Raaseporin ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnallisena viranomaisena seuraavissa kysymyksissä: rakentaminen, ympäristönsuojelu, jätteet, maa-ainesten ottaminen, ympäristöterveydenhuolto, elintarvikevalvonta, eläinlääkintä, kemikaalivalvonta, tuoteturvallisuus sekä jossain vesilain mukaisissa asioissa.

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät

  • Valvoa ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista.
  • Huolehtia ympäristösuonsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä.
  • Huolehtia ympäristön tilan seurannasta.
  • Ohjata ja neuvoa kunnan ympäristönsuojelua.
  • Antaa lausuntoja muille viranomaisille.
  • Tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista. 
  • Edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasioissa.
  • Suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät.

Pöytäkirjat

Varsinaisten kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä Karjaalla Elina Kurjenkatu 11 toimistoaikana kokousta seuraavan viikon arkiperjantaista alkaen ja ylimääräisten kokouksen pöytäkirja seuraavan varsinaisen kokouksen pöytäkirjan kanssa. 

Rakennustarkastukselle tulevat hakemukset tulee jättää Raaseporin rakennustarkastuksen kansliaan, käyntiosoite: Elina Kurjenkatu 11, 10300 Karjaa ja ympäristötoimiston hakemukset samaan osoitteeseen Elina Kurjenkatu 11, 10300 Karjaa.


Kokouspäivät 

Ympäristö- ja rakennuslautukunta kokoontuu vuonna 2017 varsinaisiin kokouksiinsa keskiviikkoisin klo 18.00

seuraavasti:

18.1, 15.2, 15.3, 12.4, 17.5, 20.6, 16.8, 13.9, 18.10, 15.11, 13.12.

 

 

Like it? Share it!