioon.


Naturumille vuokravapaus

Kaupunginhallitus päätti myös hyväksyä Natur och Miljö rf:n pyynnön vapautua Tammisaaren Pohjoissatamassa sijaitsevan Naturum-rakennuksen vuokrasta. Vuoka on 1 549,21 euroa kuukaudessa ja kaupungin tilahallinto toimii vuokranantajana.

Kaupunginjohtaja Lundqvist edustajaksi ELY-keskuksen delegaatioon

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely-keskus) tulee asettaa neuvottelukunta tukemaan keskuksen toimintaa ja yhteistyötä osallisten kanssa sekä seuraamaan strategian suunnittelua ja toteutumista. Neuvottelukunnan toimikausi on 2020–2023. Hangon, Raaseporin, Inkoon, Lohjan, Siuntion, Karkkilan ja Kauniaisten kunnilla on ollut yhteinen edustaja neuvottelukunnassa eli varsinainen edustaja Mika Sivula Lohjalta ja varaedustaja Dennis Strandell Hangosta.

Kuntien välisissä sisäisissä keskusteluissa on sovittu, että varsinaiseksi edustajaksi ehdotetaan kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvistia Raaseporista ja varaedustajaksi Tuija Teléniä Karkkilasta,

Lapsiystävällinen kunta -ryhmän jäsenet

Kaupunginhallitus valitsi seuraavat henkilöt lapsiystävällinen kunta -ryhmään:
Isabella Alén (korv. Sandra Ahtola)
Frank Holmlund (Petra Baarman)
Tanja Konttinen (Kati Sointukangas).
Tämän lisäksi nuorisovaltuustoa kehotetaan nimeämään oma edustajansa.

Aloite jätettiin pöydälle

Miikka Soivion ym. jättämä aloite kaupungin rakennuksien sisäilmaongelmista jätettiin pöydälle.

Muut asiat päätettiin ehdotuksien mukaan. Tutustu esityslistaan tästä: https://twebfi.raseborg.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1043


14.01.2020 / Petra Louhimies

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan Knipnäsin (Fastighets Ab Knipnäs) myyntiä.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Knipnäsistä saadun tarjouksen (1 303 000 euroa) mutta palautti asian yksityiskohdat valmisteluun (kohdat B-E).

Edustajien nimeäminen

Seuraavat henkilöt nimettiin kaupungin edustajiksi:
– Lännen ratakäytävien (rantarata ja Esa-rata) maankäytön tarkastelu ja vaikutusten arviointi -selvityksen ohjausryhmään kaavoitusinsinööri Johanna Laaksonen (tekninen johtaja Jan Gröndahl varalla).
– Tammisaaren Energia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 16.1.2020 Thomas Flemmich.
– Yhteiskristilliseen rukousiltaan 23.1.2020 Ulf Heimberg.

Muut päätökset ehdotusten mukaan. Katso esityslista seuraavan linkin kautta: https://twebfi.raseborg.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=967


18.11.2019 / Petra Louhimies

Kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään 18.11.2019 klo 15 Tammisaaren Seminarieskolanissa. Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 talousarvio ja 2020-2022 taloussuunnitelma. Muut käsiteltävät asiat löydät kaupungin viralliselta ilmoitustaululta ja kaupungin pöytäkirjapalvelusta https://www.raasepori.fi/esityslistat-ja-poytakirjat.

Seuraa kaupunginvaltuuston kokousta livenä tai paikallis-TV:n välityksellä klo 15 alkaen: 
https://www.raasepori.fi/kaupunki/media-ja-uutiset/raaseporilive/


15.10.2019 / Petra Louhimies

Linnéa Henriksson (RKP) valittiin yksimielisesti kaupunginvaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina 14.10.2019. Thomas Blomqvistin (RKP) seuraajaksi valittu Henriksson on Raaseporin toinen puheenjohtaja sitten kaupungin synnyn 2009. Blomqvist keskittyy nyt ministerin tehtäväänsä, mutta jatkaa työtään myös kaupunginvaltuustossa.

Linnéa Henriksson valittiin puheenjohtajaksi

Katso koko kaupunginvaltuuston kokous täältä.


11.03.2019 / Petra Louhimies

Kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään 11.3.2019 klo 18.00 Tammisaaren Seminarieskolanissa. Kokouksessa käsiteltävät asiat voit lukea kaupungin viralliselta ilmoitustaululta, kaupungin kotisivuilta https://www.raasepori.fi/esityslistat-ja-poytakirjatja tästä alta.

§1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§3 Esityslistan hyväksyminen
§4 Ilmoitusasiat
§5 Investointimäärärahan siirto toimintavuodelta 2018 toimintavuodelle 2019, Karjaan matkakeskuksen, Länsi Uudenmaan keskusaseman rakentaminen
§6 Investointimäärärahan siirto toimintavuodelta 2018 toimintavuodelle 2019, Karjaan uuden päiväkodin rakentaminen
§7 Pyyntö vapautua luottamustoimesta / Sirkkaliisa Cavonius
§8 Pyyntö vapautua luottamustoimesta / Martti Immonen
§9 Tarkastuslautakunnan 2017-2021 valinta / Uusien jäsenten valinta
§10 Pyyntö vapautua luottamustoimista / Maarit Feldt-Ranta
§11 Kaupunginhallituksen valinta toimikaudeksi 2017-2019
§12 Pyyntö vapautua luottamustoimesta / Ian Granström
§13 Sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston 2017-2021 vaalinta / Uuden jäsnen valinta
§14 9 kaupunginosa Skällargård, asemakaava (7750) / Asemakaavan hyväksyminen
§15 Kaavoituskatsaus 2018
§16 Keskeneräiset aloitteet 31.12.2018
§17 Vuonna 2018 jätetyt kuntalaisaloitteet
§18 Aloite: Vanhusneuvoston toiminnan parantaminen / Mats Lagerstam ja Isabella Alén
§19 Aloite: Kaupungin hallinnon virat / Kokoomuksen valtuustoryhmä
§20 Aloite: Vanhustenhuollosta tehdyn päätöksen seuranta ja arviointi / Göran Karlsson
§21 Aloite: Rantapolku Ormnäsin pienvenesataman ja Knipnäsin rannan välillä / Jan-Mikael Ekholm ym.
§22 Aloite: Kevyen liikenteen väylä Fiskarin ja Antskogin välillä / Petri Palin
§23 Aloite: Kevyen liikenteenväylien rahoitus Pohja-Karjaan osuudelle / Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
§24 Aloite linja-autokatoksista Raaseporissa / Mikael Nylund ym.
§25 Aloite: Mustionjoen virkistyskäytön mahdollistaminen / Vihreiden valtuustoryhmä

Seuraa kaupunginvaltuuston kokousta livenä tai paikallis-TV:n välityksellä klo 18 alkaen:
https://www.raasepori.fi/kaupunki/media-ja-uutiset/raaseporilive/


8.03.2019 / Petra Louhimies

Kaupunginhallitus päätti maanantaina 4.3 ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen siirtää vuodelle 2019 300 000 € Länsi-Uudenmaan keskusasemalle vuodelle 2018 varatuista rakentamismäärärahoista. Kaupunginhallitus ehdottaa myös hyväksyttävän, että vuodelle 2018 osoitetuista Karjaan uuden päiväkodin määrärahoista siirretään 500 000 € vuodelle 2019. Määrärahojen siirrot eivät vaikuta kokonaistalousavioon.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston vapauttavan Ian Granströmin sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustehtävästä. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee Ian Granströmin tilalle uuden jäsenen sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon toimikauden 6.6.2017–31.5 jäljellä olevaksi ajaksi.

Kaupunginhallitus nimesi Thomas Flemmichin edustajaksi Tammisaaren Energia Oy:n yhtiökokoukseen, Anders Wallsin edustajaksi Västra Nylands folkhögskolan yhtymäkokouksen sekä 10 äänioikeutettua edustajaa Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2019 eli Werner Orre (varaedustaja Michael Nyberg), Kerstin Ilander (Dan Johansson), Jan-Mikael Ekholm (Tauno Skogberg), Johan Berglund (Göran Karlsson), Ann-Britt Lindgren (Anita Westerholm), Sylva Heerman (Björn Siggberg), Holger Wikström, Torolf Bäckman, Mats Lagerstam ja Harry Yltävä (Alm Nyman).

Kaupunginhallitus päätti hylätä Villa Ormnäsin kiinteistön myyntiä koskevan oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen jättivät eräät niistä osapuolista, jotka jättivät tarjouksen Villa Ormnäsistä jättöajan umpeutumisen jälkeen ja tarjousprosessin ulkopuolella. Oikaisuvaatimuksessa väitettiin, että tarjousmenettely oli ollut ristiriidassa avoimen tarjouksenannon periaatteiden ja huutokauppasivuston huutokaupan ehtojen kanssa. Kaupunginhallitus totesi, että kiinteistö oli julkaistu useassa digitaalisesssa palvelussa ja mediassa sekä kaupungin kotisivuilla ja että se täyttää avoimen tarjouksenannon periaatteet. Kaupunginhallituksen aikaisemman päätöksen mukaan tarjoukset piti jättää huutokauppasivustolle Huutokaupat.com viimeistään 15.10.2018 sekä käsitellä kaupunginhallituksessa. Myyjällä on huutokaupan ehtojen mukaan myös oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous. Pidetään myös perusteltua osittain poiketa huutokappasivuston myyntiehdoista, koska on kyse sellaisen kiinteän omaisuuden myymisestä, jossa kaupunginhallitus tekee myyntipäätöksen tarjousajan päättymisen jälkeen.

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungilta selvitystä Ykkös Infra Oy:n valituksesta vuodelta 2018. Valitus koski kaupunginhallituksen päätöstä valita toimittaja Mustionjoen, Åminneforsin ja Billnäsin voimalan kalateiden urakkahankinnalle. Ykkös Infra Oy:n valitus hylättiin markkinaoikeudessa, mutta päätöksestä on valitettu. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus pyytää kaupungilta selvitystä. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan antaa lausunnon, jossa se mm. viittaa siihen, että Ykkös Infra Oy:n tarjous ei sisältänyt mm. RALA-pätevyysraporttia, mikä oli yksi vaatimuksista. Kaupunki vaatii tämän vuoksi, että markkinaoikeuden päätöksen on oltava voimassa.


18.02.2019 / Petra Louhimies

Kaupunginhallitus merkitsi muistiin, että Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Raaseporin kaupungin valituksen Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä koskien kehityssuunnittelijan viran lakkauttamista.

Ilmoitusasiana oli myös, että Liikennevirasto on vastannut kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvistin kirjelmään kaukojunien myöhästymisistä. Vastauksessa junien myöhästymisistä kaupungilta ja asukkailta pyydetään anteeksi. Liikennevirasto huomauttaa, että junaliikenteen täsmällisyys on laskenut ja että tämä johtuu usean tekijän ja muuttujan yhdistelmästä. Yhteistyö ja ratkaisujen kehittäminen jatkuu VR:n ja Finrailin kanssa tilanteen parantamiseksi.

Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuuston vapauttavan Maarit Feldt-Rannan luottamustehtävistä sekä että kaupunginvaltuusto valitsee uuden jäsenen kaupunginhallitukseen toimikauden 6.6.2017–31.5.2019 jäljellä olevaksi ajaksi.

Josephine Takolander on hakenut oikeutta käyttää Raaseporin alueiden entisten kuntien vaakunoita erilaisissa tuotteissaan, kuten mukeissa, pipoissa, kynissä ja t-paidoissa. Oikeuskäytännön mukaan yksityisen henkilön tai yhteenliittymän ei tarvitse hakea kunnalta lupaa saada käyttää kunnanvaakunaa. Kunnalla ei myöskään ole oikeutta puuttua siihen, kuinka ulkoiset toimijat käyttävät kunnan vaakunaa tai oikeutta kieltää vaakunan käyttö. Kaupunginhallituksella ei ole mitään huomautettavaa Takolanderin kysymykseen, mutta huomauttaa, että on otettava huomioon, mitä tavaramerkkilaissa, yhteismerkkilaissa ja mallioikeuslaissa määrätään.

Kaupunginjohtaja on jatkanut Knipnäsin kiinteistön myyntineuvotteluja. Voidakseen uusia kauppaprosessin uusien ostajaehdokkaiden kanssa kaupunginhallitus päätti hylätä aikaisemmin saadut tarjoukset sekä jatkaa FAB Knipnäsin myyntiä.

Kaupunginhallitus kokosi yhteen kaikki vuonna 2018 käsitellyt aloitteet ja kuntalaisaloitteet. Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle, että vuonna 2018 on saatettu päätökseen 15 aloitetta. Kaupunginhallitus on vastaanottanut 6 kansalaisaloitetta, joiden joukossa on mm. kysymys Skuruntien kunnostamisesta (Pässirata), kansalaisaloite koirapuiston perustamisesta Tammisaareen ja nopeusnäytön asentamisesta Fiskariin.

Kaupunginhallitus käsitteli kaksi kansalaisaloitetta ja kaksi aloitetta, mm. Kati Sointukankaan aloitteen päiväkotien ja koulujen sisäilman laadusta. Aloite merkittiin tiedoksi ja toimitettiin tekniselle lautakunnalle valmisteluun.

Päätökseen saatiin vihreiden valtuustoryhmän aloite huhtikuulta 2016 koskien Mustionjoen virkistyskäytön mahdollistamista. Eteläkärjen ympäristöterveydellä ei ollut mitään huomautettavaa kevyen liikenteen väylästä, joka myötäilisi Mustionjokea aina Pohjan kirkonkylään saakka. Teknisen lautakunnan aikaisemmin tekemän selvityksen mukaan mm. maanomistuksen, maankäytön ja osittain myös suojeluarvojen takia on mahdotonta sijoittaa kevyen liikenteen raitti aivan joen varteen. Viitataan myös käynnissä olevaan hankkeeseen Pinjaisten ja Pohjankurun välisen radanpohjan ottamiseen kevyen liikenteen käyttöön.

Uimarannasta Eteläkärjen ympäristöterveys huomauttaa, että uimaveden laatu tulee varmistaa ja että uimaranta vaatii ylläpitoa ja huoltoa sekä jonkun, joka vastaa toiminnasta. Tekninen lautakunta selvittää tekniset ja taloudelliset edellytykset uimapaikan perustamiseksi Pumppulahden alueelle kesäkaudeksi 2020.

Päätökseen saatiin myös aloite, jonka mukaan kaikki virat kaupungin hallintopuolella tulee käsitellä kaupunkikehitysjaostossa ennen kuin ne viedään kaupunginhallitukseen. Kaupunginhallitus vastasi aloitteeseen viittaamalla hallintosäännön 10 LUKUUN henkilöstöasioiden päätösvallasta. Kyseisestä luvusta käy ilmi, kuka päättää minkäkin viran täyttämisestä. Huomautettiin myös, että henkilöstökulujen osuus kaupungin kaikista kustannuksista oli laskenut viime vuosina. Kaupunginhallituksen mukaan aloitteen tavoite ei ole selkeä. Ei ole tarkoituksenmukaista viedä kaikkia kaupungin hallinnossa olevia täyttämättömiä virkoja ja toimia kaupunkikehitysjaostolle ja kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.


4.02.2019 / Petra Louhimies

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 14.1.2019 mm. vaalien valmistelua ja joukon muita teknisiä asioita.

Kaupunginhallitus käsitteli kevään 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien valmistelua sekä asetti 13 vaalilautakuntaa. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien toimikausi käsittää koko vuoden 2019, ja toimikausi koskee eduskuntavaaleja, EU-vaaleja ja mahdollisesti maakunta-vaaleja. Kaupunginhallitus hyväksyi myös Raaseporin äänestyspaikat/vaalihuoneistot vuodelle 2019. Tietoa äänestysalueista käyntiosoitteineen löytyy Raasepori.fi:stä hyvissä ajoin ennen vaaleja.

Kaupungin uusi visuaalinen linja annettiin kaupunginhallitukselle. Uusi visuaalinen linja lanseerataan suunnitelmien mukaan 15.1.2019. Yritys Marker on tuottanut visuaalisen identiteetin. Uusi visuaalinen linja sisältää mm. uuden logotyypin ja kirjaintyylin sekä esite-, juliste-, käyntikortti- jne. mallit. Linja tukee ja tehostaa kaupungin markkinointia, viestintää ja brändiä.


Tekniset asiat

Vuoden 2019 talousarvioon on varattu 800 000 €:n määräraha liikennejärjestelyihin nk. valtatie 25:n kehityskäytävää varten, ensi sijassa Lepin liikennejärjestelyihin. Määräraha aktivoidaan kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä. Alueelle laaditaan tiesuunnitelma helmi–huhtikuussa 2019. Kaupunginhallitus päätti, että investointimäärärahan voi käyttää Lepin alueen tiesuunnitteluun.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaavoituskatsauksen 2018 sekä ehdottaa edelleen, että myös kaupunginvaltuusto merkitsee sen tiedoksi. Kaavoituskatsaus löytyy täältä: https://old.raasepori.fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/kaavoitus

Kaupunginhallitus käsitteli Fastighets Ab Knipnäsin myyntiä, Knipnäsin vanha sairaalakiinteistö. Kiinteistöstä saatiin kaksi tarjousta, ja kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan jatkamaan neuvotteluja tarjouksien pohjalta.

Lohjanjärven rannalla Mustiolla oleva vapaa-ajan tontti Kalvik I myydään Teemu ja Laura Korpelalle hintaan 77 000 € ja Kalvik II Arto Kurkiselle hintaan 79 000 €.

Kiinteistö Villa Ormnäs on ollut myytävänä huutokauppasivulla Huutokaupat.com. Korkeimman tarjouksen antanut tarjoaja on kirjallisesti perunut tarjouksensa. Toiseksi korkeimman tarjouksen antaneen kanssa on neuvoteltu syksyllä. Kaupunginhallitus päätti, että Villa Ormnäs rakennuksineen myydään Mikael Renttolle hintaan 334 500 €.

Kaupunginhallitus on myös päättänyt myydä kiinteistön Bromarfhemmet (710-509-1-17) Mean-Team Oy:lle hintaan 327 000 €.

Aloitteet
Joukko aloitteita on ollut valmisteilla ja mm. teknisessä lautakunnassa käsiteltävänä. Vastaus on esim. annettu Jan-Mikael Ekholmin ym. aloitteeseen ”Rantapolku Ormnäsin pienvenesataman ja Knipnäsin rannan välillä” laatimalla puistosuunnitelma ulkoilureitin rakentamiseksi Metsästäjän-mäen alueelle.

Mikael Nylundin ym. aloitteesta koskien linja-autokatoksia Raaseporissa on ehdotettu, että kaupungin joukkoliikennevastaavat ottaisivat vastuun hankkeesta ja että asetettaisiin työryhmä.